Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Noutati Legislatie Fiscala 16 - 20 martie 2009

25-Mar-2009
3201

HOTARARE nr. 227 din 4 martie 2009


pentru modificarea si completarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 13/2004

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 13 martie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, institutie publica autonoma de interes national, cu personalitate juridica.

Important!
Conducerea CNPAS este asigurata de presedinte si de consiliul de administratie.
Conducerea executiva a CNPAS este asigurata de presedinte.

PFA: Taxe, Impozite si Deduceri - conform Codului fiscal 2017
PFA: Taxe, Impozite si Deduceri - conform Codului fiscal 2017
Vezi detalii
Calendarul Contabilului Vesel 2017
Calendarul Contabilului Vesel 2017
Vezi detalii
Cartea Verde a Contabilitatii
Cartea Verde a Contabilitatii
Vezi detalii

Presedintele CNPAS are rang de secretar de stat, fiind in acelasi timp si presedintele consiliului de administratie.

In exercitarea atributiilor sale, precum si pentru realizarea hotararilor consiliului de administratie si ale consiliului tripartit, presedintele CNPAS emite decizii - in cazurile expres prevazute de lege, precum si ordine si instructiuni.

 Ordinele cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
In subordinea presedintelui isi desfasoara activitatea secretariatul general al CNPAS, condus de un secretar general.

Secretarul general este inalt functionar public, numit in conditiile legii.
Secretarul general coordoneaza buna functionare a compartimentelor si a activitatilor cu caracter functional din cadrul CNPAS aflate in subordinea sa si asigura legatura operativa dintre presedinte si conducatorii acestor compartimente.

Secretarul general este inlocuitorul de drept al presedintelui CNPAS, in cazul in care acesta este in imposibilitatea de a-si exercita atributiile.
Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale deleaga, conform legislatiei in domeniul finantelor publice, presedintelui CNPAS atributiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare pentru ordonatorul principal de credite al bugetului asigurarilor sociale de stat.
In subordinea presedintelui CNPAS se organizeaza, la nivel de directie generala, activitatea de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

Activitatea de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale este condusa de presedintele CNPAS si de un consiliu tripartit.
*******

ORDIN nr. 463 din 10 martie 2009
privind aprobarea Precizarilor pentru efectuarea modificarilor in executia bugetului de stat pe anul 2009, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale

Emitent: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 13 martie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza institutiile publice care au calitatea de ordonatori de credite, a caror activitate a fost reorganizata.

Important!
In scopul introducerii in executia bugetului de stat pe anul 2009 a modificarilor determinate de aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, cu modificarile ulterioare, ministerele nou-infiintate intocmesc si prezinta Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti conturi de executie bugetara, in structura prevazuta in anexa nr. 1 la prezentele precizari.

Conturile de executie bugetara se intocmesc pe baza protocoalelor de predare-preluare si se prezinta de catre ministerele nou-infiintate la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti pana la data de 16 martie 2009.

Pentru ministerele nou-infiintate care au preluat atat codul de identificare fiscala, cat si codul atribuit in "Clasificatia in profil departamental" al unui minister reorganizat, transferul creditelor bugetare deschise si al platilor de casa efectuate in limita acestora se efectueaza la nivelul Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti in sistem informatic, fara a mai fi necesara intocmirea conturilor de executie bugetara prevazute la alin. (1).

Pe numele institutiilor publice ai caror conducatori au calitatea de ordonatori secundari sau tertiari de credite, finantate integral de la bugetul de stat, care au trecut in subordinea altor ordonatori de credite bugetare, dar si-au pastrat aceleasi coduri de identificare fiscala, raman deschise la unitatile Trezoreriei Statului aceleasi conturi de credite bugetare deschise si repartizate si de cheltuieli bugetare, iar transferul executiei de casa a bugetului de stat (inclusiv al creditelor bugetare deschise) se asigura la nivelul unitatilor Trezoreriei Statului in sistem informatic, prin arondarea conturilor respective la codurile de identificare fiscala ale ordonatorilor principali de credite in subordinea carora au trecut.

