Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Ce drepturi si obligatii are o persoana fizica supusa verificarii fiscale. Nou rezumat

16-Apr-2014
1669
Va prezentam o analiza detaliata a drepturilor si obligatiilor pe care le are o persoana fizica supusa verificarii fiscale. Verificarea situatiei fiscale personale a persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, este prevazuta la art. 109^1 din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, si reprezinta ansamblul activitatilor desfasurate de organele fiscale avand ca obiect examinarea totalitatii drepturilor si obligatiilor de natura patrimoniala, a fluxurilor de trezorerie si a oricaror altor elemente relevante pentru stabilirea situatiei fiscale reale a persoanei fizice verificate.

In scopul efectuarii acestor activitati organul fiscal va proceda, in principal, la:

- solicitarea, in conditiile legii, de informatii de la autoritati si institutii publice;
- analiza tuturor informatiilor, documentelor si a altor mijloace de proba referitoare la situatia fiscala a persoanei fizice verificate;
- confruntarea informatiilor obtinute prin administrarea mijloacelor de proba cu cele din declaratiile fiscale depuse, conform legii, de persoana verificata sau, dupa caz, de platitorii de venit ori terte persoane;
- solicitarea, in conditiile legii, de informatii, clarificari, explicatii, documente si alte asemenea mijloace de proba de la persoana fizica verificata si/sau de la persoane cu care aceasta a avut ori are raporturi economice sau juridice;
- discutarea constatarilor organului fiscal cu persoana fizica verificata si/sau cu imputernicitii acesteia;
Marea Cartea Verde a Monografiilor Contabile
Marea Cartea Verde a Monografiilor Contabile
Vezi detalii
Repartizarea dividendelor in 2017
Repartizarea dividendelor in 2017
Vezi detalii
Executarea silita. Ghid de aparare impotriva abuzurilor
Executarea silita. Ghid de aparare impotriva abuzurilor
Vezi detalii

- stabilirea, daca este cazul, a diferentei de baza de impozitare, prin utilizarea metodelor indirecte prevazute de Codul de procedura fiscala, precum si a obligatiilor fiscale corespunzatoare acesteia;
- dispunerea masurilor asiguratorii, in conditiile legii.

Durata efectuarii verificarii fiscale este stabilita de organul fiscal si nu poate fi mai mare de 6 luni, respectiv 12 luni in cazul in care sunt necesare informatii din strainatate, potrivit Codului de procedura fiscala.
Ce drepturi si obligatii are o persoana fizica supusa verificarii fiscale

Pe timpul desfasurarii verificarii fiscale aveti urmatoarele drepturi:

1. Conform art. 1091 alin. (4) si (5), art. 1093, art. 102 si art. 1092 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, aveti dreptul de a fi instiintat despre actiunea de verificare fiscala.

inaintea desfasurarii verificarii fiscale, veti fi instiintat despre aceasta actiune printr-un aviz de verificare, care va fi transmis, in scris, de organul fiscal cu cel putin 15 zile inainte de data inceperii verificarii fiscale.

Prin avizul de verificare veti fi instiintat cu privire la:

temeiul juridic al verificarii;
data de incepere a verificarii;
perioada ce urmeaza a fi supusa verificarii;
posibilitatea de a solicita amanarea datei de incepere a verificarii;
locul desfasurarii verificarii si persoana de contact la care va veti prezenta;
informatiile si inscrisurile relevante pentru verificare.

Aveti la dispozitie 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare, sub sanctiunea decaderii, sa prezentati documentele justificative in vederea clarificarii situatiei fiscale personale.

Avizul de verificare se comunica potrivit dispozitiilor art. 44 din Codul de procedura fiscala si este insotit de Carta drepturilor si obligatiilor persoanei fizice supuse verificarii fiscale.

2. Conform art. 1093 si art. 101 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, aveti dreptul de a solicita amanarea datei de incepere a verificarii fiscale.


Amanarea datei de incepere a verificarii fiscale se poate face o singura data, la solicitarea scrisa a dumneavoastra, pentru motive justificate.

In acest caz vi se va comunica data la care a fost reprogramata actiunea de verificare fiscala.

3. Conform art. 1092 alin. (1) si art. 106 alin. (3) din Codul de procedura fiscala, aveti dreptul de a beneficia de asistenta de specialitate.

Pe toata durata exercitarii verificarii fiscale aveti dreptul sa beneficiati de asistenta de specialitate sau juridica.

4. Conform art. 1092 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, aveti dreptul de a solicita schimbarea locului de desfasurare a verificarii fiscale.

