Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Codul fiscal 2011 - Titlul V (partea a III-a)

07-Mar-2011
4794
CAP. IV
Redevente si dobanzi la intreprinderi asociate

-------------
Cap. IV din Titlul V a fost introdus de pct. 79 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Sfera de aplicare si procedura
ART. 124^18
(1) Platile de dobanzi si redevente ce provin din Romania sunt exceptate de la orice impozite aplicate asupra acelor plati in Romania, fie prin retinere la sursa, fie prin declarare, cu conditia ca beneficiarul efectiv al dobanzilor sau redeventelor sa fie o intreprindere din alt stat membru sau un sediu permanent al unei intreprinderi dintr-un stat membru situat in alt stat membru.
(2) O plata facuta de o intreprindere rezidenta in Romania sau de catre un sediu permanent situat in Romania trebuie sa fie considerata ca provenind din Romania, denumita in continuare stat sursa.
(3) Un sediu permanent este tratat ca platitor al dobanzilor sau redeventelor doar in masura in care acele plati reprezinta cheltuieli deductibile fiscal pentru sediul permanent din Romania.
(4) O intreprindere a unui stat membru va fi tratata ca beneficiar efectiv al dobanzilor si redeventelor doar daca primeste acele plati pentru beneficiul sau propriu, si nu ca un intermediar pentru o alta persoana, cum ar fi un agent, un mandatar sau semnatar autorizat.
(5) Un sediu permanent trebuie sa fie tratat ca beneficiar efectiv al dobanzilor sau redeventelor:
a) daca creanta sau dreptul de utilizare a informatiei, in privinta careia platile de dobanzi sau redevente iau nastere, este efectiv legata de acel sediu permanent; si
b) daca platile de dobanzi sau redevente reprezinta venituri cu privire la care acel sediu permanent este supus, in statul membru in care este situat, unuia dintre impozitele mentionate la art. 124^20 lit. a) pct. (iii) sau, in cazul Belgiei, ?impozitului nerezidentilor/belastig der niet-verblijfhouders? ori, in cazul Spaniei, ?impozitului asupra venitului nerezidentilor? sau unui impozit care este identic sau in mod substantial similar si care este aplicat dupa data de intrare in vigoare a prezentului capitol, suplimentar sau in locul acelor impozite existente.
(6) Daca un sediu permanent al unei intreprinderi a unui stat membru este considerat ca platitor sau ca beneficiar efectiv al dobanzilor ori redeventelor, nicio alta parte a intreprinderii nu va fi tratata ca platitor sau ca beneficiar efectiv al acelor dobanzi ori redevente, in sensul prezentului articol.
(7) Prezentul articol trebuie sa se aplice numai in cazul in care intreprinderea care este platitor sau intreprinderea al carei sediu permanent este considerat platitor al dobanzilor ori redeventelor este o intreprindere asociata a intreprinderii care este beneficiarul efectiv sau al carei sediu permanent este tratat ca beneficiarul efectiv al acelor dobanzi ori al acelor redevente.
(8) Prevederile prezentului articol nu se aplica daca dobanzile sau redeventele sunt platite de catre ori catre un sediu permanent situat intr-un stat tert al unei intreprinderi dintr-un stat membru si activitatea intreprinderii este, in intregime sau partial, desfasurata prin acel sediu permanent.
(9) Prevederile prezentului articol nu impiedica Romania sa ia in considerare, la determinarea impozitului pe profit, atunci cand aplica legislatia sa fiscala, dobanzile sau redeventele primite de catre intreprinderile rezidente, de sediile permanente ale intreprinderilor rezidente in Romania sau de catre sediile permanente situate in Romania.
(10) Prevederile prezentului capitol nu se vor aplica unei intreprinderi a altui stat membru sau unui sediu permanent al unei intreprinderi a altui stat membru, atunci cand conditiile stabilite la art. 124^20 lit. b) nu au fost mentinute pentru o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani.
------------
Alin. (10) al art. 124^18 a fost modificat de pct. 88 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

(11) indeplinirea cerintelor stabilite de prezentul articol si de art. 124^20 va fi dovedita la data platii dobanzilor sau redeventelor printr-o atestare. Daca indeplinirea cerintelor stabilite in prezentul articol nu a fost atestata la data platii, se va aplica retinerea impozitului la sursa.
------------
Alin. (11) al art. 124^18 a fost modificat de pct. 88 al art. I din Ordonanta de Urgenta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

------------
Alin. (12) al art. 124^18 a fost abrogat de pct. 89 al art. I din Ordonanta de Urgenta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

