Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

OANAF 2291/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind administrarea contingentelor tarifare in Romania

29-Sep-2015
568

Redam mai jos OANAF 2291/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind administrarea contingentelor tarifare in Romania, publicat in MO nr. 0725 din 28.09.2015.

Avand in vedere dispozitiile art. 248 si 308a-308c din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul dispozitiilor art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare,
presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Articolul 1
Se aproba Normele tehnice privind administrarea contingentelor tarifare in Romania, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Articolul 2
Directia generala a vamilor si Directia generala de tehnologia informatiei vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 3

Noul regim fiscal al cheltuielilor cu autovehicule
Noul regim fiscal al cheltuielilor cu autovehicule
Vezi detalii
Manualul de Inventariere. Societati Comerciale. PFA. ONG
Manualul de Inventariere. Societati Comerciale. PFA. ONG
Vezi detalii
Ghid practic Excel
Ghid practic Excel
Vezi detalii

(1) Prezentul ordin intra in vigoare in a cincea zi de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 9.923/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind activitatea autoritatii vamale de administrare a cotelor tarifare comunitare in Romania, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.054 din 30 decembrie 2006.

Articolul 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
Gelu-stefan Diaconu Bucuresti, 4 septembrie 2015.
Nr. 2.291.

ANEXa
NORME TEHNICE
privind administrarea contingentelor tarifare in Romania

Capitolul I
Dispozitii generale
Articolul 1

Prevederile prezentelor norme tehnice sunt aplicabile contingentelor tarifare deschise prin reglementari ale Uniunii Europene, gestionate de Comisia Europeana in ordinea cronologica a datelor la care au fost acceptate declaratiile vamale de punere in libera circulatie, in conformitate cu prevederile art. 308a-308c din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificarile si completarile ulterioare.
Articolul 2
in sensul prezentelor norme tehnice, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) contingent tarifar - volum de marfuri exprimat cantitativ sau valoric ce poate fi pus in libera circulatie cu un tratament tarifar favorabil, constand in reducerea sau suspendarea unui drept de import mentionat la art. 4 pct. 10 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar;
b) cerere de alocare - solicitare de aplicare a unui tratament tarifar favorabil in cadrul unui contingent tarifar prin intermediul unei declaratii vamale de punere in libera circulatie;
c) balanta contingentului tarifar: cantitatea sau valoarea acestuia pusa la dispozitie, aflata in uz;
d) Quota - baza de date a Comisiei Europene ce contine contingentele tarifare gestionate in ordinea cronologica a datelor la care au fost acceptate declaratiile de punere in libera circulatie, pusa la dispozitia persoanelor interesate pe pagina de web1 a Comisiei Europene;
1 http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/quota
e) Cota2 - sistem ce sustine din punct de vedere informatic administrarea contingentelor tarifare de autoritatea vamala din Romania;
f)RCDPS - Sistemul roman de procesare automata a declaratiei vamale la import.

Capitolul II
Sectiunea 1
intocmirea si depunerea cererii de alocare a contingentului tarifar

Articolul 3
Cererea de alocare a unui contingent tarifar se intocmeste prin completarea urmatoarelor date in declaratia vamala de punere in libera circulatie:
a)in caseta 36 - codul preferintei tarifare, prin care se solicita beneficiul contingentului tarifar;
b)in caseta 39 - numarul de ordine al contingentului tarifar, stabilit conform reglementarilor Uniunii Europene.

Articolul 4
(1) Declarantul vamal are obligatia de a constitui o garantie care sa acopere drepturile de import, potrivit art. 248 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, si alte taxe care s-ar datora bugetului de stat pentru marfurile puse in libera circulatie, in urmatoarele cazuri:

a)contingentul tarifar este considerat critic in sensul art. 308c din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93;
b)din istoricul contingentului tarifar rezulta ca balanta acestuia a fost epuizata, in anul precedent, din prima luna de la deschidere;
c)din analiza de risc si constatarile autoritatii vamale rezulta necesitatea efectuarii unor verificari care pot conduce la stabilirea unui cuantum mai mare al drepturilor de import si al altor taxe datorate bugetului de stat, de care marfurile sunt pasibile la punerea in libera circulatie.