Institutiile publice prevazute la alin. (1) au obligatia de a solicita in scris unitatilor Trezoreriei Statului rearondarea la codurile ordonatorilor principali de credite in subordinea carora au fost transferate, fara a fi necesare intocmirea si depunerea in acest scop a conturilor de executie bugetara prevazute la art. 1 alin. (1).
*******

HOTARARE nr. 6 din 25 februarie 2009
pentru aprobarea Normei nr. 5/2009 privind calculul activului net si al valorii unitatii de fond pentru fondurile de pensii administrate privat

Emitent: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 16 martie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza administratorii de fonduri private stabilind regulile de calcul al activelor acestor fonduri.

Important!
Actiunile admise la tranzactionare pe piete reglementate sunt evaluate la pretul de inchidere al sectiunii principale a pietei respective din ziua pentru care se efectueaza calculul.

Atunci cand sunt admise la tranzactionare pe mai multe piete reglementate, valoarea la care se iau in calcul actiunile trebuie sa fie reprezentata de pretul pietei celei mai relevante din punctul de vedere al lichiditatii, determinata conform art. 9 din Regulamentul (CE) nr. 1.287/2006 al Comisiei de punere in aplicare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind obligatiile intreprinderilor de investitii de pastrare a evidentei si inregistrarilor, raportarea tranzactiilor, transparenta pietei, admiterea de instrumente financiare in tranzactii si definitia termenilor in sensul directivei in cauza.

Pentru actiunile prevazute la alin. (1) se utilizeaza urmatoarea formula de calcul:

VA = NUVM x PI,
unde:
VA = valoarea actuala;
NUVM = numarul de unitati de valori mobiliare in portofoliu;
PI = pretul de inchidere.

In situatia splitarii/consolidarii valorii nominale a unor actiuni admise la tranzactionare pe o piata reglementata, actiunile rezultate prin splitare se evalueaza, anterior introducerii la tranzactionare a acestora, prin impartirea pretului anterior splitarii la coeficientul de splitare, respectiv prin inmultirea cu coeficientul de consolidare.

Evaluarea actiunilor care au fost delistate se va face in conformitate cu prevederile art. 4 in primul an de la delistare, iar incepand cu anul al doilea, detinerile respective vor fi considerate private equity si evaluate in conformitate cu prevederile art. 15.

In anumite situatii justificate, de natura celor in care societatile emitente se afla in procedura de reorganizare sau lichidare judiciara si a celor aflate in incetare temporara sau definitiva de activitate, actiunile care au fost retrase de la tranzactionare vor fi luate in calculul activului net la valoarea zero. La momentul lichidarii respectivului plasament, in calculul activului net, actiunile vor fi evaluate la pretul tranzactiei.

Valoarea totala a activelor fondului se calculeaza zilnic, prin insumarea valorii tuturor activelor aflate in portofoliul acestuia, evaluate in conformitate cu prevederile cap. II.
Contributiile participantilor si accesoriile acestora regasite in contul colector nu intra in calculul valorii totale a activelor, pana la data transformarii in unitati de fond a contributiilor si a transferului de lichiditati in conturile individuale ale participantilor.
Convertirea contributiilor in unitati de fond se face la ultima valoare unitara a activului net raportata si certificata de catre depozitar.
*******

HOTARARE nr. 7 din 25 februarie 2009
pentru aprobarea Normei nr. 6/2009 privind calculul activului net si al valorii unitatii de fond pentru fondurile de pensii facultative

Emitent: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 16 martie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza administratorii de fonduri facultative stabilind regulile de calcul al activelor acestor fonduri.

Important!
Actiunile admise la tranzactionare pe piete reglementate sunt evaluate la pretul de inchidere al sectiunii principale a pietei respective din ziua pentru care se efectueaza calculul.

