Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

MFP a anuntat lista obligatiilor si declaratiilor pentru persoane fizice

30-Oct-2012
1646
Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2011^1 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/20032 privind Codul fiscal, incepand cu data de 1 iulie 2012, competenta de administrare a contributiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevazute la Capitolele II si III din Titlul IX2 al Codului fiscal a revenit Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Competenta de administrare a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice pentru veniturile aferente perioadelor fiscale anterioare datei de 1 ianuarie 2012, precum si perioadei 1 ianuarie - 30 iunie 2012 cu titlu de contributii sociale aferente anului 2012 si totodata solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative prin care s-a facut stabilirea revine caselor de asigurari sociale, potrivit legislatiei specifice aplicabile fiecarei perioade.

Ca urmare, incepand cu data de 1 iulie 2012, persoanele fizice care au calitatea de contribuabili
la sistemul public de pensii si la cel de asigurari sociale de sanatate, conform art. 296^21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia de a plati contributiile de asigurari sociale la organul fiscal competent, conform legii.


Obligatii declarative si de plata privind contributia de asigurari sociale de sanatate
Executarea silita. Ghid de aparare impotriva abuzurilor
Executarea silita. Ghid de aparare impotriva abuzurilor
Vezi detalii
Asociatii de proprietari: ghid contabil
Asociatii de proprietari: ghid contabil
Vezi detalii
PFA: Taxe, Impozite si Deduceri
PFA: Taxe, Impozite si Deduceri
Vezi detalii

A. Persoane fizice obligate potrivit Codului fiscal

In ce priveste sistemul de asigurari sociale de sanatate, au calitatea de contribuabil, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte, dupa caz, urmatoarele persoane:

a) intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale;
b) membrii intreprinderii familiale;
c) persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice;
d) persoanele care realizeaza venituri din profesii libere;
e) persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul
pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla;
f) persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitati de natura celor prevazute la art. 52 alin. (1) si din asocierile fara personalitate juridica
prevazute la art. 13 lit. e) din Codul fiscal;
g) persoanele care realizeaza venituri din activitatile agricole prevazute la art. 71 lit. a)-c) din Codul fiscal, respectiv persoane care realizeaza venituri din:
g1) cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, in sere si solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat;
g2) cultivarea si valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor;
g3) exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea;
h) persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitatile agricole prevazute la art. 71 lit. d) din Codul fiscal (valorificarea produselor agricole
obtinute dupa recoltare, in stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate in arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati, pentru utilizare ca atare);
i) persoanele care realizeaza veniturile prevazute la Capitolul III al Titlului IX2 din Codul fiscal,
in mod exclusiv (cu exceptia situatiei in care se obtin si venituri din drepturi de proprietate intelectuala), respectiv venituri din:
i1) cedarea folosintei bunurilor;
i2) investitii;
i3) premii si castiguri din jocuri de noroc;
i4) operatiunea de fiducie, potrivit titlului III;
i5) alte surse, astfel cum sunt prevazute la art. 78 din Codul fiscal.

Trebuie totodata amintita si prevederea susceptibila de interpretari de la art. 29632 din Codul fiscal, potrivit careia persoanele care nu realizeaza intr-un an fiscal una din categoriile de venituri prevazute de lege, pentru a dobandi calitatea de asigurat, au obligatia platii contributiei individuale lunare de asigurari sociale de sanatate.

B. Exceptii

Ca regula generala, pentru toate veniturile impozabile persoanele fizice datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate, insa legea fiscala prevede si cateva exceptii de la plata contributiei:
a) pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, daca se obtin venituri salariale sau asimilate acestora, venituri sub forma indemnizatiilor de somaj, venituri din pensii mai mici de 740 lei, precum si venituri de natura celor mentionate la art. 29621 alin. (1) lit. a)-d), g) si h), art. 52 alin. (1) lit. b)-d) si din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 13 lit. e) Cod fiscal;
b) pentru veniturile de la Capitolul III al Titlului IX2 din Codul fiscal, daca nu este realizata conditia de exclusivitate a realizarii acestora (cu exceptia situatiei in care se obtin si venituri din
drepturi de proprietate intelectuala).

C. Obligatii declarative si de plata

In ce priveste obligatiile declarative ale persoanelor fizice, Codul fiscal nu a introdus prevederi
speciale in acest sens, sistemul declarativ fiind similar cu cel al impozitului pe venit, potrivit
Titlului III din Codul fiscal. Astfel, contribuabilii au obligatia depunerii declaratiei de venit estimat/
declaratiei privind venitul realizat, urmand ca stabilirea obligatiilor de plata sa se faca de catre
organul fiscal competent prin decizie de impunere.

Prin urmare, se poate spune ca, potrivit noilor prevederi, persoanele fizice chiar au fost degrevate
de unele obligatii anterioare datei de 1 iulie 2012, prin depunerea unui singur formular (declaratia de venit) intr-un singur loc (organul fiscal de domiciliu).

