Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Revista Romana de TVA nr. 30, Septembrie 2009 - pagina 2

27-Oct-2009
1649

Revista Romana de TVA

Nr. 30, Septembrie 2009

Certificatul de atestare fiscala

economist Andrei Gheorghiu

Eliberarea

Asociatii de proprietari: ghid contabil
Asociatii de proprietari: ghid contabil
Vezi detalii
Marea Cartea Verde a Monografiilor Contabile
Marea Cartea Verde a Monografiilor Contabile
Vezi detalii
Executarea silita. Ghid de aparare impotriva abuzurilor
Executarea silita. Ghid de aparare impotriva abuzurilor
Vezi detalii

Certificatul de atestare fiscala se elibereaza unei persoane juridice de catre organul fiscal competent numai dupa plata taxelor de timbru. Certificatul se elibereaza doar la cererea persoanei juridice obligate sa do ve deas ca, in diverse situatii, modul de indeplinire a obligatiei fiscale privind plata impozitelor, taxelor si contri bu tii lor.

Certificatului de atestare fiscala se intocmeste numai dupa consultarea dosarului fiscal al petentei si analiza in formatiilor preluate din fisa pentru evidenta analitica pe platitor a contribuabilului.

Certificatul de atestare fiscala cuprinde creantele fiscale exigibile, existente in sold in ultima zi a lunii anterioa re depunerii cererii, denumite luna de referinta, si neachitate pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala.

Sumele neachitate sunt considerate sume restante.

Pentru a fi considerat valabil, pe certificat se inscrie obligatoriu:

? numarul de inregistrare;
? data eliberarii;
? perioada de utilizare;
? numele si semnatura persoanei imputernicite a organului fiscal.

Continutul certificatului

Certificatul cuprinde 3 sectiuni:

 • sectiunea A, destinata obligatiilor de plata;
 • sectiunea B, destinata diverselor mentiuni;
 • sectiunea C, destinata informatiilor pentru verificarea eligibilitatii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile.

Sectiunea A cuprinde, daca este cazul, sume referitoare la:

? obligatiile de plata restante pe fiecare tip de impozit, taxa, contributie si alte venituri bugetare;
? obligatii fiscale accesorii.

Sectiunea B poate cuprinde, de la caz la caz, mentiuni referitoare la:
? actul prin care s-au acordat inlesniri la plata si sumele aferente;
? planul de reorganizare judiciara aprobat de catre judecatorul-sindic si valoarea obligatiilor cu termene de plata viitoare;
? cererile de restituire si cererile de compensare in curs de solutionare, inclusiv sumele care fac obiectul acestora;
? decontul de TVA cu sume negative si optiune de rambursare, inclusiv suma de rambursat;
? alte mentiuni.

Sectiunea C poate cuprinde informatii referitoare la:
? diferenta dintre obligatiile de plata cuprinse la sectiunea A si sumele mentionate la sectiunea B;
? totalul obligatiilor bugetare de plata in ultimele 12 luni.

Nota: informatiile de la acest punct se completeaza nu mai daca sunt solicitate in mod expres prin cererea com pletata si depusa de catre persoana juridica.

Retineti!
Certificatul nu cuprinde urmatoarele sume:

? creantele fiscale stabilite prin acte administrative fiscale a caror executare este suspendata pana la solutionarea definitiva si irevocabila a cauzei;
? amenzi contraventionale pentru care s-au formulat plangeri in instanta.

Termenul de eliberare

Certificatul de atestare fiscala trebuie eliberat in cel mult 5 zile lucratoare de la inregistrarea cererii. Daca persoana juridica are sedii secundare inregistrate la alte organe fiscale, certificatul se elibereaza in cel mult 10 zile lucratoare de la inregistrarea cererii.

Modul de eliberare

Certificatul de atestare fiscala se intocmeste in 3 exemplare originale, din care:

 • doua exemplare se predau firmei care l-a solicitat;
 • al treilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal.

Valabilitatea certificatului

Un astfel de certificat poate fi utilizat pe o perioada de 30 de zile de la data eliberarii acestuia. In cadrul acestei perioade, certificatul poate fi utilizat de persoana juridica pentru diverse institutii care solicita un astfel de certificat prin multiplicarea acestuia in copii legalizate.

