Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Noutati Legislatie Fiscala 07 - 11 iunie 2009

18-Iun-2009
2368

ORDONANTA DE URGENTA nr. 57 din 27 mai 2009
pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza beneficiarii ajutorului social lunar al carui cuantum este majorat prin acest act normativ.

Important!
Nivelul lunar al venitului minim garantat este de:

a) 125 lei pentru persoana singura;
b) 225 lei pentru familiile formate din 2 persoane;

Manualul de Inventariere. Societati Comerciale. PFA. ONG
Manualul de Inventariere. Societati Comerciale. PFA. ONG
Vezi detalii
Calendarul Contabilului Vesel 2017
Calendarul Contabilului Vesel 2017
Vezi detalii
Manualul de politici contabile, 100% editabil
Manualul de politici contabile, 100% editabil
Vezi detalii

c) 313 lei pentru familiile formate din 3 persoane;
d) 390 lei pentru familiile formate din 4 persoane;
e) 462 lei pentru familiile formate din 5 persoane;
f) cate 31 lei pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, care face parte din familie, in conditiile prezentei legi.

Nivelurile venitului minim garantat prevazute la alin. (1) se indexeaza anual prin hotarare a Guvernului, in raport cu evolutia preturilor de consum.

Nivelul lunar al venitului minim garantat prevazut mai sus se aplica incepand cu drepturile aferente lunii iulie 2009.
**********

LEGE nr. 198 din 2 iunie 2009
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 129/2007 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

Emitent: PARLAMENTUL
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 10 iunie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza personalul din Ministerul Economiei si Finantelor care indeplineste functia de verificare a
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica.

Important!
Urmatoarele prevederi nu mai sunt aplicabile :

In sensul prevederilor alin. (1), fac obiectul verificarii aspectele procedurale aferente procesului de atribuire a urmatoarelor contracte:

a) contractele de lucrari si contractele de concesiune de lucrari publice cu valoare estimata, fara TVA, mai mare sau egala cu echivalentul in lei a 500.000 euro;

b) contractele de servicii si contractele de concesiune de servicii cu valoare estimata, fara TVA, mai mare sau egala cu echivalentul in lei a 75.000 euro;

c) contractele de furnizare cu valoare estimata, fara TVA, mai mare sau egala cu echivalentul in lei a 75.000 euro;

d) acordurile-cadru incheiate in vederea atribuirii contractelor prevazute la lit. a)-c).

Netrimiterea in termen de 3 zile lucratoare a documentelor si informatiilor referitoare la procesul de atribuire a contractului care face obiectul verificarii, solicitate de observatori desemnati potrivit prevederilor art. 5 alin. (2), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 7.000 lei.
**********

LEGE nr. 207 din 2 iunie 2009
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind
protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Emitent: PARLAMENTUL
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele cu handicap care beneficiaza de sprijin din partea statului.

Important!
Persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat pot beneficia de credit a carui dobanda se suporta din bugetul de
stat, prin transferuri de la bugetul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap la bugetele directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene.

Procedura de urmat pentru a beneficia de creditare: In baza unui contract privind angajamentul de plata a dobanzii pentru achizitionarea unui singur autovehicul si pentru adaptarea unei locuinte conform nevoilor individuale de acces.

Conditiile contractului se refera la plata la scadenta a ratelor creditului, dar si ca valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 de euro, iar returnarea creditului sa nu depaseasca 10 ani.

In cazul achizitionarii de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depasi 20.000 de euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani.

Persoanele care au contractat un credit in conditiile prevazute la alin. (1) si carora, in urma reevaluarii, li s-a schimbat incadrarea in gradul de handicap beneficiaza in continuare de aceleasi conditii de rambursare pana la achitarea creditului.

Fac exceptie de la prevederile alin. (3) lit. b) unitatile protejate infiintate in cadrul organizatiilor persoanelor cu handicap care pot desfasura si activitati de vanzari/intermedieri, cu conditia ca minimum 75% din profitul obtinut sa fie destinat programelor de integrare socioprofesionala pentru persoanele cu handicap din organizatiile respective.

