Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Noutati Legislatie Fiscala 26 - 30 ianuarie 2009

04-Feb-2009
3237

HOTARARE nr. 1 din 15 ianuarie 2009


privind aprobarea Normei nr. 1/2009 pentru modificarea si completarea Normei nr. 14/2007 privind reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Emitent: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 27 ianuarie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza administratorii de fonduri facultative si de fonduri de pensii administrate privat aducand modificari in ceea ce priveste reglementarile contabile care le sunt aplicabile.

Controlul antifrauda si inspectia fiscala
Controlul antifrauda si inspectia fiscala
Vezi detalii
Cartea Verde a Contabilitatii 2016: legislatie fiscal-contabila
Cartea Verde a Contabilitatii 2016: legislatie fiscal-contabila
Vezi detalii
Declaratia 394 - ghid de completare si depunere
Declaratia 394 - ghid de completare si depunere
Vezi detalii

Important!
In contabilitatea fondului de pensii, orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei, intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ. In contabilitate, inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli se efectueaza la sfarsitul lunii calendaristice.

In contabilitatea societatii de pensii, orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei, intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ. In contabilitate, inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli se efectueaza la sfarsitul lunii calendaristice.

Corectarea erorilor aferente exercitiilor financiare precedente nu determina modificarea situatiilor financiare ale acelor exercitii.

In cazul erorilor aferente exercitiilor financiare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informatiilor comparative prezentate in situatiile financiare. Informatii comparative referitoare la pozitia financiara si performanta financiara, respectiv modificarea pozitiei financiare sunt prezentate in notele explicative."

Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economica se efectueaza in mod sistematic, reducandu-se valoarea contabila a acestora. Valoarea contabila a acestor active este valoarea care este prezentata in bilant, fiind reprezentata de costul de achizitie, costul de productie sau alte valori care substituie costul, diminuate cu amortizarea cumulata pana la acea data, precum si cu pierderile cumulate din depreciere.

Entitatile pot proceda la reevaluarea imobilizarilor corporale existente la sfarsitul exercitiului financiar, astfel incat acestea sa fie prezentate in contabilitate la valoarea justa, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluari in situatiile financiare intocmite pentru acel exercitiu.

Amortizarea calculata pentru imobilizarile corporale astfel reevaluate se inregistreaza in contabilitate incepand cu data de 1 ianuarie anul urmator celui pentru care s-a efectuat reevaluarea.

Evaluarile efectuate cu ocazia reorganizarilor de intreprinderi (fuziuni, divizari) nu constituie reevaluare in sensul prezentelor reglementari contabile, aceste evaluari efectuandu-se in scopul stabilirii raportului de schimb, pentru toate elementele de bilant.
*******

HOTARARE nr. 10 din 16 ianuarie 2009
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 23 ianuarie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Ministerul Afacerilor Externe aducandu-se modificari in ceea ce priveste structura organizatorica.

Important!
Ministrul afacerilor externe este ajutat in activitatea sa de 5 secretari de stat, de agentul guvernamental pentru C.E.D.O. si de comisarul general pentru expozitii mondiale, numiti in conditiile legii.

In cadrul M.A.E. functioneaza Comisariatul General pentru Expozitii Mondiale, condus de un comisar general, cu rang de subsecretar de stat, care isi desfasoara activitatea sub coordonarea directa a ministrului afacerilor externe.

M.A.E. are un secretar general si un secretar general adjunct, numiti potrivit legii.

Ministrul afacerilor externe poate numi reprezentanti cu insarcinari speciale, cu rang de director general, cu incadrarea in numarul total de posturi.

Numarul maxim de posturi in M.A.E. este de 2.499, exclusiv demnitarii si cabinetul ministrului, din care 811 in centrala M.A.E., exclusiv demnitarii si cabinetul ministrului.
*******

HOTARARE nr. 34 din 22 ianuarie 2009
privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 28 ianuarie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Ministerul Finantelor Publice care se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului.

Important!
Ministerul Finantelor Publice aplica Programul de guvernare si contribuie la elaborarea si implementarea strategiei in domeniul finantelor publice, in exercitarea administrarii generale a finantelor publice, asigurand utilizarea parghiilor financiare, in concordanta cu cerintele economiei de piata si pentru stimularea initiativei operatorilor economici.

