Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Titlul IX, Capitolul 3

01-Oct-2008
2270

CAP. III


Impozitul si taxa pe teren

------------
Denumirea Cap. III din Titlul IX a fost modificata de pct. 229 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Reguli generale
ART. 256

(1) Orice persoana care are in proprietate teren situat in Romania datoreaza pentru acesta un impozit anual, exceptand cazurile in care in prezentul titlu se prevede altfel.

(2) Impozitul prevazut la alin. (1), denumit in continuare

Regimul fiscal al cheltuielilor cu autovehicule
Regimul fiscal al cheltuielilor cu autovehicule
Vezi detalii
Repartizarea dividendelor in 2017
Repartizarea dividendelor in 2017
Vezi detalii
Executarea silita. Ghid de aparare impotriva abuzurilor
Executarea silita. Ghid de aparare impotriva abuzurilor
Vezi detalii
impozit pe teren, precum si taxa pe teren prevazuta la alin. (3) se datoreaza catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului in care este amplasat terenul. In cazul municipiului Bucuresti, impozitul si taxa pe teren se datoreaza catre bugetul local al sectorului in care este amplasat terenul.

-------------

Alin. (2) al art. 256 a fost modificat de pct. 230 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

(3) Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe teren.

-------------

Alin. (3) al art. 256 a fost modificat de pct. 230 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

(4) In cazul terenului care este detinut in comun de doua sau mai multe persoane, fiecare proprietar datoreaza impozit pentru partea din teren aflata in proprietatea sa. In cazul in care nu se pot stabili partile individuale ale proprietarilor in comun, fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egala din impozitul pentru terenul respectiv.

(5) In cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia, impozitul pe teren se datoreaza de locatar.

-------------

Alin. (5) al art. 256 a fost introdus de pct. 231 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

(6) In cazul in care contractul de leasing inceteaza, altfel decat prin ajungerea la scadenta, impozitul pe teren este datorat de locator.

-------------

Alin. (6) al art. 256 a fost introdus de pct. 231 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Scutiri
ART. 257

Impozitul pe teren nu se datoreaza pentru:

a) terenul aferent unei cladiri, pentru suprafata de teren care este acoperita de o cladire;
b) orice teren al unui cult religios recunoscut de lege si al unei unitati locale a acestuia, cu personalitate juridica;

c) orice teren al unui cimitir, crematoriu;
d) orice teren al unei institutii de invatamant preuniversitar si universitar, autorizata provizoriu sau acreditata;

e) orice teren al unei unitati sanitare de interes national care nu a trecut in patrimoniul autoritatilor locale;
f) orice teren detinut, administrat sau folosit de catre o institutie publica, cu exceptia suprafetelor folosite pentru activitati economice;

g) orice teren proprietate a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a altor institutii publice, aferent unei cladiri al carui titular este oricare din aceste categorii de proprietari, exceptand suprafetele acestuia folosite pentru activitati economice;

-------------

Lit. g) a art. 257 a fost modificata de pct. 112 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004.

h) orice teren degradat sau poluat, inclus in perimetrul de ameliorare, pentru perioada cat dureaza ameliorarea acestuia;

i) terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia data sunt improprii pentru agricultura sau silvicultura, orice terenuri ocupate de iazuri, balti, lacuri de acumulare sau cai navigabile, cele folosite pentru activitatile de aparare impotriva inundatiilor, gospodarirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apa, cele folosite ca zone de protectie definite in lege, precum si terenurile utilizate pentru exploatarile din subsol, incadrate astfel printr-o hotarare a consiliului local, in masura in care nu afecteaza folosirea suprafetei solului;

j) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigatie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele si statiile de pompare aferente acestora, precum si terenurile aferente lucrarilor de imbunatatiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinta a terenului, emis de oficiul judetean de cadastru si publicitate imobiliara;

-------------

Lit. j) a art. 257 a fost modificata de pct. 113 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004.

