Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

MFP vrea sa amane plata datoriilor. Vezi noul proiect de ordonanta!

27-Mai-2013
2121
MFP a publicat un nou proiect de oprdonanta de urgenta care ar putea modifica aproape toate normele privind intarzierea la plata si penalitatile aferente. Potrivit noului proiect, unele penalitati de intarziere la plata se vor reduce, iar perioada in care se poate plati datoria ar creste.


Redam mai jos continutul noului proiect de ordonanta:


Luand in considerare necesitatea fluidizarii activitatilor economico-financiare a operatorilor economici, care, desi sunt viabili din punct de vedere economic, intampina dificultati in achitarea obligatiilor fiscale din lipsa de lichiditati,
avand in vedere problemele intampinate de operatorii economici care au de incasat sume de la autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene in baza contractelor de finantare incheiate cu acestea, in privinta fluxului de lichiditati,
tinand cont de prioritatea obiectivului de crestere a performantei colectarii veniturilor bugetare in cadrul caruia un rol important revine si masurilor de constrangere pentru neconformarea la plata obligatiilor fiscale,
pentru crearea premiselor relansarii economice prin reducerea poverii fiscale din sarcina contribuabilului in sensul reglementarii cadrului legal privind calculul accesoriilor creantelor fiscale astfel incat sa se realizeze o diminuare a nivelului penalitatilor de intarziere datorate pentru plata cu intarziere a obligatiilor fiscale, dar si o motivare a conformarii la plata acestor obligatii,
PFA: Taxe, Impozite si Deduceri
PFA: Taxe, Impozite si Deduceri
Vezi detalii
Repartizarea dividendelor in 2017
Repartizarea dividendelor in 2017
Vezi detalii
Marea Cartea Verde a Monografiilor Contabile
Marea Cartea Verde a Monografiilor Contabile
Vezi detalii


in considerarea faptului ca marirea termenelor in cadrul carora un contribuabil are obligatia de a achita sumele care constituie conditie de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata, reprezinta o masura care vine in sprijinul mediului de afaceri intrucat ar conduce la cresterea lichiditatilor aflate la dispozitia acestora,

avand in vedere ca prin introducerea posibilitatii acordarii esalonarii la plata in perioada de valabilitate a acesteia si pentru obligatiile fiscale stabilite urmare inspectiei fiscale, se previne acumularea de noi datorii,

tinand cont ca instituirea masurii de amanare la plata in cazul contribuabililor care au de incasat sume de la autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene in baza contractelor de finantare incheiate cu acestea, reprezinta o facilitate menita sa conduca la stimularea activitatii economice, pe de o parte si, absorbtia fondurilor UE care este o prioritate cheie a Guvernului, pe de alta parte,

in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta:

Art. I - Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (1) al articolului 120 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(1) Dobanzile au caracter recuperatoriu si se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv."

2. Articolul 1201 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Articolul 1201
Penalitati de intarziere
(1) Penalitatile de intarziere au caracter sanctionatoriu si se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv. Dispozitiile art. 120 alin. (2) - (6) sunt aplicabile in mod corespunzator.

(2) Nivelul penalitatii de intarziere este de 0,02% pentru fiecare zi de intarziere.

(3) Penalitatea de intarziere nu inlatura obligatia de plata a dobanzilor."
3. Dupa alineatul (11) al articolului 175 se introduce un nou alineat, alin. (12), cu urmatorul cuprins:

"(12) Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile si persoanelor care devin debitori potrivit art. 25 alin. (2) lit. d). in acest caz, prin exceptie de la prevederile alin. (1), bunurile imobile oferite in vederea stingerii prin dare in plata trebuie sa nu fie supuse executarii silite si sa nu fie grevate de alte sarcini cu exceptia ipotecii constituita in conditiile art. 25."

4. Alineatul (5) al articolului 175 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(5) Bunurile imobile trecute in proprietatea publica conform alin. (1) sunt date in administrare in conditiile legii, cu conditia mentinerii, pe o perioada de 5 ani, a uzului si a interesului public. Pana la intrarea in vigoare a actului prin care s-a dispus darea in administrare, imobilul se afla in custodia institutiei care a solicitat preluarea in administrare. Institutia care are bunul in custodie are obligatia inventarierii acestuia, potrivit legii."