In ce priveste obligatiile de plata ale persoanelor fizice, astfel cum am precizat mai sus, stabilirea acestora se face de catre organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declaratiei de venit estimat/declaratiei privind venitul realizat.

Stabilirea obligatiilor de plata se face pentru anul in curs, prin formularul 620 “Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate"3, urmand ca definitivarea obligatiilor anuale sa se faca prin decizie de impunere anuala.

Nota: Formularul 620 “Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate", cod 14.13.02.15, a fost aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 891/25.06.2012 (M.O. nr. 429/28.06.2012)

In Deciziile de impunere pentru plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate, baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate se evidentiaza lunar, urmand ca plata sa se efectueze:

- trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, pentru contribuabilii prevazuti la art. 296^21 alin. (1) lit. a)-e) din Codul fiscal;
- semestrial, in doua rate egale, pana la data de 25 septembrie inclusiv si 25 noiembrie inclusiv, pentru contribuabilii care realizeaza venituri din activitatile agricole prevazute la art. 71 lit. a)-c) din Codul fiscal.

Sistemul platilor anticipate nu se aplica in urmatoarele situatii:

a) pentru persoanele fizice care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitati de natura celor prevazute la art. 52 alin. (1), din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 13 lit. e) din Codul fiscal, precum si din activitatile agricole prevazute la art. 71 lit. d) din lege. Pentru aceste persoane, platitorii de venituri au obligatia calcularii, retinerii si virarii contributiilor individuale de asigurari sociale de sanatate, acestea fiind obligatii finale;
b) pentru persoanele fizice care realizeaza veniturile prevazute la Capitolul III al Titlului IX2
din Codul fiscal. in aceste situatii stabilirea obligatiilor de plata se efectueaza de organele fiscale
competente, prin decizie de impunere anuala.

Stabilirea obligatiilor anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate se realizeaza prin decizia de impunere anuala, pe baza careia se regularizeaza sumele datorate cu titlu de plati anticipate efectuate in cursul anului fiscal, ca urmare a depunerii declaratiei de venit de catre contribuabil sau de catre platitorul de venit, dupa caz.

Prin urmare, stabilirea obligatiilor anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate se va face, de catre organul fiscal competent, dupa termenul de depunere a declaratiilor de venit, respectiv dupa data de 25 mai a anului urmator celui de realizare a veniturilor. Deciziile de impunere se comunica contribuabililor in conformitate cu prevederile art. 44 din Codul de procedura fiscala.

Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate stabilita prin decizia de impunere anuala se efectueaza in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei, iar sumele achitate in plus se compenseaza sau se restituie potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala. Contributia obligatorie de asigurari sociale de sanatate se achita la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale in raza carora sunt luati in administrare contribuabilii, in conturi de venituri bugetare distincte, codificate cu codul de identificare fiscala al contribuabililor.


II. Obligatii declarative si de plata privind contributia de asigurari sociale

 A. Persoane fizice obligate potrivit Codului fiscal

In ce priveste sistemul public de pensii, sfera de cuprindere a categoriilor de persoane obligate este mai restransa fata de cea din sistemul de asigurari sociale de sanatate, fiind cuprinse urmatoarele persoane:
a) intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale;
b) membrii intreprinderii familiale;
c) persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice;
d) persoanele care realizeaza venituri din profesii libere;
e) persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul
pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla;
f) persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitati de natura celor prevazute la art. 52 alin. (1) lit. a)-c) Cod fiscal.

B. Exceptii

a) persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii, conform art. 6 alin. (1) pct. I-III si V din Legea nr. 263/20105 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele care beneficiaza de una din categoriile de pensii acordate in sistemul public de pensii nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile obtinute ca urmare a incadrarii in una sau mai multe dintre situatiile prevazute mai sus;
b) contribuabilii al caror venit ramas dupa deducerea din venitul total realizat a cheltuielilor
efectuate in scopul realizarii acestui venit, respectiv valoarea anuala a normei de venit, dupa
caz, raportat la cele 12 luni ale anului, este sub nivelul minim prevazut de lege (35% din castigul
salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat). Din textul
legii rezulta ca evaluarea indeplinirii conditiei de exceptare se face dupa incheierea anului fiscal, probabil pentru anul fiscal urmator.

C. Obligatii declarative si de plata

In ce priveste obligatiile declarative ale persoanelor fizice, Codul fiscal a preluat in principal prevederile aplicabile anterior datei de 1 iulie 2012. Astfel, contribuabilii au obligatia depunerii
unei Declaratii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii (formular 600), prin care
declara un venit care reprezinta baza de calcul al contributiei de asigurari sociale. Venitul declarat
nu poate fi mai mic de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului
asigurarilor sociale de stat si nici mai mare decat echivalentul a de 5 ori acest castig. Termenul de depunere7 a declaratiei este anual, pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale, sau de 15 zile de la data producerii evenimentului, pentru persoanele care incep o activitate in cursul anului fiscal. Persoanele fizice care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitati de natura celor prevazute la art. 52 alin. (1) lit. a)-c) nu au obligatia depunerii formularului 600, platitorilor de venituri revenindu-le obligatia retinerii, declararii si platii contributiilor individuale de asigurari sociale, care sunt obligatii finale.

