Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

A fost publicata OG nr. 10 privind legislatia cautarii automatizate a datelor de referinta in relatia cu statele UE

03-Aug-2012
1441
In Monitorul Oficial, Partea I, nr. 536, din 1 august 2012 a fost publicata Ordonanta Guvernului nr. 10/2012 pentru crearea cadrului legal necesar cautarii automatizate a datelor de referinta in relatia cu statele membre ale Uniunii Europene si asigurarii recunoasterii activitatilor de laborator referitoare la datele dactiloscopice.

Redam mai jos continutul acesteia:

Avand in vedere obligatiile ce revin Romaniei ca urmare a angajamentelor asumate in cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeana, precum si necesitatea adoptarii de catre statul roman, in legatura cu datele dactiloscopice, a masurilor necesare pentru a se conforma Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperarii transfrontaliere, in special in domeniul combaterii terorismului si a criminalitatii transfrontaliere, publicata in Jurnalul Of icial al Uniunii Europene seria L nr. 210 din 6 august 2008, Deciziei 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea in ap licare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperarii transfrontaliere, in special in domeniul combaterii terorismului si a criminalitatii transfrontaliere, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 210 din 6 august 2008, precum si Deciziei-cadru 2009/905/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind acreditarea furnizorilor de servicii de expertiza criminalistica ce efectueaza activitati de laborator, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 322 din 9 decembrie 2009, in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. VI din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. 1. -
(1) Prezenta ordonanta are drept scop stabilirea autoritatii publice romane si modalitatea de acces a acesteia pentru realizarea cautarii automatizate a datelor de referinta aflate in sistemele automatizate de identificare a amprentelor digitale ale statelor membre, precum si stabilirea modalitatilor de acces a punctelor nationale de contact ale statelor membre la datele de referinta din sistemul AFIS national
(2) Prezenta ordonanta stabileste si masurile ce trebuie intreprinse pentru a se asigura ca:
a) rezultatele activitatilor de laborator referitoare la date dactiloscopice efectuate in Romania de catre Politia Romana indeplinesc standardele internationale relevante in domeniu pentru a putea fi recunoscute de catre statele membre;
Ghid de proceduri contabile pentru PFA
Ghid de proceduri contabile pentru PFA
Vezi detalii
Manualul de Inventariere. Societati Comerciale. PFA. ONG
Manualul de Inventariere. Societati Comerciale. PFA. ONG
Vezi detalii
Ghid practic Excel
Ghid practic Excel
Vezi detalii

b) rezultatele activitatilor de laborator referitoare la date dactiloscopice efectuate de furnizorii de servicii de expertiza criminalistica din statele membre, acreditati conform standardului EN ISO/IEC 17025/2005, sunt recunoscute in Romania ca fiind echivalente cu rezultatele activitatilor de laborator efectuate de catre Politia Romana.