k) terenurile ocupate de autostrazi, drumuri europene, drumuri nationale, drumuri principale administrate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., zonele de siguranta a acestora, precum si terenurile din jurul pistelor reprezentand zone de siguranta;

l) terenurile parcurilor industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii;
m) terenurile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in lipsa de mostenitori legali sau testamentari;

n) terenurile aferente cladirilor prevazute la art. 250 alin. (1) pct. 6 si 7, cu exceptia celor folosite pentru activitati economice.
o) terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 pe durata pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public;

------------

Lit. o) a art. 257 a fost introdusa de pct. 4 al art. I din Titlul VIII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

p) terenul aferent cladirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 pe durata pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public;

------------

Lit. p) a art. 257 a fost introdusa de pct. 4 al art. I din Titlul VIII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

r) terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 pe durata pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public.

------------

Lit. r) a art. 257 a fost introdusa de pct. 4 al art. I din Titlul VIII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

Calculul impozitului
ART. 258

(1) Impozitul pe teren se stabileste luand in calcul numarul de metri patrati de teren, rangul localitatii in care este amplasat terenul si zona si/sau categoria de folosinta a terenului, conform incadrarii facute de consiliul local.

(2) In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel:

+------------------------------------------------------------------------------+
? ?
? IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN - ?
? TERENURI CU CONSTRUCTII ?
? Art. 258 alin. (2) ?
+------------------------------------------------------------------------------?
? ? NIVELURILE INDEXATE PENTRU ? NIVELURILE APLICABILE ?
? Zona ? ANUL 2006 ? IN ANUL FISCAL 2007 ?
? in ? - lei/ha**) - ? - lei/ha**) - ?
? ca- +-----------------------------------+----------------------------------?
? drul ?Nivelurile impozitului, pe ranguri ?Nivelurile impozitului/taxei, pe ?
? lo- ? de localitati ? ranguri de localitati ?
? ca- +-----------------------------------+----------------------------------?
? li- ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ta- ? 0 ? I ? II ? III ? IV ? V ? 0 ? I ? II ? III ? IV ? V ?
? tii ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----?
? A ?7.404?6.148?5.401?4.681? 636 ? 509 ?7.404?6.148?5.401?4.681? 636 ? 509?
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----?
? B ?6.148?4.648?3.768?3.180? 509 ? 382 ?6.148?4.648?3.768?3.180? 509 ? 382?
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----?
? C ?4.648?3.180?2.385?1.511? 382 ? 254 ?4.648?3.180?2.385?1.511? 382 ? 254?
+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----?
? D ?3.180?1.511?1.261? 880 ? 249 ? 127 ?3.180?1.511?1.261? 880 ? 249 ? 127?
+------------------------------------------------------------------------------+

-----------------

Alin. (2) al art. 258 a fost modificat de pct. I din anexa la HOTARAREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.

(3) In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta la alin. (4), iar acest rezultat se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la alin. (5).

----------------

Alin. (3) al art. 258 a fost modificat de pct. 232 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

(4) Pentru stabilirea impozitului pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul urmator:

