Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Fiscalitatea.ro cauta meniu

ANAF lanseaza un proiect de ordin: Procedura de regularizare a obligatiilor fiscale in cazul reconsiderarii unei tranzactii

21-Ian-2019
1022

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a pus in dezbatere publica Procedura de regularizare a obligatiilor fiscale in cazul reconsiderarii unei tranzactii/reincadrarii formei unei activitati de catre organul fiscal central.

Asadar, proiectul privind Procedura de regularizare a obligatiilor fiscale prevede:

- In temeiul prevederilor art. 171 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele stabilite de organul fiscal central ca urmare a reconsiderarii unei tranzactii, potrivit legii, se regularizeaza cu obligatiile fiscale declarate/platite de contribuabil/platitor aferente anterior reconsiderarii respectivei tranzactii.

- In cazul in care contribuabilul a efectuat plata obligatiilor fiscale declarate initial, aceasta plata reprezinta o plata anticipata in contul obligatiilor fiscale stabilite ca urmare a reconsiderarii unei tranzactii/ reincadrarii formei unei activitati.

- Obligatiile fiscale declarate/platite conform unui tratament fiscal aplicat de partile raportului juridic sunt recunoscute ca urmare a reconsiderarii tranzactiei/reincadrarii formei unei activitati care a generat respectivul tratament fiscal.

- In situatia in care in baza reconsiderarii tranzactiei/reincadrarii formei unei activitati sunt stabilite obligatii fiscale suplimentare, contribuabilul este obligat la plata diferentelor dintre obligatiile fiscale achitate anterior reconsiderarii tranzactiei/reincadrarii formei unei activitati si obligatiile fiscale suplimentare stabilite ca urmare a reconsiderarii tranzactiei/reincadrarii formei unei activitati, impreuna cu obligatiile fiscale accesorii. Obligatiile fiscale accesorii se calculeaza, potrivit legii, pentru fiecare zi intarziere, incepand cu ziua urmatoare scadentei si pana la data stingerii acestora, inclusiv.

- Prevederile art. 171 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt aplicabile in orice situatie in care organul fiscal reconsidera o tranzactie/reincadreaza forma unei activitati, indiferent daca, din punct de vedere fiscal, in urma reconsiderarii/reincadrarii are loc translatarea obligatiilor fiscale de la o persoana fizica/juridica la alta persoana fizica/juridica.

Cap. II - Procedura de regularizare a platilor anticipate in cazul reconsiderarii unei tranzactii pentru care s-a aplicat impozitul pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice si care a fost reincadrata ca activitate independenta, de catre compartimentul cu atributii de inspectie fiscala din cadrul organului fiscal central competent.

1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele stabilite de catre compartimentul cu atributii de inspectie fiscala din cadrul organului fiscal central competent in cazul reconsiderarii unei tranzactii pentru care s-a aplicat impozitul pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice si care a fost reincadrata ca activitate independenta.

2. In vederea reconsiderarii unei tranzactii, avand ca obiect transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal si reincadrarea in activitate independenta, compartimentul cu atributii de inspectie fiscala din cadrul organului fiscal central competent, emite decizia de impunere prin care stabileste, in sarcina contribuabilului verificat, obligatii fiscale suplimentare aferente venitului din activitati independente.

3. Impozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, retinut contribuabilului de catre notarul public inainte de autentificarea actelor de vanzare- cumparare, constituie plata anticipata in contul impozitului pe venitul din activitati independente datorat de contribuabil ca urmare a reconsiderarii tranzactiei sale.

4. Impozitul pe venitul din activitati independente stabilit prin decizia de impunere prevazuta la pct. 2, se regularizeaza cu impozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, retinut de catre notarul public.

5. Procedura de regularizare a impozitului pe venit stabilit in sarcina contribuabilului reprezinta totalitatea operatiunilor efectuate de organul fiscal central competent in administrarea obligatiilor fiscale ale contribuabilului ale carui tranzactii au fost reconsiderate si consta in recunoasterea, in totalitate, indiferent de bugetul unde au fost ulterior distribuite, a sumelor retinute de notarul public de la contribuabil, anterior reconsiderarii tranzactiei.