(2) Garantia care se constituie trebuie:
a)sa acopere diferenta de cuantum al drepturilor de import si al altor taxe datorate bugetului de stat la punerea in libera circulatie a marfurilor, aplicabile in situatia in care nu se acorda tratamentul tarifar favorabil prevazut in cadrul contingentului tarifar, in cazurile prevazute la alin. (1) lit. a) si b);
b)sa acopere diferenta de cuantum al drepturilor de import si al altor taxe datorate bugetului de stat, de care marfurile puse in libera circulatie sunt pasibile in urma verificarilor, in cazul prevazut la alin. (1) lit. c).
(3) in situatia prevazuta la alin. (1), declarantul vamal completeaza, in caseta 48 din declaratia vamala, tipul garantiei si referinta documentului prin care se constituie aceasta.
Articolul 5
Declaratia vamala de punere in libera circulatie ce contine o cerere de alocare se prezinta biroului vamal, impreuna cu documentele insotitoare prevazute la art. 218 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93.

Articolul 6
Cererea de alocare se considera a fi depusa odata cu acceptarea si inregistrarea la biroul vamal a declaratiei vamale de punere in libera circulatie.

Sectiunea a 2-a
Verificarea si validarea cererii de alocare

Articolul 7

(1) Declaratiile vamale care contin o cerere de alocare a unui contingent tarifar sunt supuse obligatoriu controlului documentar.

(2) in cadrul controlului documentar se verifica valabilitatea si balanta contingentului tarifar prin consultarea bazei de date Quota pe pagina web a Comisiei Europene sau a sistemului COTA2 din Sistemul informatic integrat vamal, precum si indeplinirea conditiilor specifice prevazute de reglementarea Uniunii Europene care il instituie.

Articolul 8

In situatia in care contingentul tarifar solicitat este epuizat sau nu mai este valabil, lucratorul vamal care efectueaza controlul documentar solicita declarantului vamal rectificarea in mod corespunzator a declaratiei vamale.

Articolul 9

In cadrul controlului financiar-contabil se verifica plata datoriei vamale si a celorlalte taxe datorate bugetului de stat la punerea in libera circulatie a marfurilor si, daca este cazul, constituirea garantiei in cazurile prevazute la art. 4 alin. (1).

Articolul 10

Cererea de alocare a contingentului tarifar este considerata valida la momentul acordarii liberului de vama, potrivit art. 73 si 74 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 si art. 248-250 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93.
Sectiunea a 3-a
Comunicarea cererilor de alocare

Articolul 11
Cererea de alocare este preluata automat din sistemul RCDPS de la nivelul biroului vamal in sistemul COTA2 gestionat de autoritatea vamala la nivel central.

Articolul 12
Dupa efectuarea controlului de credibilitate a cererii de alocare, compartimentul de specialitate din cadrul autoritatii vamale centrale o transmite Comisiei Europene prin intermediul sistemului COTA2.

Sectiunea a 4-a

Masuri administrative luate ca urmare a deciziei de alocare
Articolul 13

(1) Decizia Comisiei Europene privind alocarea totala, partiala sau respingerea cererii de alocare a contingentului tarifar se comunica in sistemul COTA2 si se retransmite biroului vamal in evidenta caruia se afla declaratia vamala, prin intermediul RCDPS.

(2) La nivelul biroului vamal se verifica primirea in RCDPS a deciziei Comisiei Europene si se procedeaza, in termen de 24 de ore, la regularizarea situatiei constand in:
a)incasarea diferentelor de drepturi de import si alte taxe datorate bugetului de stat la punerea in libera circulatie a marfurilor, in cazul respingerii cererii de alocare sau in cazul alocarii partiale;
b)restituirea, daca este cazul, a garantiei constituite in conditiile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) si b).
(3) Biroul vamal proceseaza o noua versiune a declaratiei vamale in care sunt inscrise drepturile de import si taxele datorate bugetului de stat la punerea in libera circulatie, efectiv incasate, in termen de 24 de ore de la incheierea tuturor formalitatilor legale privind regularizarea situatiei.

