Sunt de acord cu politica de cookie
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Bugetul asigurarilor sociale de stat (B.A.S.S.) ? realizari si perspective

12-Mai-2009
12211

ec. Liviu Georgescu

I. Evolutia veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat (B.A.S.S.) in perioada anilor 2005-2007 ? in preturi curente

 • In anul 2005, nivelul veniturilor prevazute a fi realizate a fost de 16.632,3 milioane lei incasandu-se suma de 17.047, 2 milioane lei, adica in proportie de 102,49%.

Cheltuielile anului respectiv au fost stabilite la un nivel de 16.143 milioane lei, iar cheltuielile efective din bugetul asigurarilor sociale de stat a fost de 17.167,7 milioane lei; cu o depasire de 1.024,7 milioane lei. Avandu-se in vedere depasirea nivelului veniturilor in perioada cu 304,9 milioane lei, s-a inregistrat in acest an un deficit bugetar.

 • In anul 2006 au fost realizate venituri la B.A.S.S. in suma de 19.637,7 milioane lei si cheltuieli la nivelul sumei de 19.780,4 milioane lei.

In acest an au fost incasate venituri cu 639,6 milioane lei peste nivelul prevederilor, depasindu-se incasarile atat pe seama contributiilor de la angajatori, cat si de la angajati in proportii asemanatoare (104,12% si, respectiv, 108,75%).

Cheltuielile realizate din B.A.S.S. au fost sub nivelul prevederilor cu 686,3 milioane lei, inregistrandu-se excedente atat pe seama cheltuielilor curente, dar mai ales a celor de capital. Sintetizand, in anul financiar 2006, nivelul executiei veniturilor si cheltuielilor B.A.S.S. s-a concretizat intr-un EXCEDENT de 1.784 milioane lei, in special ca efect al nerealizarii cheltuielilor curente decat in proportie de 96,48%.

Excedentul inregistrat in acest an s-a realizat pe fondul cresterii produsului intern brut fata de cel realizat in anul 2005 cu 56.474,5 milioane lei.

In anul 2006 au fost realizate urmatoarele venituri si cheltuieli ale B.A.S.S.

A) La venituri

- milioane de lei -

Prevederi ale legii B.A.S.S.

% din venituri totale

% a, b, c din venituri curente

Executia B.A.S.S.

% din venituri totale si venituri curente

% coloana 4/1

Venituri totale din care:

19.637,7

100

?

20.277,3

100

103,25

a. Din contributia angajatorilor

13.479,6

?

69,90

14.035,9

69,22

104,12

b. Din contributia angajatilor

5.655,1

?

29,32

6.150,0

30,33

108,75

c. Venituri nefiscale

149,3

?

0,78

91,4

0,45

61,21

2. Subventii

353,7

1,8

?

?

?

?

0

1

2

3

4

5

6


B) La cheltuieli

- milioane de lei -

Prevederi ale legii B.A.S.S.

% in cheltuieli totale

Executia B.A.S.S.

% din cheltuieli totale

% coloana 3/1

Cheltuieli din care:

19.180,6

100

18.494,3

100

96,42

1. Cheltuieli curente

19.155,4

99,87

18.481,4

99,94

96,48

2. Cheltuieli de capital

21,2

0,11

9,5

0,05

44,81

3. Rambursari de credite

4,0

0,02

3,4

0,01

85,0

0

1

2

3

4

5

In anul financiar 2007 a fost realizata urmatoarea executie B.A.S.S.:

A) La venituri

- milioane de lei -

Prevederi ale legii B.A.S.S.
% din venituri totale
% a, b, c din venituri curente
Executia B.A.S.S.
% din venituri totale
% a, b, c din venituri curente
% coloana 4/1
Venituri totale din care:
22.716,7
100
?
24.631,9
100
?
108,43
1. Venituri curente din care:
22.705,0
99,941
100
24.510,2
99,5
100
107,95
a. Venituri din contributia angajatorilor
15.249,0
?
67,17
16.626,5
?
67,83
109,03
b. Venituri din contributia angajatilor
7.297,3
?
32,13
7.770,7
?
31,70
106,48
c. Venituri nefiscale
158,7
?
0,70
113,0
?
0,46
71,20
2. Subventii
11,7
0,06
?
11,7
0,5
?
100
0
1
2
3
4
5
6
7

B) La cheltuieli

Incasarile din contributii au depasit nivelul prevederilor cu 1.915,2 milioane lei si in conditiile in care totalul cheltuielilor realizate din B.A.S.S. in acelasi an au depasit nivelul prevederilor cu 655,6 milioane lei, s-a inregistrat si in acest an un excedent.

