Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Aplicarea masurilor asiguratorii asupra bunurilor debitorului

11-Nov-2010
5769
In exercitarea atributiilor ce le revin pentru realizarea creantelor bugetului general consolidat, organele de control si organele de executare pot dispune masuri asiguratorii asupra bunurilor debitorului, ori de cate ori sunt indicii ca ar exista pericolul sustragerii, ascunderii ori risipirii patrimoniului, fapt ce ar ingreuna in mod considerabil colectarea.

Prin Ordinul presedintelui ANAF nr. 2.605/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 732/03.11.2010, a fost aprobata procedura de aplicare efectiva a masurilor asiguratorii prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala. In articolul de mai jos, prezentam principalele atributii ale organelor fiscale in aceasta actiune, actele administrative utilizate, masurile asiguratorii dispuse.

Atributii

1.Organele de control care pot fi ale: Garzii Financiare, Directiei Generale Coordonare Inspectie Fiscala, Autoritatii Nationale a Vamilor, directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, organelor fiscale teritoriale subordonate acestora si ale Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, pot dispune masuri asiguratorii ori de cate ori sunt indicii ca exista pericolul ca debitorul sa se sustraga, sa isi ascunda ori sa isi risipeasca patrimoniul periclitand sau ingreunand in mod considerabil colectarea, in urmatoarele situatii:

- in urma constatarii unor acte si fapte care pot constitui infractiuni de evaziune sau frauda fiscala, in cazul carora prejudiciul nu a fost stabilit prin acte administrative fiscale de impunere, potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Garzii Financiare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
Cartea Verde a Contabilitatii 2016: legislatie fiscal-contabila
Cartea Verde a Contabilitatii 2016: legislatie fiscal-contabila
Vezi detalii
Consilier Noul Cod fiscal 2016
Consilier Noul Cod fiscal 2016
Vezi detalii
Declaratia 394 - ghid de completare si depunere
Declaratia 394 - ghid de completare si depunere
Vezi detalii

- in situatia in care au fost stabilite obligatii fiscale cu ocazia actiunii de control prin acte administrative fiscale de impunere;

- in situatia in care urmeaza sa fie stabilite obligatii fiscale cu ocazia actiunii de control prin acte administrative fiscale de impunere;

- daca sunt indeplinite conditiile pentru deschiderea procedurii de atragere a raspunderii solidare dupa emiterea deciziei de atragere a raspunderii solidare;

- in cazul in care sunt indeplinite conditiile pentru deschiderea procedurii de atragere a raspunderii solidare inainte de emiterea deciziei de atragere a raspunderii solidare.

Masurile asiguratorii dispuse vor fi duse la indeplinire de organul de executare, in timpul actiunii de control, impreuna cu organul de control.

2. Organul de executare competent al Autoritatii Nationale a Vamilor, directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, organelor fiscale teritoriale subordonate acestora si al Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabil, poate dispune si duce la indeplinire masurile asiguratorii ori de cate ori sunt indicii ca exista pericolul ca debitorul sa se sustraga, sa isi ascunda ori sa isi risipeasca patrimoniul, periclitand sau ingreunand in mod considerabil colectarea, in urmatoarele situatii:

- inainte de existenta posibilitatii legale de aplicare a masurilor executorii;

- daca creantele fiscale sunt individualizate si inregistrate in evidenta fiscala si acestea fac obiectul unor inlesniri la plata, potrivit legii;

- dupa emiterea deciziei de atragere a raspunderii solidare;

- in cazul in care sunt indeplinite conditiile pentru deschiderea procedurii de atragere a raspunderii solidare inainte de emiterea deciziei de atragere a raspunderii solidare.

Masurile asiguratorii dispuse de organele de urmarire penala sau de instantele judecatoresti, asa cum este prevazut la art. 164 din Codul de Procedura Penala, ori de alte organe competente, potrivit legii, se duc la indeplinire de catre organul de executare in conformitate cu dispozitiile referitoare la executarea silita, care se aplica in mod corespunzator si raman valabile pe toata perioada executarii silite, fara indeplinirea altor formalitati.

Atentie! Organul de control/Organul de executare nu va dispune masuri asiguratorii pentru debitorii aflati in insolventa potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, sau cand contribuabilul nu detine active patrimoniale urmaribile.

Masuri asiguratorii

Masurile asiguratorii dispuse de organele de control si/sau organele de executare pot fi:

- sechestru asigurator pentru bunuri imobile;

- sechestru asigurator pentru bunuri mobile, inclusiv titlurile de valoare si bunuri mobile necorporale;

- poprirea asiguratorie asupra sumelor datorate debitorului de catre terti;

- poprirea asiguratorie asupra disponibilitatilor banesti din conturile bancare.

Daca masurile asiguratorii sunt instituite asupra unor bunuri perisabile sau degradabile, in scopul protejarii valorii acestora, ele pot fi valorificate in conditiile art. 129 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, iar contravaloarea acestora, consemnata intr-un cont de disponibil, isi mentine caracterul asiguratoriu pana la data individualizarii si ajungerii la scadenta a creantei pentru care au fost instituite. Procedura valorificarii a fost aprobata prin OMFP nr. 2.389/2010 pentru aprobarea Procedurii de valorificare, in regim de urgenta, a bunurilor de consum alimentar si a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, pasari vii sau plante, in cazul aplicarii masurilor asiguratorii si/sau executorii prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala.