+------------------------------------------------------------------------------+
? ?
? IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN ?
? - ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINTA DECAT CEA ?
? DE TERENURI CU CONSTRUCTII - ?
? Art. 258 alin. (4) ?
+------------------------------------------------------------------------------?
? Nr. ? Zona ? NIVELURILE INDEXATE ? NIVELURILE APLICABILE ?
? crt.? ? PENTRU ANUL 2006 ? IN ANUL FISCAL 2007 ?
? ? ? ? ?
? ? ? - lei/ha**) -? Zona - lei/ha - ?
? ?Categoria +-----------------------+-----------------------?
? ?de folosinta ? Zona? Zona? Zona? Zona? ? ? ? ?
? ? ? A ? B ? C ? D ? A ? B ? C ? D ?
+-------+----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----?
? 1 ?Teren arabil ? 20 ? 15 ? 13 ? 11 ? 20 ? 15 ? 13 ? 11 ?
+-------+----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----?
? 2 ?Pasune ? 15 ? 13 ? 11 ? 9 ? 15 ? 13 ? 11 ? 9 ?
+-------+----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----?
? 3 ?Faneata ? 15 ? 13 ? 11 ? 9 ? 15 ? 13 ? 11 ? 9 ?
+-------+----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----?
? 4 ?Vie ? 33 ? 25 ? 20 ? 13 ? 33 ? 25 ? 20 ? 13 ?
+-------+----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----?
? 5 ?Livada ? 38 ? 33 ? 25 ? 20 ? 38 ? 33 ? 25 ? 20 ?
+-------+----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----?
? 6 ?Padure sau alt ? 20 ? 15 ? 13 ? 11 ? 20 ? 15 ? 13 ? 11 ?
? ?teren cu vegetatie ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?forestiera ? ? ? ? ? ? ? ? ?
+-------+----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----?
? 7 ?Terenuri cu ape ? 11 ? 9 ? 6 ? x ? 11 ? 9 ? 6 ? x ?
+-------+----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----?
? 8 ?Drumuri si cai ferate ? x ? x ? x ? x ? x ? x ? x ? x ?
+-------+----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----?
? 9 ?Neproductiv ? x ? x ? x ? x ? x ? x ? x ? x ?
+------------------------------------------------------------------------------?
? *) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publica?
?sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, ?
?concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, se ?
?stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, ?
?locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz,?
?in conditii similare impozitului pe teren. ?

? **) In cazul impozitului pe terenurile amplasate in intravilan pentru a nu ?
?majora sau diminua, dupa caz, nivelurile respective, ca efect al rotunjirilor ?
?la a doua zecimala in urma conversiei generata de aplicarea Legii nr. 348/2004?
?privind denominarea monedei nationale, s-a procedat la raportarea nivelurilor ?
?impozitului pe teren in lei/ha, tinand seama de faptul ca 1 mp = 0,0001 ha. ?
+------------------------------------------------------------------------------+

-----------------

Alin. (4) al art. 258 a fost modificat de pct. I din anexa la HOTARAREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.

(5) Suma stabilita conform alin. (4) se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut in urmatorul tabel:

*T*

+-------------------------------------------------+
? Rangul localitatii ? Coeficientul de corectie ?
+----------------------+--------------------------?
? O ? 8,00 ?
+----------------------+--------------------------?
? I ? 5,00 ?
+----------------------+--------------------------?
? II ? 4,00 ?
+----------------------+--------------------------?
? III ? 3,00 ?
+----------------------+--------------------------?
? IV ? 1,10 ?
+----------------------+--------------------------?
? V ? 1,00 ?
+-------------------------------------------------+
*ST*


(51) Ca exceptie de la prevederile alin. (2), in cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se calculeaza conform prevederilor alin. (3)-(5) numai daca indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) au prevazut in statut, ca obiect de activitate, agricultura;
b) au inregistrate in evidenta contabila venituri si cheltuieli din desfasurarea obiectului de activitate prevazut la lit. a).

----------------

Alin. (51) al art. 258 a fost introdus de pct. 233 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

(52) In caz contrar, impozitul pe terenul situat in intravilanul unitatii administrativ-teritoriale, datorat de contribuabilii persoane juridice, se calculeaza conform alin. (2).

