Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Noutati legislatie fiscala 5 - 9 octombrie 2009 - Monitorul Oficial

16-Oct-2009
2135

 

ORDIN nr. 750 din 23 septembrie 2009
pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr. 261/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regionala prin sprijinirea investitiilor in turism din cadrul Programului operational regional 2007-2013
Emitent: 
MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI LOCUINTEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 5 octombrie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza microintreprinderile, intreprinderile mici si mijlocii (IMM) care desfasoara activitate in domeniul turismului.

Important!
Solicitantul sau oricare dintre parteneri dovedeste calitatea de proprietar al cladirii si al terenului sau faptul ca are in concesiune cladirea si terenul care fac obiectul proiectului, pe o perioada de 5 ani de la incheierea operatiunii sau de 3 ani in cazul IMM-urilor, in conformitate cu prevederile art. 57 paragraful 1 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 care stabileste reglementarile generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune; in cazul unitatilor administrativ-teritoriale, autoritati ale administratiei publice locale, acestea au calitatea de proprietar sau de administrator al cladirii si al terenului ori au in concesiune cladirea si terenul care fac obiectul proiectului pe o perioada de 5 ani de la incheierea operatiunii, in conformitate cu prevederile art. 57 paragraful 1 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 care stabileste reglementarile generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune.

Ghid practic Excel
Ghid practic Excel
Vezi detalii
Calendarul Contabilului Vesel 2017
Calendarul Contabilului Vesel 2017
Vezi detalii
Manualul de Inventariere. Societati Comerciale. PFA. ONG
Manualul de Inventariere. Societati Comerciale. PFA. ONG
Vezi detalii

Pentru aplicarea dispozitiilor prevazute in art. 93 alin. (1) lit. d) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002, solicitantul nu se incadreaza, din punct de vedere al obligatiilor de plata restante la bugetele publice, in una dintre situatiile de mai jos:
a) obligatiile de plata nete depasesc 1/12 din totalul obligatiilor datorate in ultimele 12 luni, in cazul certificatului de atestare fiscala emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
b) obligatiile de plata depasesc 1/6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru, in cazul certificatului de atestare fiscala emis de autoritatile administratiei publice locale.
Pentru a beneficia de ajutorul de stat prevazut de aceasta schema, solicitantii depun la sediul organismului intermediar din cadrul Agentiei pentru dezvoltare regionala din regiunea in care se va implementa proiectul o cerere de finantare, impreuna cu documentele stabilite in Ghidul solicitantului, in vederea parcurgerii etapelor procesului de evaluare si selectie, dupa cum urmeaza:
a) verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii;
b) evaluarea tehnica si financiara.

-----------------------------------------------------------------
REGULAMENT nr. 19 din 1 octombrie 2009
pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2001 privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Incidentelor de Plati
Emitent:
BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 6 octombrie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Centrala Incidentelor de Plati, denumita in continuare CIP, centru de intermediere care gestioneaza informatia specifica incidentelor de plati, pentru interesul public, inclusiv pentru scopurile utilizatorilor.

Important!
In cazul in care o persoana declaranta banca, in calitate de banca trasa, a trasului sau a subscriitorului, a decis refuzul la plata al cecului, cambiei sau biletului la ordin, aceasta are obligatia ca, cel tarziu in ziua bancara urmatoare zilei refuzului, sa transmita la CIP o cerere de inscriere a refuzului bancar, conform formularului prevazut in anexa nr. 3A, 3B sau 3C, dupa caz.

-----------------------------------------------------------------
CIRCULARA nr. 37 din 1 octombrie 2009
privind rata dobanzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii in moneda nationala
Emitent:
BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 6 octombrie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza bancile, persoane juridice romane, sucursalele din Romania ale institutiilor de credit straine, casele centrale ale cooperativelor de credit, institutiile emitente de moneda electronica, persoane juridice romane, si casele de economii pentru domeniul locativ, denumite in continuare institutii de credit, trebuie sa mentina rezerve minime obligatorii, in moneda nationala si in valuta, in conditiile prezentului regulament, in conturi deschise la Banca Nationala a Romaniei.

Important!
Incepand cu perioada de aplicare 24 octombrie - 23 noiembrie 2009, rata dobanzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite in moneda nationala este de 18,00% pe an.

-----------------------------------------------------------------
ORDIN nr. 2.578 din 1 octombrie 2009
pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la aplicatia nationala ICS-RO pentru Sistemul de control al importului
Emitent: 
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 7 octombrie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza operatorii economici care utilizeaza aplicatia ICS-RO sistem informatic bazat pe schimburi de mesaje electronice, care asigura gestiunea datelor din declaratiile sumare de intrare a marfurilor care intra pe teritoriul vamal al Comunitatii.

