Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Profesiile libere si impozitele aplicate in Romania. Dosar fiscal ANAF

11-Sep-2014
2397
Regasiti mai jos un documentar fiscal intocmit de ANAF in ce priveste impozitarea veniturilor obtinute din profesii libere.

Contribuabilii persoane fizice care realizeaza venituri din profesii libere au obligatia sa se inregistreze la organul fiscal competent, sa le declare si sa plateasca impozite, taxe, contributii si alte sume la bugetul general consolidat.

Definitii

Veniturile din profesii libere, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, sunt venituri din activitati independente.
Ghid de proceduri contabile pentru PFA
Ghid de proceduri contabile pentru PFA
Vezi detalii
Repartizarea profitului catre actionari si asociati prin dividende
Repartizarea profitului catre actionari si asociati prin dividende
Vezi detalii
Preturi de Transfer - Curs video
Preturi de Transfer - Curs video
Vezi detalii

Veniturile din profesii libere, cuprind veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfasurate in mod independent, in conditiile legii.

Inregistrarea fiscala

Persoanele care obtin venituri din profesii libere, au obligatia depunerii la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi au sediul de desfasurare a activitatii, "Declaratiei de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere" - formularul 070.

In cazul in care activitatea se desfasoara in cadrul unor asocieri sau alte entitati fara personalitate juridica, contribuabilii au obligatia depunerii la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are asocierea sediul de desfasurare a activitatii, " Declaratiei de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica" - formularul 010.

In urma inregistrarii fiscale, organul fiscal atribuie codul de inregistrare fiscala. Declaratia de inregistrare se completeaza cu ocazia primei inregistrari fiscale, de regula cu ocazia infiintarii si se depune in termen de 30 de zile de la data infiintarii potrivit legii

Modificari ulterioare inregistrarii fiscale

Modificarile ulterioare ale datelor din declaratia de inregistrare fiscala trebuie aduse la cunostinta organului fiscal competent, in termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin completarea si depunerea declaratiei de mentiuni, respectiv a formularului 070 sau a formularului 010, dupa caz.
in cazul modificarilor intervenite in datele declarate initial si inscrise in certificatul de inregistrare fiscala, contribuabilii depun, odata cu declaratia de mentiuni, si certificatul de inregistrare fiscala, in vederea anularii acestuia si eliberarii unui nou certificat. Declaratia de mentiuni este insotita de documente care atesta modificarile intervenite.
La incetarea conditiilor care au generat inregistrarea fiscala, contribuabilii au obligatia de a preda organelor fiscale, in vederea anularii, certificatul de inregistrare fiscala, odata cu depunerea declaratiei de mentiuni.
Declaratiile se depun in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Depunerea declaratiei privind venitul estimat

Persoanele care obtin venituri din profesii libere, au obligatia depunerii "Declaratie privind venitul estimat/norma de venit" - formularul 220, in termen de 15 zile de la data inceperii activitatii, la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi au domiciliul.
Contribuabilii care in anul anterior, au realizat pierderi, si cei care, au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum si cei care, din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior au obligatia depunerii formularului 220 pana la data de 25 mai a anului de impunere, odata cu declaratia privind venitul realizat.
Declaratia se depune in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Stabilirea platilor anticipate cu titlu de impozit

Platile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursa de venit, luandu-se ca baza de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat in anul precedent, dupa caz, prin emiterea unei decizii care se comunica contribuabililor, potrivit legii.
La stabilirea platilor anticipate se utilizeaza cota de impozit de 16%.
Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, iar plata impozitului anual se efectueaza potrivit deciziei de impunere.
in cazul impunerilor efectuate dupa expirarea acestor termene de plata, contribuabilii au obligatia efectuarii platilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plata al anului precedent.
Contribuabilii pot plati sumele reprezentand platile anticipate, direct la sediul organului fiscal competent, sau la unitatile bancare, prin ordin de plata.
in cazul in care, contribuabilii isi inceteaza activitatea in cursul anului fiscal precum si in situatia in care isi suspenda temporar activitatea, potrivit legislatiei in materie, acestia au obligatia de a depune la organul fiscal "Declaratie privind venitul estimat/norma de venit", insotita de documente justificative, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, in vederea recalcularii platilor anticipate.

Stabilirea venitului net anual din activitati independente

Venitul net se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, deductibile, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla.

Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente sunt obligati sa organizeze si sa conduca contabilitate in partida simpla, cu respectarea reglementarilor in vigoare privind evidenta contabila, si sa completeze Registrul-jurnal de incasari si plati, Registrul-inventar si alte documente contabile prevazute de legislatia in materie.
Registrul-jurnal de incasari si plati si Registrul-inventar au regim de inregistrare la organele fiscale. Acestea se numeroteaza, se snuruiesc si se parafeaza inainte de depunerea lor la organele fiscale pentru inregistrare.
Evidenta taxei pe valoarea adaugata colectate se tine cu ajutorul Jurnalului pentru vanzari. in acest jurnal se inregistreaza pe baza de documente (facturi fiscale, bonuri de comanda-chitanta etc.) valoarea bunurilor livrate si/sau a serviciilor prestate si taxa pe valoarea adaugata aferenta.
Evidenta taxei pe valoarea adaugata deductibile se tine cu ajutorul Jurnalului pentru cumparari. in acest jurnal se inregistreaza pe baza de documente (facturi fiscale, bonuri de comanda-chitanta, monetare etc.) valoarea cumpararilor de bunuri si/sau a serviciilor prestate de terti si taxa pe valoarea adaugata aferenta.
Contribuabilii, pot detine registrul unic de control in functie de optiunea acestora.

Depunerea declaratiei privind venitul realizat

Contribuabilii care realizeaza, venituri din profesii libere, au obligatia de a depune "Declaratia privind venitul realizat" - formularul 200, la organul fiscal in a carui raza au domiciliul, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.
Formularul se depune, pe suport hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanta ca metoda alternativa de depunere a declaratiilor, in conformitate cu prevederile legale.

Impozitul anual datorat

Impozitul anual datorat se stabileste de organul fiscal competent pe baza declaratiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual impozabil. Impozitul anual datorat se inscrie in decizia de impunere.

Diferentele de impozit ramase de achitat conform deciziei de impunere anuale se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi si penalitati

Obligatii in cazul asocierilor fara personalitate juridica

Dispozitii generale

In cazul unei asocieri fara personalitate juridica, veniturile si cheltuielile inregistrate se atribuie fiecarui asociat, corespunzator cotei de participare in asociere. Sunt supuse obligatiei de incheiere si inregistrare a unui contract de asociere atat asociatiile fara personalitate juridica, ale caror constituire si functionare sunt reglementate prin acte normative speciale, cabinete medicale grupate, cabinete medicale asociate, societate civila medicala, cabinete asociate de avocati, societate civila profesionala de avocati, notari publici asociati, asociatii in participatiune constituite potrivit legii, cat si orice asociere fara personalitate juridica constituita in baza Codului civil.

Depunerea declaratiei privind venitul estimat

In cazul in care activitatea se desfasoara in cadrul unor asocierilor fara personalitate juridica, constituite intre persoane fizice care realizeaza venituri din profesii libere, si incep activitatea in cursul anului, asocierile au obligatia depunerii, la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi desfasoara activitatea, "Declaratiei privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica si entitatile supuse regimului transparentei fiscale" - formularul 223.

Asocierile in cadrul carora se obtin venituri de natura celor mai sus mentionate, din mai multe surse, depun cate o declaratie estimativa pentru fiecare sursa, respectiv pentru fiecare categorie de venit.
Declaratia se completeaza si se depune de catre asociatul desemnat prin contractul de asociere sa raspunda de indeplinirea obligatiilor asocierii fata de autoritatile publice, inscriind cu majuscule, citet si corect toate datele prevazute in formular. Declaratia se depune in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Declaratia se depune la organul fiscal competent, astfel:

- in termen de 15 zile de la data inceperii activitatii, in cazul asocierilor care incep o activitate in cursul anului fiscal;
- pana la data de 25 mai a anului de impunere, odata cu declaratia privind venitul realizat, in cazul asocierilor care, in anul anterior, au realizat pierderi si al celor care au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum si al celor care, din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior.

In aceste situatii, fiecare membru din cadrul asocierii fara personalitate juridica va depune la organul fiscal pe raza caruia isi au domiciliul fiscal "Declaratie privind venitul estimat/norma de venit" - formularul 220.

Depunerea declaratiei privind venitul realizat

Declaratie anuala de venit pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale - formularul 204, se completeaza si se depune pentru asocierile fara personalitate juridica, constituite intre persoane fizice, in cadrul carora se realizeaza venituri din activitati independente, inclusiv din activitati adiacente, pentru care venitul net se determina in sistem real.

Declaratia se depune de catre asociatul desemnat prin contract sa raspunda pentru indeplinirea obligatiilor asocierii fata de autoritatile publice, pana la data de 15 martie a anului urmator celui de raportare.

Fiecare membru din cadrul asocierii fara personalitate juridica va depune la organul fiscal pe raza caruia isi are domiciliul fiscal "Declaratia privind venitul realizat" - formularul 200, conform punctului 6.

Contributii sociale obligatorii

Contribuabilii care realizeaza venituri din profesii libere au obligatia de a plati contributii sociale obligatorii la bugetul general consolidat.
Informatii detaliate cu privire la contributiile sociale pot fi gasite in articolul Declararea si plata contributiilor sociale de catre persoanele fizice.