Acte administrative utilizate

In realizarea procedurii dispunerii masurilor asiguratorii organele de control si organele de executare vor intocmi urmatoarele acte administrative:

- ?Referatul justificativ al masurilor asiguratorii? se intocmeste de catre organul de control/ organul de executare si sta la baza emiterii ?Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii?;

- ?Decizia de instituire a masurilor asiguratorii? se intocmeste de catre organul de control/organul de executare, cand s-a constatat existenta unor elemente care pot duce la periclitarea sau ingreunarea colectarii creantelor ce au fost sau urmeaza sa fie stabilite;

- ?Procesul-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile? se intocmeste de catre organul de executare in vederea ducerii la indeplinire a masurilor asiguratorii dispuse;

- ?Procesul-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri imobile?se intocmeste de catre organul de executare in vederea ducerii la indeplinire a masurilor asiguratorii dispuse;

- ?Adresa de infiintare a popririi asiguratorii asupra disponibilitatilor banesti? se intocmeste de organul de executare in vederea ducerii la indeplinire a masurilor asiguratorii dispuse;

- ?Adresa de infiintare a popririi asiguratorii asupra sumelor datorate debitorului de catre terti? se intocmeste de catre organul de executare in vederea ducerii la indeplinire a masurilor asiguratorii dispuse;

- ?Referatul justificativ de ridicare a masurilor asiguratorii? se intocmeste de organul de control/ organul de executare si sta la baza emiterii ?Deciziei de ridicare a masurilor asiguratorii?;

- ?Decizia de ridicare a masurilor asiguratorii? se intocmeste de catre organul de control/organul de executare in situatia in care au incetat motivele pentru care s-au dispus masurile asiguratorii.

Alte precizari

In timpul derularii controlului/antrenarii raspunderii solidare sau in fazele premergatoare acestor activitati (analiza, documentare, informare), daca nu sunt detinute suficiente informatii, organul de control/organul de executare, pentru stabilirea si instituirea masurilor asiguratorii, va desfasura, dupa caz, urmatoarele activitati de documentare si pregatire:

- identificarea conturilor de disponibilitati si a depozitelor bancare ale debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara, dupa caz, precum si a unitatilor bancare care le administreaza, evidentiate in documentele contabile ale acestora, precum si consultarea aplicatiei informatice clienti-banci detinute de ANAF si utilizate de unitatile subordonate;

- identificarea in declaratiile informative si/sau evidenta contabila a sumelor datorate debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara de catre terti;

- identificarea bunurilor proprietate a debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara si a locatiilor unde acestea se gasesc.

In cazurile in care se impune, organul de control/organul de executare poate solicita informatii despre patrimoniul debitorului si de la urmatoarele institutii:

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, oficiile si birourile teritoriale ale acesteia, cu privire la bunurile imobile aflate in patrimoniul debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara;

- unitati administrativ-teritoriale, in cadrul carora sunt organizate directii/compartimente/structuri de impozite si taxe locale, cu privire la bunurile imobile si mobile aflate in patrimoniul debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara;

- Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, cu privire la bunurile mobile reprezentand vehicule inmatriculate in Romania, aflate in patrimoniul debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara;

- Autoritatea Navala Romana, cu privire la bunurile mobile reprezentand nave de tip transport sau agrement, aflate in patrimoniul debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara;

- Autoritatea Aeronautica Civila Romana, cu privire la bunurile mobile reprezentand aeronave de tip transport sau agrement, aflate in patrimoniul debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara;

- Oficiul National al Registrului Comertului, cu privire la actiunile/partile sociale detinute de catre debitor/persoanele la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara la societati comerciale;

- Depozitarul Central autorizat de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, cu privire la actiunile cotate pe piata bursiera detinute de catre debitor/persoanele la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara la societati comerciale;

- orice alte institutii care detin informatii cu privire la bunurile si veniturile debitorului/ persoanelor la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara.

Dispunerea si/sau ducerea la indeplinire a masurilor asiguratorii asupra bunurilor proprietate a debitorului se efectueaza, de regula, in limita a 150% din valoarea creantei estimate/stabilite si in urmatoarea ordine:

- bunuri care nu sunt nemijlocit predestinate desfasurarii activitatii care constituie principala sursa de venit;

- bunurile mobile si imobile care nu sunt direct folosite in activitatea ce constituie principala sursa de venit a contribuabilului;

- bunurile mobile si imobile care se afla temporar in detinerea altor persoane in baza contractelor de arenda, de imprumut, de inchiriere, de concesiune, de leasing si altele;

- ansamblu de bunuri in conditiile prevederilor art. 158 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- masini-unelte, utilaje, materii prime si materiale si alte bunuri mobile, precum si bunuri imobile ce servesc activitatii care constituie principala sursa de venit;

- produse finite;

- sume urmaribile datorate cu orice titlu debitorului de catre terte persoane;

- disponibilitati aflate in conturile bancare;

- bunuri perisabile sau supuse degradarii.

