Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

OMFP 3609/2016: Organizarea activitatii de administrare mari contribuabili

06-Ian-2017
712

Va reamintim ca OMFP 3609/2016 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili s-a publicat in Monitorul Oficial nr. 1034 din 22 decembrie 2016.

In temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, si avand in vedere prevederile art. 29 alin. (1) si ale art. 30 alin. (3) si (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

ART. 1 Dispozitii generale
(1) Prin prezentul ordin se stabileste competenta de administrare a marilor contribuabili in sarcina Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care se efectueaza selectia/actualizarea acestora.
(2) Selectia/Actualizarea marilor contribuabili se realizeaza in functie de criteriile de selectie prevazute la art. 3 si de regulile specifice prevazute la art. 7.

ART. 2 Conditia generala de eligibilitate
Se considera eligibili contribuabilii care se incadreaza in una dintre urmatoarele categorii: 
a) contribuabilii prevazuti la art. 4 alin. (2);

Calendarul Contabilului Vesel 2017
Calendarul Contabilului Vesel 2017
Vezi detalii
Noul regim fiscal al cheltuielilor cu autovehicule
Noul regim fiscal al cheltuielilor cu autovehicule
Vezi detalii
Capcanele comertului online
Capcanele comertului online
Vezi detalii

b) persoanele juridice romane infiintate potrivit prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv entitatile rezultate in urma fuziunii cu alti contribuabili; 
c) sucursalele contribuabililor persoane juridice straine care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
d) regiile autonome, companiile si societatile nationale si societatile cu capital majoritar sau integral de stat; 
e) institutele nationale de cercetare-dezvoltare organizate potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 3 Criterii de selectie

 (1) Selectia marilor contribuabili se realizeaza dintre contribuabilii eligibili, in functie de urmatoarele criterii:

a) criterii specifice; b) criteriul de baza; c) criteriul de continuitate. (2) Contribuabilii care indeplinesc criteriile prevazute la art. 4 alin. (2) si (3), precum si cei stabiliti in ordine descrescatoare in functie de criteriul de baza prevazut la art. 5 sunt selectati in limita unui numar maxim de 1.500 de contribuabili. (3) Criteriile de selectie prevazute la alin. (1) se pot modifica anual prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. ART. 4 Criterii specifice (1) Din categoria marilor contribuabili fac parte contribuabilii care indeplinesc urmatoarele criterii specifice de selectie: a) criteriul specific de activitate desfasurata; b) criteriul investitional; c) criteriul de reprezentare fiscala; d) criteriul grupului fiscal unic; e) criteriul participarii directe. (2) in criteriul specific de activitate desfasurata se incadreaza: a) Banca Nationala a Romaniei; b) societatile bancare; c) societatile de asigurari; d) societatile de investitii financiare; e) Societatea Romana de Televiziune; f) Societatea Romana de Radiodifuziune.

(3) In criteriul investitional se incadreaza in categoria contribuabililor mari contribuabilii nouinfiintati care, la data infiintarii, se angajeaza prin declaratie pe propria raspundere sa realizeze, intr-o perioada de maximum 3 ani consecutivi de la data infiintarii, investitii a caror valoare in lei sa fie echivalentul a minimum 10 milioane euro, la cursul de referinta al pietei valutare pentru euro, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, de la data infiintarii. Dupa expirarea acestei perioade, contribuabilii vor fi selectati in functie de criteriile de selectie prevazute la art. 3, cu exceptia criteriului de continuitate.

 (4) Contribuabilii depun declaratia pe propria raspundere prevazuta la alin. (3) la organul fiscal central in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal declarat al acestora, in termen de cel mult 15 zile de la data inregistrarii lor la registrul comertului. Prin depunerea declaratiei se considera ca respectivul contribuabilul solicita incadrarea in categoria marilor contribuabili. (5) in termen de 10 zile lucratoare de la data depunerii declaratiei pe propria raspundere prevazute la alin. (3), contribuabilii se preiau in administrare de catre Directia generala de administrare a marilor contribuabili, pe baza de protocol de predare-primire intocmit potrivit art. 9 alin. (2).

(6) Criteriul de reprezentare fiscala - din categoria marilor contribuabili fac parte contribuabilii nerezidenti pentru care contribuabilii mari au calitatea de reprezentanti sau reprezentanti fiscali, potrivit legii.