Din analiza in dinamica a celor trei ani privind veniturile si cheltuielile B.A.S.S. prezentate anterior rezulta urmatoarele:

 • Veniturile realizate au crescut de la un an la altul cu 3.230,1 milioane lei in anul 2006 fata de anul 2005 si cu 4.354,6 milioane lei in anul 2007 fata de cele ale anului 2006
 • Cheltuielile realizate din B.A.S.S. au avut in perioada acelorasi ani luati in studiu, cresteri de la un an la altul cu 1.326,6 milioane lei in anul financiar 2006 fata de anul 2005 si, respectiv, cu 4,599,4 milioane lei in anul financiar 2007 fata de anul 2006, in special pe seama cheltuielilor cu pensiile.

II. In anul 2008

Pornindu-se de la veniturile si cheltuielile realizate de B.A.S.S. in anul 2007, pentru anul 2008 au fost stabilite venituri si cheltuieli in sume egale de 32.675,7 milioane lei, cu 9.583 milioane lei mai mult decat cheltuielile realizate cu aceasta destinatie in anul 2007.

In prevederile pentru acest an s-a stabilit o importanta suma de realizat pe seama subventiilor de la BUGETUL ADMINISTRATIEI CENTRALE DE STAT, respectiv de 1.379,6 milioane lei.

Executia preliminara a veniturilor si cheltuielilor in anul 2008

Venituri totale din care

33.630,7

Cheltuieli totale

33.690,4

1. Venituri curente din care

32.249,2

1. Cheltuieli curente
? se scad unele plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 2008 in suma de 17,3 milioane lei

33.700,9

a) Din contributia angajatorilor

22.325,7

2. Cheltuieli de capital

3,3

b) Din contributia angajatilor

9.899,3

3. Rambursari de credite

3,6

c) Venituri fiscale

124,2

2. Subventii

1.381,2


Executia preliminata a veniturilor si a cheltuielilor B.A.S.S. pe anul 2008 prezinta un nivel de echilibru a acestora pentru o suma de aproximativ 33.650 milioane lei, cu importante cresteri fata de realizarile acestora in anul 2007.

Astfel, la venituri, cresterea se estimeaza la aproape 9.000 milioane lei (cu 36,5%) si la cheltuieli cu peste 10.540 milioane lei (cu 45,88%). Aceste niveluri preliminate la VENITURI si CHELTUIELI reprezinta cele mai mari cresteri de la un an la altul realizate sub efectul situatiei favorabile in realizarea P.I.B., in special in primele 8 luni ale anului trecut si, respectiv, a importantelor cresteri a CHELTUIELILOR cu PENSIILE.

In B.A.S.S. pentru acest an financiar a fost prevazuta o importanta crestere a punctului de pensie, astfel incat aceasta sa reprezinte 45% din salariul mediu pe economie.

Alte importante cresteri de cheltuieli urmau sa se inregistreze pentru justificata recalculare a drepturilor de pensii pentru cei care si-au desfasurat activitatea in fostele grupe de munca I si II.

Situatia de criza economica si financiara inregistrata in Romania incepand cu luna septembrie a anului 2008 a afectat puternic posibilitatile de realizare a veniturilor B.A.S.S., atat din contributiile persoanelor juridice, cat si din cele ale salariatilor cu influenta hotaratoare in realizarea cheltuielilor enuntate anterior.

Fara a dispune de cifre definitive privind executia a B.A.S.S. pe anul financiar 2008 nu este greu de apreciat ca s-a inregistrat un deficit bugetar.

III. In anul 2009

Pentru anul 2009 s-a prevazut un excedent de 221 milioane lei. In conditiile crizei economice si financiare s-au impus modificari importante privind sursele de formare a veniturilor, dupa cum urmeaza:

a) Privind contributiile de asigurari sociale

GRUPA de MUNCA De la 1 XII 2008 De la 1 II 2009
din partea din partea TOTAL din partea din partea TOTAL
angajatorilor angajatilor angajatorilor angajatilor
a) pentru conditii normale
de munca 18 9,5 27,5 20,8 10,5 31,3
b) pentru conditii deosebite
de munca 23 9,5 32,5 25,8 10,5 36,3
c) pentru conditii speciale
de munca 28 9,5 37,5 30,8 10,5 41,3


Din cele prezentate anterior rezulta ca de la 1 februarie a.c. va creste contributia pentru asigurarile sociale din partea angajatorilor cu 2,8% si cu 1% din partea angajatilor.

b) Se mentine cota de 2% inclusa in contributia din partea angajatilor aferenta fondurilor de pensii administrate privat, desi aceasta cota era preconizata sa creasca in acest an cu 0,5% (nevoia de resurse la B.A.S.S. a condus la aceasta situatie) cu influenta negativa pentru evolutia fondurilor administrate privat.