Masurile asiguratorii dispuse vor fi ridicate de catre organul de executare, in tot sau in parte, in baza deciziei motivate ori a inscrisurilor emise de instanta sau de alte organe competente prin care se dispune aceasta, comunicate tuturor celor carora le-au fost comunicate ?Decizia de dispunere a masurilor asiguratorii? sau celelalte acte de executare in legatura cu acestea.

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Aplicarea masurilor asiguratorii asupra bunurilor debitorului":
Rating:

Nota: 3.75 din 2 voturi
Noul Cod Fiscal: Impozite si taxe modificate in 2016

Atentie contabili!

"Noul Cod Fiscal: Impozite si taxe modificate in 2016"

Cititi modificarile in vigoare de la 1 ianuarie, analizele si sfaturile specialistilo!

Abonati-va GRATUIT si descarcati Raportul Specialx

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
Subiectele saptamanii

 • Directia antifrauda din ANAF a incasat cu 30% mai multe amenzi in acest an
  • Potrivit unor declaratii recente, Directia antifrauda din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) a incasat in acest an cu 30% mai multe amenzi decat anul trecut. "Directia de antifrauda care a inceput cu surle si trambite si cu neplaceri anul acesta, comparativ cu perioada similara a anului trecut a efectuat cu 3% mai multe controale si a incasat cu 30% mai multe amenzi", a spus Dragos Doros, presedintele institutiei. De asemenea, acesta a explicat in divizia de mari...» citeste mai departe aici

 • Aplicarea impozitului specific unor anumite activitati: formula de calcul, aplicare, termen
  • Aducem la cunostintacontribuabililor faptul ca, in Monitorul Oficial al Romaniei nr.812 / 14 octombrie 2016 a fost publicata Legea nr.170 / 2016 privind impozitul specific unor activitati, care va intra in vigoare la 1 ianuarie 2017. Cine este obligat la plata impozitului specific? Actul normativ reglementeaza impozitul specific pentru persoanele juridice romane platitoare de impozit pe profit care desfasoara activitati corespunzatoare urmatoarelor coduri CAEN: · 5510 – "Hoteluri si...» citeste mai departe aici

 • Programatori si plata CASS pentru veniturile din dividende realizate in anul 2016
  • Tinem cont, prin cele ce urmeaza, ca potrivit reglementarilor in vigoare, pentru dividendele repartizate in anul 2016 cota de impozit este de 5% si nu se datoreaza contributie de asigurari sociale de sanatate (CASS) pentru aceste venituri, daca realizeaza venituri de natura celor mentionate la art. 155 alin. (1) lit. a)-d), g), i)-l), cum ar fi, de exemplu, venituri din salarii, pensii, activitati independente etc, cu exceptia veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala. Stabilim daca...» citeste mai departe aici

 • Premierul Ciolos: Sustinem dezvoltarea industriilor culturale si creative atat pentru potentialul de dezvoltare in economie, cat si pentru beneficiile sociale
  • Premierul Dacian Ciolos a avut vineri, la Palatul Victoria, o intalnire cu Boardul Mondial "International Advertising Association" (IAA), asociatie globala ce reuneste specialisti in comunicare si marketing din peste 40 de tari, una dintre cele mai dinamice industrii creative. "Acest Guvern a schimbat substantial modul in care industriile culturale si creative sunt abordate in politicile publice, pornind de la contributia insemnata pe care o au in Produsul Intern Brut, respectiv 6,5%, comparabil...» citeste mai departe aici

 • Mijloace fixe neutilizate. Cum procedam pentru inregistrarea amortizarii?
  • In analiza de mai jos, firma detine mijloace fixe care nu sunt amortizate integral si nici nu sunt folosite, astfel ca vom stabili daca trebuie lasata amortizarea contabila in continuare, dar fiscal sa se considere amortizarea nedeductibila sau sa se efectueze suspendarea/conservarea mijloacelor fixe. Cand mentinerea in functiune a mijloacelor fixe respective nu se justifica din punct de vedere al randamentului si al cheltuielilor de functionare pe o perioada de timp limitata, mijloacele fixe...» citeste mai departe aici

 • Proiect hotarare: Limite noi pana in 2019 pentru finantarile nerambursabile
  • A fost publicat proiectul de hotarare privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2017, 2018 si 2019, pentru finantarile rambursabile care pot fi contractate si pentru tragerile din finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale. In vederea aplicarii prevederilor art. 63 alin. (10) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, prin proiectul de act normativ se propune aprobarea limitelor...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial

Atentie contabili!

Noul Cod Fiscal 2016!! Modificari in ceea ce priveste Impozitul pe Profit, Impozitul pe Venit si TVA-ul!

Cititi modificarile in vigoare de la 1 ianuarie, analizele si sfaturile specialistilor

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Noul Cod Fiscal: Impozite si taxe modificate in 2016"!


2007 - 2015 RENTROP & STRATON. All rights reserved.