6. In vederea regularizarii impozitelor pe venit prevazute la pct. 3 , compartimentul cu atributii de inspectie fiscala transmite compartimentului cu atributii de evidenta analitica pe platitori, denumit in continuare compartiment de specialitate, pe langa raportul de inspectie fiscala si “Lista privind informatii referitoare la impozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal retinut de notar”, denumita in continuare lista. Lista trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:
a) datele de identificare ale contribuabilului ale carui tranzactii au fost reconsiderate: codul de identificare fiscala, numele si prenumele si domiciliul fiscal; 
b) numarul si data actului notarial prin care s-a transferat dreptul de proprietate asupra imobilului; 
c) codul de identificare fiscala al notarului care a autentificat fiecare act de vanzarecumparare ce a constituit subiectul tranzactiei/tranzactiilor reconsiderate;
d) cuantumul impozitului pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal retinut de notar si data la care a fost retinut, din contractele de vanzarecumparare prezentate de contribuabilul verificat.

7. In vederea regularizarii, compartimentul de specialitate intocmeste, pe baza documentelor transmise de compartimentul cu atributii de inspectie fiscala un Referat privind regularizarea obligatiilor fiscale datorate de contribuabili ca urmare a reconsiderarii unei tranzactii/reincadrarii formei unei activitati, prevazut in anexa nr. 4.

8. Referatul prevazut la pct.7 se abroba de catre conducatorul organului fiscal central competent si sta la baza emiterii, de catre compartimentul de specialitate, a Deciziei de regularizare a obligatiilor fiscale considerate a fi achitate anticipat in cazul reconsiderarii unei tranzactii/reincadrarii formei unei activitati, al carei model este prevazut in anexa nr.5.

9. Decizia prevazuta la pct. 8 se opereaza in evidenta analitica pe platitor prin adaugarea, ca plata, a sumei retinute de notar si considerata a fi platita anticipat de contribuabil, utilizand in acest scop Borderoul de adaugare/scadere a obligatiilor fiscale. Data platii sumei considerata achitata anticipat este data retinerii de catre notar a impozitului pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice.

10. Decizia prevazuta la pct. 8, in care se inscriu sumele retinute de notar si considerate a fi achitate anticipat de contribuabil, se emite in 2 exemplare, din care un exemplar se comunica contribuabilului si un exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al acestuia.

11. Dupa inregistrarea in evidenta pe platitor a operatiunilor rezultate din decizia prevazuta la pct. 8, compartimentul de specialitate stabileste eventualele obligatii fiscale accesorii datorate ca urmare a reconsiderarii tranzactiei, prin emiterea si comunicarea Deciziei referitoare la obligatiile fiscale accesorii reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere.

12. in temeiul prevederilor art. 111 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal se distribuie astfel: a) o cota de 50% se face venit la bugetul de stat; b) o cota de 50% se face venit la bugetul unitatilor administrativ-teritoriale pe teritoriul carora se afla bunurile imobile ce au facut obiectul instrainarii.

13. Organul fiscal central competent efectueaza regularizarea pentru intreaga suma retinuta de notar contribuabilului, urmand ca, in luna urmatoare celei in care s-a efectuat regularizarea, sa inscrie suma efectiv de distribuit unitatilor administrativ-teritoriale dupa diminuarea acesteia cu suma repezentand 50% din suma rezultata in urma regularizarii impozitului pe venit ca urmare a reconsiderarii tranzactiei contribuabilului, in coloana 4 a formularului Situatia centralizata a sumelor care urmeaza a fi virate unitatilor administrativ-teritoriale in contul 21.A.03.18.00 "Veniturile bugetului local - Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal", prevazuta in anexa nr. 6 la Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului justitiei nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plata si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare utilizate in administrarea impozitului pe venit, cu modificarile ulterioare.

Cap. III - Procedura de regularizare a platilor anticipate in cazul reconsiderarii unei tranzactii pentru care s-a aplicat impozitul pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice si care a fost reincadrata ca activitate independenta, ca urmare a declararii de catre contribuabil a veniturilor obtinute din activitati independente:

1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele stabilite ca urmare a reconsiderarii unei tranzactii, respectiv impozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal retinut de notar si impozitul pe veniturile din activitati independente stabilit contribuabilului prin decizia de impunere anuala, ca urmare a declararii de catre contribuabil a veniturilor obtinute din activitati independente, care se regularizeaza la cererea contribuabilului.