Art. 2. - In sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
a) sistemul AFIS national - sistem automatizat pentru identificarea datelor dactiloscopice organizat potrivit legii la nivelul Politiei Romane;
b) fluxul de lucru Prüm al sistemului AFIS national-componenta a sistemului AFIS national, care permite punctelor nationale de contact ale statelor membre cautarea automatizata si compararea datelor de referinta in legatura cu urmatoarele categorii de date: date dactiloscopice obtinute de la persoanele fizice inregistrate dactiloscopic potrivit Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicata, cu completarile ulterioare, date dactiloscopice apartinand persoanelor fizice disparute sau date dactiloscopice neidentificate;
c) date dactiloscopice - imagini de amprente digitale, imagini de amprente digitale latente, imagini de amprente palmare, imagini de amprente palmare latente, precum si caracteristici codificate ale unor astfel de imagini stocate si procesate intr-o baza de date automatizata;
d) date de referinta - ansamblu de date constituit din date dactiloscopice si un numar de referinta, ce nu permite identificarea directa a unei persoane;
e) numar de referinta - numar format din combinatia urmatoarelor elemente: un cod care permite identificarea si extragerea datelor cu caracter personal si a altor informatii din sistemul AFIS national si un cod care indica originea nationala a datelor dactiloscopice;
f) date dactiloscopice neidentificate - imagini de amprente digitale si imagini de amprente palmare prelevate de la cadavre sau persoane cu identitate necunoscuta, precum si imagini de amprente digitale si palmare latente ridicate cu ocazia cercetarii la fata locului sau obtinute in urma cercetarii de laborator si care apartin unei persoane ce nu a fost inca identificata;
g) stat membru - stat membru al Uniunii Europene;
h) cautare si comparare - procedurile prin care se stabileste daca exista o concordanta intre datele dactiloscopice care au fost comunicate de catre un stat membru si datele de referinta stocate in sistemele automatizate de identificare a amprentelor digitale ale unui alt stat membru, ale mai multor state membre sau ale tuturor statelor membre;
i) cautare automatizata - procedura de acces direct printr-un serviciu de comunicatii electronice pentru cautarea si compararea datelor de referinta in sistemele automatizate de identificare a amprentelor digitale ale unui stat membru, ale mai multor state membre sau ale tuturor statelor membre;
j) punct national de contact al unui stat membru - punct national de contact desemnat de catre fiecare stat membru potrivit prevederilor art. 11 din Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperarii transfrontaliere, in special in domeniul combaterii terorismului si a criminalitatii transfrontaliere, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 210 din 6 august 2008;
k) caz individual - existenta unei investigatii politienesti cu privire la savarsirea unei infractiuni sau a unui dosar penal;
l) activitate de laborator - orice masura luata intr-un laborator in cadrul localizarii si recuperarii urmelor de pe obiecte, precum si in cadrul elaborarii, analizei si interpretarii probelor criminalistice in vederea realizarii constatarilor tehnico-stiintifice, expertizelor criminalistice sau a schimbului de probe criminalistice;
m) furnizor de servicii de expertiza criminalistica - orice organizatie, publica sau privata, care efectueaza activitati criminalistice de laborator la solicitarea organelor judiciare ori a autoritatilor competente cu atributii in prevenirea, descoperirea si cercetarea infractiunilor sau a activitatilor infractionale;
n) tranzactie - orice operatie de introducere, modificare, stergere sau consultare a datelor continute de fluxul de lucru Prüm al sistemului AFIS national.

Art. 3. - Se desemneaza Institutul National de Criminalistica din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane ca punct national de contact in sensul prevederilor art. 2 lit. j) in scopul furnizarii datelor de referinta stocate, pentru efectuarea cautarilor automatizate de catre punctele de contact ale altor state membre in vederea prevenirii si cercetarii infractiunilor.

Art. 4. -
(1) Pentru desfasurarea activitatilor de prevenire si cercetare a infractiunilor, Institutul National de Criminalistica cauta si compara automat in cazuri individuale si potrivit legislatiei romane, prin intermediul sistemului AFIS national, datele de referinta proprii cu datele de referinta aflate in sistemele automatizate de identificare a amprentelor digitale, ale statelor membre la care are acces automatizat
(2) Cautarea si compararea potrivit alin. (1) se realizeaza de catre Institutul National de Criminalistica la solicitarea scrisa a organelor de urmarire penala sau a instantelor de judecata, in limita capacitatilor de cautare precizate de statele membre
(3) La solicitarea scrisa si motivata a organelor de urmarire penala sau a instantelor de judecata, Institutul National de Criminalistica transmite punctelor nationale de contact ale statelor membre o cerere de procesare accelerata a cautarilor automatizate
(4) Stabilirea concordantei intre datele de referinta proprii si datele de referinta detinute de statul membru care gestioneaza sistemul automatizat de identificare a amprentelor digitale se efectueaza de catre personalul anume desemnat din cadrul Institutului National de Criminalistica prin intermediul transmiterii automatizate a datelor de referinta necesare pentru stabilirea unei concordante certe
(5) Cautarile potrivit alin. (2) si (3) se realizeaza pana la stabilirea unei concordante, pana la implinirea termenului stabilit de organul de urmarire penala sau instanta de judecata ori pana la data la care a intervenit prescriptia raspunderii penale pentru infractiunea ce face obiectul cazului individual
(6) In aceeasi cauza pot fi facute mai multe cereri de cautare si comparare potrivit alin. (1).