(13) in sensul alin. (11), atestarea care va fi prezentata in legatura cu fiecare contract de plata trebuie sa fie valabila pentru un an de la data emiterii acestei atestari si va contine urmatoarele informatii:
a) dovada rezidentei, in scopul impozitarii, pentru intreprinderea care primeste dobanzi sau redevente din Romania si, cand este necesar, dovada existentei unui sediu permanent atestat de autoritatea fiscala a statului membru in care intreprinderea care primeste dobanzi sau redevente este rezidenta pentru scopuri fiscale sau in care este situat sediul permanent;
b) detinerea dreptului de beneficiar efectiv al dobanzilor sau redeventelor de catre intreprinderea care primeste astfel de plati, in conformitate cu prevederile alin. (4), sau existenta conditiilor in conformitate cu prevederile alin. (5), cand un sediu permanent este beneficiarul platii;
c) indeplinirea cerintelor, in conformitate cu prevederile art. 124^20 lit. a) pct. (iii), in cazul intreprinderii primitoare;
d) o detinere minima, in conformitate cu prevederile art. 124^20 lit. b);
e) perioada pentru care detinerea la care se face referire la lit. d) a existat.
Se poate solicita in plus justificarea legala pentru platile din cadrul contractului, de exemplu se poate solicita contractul de imprumut sau contractul de licenta.
------------
Alin. (13) al art. 124^18 a fost modificat de pct. 90 al art. I din Ordonanta de Urgenta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

(14) Daca cerintele pentru acordarea scutirii inceteaza sa fie indeplinite, intreprinderea primitoare sau sediul permanent va informa imediat intreprinderea platitoare sau sediul permanent platitor.
------------
Alin. (14) al art. 124^18 a fost modificat de pct. 90 al art. I din Ordonanta de Urgenta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

(15) Daca respectiva intreprindere platitoare sau sediul permanent a retinut impozitul la sursa asupra venitului ce urma sa fie scutit de impozit, conform prezentului articol, aceasta poate face o cerere pentru restituirea acestui impozit retinut la sursa. in acest sens se va solicita informatia specificata la alin. (13). Cererea pentru restituirea impozitului trebuie sa fie transmisa in cadrul termenului legal de prescriptie.
------------
Alin. (15) al art. 124^18 a fost modificat de pct. 90 al art. I din Ordonanta de Urgenta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

(16) Impozitul retinut la sursa in plus va fi restituit intr-un interval de un an de la primirea cererii de restituire a impozitului si a informatiilor doveditoare pe care le poate solicita in mod rezonabil. Daca impozitul retinut la sursa nu a fost restituit in perioada mentionata, intreprinderea primitoare sau sediul permanent va fi indreptatit, la expirarea anului in cauza, sa solicite dobanda asupra sumei reprezentand impozitul care trebuie restituit. Dobanda solicitata se va calcula corespunzator prevederilor Codului de procedura fiscala.
------------
Alin. (16) al art. 124^18 a fost modificat de pct. 90 al art. I din Ordonanta de Urgenta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.
-------------
Art. 124^18 a fost introdus de pct. 80 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Definitia dobanzii si a redeventelor
ART. 124^19
in sensul prezentului capitol:
a) termenul dobanda inseamna venitul din creante de orice fel, insotite sau nu de garantii ipotecare ori de o clauza de participare la profiturile debitorului si, in special, venitul din efecte publice, titluri de creanta sau obligatiuni, inclusiv primele si premiile legate de asemenea efecte, titluri de creanta sau obligatiuni; penalitatile pentru plata cu intarziere nu vor fi considerate dobanzi;
b) termenul redevente inseamna platile de orice fel primite pentru folosirea sau concesionarea oricarui drept de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice, inclusiv asupra filmelor de cinematograf si software, orice patent, marca de comert, desen ori model, plan, formula secreta sau procedeu de fabricatie, ori pentru informatii referitoare la experienta in domeniul industrial, comercial ori stiintific; platile pentru folosirea sau dreptul de folosire a echipamentului industrial, comercial ori stiintific vor fi considerate redevente.
-------------
Art. 124^19 a fost introdus de pct. 80 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Definitia intreprinderii, intreprinderii asociate si a sediului permanent
ART. 124^20
in sensul prezentului capitol:
a) termenul intreprindere a unui stat membru inseamna orice intreprindere:
(i) care imbraca una dintre formele enumerate in aceasta privinta in lista prevazuta la art. 124^26; si
(ii) care, in conformitate cu legislatia fiscala a unui stat membru, este considerata ca fiind rezidenta in acel stat membru si nu este considerata, in intelesul unei conventii de evitare a dublei impuneri pe venit si pe capital incheiata cu un stat tert, ca fiind rezident in scopul impozitarii in afara Comunitatii; si
(iii) care este supusa unuia dintre urmatoarele impozite, fara a fi scutita de impozit, sau unui impozit care este identic ori, in esenta, similar si care este stabilit dupa data de intrare in vigoare a prezentului articol, in plus sau in locul acelor impozite existente:
- impozitul societatilor/vennootschapsbelasting, in Belgia;
- selskabsskat, in Danemarca;
- Korperschaftsteuer, in Germania;
- (*), in Grecia;
_____________
(*) Textul este in limba greaca. A se vedea imaginea asociata.