Art. II - (1) Prevederile art. I intra in vigoare la data de 1 iulie 2013.

(2) Prevederile art. I pct. 2 sunt aplicabile obligatiilor de plata scadente dupa data de 1 iulie 2013.
(3) Pentru obligatiile de plata cu scadenta pana la data de 1 iulie 2013 care se sting dupa aceasta data, se aplica nivelul de penalitate de intarziere potrivit legislatiei in vigoare pana la data de 1 iulie 2013.

Art. III - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 200 din 22 martie 2011, aprobata prin Legea nr.15/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatele (11) si (111) ale articolului 9 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(11) in scopul constituirii garantiei sub forma prevazuta la alin. (2) lit. c), daca bunurile sunt ipotecate/gajate in favoarea altor creditori, valoarea acestor bunuri trebuie sa acopere valoarea pentru care s-a constituit ipoteca/gajul, precum si sumele esalonate la plata, dobanzile datorate pe perioada esalonarii la plata, plus un procent de pana la 16% din sumele esalonate la plata, in functie de perioada de esalonare la plata.

(111) In scopul constituirii garantiei sub forma prevazuta la alin. (2) lit. d), valoarea acestor bunuri trebuie sa acopere obligatiile fiscale ale garantului pentru care organul fiscal competent a instituit sechestrul, precum si sumele esalonate la plata ale contribuabilului, dobanzile datorate pe perioada esalonarii la plata, plus un procentaj de pana la 16% din sumele esalonate la plata, in functie de perioada de esalonare la plata."

2. La articolul 10 alineatul (1), literele b), e) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"b) sa se achite, potrivit legii, obligatiile fiscale stabilite de organul fiscal competent prin decizie, cu termene de plata incepand cu data comunicarii deciziei de esalonare la plata, cu exceptia situatiei in care contribuabilul a solicitat esalonarea la plata potrivit art. 101.

Esalonarea la plata isi mentine valabilitatea si daca aceste obligatii sunt achitate in cel mult 30 de zile de la termenul de plata prevazut de lege sau pana la finalizarea perioadei de esalonare la plata in situatia in care termenul de 30 de zile se implineste dupa aceasta data.
...............................................................................
e) sa se achite, in termen de cel mult 180 de zile de la data comunicarii deciziei de esalonare la plata, obligatiile nestinse la data comunicarii deciziei si pentru care au fost comunicate somatii;
f) sa se achite obligatiile de natura celor prevazute la lit. e), pentru care au fost comunicate somatii dupa data comunicarii deciziei de esalonare la plata, in cel mult 180 de zile de la comunicarea somatiei sau pana la finalizarea esalonarii la plata in situatia in care termenul de 180 de zile se implineste dupa data stingerii in totalitate a obligatiilor fiscale esalonate la plata;".

3. La articolul 101 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, lit. d), cu urmatorul cuprins:
"d) obligatiile fiscale stabilite de organul de inspectie fiscala prin decizie de impunere cu termene de plata dupa data comunicarii deciziei de esalonare la plata."


4. Dupa alineatul (2) al articolului 101 se introduc doua noi alineate, alin. (21) si (22), cu urmatorul cuprins:
"(21) Pentru obligatiile fiscale prevazute la alin. (1), includerea in esalonare se efectueaza cu mentinerea perioadei de esalonare deja aprobata.

(22) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (21), pentru obligatiile fiscale prevazute la alin. (1), precum si pentru sumele ramase de plata din esalonarea la plata in derulare, la cererea contribuabilului, se poate aproba si o alta perioada de esalonare dar care nu poate depasi perioada prevazuta la art. 1 sau art. 161, dupa caz. Dispozitiile art. 3 alin. (3) sunt aplicabile in mod corespunzator."

5. Alineatele (4), (6) si (7) ale articolului 101 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(4) Odata cu depunerea cererii, contribuabilul trebuie sa constituie si garantiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, corespunzator conditiilor in care urmeaza sa se modifice decizia de esalonare la plata.
..........................
(6) Prevederile art. 171 se aplica in mod corespunzator si penalitatilor de intarziere aferente sumelor prevazute la alin. (1).

(7) in situatia in care cererea de modificare a deciziei de esalonare se respinge, contribuabilul are obligatia sa plateasca sumele prevazute la alin. (1) in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei de respingere."