Art. 5. -
(1) Punctele nationale de contact ale statelor membre cu privire la care s-au adoptat decizii ale Consiliului potrivit art. 25 alin. (2) din Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 si ale statelor membre in cazul carora se aplica art. 25 alin. (3) din Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 sunt autorizate sa acceseze automatizat fluxul de lucru Prüm al sistemului AFIS national si sa efectueze cautari automatizate prin compararea datelor de referinta si a datelor dactiloscopice neidentificate
(2) Autorizarea prevazuta la alin. (1) consta in conferirea accesului automatizat la fluxul de lucru Prüm al sistemului AFIS national in cazuri individuale in vederea prevenirii si cercetarii infractiunilor
(3) Institutul National de Criminalistica stabileste capacitatea maxima a fluxului de lucru Prüm al sistemului AFIS national de cautare pe zi a datelor de referinta, precum si a datelor dactiloscopice neidentificate, care se comunica Secretariatului General al Consiliului potrivit art. 13 alin. (1) teza finala din Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea in aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperarii transfrontaliere, in special in domeniul combaterii terorismului si a criminalitatii transfrontaliere, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 210 din 6 august 2008.

Art. 6. -
(1) Institutul National de Criminalistica asigura digitalizarea datelor dactiloscopice din cuprinsul datelor de referinta, ce fac obiect al cautarii automatizate, precum si transmiterea acestora celorlalte state membre conform specificatiilor tehnice prevazute in capitolul 2 din anexa la Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008
(2) Institutul National de Criminalistica ia masuri pentru ca datele de referinta ce fac obiectul cautarii automatizate sa fie de o calitate corespunzatoare pentru a permite compararea acestora cu ajutorul sistemelor automatizate de identificare a amprentelor digitale, ale statelor membre.

Art. 7 -
(1) Institutul National de Criminalistica verifica in mod automat calitatea datelor dactiloscopice din cuprinsul datelor de referinta transmise de punctul national de contact al unui stat membru, iar in situatia in care acestea nu pot fi utilizate in cadrul unei comparari automatizate informeaza in cel mai scurt timp posibil despre aceasta punctul national de contact solicitant
(2) Institutul National de Criminalistica efectueaza cautari automatizate in ordinea in care au fost primite solicitarile, acestea fiind procesate in termen de 24 de ore de la data primirii
(3) In situatia in care un punct national de contact al unui stat membru adreseaza o cerere privind procesarea accelerata a unor solicitari, Institutul National de Criminalistica efectueaza aceste cautari de indata
(4) Institutul National de Criminalistica poate solicita punctelor nationale de contact ale statelor membre informatii cu privire la legalitatea accesarii fluxului de lucru Prüm al sistemului AFIS national
(5) La cerere, Institutul National de Criminalistica raspunde punctelor nationale de contact ale statelor membre cu privire la legalitatea cautarii si compararii automate a datelor de referinta proprii cu datele de referinta aflate in sistemele automatizate de identificare a amprentelor digitale ale statelor membre la care are acces automatizat.

Art. 8 -
(1) Cautarea si compararea automatizata a datelor de referinta realizate in conditiile prezentei ordonante prin intermediul punctelor nationale de contact ale statelor membre nu permit identificarea directa a unei persoane, aceasta putand fi realizata ulterior, in conditiile legii, prin furnizarea de date cu caracter personal suplimentare si alte informatii in legatura cu datele de referinta
(2) In cazul in care procedurile de cautare automatizata indica o concordanta intre datele dactiloscopice din cuprinsul datelor de referinta, furnizarea de date cu caracter personal suplimentare si alte informatii in legatura cu datele de referinta se realizeaza, dupa caz, in conditiile Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, republicata, sau ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 103/2006 privind unele masuri pentru facilitarea cooperarii politienesti internationale, aprobata prin Legea nr. 104/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 9 -
(1) Accesul automatizat al punctelor nationale de contact ale statelor membre la fluxul de lucru Prüm al sistemului AFIS national este asigurat 24 de ore din 24, 7 zile din 7
(2) In cazul unei probleme tehnice sau in situatia in care, din motive de forta majora, nu poate fi realizata cautarea automatizata ori procesarea accelerata a unei solicitari in conditiile prevazute la art. 7 alin. (2) si (3), Institutul National de Criminalistica informeaza imediat despre aceasta punctul national de contact al statului membru vizat, in vederea stabilirii unor modalitati alternative temporare de efectuare a schimbului de informatii, cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 103/2006, aprobata prin Legea nr. 104/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 10. -
(1) Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul General al Politiei Romane, adopta masurile necesare acreditarii Institutului National de Criminalistica si a serviciilor criminalistice ale structurilor Politiei Romane, conform standardului EN ISO/IEC 17025/2005, de catre organismul national de acreditare
(2) Acreditarea structurilor criminalistice prevazute la alin. (1) se realizeaza esalonat pana la sfarsitul anului 2013
(3) Finantarea procesului de acreditare si de mentinere a acesteia se face de la bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 11. - Datele dactiloscopice obtinute in cadrul activitatilor de laborator desfasurate in statele membre de furnizorii de servicii de expertiza criminalistica, acreditati conform standardului EN ISO/IEC 17025/2005, sunt recunoscute si se utilizeaza de autoritatile romane competente in aceleasi conditii ca datele dactiloscopice obtinute de catre Institutul National de Criminalistica si serviciile criminalistice ale structurilor Politiei Romane.