Atunci cand sunt admise la tranzactionare pe mai multe piete reglementate, valoarea la care se iau in calcul actiunile trebuie sa fie reprezentata de pretul pietei celei mai relevante din punctul de vedere al lichiditatii, determinata conform art. 9 din Regulamentul (CE) nr. 1.287/2006 al Comisiei de punere in aplicare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind obligatiile intreprinderilor de investitii de pastrare a evidentei si inregistrarilor, raportarea tranzactiilor, transparenta pietei, admiterea de instrumente financiare in tranzactii si definitia termenilor in sensul directivei in cauza.

Pentru actiunile prevazute la alin. (1) se utilizeaza urmatoarea formula de calcul:

VA = NUVM x PI,
unde:
VA = valoarea actuala;
NUVM = numarul de unitati de valori mobiliare in portofoliu;
PI = pretul de inchidere.

In situatia splitarii/consolidarii valorii nominale a unor actiuni admise la tranzactionare pe o piata reglementata, actiunile rezultate prin splitare se evalueaza, anterior introducerii la tranzactionare a acestora, prin impartirea pretului anterior splitarii la coeficientul de splitare, respectiv prin inmultirea cu coeficientul de consolidare.

Valoarea totala a activelor fondului se calculeaza zilnic, prin insumarea valorii tuturor activelor aflate in portofoliul acestuia, evaluate in conformitate cu prevederile cap. II.
Contributiile participantilor si accesoriile acestora regasite in contul colector nu intra in calculul valorii totale a activelor, pana la data transformarii in unitati de fond a contributiilor si a transferului de lichiditati in conturile individuale ale participantilor.

Convertirea contributiilor in unitati de fond se face la ultima valoare unitara a activului net raportata si certificata de catre depozitar.
In cazul in care unele elemente de activ sunt exprimate in valute liber convertibile, pentru transformarea in lei se utilizeaza cursul Bancii Nationale a Romaniei comunicat in ziua pentru care se efectueaza calculul.

In situatia in care exista elemente de activ exprimate in valute pentru care Banca Nationala a Romaniei nu publica un curs de schimb valutar, se utilizeaza cursul monedei respective fata de euro, comunicat de banca centrala a tarii in moneda careia este exprimat elementul de activ, si cursul euro/leu comunicat de Banca Nationala a Romaniei in ziua pentru care se efectueaza calculul.
*******

HOTARARE nr. 268 din 11 martie 2009
privind modificarea dispozitiilor unor acte normative

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 16 martie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele care ocupa functii de demnitate publica, stabilind modul de decontare a unor cheltuieli, pe care aceste persoane le efectueaza.

Important!
Ordonatorii principali de credite bugetare sunt autorizati sa aprobe plata din bugetul institutiilor pe care le conduc a unei sume forfetare pe luna, pe baza de documente justificative, catre persoanele care ocupa functii de demnitate publica numite sau functii asimilate functiilor de demnitate publica, pentru suportarea cheltuielilor de cazare in municipiul Bucuresti, altele decat ministrii si asimilatii acestora, pentru care se asigura plata cheltuielilor de cazare pentru spatiul detinut pe baza contractului de inchiriere avizat si inregistrat in conditiile legii.

Inaltul functionar public are dreptul, ca urmare a realizarii mobilitatii in alta localitate decat cea de domiciliu, la urmatoarele:

a) locuinta de serviciu corespunzatoare sau o suma forfetara, pe baza de documente justificative, stabilita prin ordin al ordonatorului de credite, fara a se depasi 1.200 lei pe luna, cu incadrarea in bugetul autoritatii publice respective;

b) doua deplasari dus-intors, lunar, intre localitatea in care isi are sediul institutia la care este incadrat si localitatea in care acesta isi are domiciliul, cu mijloacele de transport rutier si feroviar, ale caror cheltuieli se deconteaza in conditiile legii;

c) decontarea cheltuielilor ocazionate de mobilitate, altele decat cele prevazute la lit. a) si b).
*******

ORDIN nr. 4 din 26 februarie 2009
pentru punerea in aplicare a Normelor privind dobandirea calitatii sau renuntarea la calitatea de actionar semnificativ la asiguratori/reasiguratori persoane juridice romane

Emitent: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 17 martie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele juridice sau fizice care doresc sa dobandeasca sau sa renunte la calitatea de actionar semnificativ la asiguratori/reasiguratori persoane juridice romane.