- impuesto sobre sociedades, in Spania;
- impot sur les societes, in Franta;
- corporation tax, in Irlanda;
- imposta sul reddito delle persone giuridiche, in Italia;
- impot sur le revenu des collectivites, in Luxemburg;
- vennootschapsbelasting, in Olanda;
- Korperschaftsteuer, in Austria;
- imposto sobre o rendimento da pessoas colectivas, in Portugalia;
- vhteisoien tulovero/in komstskatten, in Finlanda;
- statlin g in komstskatt, in Suedia;
- corporation fax, in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord;
- dan z prijmu pravnickych osob, in Republica Ceha;
- tulumaks, in Estonia;
- (*), in Cipru;
_____________
(*) Textul este in limba greaca. A se vedea imaginea asociata.

- uznemumu ienakuma nodoklis, in Letonia;
- pelno mokestis, in Lituania;
- tarsasagi ado, in Ungaria;
- taxxa fuq I-income, in Malta;
- todatek dochodowy od osob prawnych, in Polonia;
- davek od dobicka praznih oseb, in Slovenia;
- dan z prijmov pravnickych osob, in Slovacia;
- impozitul pe profit, in Romania;
- (text in limba bulgara) in Bulgaria;
------------
Ultima liniuta a pct. (iii) al lit. a) a art. 124^20 a fost introdusa de pct. 91 al art. I din Ordonanta de Urgenta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

b) o intreprindere este o intreprindere asociata a unei alte intreprinderi daca, cel putin:
(i) prima intreprindere are o participare minima directa de 25% in capitalul celei de-a doua intreprinderi; sau
(ii) cea de-a doua intreprindere are o participare minima directa de 25% in capitalul primei intreprinderi; sau
(iii) o intreprindere terta are o participare minima directa de 25% atat in capitalul primei companii, cat si in al celei de-a doua.
Participarile in capitalul social trebuie sa fie detinute numai la intreprinderile rezidente pe teritoriul Comunitatii Europene;
c) termenul sediu permanent inseamna un loc fix de afaceri situat intr-un stat membru, prin care se desfasoara in intregime sau in parte activitatea unei intreprinderi rezidente intr-un alt stat membru.
-------------
Art. 124^20 a fost introdus de pct. 80 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Exceptarea platilor de dobanzi sau de redevente
ART. 124^21
(1) Nu se vor acorda beneficiile prezentului capitol in urmatoarele cazuri:
------------
Partea introductiva a alin. (1) al art. 124^21 a fost modificata de pct. 92 al art. I din Ordonanta de Urgenta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