Aceste unitati au obligatia prezentarii unui raport financiar la fiecare inceput de an, din care sa rezulte cum au fost utilizate fondurile obtinute prin activitatea comerciala.
**********

ORDIN nr. 29 din 27 mai 2009
privind aprobarea Instructiunii nr. 1/2009 pentru modificarea si completarea Instructiunii nr. 3/2006 privind
inregistrarea instrumentelor financiare derivate la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, aprobata prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2006

Emitent: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza operatorii care utilizeaza instrumente financiare care trebuie inregistrate la Comisia Nationala a
Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.).

Important!
Instrumentele financiare derivate trebuie sa fie inregistrate la C.N.V.M. inainte de inceperea tranzactionarii acestora
pe o piata reglementata autorizata de C.N.V.M.

Modificarile elementelor caracteristice ale instrumentelor financiare derivate mentionate la art. 4, precum si, daca este cazul, marja si limita zilnica de variatie admisa a unui instrument financiar derivat se notifica C.N.V.M. anterior publicarii pe website-ul operatorului de piata.

Operatorul de piata ajusteaza elementele caracteristice in cazul in care in activitatea emitentilor ale caror valori mobiliare constituie activ suport pentru instrumentele financiare derivate inregistrate la C.N.V.M. au loc evenimente corporative de natura sa determine ajustarea elementelor caracteristice ale respectivelor instrumente financiare derivate si daca se inregistreaza pozitii deschise, iar regulile pietei reglementate prevad ajustarea instrumentelor financiare derivate.

Ajustarea elementelor caracteristice ale instrumentelor financiare derivate inregistrate la C.N.V.M. efectuata in baza prevederilor alin. (1) nu implica inregistrarea de noi instrumente financiare derivate la C.N.V.M.

Instrumentele financiare derivate pentru care nu se inregistreaza pozitii deschise sau contractele care se initiaza ulterior vor avea elementele caracteristice prevazute in certificatul cuprins la art. 2 alin. (2).

Prevederile prezentei instructiuni se aplica si pentru inregistrarea la C.N.V.M. a instrumentelor financiare derivate tranzactionate in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare aprobat de C.N.V.M. In acest sens, orice referire la un operator de piata sau la o piata reglementata se considera a fi facuta, dupa caz, la un operator de sistem sau la un sistem alternativ de tranzactionare.
**********

LEGE nr. 215 din 2 iunie 2009
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2009 privind reglementarea unor masuri in domeniul
bugetar

Emitent: PARLAMENTUL
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza institutiile publice care atrag finantari nerambursabile, precum si cele care se finanteaza integral
din venituri proprii.

Important!
Bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, care functioneaza in
coordonarea primului-ministru, si bugetul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, care functioneaza in coordonarea viceprim-ministrului, se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 15 zile de la data publicarii legii bugetare anuale sau a legii de rectificare bugetara.

Pentru incadrarea in nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, se stabilesc limite anuale pentru finantarile rambursabile care urmeaza a fi contractate de unitatile administrativ-teritoriale si pentru tragerile ce se pot efectua din finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate.

La stabilirea limitelor prevazute mai sus nu se includ finantarile rambursabile pentru prefinantarea si/sau  cofinantarea proiectelor care beneficiaza de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana, inclusiv cele cuprinse in programul HIPERB, si tragerile din aceste finantari rambursabile, contractate sau care urmeaza a fi contractate de unitatile administrativ-teritoriale.
**********

LEGE nr. 217 din 2 iunie 2009
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor
internationale

Emitent: PARLAMENTUL
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza autoritatile si institutiile publice din Romania, care, in domeniul lor de competenta, au obligatia de
a lua masurile necesare pentru a asigura punerea in aplicare a sanctiunilor internationale.

Important!
Supravegherea punerii in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor se face de catre autoritatile
si institutiile publice de reglementare, autorizare, de catre autoritatile de supraveghere prudentiala a sectorului financiar, de catre structurile de conducere ale profesiilor liberale si, respectiv, de Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, pentru persoanele fizice si juridice din domeniul lor de activitate, conform legislatiei in vigoare in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului.

