Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Noutati Legislatie Fiscala 18 - 22 august 2008

27-Aug-2008
3154

ORDIN nr. 4 din 31 iulie 2008


pentru aprobarea Normelor metodologice privind modelele raportarilor periodice, aplicabile institutiilor de credit pentru necesitati de stabilitate financiara

Emitent: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 19 august 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza institutiilor de credit care au obligatia sa intocmeasca raportarile periodice in conformitate cu prevederile legale.

Important!
1. La intocmirea raportarilor periodice de catre institutiile de credit se au in vedere prevederile Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2005, cu modificarile si completarile ulterioare (denumite in continuare Reglementarile contabile), prezentele norme metodologice, precum si orice alte reglementari in materie in vigoare.

2. Modelele de raportare au ca obiect prezentarea creantelor sau datoriilor purtatoare de dobanda fixa sau, dupa caz, variabila, la valoarea neta. De exemplu, in modelul de raportare intitulat "Situatia activelor si pasivelor bilantiere purtatoare de dobanda fixa, detaliate in functie de durata reziduala, in echivalent lei", prevazut in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, vor fi prezentate doar posturile de creante si datorii purtatoare de dobanda fixa, la valoare contabila neta.

Consilier Achizitii Publice
Consilier Achizitii Publice
Vezi detalii
Repartizarea profitului catre actionari si asociati prin dividende
Repartizarea profitului catre actionari si asociati prin dividende
Vezi detalii
Preturi de Transfer - Curs video
Preturi de Transfer - Curs video
Vezi detalii

3. Raportarile periodice la nivel individual sunt intocmite in moneda nationala (lei) sau, dupa caz, in moneda straina (euro/alte monede), echivalarea in lei, acolo unde este cazul, facandu-se la cursul din ultima zi a perioadei de referinta, astfel:
3.1. Modelele de raportare intitulate "Situatia activelor si pasivelor bilantiere purtatoare de dobanda fixa, detaliate in functie de durata reziduala, in echivalent lei", prevazuta in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, si "Situatia activelor si pasivelor bilantiere purtatoare de dobanda variabila, detaliate in functie de frecventa de reevaluare (repricing), in echivalent lei", prevazuta in anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice, contin totalul in echivalent lei al activelor si pasivelor purtatoare de dobanda fixa, respectiv dobanda variabila.

3.2. Modelele de raportare intitulate "Situatia activelor si pasivelor bilantiere in lei purtatoare de dobanda fixa, detaliate in functie de durata reziduala", prevazuta in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, si "Situatia activelor si pasivelor bilantiere in lei purtatoare de dobanda variabila, detaliate in functie de frecventa de reevaluare (repricing)", prevazuta in anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, contin doar acele pozitii in moneda nationala, purtatoare de dobanda fixa, respectiv dobanda variabila.

3.3. Modelele de raportare intitulate "Situatia activelor si pasivelor bilantiere in euro purtatoare de dobanda fixa, detaliate in functie de durata reziduala", prevazuta in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, si "Situatia activelor si pasivelor bilantiere in euro purtatoare de dobanda variabila, detaliate in functie de frecventa de reevaluare (repricing)", prevazuta in anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice, contin doar acele pozitii in euro, purtatoare de dobanda fixa, respectiv dobanda variabila.

*****

ORDIN nr. 92 din 24 iulie 2008
privind aprobarea Instructiunii nr. 2/2008 de modificare a Instructiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

Emitent: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 19 august 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de C.N.V.M., indiferent de forma de organizare si tipul de proprietate, care au obligatia sa intocmeasca si sa depuna un exemplar al raportarii contabile semestriale la C.N.V.M.

Important!
Contul de profit si pierdere cuprinde totalitatea veniturilor realizate, a cheltuielilor efectuate, precum si rezultatele financiare obtinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri si cheltuieli cuprinse in balanta de verificare intocmita la sfarsitul perioadei de raportare.

Datele care se raporteaza in formularul ?Contul de profit si pierdere? sunt cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare.

Entitatile inscriu in formularul ?Contul de profit si pierdere?, la randul 14, ?Salarii?, respectiv la randul 24, ?Salarii?, pentru societatile de investitii financiare, dupa caz, toate cheltuielile reprezentand drepturi salariale.

La acelasi rand se va cuprinde si contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor in baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, cu modificarile ulterioare.

Aceste informatii sunt prezentate, de asemenea, la randul 30 din formularul ?Date informative? (cod 30).