Art. 12. -
(1) In vederea asigurarii confidentialitatii si integritatii datelor dactiloscopice ce fac obiectul cautarii automatizate potrivit prezentei ordonante, Inspectoratul General al Politiei Romane, prin structurile de specialitate, adopta masuri de securitate in legatura cu gestionarea si utilizarea sistemului AFIS national, care vizeaza:
a) accesul controlat la echipamente pentru a impiedica accesul persoanelor neautorizate la echipamentele de prelucrare a datelor dactiloscopice;
b) accesul controlat la sistemul de operare si la suportul de date pentru a impiedica introducerea, citirea, copierea, modificarea, alterarea, stergerea sau distrugerea acestora in mod neautorizat;
c) controlul comunicatiilor sistemului AFIS national, astfel incat sa se poata asigura verificarea si stabilirea punctelor nationale de contact ale statelor membre carora le pot fi transmise datele de referinta folosind echipamente de comunicatii;
d) controlul introducerii de date pentru a se asigura ca este posibil ulterior sa se verifice si sa se stabileasca ce date de referinta au fost introduse in sistemele de prelucrare automata a datelor, cand, de catre cine si pentru cine au fost introduse datele;
e) controlul transmiterii de date pentru a impiedica citirea, copierea, modificarea, pierderea, inclusiv accidentala, sau stergerea neautorizata a datelor dactiloscopice in timpul transmiterii acestora ori in timpul transportului de suporturi de date;
f) controlul accesului la datele dactiloscopice stocate in sistemul AFIS national pentru a se asigura ca este posibil ulterior sa se verifice si sa se stabileasca cine si cand a avut acces la aceste date;
g) criptarea datelor de referinta ce fac obiectul cautarii automatizate potrivit prevederilor prezentei ordonante
(2) Inspectoratul General al Politiei Romane, prin structurile de specialitate, adopta masuri tehnice, operative si de procedura, potrivit urmatoarelor principii:
a) confidentialitate, ce presupune asigurarea accesului la informatii numai pentru persoanele autorizate in functie de competente;
b) integritate, ce presupune asigurarea exactitatii si a caracterului complet al informatiilor, precum si a metodelor de prelucrare;
c) disponibilitate, ce presupune asigurarea accesului la informatii in termenul solicitat;
d) identificare si autentificare, ce presupune asigurarea identificarii si autentificarii tuturor utilizatorilor in mod corespunzator, in functie de competente, inaintea efectuarii oricarei tranzactii;
e) autorizare, ce presupune autorizarea participantilor la efectuarea unei tranzactii, in vederea accesarii datelor dactiloscopice in functie de competente;
f) nonrepudiere, ce presupune asigurarea inregistrarii in sistem a tranzactiilor efectuate asupra datelor dactiloscopice si atribuirea acestora utilizatorilor participanti la efectuarea lor;
g) auditare, ce presupune realizarea evidentei tuturor actiunilor efectuate de utilizatori asupra sistemului, in vederea asigurarii posibilitatii de verificare ulterioara a acestora.

Art. 13. - Datele dactiloscopice care fac obiectul prezentei ordonante sunt prelucrate in conformitate cu prevederile Legii nr. 238/2009 privind reglementarea prelucrarii datelor cu caracter personal de catre structurile/unitatile Ministerului Administratiei si Internelor in activitatile de prevenire, cercetare si combatere a infractiunilor, precum si de mentinere si asigurare a ordinii publice, republicata. * Prezenta ordonanta creeaza cadrul juridic necesar aplicarii art. 8, 9 si 11 din Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperarii transfrontaliere, in special in domeniul combaterii terorismului si a criminalitatii transfrontaliere, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 210 din 6 august 2008, precum si a art. 3, 5 si 6 referitoare la datele dactiloscopice si a art. 12-14 din Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea in aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperarii transfrontaliere, in special in domeniul combaterii terorismului si a criminalitatii transfrontaliere, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 210 din 6 august 2008 si transpune Decizia-cadru 2009/905/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind acreditarea furnizorilor de servicii de expertiza criminalistica care efectueaza activitati de laborator, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 322 din 9 decembrie 2009.