A utoritatile si institutiile publice prevazute la alin. (1), precum si autoritatile competente potrivit art. 12 alin. (1) lit. b) emit, in aplicarea prezentei ordonante de urgenta, reglementari specifice privind supravegherea modului de punere in aplicare a sanctiunilor internationale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Persoanele fizice si juridice care au obligatia raportarii tranzactiilor suspecte potrivit legislatiei in domeniul spalarii banilor si/sau finantarii actelor de terorism aplica masurile de cunoastere a clientelei, pentru a stabili daca aceasta include persoane sau entitati desemnate ori daca operatiunile derulate cu aceasta implica bunuri in sensul prezentei ordonante de urgenta.
**********

HOTARARE nr. 650 din 27 mai 2009
pentru modificarea Hotar?rii Guvernului nr. 1.557/2002 privind aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului
financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitatii produselor agroalimentare

Emitent: GUVERNUL
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza agentii economici cu activitate productiva din industria prelucratoare a produselor agroalimentare.

Important!
Proiectele acceptate vor fi finantate in limita fondurilor aprobate pentru Program, cuprinse in bugetele anuale ale
Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.

In cadrul Programului se va aloca de la bugetul de stat pana la 75% din cheltuielile operatorilor economici pentru proiectele prevazute la pct. II poz. 4 alin. 2 din anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 120/2002 privind

Sistemul de sustinere şi promovare a exportului cu finante de la bugetul de stat, republicata.

Inregistrarea, evaluarea si solutionarea proiectelor se fac dupa cum urmeaza:

a) proiectele se inregistreaza in Registrul unic de evidenta al Comisiei in ordinea numerelor de inregistrare primite de la registratura Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor;

b) secretariatul Comisiei va controla existenta actelor solicitate conform prevederilor hotararii;

c) proiectele care nu contin toate datele solicitate vor fi returnate agentului economic in termen de 5 zile lucratoare, prezentandu-se motivele respingerii;

d) proiectele vor fi evaluate si acceptate/respinse de catre Comisie, in ordinea inregistrarii in Registrul unic de evidenta;

e) pentru proiectele acceptate de catre Comisie, ?n termen de 30 de zile lucratoare de la selecţionarea proiectului se va ?ncheia contractul intre beneficiarul sprijinului financiar şi reprezentantul Ministerului Agriculturii, Padurilor şi Dezvoltarii Rurale, imputernicit prin ordin al ministrului;

f) in cazul in care proiectele nu au fost acceptate pentru acordare de sprijin financiar de la bugetul de stat, secretariatul Comisiei va comunica agentilor economici respectivi, in termen de 5 zile lucratoare de la data sedintei Comisiei, motivele respingerii;

g) contestatiile agentilor economici privind decizia Comisiei de respingere a finantarii proiectului se depun in termen de 10 zile de la primirea deciziei, la registratura Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor;

h) contestatiile agentilor economici vor fi solutionate de catre o comisie numita in acest scop prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor.

Articol realizat in colaborare cu CTCE Piatra-Neamt

Drepturile de proprietate intelectuala asupra continutului acestui articol apartin Editurii Rentrop & Straton. Articolul poate fi preluat in limita a 500 de caractere, cu conditia sa fie insotit de textul: "Sursa: Portalul fiscalitatea.ro" si link catre   www.fiscalitatea.ro   . In caz contrar, vom actiona conform legilor privind protectia drepturilor de proprietate intelectuala.

 

Articol adaugat in 18 iunie 2009

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Noutati Legislatie Fiscala 07 - 11 iunie 2009":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Noul Cod Fiscal: Impozite si taxe modificate in 2016

Atentie contabili!

"Noul Cod Fiscal: Impozite si taxe modificate in 2016"

Cititi modificarile in vigoare de la 1 ianuarie, analizele si sfaturile specialistilo!

Abonati-va GRATUIT si descarcati Raportul Specialx

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

Comentarii (5)

15-Feb-2013

CAgc9o , [url=http://gfiewtvsvsqr.com/]gfiewtvsvsqr[/url], [link=http://tewvglervaua.com/]tewvglervaua[/link], http://xewrkrqifpkq.com/

14-Feb-2013

MRMieB jxdslvswlzmx

14-Feb-2013

MRMieB jxdslvswlzmx

14-Feb-2013

pbwcMB dbhasxoqiiey

13-Feb-2013

We don't print hard copies saving trees. You can doanwold a pdf via the link at the bottom right corner from the ebrowser when viewing the magazine. Download the pdf to your desktop and print off your desktop..