6. Alineatul (4) al articolului 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(4) Penalitatea de intarziere prevazuta la art. 1201 din Codul de procedura fiscala se calculeaza pana la data emiterii deciziei de esalonare la plata."

7. La articolul 161 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"c) contribuabilul depune, in cel mult 30 de zile de la data comunicarii certificatului de atestare fiscala, o garantie in valoare de minimum 20% din sumele ce pot face obiectul esalonarii la plata precum si a penalitatilor de intarziere ce pot face obiectul amanarii la plata potrivit art. 171, inscrise in certificatul de atestare fiscala emis in conditiile prezentei ordonante de urgenta;".

8. La articolul 161 alineatul (2), dupa litera e) se introduce o noua litera, lit. f), cu urmatorul cuprins:
"f) in cazul persoanelor juridice, sa fi fost infiintate cu minimum 12 luni anterior depunerii cererii."

9. Dupa alineatul (4) al articolului 161 se introduc doua noi alineate, alin. (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
"(5) Prevederile art. 171 se aplica in mod corespunzator si penalitatilor de intarziere aferente sumelor esalonate la plata potrivit prezentului articol.
(6) in situatia in care ulterior emiterii deciziei de esalonare la plata, organul fiscal constata ca informatiile cuprinse in documentele anexate la cererea depusa potrivit alin. (1) lit. a) nu corespund realitatii, organul fiscal emite decizia de anulare a deciziei de esalonare la plata si a deciziei de amanare la plata a penalitatilor de intarziere care produce aceleasi efecte cu decizia de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii la plata."

10. Alineatul (2) al articolului 171 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Garantiile ori valoarea bunurilor prevazute la art. 9 alin. (9) - (111) trebuie sa acopere si penalitatile de intarziere, precum si majorarile de intarziere amanate la plata."

Art. IV - (1) Prevederile art. III pct. 6 intra in vigoare la data de 1 iulie 2013 si se aplica creantelor fiscale scadente dupa aceasta data.
(2) Prevederile art. III pct. 3 se aplica si esalonarilor la plata in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) Prevederile art. III pct. 8 se aplica cererilor de acordare a esalonarilor la plata depuse dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. V - (1) Contribuabilii care au de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene in baza contractelor de finantare incheiate cu acestea, denumite in continuare autoritatile competente, pot solicita amanarea la plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat inclusiv a obligatiilor accesorii, administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau transmise spre recuperare acestei autoritati, denumite in continuare obligatii fiscale.

(2) Amanarea la plata se acorda in limita sumei de incasat de la autoritatile competente si in ordinea vechimii obligatiilor fiscale. Limita sumei de incasat se analizeaza in functie de obligatiile fiscale ce pot forma obiectul deciziei de amanare la plata prevazuta la alin. (10) sau alin. (11) lit. a), dupa caz.

(3) Amanarea la plata nu se acorda:
a) contribuabililor pentru care s-a deschis procedura insolventei;
b) contribuabililor pentru care a inceput executarea silita de catre un alt creditor prin
poprirea sumelor de incasat de la autoritatile autoritatile competente;
c) contribuabililor care au in derulare o esalonare la plata in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) In scopul amanarii la plata contribuabilul depune la organul fiscal competent cererea de acordare a amanarii precum si documentul emis de autoritatea competenta, in original, prin care se certifica cuantumul sumelor certe, lichide si exigibile pe care contribuabilul le are de incasat de la aceasta. Documentul este valabil 20 de zile de la data emiterii si trebuie sa fie in termenul de valabilitate la data depunerii cererii de amanare la plata.

(5) Documentul prevazut la alin. (4) se emite de catre autoritatea competenta la cererea contribuabilului in termen de 5 zile de la data solicitarii. La cererea de eliberare a documentului contribuabilul poate anexa o notificare prin care renunta la dreptul de a percepe sau incasa dobanzi, penalitati sau accesorii, de orice natura, aferente creantelor de incasat de la autoritatea competenta in cauza. in acest caz, in documentul emis, autoritatea competenta confirma ca a luat act de notificarea contribuabilului.

(6) Contribuabilul poate depune una sau mai multe cereri de amanare la plata, ori de cate ori este cazul, cu respectarea limitei prevazute la alin. (2).

