Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

O societate comerciala, cod CAEN invatamant primar acreditata, plateste impozit pe profit?

09-Iul-2008
6742

Intrebare:


O societate comerciala, SC ?Kids? SRL, cod CAEN invatamant primar acreditata, in opinia dumneavoastra plateste sau nu impozit pe profit si care este cota de impozit platita pentru profitul ramas si repartizat ca dividende?

Raspuns in luna iunie 2008:
 Activitatea de invatamant este reglementata de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind
asigurarea calitatii educatiei, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile si Legea nr. 160/2007 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata.

Ordonanta Guvernului nr. 75/2005 reglementeaza faptul ca cel care furnizeaza educatie este fie o institutie de invatamant fie o alta persoana juridica care, potrivit statutului sau, desfasoara activitate de  invatamant pe baza de programe legal autorizate, de formare initiala si continua.

Calendarul Contabilului Vesel 2017
Calendarul Contabilului Vesel 2017
Vezi detalii
Capcanele comertului online
Capcanele comertului online
Vezi detalii
Noul regim fiscal al cheltuielilor cu autovehicule
Noul regim fiscal al cheltuielilor cu autovehicule
Vezi detalii

Activitatea de invatamant se adreseaza prescolarilor, elevilor, studentilor si persoanelor adulte cuprinse intr-o forma de educatie.

Orice persoana juridica, publica sau privata, care doreste sa fie furnizoare de educatie trebuie sa se supuna procesului de evaluare si acreditare, in conditiile legii. Evaluarea si acreditarea se face pentru fiecare nivel de invatamant in parte, pentru fiecare tip de program de studii si de calificare profesionala.

Acreditarea presupune parcurgerea a doua etape succesive:
a) autorizarea de functionare provizorie, care acorda dreptul de a desfasura procesul de invatamant si de a
organiza, dupa caz, admiterea la studii;
b) acreditarea, care acorda, alaturi de drepturile prevazute la lit. a), si dreptul de a emite diplome, certificate si
alte acte de studii recunoscute de Ministerul Educatiei si Cercetarii si de a organiza, dupa caz, examen de absolvire, licenta, masterat, doctorat.

Din intrebarea d-voastra rezulta ca ati parcurs pasii prevazuti la art 30 si 31 din Ordonanta Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei si societatea a fost acreditata, conform Ordinului ministrului educatiei si cercetarii, pentru a desfasura activitatea de invatamant primar.

Potrivit dispozitiilor Legii invatamantului, cursul primar constituie invatamant obligatoriu. Acesta poate fi numai de zi, cu exceptiile expres prevazute.

In cadrul sistemului de invatamant national este cuprins si invatamantul particular. Pentru a putea functiona, in cadrul legal stabilit de Legea invatamantului, invatamantul particular trebuie sa fie organizat pe principiul nonprofit, sa dispuna de personal didactic, baza materiala adecvata si resurse financiare. Sursele financiare se compun din taxe de scolarizare al caror cuantum este stabilit de fiecare unitate de invatamant.

Baza materiala a unitatilor de invatamant particular trebuie sa cuprinda: spatii adecvate procesului de invatamant, in proprietate sau inchiriate; laboratoare proprii, cu dotare corespunzatoare pentru un an in avans fata de anul scolarizat; biblioteca dotata cu fond de carte propriu, adecvat continutului disciplinelor si nivelului acestora.

Patrimoniul unitatilor de invatamant particular preuniversitar este proprietatea privata a fondatorilor. Legea nr. 160/2007 prevede ca incepand cu anul scolar 2007-2008 elevii din invatamantul preuniversitar obligatoriu, particular, beneficiaza de aceleasi drepturi ca si elevii din invatamantul de stat.

Ca urmare a aplicarii acestor prevederi mai sus prezentate, societatea d-voastra s-a comportat ca o societate comerciala infiintata in conditiile Legii societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care are ca obiect de activitate invatamantul primar obligatoriu, particular.

Ca urmare a derularii acestei activitati societatea a realizat profit contabil la finele anului 2007. Potrivit reglementarilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 19, rezultatul definitiv al unui exercitiu financiar se stabileste la inchiderea exercitiului. Repartizarea profitului contabil se inregistreaza in contabilitate pe destinatiile expres prevazute, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale. Situatiile financiare anuale, insotite de rapoartele administratorilor, cenzorilor sau ale auditorilor financiari, dupa caz, sunt aprobate in adunarea generala. Tot adunarea generala a asociatilor/actionarilor stabileste si dividendul.

Din punct de vedere contabil, profitul realizat in exercitiul curent se repartizeaza la:
- rezerve ,
- poate fi utilizat pentru acoperirea pierderii contabile,
- distribuirea de dividende,
- surse proprii de finantare.