In ce priveste obligatiile de plata ale persoanelor fizice, acestea se stabilesc de organul fiscal competent, in baza Declaratiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii (formular 600), prin emiterea formularului 610 “Decizie de impunere privind obligatii de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale"

In deciziile de impunere privind obligatii de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale, baza de calcul al contributiei de asigurari sociale se evidentiaza lunar. Termenul de plata pentru contributia de asigurari sociale este trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Deciziile de impunere se comunica contribuabililor in conformitate cu prevederile art. 44 din Codul de procedura fiscala. Contributia obligatorie de asigurari sociale se achita la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale in raza carora sunt luati in administrare contribuabilii, in conturi de venituri bugetare distincte, codificate cu codul de identificare fiscala al contribuabililor.

In ce priveste ambele contributii obligatorii, trebuie mentionat ca, pentru contribuabilii preluati de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala de la casele de asigurari sociale, incepand cu data de 1 iulie 2012, organul fiscal competent administreaza obligatiile de plata privind contributiile sociale pentru perioada 1 iulie - 31 decembrie 2012, in baza informatiilor existente in evidenta fiscala, ca urmare a preluarii acestora. Ca urmare, pentru acesti contribuabili nu se emit decizii de impunere.
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "MFP a anuntat lista obligatiilor si declaratiilor pentru persoane fizice":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017

Atentie contabili!

Taxe si Impozite modificate in 2017
Noul Cod Fiscal a adus modificari majore!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017"!x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
Subiectele saptamanii

 • ANAF aduce lamuriri privind modul de anulare a codului de TVA
  • ANAF a transmis recent informatii oficiale referitoare la modul de anulare a codului de TVA. Raspunsul a vizat cateva interventii ale domnului Adrian Benta, consultant fiscal, in ce priveste anularea codului de TVA. Iata explicatiile oferite de ANAF: Procedura efectiva de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA se realizeaza in urma unei discutii fata in fata cu persoana impozabila, identificata cu risc fiscal. Aceste persoane sunt invitate la sediul organului fiscal, in vederea evaluarii...» citeste mai departe aici

 • Ce declaratii fiscale depunem pana la 27 februarie?
  • Prin cele ce urmeaza, reamintim contribuabililor interesati ca, luni, 27 ianuarie 2017, inclusiv, este ultima zi in care se pot depuna la administratiile financiare teritoriale, urmatoarele declaratii: - Formular 010 - Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica. Se completeaza, pentru anul 2017, de persoanele juridice romane platitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2016 indeplinesc...» citeste mai departe aici

 • Luni, 27 februarie 2017, expira termenul pentru declararea impozitului pe profit pentru anumite categorii de contribuabili
  • Potrivit art.41, alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul, urmatoarele categorii de contribuabili: - organizatiile nonprofit; - contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice si a cartofului, pomicultura si viticultura. Intrucat termenul limita...» citeste mai departe aici

 • Trecerea de la micro la impozit pe profit. Cum procedam la aplicarea plafonului de 45.000 euro?
  • In analiza de mai jos, avem o societate a trecut de la data de 01.01.2017 la impozitul pe venit. La data de 31.12.2016 veniturile erau sub 100.000 euro. Capitalul social al societatii este de 69.000 lei, societatea opteaza sa treaca la impozit pe profit de la data de 01.02.2017. Vom vedea cum trebuie depusa declatia 100 pentru primul trimestru si daca se depune D100 cu impozit microintreprindere pentru luna ianuarie pana in data de 25.02.2017 si pana in data de 25.04.2017 se va depune D100 cu...» citeste mai departe aici

 • Declaratia 010 microintreprindere dizolvare cu lichidare. Ce ne sfatuieste specialistul?
  • In analiza noastra de mai jos, avem ca exemplu o societate comerciala, platitoare de impozit pe venit, care hotaraste dizolvarea cu lichidare a intreprinderii. Vom stabili cand trebuie depusa la ANAF declaratia 010 cu trecere de la platitor de impozit pe venit la platitor de impozit pe profit. Microintreprinderea este persoana juridica romana care indeplineste cumulativ la data de 31 decembrie a anului anterior conditiile prevazute la art. 47 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile ulterioare....» citeste mai departe aici

 • Asigurarea medicala de sanatate pentru companii, deductibilitate fiscala de 400 de euro pe an
  • La inceput de 2017, una dintre cele mai cunoscute companii de servicii profesionale, de consultanta si audit din lume, PWC, afirma ca rata de crestere a costurilor medicale va fi de 6,5%, procent egal cu cel din anul precedent. In ceea ce priveste companiile care ofera planuri de asigurare de sanatate ca beneficiu la angajare, cea mai mare contributie la costurile angajatorului o au serviciile medicale in regim de spitalizare continua. Mai exact, ponderea acestora in costurile medicale suportate...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
2007 - 2015 RENTROP & STRATON. All rights reserved.