Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Noutati Legislatie Fiscala 18 - 22 august 2008

27-Aug-2008
3114

ORDIN nr. 4 din 31 iulie 2008


pentru aprobarea Normelor metodologice privind modelele raportarilor periodice, aplicabile institutiilor de credit pentru necesitati de stabilitate financiara

Emitent: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 19 august 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza institutiilor de credit care au obligatia sa intocmeasca raportarile periodice in conformitate cu prevederile legale.

Important!
1. La intocmirea raportarilor periodice de catre institutiile de credit se au in vedere prevederile Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2005, cu modificarile si completarile ulterioare (denumite in continuare Reglementarile contabile), prezentele norme metodologice, precum si orice alte reglementari in materie in vigoare.

2. Modelele de raportare au ca obiect prezentarea creantelor sau datoriilor purtatoare de dobanda fixa sau, dupa caz, variabila, la valoarea neta. De exemplu, in modelul de raportare intitulat "Situatia activelor si pasivelor bilantiere purtatoare de dobanda fixa, detaliate in functie de durata reziduala, in echivalent lei", prevazut in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, vor fi prezentate doar posturile de creante si datorii purtatoare de dobanda fixa, la valoare contabila neta.

Capcanele comertului online
Capcanele comertului online
Vezi detalii
Repartizarea profitului catre actionari si asociati prin dividende
Repartizarea profitului catre actionari si asociati prin dividende
Vezi detalii
Noul regim fiscal al cheltuielilor cu autovehicule
Noul regim fiscal al cheltuielilor cu autovehicule
Vezi detalii

3. Raportarile periodice la nivel individual sunt intocmite in moneda nationala (lei) sau, dupa caz, in moneda straina (euro/alte monede), echivalarea in lei, acolo unde este cazul, facandu-se la cursul din ultima zi a perioadei de referinta, astfel:
3.1. Modelele de raportare intitulate "Situatia activelor si pasivelor bilantiere purtatoare de dobanda fixa, detaliate in functie de durata reziduala, in echivalent lei", prevazuta in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, si "Situatia activelor si pasivelor bilantiere purtatoare de dobanda variabila, detaliate in functie de frecventa de reevaluare (repricing), in echivalent lei", prevazuta in anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice, contin totalul in echivalent lei al activelor si pasivelor purtatoare de dobanda fixa, respectiv dobanda variabila.

3.2. Modelele de raportare intitulate "Situatia activelor si pasivelor bilantiere in lei purtatoare de dobanda fixa, detaliate in functie de durata reziduala", prevazuta in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, si "Situatia activelor si pasivelor bilantiere in lei purtatoare de dobanda variabila, detaliate in functie de frecventa de reevaluare (repricing)", prevazuta in anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, contin doar acele pozitii in moneda nationala, purtatoare de dobanda fixa, respectiv dobanda variabila.

3.3. Modelele de raportare intitulate "Situatia activelor si pasivelor bilantiere in euro purtatoare de dobanda fixa, detaliate in functie de durata reziduala", prevazuta in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, si "Situatia activelor si pasivelor bilantiere in euro purtatoare de dobanda variabila, detaliate in functie de frecventa de reevaluare (repricing)", prevazuta in anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice, contin doar acele pozitii in euro, purtatoare de dobanda fixa, respectiv dobanda variabila.

*****

ORDIN nr. 92 din 24 iulie 2008
privind aprobarea Instructiunii nr. 2/2008 de modificare a Instructiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

Emitent: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 19 august 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de C.N.V.M., indiferent de forma de organizare si tipul de proprietate, care au obligatia sa intocmeasca si sa depuna un exemplar al raportarii contabile semestriale la C.N.V.M.

Important!
Contul de profit si pierdere cuprinde totalitatea veniturilor realizate, a cheltuielilor efectuate, precum si rezultatele financiare obtinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri si cheltuieli cuprinse in balanta de verificare intocmita la sfarsitul perioadei de raportare.

Datele care se raporteaza in formularul ?Contul de profit si pierdere? sunt cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare.

Entitatile inscriu in formularul ?Contul de profit si pierdere?, la randul 14, ?Salarii?, respectiv la randul 24, ?Salarii?, pentru societatile de investitii financiare, dupa caz, toate cheltuielile reprezentand drepturi salariale.

La acelasi rand se va cuprinde si contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor in baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, cu modificarile ulterioare.

Aceste informatii sunt prezentate, de asemenea, la randul 30 din formularul ?Date informative? (cod 30).

In formularul ?Date informative?, la randurile 01 si 02, coloana 1, entitatile care au in subordine subunitati vor inscrie cifra 1, indiferent de numarul acestora. La randurile privind platile restante se inscriu sumele de la sfarsitul perioadei de raportare care au depasit termenele de plata prevazute in contracte sau in acte normative."