(7) Dupa primirea cererii, organul fiscal competent elibereaza, din oficiu, certificatul de atestare fiscala pe care il comunica contribuabilului. Eliberarea certificatului de atestare fiscala in scopul acordarii amanarii la plata nu este supusa taxei extrajudiciare de timbru.
(8) Prin exceptie de la prevederile art. 112 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, certificatul de atestare fiscala cuprinde obligatiile fiscale exigibile existente in sold la data eliberarii acestuia.

(9) Cererea contribuabilului se solutioneaza de organul fiscal competent in termen de 15 zile de la data depunerii, prin decizie de amanare la plata a obligatiilor fiscale principale si accesorii sau decizie de respingere, dupa caz.

(10) Prin exceptie de la prevederile alin. (9), in cazul aprobarii cererii si daca contribuabilul a renuntat, potrivit alin. (5), la perceperea sau incasarea de dobanzi, penalitati sau accesorii, de orice natura, aferente creantelor de incasat de la autoritatea competenta in cauza, organul fiscal emite:
a) decizie de amanare la plata a obligatiilor fiscale principale si accesorii, cu exceptia
celor prevazute la lit. b);
b) decizie de amanare la plata a dobanzilor, penalitatilor de intarziere sau accesoriilor, aferente obligatiilor fiscale principale amanate la plata.

(11) Odata cu emiterea deciziei de amanare la plata, organul fiscal competent infiinteaza poprirea asupra sumelor pe care autoritatea competenta le datoreaza contribuabilului, in limita obligatiilor fiscale amanate la plata potrivit alin. (9) sau alin. (10) lit. a), dupa caz. Dispozitiile art. 149 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia alin. (2), se aplica in mod corespunzator.

(12) Cu exceptia cazului in care prin lege se prevede altfel, pe perioada amanarii la plata, pentru obligatiile fiscale principale amanate la plata, contribuabilii datoreaza dobanzi pentru fiecare zi a perioadei de amanare la plata, incepand cu data emiterii deciziei si pana la data stingerii obligatiilor fiscale amanate la plata. Nivelul dobanzii este cel prevazut de art. 120 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(13) Prin exceptie de la prevederile alin. (12), in situatia in care contribuabilul a renuntat, potrivit alin. (5), la perceperea sau incasarea de dobanzi, penalitati sau accesorii, de 6 orice natura, aferente creantelor de incasat de la autoritatea competenta in cauza, nu datoreaza dobanzi, penalitati de intarziere sau accesorii, de orice natura, pentru obligatiile fiscale principale amanate la plata.

(14) Ori de cate ori, anterior finalizarii amanarii la plata autoritatile competente prevazute la alin. (1) notifica organul fiscal ca suma inscrisa in documentul emis potrivit alin. (4) nu mai este datorata, in intregime sau in parte, amanarea la plata isi pierde valabilitatea, total sau partial, dupa caz. in acest caz, contribuabilul datoreaza dobanzi, penalitati de intarziere sau accesorii de orice natura, potrivit legii, pe intreaga perioada de amanare la plata.

(15) Pe perioada amanarii la plata:
a) nu incepe sau se suspenda, dupa caz, procedura de executare silita pentru obligatiile fiscale amanate la plata;
b) nu se sting obligatiile fiscale ce fac obiectul amanarii la plata, cu exceptia situatiei in care contribuabilul opteaza pentru stingerea acestora.

(16) In situatia in care sumele individualizate in deciziile prevazute la alin. (9) sau, dupa caz, alin. (10) lit. a), se sting in totalitate, organul fiscal comunica contribuabilului decizia de finalizare a amanarii la plata. in situatia in care contribuabilul a renuntat la perceperea sau incasarea de dobanzi, penalitati sau accesorii, de orice natura, aferente creantelor de incasat de la autoritatea competenta in cauza potrivit notificarii prevazute la alin. (5), odata cu decizia de finalizare a amanarii la plata organul fiscal emite si decizia de anulare a dobanzilor, penalitatilor de intarziere sau accesoriilor individualizate in decizia prevazuta la alin. (10) lit. b).

(17) In situatia in care in termen de 2 ani de la data comunicarii deciziilor prevazute la alin. (9) sau, dupa caz, alin. (10), amanarea la plata nu a fost finalizata, aceasta inceteaza, caz in care organul fiscal comunica contribuabilului decizia de incetare a amanarii la plata. In acest caz, contribuabilul datoreaza dobanzi, penalitati de intarziere sau accesorii, potrivit legii, pe intreaga perioada de amanare la plata.