a) atunci cand platile sunt tratate ca o distribuire de beneficii sau ca o restituire de capital, conform legislatiei romane;
b) pentru platile rezultate din creante care dau dreptul de participare la profiturile debitorului;
c) pentru platile rezultate din creante care dau dreptul creditorului sa isi schimbe dreptul de a primi dobanda contra unui drept de participare in profiturile debitorului;
d) pentru platile rezultate din creante care nu contin niciun fel de prevederi referitoare la restituirea datoriei principale sau daca restituirea este datorata pentru o perioada mai mare de 50 de ani dupa data emisiunii.
(2) Cand datorita relatiilor speciale existente intre debitor si beneficiarul efectiv al dobanzii sau redeventelor ori intre unul dintre ei si o alta persoana, suma dobanzilor sau redeventelor depaseste suma care s-ar fi convenit intre debitor si beneficiarul efectiv, in lipsa unor astfel de relatii, prevederile prezentului articol se aplica numai in aceasta ultima suma mentionata, daca exista o astfel de suma.
--------------
Art. 124^21 a fost introdus de pct. 80 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Frauda si abuz
ART. 124^22
(1) Prevederile prezentului capitol nu exclud aplicarea prevederilor legislatiei nationale sau a celor bazate pe tratate, la care Romania este parte, care sunt necesare pentru prevenirea fraudei sau abuzului.
(2) Romania poate, in cazul tranzactiilor pentru care motivul principal sau unul dintre motivele principale este frauda, evaziunea fiscala sau abuzul, sa retraga beneficiile stabilite prin prezentul capitol sau poate sa refuze aplicarea lui.
--------------
Art. 124^22 a fost introdus de pct. 80 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Reguli tranzitorii pentru Republica Ceha, Grecia, Spania, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia si Slovacia
ART. 124^23
(1) Grecia, Letonia, Polonia si Portugalia sunt autorizate sa nu aplice prevederile privind scutirea platilor de dobanzi si redevente intre intreprinderi asociate pana la data de 1 iulie 2005, iar pe durata perioadei de tranzitie de 8 ani, incepand cu data de 1 iulie 2005, cota impozitului aplicata in aceste tari platilor de dobanda sau redevente, care se fac catre o intreprindere asociata rezidenta in alt stat membru sau catre un sediu permanent al unei intreprinderi asociate a unui stat membru, situat in alt stat membru, nu trebuie sa depaseasca 10% in timpul primilor 4 ani si 5% in timpul urmatorilor 4 ani.
Lituania este autorizata sa nu aplice prevederile privind scutirea platilor de dobanzi si redevente intre intreprinderi asociate, pana la data de 1 iulie 2005. Pe durata unei perioade de tranzitie de 6 ani, incepand de la 1 iulie 2005, cota de impozit aplicata in aceasta tara asupra platilor de redevente facute catre o intreprindere asociata rezidenta in alt stat membru sau catre un sediu permanent al unei intreprinderi asociate a unui stat membru, situat in alt stat membru, nu trebuie sa depaseasca 10%. in timpul primilor 4 ani din perioada de tranzitie de 6 ani, cota de impozit aplicata asupra platilor de dobanzi facute unei intreprinderi asociate din alt stat membru sau unui sediu permanent situat in alt stat membru nu va depasi 10%; pentru urmatorii 2 ani, cota de impozit aplicata asupra unor astfel de plati de dobanzi nu va depasi 5%.
Spania si Republica Ceha sunt autorizate, doar pentru platile de redevente, sa nu aplice prevederile privind scutirea platilor de redevente intre intreprinderi asociate, pana la data de 1 iulie 2005. in timpul unei perioade de tranzitie de 6 ani, incepand cu data de 1 iulie 2005, cota impozitului aplicata in aceste tari platilor de redeventa facute catre o intreprindere asociata din alt stat membru sau catre un sediu permanent al unei intreprinderi asociate a unui stat membru, situat in alt stat membru, nu va depasi 10%. Slovacia este autorizata, numai pentru platile de redevente, sa nu aplice prevederile privind scutirea de impozit pentru o perioada de tranzitie de doi ani, incepand cu data de 1 mai 2004.
Totusi, aceste reguli tranzitorii sunt supuse aplicarii permanente a oricaror cote de impozit, mai scazute decat cele la care se face referire mai sus, in conditiile unor acorduri bilaterale incheiate intre Republica Ceha, Grecia, Spania, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia sau Slovacia si alte state membre.
(2) Cand o intreprindere rezidenta in Romania sau un sediu permanent al unei intreprinderi a unui stat membru, situat in Romania:
a) primeste dobanzi sau redevente din partea unei intreprinderi asociate din Grecia, Letonia, Lituania, Polonia sau Portugalia;
b) primeste redevente din partea unei intreprinderi asociate din Republica Ceha, Spania sau Slovacia;
c) primeste dobanzi sau redevente din partea unui sediu permanent situat in Grecia, Letonia, Lituania, Polonia sau Portugalia, al unei intreprinderi asociate a unui stat membru; sau
d) primeste redevente de la un sediu permanent situat in Republica Ceha, Spania sau Slovacia al unei intreprinderi asociate a unui stat membru,
Romania acorda la calculul impozitului pe profit o suma egala cu impozitul platit in Republica Ceha, Grecia, Spania, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia sau Slovacia, in conformitate cu alin. (1), stabilita asupra acelui venit. Suma se acorda ca o deducere din impozitul pe profitul obtinut de intreprinderea sau de sediul permanent care a primit acel venit.
(3) Deducerea prevazuta la alin. (2) nu poate sa depaseasca acea suma mai mica:
a) fata de impozitul de plata din Republica Ceha, Grecia, Spania, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia sau Slovacia, pentru un astfel de venit, pe baza alin. (1); sau
b) a partii de impozit pe profitul intreprinderii sau al sediului permanent care primeste dobanda sau redeventele, astfel cum este calculata inainte ca deducerea sa fie acordata, care este atribuibila acelor plati, conform legislatiei nationale a Romaniei.
--------------
Art. 124^23 a fost introdus de pct. 80 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Clauza de delimitare
ART. 124^24
Prevederile prezentului capitol nu exclud aplicarea prevederilor nationale sau celor bazate pe tratatele la care Romania este parte si ale caror prevederi au in vedere eliminarea sau evitarea dublei impozitari a dobanzilor si a redeventelor.
--------------
Art. 124^24 a fost introdus de pct. 80 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Masuri luate de Romania
ART. 124^25
Procedura administrarii acestui capitol se va stabili prin hotarare a Guvernului, elaborata in comun de Ministerul Finantelor Publice si Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu avizul Ministerului Integrarii Europene si al Ministerului Afacerilor Externe.
--------------
Art. 124^25 a fost introdus de pct. 80 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Lista societatilor acoperite de prevederile art. 124^20 lit. a) pct. (iii)
ART. 124^26
Societatile acoperite de prevederile art. 124^20 lit. a) pct. (iii) sunt urmatoarele:
a) societati cunoscute in legislatia belgiana ca: "naamloze vennootschap/societe anonyme, commanditaire vennootschap op aandelen/societe en commandite par actions, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid/societe privee a responsabilite limitee" si acele entitati publice legislative care desfasoara activitate conform dreptului privat;
b) societati cunoscute in legislatia daneza ca: "aktieselskab" si "anpartsselskab";
c) societati cunoscute in legislatia germana ca: "Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien, Gesellschaft mit beschrankter Haftung" si "bergrechtliche Gewerkschaft";
d) societati cunoscute in legislatia greceasca ca: (*);
_____________
(*) Textul este in limba greaca. A se vedea imaginea asociata.