La cererea scrisa a dumneavoastra, verificarea fiscala se poate desfasura si la:

domiciliul dumneavoastra, daca sunteti in imposibilitate fizica de a va deplasa;
domiciliul/sediul persoanei care va acorda asistenta de specialitate sau juridica, daca domiciliul acestei persoane reprezinta si sediul sau profesional.

Solicitarea scrisa pentru desfasurarea verificarii fiscale la domiciliul dumneavoastra sau la domiciliul/sediul persoanei care va acorda asistenta se depune la organul fiscal inainte de data inceperii verificarii fiscale inscrisa in avizul de verificare.

5. Conform art. 1091 alin. (5) din Codul de procedura fiscala, aveti dreptul de a solicita prelungirea termenului de prezentare a informatiilor si inscrisurilor relevante pentru verificare.

Perioada de 60 de zile de la primirea avizului de verificare, prevazuta pentru prezentarea de documente justificative sau alte clarificari relevante pentru situatia dumneavoastra fiscala, poate fi prelungita cu 30 de zile, o singura data, pentru motive justificate.

6. Conform art. 1091 alin. (5) si art. 106 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, aveti dreptul de a colabora la stabilirea starii de fapt fiscale si de a numi persoane pentru a furniza informatii.

Aveti dreptul sa colaborati la constatarea starilor de fapt fiscale, aveti dreptul sa dati informatii, sa prezentati inscrisuri relevante pentru verificarea fiscala, precum si orice alte date necesare clarificarii situatiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal, in conditiile legii.

La inceperea verificarii fiscale, aveti dreptul sa numiti persoane care sa dea informatii.

Daca informatiile date de dumneavoastra sau cele ale persoanei numite de dumneavoastra sunt insuficiente, atunci organul fiscal se poate adresa si altor persoane pentru obtinerea de informatii.

7. Conform art. 58 si 59 din Codul de procedura fiscala, sotul/sotia, rudele dumneavoastra si alte persoane au dreptul de a refuza furnizarea de informatii.


Sotul/Sotia si rudele dumneavoastra pana la gradul al 3-lea inclusiv pot refuza furnizarea de informatii, efectuarea de expertize, precum si prezentarea unor inscrisuri.

Pot refuza sa furnizeze informatii cu privire la datele de care au luat cunostinta in exercitarea activitatii lor preotii, avocatii, notarii publici, consultantii fiscali, executorii judecatoresti, auditorii, expertii contabili, medicii si psihoterapeutii, asistentii persoanelor anterior mentionate, precum si persoanele care participa la activitatea profesionala a respectivelor persoane, cu exceptia informatiilor cu privire la indeplinirea obligatiilor prevazute de legea fiscala in sarcina lor, precum si a informatiilor necesare clarificarii si stabilirii situatiei fiscale reale a contribuabililor/platitorilor cu care au avut sau au raporturi juridice.

Persoanele sus-mentionate, cu exceptia preotilor, pot totusi furniza informatii, dar numai cu acordul dumneavoastra.

8. Conform art. 1091 alin. (1) si art. 98 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, aveti dreptul de a fi verificat numai pentru impozitele si taxele aflate in cadrul termenului de prescriptie.

Perioada supusa verificarii fiscale este perioada impozabila definita de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu respectarea termenului de prescriptie a dreptului organului fiscal de a stabili obligatii fiscale.

9. Conform art. 1091, art. 105 alin. (3) si art. 1051 din Codul de procedura fiscala, aveti dreptul de a fi verificat o singura data.


Verificarea fiscala se efectueaza o singura data pentru impozitul pe venit si pentru fiecare perioada impozabila.

Prin exceptie, conducatorul organului fiscal competent poate decide reverificarea unei anumite perioade daca, de la data incheierii verificarii fiscale si pana la data implinirii termenului de prescriptie, apar date suplimentare necunoscute organelor fiscale la data efectuarii verificarilor, care influenteaza rezultatele acestora.

10. Conform art. 105 alin. (7) din Codul de procedura fiscala, aveti dreptul de a solicita legitimarea organelor de verificare fiscala.

La inceperea verificarii fiscale, organul de verificare fiscala este obligat sa va prezinte legitimatia de verificare fiscala si ordinul de serviciu semnat de conducatorul activitatii de verificare fiscala.

11. Conform art. 1091 alin. (8) si art. 11 din Codul de procedura fiscala, aveti dreptul de a fi protejat pe linia secretului fiscal.

Informatiile pe care le furnizati dumneavoastra organelor de verificare fiscala, precum si cele pe care acestea le obtin in timpul desfasurarii verificarii fiscale sunt protejate pe linia secretului fiscal.

12. Conform art. 107 din Codul de procedura fiscala, aveti dreptul de a cunoaste rezultatele verificarii fiscale.

Aveti dreptul de a fi informat pe parcursul desfasurarii verificarii fiscale asupra constatarilor rezultate.

