Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Noutati Legislatie Fiscala 18 - 22 august 2008

27-Aug-2008
3063

ORDIN nr. 4 din 31 iulie 2008


pentru aprobarea Normelor metodologice privind modelele raportarilor periodice, aplicabile institutiilor de credit pentru necesitati de stabilitate financiara

Emitent: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 19 august 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza institutiilor de credit care au obligatia sa intocmeasca raportarile periodice in conformitate cu prevederile legale.

Important!
1. La intocmirea raportarilor periodice de catre institutiile de credit se au in vedere prevederile Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2005, cu modificarile si completarile ulterioare (denumite in continuare Reglementarile contabile), prezentele norme metodologice, precum si orice alte reglementari in materie in vigoare.

2. Modelele de raportare au ca obiect prezentarea creantelor sau datoriilor purtatoare de dobanda fixa sau, dupa caz, variabila, la valoarea neta. De exemplu, in modelul de raportare intitulat "Situatia activelor si pasivelor bilantiere purtatoare de dobanda fixa, detaliate in functie de durata reziduala, in echivalent lei", prevazut in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, vor fi prezentate doar posturile de creante si datorii purtatoare de dobanda fixa, la valoare contabila neta.

Controlul antifrauda si inspectia fiscala
Controlul antifrauda si inspectia fiscala
Vezi detalii
Cartea Verde a Contabilitatii 2016: legislatie fiscal-contabila
Cartea Verde a Contabilitatii 2016: legislatie fiscal-contabila
Vezi detalii
Declaratia 394 - ghid de completare si depunere
Declaratia 394 - ghid de completare si depunere
Vezi detalii

3. Raportarile periodice la nivel individual sunt intocmite in moneda nationala (lei) sau, dupa caz, in moneda straina (euro/alte monede), echivalarea in lei, acolo unde este cazul, facandu-se la cursul din ultima zi a perioadei de referinta, astfel:
3.1. Modelele de raportare intitulate "Situatia activelor si pasivelor bilantiere purtatoare de dobanda fixa, detaliate in functie de durata reziduala, in echivalent lei", prevazuta in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, si "Situatia activelor si pasivelor bilantiere purtatoare de dobanda variabila, detaliate in functie de frecventa de reevaluare (repricing), in echivalent lei", prevazuta in anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice, contin totalul in echivalent lei al activelor si pasivelor purtatoare de dobanda fixa, respectiv dobanda variabila.

3.2. Modelele de raportare intitulate "Situatia activelor si pasivelor bilantiere in lei purtatoare de dobanda fixa, detaliate in functie de durata reziduala", prevazuta in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, si "Situatia activelor si pasivelor bilantiere in lei purtatoare de dobanda variabila, detaliate in functie de frecventa de reevaluare (repricing)", prevazuta in anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, contin doar acele pozitii in moneda nationala, purtatoare de dobanda fixa, respectiv dobanda variabila.

3.3. Modelele de raportare intitulate "Situatia activelor si pasivelor bilantiere in euro purtatoare de dobanda fixa, detaliate in functie de durata reziduala", prevazuta in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, si "Situatia activelor si pasivelor bilantiere in euro purtatoare de dobanda variabila, detaliate in functie de frecventa de reevaluare (repricing)", prevazuta in anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice, contin doar acele pozitii in euro, purtatoare de dobanda fixa, respectiv dobanda variabila.

*****

ORDIN nr. 92 din 24 iulie 2008
privind aprobarea Instructiunii nr. 2/2008 de modificare a Instructiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

Emitent: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 19 august 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de C.N.V.M., indiferent de forma de organizare si tipul de proprietate, care au obligatia sa intocmeasca si sa depuna un exemplar al raportarii contabile semestriale la C.N.V.M.

Important!
Contul de profit si pierdere cuprinde totalitatea veniturilor realizate, a cheltuielilor efectuate, precum si rezultatele financiare obtinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri si cheltuieli cuprinse in balanta de verificare intocmita la sfarsitul perioadei de raportare.

Datele care se raporteaza in formularul ?Contul de profit si pierdere? sunt cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare.

Entitatile inscriu in formularul ?Contul de profit si pierdere?, la randul 14, ?Salarii?, respectiv la randul 24, ?Salarii?, pentru societatile de investitii financiare, dupa caz, toate cheltuielile reprezentand drepturi salariale.

La acelasi rand se va cuprinde si contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor in baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, cu modificarile ulterioare.

Aceste informatii sunt prezentate, de asemenea, la randul 30 din formularul ?Date informative? (cod 30).

In formularul ?Date informative?, la randurile 01 si 02, coloana 1, entitatile care au in subordine subunitati vor inscrie cifra 1, indiferent de numarul acestora. La randurile privind platile restante se inscriu sumele de la sfarsitul perioadei de raportare care au depasit termenele de plata prevazute in contracte sau in acte normative."