Capitolul III
Situatii exceptionale
Sectiunea 1
Alocarea eronata sau retroactiva
Articolul 14
(1) in cazul in care, ulterior acordarii liberului de vama, se constata ca marfurile nu indeplineau conditiile pentru acordarea tratamentului tarifar favorabil in cadrul contingentului tarifar, biroul vamal procedeaza la incasarea drepturilor de import si a taxelor datorate bugetului de stat la punerea in libera circulatie a marfurilor si informeaza autoritatea vamala centrala.
(2) Compartimentul de specialitate din cadrul autoritatii vamale centrale returneaza de indata Comisiei Europene cantitatea sau valoarea din contingentul tarifar alocata eronat.
Consultant Fiscal, Auditor Financiar Adrian Ben?a www.bentaconsult.ro ; adrian@bentaconsult.ro tel: 0723 530 139
Act normativ descarcat prin abonament Alerta Fiscala / Revista Prietenii Contabilita?ii / Revista Prietenii Fiscalita?ii
Articolul 15
(1) Declarantul vamal care este in posesia unei declaratii vamale de punere in libera circulatie pentru care s-a acordat liber de vama poate depune in scris la biroul vamal o cerere de alocare retroactiva a unui contingent tarifar, in urmatoarele conditii:
a)declaratia vamala a fost depusa in cadrul termenului de valabilitate a reglementarii Uniunii Europene care se invoca si sunt indeplinite toate conditiile prevazute de aceasta reglementare;
b)balanta contingentului tarifar nu este epuizata la data solicitarii.
(2) in cerere trebuie sa se precizeze: numarul de inregistrare al declaratiei vamale, codul TARIC al marfurilor, numarul de ordine al contingentului tarifar, originea marfurilor si urmatoarele informatii, dupa caz: greutatea neta, greutatea bruta, valoarea sau cantitatea in unitatea de masura suplimentara care se solicita din volumul contingentului tarifar.
(3) Cererea de alocare retroactiva si declaratia vamala se transmit compartimentului de specialitate din cadrul autoritatii vamale centrale care, dupa efectuarea controlului de credibilitate, comunica Comisiei Europene datele continute in cererea de alocare.
(4) Decizia Comisiei Europene privind alocarea totala, alocarea partiala sau respingerea cererii de alocare a contingentului tarifar se comunica biroului vamal, care procedeaza la regularizarea situatiei.

Sectiunea a 2-a
Procedura alternativa

Articolul 16
(1) In cazul unei indisponibilitati temporare a uneia dintre componentele Sistemului informatic integrat vamal, care impiedica depunerea in procedura informatica a declaratiei vamale, transmiterea electronica a cererii de alocare sau a deciziei Comisiei Europene privind alocarea contingentului tarifar, se aplica prevederile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 614/2015 pentru aprobarea Instructiunilor de utilizare a formularelor declaratiei vamale de import/export in cazul aplicarii procedurii alternative, coroborate cu urmatoarele dispozitii, dupa caz:

a) la data acordarii liberului de vama, biroul vamal transmite compartimentului de specialitate din cadrul autoritatii vamale centrale, prin intermediul postei electronice, solicitarea de alocare a contingentului tarifar continand urmatoarele date preluate din declaratia vamala: codul TARIC al marfurilor, numarul de ordine al contingentului tarifar, originea marfurilor, greutatea neta, greutatea bruta sau, daca este cazul, valoarea sau cantitatea in unitatea de masura suplimentara care se solicita din volumul contingentului tarifar;

b) compartimentul de specialitate din cadrul autoritatii vamale centrale transmite solicitarea de alocare a contingentului tarifar Comisiei Europene, in termenul, forma si modalitatea convenite cu reprezentantii DG TAXUD din cadrul Comisiei Europene;
c) compartimentul de specialitate din cadrul autoritatii vamale centrale transmite de indata biroului vamal decizia Comisiei Europene referitoare la cererea de alocare a contingentului tarifar;
d)biroul vamal procedeaza corespunzator la regularizarea situatiei in termen de 24 de ore de la primirea deciziei Comisiei Europene.

(2) Declaratia vamala intocmita in procedura alternativa se preia de biroul vamal in Sistemul informatic integrat vamal in termen de 24 de ore de la restabilirea functionarii aplicatiei, dar nu inainte de primirea deciziei Comisiei Europene. in declaratia vamala se inscriu drepturile de import si alte taxe datorate bugetului de stat la punerea in libera circulatie, care au fost efectiv incasate pentru marfurile respective, dupa regularizarea situatiei.

Capitolul IV

Dispozitii finale

Articolul 17
(1) Directia generala a vamilor adopta, prin decizie, masurile de organizare interna a activitatii autoritatii vamale in domeniul administrarii contingentelor tarifare in Romania.

(2) Prevederile deciziei se comunica unitatilor din subordine in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme tehnice.
Articolul 18
Directia generala a vamilor adopta, prin decizie, instructiuni specifice de completare in RCDPS a declaratiei vamale care contine o cerere de contingent tarifar, care se publica pe pagina web a Directiei generale a vamilor in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme tehnice. Aceste instructiuni se actualizeaza de fiecare data cand sunt operate modificari ale componentelor Sistemului informatic integrat vamal, care au impact asupra modului de completare in RCDPS a declaratiei vamale care contine o cerere de contingent tarifar.
Articolul 19
La data intrarii in vigoare a prezentelor norme tehnice, Directia generala a vamilor publica pe pagina web "Graficul de alocare a contingentelor tarifare“ comunicat de Comisia Europeana.