Contributiile de asigurari sociale

Declararea veniturilor pentru stabilirea contributiilor de asigurari sociale se realizeaza prin completarea si depunerea formularului 600 - Declaratia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii.

Venitul declarat constituie baza lunara de calcul pentru stabilirea obligatiilor lunare de plata reprezentand contributie de asigurari sociale, pe care contribuabilii sunt obligati sa le efectueze in cursul anului, ca plati anticipate. Plata se efectueaza trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Formularul 600 se depune anual, pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale.

in cazul in care contribuabilii incep o activitate in cursul anului, acestia au obligatia completarii si depunerii formualrului in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.
Contribuabilii al caror venit ramas dupa deducerea din venitul total realizat a cheltuielilor efectuate in scopul realizarii acestui venit, este sub 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, nu datoreaza contributie de asigurari sociale in anul urmator.
Stabilirea obligatiilor de plata privind contributiile de asigurari sociale se realizeaza de catre organul fiscal competent, prin decizia de impunere.

Contributiile de asigurari sociale de sanatate

Declararea veniturilor pentru stabilirea contributiilor de asigurari sociale de sanatate se realizeaza prin depunerea declaratiei de venit estimat/norma de venit, sau a declaratiei privind venitul realizat. Platile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, iar plata se efectueaza trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
Stabilirea obligatiilor anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate, se realizeaza de catre organul fiscal competent, prin decizia de impunere.

Obligatia anuala de plata a contributiilor de asigurari sociale de sanatate nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara, daca venitul din din profesii libere este singurul asupra caruia se calculeaza contributia.

Organul fiscal competent stabileste sumele datorate fata de platile anticipate si efectueaza incadrarea in plafonul minim prevazut de lege, dupa depunerea declaratiei privind venitul realizat.
Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate stabilita prin decizia de impunere anuala se efectueaza in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei.
Contributiile sociale datorate de persoanele fizice potrivit prevederilor Codului fiscal se achita la unitatile Trezoreriei Statului in raza carora se afla adresa unde isi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu.

Exceptii

Persoanele care realizeaza venituri din profesii libere, si care obtin in acelasi timp venituri din salarii sau asimilate salariilor si orice alte venituri din desfasurarea unei activitati dependente, venituri din pensii si venituri sub forma indemnizatiilor de somaj, asigurate in sistemul public de pensii, persoanele asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii, care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii, precum si persoanele care au calitatea de pensionari ai acestor sisteme, nu datoreaza contributia de asigurari sociale asupra veniturilor din profesii libere.

Taxa pe valoare adaugata

Contribuabilii care realizeaza venituri din profesii libere se inregistreaza in scopuri de TVA in urmatoarele situatii:

a. Prin optiune;
b. Prin depasirea plafonului de scutire de 220.000 lei prevazut in Codul fiscal.

In vederea inregistrarii in scopuri de TVA, contribuabilii care isi desfasoara activitatea individual, depun la organul fiscal competent pe raza caruia isi au sediul activitatii "Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice romane (formularul 070) completand in mod corespunzator rubrica "Date privind vectorul fiscal", sectiunea TVA.

In cazul in care activitatea se desfasoara in cadrul unor asocieri sau alte entitati fara personalitate juridica, contribuabilii au obligatia depunerii la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are asocierea sediul de desfasurare a activitatii, "Declaratiei de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica" - formularul 010.

In urma analizei informatiilor cuprinse in declaratia fiscala si in documentele anexate acestei declaratii, organul fiscal emite "Decizia privind inregistrarea in scopuri de TVA" potrivit prevederilor din Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare precum si codul de inregistrare fiscala in scopuri de taxa pe valoare adaugata, dupa caz.
Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA, au obligatia sa depuna la organul fiscal competent, la termenele prevazute de lege urmatoarele declaratii fiscale, dupa caz:

Decont de taxa pe valoarea adaugata (formularul 300) - lunar/trimestrial;
Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national (formularul 394) - lunar/trimestrial;
Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul … (formularul 392A) - anual;
precum si alte declaratii fiscale prevazute de lege, in functie de situatia specifica.

Sanctiuni

Nedepunerea la termenele prevazute de lege a formularelor:

010 - Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica;
070 - Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere;

Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice/asocieri si alte entitati fara personalitate juridica.

Nedepunerea la termenele prevazute de lege a formularelor:

220 - Declaratia privind venitul estimat/norma de venit, 200 - Declaratie privind veniturile realizate din Romania, 600 - Declaratie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, se sanctioneaza, cu amenda de la 50 lei la 500 lei.
392A - Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul …; se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei;

Nedepunerea la termenele prevazute de lege a formularului 394 - Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2000 lei la 3500 lei.