In formularul ?Date informative?, la randurile 01 si 02, coloana 1, entitatile care au in subordine subunitati vor inscrie cifra 1, indiferent de numarul acestora. La randurile privind platile restante se inscriu sumele de la sfarsitul perioadei de raportare care au depasit termenele de plata prevazute in contracte sau in acte normative."

Raportarile contabile semestriale sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar al acestora.

Randul corespunzator calitatii persoanei care a intocmit raportarile contabile semestriale se completeaza astfel:

- director economic, contabil-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

Raspunderea pentru aplicarea necorespunzatoare a reglementarilor contabile revine directorului economic, contabilului-sef sau altei persoane imputernicite sa indeplineasca aceasta functie, impreuna cu personalul din subordine. In cazul in care contabilitatea este condusa pe baza de contract de prestari de servicii, incheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, raspunderea pentru conducerea contabilitatii le revine acestora, potrivit legii si prevederilor contractuale.

*****

ORDONANTA nr. 20 din 13 august 2008
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 20 august 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor comunitare care sunt agentiile de implementare in cadrul programelor PHARE si ISPA, Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, Agentia de Plati si Interventie in Agricultura.

Important!
Creantele bugetare rezultate din nereguli, inclusiv accesoriile datorate conform contractelor sau altor angajamente legale prin care se utilizeaza fondurile comunitare si cofinantarea aferenta, inscrise in titlul de creanta specificat la alin. (2) lit. a), se stabilesc in moneda utilizata pentru efectuarea platilor in cadrul contractului ori altor angajamente legale sau acordului de finantare si in lei, utilizandu-se cursul de referinta comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data emiterii titlului de creanta.

Recuperarea creantelor bugetare rezultate din nereguli, prin plata voluntara sau deducerea din platile urmatoare pe care sunt indreptatite sa le primeasca persoanele prevazute la art. 5 alin. (1), se efectueaza in conturile indicate in titlul de creanta, in moneda stabilita in contractul/acordul de finantare sau angajamentul legal.

Recuperarea creantelor bugetare rezultate din nereguli, prin executare silita, se efectueaza in lei, conform Codului de procedura fiscala, in conturile indicate in titlul executoriu sau comunicate de autoritatile prevazute la art. 2 lit. e).

Pentru creantele bugetare rezultate din nereguli termenul de plata se stabileste in functie de data comunicarii titlului de creanta in conditiile Codului de procedura fiscala sau potrivit legii, dupa caz.

Pentru neachitarea la termen a obligatiilor prevazute la art. 7 alin. (1) debitorul datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere, conform prevederilor legale in materie de colectare a creantelor fiscale.

In cazul in care creantele bugetare rezultate din nereguli nu pot fi recuperate prin plata voluntara sau deducere, autoritatile competente in gestionarea fondurilor comunitare vor transmite titlurile executorii prevazute la alin. (1) si (2) organelor teritoriale subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si/sau organelor competente ale celorlalti creditori bugetari, care vor duce la indeplinire masurile asiguratorii si vor efectua procedura de executare silita pentru recuperarea sumelor platite necuvenit din fondurile comunitare si/sau fondurile de cofinantare pe care le administreaza, in conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala.

Sumele recuperate de organele competente stabilite potrivit alin. (3) se vireaza in lei in conturile indicate in titlul executoriu sau comunicate de autoritatile prevazute la art. 2 lit. e).

*****

ORDIN nr. 491 din 6 august 2008
privind modificarea si completarea anexelor J si K la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate

Emitent: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 15 august 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza producatorii agricoli din sectorul viticol si din sectorul vegetal, persoane fizice si/sau juridice care sunt inregistrati in Registrul agricol/Registrul fermelor/alte evidente funciare.

Important!
Beneficiaza de sprijin pentru activitatile din sectorul viticol producatorii agricoli persoane fizice si/sau juridice care detin si/sau exploateaza suprafete cultivate cu vita-de-vie si/sau produc vinuri cu denumire de origine controlata, individual ori in forma de asociere.

Sprijinul financiar la productia obtinuta si comercializata se acorda pe an de piata. Anul de piata pentru cartof si plante medicinale si aromatice incepe la 1 iunie si se termina la data de 30 aprilie a anului urmator anului de recolta.

Anul de piata pentru hamei incepe la data de 1 octombrie si se termina la data de 30 septembrie a anului urmator anului de recolta.

*****

ORDIN nr. 6.521 din 14 august 2008
pentru modificarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevazut in Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 de instituire a Codului vamal comunitar, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 4.999/2007

Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR-AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 20 august 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele care pot intocmi declaratii vamale in nume propriu sau prin reprezentare.