e) societati cunoscute in legislatia spaniola ca: "sociedad anonima, sociedad comanditaria por acciones, sociedad de responsabilidad limitada" si acele entitati publice legale care desfasoara activitate conform dreptului privat;
f) societati cunoscute in legislatia franceza ca: "societe anonyme, societe en commandite par actions, societe a responsabilite limitee" si entitati publice si intreprinderi industriale si comerciale;
g) societati cunoscute in legislatia irlandeza ca societati pe actiuni sau pe garantii, societati private pe actiuni sau pe garantii, entitati inregistrate conform legislatiei societatilor industriale si prudentiaie sau societati de constructii inregistrate conform legii societatilor de constructii;
h) societati cunoscute in legislatia italiana ca: "societa per azioni, societa in accomandita per azioni, societa a responsabilita limitata" si entitati publice si private care desfasoara activitati industriale si comerciale;
i) societati cunoscute in legislatia luxemburgheza ca: "societe anonyme, societe en commandite par actions si societe a responsabilite limitee";
j) societati cunoscute in legislatia olandeza ca: "noomloze vennootschap" si "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijktieid";
k) societati cunoscute in legislatia austriaca ca: "Aktiengesellschaft" si "Gesellschaft mit beschrankter Haftung";
l) societati comerciale sau societati infiintate conform legii civile, avand forma comerciala, si cooperative si entitati publice inregistrate conform legii portugheze;
m) societati cunoscute in legislatia finlandeza ca: "osakeyhtio/aktiebolag, osuuskunta/andelslag, saastopankki/sparbank" si "vakuutusyhtio/forsakrin gsbolag":
n) societati cunoscute in legislatia suedeza ca: "aktiebolag" si "forsakrin gsaktiebolag";
o) societati inregistrate conform legislatiei Marii Britanii;
p) societati cunoscute in legislatia ceha ca: "akciova spolecnost", "spolecnost s rucenim omezenym", "verejna obchodni spolecnnost", "komanditni spolecnost", "druzstvo";
q) societati cunoscute in legislatia estoniana ca: "taisuhin g", "usaldusuhin g", "osauhin g", "aktsiaselts", "tulundusuhistu";
r) societati cunoscute in legislatia cipriota ca societati inregistrate in conformitate cu legea companiilor, entitati publice corporatiste, precum si alte entitati care sunt considerate societati, conform legii impozitului pe venit;
s) societati cunoscute in legislatia letona ca: "akciju sabiedriba", "sabiedriba ar ierobezotu atbildibu";
s) societati inregistrate conform legislatiei lituaniene;
t) societati cunoscute in legislatia ungara ca: "kozkereseti tarsasag", "beteti tarsasag", "kozos vallalat", "korlatolt felelossegu tarsasag", "reszvenytarsasag", "egyesules", "kozhasznu tarsasag", "szovetkezet";
t) societati cunoscute in legislatia malteza ca: "Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata", "Socjetajiet in akkomandita li l-kapitai taghhom maqsum f'azzjonitjiet";
u) societati cunoscute in legislatia poloneza ca: "spolka akcyjna", "spolka z ofraniczona odpowiedzialnoscia";
v) societati cunoscute in legislatia slovena ca: "delniska druzba", "komanditna delniska druzba", "komanditna druzba", "druzba z omejeno odgovornostjo", "druzba z neomejeno odgovornostjo";
w) societati cunoscute in legislatia slovaca ca: "akciova spolocnos", "spolocnost's rucenim obmedzenym", "komanditna spolocnos", "verejna obchodna spolocnos", "druzstvo".
x) societati cunoscute in legislatia romana ca: "societati in nume colectiv", "societati in comandita simpla", "societati pe actiuni", "societati in comandita pe actiuni", "societati cu raspundere limitata";
------------
Lit. x) a art. 124^26 a fost introdusa de pct. 93 al art. I din Ordonanta de Urgenta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

y) societati cunoscute in legislatia bulgara ca: "(text in limba bulgara)".
--------------
Lit. y) a art. 124^26 a fost introdusa de pct. 93 al art. I din Ordonanta de Urgenta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.
--------------
Art. 124^26 a fost introdus de pct. 80 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Data aplicarii
ART. 124^27
Prevederile prezentului capitol, reprezentand transpunerea Directivei 2003/49/CE a Consiliului, din 3 iunie 2003, privind un sistem comun de impozitare aplicabil platilor de dobanzi si redevente efectuate intre societati asociate din state membre diferite, cu amendamentele ulterioare, se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2011.
--------------
Art. 124^27 a fost introdus de pct. 80 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