Cu toata aceasta crestere a contributiilor pentru asigurari sociale, ponderea fiscalitatii in produsul intern brut se mentine inca la nivel mic fata de cea din grupul tarilor din U.E.

Cu privire la cheltuielile B.A.S.S., evidentiem urmatoarele:

 • Incepand cu 1 aprilie 2009, nivelul minim al pensiilor va fi de 300 lei, urmand ca de la 1 octombrie 2009 acest nivel sa creasca la 350 lei.
 • Data fiind situatia conjuncturala realmente nefavorabila ,,produsa? de criza financiara, raman nerezolvate (amanate) unele situatii ca cele care privesc:
 1. reanalizarea posibilitatii cresterii pensiilor (in luna aprilie a.c., in functie de veniturile B.A.S.S.);
 2. revederea posibilitatii de crestere a punctului de pensie la nivelul a 45% din salariul mediu pe economie (in functie de realizarea veniturilor B.A.S.S.);
 3. recalcularea pensiilor pentru grupele a I-a si a II-a de munca (asigurandu-se o crestere cu 50% si, respectiv, 25%);
 4. accelerarea ritmului de rezolvare a dosarelor privind recalcularea unor pensii ca urmare a producerii unor noi acte privind anii de vechime in munca;
 5. majorarea nivelului de 1000 lei de la care incepe impozitarea pensiilor in functie de majorarile la pensii inregistrate dupa stabilirea acestui plafon.

Prin legea privind B.A.S.S. pentru anul 2009 al B.A.S.S. au fost aprobate urmatoarele venituri si cheltuieli:

Venituri totale din care 40.424,5 Cheltuieli totale 39.963,4
1. Venituri curente 40.424,5 1. Cheltuieli curente 39.956,3
a) Din contributia angajatorilor 28.148,7 2. Cheltuieli de capital 7,7
b) Din contributia angajatilor 12.156,8 3. Rambursari de credite ?
c) Venituri nefiscale 119,0
2. Subventii ?

Principalii indicatori macroeconomici in anii 2005-2009, in preturi curente, au fost:

Anul de referinta Veniturile Cheltuielile % 3/2 + / ? Produsul intern Inflatia % coloana 3/6
B.A.S.S. B.A.S.S. brut (P.1.B.)
2005 17.047,2 17.167,7 100,7 -130,5 288.176,1 8,6 5,95
2006 20.277,3 18.494,3 91,2 +1.783 344.650,6 4,87 5,36
2007 24.631,9 23.093,7 93,7 +1.538,2 412.761,5 6,57 5,59
2008 executie
preliminata 33.630,7 33.690,4 100,17 -59,7 503.958,7 6,3 6,68
2009
(niveluri aprobate) 40.130 39.909 99,44 +240 579.000 5,0 6,89
1 2 3 4 5 6 7

In executia veniturilor si cheltuielilor B.A.S.S. se inregistreaza:

 • un deficit de 130,5 milioane lei in anul financiar 2005;
 • un excedent de 1.783 milioane lei in anul financiar 2006;
 • un excedent de 1.538,2 milioane lei in anul financiar 2007.

Produsul intern brut (P.I.B.) realizat in aceiasi ani inregistreaza importante cresteri de la un an la altul, fiind baza realizarii executiilor B.A.S.S. prezentate anterior. De retinut este ca desi cheltuielile B.A.S.S. au crescut an de an in intervalul de timp analizat, ponderea acestora in P.I.B. s-a mentinut relativ constanta, ceea ce certifica faptul ca desi au fost realizate unele cresteri semnificative la pensii, acestea au fost sustinute de cresterea economica realizata.

Aceste cresteri de cheltuieli ? in special pe seama pensiilor ? au fost in buna parte ?neutralizate? de nivelul inflatiei realizate in perioada analizata.

Pentru anul in curs se mentine structura in prevederea veniturilor curente, respectiv 69,61% din contributia angajatorilor si 30,07% din contributia angajatilor. Cheltuielile sunt in continuare cele curente reprezentate in special de cele pentru pensii.