Indeplinirea obligatiilor de plata

Contribuabilii isi pot indeplini obligatiile de plata reprezentand impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat in conturile deschise la Trezoreria Statului pe raza caruia acestia isi au domiciliul fiscal, in numerar, prin virament bancar sau mandat postal.

Informatii suplimentare

Informatii detaliate se pot obtine:

accesand pagina de Internet
birourile de servicii pentru contribuabili din cadrul organelor fiscale teritoriale.


Sursa: ANAF

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Profesiile libere si impozitele aplicate in Romania. Dosar fiscal ANAF":
Rating:

Nota: 4 din 3 voturi
Cele mai importante modificari cu privire la TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind TVA in 2017!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"TVA - 7 modificari aparute in 2017 in Noul Cod Fiscal"!x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
Subiectele saptamanii

 • Declaratii si plati obligatorii pana la 20, respectiv 25 ianuarie 2017
  • Cele mai importante obligatii declarative si de plata sunt reamintite in aceasta de perioada de catre ANAF. Aducem astfel in atentia contribuabililor interesati lista de declaratii si plati cu termene stabilite pentru 20, respective 25 ianuarie 2017. ATENTIE! ANAF a propus prelungirea cu doua zile a termenului limita pentru depunerea declaratiilor fiscale si plata creantelor scadente la 25 ianuarie 2017 ANAF a inaintat proiectul de Ordonanta de Urgenta privind prorogarea termenului de depunere a...» citeste mai departe aici

 • ANAF propune spre aprobare formulare pentru stabilirea din oficiu a CAS pentru persoanele fizice
  • ANAF adapteaza formularele utilizate de organele fiscale pentru stabilirea din oficiu a CAS pentru presoanele fizice, in cazul in care acestea nu-si indeplinesc obligatiile declarative conform prevederilor legale stabilite la art.106, art.107 si art.342 alin. (1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala. Persoanele fizice care datoreaza contributie de asigurari sociale au, potrivit legii, obligatii declarative. Nedepunerea declaratiei fiscale da dreptul organului fiscal sa...» citeste mai departe aici

 • ANAF propune un nou model de decont de TVA. Formular 300
  • Din 1 ianuarie 2017 a fost introdus regimul special pentru agricultori care le permite acestora sa beneficieze de o compensatie in cota forfetara pentru taxa aferenta achizitiilor. Totodata persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care efectueaza achizitii de la agricultori pot deduce aceasta compensatie. Cota standard de TVA este de 19%, incepand cu data de 1 ianuarie 2017, potrivit art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Cota standard de TVA se...» citeste mai departe aici

 • Implicatii pierdere fiscala. In ce conditii se poate recupera pierderea fiscala?
  • In analiza de mai jos, stabilim daca o societate comerciala X mai inregistreaza la data de 31.12.2016 pierdere fiscala aferenta exercitiului 2009 in valoare de 10.000 lei in conditiile in care in anii 2015 si 2016 a aplicat regimul fiscal al microintreprinderii, iar incepand cu data de 01.01.2017 va trece din nou la impozit pe profit. Vom vedea daca societatea poate recupera fiscal in anul 2017 pierderea fiscala in valoare de 10.000 lei a exercitiului 2009. Potrivit art. 31 alin. (1) pierderea...» citeste mai departe aici

 • Obligatii fiscale de plata si declarative privind drepturile de autor in anul 2017
  • In analiza de mai jos, avem cazul in care trebuie sa se plateasca drepturi de autor in baza unui contract incheiat cu o persoana fizica. Stabilim ce impozite si contributii sociale trebuie sa se retina la sursa in 2017 (la momentul platii veniturilor din drepturi de autor), modul in care se calculeaza acestea atat in cazul impozitului final de 16%, cat si in cazul impozitului anticipat de 10% si daca in 2017 mai sunt categorii de persoane exceptate de la plata contributiilor sociale. De...» citeste mai departe aici

 • Se modifica mai multe declaratii de inregistrare fiscala
  • Impozitul specific pentru persoanele juridice romane care desfasoara activitati corespunzatoare anumitor coduri CAEN este reglementat de Legea nr.170/07.10.2016 privind impozitul specific unor activitati (codurile CAEN sunt mentionate la art. 1 din acelasi act normativ). Conform art. 3 din Legea nr. 170/2016, sunt obligate la plata acestui impozit persoanele juridice care la data de 31 decembrie a anului precedent au indeplinit, cumulativ, urmatoarele conditii: a) aveau inscrisa in actele...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial

Atentie contabili!

Modificari importante privind TVA in 2017!

Cititi si respectati noile reguli din Codul Fiscal privind TVA

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

"TVA - 7 modificari aparute in 2017 in Noul Cod Fiscal"!


2007 - 2015 RENTROP & STRATON. All rights reserved.