CAP. V
Schimb de informatii in domeniul impozitelor directe
--------------
Denumirea Cap. V din Titlul V a fost modificata de pct. 94 al art. I din Ordonanta de Urgenta nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.
--------------
Cap. V din Titlul V a fost introdus de pct. 81 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Prevederi generale
ART. 124^28
(1) in conformitate cu prevederile prezentului capitol, autoritatile competente ale statelor membre vor schimba orice informatie care poate sa le indreptateasca sa efectueze o corecta stabilire a impozitelor pe venit si pe capital si orice informatie referitoare la stabilirea impozitelor asupra primelor de asigurare la care se face referire la art. 3 paragraful 6 din Directiva 76/308/CEE a Consiliului, din 15 martie 1976, privind asistenta reciproca in materie de recuperare a creantelor legate de anumite obligatii fiscale, taxe, impozite si alte masuri, cu amendamentele ulterioare.
(2) Vor fi privite ca impozite pe venit si pe capital, indiferent de modul in care sunt stabilite, toate impozitele stabilite pe venitul total, pe capitalul total sau pe elemente de venit sau de capital, inclusiv impozitele pe castigurile din instrainarea proprietatii mobiliare sau imobiliare, impozitul pe sumele totale ale salariilor platite de intreprinderi, precum si impozitele pe cresterea de capital.
(3) Impozitele la care se face referire la alin. (2) sunt in prezent, in mod special:
a) in Belgia:
- impozitui persoanelor fizice;
- impozitui societatilor;
- impozitui persoanelor morale;
- impozitui nerezidentilor;
b) in Danemarca:
- indkomstskat til staten;
- selskabsskat;
- den kommunale indkomstskat;
- den amtskommunale indkomstskat;
- folkepensionsbidragene;
- somendsskatten;
- den saerlige indkomstskat;
- kirkeskat;
- formueskat til staten;
- bidrag til dagpengefonden;
c) in Germania:
- Einkommensteuer;
- Korperschaftsteuer;
- Vermogensteuer;
- Gewerbesteuer;
- Grundsteuer;
d) in Grecia:
- (*);
- (*);
- (*);
_____________
(*) Textul este in limba greaca. A se vedea imaginea asociata.

e) in Spania:
- impozitul pe venitul persoanelor fizice;
- impozitul pe societati;
- impozitul extraordinar pe averea persoanelor fizice;
f) in Franta:
- impozitul pe venit;
- impozitul pe societate;
- impozitele profesionale;
- taxe fonciere sur les proprietes baties;
- taxe fonciere sar les proprietes non baties;
g) in Irlanda:
- impozitul pe venit;
- impozitul pe corporatie;
- impozitul pe castigari de capital;
- impozitul pe avere;
h) in Italia:
- imposta sul reddito delle persone fisiche;
- imposta sul reddito delle persone giaridiche;
- imposta locale sui redditi;
i) in Luxemburg:
- impozitul pe veniturile persoanelor fizice;
- impozitul pe veniturile colectivitatilor;
- impozitul comercial comunal;
- impozitul pe avere;
- impozitul funciar;
j) in Olanda:
- Inkomstenbelasting;
- Vennootschapsbelosting;
- Vermogensbelasting;
k) in Austria:
- Einkommensteuer
- Korperschaftsteuer;
- Grundsteuer;
- Bodenwertabgabe;
- Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben;
l) in Portugalia:
- contribaicao predial;
- imposto sobre a industria agricola;
- contribuicao industrial;
- imposto de capitais;
- imposto profissional;
- imposto complementar;
- imposto de mais - valias;
- imposto sobre o rendimento do petroleo;
- os adicionais devidos sobre os impostos precedentes;
m) in Finlanda:
- Valtion tuleverot - de statlin ga inkomstskatterna;
- Yhteisojen tulovero - inkomstskatten for samfund;
- Kunnallisvero - kommunalskatten;
- Kirkollisvero - kyrkoskatten;
- Kansanelakevakuutusmaksu - folkpensionsforsakrin gspremien;
- Sairausvakuutusmaksu - sjukforsakrin gspremien;
- Korkotulom lahdevero - kallskatten pa rantein komst;
- Rajoitetusti verovelvollisen lahdevero - kallskatten for begransat skattskylding;
- Valtion varallisuusvero - den statlinga formogenhetsskatten;
- Kiin teistovero - fastin ghetsskatten;
n) in Suedia:
- Den statliga inkomstskatten;
- Sjomansskatten;
- Kupongskatten;
- Den sarskilda inkomstskatten for utomlands bosatta;
- Den sarskilda inkomstskatten for utomlands bosatta artister m.fl.;
- Den statlinga fastighetsskatten;
- Den kommunala inkomstskatten;
- Formogenhetsskatten;
o) in Marea Britanie:
- impozitul pe venit;
- impozitul pe corporatii;
- impozitul pe castiguriie de capital;
- impozitul pe venitul petrolier;
- impozitul pe imbunatatiri funciare;
p) in Republica Ceha:
- dane priijmu;
- dan z nemovitosti;
- dan dedicka, dan darovaci a dan z prevodu nemovitosti;
- dan z pridane hodnoty;
- spotrebni dane;
q) in Estonia:
- Tulumaks;
- Sotsiaalmaks;
- Maamaks;
r) in Cipru:
- (*);
- (*);
- (*);
- (*);
- (*);
_____________
(*) Textul este in limba greaca. A se vedea imaginea asociata.