Raportarile contabile semestriale sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar al acestora.

Randul corespunzator calitatii persoanei care a intocmit raportarile contabile semestriale se completeaza astfel:

- director economic, contabil-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

Raspunderea pentru aplicarea necorespunzatoare a reglementarilor contabile revine directorului economic, contabilului-sef sau altei persoane imputernicite sa indeplineasca aceasta functie, impreuna cu personalul din subordine. In cazul in care contabilitatea este condusa pe baza de contract de prestari de servicii, incheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, raspunderea pentru conducerea contabilitatii le revine acestora, potrivit legii si prevederilor contractuale.

*****

ORDONANTA nr. 20 din 13 august 2008
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 20 august 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor comunitare care sunt agentiile de implementare in cadrul programelor PHARE si ISPA, Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, Agentia de Plati si Interventie in Agricultura.

Important!
Creantele bugetare rezultate din nereguli, inclusiv accesoriile datorate conform contractelor sau altor angajamente legale prin care se utilizeaza fondurile comunitare si cofinantarea aferenta, inscrise in titlul de creanta specificat la alin. (2) lit. a), se stabilesc in moneda utilizata pentru efectuarea platilor in cadrul contractului ori altor angajamente legale sau acordului de finantare si in lei, utilizandu-se cursul de referinta comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data emiterii titlului de creanta.

Recuperarea creantelor bugetare rezultate din nereguli, prin plata voluntara sau deducerea din platile urmatoare pe care sunt indreptatite sa le primeasca persoanele prevazute la art. 5 alin. (1), se efectueaza in conturile indicate in titlul de creanta, in moneda stabilita in contractul/acordul de finantare sau angajamentul legal.

Recuperarea creantelor bugetare rezultate din nereguli, prin executare silita, se efectueaza in lei, conform Codului de procedura fiscala, in conturile indicate in titlul executoriu sau comunicate de autoritatile prevazute la art. 2 lit. e).

Pentru creantele bugetare rezultate din nereguli termenul de plata se stabileste in functie de data comunicarii titlului de creanta in conditiile Codului de procedura fiscala sau potrivit legii, dupa caz.

Pentru neachitarea la termen a obligatiilor prevazute la art. 7 alin. (1) debitorul datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere, conform prevederilor legale in materie de colectare a creantelor fiscale.

In cazul in care creantele bugetare rezultate din nereguli nu pot fi recuperate prin plata voluntara sau deducere, autoritatile competente in gestionarea fondurilor comunitare vor transmite titlurile executorii prevazute la alin. (1) si (2) organelor teritoriale subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si/sau organelor competente ale celorlalti creditori bugetari, care vor duce la indeplinire masurile asiguratorii si vor efectua procedura de executare silita pentru recuperarea sumelor platite necuvenit din fondurile comunitare si/sau fondurile de cofinantare pe care le administreaza, in conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala.

Sumele recuperate de organele competente stabilite potrivit alin. (3) se vireaza in lei in conturile indicate in titlul executoriu sau comunicate de autoritatile prevazute la art. 2 lit. e).

*****

ORDIN nr. 491 din 6 august 2008
privind modificarea si completarea anexelor J si K la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate

Emitent: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 15 august 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza producatorii agricoli din sectorul viticol si din sectorul vegetal, persoane fizice si/sau juridice care sunt inregistrati in Registrul agricol/Registrul fermelor/alte evidente funciare.

Important!
Beneficiaza de sprijin pentru activitatile din sectorul viticol producatorii agricoli persoane fizice si/sau juridice care detin si/sau exploateaza suprafete cultivate cu vita-de-vie si/sau produc vinuri cu denumire de origine controlata, individual ori in forma de asociere.

Sprijinul financiar la productia obtinuta si comercializata se acorda pe an de piata. Anul de piata pentru cartof si plante medicinale si aromatice incepe la 1 iunie si se termina la data de 30 aprilie a anului urmator anului de recolta.

Anul de piata pentru hamei incepe la data de 1 octombrie si se termina la data de 30 septembrie a anului urmator anului de recolta.

*****

ORDIN nr. 6.521 din 14 august 2008
pentru modificarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevazut in Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 de instituire a Codului vamal comunitar, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 4.999/2007

Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR-AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 20 august 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele care pot intocmi declaratii vamale in nume propriu sau prin reprezentare.