Din profitul contabil, societatea poate repartiza o parte la rezerve, in functie de hotararile adunarii generale a asociatilor/actionarilor. Contabilitatea rezervelor se tine pe categorii de rezerve: rezervelegale, rezerve statutare sau contractuale si alte rezerve. Rezervele legale, ct.1061- se constituie anual din profitul brut, inainte de determinarea impozitului pe profit, in procent de 5% pana ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris si varsat. Rezervele legale pot fi utilizate numai pentru destinatiile pentru care au fost constituite.

Rezerve statutare sau contractuale, ct. 1063 ? se constituie anual din profitul net, conform prevederilor statutare prin hotararea adunarii generale a asociatilor sau actionarilor. Alte rezerve, ct. 1068 ? se constituie din profitul net sau din alte surse, in mod facultativ, utilizate la acoperirea pierderii contabile sau alte scopuri, potrivit hotararii adunarii generale a asociatilor sau actionarilor, inclusiv pentru majorarea capitalului social.

Rezultatul reportat se inregistreaza in contul 117 ?Rezultatul reportat?. Rezultatul reportat reprezinta un rezultat calculat in exercitiul curent si transferat din diferite motive spre solutionare exercitiilor viitoare. In aceasta categorie se inscriu toate rezultatele ? profit sau pierdere, preluate de un exercitiu financiar de la celelalte exercitii financiare precedente.

Contul 117 ?Rezultatul reportat ? este un cont bifunctional. In creditul acestui cont se inregistreaza:
- profitul net realizat in exercitiul financiar incheiat si nerepartizat,
- pierderile contabile ale exercitiilor precedente, acoperite din rezerve,
- pierderile realizate in exercitiile precedente, acoperite prin reducerea capitalului social,
- rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile, aferente anilor precedenti,
- sume anulate reprezentand datorii fata de creditori diversi, aferente exercitiilor financiare anterioare.

In debitul contului 117 se inregistreaza:
- pierderile contabile realizate in exercitiul financiar incheiat, transferate asupra rezultatului reportat,
- profitul contabil realizat in exercitiile precedente, utilizat ca sursa de majorare a capitalului,
- profitul net realizat in exercitiile precedente, repartizat pe destinatiile aprobate, potrivit legii,
- rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, aferente anilor precedenti.

Presupunem ca ati hotarat, cu ocazia aprobarii situatiilor financiare anuale, ca profitul anului 2007 de 900.000lei sa fie repartizat pentru constituirea rezervei legale de 5% si diferenta sa ramana ca suma nerepartizata. Sumele care depasesc aceste valori sunt nedeductibile din punct de vedere fiscal.

Aplicand procentul rezulta ca in situatiile financiare anuale ale exercitiului incheiat sumele se vor evidentia astfel:

 129 = 1061 45.000 lei
"Repartizarea profitului" "Rezerve legale"

In exercitiul urmator, respectiv in anul 2008, se efectueaza inchiderea contului de profit si pierdere si a
celui de repartizare.

121 = % 900.000 lei
"Profit si pierdere"
129 45.000 lei 
"Repartizarea profitului"
117 855.000 lei
"Rezultatul reportat?

Rezulta ca la 31 decembrie 2007 singura inregistrare pe care o faceti, in cazul in care societatea a realizat profit contabil, este numai cea referitoare la rezerva legala.

In anul 2008, se inchide contul de profit si pierdere 121 si contul 129. In exemplul prezentat am presupus ca am lasat nerepartizata o suma de 855.000lei, care urmeaza sa fie repartizata pana la sfarsitul anului sau in anii urmatori.

In continuarea exemplului consideram ca in luna septembrie 2008 adunarea generala stabileste repartizarea profitului pentru majorarea capitalului social sau la dividende.

Cand adunarea generala stabileste repartizarea profitului reportat pentru majorarea capitalului, se fac urmatoarele inregistrari:

117 = 1068 855.000 lei
"Rezultat reportat" "Alte rezerve"

 

 1068 = 1011 855.000 lei
"Alte rezerve" "Capital subscris nevarsat"

1011 = 1012 855.000 lei
"Capital subscris nevarsat" "Capital subscris varsat"

Hotararea adunarii generale pentru majorarea capitalului social se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Dreptul de preferinta este de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii.

Majorarea capitalului social din profitul nerepartizat din anul 2007, existent in ct. 117, se poate inregistra si astfel:

117 = 1012 855.000 lei
?Rezultatul reportat? ?Capital subscris varsat?