(18) Notificarea prevazuta la alin. (5) poate fi depusa si pe perioada amanarii la plata.

In acest caz:
a) autoritatea sau institutia publica emite un nou document care inlocuieste documentul emis initial potrivit alin. (4);
b) in baza documentului prevazut la lit. a) organul fiscal revoca decizia de amanare la plata emisa potrivit alin. (9) si emite deciziile de amanare la plata potrivit alin. (10).
(19) Procedura de aplicare a prezentului articol se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.

PRIM-MINISTRU
Victor-Viorel PONTATi-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "MFP vrea sa amane plata datoriilor. Vezi noul proiect de ordonanta!":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017

Atentie contabili!

Taxe si Impozite modificate in 2017
Noul Cod Fiscal a adus modificari majore!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017"!x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
Subiectele saptamanii

 • ANAF aduce lamuriri privind modul de anulare a codului de TVA
  • ANAF a transmis recent informatii oficiale referitoare la modul de anulare a codului de TVA. Raspunsul a vizat cateva interventii ale domnului Adrian Benta, consultant fiscal, in ce priveste anularea codului de TVA. Iata explicatiile oferite de ANAF: Procedura efectiva de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA se realizeaza in urma unei discutii fata in fata cu persoana impozabila, identificata cu risc fiscal. Aceste persoane sunt invitate la sediul organului fiscal, in vederea evaluarii...» citeste mai departe aici

 • Ce declaratii fiscale depunem pana la 27 februarie?
  • Prin cele ce urmeaza, reamintim contribuabililor interesati ca, luni, 27 ianuarie 2017, inclusiv, este ultima zi in care se pot depuna la administratiile financiare teritoriale, urmatoarele declaratii: - Formular 010 - Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica. Se completeaza, pentru anul 2017, de persoanele juridice romane platitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2016 indeplinesc...» citeste mai departe aici

 • Luni, 27 februarie 2017, expira termenul pentru declararea impozitului pe profit pentru anumite categorii de contribuabili
  • Potrivit art.41, alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul, urmatoarele categorii de contribuabili: - organizatiile nonprofit; - contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice si a cartofului, pomicultura si viticultura. Intrucat termenul limita...» citeste mai departe aici

 • Trecerea de la micro la impozit pe profit. Cum procedam la aplicarea plafonului de 45.000 euro?
  • In analiza de mai jos, avem o societate a trecut de la data de 01.01.2017 la impozitul pe venit. La data de 31.12.2016 veniturile erau sub 100.000 euro. Capitalul social al societatii este de 69.000 lei, societatea opteaza sa treaca la impozit pe profit de la data de 01.02.2017. Vom vedea cum trebuie depusa declatia 100 pentru primul trimestru si daca se depune D100 cu impozit microintreprindere pentru luna ianuarie pana in data de 25.02.2017 si pana in data de 25.04.2017 se va depune D100 cu...» citeste mai departe aici

 • Declaratia 010 microintreprindere dizolvare cu lichidare. Ce ne sfatuieste specialistul?
  • In analiza noastra de mai jos, avem ca exemplu o societate comerciala, platitoare de impozit pe venit, care hotaraste dizolvarea cu lichidare a intreprinderii. Vom stabili cand trebuie depusa la ANAF declaratia 010 cu trecere de la platitor de impozit pe venit la platitor de impozit pe profit. Microintreprinderea este persoana juridica romana care indeplineste cumulativ la data de 31 decembrie a anului anterior conditiile prevazute la art. 47 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile ulterioare....» citeste mai departe aici

 • Asigurarea medicala de sanatate pentru companii, deductibilitate fiscala de 400 de euro pe an
  • La inceput de 2017, una dintre cele mai cunoscute companii de servicii profesionale, de consultanta si audit din lume, PWC, afirma ca rata de crestere a costurilor medicale va fi de 6,5%, procent egal cu cel din anul precedent. In ceea ce priveste companiile care ofera planuri de asigurare de sanatate ca beneficiu la angajare, cea mai mare contributie la costurile angajatorului o au serviciile medicale in regim de spitalizare continua. Mai exact, ponderea acestora in costurile medicale suportate...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
2007 - 2015 RENTROP & STRATON. All rights reserved.