Important!
Persoanele stabilite intr-un stat tert Comunitatii pot intocmi declaratii in scris in nume propriu, prin reprezentare directa sau indirecta pentru:

a) regimurile vamale de tranzit si admitere temporara;

b) punerea in libera circulatie, antrepozit vamal, perfectionare activa, transformare sub control vamal, perfectionare pasiva, export si reexport, numai cu titlu ocazional si cu conditia ca autoritatea vamala sa considere acest lucru justificat.

Daca operatiunile vamale precizate la alin. (1) lit. b) nu au caracter ocazional, persoanele stabilite intr-un stat tert Comunitatii pot intocmi declaratii in scris numai prin reprezentare indirecta.

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Noutati Legislatie Fiscala 18 - 22 august 2008":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Noul Cod Fiscal: Impozite si taxe modificate in 2016

Atentie contabili!

"Noul Cod Fiscal: Impozite si taxe modificate in 2016"

Cititi modificarile in vigoare de la 1 ianuarie, analizele si sfaturile specialistilo!

Abonati-va GRATUIT si descarcati Raportul Specialx

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
Subiectele saptamanii

 • OUG 84/2016 si noul Cod fiscal: Firmele pot deduce TVA din 2017 pentru perioadele cu cod TVA anulat
  • Odata cu noile reglementari privind codul de TVA aduse de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2016 (OUG 84/2016) pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal, va prezentam aspectele esentiale de care sa tineti cont din 2017. Astfel, ca modificare principala, retineti ca persoanele impozabile pot refactura, din 2017, cu TVA catre clienti vanzarile realizate in perioada in care codul de TVA era anulat. Astfel, se schimba regulile privind deducerea TVA in...» citeste mai departe aici

 • Plata impozit pe profit si CASS aferent: Termen-limita 15 decembrie
  • Pana joi, 15 decembrie 2016, contribuabilii obligatia sa efectueze plata celei de a doua rate de 50% din impozitul pe veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit, precum si a contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS) aferente acestor venituri, pentru anul 2016. Contribuabilii care realizeaza venituri de aceasta natura datoreaza impozit de 16% si contributie de asigurari sociale de sanatate, in cota de 5,5% asupra venitului stabilit pe baza normelor anuale de...» citeste mai departe aici

 • Buletin informativ ANAF: Noutati cu incidenta fiscala in perioada 28 noiembrie-4 decembrie 2016
  • ANAF, prin Directia Generala de Servicii pentru Contribuabili, publica lista si continutul noutatilor legislative cu incidenta fiscala. Iata cuprinsul numarului 47 (112) din 2016, care se refera la perioada 28 noiembrie-4 decembrie 2016. Regasiti mai jos lista acestor noutati legislative: 1. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 (M.Of. nr.961 din 28 noiembrie 2016); 2. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.87/2016 pentru...» citeste mai departe aici

 • Oficial ANAF: Executarea silita in cazul debitorilor care au de incasat sume de la stat
  • In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 968/ 29.11.2016, a fost publicat OPANAF nr. 3.454/ 25.11.2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silita in cazul debitorilor care au de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritati sau institutii de stat. Acest ordin se aplica de la data aparitiei in Monitorul Oficial, respectiv 29.11.2016. Contribuabilii care au obligatii fiscale restante pentru care sunt in derulare masuri de executare silita pot beneficia de ridicarea masurilor de...» citeste mai departe aici

 • Un nou pas catre operationalizarea Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate
  • Guvernul a aprobat Regulamentul privind distribuirea sumelor incasate din valorificarea bunurilor confiscate in materie penala dupa ramanerea definitiva a hotararii de confiscare, unul din actele normative din legislatia secundara necesara operationalizarii Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI). Regulamentul stabileste modul in care sumele rezultate din valorificarea bunurilor mobile si imobile intrate prin confiscare in proprietatea privata a statului vor fi...» citeste mai departe aici

 • Tratament servicii turistice. Cum tratam cheltuielile sociale?
  • In randurile urmatoare, vom vedea care este modalitatea prin care se pot acorda salariatilor proprii contravaloarea de servicii turistice si/sau tratament inclusiv transportul acestora incadrate in categoria de cheltuieli sociale (5%). Contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament sunt neimpozabile din punct de vedere al impozitului pe venit si nu intra in baza de calcul a contributiilor sociale, doar daca posibilitatea de acordare a acestora este prevazuta prin contractul individual...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial

Atentie contabili!

Noul Cod Fiscal 2016!! Modificari in ceea ce priveste Impozitul pe Profit, Impozitul pe Venit si TVA-ul!

Cititi modificarile in vigoare de la 1 ianuarie, analizele si sfaturile specialistilor

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Noul Cod Fiscal: Impozite si taxe modificate in 2016"!


2007 - 2015 RENTROP & STRATON. All rights reserved.