Important!
Prezentele norme stabilesc documentele si informatiile care trebuie transmise Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor de catre o persoana juridica sau fizica, aflata in una dintre urmatoarele situatii:

a) este un potential achizitor;
b) doreste sa renunte la calitatea de actionar semnificativ, direct sau indirect, al unui asigurator/reasigurator;
c) isi propune diminuarea drepturilor sale de vot ori a pozitiei de actionar semnificativ, direct sau indirect, al unui asigurator/reasigurator, astfel incat participatia sa va atinge ori va scadea sub 20%, o treime sau 50% din drepturile de vot sau din capitalul social al acestuia.

Documentele si informatiile prevazute in prezentele norme trebuie transmise Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si in cazul in care, prin majorarea participatiei de catre o persoana juridica sau fizica, un asigurator/reasigurator devine filiala a acelei persoane ori in cazul in care, prin diminuarea participatiei unei persoane juridice sau fizice la un asigurator/reasigurator, acesta isi inceteaza statutul de filiala a acelei persoane.

Potentialul achizitor este obligat sa notifice in prealabil, in scris, intentia sa cu privire la proiectul de achizitie si sa mentioneze marimea participatiei vizate.

Notificarea prealabila este insotita de informatiile si documentele prevazute la art. 4 sau, dupa caz, la art. 5.
Comisia de Supraveghere a Asigurarilor emite, in scris, o confirmare de primire a notificarii prevazute la alin. (1) in termen de doua zile lucratoare de la data primirii acesteia sau de la data ulterioara de primire de documente si informatii suplimentare, mentionate in anexa nr. 2; in confirmarea de primire se mentioneaza si data expirarii termenului de evaluare.

In cazul companiilor listate pe piata de capital, in procesul de evaluare a proiectului de achizitie, drepturile de vot ale actionarilor semnificativi sunt evaluate in conformitate cu prevederile legislatiei specifice din Romania, emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor evalueaza calitatea adecvata a potentialului achizitor si soliditatea financiara a acestuia, in raport cu proiectul de achizitie, pe baza urmatoarelor criterii:

a) reputatia, integritatea si competenta profesionala ale potentialului achizitor;
b) reputatia si experienta oricarei persoane care urmeaza sa exercite responsabilitati de administrare si/sau de conducere in cadrul unui asigurator/reasigurator, ca rezultat al achizitiei propuse;
c) soliditatea financiara a potentialului achizitor, in special in raport cu tipul de activitate desfasurata in prezent si cu cea preconizata a fi desfasurata in viitor de catre asiguratorul/ reasiguratorul la care se refera proiectul de achizitie;
d) capacitatea asiguratorului/reasiguratorului de a respecta cerintele prudentiale stipulate de prezentele norme si de legislatia privind supravegherea suplimentara a grupurilor de asigurari si conglomeratele financiare;
e) existenta unor motive rezonabile de a suspecta ca, in ceea ce priveste proiectul de achizitie, este sau a fost savarsita o infractiune ori o tentativa de spalare de bani sau de finantare a terorismului, in sensul prevederilor art. 2 lit. a), respectiv lit. a^1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, sau ca proiectul de achizitie ar putea dezvolta un astfel de risc.