Raportarile contabile semestriale sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar al acestora.

Randul corespunzator calitatii persoanei care a intocmit raportarile contabile semestriale se completeaza astfel:

- director economic, contabil-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

Raspunderea pentru aplicarea necorespunzatoare a reglementarilor contabile revine directorului economic, contabilului-sef sau altei persoane imputernicite sa indeplineasca aceasta functie, impreuna cu personalul din subordine. In cazul in care contabilitatea este condusa pe baza de contract de prestari de servicii, incheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, raspunderea pentru conducerea contabilitatii le revine acestora, potrivit legii si prevederilor contractuale.

*****

ORDONANTA nr. 20 din 13 august 2008
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 20 august 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor comunitare care sunt agentiile de implementare in cadrul programelor PHARE si ISPA, Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, Agentia de Plati si Interventie in Agricultura.

Important!
Creantele bugetare rezultate din nereguli, inclusiv accesoriile datorate conform contractelor sau altor angajamente legale prin care se utilizeaza fondurile comunitare si cofinantarea aferenta, inscrise in titlul de creanta specificat la alin. (2) lit. a), se stabilesc in moneda utilizata pentru efectuarea platilor in cadrul contractului ori altor angajamente legale sau acordului de finantare si in lei, utilizandu-se cursul de referinta comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data emiterii titlului de creanta.

Recuperarea creantelor bugetare rezultate din nereguli, prin plata voluntara sau deducerea din platile urmatoare pe care sunt indreptatite sa le primeasca persoanele prevazute la art. 5 alin. (1), se efectueaza in conturile indicate in titlul de creanta, in moneda stabilita in contractul/acordul de finantare sau angajamentul legal.

Recuperarea creantelor bugetare rezultate din nereguli, prin executare silita, se efectueaza in lei, conform Codului de procedura fiscala, in conturile indicate in titlul executoriu sau comunicate de autoritatile prevazute la art. 2 lit. e).

Pentru creantele bugetare rezultate din nereguli termenul de plata se stabileste in functie de data comunicarii titlului de creanta in conditiile Codului de procedura fiscala sau potrivit legii, dupa caz.

Pentru neachitarea la termen a obligatiilor prevazute la art. 7 alin. (1) debitorul datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere, conform prevederilor legale in materie de colectare a creantelor fiscale.

In cazul in care creantele bugetare rezultate din nereguli nu pot fi recuperate prin plata voluntara sau deducere, autoritatile competente in gestionarea fondurilor comunitare vor transmite titlurile executorii prevazute la alin. (1) si (2) organelor teritoriale subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si/sau organelor competente ale celorlalti creditori bugetari, care vor duce la indeplinire masurile asiguratorii si vor efectua procedura de executare silita pentru recuperarea sumelor platite necuvenit din fondurile comunitare si/sau fondurile de cofinantare pe care le administreaza, in conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala.

Sumele recuperate de organele competente stabilite potrivit alin. (3) se vireaza in lei in conturile indicate in titlul executoriu sau comunicate de autoritatile prevazute la art. 2 lit. e).

*****

ORDIN nr. 491 din 6 august 2008
privind modificarea si completarea anexelor J si K la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate

Emitent: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 15 august 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza producatorii agricoli din sectorul viticol si din sectorul vegetal, persoane fizice si/sau juridice care sunt inregistrati in Registrul agricol/Registrul fermelor/alte evidente funciare.

Important!
Beneficiaza de sprijin pentru activitatile din sectorul viticol producatorii agricoli persoane fizice si/sau juridice care detin si/sau exploateaza suprafete cultivate cu vita-de-vie si/sau produc vinuri cu denumire de origine controlata, individual ori in forma de asociere.

Sprijinul financiar la productia obtinuta si comercializata se acorda pe an de piata. Anul de piata pentru cartof si plante medicinale si aromatice incepe la 1 iunie si se termina la data de 30 aprilie a anului urmator anului de recolta.

Anul de piata pentru hamei incepe la data de 1 octombrie si se termina la data de 30 septembrie a anului urmator anului de recolta.

*****

ORDIN nr. 6.521 din 14 august 2008
pentru modificarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevazut in Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 de instituire a Codului vamal comunitar, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 4.999/2007

Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR-AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 20 august 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele care pot intocmi declaratii vamale in nume propriu sau prin reprezentare.

Important!
Persoanele stabilite intr-un stat tert Comunitatii pot intocmi declaratii in scris in nume propriu, prin reprezentare directa sau indirecta pentru:

a) regimurile vamale de tranzit si admitere temporara;

b) punerea in libera circulatie, antrepozit vamal, perfectionare activa, transformare sub control vamal, perfectionare pasiva, export si reexport, numai cu titlu ocazional si cu conditia ca autoritatea vamala sa considere acest lucru justificat.