Important!
Persoanele stabilite intr-un stat tert Comunitatii pot intocmi declaratii in scris in nume propriu, prin reprezentare directa sau indirecta pentru:

a) regimurile vamale de tranzit si admitere temporara;

b) punerea in libera circulatie, antrepozit vamal, perfectionare activa, transformare sub control vamal, perfectionare pasiva, export si reexport, numai cu titlu ocazional si cu conditia ca autoritatea vamala sa considere acest lucru justificat.

Daca operatiunile vamale precizate la alin. (1) lit. b) nu au caracter ocazional, persoanele stabilite intr-un stat tert Comunitatii pot intocmi declaratii in scris numai prin reprezentare indirecta.

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Noutati Legislatie Fiscala 18 - 22 august 2008":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Cele mai importante modificari cu privire la TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind TVA in 2017!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"TVA - 7 modificari aparute in 2017 in Noul Cod Fiscal"!x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
Subiectele saptamanii

 • Noi prevederi legale privind impozitul pe veniturile microintreprinderilor valabile in anul 2017. OFICIAL ANAF
  • Incepem prin a va reaminti ca in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 16 din data de 06.01.2017 a fost publicata OUG 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Va recomandam si materialul cuprinzator: SISTEMUL TVA LA INCASARE IN 2017. Conditii de eligibilitate si prevederi Astfel, potrivit actului normativ anterior mentionat, incepand cu data de 1 februarie 2017, sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor, persoanele juridice romane...» citeste mai departe aici

 • Ce modificari face ANAF dupa eliminarea formularului 088
  • Potrivit programului de guvernare, unul dintre obiectivele Guvernului este reducerea sarcinilor administrative excesive ale contribuabililor, astfel Agentia Nationala de Administrare Fiscala a analizat oportunitatea eliminarii formularului (088) "Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA" si a decis renuntarea la acesta. Din analiza procedurilor referitoare la inregistrarea in scopuri de...» citeste mai departe aici

 • Sistemul TVA la incasare in 2017. Conditii de eligibilitate si prevederi
  • Retineti, inainte de toate, ca in ce priveste sistemul TVA la incasare, avem urmatoarele doua componente importante: - exigibilitatea TVA se amana pana la data incasarii contravalorii integrale/partiale a livrarii de bunuri/prestarii de servicii, iar - dreptul de deducere a TVA este amanat pana la data la care TVA aferenta bunurilor/serviciilor a fost platita furnizorului/prestatorului . Persoanele care sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la incasare: - persoanele impozabile...» citeste mai departe aici

 • Atentie! Din februarie inregistrati firmele si PFA-urile gratuit
  • Incepand cu luna februarie 2017, ca urmare a eliminarii a 102 taxe nefiscale, veti putea inregistra in mod gratuit, la Registrul Comertului, o societate cu raspundere limitata (SRL) sau o forma de organizare de tip persoana fizica autorizata (P.F.A). Astfel, noile reglementari privind taxele eliminate se regasesc in Legea nr. 1/2017. In cuprinsul legii se mentioneaza astfel ca se elimina si taxele cerute pana in prezent de catre Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) pentru...» citeste mai departe aici

 • PFA si baza de calcul contributii pensii. Ce includem la cheltuieli?
  • In randurile urmatoare, vom vedea cum se calculeaza baza pentru contributia la pensii datorata de un PFA: VENITURI - CHELTUIELI (exclusiv cheltuieli cu asigurarile sociale) si daca la cheltuieli includem si cheltuiala cu impozitul si cheltuiala cu sanatatea. Iata raspunsul specialistului: Conform art. 148 alin. (3) din Codul fiscal, pentru persoanele fizice fizice care realizeaza venituri din activitati independente si care determina venitul net anual in sistem real baza lunara de calcul al...» citeste mai departe aici

 • Cesiune parti sociale. Cum intocmim monografia contabila?
  • In cazul urmator, actionariatul societatii A este detinut de doua persoane fizice in proportii egale 50% X si 50% Y. Persoana X cedeaza partile sociale societatii B care devine actionar in A. Capitalul social al lui A este 200 lei. Vom vedea care este monografia contabila si ce declaratii trebuie depuse de cele doua societati A si B. Iata raspunsul specialistului: La nivelul societatii A, nu exista inregistrari contabile (schimbare asociatilor nu genereaza modificari). Daca partile sociale sunt...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial

Atentie contabili!

Modificari importante privind TVA in 2017!

Cititi si respectati noile reguli din Codul Fiscal privind TVA

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

"TVA - 7 modificari aparute in 2017 in Noul Cod Fiscal"!


2007 - 2015 RENTROP & STRATON. All rights reserved.