----------------

Alin. (52) al art. 258 a fost introdus de pct. 233 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

(6) In cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in ha, cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel, inmultita cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la art. 251 alin. (5):

+------------------------------------------------------------------------------+
? IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN ?
? ?
? Art. 258 alin. (6) - lei/ha - ?
+------------------------------------------------------------------------------?
? Nr. ? Zona ? NIVELURILE INDEXATE ? NIVELURILE APLICABILE ?
? crt.? ? PENTRU ANUL 2006 ? IN ANUL FISCAL 2007 ?
? ? +-----------------------+-----------------------?
? ? ? ? ?
? ?Categoria de folosinta? Zona ? Zona ?
+-------+----------------------+-----------------------+-----------------------?
? 0 ? 1 ? A ? B ? C ? D ? A ? B ? C ? D ?
+-------+----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----?
? 1 ?Teren cu constructii ? 22 ? 20 ? 18 ? 16 ? 22 ? 20 ? 18 ? 16 ?
+-------+----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----?
? 2 ?Arabil ? 36 ? 34 ? 32 ? 30 ? 36 ? 34 ? 32 ? 30 ?
+-------+----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----?
? 3 ?Pasune ? 20 ? 18 ? 16 ? 14 ? 20 ? 18 ? 16 ? 14 ?
+-------+----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----?
? 4 ?Faneata ? 20 ? 18 ? 16 ? 14 ? 20 ? 18 ? 16 ? 14 ?
+-------+----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----?
? 5 ?Vie pe rod, alta decat? 40 ? 38 ? 36 ? 34 ? 40 ? 38 ? 36 ? 34 ?
? ?cea prevazuta la nr. ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?crt. 5.1 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
+-------+----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----?
? 5.1 ?Vie pana la intrarea ? x ? x ? x ? x ? x ? x ? x ? x ?
? ?pe rod ? ? ? ? ? ? ? ? ?
+-------+----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----?
? 6 ?Livada pe rod, alta ? 40 ? 38 ? 36 ? 34 ? 40 ? 38 ? 36 ? 34 ?
? ?decat cea prevazuta la? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?nr. crt. 6.1 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
+-------+----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----?
? 6.1 ?Livada pana la ? x ? x ? x ? x ? x ? x ? x ? x ?
? ?intrarea pe rod ? ? ? ? ? ? ? ? ?
+-------+----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----?
? 7 ?Padure sau alt teren ? 12 ? 10 ? 8 ? 6 ? 12 ? 10 ? 8 ? 6 ?
? ?cu vegetatie ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?forestiera cu exceptia? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?celui prevazut la ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?nr. crt. 7.1 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
+-------+----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----?
? 7.1 ?Padure in varsta de ? x ? x ? x ? x ? x ? x ? x ? x ?
? ?pana la 20 de ani si ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?padure cu rol de ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?protectie ? ? ? ? ? ? ? ? ?
+-------+----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----?
? 8 ?Teren cu apa, altul ? 4 ? 3 ? 2 ? 1 ? 4 ? 3 ? 2 ? 1 ?
? ?decat cel cu amenajari? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?piscicole ? ? ? ? ? ? ? ? ?
+-------+----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----?
? 8.1 ?Teren cu amenajari ? 24 ? 22 ? 20 ? 18 ? 24 ? 22 ? 20 ? 18 ?
? ?piscicole ? ? ? ? ? ? ? ? ?
+-------+----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----?
? 9 ?Drumuri si cai ferate ? x ? x ? x ? x ? x ? x ? x ? x ?
+-------+----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----?
? 10 ?Teren neproductiv ? x ? x ? x ? x ? x ? x ? x ? x ?
+------------------------------------------------------------------------------?
? *) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publica?
?sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, ?
?concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, se ?
?stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, ?
?locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa ?
?caz, in conditii similare impozitului pe teren. ?
+------------------------------------------------------------------------------+

------------

Alin. (6) al art. 258 a fost modificat de pct. I din anexa la HOTARAREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.

------------

*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
Art. II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 21 din 16 martie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 24 martie 2006 prevede:

"Art. II
(1)
Impozitele pe terenurile din extravilanul localitatilor, stabilite si incasate pentru anul 2006 pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, raman stabilite conform deciziilor de impunere emise de organele fiscale. Impozitul pe terenurile din extravilanul localitatilor, stabilit si neincasat pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se stabileste conform alin. (2).

