Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Codul FISCAL a fost modificat! Vezi ce reglementari au fost aduse impozitului pe profit, impozitului pe veniturile microintreprinderilor si impozitului pe venit

04-Ian-2021
2801

Legea nr. 296/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1269 din 21 decembrie 2020.

Actul normativ a intrat in vigoare din data de 24 decembrie 2020 si prevede o serie de reglementari importante in domeniul impozitului pe profit, impozitului pe veniturile microintreprinderilor si impozitului pe venit.

Redam textul legii:

Art. I. -
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:1. La articolul 7, punctul 18, litera d) a punctului 26, punctele 37 si 40 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"
18. locul conducerii efective - locul in care, daca nu se demonstreaza altfel, persoana juridica straina realizeaza operatiuni care corespund unor scopuri economice, reale si de substanta si unde este indeplinita cel putin una dintre urmatoarele conditii:

a) deciziile economico-strategice necesare pentru conducerea activitatii persoanei juridice straine in ansamblul sau se iau in Romania de catre directorii executivi/membrii consiliului de administratie; sau

b) cel putin 50% din directorii executivi/membrii consiliului de administratie ai persoanei juridice straine sunt rezidenti;

. . . . . . . . . .

26.

d) o persoana juridica este afiliata cu alta persoana juridica daca o persoana detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor sale afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot atat la prima persoana juridica, cat si la cea de-a doua ori daca le controleaza in mod efectiv;

. . . . . . . . . .

37. rezident - orice persoana juridica romana, orice persoana juridica straina avand locul de exercitare a conducerii efective in Romania, orice persoana juridica cu sediul social in Romania, infiintata potrivit legislatiei europene sau orice persoana fizica rezidenta. Rezidentul are obligatie fiscala integrala in Romania, fiind contribuabil supus impozitarii in Romania pentru veniturile mondiale obtinute din orice sursa, atat din Romania cat si din afara Romaniei, conform prevederilor prezentei legi si ale tratatelor in vigoare incheiate de Romania;

. . . . . . . . . .

40. titlu de participare - orice actiune sau alta parte sociala intr-o societate in nume colectiv, societate in comandita simpla, societate pe actiuni, societate in comandita pe actiuni, societate cu raspundere limitata sau intr-o alta persoana juridica ori detinerile la un fond de investitii;".

2. Dupa articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, cu urmatorul cuprins:

"
Art. 81. - Locul conducerii efective in Romania al unei persoane juridice straine
(1) Daca o persoana juridica straina este considerata rezidenta atat in Romania, cat si intr-un stat semnatar al unei conventii de evitare a dublei impuneri la care Romania este parte, rezidenta acestei persoane se va stabili potrivit prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri.

(2) Rezidenta in Romania a persoanei juridice straine se stabileste de catre organul fiscal central competent pe baza chestionarului prevazut la art. 230 alin. (8) si a urmatoarelor documente anexate la acesta:

a) copia legalizata insotita de traducerea autorizata a deciziei/hotararii actionarilor/asociatilor/fondatorilor/membrilor consiliului de administratie/directorilor executivi ai persoanei juridice straine cu privire la stabilirea locului conducerii efective in Romania;

b) copia legalizata insotita de traducerea autorizata a actului constitutiv actualizat al persoanei juridice straine;

c) copia legalizata a extrasului de la Registrul Comertului sau organismului similar din statul strain in care este inregistrata persoana juridica straina, din care rezulta actionariatul si aportul acestuia in capitalul persoanei juridice straine; orice modificari ulterioare se comunica organului fiscal central competent in termen de 45 de zile calendaristice de la data producerii lor;d) copia documentului sau actului privind utilizarea spatiului din Romania unde se va exercita efectiv conducerea persoanei juridice straine;

e) copia legalizata insotita de traducerea autorizata a contractelor incheiate cu directorii executivi/membrii consiliului de administratie ai persoanei juridice straine avand locul conducerii efective in Romania.

(3) Organul fiscal central competent analizeaza documentatia prezentata de persoana juridica straina, stabileste daca locul conducerii efective este in Romania si notifica persoana juridica straina daca pastreaza rezidenta statului strain sau devine persoana juridica straina rezidenta in Romania.