(7) Criteriul grupului fiscal unic - se incadreaza in categoria contribuabililor mari reprezentantul fiscal si membrii apartinand grupului fiscal unic definit potrivit prevederilor art. 269 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu conditia ca unul dintre acestia sa indeplineasca criteriile de selectie prevazute la art. 3.
(8) Criteriul participarii directe - au calitatea de mari contribuabili persoanele juridice care detin in mod direct minimum 50% din valoarea/numarul titlurilor de participare la un mare contribuabil, precum si persoanele juridice la care marii contribuabili detin in mod direct minimum 50% din valoarea/numarul titlurilor de participare.

 ART. 5 Criteriul de baza

(1) Criteriul de baza, reprezentand criteriul valoric agregat, este rezultatul agregarii a 3 indicatori selectati din punct de vedere economic si bugetar in urmatoarele proportii:
a) cifra de afaceri - 50%.
b) volumul obligatiilor fiscale declarate - 30%;
c) volumul cheltuielilor cu personalul - 20%.

(2) Indicatorii prevazuti la alin. (1) lit. a) si c) sunt cei raportati in situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui in care se efectueaza selectia/actualizarea. Pentru contribuabilii care nu au depus, pana la data actualizarii listelor, situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui in care se efectueaza actualizarea, indicatorii prevazuti la alin. (1) lit. a) si c) se calculeaza pe baza datelor inscrise in urmatoarele documente:
a) deconturile de taxa pe valoarea adaugata (formular D300) depuse de contribuabil in anul fiscal anterior celui in care se face selectia/actualizarea, pentru stabilirea cifrei de afaceri;
b) declaratiile privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, a impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (formular D112), depuse de contribuabil in anul fiscal anterior celui in care se face selectia/actualizarea, pentru stabilirea volumului cheltuielilor cu personalul.

 (3) Indicatorul prevazut la alin. (1) lit. b) este stabilit conform declaratiilor depuse de catre contribuabili in cursul anului precedent celui in care se efectueaza selectia/actualizarea contribuabililor.

 ART. 6 Criteriul de continuitate

(1) Contribuabilii mari selectati/actualizati potrivit prezentului ordin care nu mai indeplinesc criteriul de baza prevazut la art. 5 nu mai sunt administrati de Directia generala de administrare a marilor contribuabili, dupa 3 ani consecutivi in care nu indeplinesc acest criteriu, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator expirarii acestei perioade.

 (2) Contribuabilii mari selectati/actualizati potrivit prezentului ordin care nu mai indeplinesc regulile specifice prevazute la art. 7 alin. (1) si (4) nu mai sunt administrati de Directia generala de administrare a marilor contribuabili, dupa 3 ani consecutivi in care nu indeplinesc aceste reguli, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator expirarii acestei perioade.

ART. 7 Reguli specifice
(1) Prin exceptie de la criteriile de selectie prevazute la art. 3, contribuabilii mari aflati in administrarea Directiei generale de administrare a marilor contribuabili pana la 31 decembrie 2016, care au intrat in procedura insolventei in conformitate cu prevederile legislatiei privind insolventa, in anul fiscal in care se face selectia, vor ramane in categoria marilor contribuabili.

(2) Contribuabilii care nu sunt in administrarea Directiei generale de administrare a marilor contribuabili si care indeplinesc criteriile de selectie, dar sunt in procedura falimentului in conformitate cu prevederile legislatiei privind insolventa, cu exceptia celor prevazuti la art. 4 alin. (2), (7) si (8), nu intra in categoria marilor contribuabili.

(3) Contribuabilii care indeplinesc criteriile de selectie si pentru care, de la data selectiei/actualizarii listelor si pana la data de 1 ianuarie a anului urmator, sentinta prin care a fost deschisa procedura falimentului a ramas definitiva vor ramane in administrarea aceluiasi organ fiscal central la care se aflau la data selectiei/actualizarii, cu exceptia celor prevazuti la art. 4 alin. (2), (7) si (8).

(4) Prevederile alin. (1) - (3) se aplica in mod corespunzator si in cazul contribuabililor aflati in inactivitate temporara inscrisa in registrul comertului, potrivit legii, precum si al contribuabililor declarati inactivi potrivit dispozitiilor art. 92 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Contribuabilii mari aflati in administrarea Directiei generale de administrare a marilor contribuabili pana la data de 31 decembrie 2016 si care nu realizeaza investitii in cuantumul si in perioada prevazute la art. 4 alin. (3), dupa expirarea acestei perioade vor fi scosi din administrarea acestei directii daca nu indeplinesc criteriile de selectie prevazute la art. 3, cu exceptia criteriului de continuitate. (6) Contribuabilii rezultati in urma divizarii/reorganizarii unui mare contribuabil vor fi administrati in continuare ca mari contribuabili, in conditiile prezentului ordin.