-------------------------------------------------------------------

Rambursarea TVA aferente achizitiei unor apartamente

expert contabil Madalina Paraschiv

O societate comerciala cu raspundere limitata, inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal avand obiect de activitate ?cumpararea si vanzarea de bunuri imobile? a incheiat in cursul anului 2007 precontracte de vanzare-cumparare a doua apartamente, unul finalizat in iunie 2008 si celalalt in mai 2009. La data finalizarii fiecarui apartament s-au incheiat contractele de vanzare-cumparare pentru care vanzatorul a emis facturi cu TVA aferenta.

Cumpartorul de la infiintare (din anul 2007) nu a desfasurat activitati economice, exercitandu-si dreptul de deducere pentru taxa pe valoarea adaugata aferenta apartamentelor achizitionate in vederea revanzarii, solicitand rambursarea sumei negative de TVA din decontul pe luna iunie 2009 provenite din achizitionarea celor doua apartamente. 

Organele fiscale au considerat ca societatea nu are dreptul sa solicite rambursarea TVA aferenta apartamentelor achizitionate, deoarece nu a intreprins demersuri in vederea revanzarii apartamentelor si pentru ca livrarile de constructii sau parti a acestora sunt scutite de taxa fara drept de deducere conform art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal.

Oorganele fiscale au procedat conform prevederilor legale prin nerambursarea TVA din decont?


Conform art. 141 alin. (2) lit. f) coroborat cu art. 126 alin. (9) lit. c) din Codul fiscal, este scutita de taxa fara drept de deducere (pentru care nu se datoreaza taxa si nu este permisa deducerea taxei datorate sau achitate pentru achizitii) livrarea de catre orice persoana a unei constructii, a unei parti a acesteia si a terenului pe care este construita, cu exceptia livrarii unei constructii noi, a unei parti a acesteia. In sensul acestui articol constructie inseamna orice structura fixata in sau pe pamant; livrarea unei constructii noi sau a unei parti din aceasta inseamna livrarea efectuata cel tarziu pana la data de 31 decembrie a anului urmator anului primei ocupari ori utilizari a constructiei sau a unei parti a acesteia, dupa caz, in urma transformarii; o constructie noua cuprinde si orice constructie transformata astfel incat structura, natura ori destinatia sa au fost modificate sau, in absenta acestor modificari, daca costul transformarilor, exclusiv taxa, se ridica la minimum 50% din valoarea de piata a constructiei, exclusiv valoarea terenului, ulterior transformarii.

Conform pct. 37 alin. (2) din normele metodologice, se considera a fi data primei ocupari, in cazul unei constructii care nu a suferit transformari, data semnarii de catre beneficiar a procesului-verbal de receptie definitiva a acesteia. In cazul unei constructii realizate in regie proprie, data primei ocupari este data documentului pe baza caruia bunul este inregistrat in evidentele contabile drept activ corporal fix.

Data primei utilizari a unei constructii se refera la constructii care au suferit transformari astfel incat structura, natura ori destinatia sa au fost modificate sau, in absenta acestor modificari, daca costul transformarilor, exclusiv taxa, se ridica la minimum 50% din valoarea de piata a constructiei, exclusiv valoarea terenului, ulterior transformarii. Prin data primei utilizari se intelege data semnarii de catre beneficiar a procesului-verbal de receptie definitiva a lucrarilor de transformare a constructiei in cauza. In cazul lucrarilor de transformare in regie proprie a unei constructii, data primei utilizari a bunului dupa transformare este data documentului pe baza caruia cu valoarea transformarii respective este majorata valoarea activului corporal fix.

O constructie care nu a fost ocupata in sensul prezentat va fi considerata o constructie noua pana la data primei ocupari, chiar daca livrarea intervine inainte de aceasta data.

In cazul din exemplul nostru fiecare apartament se considera nou pana la semnarea procesului verbal de receptie definitiva (data primei ocupari) si in continuare pana la data de 31 decembrie a anului urmator anului primei ocupari.

Conform art. 145 alin. (1) din Codul fiscal, dreptul de deducere a taxei aferente achizitiei celor doua apartamente ia nastere la momentul exigibilitatii taxei pentru livrarea acestora, respectiv la data incheierii contractului de vanzare-cumparare pentru fiecare apartament spotrivit art. 1341 alin. (3) si art. 1342 alin. (1) din Codul fiscalt.

Dreptul de deducere se exercita in conditiile prevazute la art. 145-1471 din Codul fiscal.