La finalizarea verificarii fiscale, organul fiscal va prezinta constatarile si consecintele lor fiscale, acordandu-va posibilitatea de a va exprima punctul de vedere, potrivit art. 9 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, cu exceptia cazului in care bazele de impozitare nu au suferit nicio modificare in urma verificarii fiscale sau in cazul in care dumneavoastra renuntati la acest drept si notificati, in scris, acest fapt organelor fiscale.

Data, ora si locul prezentarii concluziilor va vor fi comunicate, in scris, in timp util.

Aveti dreptul sa prezentati, in scris, punctul dumneavoastra de vedere cu privire la constatarile verificarii fiscale, in termen de 3 zile lucratoare de la data incheierii verificarii fiscale.

Decizia de impunere sau de incetare a procedurii de verificare fiscala vi se va comunica potrivit dispozitiilor art. 44 din Codul de procedura fiscala.

13. Conform art. 205, art. 206 si art. 207 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, aveti dreptul de a contesta decizia de impunere emisa in urma verificarii fiscale.

In cazul in care va simtiti lezat de rezultatul verificarii fiscale, aveti dreptul sa contestati decizia de impunere emisa cu aceasta ocazie de organul de verificare fiscala.

Contestatia se formuleaza in scris si va cuprinde:

- datele dumneavoastra de identificare;
- obiectul contestatiei;
- motivele de fapt si de drept;
- dovezile pe care se intemeiaza;
- semnatura dumneavoastra sau a persoanei imputernicite.

Contestatia se depune in scris, in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere emise in urma verificarii fiscale, la organul fiscal emitent al actului atacat si nu este supusa taxelor de timbru.

Pe timpul desfasurarii verificarii fiscale aveti urmatoarele obligatii:

1. Conform art. 1092 alin. (1) si art. 50 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, aveti obligatia de a va prezenta la locul, data si ora precizate in avizul de verificare.


Actiunea de verificare fiscala se desfasoara, de regula, la sediul organului fiscal. in acest scop, veti fi instiintat prin avizul de verificare despre data, locul si persoana de contact la care sa va prezentati.

2. Conform art. 52 din Codul de procedura fiscala, aveti obligatia de a furniza informatii.

in situatia in care aveti calitatea de contribuabil potrivit Codului fiscal, dumneavoastra sau alta persoana imputernicita de dumneavoastra aveti/are obligatia prevazuta de art. 52 din Codul de procedura fiscala de a furniza organului fiscal informatiile necesare determinarii starii de fapt fiscale.

3. Conform art. 56 din Codul de procedura fiscala, aveti obligatia de a prezenta inscrisuri.

In situatia in care aveti calitatea de contribuabil potrivit Codului fiscal, dumneavoastra sau alta persoana imputernicita de dumneavoastra aveti/are obligatia prevazuta de art. 56 din Codul de procedura fiscala de a pune la dispozitia organului fiscal registre, evidente, documente de afaceri si orice alte inscrisuri relevante pentru clarificarea starii de fapt fiscale.

4. Conform art. 57 din Codul de procedura fiscala, aveti obligatia de a permite efectuarea cercetarilor la fata locului.

Indiferent de locul unde se desfasoara verificarea fiscala, aveti obligatia de a permite functionarilor imputerniciti de organul fiscal sa efectueze o cercetare la fata locului, precum si expertilor folositi pentru aceasta actiune intrarea acestora pe terenuri, in incaperi si in orice alte incinte, in masura in care acest lucru este necesar pentru a face constatari in interes fiscal.

Potrivit art. 27 din Constitutia Romaniei, republicata, functionarii imputerniciti de organul fiscal si expertii folositi in actiunea de verificare nu au dreptul de a patrunde in domiciliul sau resedinta dumneavoastra decat cu acordul dumneavoastra.

in cazul in care constatarile in interes fiscal fac necesar accesul functionarilor imputerniciti de organul fiscal si al expertilor, daca este cazul, in domiciliul sau resedinta dumneavoastra si nu sunteti de acord, accesul se poate face numai cu autorizarea instantei judecatoresti competente.

5. Conform art. 105 alin. (9) din Codul de procedura fiscala, aveti obligatia de a indeplini masurile dispuse de organul de verificare fiscala.

Aveti obligatia de a indeplini masurile prevazute in actul intocmit cu ocazia verificarii fiscale, in termenele si in conditiile stabilite de organele de verificare fiscala.

6. Conform art. 1094, art. 111 alin. (2) si art. 119 din Codul de procedura fiscala, precum si prevederilor art. 791 din Codul fiscal, aveti obligatia de a plati diferentele de impozit stabilite cu ocazia verificarii fiscale, precum si dobanzile si penalitatile aferente acestora.