Important!
Aceasta procedura se aplica in situatia in care operatorii economici opteaza pentru solutia tehnica privind accesul la aplicatia ICS-RO mentionata la pct. 3 lit. a) alin. (1) si (2).
Pentru utilizarea aplicatiei ICS-RO puse la dispozitia operatorilor economici care opteaza pentru solutia tehnica privind accesul la aplicatia ICS-RO mentionata la pct. 3 lit. a) alin. (1) si (2), este necesar ca acestia sa indeplineasca cerintele tehnice hardware si software prezentate in anexa nr. 1.
Accesul operatorilor economici la aplicatia ICS-RO se realizeaza pe baza autorizatiei eliberate de Autoritatea Nationala a Vamilor, Directia de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala.
Autorizatia de acces al operatorilor economici la aplicatia ICS-RO se acorda pe baza unei cereri scrise, intocmita potrivit modelului prezentat in anexa nr. 2, si cuprinde: denumirea operatorului economic care solicita autorizarea, adresa, numarul EORI, numele, prenumele si functia persoanei care reprezinta legal operatorul economic.
Cererea de autorizare se transmite la Autoritatea Nationala a Vamilor, Directia de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala, impreuna cu:
a) formularul unic de inregistrare in aplicatia ICS-RO, conform modelului prezentat in anexa nr. 3;
b) copie/traducere autorizata a contractului unic de reprezentare, in situatia prevazuta la art. 36b alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar;
c) o declaratie-angajament completata conform modelului prezentat in anexa nr. 5.
Dupa verificarea documentelor mentionate la paragraful B, se intocmeste autorizatia de acces al operatorilor economici la aplicatia ICS-RO, in doua exemplare, si se semneaza de directorul Directiei de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 6. Un exemplar al autorizatiei se transmite solicitantului, iar celalalt se pastreaza in evidenta Serviciului gestiunea calitatii datelor din cadrul Directiei de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala.
Autorizatia de acces contine datele de identificare ale titularului. Certificatul digital (fisier care asigura accesul criptat si securizat la aplicatia ICS-RO unic alocat pentru fiecare operator economic), numele utilizatorului si parola aferenta vor fi transmise la adresa de e-mail inscrisa in anexa nr. 3.
Aceasta procedura se aplica in situatia in care operatorii economici opteaza pentru solutia tehnica privind accesul la aplicatia ICS-RO mentionata la pct. 3 lit. b).
Pentru accesul la aplicatia ICS-RO, operatorii economici care opteaza pentru solutia tehnica mentionata la pct. 3 lit. b) trebuie sa indeplineasca cerintele tehnice hardware si software prezentate in anexa nr. 1 bis.
Accesul operatorilor economici la aplicatia ICS-RO se realizeaza pe baza autorizatiei eliberate de Autoritatea Nationala a Vamilor, Directia de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala si a unui protocol de cooperare tehnica incheiat in prealabil intre operatorul economic si Autoritatea Nationala a Vamilor. Protocolul standard de cooperare tehnica va fi publicat pe site-ul Autoritatii Nationale a Vamilor.
21. Dosarul de autorizare cuprinde cererea intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2 si formularul de inregistrare in ICS-RO, conform modelului prevazut in anexa nr. 3. Dosarul de autorizare se transmite la Autoritatea Nationala a Vamilor, Directia de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala.

-----------------------------------------------------------------
HOTARARE nr. 169 din 24 septembrie 2009
pentru modificarea Normei privind finantarea cu dobanda subventionata a operatorilor economici, in numele si in contul statului (NI-FIN-06-III/0), aprobata prin Hotararea Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari nr. 385/2008
Emitent: 
COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANTARI, GARANTII SI ASIGURARI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 7 octombrie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza operatorii economici care beneficiaza de credite in lei acordate de Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A. cu dobanda subventionata, destinate cresterii competitivitatii acestora si sustinerii mediului de afaceri romanesc.

Important!
In cazul in care imprumutatul nu achita datoriile sale fata de EximBank, in cel mult 90 de zile calendaristice, contractul de credit se considera reziliat de plin drept, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei alte formalitati, fara punerea in intarziere si fara interventia instantelor judecatoresti, declarandu-se creditul scadent si exigibil cu toate dobanzile si celelalte sume datorate.