(2) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta impozitul pe terenurile din extravilanul localitatilor se stabileste potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta.

(3) Impozitul pe terenurile amplasate in extravilanul localitatilor, incasat pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se face venit la bugetul de stat.

(4) Prin derogare de la prevederile art. 260 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, impozitul pe teren pentru terenurile amplasate in extravilanul localitatilor, aferent anului 2006, se plateste in 3 rate egale, pana la datele de 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie inclusiv."

(7) Inregistrarea in registrul agricol a datelor privind cladirile si terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum si schimbarea categoriei de folosinta se pot face numai pe baza de documente, anexate la declaratia facuta sub semnatura proprie a capului de gospodarie sau, in lipsa acestuia, a unui membru major al gospodariei, potrivit normelor prevazute la art. 293, sub sanctiunea nulitatii.

------------

Alin. (7) al art. 258 a fost modificat de pct. 234 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

(8) Atat in cazul cladirilor, cat si al terenurilor, daca se constata diferente intre suprafetele inscrise in actele de proprietate si situatia reala rezultata din masuratorile executate in conditiile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, pentru determinarea sarcinii fiscale se au in vedere suprafetele care corespund situatiei reale, dovedite prin lucrari tehnice de cadastru. Datele rezultate din lucrarile tehnice de cadastru se inscriu in evidentele fiscale, in registrul agricol, precum si in cartea funciara, iar modificarea sarcinilor fiscale opereaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care se inregistreaza la compartimentul de specialitate lucrarea respectiva, ca anexa la declaratia fiscala.

------------

Alin. (8) al art. 258 a fost modificat de pct. 234 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Dobandiri si transferuri de teren, precum si alte modificari aduse terenului
ART. 259

(1) Pentru un teren dobandit de o persoana in cursul unui an, impozitul pe teren se datoreaza de la data de intai a lunii urmatoare celei in care terenul a fost dobandit.

(2) Pentru orice operatiune juridica efectuata de o persoana in cursul unui an, care are ca efect transferul dreptului de proprietate asupra unui teren, persoana inceteaza a mai datora impozitul pe teren incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care a fost efectuat transferul dreptului de proprietate asupra terenului.

(3) In cazurile prevazute la alin. (1) sau (2), impozitul pe teren se recalculeaza pentru a reflecta perioada din an in care impozitul se aplica acelei persoane.

(4) Daca incadrarea terenului in functie de pozitie si categorie de folosinta se modifica in cursul unui an sau in cursul anului intervine un eveniment care modifica impozitul datorat pe teren, impozitul datorat se modifica incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a intervenit modificarea.

(5) Daca in cursul anului se modifica rangul unei localitati, impozitul pe teren se modifica pentru intregul teren situat in intravilan corespunzator noii incadrari a localitatii, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a intervenit aceasta modificare.

(6) Orice persoana care dobandeste teren are obligatia de a depune o declaratie privind achizitia terenului la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile, inclusiv, care urmeaza dupa data achizitiei.

(61) Instrainarea unui teren, prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, nu poate fi efectuata pana cand titularul dreptului de proprietate asupra terenului respectiv nu are stinse orice creante fiscale locale, cu exceptia obligatiilor fiscale aflate in litigiu, cuvenite bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau al celei unde isi are domiciliul fiscal contribuabilul in cauza, cu termene de plata scadente pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care are loc instrainarea. Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale. Actele prin care se instraineaza terenuri cu incalcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.

------------

Alin. (61) al art. 259 a fost introdus de pct. 235 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

(7) Orice persoana care modifica folosinta terenului are obligatia de a depune o declaratie privind modificarea folosintei acestuia la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile, inclusiv, care urmeaza dupa data modificarii folosintei.

Plata impozitului
ART. 260

(1) Impozitul/taxa pe teren se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

(3) Impozitul anual pe teren, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe teren cumulat.