Ministerul Finantelor Publice indeplineste urmatoarele functii:

a) de strategie, prin care se asigura, in conformitate cu politica financiara a Guvernului si cu normele Uniunii Europene, elaborarea strategiei in domeniile de activitate specifice ministerului: fiscal, bugetar, contabilitate publica, reglementari contabile, datorie publica, coordonarea si administrarea asistentei financiare nerambursabile, coordonarea si administrarea instrumentelor structurale, controlul financiar public intern, sisteme de management financiar si control, coordonarea si verificarea achizitiilor publice, domenii reglementate specific;

b) de reglementare si sinteza, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ si institutional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice in domeniul finantelor publice;

c) de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului roman si al Guvernului Romaniei, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul sau de activitate si in limitele stabilite prin actele normative in vigoare;

d) de prognoza, prin care se asigura elaborarea de studii si prognoze pe termen scurt, mediu si lung privind evolutia economiei romanesti in ansamblu, pe sectoare si in profil teritorial, precum si fundamentarea principalelor masuri de politica economica, exercitata prin Comisia Nationala de Prognoza;

e) de conceptie bugetara si fiscala;
f) de administrare a veniturilor statului;
g) de administrare a resurselor derulate prin Trezoreria Statului;
h) de administrare a datoriei publice;
i) de implementare a prevederilor Tratatului de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana pentru domeniul financiar si fiscal;

In indeplinirea atributiilor sale, Ministerul Finantelor Publice este autorizat:
a) sa emita, ca urmare a controlului, dispozitii obligatorii pentru luarea masurilor de respectare a legii de catre operatorii economici;
b) sa ia masuri pentru aplicarea sanctiunilor prevazute de lege in competenta sa;
c) sa aprobe inlesniri, restituiri, compensari si amanari la plata impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si a altor varsaminte bugetare obligatorii, in conditiile legii;
d) sa aplice, prin organele abilitate, modalitatile de executare silita si masurile asiguratorii, in conditiile legii, pentru recuperarea creantelor bugetare;
e) sa refuze cererile de finantare de la bugetul de stat, de suplimentare si de virare a creditelor bugetare, in cazurile in care acestea nu indeplinesc conditiile legale sau se abat de la reglementarile in vigoare;
f) sa revoce creditele bugetare deschise ordonatorilor de credite, in cazurile in care se constata ca acestea se utilizeaza in alte scopuri decat cele stabilite;

Conducerea Ministerului Finantelor Publice se exercita de catre ministrul finantelor publice.

Ministrul finantelor publice reprezinta ministerul in raporturile cu celelalte autoritati publice, cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate. Prin ordin al ministrului finantelor publice unele atributii pot fi delegate secretarilor de stat, secretarului general, persoanelor cu functii de conducere din compartimentele de specialitate si altor persoane din aparatul propriu al ministerului.

Ministrul finantelor publice indeplineste, in domeniul de activitate al ministerului, atributiile generale prevazute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare.

In exercitarea atributiilor sale, ministrul finantelor publice emite ordine si instructiuni, in conditiile legii.
*******

HOTARARE nr. 35 din 22 ianuarie 2009
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 28 ianuarie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Ministerul Economiei care se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Guvernului, si aplica strategia si Programul de guvernare in domeniul industriei, resurselor minerale si energiei.

Important!
In realizarea functiilor sale, Ministerul Economiei are, in principal, urmatoarele atributii:
1. elaboreaza in domeniul economic si energetic strategii de dezvoltare pe termen mediu si lung si solutii de reforma:

a) industriala, referitoare la evolutia dezvoltarii sectoarelor industriei de prelucrare a produselor industriale si a bunurilor de consum - metalurgie, chimie, petrochimie, textile, pielarie, lemn, sticla, ceramica, materiale de constructii, constructii de masini;
b) energetica, referitoare la evolutia sectorului energetic, respectiv energie electrica si termica, hidro, nucleara, petrol, gaze, resurse minerale, mine - geologie;
c) comerciala, pentru produsele industriale, privind promovarea exporturilor si dezvoltarea pietei interne;
d) economica, privind cresterea economica, atragerea de investitori, precum si coordonarea domeniului infrastructurii calitatii si evaluarii conformitatii produselor;

2. elaboreaza si urmareste strategiile sectoriale si strategiile nationale de dezvoltare regionala care fundamenteaza fondurile de tip structural alocate de Uniunea Europeana in cadrul Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice";

3. centralizeaza si prelucreaza datele necesare pentru intocmirea rapoartelor catre Uniunea Europeana din domeniul economic, al promovarii competitivitatii produselor industriale si al ajutorului de stat din domeniul economic, in aria de competenta;

4. elaboreaza politici publice privind cresterea economica din domeniile coordonate;

5. initiaza elaboreaza si promoveaza proiecte de acte normative, coordoneaza si controleaza aplicarea acestora din domeniul economic si energetic si avizeaza propunerile legislative ale altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale;

6. participa la fundamentarea si la elaborarea strategiei si a programului de reforme economico-sociale al Guvernului, fundamenteaza, promoveaza si asigura aplicarea politicii stabilite in conformitate cu Programul de guvernare in domeniile din sectorul economic si energetic;

91. initiaza si dezvolta scheme de investitii verzi.
Incadrarea in numarul maxim de posturi si in structura organizatorica aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se aproba prin ordin al ministrului economiei, in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
Articol realizat in colaborare cu CTCE Piatra Neamt -
www.ctce.ro

Drepturile de proprietate intelectuala asupra continutului acestui articol apartin Editurii Rentrop & Straton. Articolul poate fi preluat in limita a 500 de caractere, cu conditia sa fie insotit de textul: "Sursa: Portalul fiscalitatea.ro" si link catre www.fiscalitatea.ro . In caz contrar, vom actiona conform legilor privind protectia drepturilor de proprietate intelectuala.