Sunteti obligat sa platiti diferentele de impozit stabilite cu ocazia verificarii fiscale, precum si dobanzile si penalitatile aferente acestora.

Baza legala: Ordinul ministrului finantelor publice nr. 544/2014 privind aprobarea Cartei drepturilor si obligatiilor persoanei fizice supuse verificarii fiscale, publicat in Monitorul Oficial nr. 270 din 11.04.2014, afisat in data de 14 aprilie 2014

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Ce drepturi si obligatii are o persoana fizica supusa verificarii fiscale. Nou rezumat":
Rating:

Nota: 4.75 din 2 voturi
Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017

Atentie contabili!

Taxe si Impozite modificate in 2017
Noul Cod Fiscal a adus modificari majore!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017"!x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
Subiectele saptamanii

 • Modificarile valabile in 2017 pentru Declaratia 300 decont TVA
  • OPANAF 591/2017 a modificat la acest inceput de an modelul si continutul pentru Declaratia 300 (Decont TVA). De retinut ca se utilizeaza noul model de formular 300 „Decont de taxa pe valoarea adaugata” in varianta impusa de OPANAF nr. 591/27 ianuarie 201 pentru obligatiile fiscale valabile incepand cu 1 ianuarie 2017. Principalele modificari aduse in ce priveste Declaratia 300 decont TVA in 2017: Click aici pentru D 300 model 2017! - s-a introdus randul 26: Compensatia in cota...» citeste mai departe aici

 • Mai putine formulare de depus in 2017! Ce contribuabili scapa de D 392 A si 392B?
  • ANAF a anuntat recent ca se anuleaza pentru declaratiile 392A si 392B (D 392A si D 392B) obligativitatea de depunere pentru anumite categorii de contribuabili. Astfel, contribuabilii neinregistrati sau inregistrati in scopuri de TVA si a caror cifra de afaceri este inferioara sumei de 220.000 lei la data de 31.12.2016 nu mai au obligatia completarii si depunerii formularului 392A - "Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul 2016"-, respectiv a...» citeste mai departe aici

 • Sinteza Fiscalitatea.ro: Noutati din legislatia fiscala si modificari TVA
  • In ultima perioada au fost propuse mai multe modificari legislative si au fost adoptate masuri noi care schimba din nou reglementarile din domeniul fiscal. Avem astfel o procedura clarificata de ANAF in ce priveste anularea codului de TVA, beneficii noi pentru bugetari, un termen-limita de depunere pentru unele declaratii si, totodata, se va aplica TVA zero pentru vanzarea de cladiri si alte tranzactii. ANAF aduce lamuriri privind modul de anulare a codului de TVA ANAF a transmis recent...» citeste mai departe aici

 • In ce conditii se poate incheia un contract de antrepriza reglementat de Codul civil?
  • Regasiti mai jos conditiile in care se poate incheia un contract de antrepriza, reglementat de Codul Civil, art. 1851-1873, cu o persoana fizica, cu exceptia persoanei fizice autorizate. Iata raspunsul oferit de specialist: In functie de tipul activitatii, se va putea incheia fie un contract individual de munca, fie un contract de antrepriza incheiat in baza Codului civil. Daca activitatea este dependenta se va incheia contract individual de munca cu timp partial sau norma intreaga. Daca...» citeste mai departe aici

 • Acordare tichete de incentivare. Care e regimul fiscal?
  • Stabilim prin cele de mai jos ce tratament fiscal se aplica la acordarea de tichete incentivare catre partenerii comerciali in vederea stimularii vanzarilor si care este cadrul legal. Tichetele de incentivare se acorda in cadrul campaniilor pentru fidelizarea clientilor care, pentru un numar de achizitii, beneficiaza de aceste tichete in locul reducerilor comerciale. Potrivit punctului 437 alin. (3) din OMFP 1802/2014, in cazul in care entitatea practica alte sisteme de fidelizare a clientilor...» citeste mai departe aici

 • Ce regim TVA se aplica pentru bunuri expediate in afara UE de catre furnizor in contul cumparatorului din UE?
  • In randurile de mai jos, stabilim cum se procedeaza in situatia unui contract cu un partener din Austria, iar marfa este transportata in Turcia in calitate de furnizor sau o persoana in contul meu (firma transportatoare). Stabilim daca factura emisa catre partenerul din statul strain UE va fi fara TVA, caz in care vom vedea daca se va mentiona pe factura locul livrarii (Turcia). De asemenea, stabilim ce documente sunt necesare pentru a justifica scutirea de TVA. Iata raspunsul specialistului:...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
2007 - 2015 RENTROP & STRATON. All rights reserved.