------------

Art. 260 a fost modificat de pct. 236 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Titlul IX, Capitolul 3":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017

Atentie contabili!

Taxe si Impozite modificate in 2017
Noul Cod Fiscal a adus modificari majore!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017"!x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
Subiectele saptamanii

 • 6 categorii noi de operatiuni vor avea TVA zero de la 1 martie
  • Potrivit unui nou proiect de lege, mai multe operatiuni de livrare vor avea TVA zero de la 1 martie, in cazul in care proiectul va fi aprobat. Totodata, odata cu noul proiect, se propune si majorarea plafonului de TVA de la 220.000 lei la 300.000 lei (circa 85.000 euro). Iata care sunt categoriile de operatiuni pentru care ar urma sa se aplice TVA zero, conform proiectului: Cota redusa de 0% se aplica asupra bazei de impozitare pentru urmatoarele livrari de bunuri si prestari de servicii: a)...» citeste mai departe aici

 • Firmele pot emite cereri de finantare nerambursabila. Ce conditii trebuie indeplinite?
  • Intreprinderile mici si mijlocii pot aplica, incepand de azi, pentru finantare nerambursabila cuprinsa intre 200.000 euro si 1 milion de euro. Ajutorul nerambursabil, cuprins intre 200.000 de euro si 1 milion de euro, se acorda ca ajutor nerambursabil firmelor pentru investii in active corporale noi, construirea si extinderea spatiilor de productie, dotari diverse, investitii in realizarea de instrumente de comercializare online. Obiectivul prezentei masuri de sprijin il reprezinta imbunatatirea...» citeste mai departe aici

 • Creante neincasate si eliminate prin planul de reorganizare. Ce cheltuieli se deduc?
  • In analiza de mai jos, avem situatia in care societate comerciala A, parte afiliata a societatii B, are creante (clienti neincasati) fata de societatea B. Societatea B se afla in inolventa conform Legii 85/2006. I se aproba un plan de reorganizare conform caruia creantele societatii A nu se vor putea achita vreodata. Stabilim ce trebuie sa faca societate A pentru a asigura o imagine fidela a patrimoniului, daca sunt deductibile cheltuielile cu anularea acestor creante, precum si in ce fel se...» citeste mai departe aici

 • Legea nr. 5/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar
  • Redam mai jos Legea nr. 5/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. nr. 126 din 16/02/2017. Art. 1. - Prezenta lege aproba plafoanele unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar, potrivit dispozitiilor art. 26 alin. (2) si art. 29 alin. (1) din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicata. Art. 2. - (1) Plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca...» citeste mai departe aici

 • Retur bunuri in garantie din UE. Masuri de simplificare pentru TVA. Ce inregistrari contabile se fac?
  • O societate comerciala vinde produse finite in UE. Produsele au si garantie. In cazul in care produsele se defecteaza, clientul extern le returneaza si furnizorul le va inlocui. Cand produsele se intorc au nota de retur, dar clientul extern plateste factura catre furnizorul din Romania mai putin cu valoarea produselor returnate. Vom vedea care sunt inregistrarile contabile la furnizorul din Romania si care este tratamentul fiscal in ce priveste TVA-ul. De asemenea, vom vedea care este documentul...» citeste mai departe aici

 • Romania a sustinut masurile de combatere a evaziunii fiscale in cadrul ECOFIN
  • Ministrul finantelor publice, Viorel stefan, a sustinut pozitia Romaniei in cadrul Consiliului pentru Afaceri Economice si Financiare al Uniunii Europene (ECOFIN) la reuniunea din 21 februarie a.c., consacrata in principal tematicii combaterii evaziunii fiscale. Primul punct pe agenda discutiilor l-a reprezentat propunerea de modificare a directivei Consiliului (UE) 2016/1164 in ceea ce priveste tratamentele neuniforme ale elementelor hibride care implica tari terte (ATAD 2). Propunerea face...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
2007 - 2015 RENTROP & STRATON. All rights reserved.