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor consulta autoritatile competente ale altor state membre, atunci cand efectueaza evaluarea unui potential achizitor care se afla in una dintre urmatoarele situatii:

a) este un asigurator/reasigurator autorizat intr-un alt stat membru;
b) este o societate de asigurare/reasigurare-mama a unui asigurator/reasigurator autorizat intr-un alt stat membru;
c) este controlat de aceeasi persoana, fizica sau juridica, ce controleaza un asigurator/reasigurator autorizat intr-un alt stat membru.
*******

ORDIN nr. 51 din 13 martie 2009
privind accelerarea procedurilor de licitatie restransa si negociere cu publicare prealabila a unui anunt de participare

Emitent: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU REGLEMENTAREA SI MONITORIZAREA ACHIZITIILOR PUBLICE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 17 martie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza autoritatile contractante care au dreptul de a accelera procedura de licitatie restransa prin invocarea naturii exceptionale a situatiei economice actuale, ca motiv de urgenta.

Important!
In situatia incadrarii in unul dintre cazurile prevazute la art. 110 din ordonanta de urgenta, dispozitiile art. 1 referitoare la invocarea motivelor de urgenta sunt aplicabile si pentru accelerarea procedurii de negociere cu publicare prealabila a unui anunt de participare, conform prevederilor art. 113 alin. (2) din ordonanta de urgenta.

Decizia de a aplica prevederile art. 1 sau ale art. 2 trebuie sa ia in considerare numarul si dificultatile de pregatire a documentelor solicitate pentru indeplinirea criteriilor de calificare si selectie, precum si complexitatea contractului care urmeaza sa fie atribuit, astfel incat accelerarea procedurilor sa nu reprezinte un impediment major pentru depunerea unor candidaturi/oferte corespunzatoare de catre un numar suficient de operatori economici.

Atunci cand accelereaza procedurile de licitatie restransa sau de negociere cu publicare prealabila a unui anunt de participare in conditiile art. 1 si 2, autoritatile contractante vor invoca aceste dispozitii atat in nota justificativa prevazuta la art. 213 alin. (1) lit. f) din ordonanta de urgenta, cat si in continutul anuntului de participare transmis catre operatorul sistemului electronic de achizitii publice.
*******

ORDIN nr. 513 din 17 martie 2009
privind stabilirea ratei dobanzii la termen pentru certificatele de trezorerie transformate in depozite la termen la Trezoreria Statului

Emitent: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza toate persoanele care doresc sa cumpere certificate de trezorerie, stabilind nivelul dobanzii la termen.

Important!
Incepand cu data de 23 martie 2009, rata dobanzii la termen pentru certificatele de trezorerie transformate in depozite la termen la Trezoreria Statului se stabileste la 10% pe an.
*******

CIRCULARA nr. 9 din 17 martie 2009
privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2009

Emitent: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza bancile, persoane juridice romane, sucursalele din Romania ale institutiilor de credit straine, casele centrale ale cooperativelor de credit, institutiile emitente de moneda electronica, persoane juridice romane, si casele de economii pentru domeniul locativ, care trebuie sa mentina rezerve minime obligatorii, in moneda nationala si in valuta.

Important!
Incepand cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2009, ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii sunt urmatoarele:

- 5,90% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in lei;
- 2,65% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in euro;
- 1,10% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in dolari SUA.

Drepturile de proprietate intelectuala asupra continutului acestui articol apartin Editurii Rentrop & Straton. Articolul poate fi preluat in limita a 500 de caractere, cu conditia sa fie insotit de textul: "Sursa: Portalul fiscalitatea.ro" si link catre www.fiscalitatea.ro . In caz contrar, vom actiona conform legilor privind protectia drepturilor de proprietate intelectuala.