2. Procedura de regularizare a obligatiilor fiscale stabilite in sarcina contribuabilului reprezinta totalitatea operatiunilor efectuate de organul fiscal central competent ale carui tranzactii au fost reconsiderate si consta in recunoasterea in totalitate, indiferent de bugetul unde au fost ulterior distribuite, a sumelor achitate de contribuabil anterior reconsiderarii tranzactiei.

3.1. Contribuabilii care depun declaratia cuprinzand veniturile obtinute din activitate independenta, pot solicita regularizarea obligatiilor fiscale ca urmare a reconsiderarii unei tranzactii, printr-o cerere, prevazuta in anexa nr. 2.

3.2. In vederea reconsiderarii tranzactiei si incadrarea acesteia in activitate independenta, compartimentul cu atributii de gestiune declaratii persoane fizice, transmite, in copie, cererea contribuabilului si decizia de impunere anuala aferenta perioadei in care s-a efectuat tranzactia, compartimentului cu atributii de inspectie fiscala.

4. In baza cererii contribuabilului si a deciziei de impunere anuala aferenta perioadei in care s-a efectuat tranzactia, emisa de organul de administrare, compartimentul de inspectie fiscala initiaza o actiune de control inopinat, avand ca obiect verificarea datelor din declaratia contribuabilului, precum si evaluarea riscului fiscal.

5. Cu ocazia controlului inopinat, organele de inspectie fiscala intocmesc “Lista privind informatii referitoare la impozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal retinut de notar”, prevazuta la pct. 6 din Cap. II, care va fi transmisa compartimentului de specialitate, impreuna cu o copie a procesului verbal incheiat la finalizarea actiunii de control.

6. In vederea regularizarii sumelor datorate de contribuabil ca urmare a reconsiderarii unei tranzactii ca activitate independenta cu sumele reprezentand impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice retinut de catre notarul public, compartimentul de specialitate aplica in mod corespunzator prevederile pct. 7-13 ale Cap II.

Capitolul IV – Procedura de regularizare a platilor anticipate in cazul reincadrarii formei unei activitati, din activitate independenta in activitate dependenta, de catre compartimentul cu atributii de inspectie fiscala 

1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele stabilite de catre compartimentele cu atributii de inspectie fiscala in cazul reincadrarii formei unei activitati, din activitate independenta in activitate dependenta, care se regularizeaza cu sumele reprezentand obligatiile fiscale platite de catre contribuabil/platitor anterior reincadrarii activitatii.

2. In cuprinsul prezentului capitol, prin organ fiscal central competent se intelege organul fiscal central competent in administrarea obligatiilor fiscale datorate de angajator.

3. In vederea reincadrarii formei unei activitati independente in activitate dependenta, compartimentul cu atributii de inspectie fiscala, din cadrul organului fiscal central competent, emite decizia de impunere prin care stabileste, in sarcina persoanei fizice sau a persoanei juridice verificate, care are calitatea de angajator, denumita in continuare angajator, obligatii fiscale suplimentare reprezentand impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, precum si contributii sociale obligatorii.

4. In temeiul dispozitiilor art. 171 din Codul de procedura fiscala, impozitul pe venitul din activitati independente si contributiile sociale obligatorii achitate de contribuabilul, persoana fizica, anterior reincadrarii formei activitatii sale, denumit in continuare contribuabil, constituie plata anticipata in contul impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor si a contributiilor de asigurari sociale obligatorii datorate de acesta.

5. Impozitul pe veniturile din salarii si asimilate salariilor si a contributiilor de asigurari sociale obligatorii datorate de contribuabil se regularizeaza cu impozitul pe venitul din activitati independente si contributiile de asigurari sociale obligatorii achitate de acesta.

6. in vederea regularizarii obligatiilor fiscale prevazute la pct.5, compartimentul cu atributii de inspectie fiscala intocmeste si transmite compartimentului de specialitate din cadrul organului fiscal central competent, lista cuprinzand persoanele fizice a caror forma a activitatii este reincadrata, denumita in continuare lista, impreuna cu decizia de impunere prin care s-au stabilit obligatii fiscale suplimentare in sarcina angajatorului si cu raportul de inspectie fiscala.