Subiectele saptamanii

 • Cum se pot evita problemele generate de o acuzatie de aparenta evaziune fiscala
  • Noul Cod de Procedura Fiscala, intrat in vigoare pe 1 ianuarie 2016, permite "criminalizarea" litigiilor fiscale, adica posibilitatea ca organele fiscale sa considere evaziune fiscala sau frauda fiscala aplicarea unui tratament fiscal diferit fata de cel avut in vedere de organul fiscal. Practica judiciara recenta a organelor de urmarire penala confirma tendinta acestora de a considera ca s-a savarsit o infractiune de evaziune fiscala ori de cate ori regimul fiscal al unei cheltuieli...» citeste mai departe aici

 • Reguli importante actuale privind deductibilitatea amortizarii fiscale
  • Retineti, in primul rand, ca pentru mijloacele fixe amortizabile, deducerile de amortizare se determina fara a lua in calcul amortizarea contabila. * Pentru mijloacele de transport de persoane care au cel mult 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, din categoria M1, astfel cum sunt definite in Reglementarile privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin...» citeste mai departe aici

 • Se pregatesc noi masuri impotriva evaziunii fiscale
  • Ministrii de Finante din Uniunea Europeana au discutat saptamana aceasta, la Bruxelles, despre combaterea evaziunii fiscale, in special despre masurile de stopare a practicilor prin care societatile exploateaza neconcordantele dintre sistemele fiscale ale statelor membre si cele ale tarilor terte, pentru a se sustrage de la plata impozitelor. Subiectul va fi si pe agenda presedintiei malteze, pentru a se ajunge la un acord asupra propunerii de directiva. "Apreciem si sustinem propunerea Comisiei...» citeste mai departe aici

 • Infiintare punct de lucru. Ce regim fiscal se aplica si ce procedura urmam?
  • In randurile de mai jos, cazul pe care vi-l propunem azi se refera la o firma cu sediu social intr-un judet care efectueaza import de marfuri in alt judet unde nu are deschis punct de lucru, dar are incheiat un contract de prestari servicii cu o firma specializata in domeniu. Firma asigura efectuarea urmatoarelor servicii: formalitati vamale, descarcare, incarcare in mijloace auto. Toata marfa care se importa in respectiva locatie este livrata la un singur client in baza unui contract de...» citeste mai departe aici

 • Imprumuturi acordate. Aflam de la un auditor financiar cu experienta care sunt implicatiile fiscale!
  • Avem urmatorul exemplu: o persoana fizica, asociat in cadrul unei societati comerciale, imprumuta suma de 175.000 euro pe care ii depune direct in contul unui creditor al societatii imprumutate. In contractul de imprumut se prevede ca durata imprumutului este de 6 ani, iar nivelul dobanzii este de 456.000 euro. Dobanda este foarte mare, ea depaseste cu mult nivelul dobanzii de pe piata. Vom vedea care sunt implicatiile fiscale pentru societate, cat si pentru persoana fizica (asociatul care a...» citeste mai departe aici

 • Romania Competitiva: 18 miliarde de euro pentru atingerea a 44 de obiective
  • Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri a publicat documentul final "Romania Competitiva - un proiect pentru o dezvoltare economica sustenabila 2016 - 2020", care integreaza comentariile si observatiile primite in urma sesiunilor consultative. "Romania competitiva" a inceput ca o initiativa a Guvernului Romaniei, care isi propune, ca printr-un plan de reforme economice pe termen mediu, sa ofere o varianta coerenta de dezvoltare si sa le redea romanilor increderea in...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial

Atentie contabili!

Noul Cod Fiscal 2016!! Modificari in ceea ce priveste Impozitul pe Profit, Impozitul pe Venit si TVA-ul!

Cititi modificarile in vigoare de la 1 ianuarie, analizele si sfaturile specialistilor

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Noul Cod Fiscal: Impozite si taxe modificate in 2016"!


2007 - 2015 RENTROP & STRATON. All rights reserved.