Articol adaugat in 4 februarie 2009

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Noutati Legislatie Fiscala 26 - 30 ianuarie 2009":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Noul Cod Fiscal: Impozite si taxe modificate in 2016

Atentie contabili!

"Noul Cod Fiscal: Impozite si taxe modificate in 2016"

Cititi modificarile in vigoare de la 1 ianuarie, analizele si sfaturile specialistilo!

Abonati-va GRATUIT si descarcati Raportul Specialx

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
Subiectele saptamanii

 • Vanzare sub pretul de achizitie. Ce implicatii fiscale apar?
  • In randurile urmatoare, avem o societate X care detine stocuri de marfa de echipamente electrice si electronice depasite din punct de vedere tehnologic (nu exista o evaluare in acest sens, acest lucru reiese din miscarea pe fisa de magazie a stocurilor respective). Preturile acestor stocuri nu mai sunt competitive pe piata. Firma doreste sa vanda aceste produse astfel incat sa nu aiba probleme din punct de vedere fiscal cu TVA si deductibilitatea cheltuieli cu diferenta in minus dintre pretul de...» citeste mai departe aici

 • Ce trebuie sa stiti despre impozitul specific care se aplica de la 1 ianuarie 2017
  • In Monitorul Oficial nr.812/14.10.2016 a fost publicata Legea nr.170/2016 privind impozitul specific unor activitati. Incepand cu data de 1 ianuarie 2017, prin derogare de la prevederile titlului II - Impozitul pe profit din Codul Fiscal, prezenta Lege reglementeaza impozitul specific unor activitati, aplicabil contribuabililor persoane juridice care desfasoara activitati principale si/sau secundare in urmatoarele domenii: a) hoteluri si alte facilitati de cazare similare (CAEN 5510); b)...» citeste mai departe aici

 • Timbrul de mediu ar putea fi eliminat
  • La inceputul acestei saptamani, Comisia de buget-finante a Camerei Deputatilor a votat, in unanimitate mentinerea taxei radio-tv. Comisia a pastrat prevederea care se refera la eliminarea timbrului de mediu. PSD si-a depus in Parlament masuri cuprinse in programul de guvernare propus inaintea alegerilor din luna decembrie. Senatul a aprobat in regim de urgenta documentul depus de PSD. Reprezentantii industriei auto au cerut pastrarea timbrului de mediu, insa comisia deputatilor pastreaza in...» citeste mai departe aici

 • Obligatii declarative si de plata pentru veniturile din mai mult de 5 contracte de inchiriere
  • Contribuabilii persoane fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere la sfarsitul anului fiscal, incepand cu anul fiscal urmator, califica aceste venituri in categoria venituri din activitati independente si le supun regulilor de stabilire a venitului net pentru aceasta categorie. La stabilirea numarului de contracte se au in vedere contractele de inchiriere aflate in derulare la data de 31 decembrie a anului...» citeste mai departe aici

 • Cetatenii care nu sunt pensionari pot plati CAS pe perioada cat nu au fost asigurati. Legea 186/2016
  • Legea 186/2016 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii a fost publicata in Monitirul Oficial nr. 842 din 24 Octombrie 2016. Unele prevederi din Legea pensiilor publice sunt indirect completate de noutatile aduse odata cu publicarea Legii 186/2016 in Monitorul Oficial. Astfel, in urmatoarele sase luni, romanii care nu sunt pensionari pot plati CAS pentru intervalul de timp in care nu au fost asigurati in sistemul public de pensii sau...» citeste mai departe aici

 • Expira termenul-limita pentru prima rata a impozitului pe venit din activitati agricole
  • Contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit, provenind din: cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea plantatiilor viticole, pomicole, arbustilor fructiferi si altele asemenea, cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala, au obligatia ca pana la data de 25 octombrie 2016, inclusiv, sa plateasca prima rata a impozitului pe venit. Normele de...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial

Atentie contabili!

Noul Cod Fiscal 2016!! Modificari in ceea ce priveste Impozitul pe Profit, Impozitul pe Venit si TVA-ul!

Cititi modificarile in vigoare de la 1 ianuarie, analizele si sfaturile specialistilor

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Noul Cod Fiscal: Impozite si taxe modificate in 2016"!


2007 - 2015 RENTROP & STRATON. All rights reserved.