7.Lista cuprinde urmatoarele elemente: 
a) datele de identificare ale contribuabililor a caror forma a activitatii este reincadrata, respectiv codul de identificare fiscala, numele si prenumele si adresa de domiciliu; 
b) datele de identificare ale angajatorilor contribuabililor a caror forma a activitatii este reincadrata, respectiv codul de identificare fiscala, denumirea si domiciliul fiscal; 
c) numarul si data deciziei de impunere; 
d) cuantumul si natura obligatiilor fiscale stabilite suplimentar ca urmare a reincadrarii formei activitatii in cauza pentru fiecare contribuabil mentionat la lit. a).

8. In termen de 3 zile lucratoare de la primirea listei, compartimentul de specialitate solicita fiecarui organ fiscal central competent in administrarea obligatiilor fiscale ale contribuabililor cuprinsi in lista, transmiterea Situatiei platilor obligatiilor fiscale efectuate de contribuabili pentru care a fost reincadrata forma unei activitati, al carei model este prevazut in anexa nr. 3. La solicitare se anexeaza o copie a Deciziei de impunere emisa de catre compartimentul cu atributii de inspectie fiscala.

9. Pe baza informatiilor cuprinse in situatiile prevazute la pct.8, transmise de catre organele fiscale centrale competente in administrarea obligatiilor fiscale ale contribuabililor cuprinsi in lista, compartimentul de specialitate intocmeste Referatul privind regularizarea obligatiilor fiscale datorate de contribuabili ca urmare a reconsiderarii unei tranzactii/reincadrarii formei unei activitati, prevazut in anexa nr. 4.

10. Referatul prevazut la pct. 9 se aproba de catre conducatorul organului fiscal central competent in administrarea obligatiilor fiscale ale angajatorului si sta la baza emiterii, de catre compartimentul de specialitate, a Deciziei de regularizare a obligatiilor fiscale considerate a fi achitate anticipat in cazul reconsiderarii unei tranzactii/reincadrarii formei unei activitati, al carei model este prevazut in anexa nr. 5.

11. Decizia prevazuta la pct. 10, se emite in 4 sau mai multe exemplare, dupa caz, din care:
a) un exemplar se comunica contribuabilului/contribuabililor a caror activitate a fost reincadrata; 
b) un exemplar se comunica angajatorului; 
c) cate un exemplar se comunica organului fiscal central competent in administrarea obligatiilor fiscale ale contribuabilului/contribuabililor a caror activitate a fost reincadrata;
d) un exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al angajatorului.

12. Decizia prevazuta la pct. 10 se opereaza in evidenta analitica pe platitor astfel:
a) de catre organul fiscal central competent, prin adaugarea, ca plata, a sumelor reprezentand impozit pe veniturile din activitati independente si contributiile sociale obligatorii aferente acestuia, considerate a fi platite anticipat de contribuabil, utilizand in acest scop Borderoul de adaugare/scadere a obligatiilor fiscale. Data platii sumelor considerate achitate anticipat este data achitarii de contribuabil a impozitului pe veniturile din activitati independente si a contributiilor sociale obligatorii. 
b) de catre organul fiscal competent in administrarea obligatiilor fiscale ale contribuabilului, prin scaderea din evidenta analitica pe platitor a eventualelor obligatii fiscale nestinse in limita obligatiilor fiscale stabilite suplimentar de compartimentul cu atributii de inspectie fiscala. Despre aceasta se instiinteaza si contribuabilul. 

13. Dupa inregistrarea in evidenta pe platitor a operatiunilor rezultate din decizia prevazuta la pct.10, compartimentul de specialitate stabileste eventualele obligatii fiscale accesorii datorate ca urmare a reincadrarii activitatii, prin emiterea si comunicarea Deciziei referitoare la obligatiile fiscale accesorii reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere.

14. Procedura de regularizare a obligatiilor fiscale, in cazul in care contribuabilul si angajatorul sunt administrati de organe fiscale centrale diferite, se realizeaza prin schimb de informatii intre organele fiscale centrale, potrivit prevederilor art. 57 din Codul de procedura fiscala.

15. Prezenta procedura se aplica si in situatia in care contribuabilul pentru care trebuie reincadrata forma unei activitati este persoana juridica. Anexa nr. 2 Nr. ..... 

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "ANAF lanseaza un proiect de ordin: Procedura de regularizare a obligatiilor fiscale in cazul reconsiderarii unei tranzactii":
Rating:

Nota: 5 din 3 voturi
Codul Fiscal 2019 - MODIFICARI la DEDUCERILE pentru autoturisme

Atentie contabili!