Articol adaugat in 25 martie 2009

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Noutati Legislatie Fiscala 16 - 20 martie 2009":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Cele mai importante modificari cu privire la TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind TVA in 2017!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"TVA - 7 modificari aparute in 2017 in Noul Cod Fiscal"!x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
Subiectele saptamanii

 • Declaratii si plati obligatorii pana la 20, respectiv 25 ianuarie 2017
  • Cele mai importante obligatii declarative si de plata sunt reamintite in aceasta de perioada de catre ANAF. Aducem astfel in atentia contribuabililor interesati lista de declaratii si plati cu termene stabilite pentru 20, respective 25 ianuarie 2017. ATENTIE! ANAF a propus prelungirea cu doua zile a termenului limita pentru depunerea declaratiilor fiscale si plata creantelor scadente la 25 ianuarie 2017 ANAF a inaintat proiectul de Ordonanta de Urgenta privind prorogarea termenului de depunere a...» citeste mai departe aici

 • ANAF propune spre aprobare formulare pentru stabilirea din oficiu a CAS pentru persoanele fizice
  • ANAF adapteaza formularele utilizate de organele fiscale pentru stabilirea din oficiu a CAS pentru presoanele fizice, in cazul in care acestea nu-si indeplinesc obligatiile declarative conform prevederilor legale stabilite la art.106, art.107 si art.342 alin. (1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala. Persoanele fizice care datoreaza contributie de asigurari sociale au, potrivit legii, obligatii declarative. Nedepunerea declaratiei fiscale da dreptul organului fiscal sa...» citeste mai departe aici

 • ANAF propune un nou model de decont de TVA. Formular 300
  • Din 1 ianuarie 2017 a fost introdus regimul special pentru agricultori care le permite acestora sa beneficieze de o compensatie in cota forfetara pentru taxa aferenta achizitiilor. Totodata persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care efectueaza achizitii de la agricultori pot deduce aceasta compensatie. Cota standard de TVA este de 19%, incepand cu data de 1 ianuarie 2017, potrivit art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Cota standard de TVA se...» citeste mai departe aici

 • Obligatii fiscale de plata si declarative privind drepturile de autor in anul 2017
  • In analiza de mai jos, avem cazul in care trebuie sa se plateasca drepturi de autor in baza unui contract incheiat cu o persoana fizica. Stabilim ce impozite si contributii sociale trebuie sa se retina la sursa in 2017 (la momentul platii veniturilor din drepturi de autor), modul in care se calculeaza acestea atat in cazul impozitului final de 16%, cat si in cazul impozitului anticipat de 10% si daca in 2017 mai sunt categorii de persoane exceptate de la plata contributiilor sociale. De...» citeste mai departe aici

 • Implicatii pierdere fiscala. In ce conditii se poate recupera pierderea fiscala?
  • In analiza de mai jos, stabilim daca o societate comerciala X mai inregistreaza la data de 31.12.2016 pierdere fiscala aferenta exercitiului 2009 in valoare de 10.000 lei in conditiile in care in anii 2015 si 2016 a aplicat regimul fiscal al microintreprinderii, iar incepand cu data de 01.01.2017 va trece din nou la impozit pe profit. Vom vedea daca societatea poate recupera fiscal in anul 2017 pierderea fiscala in valoare de 10.000 lei a exercitiului 2009. Potrivit art. 31 alin. (1) pierderea...» citeste mai departe aici

 • ANAF extinde sfera de competenta a Administratiei fiscale pentru contribuabili nerezidenti
  • Pentru o mai buna administrare a sumelor datorate de catre persoane nerezidente cu titlu de cheltuieli judiciare si avand in vedere atributiile Administratiei fiscale pentru contribuabili nerezidenti, precum si dificultatile intampinate de organele fiscale teritoriale in ceea ce priveste recuperarea sumelor stabilite de instantele competente, reprezentand cheltuieli judiciare datorate Statului Roman de catre cetateni straini, dar si pentru administrarea obligatiilor reprezentand cheltuieli...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial

Atentie contabili!

Modificari importante privind TVA in 2017!

Cititi si respectati noile reguli din Codul Fiscal privind TVA

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

"TVA - 7 modificari aparute in 2017 in Noul Cod Fiscal"!


2007 - 2015 RENTROP & STRATON. All rights reserved.