-----------------------------------------------------------------
HOTARARE nr. 1.068 din 23 septembrie 2009
privind organizarea si functionarea organizatiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare si pentru aprobarea criteriilor de reprezentare, a procedurii de acordare si retragere a recunoasterii, de control si monitorizare a acestora, precum si delegarea de atributii
Emitent:
GUVERNUL
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 7 octombrie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza organizatiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare, stabilind criteriile de reprezentare, procedurile de acordare si retragere a recunoasterii, de control si monitorizare a OIPA, precum si delegarea de atributii.

Important!
La nivel national, pentru filiera produsului agroalimentar este recunoscuta OIPA care dovedeste cea mai mare reprezentativitate.
OIPA este considerata reprezentativa la nivel national in cazul in care membrii organizatiilor profesionale care o compun reprezinta, in expresie valorica, cel putin 30% din activitatile economice de productie, procesare si comercializare raportate la totalul valorii activitatilor economice de productie, procesare si comercializare la nivelul filierei produsului agroalimentar.
Ponderea fiecarei activitati economice prevazute la alin. (2) desfasurate de membrii organizatiilor profesionale in cadrul OIPA trebuie sa fie de minimum 15% raportata la valoarea totala a fiecarei activitati economice in parte.
In vederea recunoasterii, o OIPA trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa indeplineasca cerintele prevazute la art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 29/2009, si sa aiba cel putin un an de functionare si activitate;
b) sa respecte prevederile art. 5 si 6 si criteriile de reprezentare prevazute la art. 4;
c) una dintre organizatiile profesionale membre prevazute la art. 3 trebuie sa fie a producatorilor de produs agroalimentar;
d) sa stabileasca o strategie de dezvoltare a filierei produsului agroalimentar sau sa se angajeze ca o va stabili in termen de 12 luni de la recunoastere.
Pentru indeplinirea obiectivelor si desfasurarea activitatilor, OIPA pot folosi urmatoarele surse de finantare:
a) cotizatiile membrilor;
b) finantare atrasa din fonduri comunitare;
c) venituri din activitatile proprii;
d) donatii si sponsorizari.
Pentru a fi recunoscuta ca OIPA, organizatia interprofesionala interesata, prin reprezentantul legal, depune o cerere de recunoastere la Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.
Cererea este insotita de urmatoarele documente, in copie:
a) statutul organizatiei;
b) documente justificative privind respectarea criteriilor de reprezentare prevazute la art. 4;
c) hotararea Adunarii generale a membrilor prin care se solicita recunoasterea si se mandateaza in acest sens reprezentantul legal al OIPA;
d) documentul de strategie de dezvoltare a sectorului sau angajamentul prevazut la art. 7 lit. d);
e) acordurile interprofesionale incheiate intre membrii OIPA.
Solicitarea privind delegarea de atributii este inaintata Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale de catre reprezentantul legal al OIPA si este insotita de hotararea Adunarii generale care autorizeaza efectuarea demersurilor in acest scop.
Solicitarea privind delegarea de atributii trebuie sa precizeze:
a) filiera produsului agroalimentar pentru care se solicita delegarea;
b) atributiile care se deleaga;
c) mijloacele administrative si financiare necesare pentru realizarea atributiilor;
d) indicatorii de performanta privind indeplinirea atributiilor delegate si utilizarea resurselor alocate;
e) durata pentru care se solicita delegarea.
Comitetul ia o decizie privind solicitarea OIPA in termen de maximum de 30 de zile lucratoare de la depunerea acesteia.
In cazul in care Comitetul aproba solicitarea OIPA, delegarea de atributii se face prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.
In cazul in care Comitetul respinge total sau partial solicitarea de delegare, aceasta se face prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, cu incadrarea in termenul prevazut la alin. (3).
Criteriile de reprezentare, procedura de acordare sau de retragere a recunoasterii, de control si monitorizare OIPA, organizarea si functionarea OIPA, delegarea de atributii, precum si procedura stabilita la art. 14 se aplica si in cazul solicitarii de extindere a obligativitatii respectarii acordurilor interprofesionale incheiate in cadrul OIPA, conform art. 6 si 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 29/2009.
Pentru facilitarea relatiei cu OIPA si asigurarea transparentei, Comitetul infiinteaza Registrul OIPA, prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.
OIPA are obligatia de a notifica Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale pentru inscrierea in Registrul OIPA a tuturor acordurilor incheiate in cadrul acesteia si a oricaror modificari privind componenta membrilor.