Autoturisme pe firma - deducerea cheltuielilor in 2019​
Cititi si respectati modificarile din Codul Fiscall

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
Codul Fiscal 2019 - MODIFICARI la DEDUCERILE pentru autoturisme


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
Subiectele saptamanii

 • Consecinte depasire plafon de incasari in numerar
  • O societate comerciala care detine casa de marcat fiscala emite bonuri fiscale pentru incasarile realizate pentru populatie, iar pentru societatile comerciale emite factura pe care o inregistreaza in contabilitate si o raporteaza in Declaratia nr. 394. Incasarea facturii care nu se realizeaza intotdeauna in aceeasi zi sau in aceeasi luna cu data emiterii facturii o realizeaza in baza chitantei. Inspectorii ANAF au aplicat o sanctiune de 20 000 lei pentru faptul ca se emit inca chitante in...» citeste mai departe aici

 • OFICIAL! NOUL MODEL de formular pentru "Decont de taxa pe valoarea adaugata" - Formularul 300
  • UPDATE 21 aug. 2019 Ordinul nr. 2227/2019 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" a fost publicat in Monitorul Oficial, nr. 687, de ieri - 20.08.2019. Mai jos aveti un extras din Ordinul 2227/2019. Articolul initial, 27 iun. 2019 Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a pus in dezbatere publica un proiect de ordin pentru aprobarea unui nou modelul de formular pentru "Decont de taxa pe valoarea adaugata". Este vorba despre...» citeste mai departe aici

 • Procedura de stabilire din oficiu a CAS si a CASS datorate de persoanele fizice (proiect de OPANAF)
  • Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a pus in dezbatere publica, marti – 20 august, un proiect de ordin al presedintelui ANAF pentru aprobarea "Procedurii privind stabilirea din oficiu a contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice, precum si a modelului si continutului unor formulare”. In prezent, potrivit art.155 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, contribuabilii la sistemul de...» citeste mai departe aici

 • Fiscul raspunde: Cand se vor conecta aparatele de marcat din Romania la sistemul informatic ANAF?
  • MFP si ANAF au tot transmis informari catre contribuabili si atentionari privind obligativitatea dotarii cu noile aparate de marcat electronice fiscal (AMEF), insa operatorii fiscali inca nu stiu cand vor fi conectate casele de marcat la serverul Fiscului, pentru a scapa de transmiterea lunara a formularelor. Cu ceva timp in urma, Finantele propuneau modificarea Legii prevenirii, astfel incat contribuabilii care nu au respectat termenul de dotare cu noile case de marcat sa poata fi sanctionati...» citeste mai departe aici

 • Precizari ANAF: Calcularea cifrei de afaceri pentru aplicarea facilitatilor fiscale in domeniul constructiilor. Reglementari
  • Daca inca mai aveti intrebari privind reglementarile in privinta calcularii cifrei de afaceri pentru aplicarea facilitatilor fiscale in domeniul constructiilor, cel mai probabil va va fi de folos cea mai recenta informare transmisa de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice (DGRFP) Brasov. Asadar, pentru a veni in ajutorul contribuabililor inca nedumeriti in privinta reglementarilor privind calculul cifrei de afaceri pentru aplicarea facilitatilor fiscale in domeniul constructiilor,...» citeste mai departe aici

 • Ministrul Energiei: Numai Parlamentul mai poate modifica OUG 114
  • Prezent la conferinta Focus Energetic, ministrul Energiei - Anton Anton a declarat, joi – 22 august, ca modificarea Ordonantei de Urgenta nr. 114/2018 sta acum in mainile Parlamentului. Acesta a precizat ca la nivelul Guvernului nu exista niciun fel de intentie de a face acest lucru. "(OUG, n.r.) 114 este in Parlament, in comisie, si toate amendamentele pe care si noi, si altii am fi dorit sa le aducem la 114, respectiv OUG 19, sunt acolo. Deci este in puterea Parlamentului sa o modifice",...» citeste mai departe aici

© 2007 - 2019 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Autoturisme pe firma - deducerea cheltuielilor in 2019​
Cititi si respectati modificarile din Codul Fiscal

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
Codul Fiscal 2019 - MODIFICARI la DEDUCERILE pentru autoturisme

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016