Concluzia generala evidentiaza faptul ca in perioada 2005, 2006 si 2007 s-a inregistrat o evolutie corespunza toare a executiei B.A.S.S. si ca, incepand cu a doua parte a anului 2008 si in special in anul 2009, austeritatea este caracteristica principala. In anul 2008, veniturile estimate au crescut fata de veniturile realizate in anul 2007 cu 8.998,8 milioane lei, insa cheltuielile estimate ale acelorasi ani au crescut cu 10.56,7 milioane lei, in special pe seama majorarii pensiilor.

Ponderea cheltuielilor B.A.S.S. in P.I.B. a inregistrat prin estimarile pentru anul 2008 si prin prevederile anului 2009 cresteri de aproximativ 1% fata de ceilalti ani luati in studiu si cu aproximativ 0,20% pentru anul in curs fata de cele din anul 2008.

Drepturile de proprietate intelectuala asupra continutului acestui articol apartin Editurii Rentrop & Straton. Articolul poate fi preluat in limita a 500 de caractere, cu conditia sa fie insotit de textul: "Sursa: Portalul fiscalitatea.ro" si link catre www.fiscalitatea.ro . In caz contrar, vom actiona conform legilor privind protectia drepturilor de proprietate intelectuala.

Articol adaugat in 12 mai 2009

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Bugetul asigurarilor sociale de stat (B.A.S.S.) ? realizari si perspective":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Codul Fiscal 2019 - MODIFICARI la DEDUCERILE pentru autoturisme

Atentie contabili!

Autoturisme pe firma - deducerea cheltuielilor in 2019​
Cititi si respectati modificarile din Codul Fiscall

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
Codul Fiscal 2019 - MODIFICARI la DEDUCERILE pentru autoturisme


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
Subiectele saptamanii

 • Pensionarii nu vor mai putea acumula pensia cu salariul de stat (proiect MMPS)
  • Ministerul Muncii si Protectiei Sociale este in plin proces de elaborare a unui proiect de act normativ care prevede interzicerea cumulului pensiei cu salariul de la stat, anunta ministrul Violeta Alexandru. "Se lucreaza la un proiect de lege in cadrul echipei mele la Ministerul Muncii, am facut o prima lectura a unei variante pe care echipa mi-a prezentat-o, urmeaza sa o finalizam pe masura ce colectam toate informatiile legate de persoanele carora li s-ar aplica o asemenea prevedere. In foarte...» citeste mai departe aici

 • Contribuabilii afla de la specialistii ANAF constatarile inspectiilor fiscale desfasurate pana acum
  • In luna decembrie a.c. si in ianuarie 2020, specialistii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor prezenta contribuabililor constatarile Agentiei selectate ca urmare a inspectiilor fiscale desfasurate. “Agentia Nationala de Administrare Fiscala organizeaza, in perioada decembrie 2019 - ianuarie 2020, sesiuni de asistenta a contribuabililor si a reprezentantilor acestora, in cadrul carora vor fi prezentate constatari ANAF selectate ca urmare a inspectiilor fiscale...» citeste mai departe aici

 • Cand poate opta un PFA pentru schimbarea modului de impozitare?
  • "Un PFA infiintat in anul 2009 declara de la infiintare si pana in prezent veniturile in sistem real. Avand un cod caen care se regaseste la norma de venit, doreste sa schimbe modul de impozitare din sistem real la norma de venit. Cand poate face aceasta optiune? Se mai poate modifica declaratia unica depusa pentru anul 2018?" Raspunsul specialistului Potrivit art. 69 alin. (1) din Codul fiscal, in cazul PFA care realizeaza venituri din activitati independente in mod individual, venitul net...» citeste mai departe aici

 • Modificari aduse procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala
  • Prin O.A.N.A.F. nr. 3.008/2019 publicat in M.Of. nr. 945 din data de 26.11.2019 au fost aduse modificari si completari procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala, precum si modelului acestui formular si al cererii de eliberare. Noile prevederi vor intra in vigoare la data de 26 decembrie 2019 si se va aplica si cererilor de eliberare a certificatului de atestare fiscala, aflate in curs de solutionare la aceasta data. Principalele modificari si completari vizeaza: Modalitatile...» citeste mai departe aici

© 2007 - 2019 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Autoturisme pe firma - deducerea cheltuielilor in 2019​
Cititi si respectati modificarile din Codul Fiscal

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
Codul Fiscal 2019 - MODIFICARI la DEDUCERILE pentru autoturisme

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016