In cazul in care majorarea capitalului social se face din profitul net si nu reprezinta o distribuire in bani si/sau in natura ca urmare a detinerii unor titluri de participare, cu exceptiile expres prevazute, nu se plateste impozit pe dividende.

Daca ati hotarat ca in anul 2008 sa repartizati intreaga suma la dividende(pastram exemplul de mai sus), din punct de vedere contabil, inregistrarea repartizarii dividendelor in urma aprobarii situatiilor financiare de catre adunarea generala, se efectueaza astfel:

121 = 117 855.000 lei
"Profit si pierdere" "Rezultatul reportat"

117 = 457 855.000 lei
"Rezultatul reportat" "Dividende de plata"

457 = % 855.000 lei
"Dividende de plata" 5311 718.200 lei
"Casa"
446 136.800 lei
?Alte impozite
taxe si varsaminte
asimilate?

446 = 5121 136.800 lei
?Alte impozite ?Conturi la banci
taxe si varsaminte in lei?
asimilate?

Veniturile sub forma de dividende se impun incepand cu anul 2006, cu 16%. Obligatia calcularii si retinerii
impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine societatii care le distribuie. Termenul pana la care se vireaza impozitul este data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se face plata dividendelor.

In cazul in care doar distribuiti profitul la dividende, dar nu le si platiti in anul 2008, termenul de plata al impozitului pe dividende este pana la data de 31 decembrie 2008.

Dividendele se platesc asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede la art. 67 ca dividendele se platesc in termenul stabilit de catre adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai tarziu de 8 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat. In caz contrar, societatea comerciala va plati o penalitate aferenta perioadei de intarziere, la nivelul dobanzii legale. Prevederea nu se aplica automat ca o penalitate obligatorie, ci numai in cazul in care actionarii/asociatii societatii d-voastra va solicita in mod imperios acest lucru.

Nu se vor putea distribui dividende decat din profituri determinate potrivit legii. Fata de cele prezentate rezulta ca, puteti distribui profitul exercitiilor anterioare repartizat in ct. 117, ori de cate ori adunarea generala va hotari acest lucru. Nu exista o limita de timp pentru distribuirea profitului nerepartizat.

Mentionam ca nu toata suma din ct. 117 trebuie repartizata intr-o singura transa. De ex. din suma de 855.000lei se poate repartiza in luna mai 2008, 155.000lei, in luna septembrie 200.000lei, iar diferenta de 500.000lei poate sa ramana in continuare nerepartizata pentru anii urmatori.

Din punct de vedere contabil, inregistrarile sunt uratoarele:
 - in luna mai 2008
117 = 457 155.000 lei
?Rezultatul reportat? ?Dividende de plata?
 457 % 155.000 lei
? Dividende de plata? 5311 130.200 lei 
?Casa?
446 24.800 lei
?Alte impozite
taxe si varsaminte
asimilate?

 446 = 5121 24.800 lei
?Alte impozite ?Conturi la banci
taxe si varsaminte in lei?
asimilate?

  - in luna septembrie 2008

117 = 457 200.000lei
?Rezultatul reportat? ?Dividende de plata?
 457 % 200.000 lei
? Dividende de plata? 5311 168.000 lei 
?Casa?
446 32.000 lei
?Alte impozite
taxe si varsaminte
asimilate?
446 = 5121 32.000 lei
?Alte impozite ?Conturi la banci
taxe si varsaminte in lei?
asimilate"

Diferenta de 500.000lei ramane in ct. 117 si poate fi distribuita in anii urmatori sau poate fi utilizata pentru majorarea capitalului social.

Declararea impozitului pe dividende se face de catre societatea care a platit aceste venituri prin completarea formularului 100 ?Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat? formular care se depune la organul fiscal teritorial lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare la care se refera.

Din punct de vedere fiscal, societatea este platitoare de impozit pe profitul obtinut din desfasurarea activitatii de invatamant primar obligatoriu particular. Nu ii sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Titlul II, art. 15, alin. (1), lit. g) cu privire la scutirea de la plata impozitului pe profit deoarece actul normativ face trimitere expresa la ?institutiile de invatamant particular acreditate si autorizate?. Societatile comerciale care au in obiectul de activitate invatamantul, indiferent de grad, nu sunt exceptate de la plata impozitului pe profit. Cota de impozit pe profit este de 16%.