s) in Letonia:
- iedzivotaju ienakuma nodoklis;
- nekustama ipasuka nodoklis;
- uznemumu ienakuma nodoklis;
s) in Lituania:
- gyventoju pajamu mokestis;
- pelno mokestis;
- imoniu ir organizaciju nekilnojamojo turto mokestis;
- zemes mokestis;
- mokestis uz valstybinius gamtos isteklius;
- mokestis uz aplinkos tersima;
- naftos ir duju istekliu mokestis;
- paveldimo turto mokestis;
t) in Ungaria:
- szemelyi jovedelemando;
- tarsazagi ado;
- osztalekado;
- altalanos forgalmi ado;
- jovedeki ado;
- epitmenyado;
- telekado;
t) in Malta:
- Taxxa fuq l-income;
u) in Polonia:
- podatek dochodowy od osob prawnych;
- podatek dochodowy od osob fizycznych;
- podatek od czynnosci cywilnopranych;
v) in Slovenia:
- dohodnina;
- davki obcanov;
- davek od dobicka pravnih oseb;
- posebni davek na bilacno vsoto bank in hranilnic;
w) in Slovacia:
- dan z prijmov fyzickych osob;
- dan z prijmov pravnickych osob;
- dan z dedicstva;
- dan z darovania;
- dan z prevodu a prechodu nehnutel'nosti;
- dan z nehnutel'nosti;
- dan z predanej hodnoty;
- spotrebne dane.
(4) Prevederile alin. (1) se aplica, de asemenea, asupra oricaror impozite identice sau similare stabilite ulterior, in plus, sau in locui impozitelor prevazute la alin. (3). Autoritatile competente ale statelor membre se vor informa reciproc asupra datei de intrare in vigoare a unor asemenea impozite.
(5) Sintagma autoritate competenta inseamna:
a) in Belgia:
- ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat;
b) in Danemarca:
- ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat;
c) in Germania:
- ministrul federal de finante sau un reprezentant autorizat;
d) in Grecia:
- (*) sau un reprezentant autorizat;
_____________
(*) Textul este in limba greaca. A se vedea imaginea asociata.

e) in Spania:
- ministrul economiei si finantelor sau un reprezentant autorizat;
f) in Franta:
- ministrul economiei sau un reprezentant autorizat;
g) in Irlanda:
- comisionarii de venituri sau reprezentantii lor autorizati;
h) in Italia:
- seful departamentului de politica fiscala sau reprezentantul sau autorizat;
i) in Luxemburg:
- ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat;
j) in Olanda:
- ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat;
k) in Austria:
- ministrul federal de finante sau un reprezentant autorizat;
l) in Portugalia:
- ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat;
m) in Finlanda:
- ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat;
n) in Suedia
- seful departamentului de finante sau reprezentantul sau autorizat;
o) in Marea Britanie:
- comisionarii de la vama si accize sau un reprezentant autorizat pentru informatiile solicitate, referitoare la taxe asupra primelor de asigurare si accize;
- comisionarii de la Inland Revenue sau reprezentantii lor autorizati;
p) in Republica Ceha:
- ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat;
q) in Estonia:
- ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat;
r) in Cipru:
- (*) sau un reprezentant autorizat;
_____________
(*) Textul este in limba greaca. A se vedea imaginea asociata.