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "A fost publicata OG nr. 10 privind legislatia cautarii automatizate a datelor de referinta in relatia cu statele UE":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Cele mai importante modificari cu privire la TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind TVA in 2017!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"TVA - 7 modificari aparute in 2017 in Noul Cod Fiscal"!x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
Subiectele saptamanii

 • Conditia cu privire la salariati in 2017. Impozit pe venit microintreprinderi
  • In randurile urmatoare, avem cazul unei societati care are in 2017 doi angajati cu timp partial de cate 4 ore/fiecare. Vom vedea daca se poate considera ca fiind un angajat cu 8 ore si sa se aplice astfel cota de impozit pe venit de 1%. Conform prevederilor de la art. 51 alin.(4) din Codul fiscal, prin salariat se intelege persoana angajata cu contract individual de munca cu norma intreaga, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare....» citeste mai departe aici

 • Zoom fiscal: Toate modificarile aduse de OUG 3/2017
  • In Monitorul Oficial nr. 16/06.01.2017 a fost publicata OUG 3/2017 pentru modificare si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Va prezentam principalele modificari aduse de actul normativ mentionat anterior: >> Scutirea de impozit pe profit a contribuabililor care desfasoara exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare. - Contribuabilii care desfasoara exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare, definite potrivit O.G. nr. 57/2002, precum si activitati conexe...» citeste mai departe aici

 • Studiu de caz: Capital social mai mare de 45.000 lei si impozit pe profit in anul 2017
  • In analiza de mai jos, la 31.12.2016, o societate platitoare de impozit pe profit are venituri totale in suma de 308.321 lei si indeplineste si celelalte conditii de la art.47 Cod fiscal (Definitia microintreprinderii). Societatea are la 31.12.2016, capital social in suma de 200.000 lei. Incepand cu 01.01.2017, stabilm daca ar trebui sa treaca la impozit pe veniturile microintreprinderii. Fiind platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderii, vom vedea daca ar putea sa-si exercite...» citeste mai departe aici

 • Noul formular pentru declararea veniturilor nerezidentilor. Analiza zilei cu Irina Dumitrescu
  • Incepand cu acest an, pentru veniturile nerezidentilor se depune formularul 207 "Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti", cod 14.13.01.13/v.n. Aceasta declaratie inlocuieste formularul fara numar utilizat in anii trecuti pentru declararea impozitului retinut la sursa/veniturilor scutite obtinute de nerezidenti din Romania. Formularul 207 si instructiunile de completare au fost aprobate prin OANAF 3695 din 30 decembrie...» citeste mai departe aici

 • Analiza zilei: Formularul 088 va fi eliminat de la 1 februarie 2017
  • Prin ordinul Agentiei de Administrare Fiscala nr. 210 din 13 ianuarie 2017 a fost abrogat Ordinul nr. 3841/2015 privind aprobarea modelului si continutului formularului (088) "Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA". Astfel, incepand cu 01 februarie 2017 nu se mai depune Formularul 088. Formularul 088 a fost mult contestat de catre mediul de afaceri. De la introducerea acestuia, in...» citeste mai departe aici

 • Noutati ANAF: Inregistrarea fiscala a nerezidentilor de catre platitorii de venit
  • Va reamintim prevederile legale referitoare la inregistrarea fiscala a nerezidentilor de catre platitorii de venit, pentru veniturile supuse regulilor de impunere la sursa, pentru care impozitul retinut este final: Pentru nerezidentii care obtin venituri impozabile din Romania, platitorul de venit are obligatia de a calcula, retine,declara si plati bugetului de stat impozit pe venit sau impozit pe profit, dupa caz. Potrivit art.82 alin.1 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala,...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial

Atentie contabili!

Modificari importante privind TVA in 2017!

Cititi si respectati noile reguli din Codul Fiscal privind TVA

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

"TVA - 7 modificari aparute in 2017 in Noul Cod Fiscal"!


2007 - 2015 RENTROP & STRATON. All rights reserved.