In cazul impozitului pe dividende se intalnesc urmatoarele cote de impunere:
- 10%, cand actionarii/asociatii sunt persoane juridice romane,
- 16%, cand actionarii/asociatii sunt persoane fizice romane,
- nu se impoziteaza, atunci cand actionarul/asociatul este persoana juridica romana si detine minimum 15%
incepand cu anul 2007, respectiv 10%, incepand cu anul 2009, din titlurile de participare ale acesteia la data platii dividendelor, pe o perioada neintrerupta de 2 ani, impliniti pana la data platii dividendelor,
- nu se impoziteaza, atunci cand actionarul/asociatul este persoana juridica straina rezidenta intr-un alt stat
membru al Uniunii Europene si care detine minimum 15% incepand cu anul 2007, respectiv 10%, incepand cu anul 2009, din titlurile de participare ale acesteia la data platii dividendelor, pe o perioada neintrerupta de 2 ani, impliniti pana la data platii dividendelor.

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "O societate comerciala, cod CAEN invatamant primar acreditata, plateste impozit pe profit?":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Noul Cod Fiscal: Impozite si taxe modificate in 2016

Atentie contabili!

"Noul Cod Fiscal: Impozite si taxe modificate in 2016"

Cititi modificarile in vigoare de la 1 ianuarie, analizele si sfaturile specialistilo!

Abonati-va GRATUIT si descarcati Raportul Specialx

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
Subiectele saptamanii

 • OUG 84/2016 si noul Cod fiscal: Firmele pot deduce TVA din 2017 pentru perioadele cu cod TVA anulat
  • Odata cu noile reglementari privind codul de TVA aduse de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2016 (OUG 84/2016) pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal, va prezentam aspectele esentiale de care sa tineti cont din 2017. Astfel, ca modificare principala, retineti ca persoanele impozabile pot refactura, din 2017, cu TVA catre clienti vanzarile realizate in perioada in care codul de TVA era anulat. Astfel, se schimba regulile privind deducerea TVA in...» citeste mai departe aici

 • 32 documente oficiale ANAF vor fi trimise electronic
  • Va informam ca Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a aprobat ordinul nr. 3097/2016 pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin. (8) si ale art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, potrivit caruia 32 de acte administrative si fiscale emise de Fisc pot fi primite de contribuabili prin e-mail, fax sau printr-o alta platforma online. De luni, 5 decembrie, contribualilii pot primi de la Fisc documente si in varianta electronica sau pe fax....» citeste mai departe aici

 • Plata impozit pe profit si CASS aferent: Termen-limita 15 decembrie
  • Pana joi, 15 decembrie 2016, contribuabilii obligatia sa efectueze plata celei de a doua rate de 50% din impozitul pe veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit, precum si a contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS) aferente acestor venituri, pentru anul 2016. Contribuabilii care realizeaza venituri de aceasta natura datoreaza impozit de 16% si contributie de asigurari sociale de sanatate, in cota de 5,5% asupra venitului stabilit pe baza normelor anuale de...» citeste mai departe aici

 • Noul Regulament General de Protectia Datelor si modificarile valabile din 2018
  • La inceputul anului in curs au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cele doua acte normative care compun pachetul legislativ privind protectia datelor la nivelul Uniunii Europene: - Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), - Directiva (UE) 2016/680 referitoare la...» citeste mai departe aici

 • Comert cu ridicata. Ce documente solicita ANAF la un control inopinat?
  • Va prezentam mai jos principalele documente solicitate in timpul controlului operativ si inopinat, desfasurat la contribuabilii din domeniul comertului cu ridicata. Avem astfel urmatoarele documente care trebuie prezentate OBLIGATORIU: 1. Atestat pentru distribuitie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau tutun prelucrat (daca este cazul) 2. Documente care atesta provenienta marfurilor si de evidenta gestionara, care pot fi: - facturi/facturi externe (invoice) - avize de insotite a...» citeste mai departe aici

 • Scutirea de la plata a impozitului pe profitul reinvestit. Cum procedam pentru a beneficia de facilitate?
  • In cazul urmator, societatea (platitoare de impozit profit trimestrial pe baza de calcule efective) are profit contabil si fiscal in primele 3 trimestre cumulat in suma de 1.000.000 lei. Nu a facut investitii in primele 3 trimestre si a inregistrat impozit profit in suma de 160.000 lei. Trimestrul IV luat separat se incheie pe zero profit sau pierdere atat brut cat si fiscal. In trimestrul IV se achizitioneaza si se pune in functiune un utilaj de 50.000 lei. Stabilim daca firma beneficiaza de...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial

Atentie contabili!

Noul Cod Fiscal 2016!! Modificari in ceea ce priveste Impozitul pe Profit, Impozitul pe Venit si TVA-ul!

Cititi modificarile in vigoare de la 1 ianuarie, analizele si sfaturile specialistilor

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Noul Cod Fiscal: Impozite si taxe modificate in 2016"!


2007 - 2015 RENTROP & STRATON. All rights reserved.