 (7) Contribuabilul nou-rezultat din fuziunea/reorganizarea unui mare contribuabil cu un alt contribuabil va fi administrat de Directia generala de administrare a marilor contribuabili, pe baza de protocol de predare-primire, in termen de 10 zile lucratoare de la data inregistrarii acestei operatiuni la registrul comertului ori de la data reorganizarii, dupa caz.

 (8) Daca un contribuabil absoarbe prin fuziune/reorganizare un mare contribuabil, acesta va fi preluat spre administrare de catre Directia generala de administrare a marilor contribuabili, pe baza de protocol de predare-primire, in termen de 10 zile lucratoare de la data inregistrarii acestei operatiuni la registrul comertului ori de la data reorganizarii, dupa caz.

 (9) in situatia in care, de la data selectiei/actualizarii listelor si pana la data de 1 ianuarie a anului urmator, s-au identificat contribuabili care se incadreaza in criteriul grupului fiscal unic sau in criteriul participarii directe, acestia se preiau in administrare de catre Directia generala de administrare a marilor contribuabili, pe baza de protocol de predare-primire, in primele 10 zile lucratoare ale anului urmator celui in care s-a facut selectia/actualizarea.

 (10) Contribuabilii care se incadreaza in criteriul grupului fiscal unic sau in criteriul participarii directe dupa data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care s-a facut selectia/actualizarea vor fi preluati spre administrare de catre Directia generala de administrare a marilor contribuabili, pe baza de protocol de predare-primire, in termen de 10 zile lucratoare de la data la care organul fiscal central constata indeplinirea conditiilor prevazute de lege.

ART. 8 Lista marilor contribuabili, inclusiv a sediilor secundare

(1) Stabilirea numarului de contribuabili in functie de criteriile de selectie prevazute la art. 3 si regulile specifice prevazute la art. 7, precum si lista marilor contribuabili selectati/actualizati conform prevederilor prezentului ordin se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(2) Sediile secundare ale marilor contribuabili sunt administrate de Directia generala de administrare a marilor contribuabili.

(3) Ordinul prevazut la alin. (1) si lista sediilor secundare ale marilor contribuabili se publica pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(4) Lista marilor contribuabili, inclusiv lista sediilor secundare ale acestora, se actualizeaza anual, pe baza criteriilor de selectie prevazute la art. 3 si a regulilor specifice prevazute la art. 7, pana la data de 10 decembrie a fiecarui an si se publica pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. (5) in situatia in care, ulterior aprobarii listelor marilor contribuabili, se constata erori de selectie/actualizare, acestea se modifica prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

 ART. 9 Predarea-primirea marilor contribuabili

(1) Contribuabilii mari stabiliti potrivit criteriilor de selectie prevazute la art. 3 se preiau in administrare de catre Directia generala de administrare a marilor contribuabili, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a fost efectuata selectia, cu exceptia celor prevazuti la art. 7 alin. (7) - (10). (2) Predarea-primirea dosarelor fiscale ale marilor contribuabili, inclusiv ale celor prevazuti la art. 4 alin. (5) si art. 7 alin. (7) - (10), precum si ale sediilor secundare ale acestora se realizeaza intre organele fiscale centrale implicate, pe baza de protocol de predare-primire, potrivit procedurii aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Modificarea competentei de administrare a acestor contribuabili se realizeaza in baza protocolului de predare-primire, fara modificarea listei marilor contribuabili.

 (3) Procedura de administrare si monitorizare a marilor contribuabili este aprobata prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

 (4) Pentru contribuabilii mari care urmeaza sa fie preluati in administrare de catre Directia generala de administrare a marilor contribuabili si pentru sediile secundare ale acestora, informatiile aflate in sistemele informatice de administrare a creantelor fiscale se transfera in format electronic intre organele fiscale centrale implicate in procedura de predare-primire, in termen de 5 zile lucratoare de la inchiderea anului fiscal in care se efectueaza selectia/actualizarea.

(5) Pana la data de 20 ianuarie a anului pentru care se realizeaza selectia/actualizarea marilor contribuabili, se va finaliza protocolul de predare-primire a dosarelor fiscale ale contribuabililor mari si ale sediilor secundare ale acestora.
(6) Contribuabilii care fac obiectul predarii sunt notificati de catre organul fiscal central in a carui administrare se afla la data selectiei/actualizarii, aplicandu-se in mod corespunzator prevederile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

 ART. 10 Dispozitii finale
(1) Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de planificare, monitorizare si sinteza, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, Directia generala de tehnologia informatiei, directiile generale regionale ale finantelor publice, precum si organele fiscale centrale din subordinea acestora vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.648/2015 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 952 din 22 decembrie 2015, se abroga.
(3) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2017.


Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Eugen-Dragos Doros
Bucuresti, 15 decembrie 2016. Nr. 3.609.

 

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "OMFP 3609/2016: Organizarea activitatii de administrare mari contribuabili":
Rating:

Nota: 4.75 din 2 voturi
Cele mai importante modificari cu privire la TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind TVA in 2017!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"TVA - 7 modificari aparute in 2017 in Noul Cod Fiscal"!x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
Subiectele saptamanii

 • Noi prevederi legale privind impozitul pe veniturile microintreprinderilor valabile in anul 2017. OFICIAL ANAF
  • Incepem prin a va reaminti ca in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 16 din data de 06.01.2017 a fost publicata OUG 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Va recomandam si materialul cuprinzator: SISTEMUL TVA LA INCASARE IN 2017. Conditii de eligibilitate si prevederi Astfel, potrivit actului normativ anterior mentionat, incepand cu data de 1 februarie 2017, sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor, persoanele juridice romane...» citeste mai departe aici

 • Ce modificari face ANAF dupa eliminarea formularului 088
  • Potrivit programului de guvernare, unul dintre obiectivele Guvernului este reducerea sarcinilor administrative excesive ale contribuabililor, astfel Agentia Nationala de Administrare Fiscala a analizat oportunitatea eliminarii formularului (088) "Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA" si a decis renuntarea la acesta. Din analiza procedurilor referitoare la inregistrarea in scopuri de...» citeste mai departe aici

 • Sistemul TVA la incasare in 2017. Conditii de eligibilitate si prevederi
  • Retineti, inainte de toate, ca in ce priveste sistemul TVA la incasare, avem urmatoarele doua componente importante: - exigibilitatea TVA se amana pana la data incasarii contravalorii integrale/partiale a livrarii de bunuri/prestarii de servicii, iar - dreptul de deducere a TVA este amanat pana la data la care TVA aferenta bunurilor/serviciilor a fost platita furnizorului/prestatorului . Persoanele care sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la incasare: - persoanele impozabile...» citeste mai departe aici

 • Atentie! Din februarie inregistrati firmele si PFA-urile gratuit
  • Incepand cu luna februarie 2017, ca urmare a eliminarii a 102 taxe nefiscale, veti putea inregistra in mod gratuit, la Registrul Comertului, o societate cu raspundere limitata (SRL) sau o forma de organizare de tip persoana fizica autorizata (P.F.A). Astfel, noile reglementari privind taxele eliminate se regasesc in Legea nr. 1/2017. In cuprinsul legii se mentioneaza astfel ca se elimina si taxele cerute pana in prezent de catre Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) pentru...» citeste mai departe aici

 • PFA si baza de calcul contributii pensii. Ce includem la cheltuieli?
  • In randurile urmatoare, vom vedea cum se calculeaza baza pentru contributia la pensii datorata de un PFA: VENITURI - CHELTUIELI (exclusiv cheltuieli cu asigurarile sociale) si daca la cheltuieli includem si cheltuiala cu impozitul si cheltuiala cu sanatatea. Iata raspunsul specialistului: Conform art. 148 alin. (3) din Codul fiscal, pentru persoanele fizice fizice care realizeaza venituri din activitati independente si care determina venitul net anual in sistem real baza lunara de calcul al...» citeste mai departe aici

 • Cesiune parti sociale. Cum intocmim monografia contabila?
  • In cazul urmator, actionariatul societatii A este detinut de doua persoane fizice in proportii egale 50% X si 50% Y. Persoana X cedeaza partile sociale societatii B care devine actionar in A. Capitalul social al lui A este 200 lei. Vom vedea care este monografia contabila si ce declaratii trebuie depuse de cele doua societati A si B. Iata raspunsul specialistului: La nivelul societatii A, nu exista inregistrari contabile (schimbare asociatilor nu genereaza modificari). Daca partile sociale sunt...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial

Atentie contabili!

Modificari importante privind TVA in 2017!

Cititi si respectati noile reguli din Codul Fiscal privind TVA

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

"TVA - 7 modificari aparute in 2017 in Noul Cod Fiscal"!


2007 - 2015 RENTROP & STRATON. All rights reserved.