Daca operatiunile vamale precizate la alin. (1) lit. b) nu au caracter ocazional, persoanele stabilite intr-un stat tert Comunitatii pot intocmi declaratii in scris numai prin reprezentare indirecta.

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Noutati Legislatie Fiscala 18 - 22 august 2008":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Noul Cod Fiscal: Impozite si taxe modificate in 2016

Atentie contabili!

"Noul Cod Fiscal: Impozite si taxe modificate in 2016"

Cititi modificarile in vigoare de la 1 ianuarie, analizele si sfaturile specialistilo!

Abonati-va GRATUIT si descarcati Raportul Specialx

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
Subiectele saptamanii

 • Cetatenii care nu sunt pensionari pot plati CAS pe perioada cat nu au fost asigurati. Legea 186/2016
  • Legea 186/2016 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii a fost publicata in Monitirul Oficial nr. 842 din 24 Octombrie 2016. Unele prevederi din Legea pensiilor publice sunt indirect completate de noutatile aduse odata cu publicarea Legii 186/2016 in Monitorul Oficial. Astfel, in urmatoarele sase luni, romanii care nu sunt pensionari pot plati CAS pentru intervalul de timp in care nu au fost asigurati in sistemul public de pensii sau...» citeste mai departe aici

 • Timbrul de mediu ar putea fi eliminat
  • La inceputul acestei saptamani, Comisia de buget-finante a Camerei Deputatilor a votat, in unanimitate mentinerea taxei radio-tv. Comisia a pastrat prevederea care se refera la eliminarea timbrului de mediu. PSD si-a depus in Parlament masuri cuprinse in programul de guvernare propus inaintea alegerilor din luna decembrie. Senatul a aprobat in regim de urgenta documentul depus de PSD. Reprezentantii industriei auto au cerut pastrarea timbrului de mediu, insa comisia deputatilor pastreaza in...» citeste mai departe aici

 • Vanzare imobil si teren catre asociati. Ce tratament fiscal se aplica?
  • In analiza de mai jos, avem cazul unei societati care detine in patrimoniu un teren in valoare de 1.128.222 lei (cost istoric) pe care s-a construit o hala de productie executata in regie proprie, receptionata la data de 01.07.2011 la valoarea de 786.197 lei. Ulterior s-a executat si o extindere a halei de productie (anexa sociala), receptionata la data de 31.12.2012 la valoarea de 134.411 lei. La data de 31.12.2013 s-a facut o reevaluare a acestor active in urma careia s-au constatat...» citeste mai departe aici

 • Ideea care ajuta magazinele online sa aiba vanzari mult mai mari
  • Intr-un context in care concurenta e din ce in ce mai acerba, companiile se gandesc la din ce in ce mai multe aspecte care sa le diferentieze pe piata si care sa le aseze in topul preferintelor consumatorului targetat. Posibilitatea de a compara pe loc preturile din online face ca multe magazine online cu adaos mare sa aiba de pierdut. De multe ori, o diferenta de pana la un leu poate fi factorul care influenteaza decizia de achizitie a clientului. Cu toate acestea, magazinele online au gasit o...» citeste mai departe aici

 • Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, a demisionat. Ce urmeaza?
  • Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, si-a anuntat demisia pe reteaua de socializare Facebook in data de 26 octombrie. Acesta a precizat ca perioada de membru in Guvernul Ciolos reprezinta o onoare si ca ceea ce urmeaza inseamna o alta etapa: "Ultima mea sedinta ca membru in Guvernul Ciolos 1. E un sentiment ciudat. Pare un secol privind inapoi, dar nu au trecut nici sase luni de ministeriat, nici un an de cand am mers la Cancelarie. A fost intens. Si a fost o onoare! De azi incepe...» citeste mai departe aici

 • AmCham avertizeaza cu privire la masurile populiste nesustenabile care pot atrage in viitor cresteri de taxe
  • AmCham a lansat recent documentul Prioritati pentru Romania, iar presedintele Camerei de Comert Americana in Romania, Ionut Simion, a atras atentia, in acest context, la necesitatea unei cresteri economice sustenabile pe termen lung. De asemenea, acesta e de parere ca ar trebui mentinuta forma actuala a Codului fiscal, citat de HotNews.ro: "E normal, orice Guvern viitor va propune un nou buget. Noi avem cateva elemente incluse deja in Codul Fiscal si mai vedem propunerile din oferta electorala a...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial

Atentie contabili!

Noul Cod Fiscal 2016!! Modificari in ceea ce priveste Impozitul pe Profit, Impozitul pe Venit si TVA-ul!

Cititi modificarile in vigoare de la 1 ianuarie, analizele si sfaturile specialistilor

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Noul Cod Fiscal: Impozite si taxe modificate in 2016"!


2007 - 2015 RENTROP & STRATON. All rights reserved.