Orice persoana impozabila are dreptul sa deduca taxa aferenta achizitiilor, daca acestea sunt destinate utilizarii in folosul operatiunilor taxabile (pentru care trebuie sa se colecteze TVA) si detine o factura care cuprinde informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal.

La art. 1471 alin. (4) din Codul fiscal, se precizeaza ca dreptul de deducere se exercita prin decont, chiar daca nu exista o taxa colectata sau taxa de dedus este mai mare decat cea colectata pentru perioada fiscala pentru care s-a intocmit decontul.

Avand in vedere cadrul legal prezentat si situatia prezentata societatea din exemplul nostru, chiar daca nu a desfasurat activitati economice, la data nasterii dreptului de deducere a taxei pentru apartamentele achizitionate avea dreptul de deducere pentru ca revanzarea apartamentelor achizitionate era si este operatiune taxabila ce urma/urmeaza sa fie efectuata, deci nu este operatiune scutita de taxa fara drept de deducere conform art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal cum au considerat organele fiscale. Prin urmare societatea avea dreptul la rambursarea taxei pe valoarea adaugata din decontul de TVA intocmit pentru luna iunie 2009 provenita din taxa aferenta apartamentelor achizitionate.

-------------------------------------------------------------------

 

Regimul fiscal al livrarii utilajelor si echipamentelor valorificate prin vanzare si revanzare

expert contabil Simona Panait

O societate comerciala din India care nu este inregistrata in Romania in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, participa la o licitatie publica cu strigare organizata in vederea valorificarii unor utilaje si echipamente ale unei societati comerciale pe actiuni aflata in stare de faliment, in urma careia a fost declarata adjudecatara a bunurilor.

Bunurile cumparate de societatea indiana au fost revandute unei alte societati din Romania, necesitand montaj care a fost exectutat de catre un prestator roman angajat de furnizor (societatea indiana).

Care sunt persoanele obligate la plata taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri efectuate?

Conform art. 132 alin. (1) lit. a) si b) din Codul fiscal, locul livrarii in cazul utilajelor si echipamentelor valorificate prin vanzare si revanzare de catre adjudcatar este situat in Romania. Prin urmare cele doua livrari de bunuri sunt operatiuni impozabile din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata in Romania, fiind si taxabile (pentru care trebuie sa se colecteze TVA).

Pentru prima livrare persoana obligata la plata taxei este societatea aflata in faliment care efectueaza livrarea, conform art. 150 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, care trebuie sa emita factura cu TVA si sa inregistreze TVA colectata, pentru ca nu se aplica masurile de simplificare de TVA prevazute la art. 160 din Codul fiscal, intrucat cumparatorul (adjudecatarul) nu este persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.

Pentru a doua livrare efectuata de societatea indiana persoana obligata la plata taxei este cumparatorul conform art. 150 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal, deoarece societatea indiana nu este stabilita in Romania si nu este inregistrata in Romania, conform art. 153.

Conform art. 154 alin. (4) din Codul fiscal si pct. 68 din normele metodologice, societatea indiana nu trebuie sa solicite inregistrarea in Romania in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, pentru ca a efectuat livrari de bunuri in Romania ocazional (o singura data in cursul unui an).

Societatea indiana trebuie sa achite taxa pe valoarea adaugata facturata pentru bunurile livrate de societatea aflata in faliment si ar putea solicita rambursarea taxei achitate conform art. 1472 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, daca in conformitate cu legile tarii unde este stabilita, o persoana impozabila stabilita in Romania ar avea acelasi drept de rambursare in ceea ce priveste taxa pe valoarea adaugata sau alte impozite/taxe similare aplicate in tara respectiva.

Conditiile si procedurile pentru rambursarea taxei persoanelor impozabile din afara Comunitatii neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA care pot solicita rambursarea taxei achitate daca, in conformitate cu legile tarii unde este stabilita, o persoana impozabila stabilita in Romania ar avea acelasi drept de rambursare in ceea ce priveste taxa pe valoarea adaugata sau alte impozite/taxe similare aplicate in tara respectiva, sunt stabilite la pct. 50 din normele mtodologice care transpun Directiva 86/560/EEC din 17 noiembrie 1986.