Sursa act normativ: Itva.ro

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "OANAF 2291/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind administrarea contingentelor tarifare in Romania":
Rating:

Nota: 4.75 din 2 voturi
Noul Cod Fiscal: Impozite si taxe modificate in 2016

Atentie contabili!

"Noul Cod Fiscal: Impozite si taxe modificate in 2016"

Cititi modificarile in vigoare de la 1 ianuarie, analizele si sfaturile specialistilo!

Abonati-va GRATUIT si descarcati Raportul Specialx

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
Subiectele saptamanii

 • OUG 84/2016 si noul Cod fiscal: Firmele pot deduce TVA din 2017 pentru perioadele cu cod TVA anulat
  • Odata cu noile reglementari privind codul de TVA aduse de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2016 (OUG 84/2016) pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal, va prezentam aspectele esentiale de care sa tineti cont din 2017. Astfel, ca modificare principala, retineti ca persoanele impozabile pot refactura, din 2017, cu TVA catre clienti vanzarile realizate in perioada in care codul de TVA era anulat. Astfel, se schimba regulile privind deducerea TVA in...» citeste mai departe aici

 • Plata impozit pe profit si CASS aferent: Termen-limita 15 decembrie
  • Pana joi, 15 decembrie 2016, contribuabilii obligatia sa efectueze plata celei de a doua rate de 50% din impozitul pe veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit, precum si a contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS) aferente acestor venituri, pentru anul 2016. Contribuabilii care realizeaza venituri de aceasta natura datoreaza impozit de 16% si contributie de asigurari sociale de sanatate, in cota de 5,5% asupra venitului stabilit pe baza normelor anuale de...» citeste mai departe aici

 • Buletin informativ ANAF: Noutati cu incidenta fiscala in perioada 28 noiembrie-4 decembrie 2016
  • ANAF, prin Directia Generala de Servicii pentru Contribuabili, publica lista si continutul noutatilor legislative cu incidenta fiscala. Iata cuprinsul numarului 47 (112) din 2016, care se refera la perioada 28 noiembrie-4 decembrie 2016. Regasiti mai jos lista acestor noutati legislative: 1. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 (M.Of. nr.961 din 28 noiembrie 2016); 2. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.87/2016 pentru...» citeste mai departe aici

 • Oficial ANAF: Executarea silita in cazul debitorilor care au de incasat sume de la stat
  • In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 968/ 29.11.2016, a fost publicat OPANAF nr. 3.454/ 25.11.2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silita in cazul debitorilor care au de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritati sau institutii de stat. Acest ordin se aplica de la data aparitiei in Monitorul Oficial, respectiv 29.11.2016. Contribuabilii care au obligatii fiscale restante pentru care sunt in derulare masuri de executare silita pot beneficia de ridicarea masurilor de...» citeste mai departe aici

 • Un nou pas catre operationalizarea Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate
  • Guvernul a aprobat Regulamentul privind distribuirea sumelor incasate din valorificarea bunurilor confiscate in materie penala dupa ramanerea definitiva a hotararii de confiscare, unul din actele normative din legislatia secundara necesara operationalizarii Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI). Regulamentul stabileste modul in care sumele rezultate din valorificarea bunurilor mobile si imobile intrate prin confiscare in proprietatea privata a statului vor fi...» citeste mai departe aici

 • Tratament servicii turistice. Cum tratam cheltuielile sociale?
  • In randurile urmatoare, vom vedea care este modalitatea prin care se pot acorda salariatilor proprii contravaloarea de servicii turistice si/sau tratament inclusiv transportul acestora incadrate in categoria de cheltuieli sociale (5%). Contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament sunt neimpozabile din punct de vedere al impozitului pe venit si nu intra in baza de calcul a contributiilor sociale, doar daca posibilitatea de acordare a acestora este prevazuta prin contractul individual...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial

Atentie contabili!

Noul Cod Fiscal 2016!! Modificari in ceea ce priveste Impozitul pe Profit, Impozitul pe Venit si TVA-ul!

Cititi modificarile in vigoare de la 1 ianuarie, analizele si sfaturile specialistilor

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Noul Cod Fiscal: Impozite si taxe modificate in 2016"!


2007 - 2015 RENTROP & STRATON. All rights reserved.