Articol adaugat la 16 octombrie 2009

Articol realizat in colaborare cu CTCE  Piatra Neamt

Drepturile de proprietate intelectuala asupra continutului acestui articol apartin Editurii Rentrop & Straton. Articolul poate fi preluat in limita a 500 de caractere, cu conditia sa fie insotit de textul: "Sursa: Portalul fiscalitatea.ro" si link catre www.fiscalitatea.ro . In caz contrar, vom actiona conform legilor privind protectia drepturilor de proprietate intelectuala.

 

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Noutati legislatie fiscala 5 - 9 octombrie 2009 - Monitorul Oficial":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Noul Cod Fiscal: Impozite si taxe modificate in 2016

Atentie contabili!

"Noul Cod Fiscal: Impozite si taxe modificate in 2016"

Cititi modificarile in vigoare de la 1 ianuarie, analizele si sfaturile specialistilo!

Abonati-va GRATUIT si descarcati Raportul Specialx

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
Subiectele saptamanii

 • OUG 84/2016 si noul Cod fiscal: Firmele pot deduce TVA din 2017 pentru perioadele cu cod TVA anulat
  • Odata cu noile reglementari privind codul de TVA aduse de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2016 (OUG 84/2016) pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal, va prezentam aspectele esentiale de care sa tineti cont din 2017. Astfel, ca modificare principala, retineti ca persoanele impozabile pot refactura, din 2017, cu TVA catre clienti vanzarile realizate in perioada in care codul de TVA era anulat. Astfel, se schimba regulile privind deducerea TVA in...» citeste mai departe aici

 • Plata impozit pe profit si CASS aferent: Termen-limita 15 decembrie
  • Pana joi, 15 decembrie 2016, contribuabilii obligatia sa efectueze plata celei de a doua rate de 50% din impozitul pe veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit, precum si a contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS) aferente acestor venituri, pentru anul 2016. Contribuabilii care realizeaza venituri de aceasta natura datoreaza impozit de 16% si contributie de asigurari sociale de sanatate, in cota de 5,5% asupra venitului stabilit pe baza normelor anuale de...» citeste mai departe aici

 • Buletin informativ ANAF: Noutati cu incidenta fiscala in perioada 28 noiembrie-4 decembrie 2016
  • ANAF, prin Directia Generala de Servicii pentru Contribuabili, publica lista si continutul noutatilor legislative cu incidenta fiscala. Iata cuprinsul numarului 47 (112) din 2016, care se refera la perioada 28 noiembrie-4 decembrie 2016. Regasiti mai jos lista acestor noutati legislative: 1. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 (M.Of. nr.961 din 28 noiembrie 2016); 2. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.87/2016 pentru...» citeste mai departe aici

 • Oficial ANAF: Executarea silita in cazul debitorilor care au de incasat sume de la stat
  • In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 968/ 29.11.2016, a fost publicat OPANAF nr. 3.454/ 25.11.2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silita in cazul debitorilor care au de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritati sau institutii de stat. Acest ordin se aplica de la data aparitiei in Monitorul Oficial, respectiv 29.11.2016. Contribuabilii care au obligatii fiscale restante pentru care sunt in derulare masuri de executare silita pot beneficia de ridicarea masurilor de...» citeste mai departe aici

 • Un nou pas catre operationalizarea Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate
  • Guvernul a aprobat Regulamentul privind distribuirea sumelor incasate din valorificarea bunurilor confiscate in materie penala dupa ramanerea definitiva a hotararii de confiscare, unul din actele normative din legislatia secundara necesara operationalizarii Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI). Regulamentul stabileste modul in care sumele rezultate din valorificarea bunurilor mobile si imobile intrate prin confiscare in proprietatea privata a statului vor fi...» citeste mai departe aici

 • Tratament servicii turistice. Cum tratam cheltuielile sociale?
  • In randurile urmatoare, vom vedea care este modalitatea prin care se pot acorda salariatilor proprii contravaloarea de servicii turistice si/sau tratament inclusiv transportul acestora incadrate in categoria de cheltuieli sociale (5%). Contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament sunt neimpozabile din punct de vedere al impozitului pe venit si nu intra in baza de calcul a contributiilor sociale, doar daca posibilitatea de acordare a acestora este prevazuta prin contractul individual...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial

Atentie contabili!

Noul Cod Fiscal 2016!! Modificari in ceea ce priveste Impozitul pe Profit, Impozitul pe Venit si TVA-ul!

Cititi modificarile in vigoare de la 1 ianuarie, analizele si sfaturile specialistilor

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Noul Cod Fiscal: Impozite si taxe modificate in 2016"!


2007 - 2015 RENTROP & STRATON. All rights reserved.