-------------------------------------------------------------------

? RENTROP & STRATON ? Toate drepturile rezervate. Nicio parte din aceasta lucrare nu poate fi reprodusa, arhivata sau transmisa sub nicio forma si prin niciun fel de mijloace, mecanice sau electronice, fotocopiere, inregistrare audio sau video, fara permisiunea in scris din partea editorului. Autorii sau editorii nu sunt responsabili pentru nicio pierdere ocazionata vreunei persoane fizice sau juridice care actioneaza sau se abtine de la actiuni ca urmare a citirii materialelor publicate in aceasta lucrare.

 

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Revista Romana de TVA nr. 30, Septembrie 2009 - pagina 2":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017

Atentie contabili!

Taxe si Impozite modificate in 2017
Noul Cod Fiscal a adus modificari majore!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017"!x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
Subiectele saptamanii

 • Transfer dreptul de proprietate asupra bunurilor. Ce regim fiscal se aplica?
  • In analiza de mai jos, avem ca subiect o persoana fizica rezidenta in Romania care a vandut altei persoane fizice NON-UE bunuri facute in Romania. Vom vedea ce declaratii este obligata persoana fizica din Romania sa depuna si ce impozite trebuie sa plateasca pentru venitul obtinut din vanzarea acestor bunuri. In stabilirea obligatiilor fiscale trebuie identificata natura si scopul operatiunii, precum si provenienta bunurilor. Astfel in situatia in care vanzarea vizeaza un transfer a dreptului de...» citeste mai departe aici

 • ANAF actualizeaza Nomenclatorul obligatiilor fiscale care se platesc in contul unic
  • Incepand cu anul 2017, prin Legea 170/2016 privind impozitul specific unor activitati, publicata in Monitorul Oficial nr.812/14.10.2016, a fost prevazuta obligatia de plata a impozitului specific pentru persoanele juridice romane care desfasoara activitati corespunzatoare codurilor CAEN prevazute de legea mai sus mentionata. In acest sens, a fost efectuata actualizarea continutului nomenclatorului in baza caruia se declara obligatiile fiscale de plata la bugetul de stat utilizand formularul 100,...» citeste mai departe aici

 • Zoom fiscal: Modificarea formularelor de inregistrare fiscala
  • Prin OMFP 511/2017 au fost aduse modificari si completari Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal. Prin acest ordin obligatiile fiscale de declarare cu caracter permanent au fost completate cu impozitul specific introdus prin Legea 170/2016 incepand cu 01 ianuarie 2017. Astfel, categoriile de obligatii fiscale de...» citeste mai departe aici

 • Mai putine formulare de depus in 2017! Ce contribuabili scapa de D 392 A si 392B?
  • ANAF a anuntat recent ca se anuleaza pentru declaratiile 392A si 392B (D 392A si D 392B) obligativitatea de depunere pentru anumite categorii de contribuabili. Astfel, contribuabilii neinregistrati sau inregistrati in scopuri de TVA si a caror cifra de afaceri este inferioara sumei de 220.000 lei la data de 31.12.2016 nu mai au obligatia completarii si depunerii formularului 392A - "Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul 2016"-, respectiv a...» citeste mai departe aici

 • Termenul limita pentru depunerea formularelor 402 si 403 este 28 februarie 2017
  • Data de 28 februarie 2017 este termen limita de depunere a declaratiilor informative - formularul 402 si formularul 403 pentru anul 2016. Declaratiile se completeaza cu informatiile necesare realizarii schimbului automat de informatii, cu privire la rezidentii din alte state membre ale Uniunii Europene. Platitorii de venituri de natura salariala precum si asiguratorii au obligatia completarii si depunerii formularului 402 - "Declaratie informativa privind veniturile de natura salariala sau...» citeste mai departe aici

 • Vanzare cladire veche. Anulare cod TVA din oficiu. Ce regim fiscal se aplica?
  • Avem in analiza urmatoare ca subiect o societate comerciala in inactivitate fiscala din cauza expirarii duratei detinerii spatiului cu destinatia de sediu social. Firmei i se anuleaza din oficiu inregistrarea in scopuri de TVA si parcurge formalitatile de reactivare, dar nu solicita si inregistrarea in scopuri de TVA in vederea obtinerii unui cod valabil de TVA. Societatea intentioneaza sa vanda o constructie veche. Stabilim cum trebuie procedat d.p.d.v. al TVA-ului la emiterea facturii si ce...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
2007 - 2015 RENTROP & STRATON. All rights reserved.