s) in Letonia:
- ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat;
s) in Lituania:
- ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat;
t) in Ungaria:
- ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat;
t) in Malta:
- ministrul responsabil de departamentul fiscal sau un reprezentant autorizat;
u) in Polonia:
- ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat;
v) in Slovenia:
- ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat;
w) in Slovacia:
- ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat;
x) in Romania:
- ministrul finantelor publice sau un reprezentant autorizat.
--------------
Art. 124^28 a fost introdus de pct. 81 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Schimb la cerere
ART. 124^29
(1) Autoritatea competenta dintr-un stat membru poate cere autoritatii competente a altui stat membru sa transmita informatia la care s-a facut referire la art. 124^28 alin. (1), intr-un caz special. Autoritatea competenta a statului solicitat nu va da curs cererii de schimb de informatii daca este evident ca autoritatea competenta a statului care face cererea nu a epuizat propriile sale surse obisnuite de obtinere a informatiilor, surse pe care le-ar fi putut utiliza, conform circumstantelor, pentru a obtine informatiile cerute fara a provoca riscul de periclitare a realizarii cautarii dupa rezultat.
(2) Pentru scopul transmiterii informatiei la care s-a facut referire la art. 124^28 alin. (1), autoritatea competenta a statului membru solicitat va asigura conditiile pentru conducerea oricaror anchete necesare in vederea obtinerii acestor informatii.
(3) in scopul obtinerii informatiei cerute, autoritatea competenta careia i se solicita aceasta informatie sau autoritatea administrativa la care se recurge va proceda ca si cum ar actiona pe cont propriu sau, la cererea celeilalte autoritati, in contul propriului stat membru.
--------------
Art. 124^29 a fost introdus de pct. 81 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Schimbul automat de informatii
ART. 124^30
Pentru categoriile de cazuri pe care autoritatile competente le vor determina conform procedurii de consultare prevazute la art. 124^38 , autoritatile competente ale statelor membre vor schimba in mod regulat informatiile la care se face referire la art. 124^28 alin. (1), fara o cerere anterioara.
--------------
Art. 124^30 a fost introdus de pct. 81 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Schimbul spontan de informatii
ART. 124^31
(1) Autoritatea competenta a unui stat membru poate transmite autoritatii competente a oricarui alt stat membru vizat, fara o cerere anterioara, informatiile la care se face referire la art. 124^28 alin. (1), pe care le cunoaste din urmatoarele circumstante:
a) autoritatea competenta a unui stat contractant s-a bazat pe presupunerea ca ar putea fi o pierdere a impozitului intr-un alt stat membru;
b) o persoana supusa impozitarii obtine o reducere a impozitului sau o scutire de impozit in alt stat membru, care ar putea genera o crestere a impozitului sau a obligatiei de impozitare in alt stat membru;
c) afacerea tratata intre o persoana supusa impozitarii intr-un stat membru si o persoana supusa impozitarii intr-un alt stat membru este dirijata prin una sau mai multe tari, astfel incat sa rezulte o diminuare a impozitului in unul sau in celalalt stat membru sau in ambele state;
d) autoritatea competenta a unui stat membru s-a bazat pe presupunerea ca diminuarea impozitului poate rezulta din transferurile artificiale de profituri in cadrul grupurilor de intreprinderi;
e) informatia transmisa la unul din statele membre de catre autoritatea competenta a celuilalt stat este in masura sa dea informatiile care pot fi relevante in stabilirea obligatiei pentru impunere in ultimul dintre state.
(2) Autoritatile competente ale statelor membre pot, conform procedurii de consultare prevazute la art. 124^38, sa extinda schimbul de informatii prevazut la alin. (1) la alte cazuri decat cele specificate in articolul mentionat.
(3) Autoritatile competente ale statelor membre pot sa-si transmita una alteia informatiile la care se face referire la art. 124^28 alin. 1, despre care au cunostinta, in orice alt caz, fara o cerere anterioara.
--------------
Art. 124^31 a fost introdus de pct. 81 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Limita de timp pentru transmiterea informatiei
ART. 124^32
Autoritatea competenta a unui stat membru caruia, conform dispozitiilor prezentului capitol, i se solicita sa furnizeze informatii le va transmite cat mai repede posibil. Daca intampina obstacole in furnizarea informatiilor sau daca refuza sa le furnizeze, va informa autoritatea care solicita informatia despre acest lucru, indicand natura obstacolelor sau a motivelor refuzului sau.
--------------
Art. 124^32 a fost introdus de pct. 81 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Colaborarea dintre oficialii statului vizat
ART. 124^33
Pentru scopul aplicarii prevederilor precedente, autoritatea competenta a statului membru care furnizeaza informatia si autoritatea competenta a statului membru pentru care se furnizeaza informatia pot cadea de acord, conform procedurii de consultare prevazute la art. 124^38, sa autorizeze prezenta in primul stat membru a oficialilor administratiei fiscale din celalalt stat membru. Amanuntele pentru aplicarea acestei prevederi vor fi determinate conform aceleiasi proceduri.
--------------
Art. 124^33 a fost introdus de pct. 81 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "Codul fiscal 2011 - Titlul V (partea a III-a)":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

  • Declaratia Unica in 2024. Cum se completeaza D212 pentru venituri obtinute din dividende

    • O persoana fizica, ce este si salariata, trebuie sa intocmeasca Declaratia Unica pentru venituri obtinute din dividende (sunt singurele venituri extrasalariale pe care le obtine). In anul 2023 a depus Declaratia Unica cu estimat de 100.000 lei la dividende, deci peste 24 salarii minime, rezultand astfel un CASS de 7.200 lei. Dupa incheierea anului 2023 a constatat ca a ridicat dividende brute in valoare de 64.768 lei (sub 24 salarii minime), practic trebuind sa plateasca CASS in valoare de 3.600...» citeste mai departe aici

  • D300, modificata prin Ordinul 888/2024. Nou formular se utilizeaza incepand cu veniturile lunii mai 2024

    • Un nou formular pentru Declaratia 300 a fost publicat de ANAF prin Ordinul 888/2024. Acesta se utilizeaza incepand cu veniturile lunii mai 2024. OPANAF nr. 888/2024, act normativ prin care se modifica OPANAF nr. 1.253/2021 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata”, a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 448 din 15 mai 2024. Conform Referatului de aprobare, prin art.III, pct.46 din Legea nr. 296/2023, publicata in...» citeste mai departe aici

  • Precizari ANAF privind E-Transport: NU se va impune nicio o taxa suplimentara contribuabililor

    • ANAF aduce, printr-un nou comunicat de presa, cateva precizari referitoare la informatiile aparute in articolele despre ”noua taxa care loveste buzunarul romanilor de la 1 iulie”. Fiscul mentioneaza ca articolele de presa in care se mentioneaza ”noua taxa care loveste buzunarul romanilor de la 1 iulie” dezinformeaza mediul de afaceri, fiind redactate tendentios prin prezentarea in mod personal a cadrului legal RO e-Transport, fara aprofundarea acestuia. Astfel: prin...» citeste mai departe aici

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016