(4) Persoana juridica straina rezidenta in Romania potrivit locului conducerii efective are urmatoarele obligatii:

a) sa se inregistreze la organul fiscal central competent, potrivit declaratiei de inregistrare fiscala/declaratie de mentiuni/declaratie de radiere pentru persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania in termen de 30 zile de la data la care a fost notificat ca este persoana rezidenta in Romania;

b) sa pastreze procesele-verbale ale sedintelor de consiliu si ale adunarilor actionarilor/asociatilor;

c) sa conduca si sa pastreze in Romania evidenta contabila, respectiv sa intocmeasca situatiile financiare conform legislatiei contabile din Romania;

d) sa se inregistreze ca platitor de impozit pe profit;

e) sa isi mentina rezidenta in Romania pe o perioada de cel putin un an fiscal.

(5) Prevederile titlului II "Impozitul pe profit" din prezentul cod sunt aplicabile si persoanei juridice straine rezidente in Romania potrivit locului conducerii efective.

(6) in scopul administrarii creantelor fiscale, organul fiscal central stabileste si inregistreaza, din oficiu sau la cererea altei autoritati care administreaza creante fiscale, un loc al conducerii efective in Romania al unei persoane juridice straine, care nu si-a indeplinit obligatia de inregistrare fiscala, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

(7) Stabilirea rezidentei in Romania de catre o persoana juridica straina nu trebuie sa aiba la baza aranjamente artificiale in scopul reducerii impozitelor care ar fi trebuit sa fie platite in statul strain si nu trebuie sa creeze oportunitati de neimpozitare sau de impozitare mai scazuta in Romania, inclusiv prin aranjamente de utilizare a conventiilor fiscale incheiate de Romania, numai in scopul evitarii platii impozitelor in beneficiul direct sau indirect al unor rezidenti din terte jurisdictii."

3. La articolul 12, literele h), i), m) si s) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"
h) veniturile unei persoane juridice straine obtinute din transferul proprietatilor imobiliare situate in Romania sau al oricaror drepturi legate de aceste proprietati, inclusiv inchirierea sau cedarea folosintei bunurilor proprietatii imobiliare situate in Romania, veniturile din exploatarea resurselor naturale situate in Romania, precum si veniturile din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare detinute la un rezident;

i) veniturile unei persoane fizice nerezidente obtinute din inchirierea sau din alta forma de cedare a dreptului de folosinta a unei proprietati imobiliare situate in Romania, din transferul proprietatilor imobiliare situate in Romania, din transferul titlurilor de participare, detinute la un rezident si din transferul titlurilor de valoare emise de rezidenti romani;

. . . . . . . . . .

m) venituri reprezentand remuneratii primite de nerezidentii ce au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unui rezident;

. . . . . . . . . .

s) venituri realizate din lichidarea unui rezident;".
4. La articolul 13 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"
c) persoanele juridice straine rezidente in Romania potrivit locului conducerii efective;".

5. La articolul 14, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"
a) in cazul persoanelor juridice romane, al persoanelor juridice straine rezidente in Romania potrivit locului conducerii efective, precum si al persoanelor juridice cu sediul social in Romania, infiintate potrivit legislatiei europene, asupra profitului impozabil obtinut din orice sursa, atat din Romania, cat si din strainatate;".

6. La articolul 22, alineatele (2), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"
(2) Profitul investit potrivit alin. (1) reprezinta soldul contului de profit si pierdere, respectiv profitul contabil brut cumulat de la inceputul anului, obtinut pana in trimestrul sau in anul punerii in functiune a activelor prevazute la alin. (1). Scutirea de impozit pe profit aferenta investitiilor realizate se acorda in limita impozitului pe profit calculat cumulat de la inceputul anului pana in trimestrul punerii in functiune a activelor prevazute la alin. (1), pentru contribuabilii care aplica sistemul trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit, respectiv in limita impozitului pe profit calculat cumulat de la inceputul anului punerii in functiune a activelor prevazute la alin. (1) pana la sfarsitul anului respectiv pentru contribuabilii care aplica sistemul anual de declarare si plata a impozitului pe profit.

. . . . . . . . . .

(4) in cazul contribuabililor prevazuti la art. 47 care devin platitori de impozit pe profit in conformitate cu prevederile art. 48 alin. (31) si art. 52, pentru aplicarea facilitatii se ia in considerare profitul contabil brut cumulat de la inceputul trimestrului respectiv investit in activele prevazute la alin. (1), puse in functiune incepand cu trimestrul in care acestia au devenit platitori de impozit pe profit.

(5) Scutirea se calculeaza trimestrial sau anual, dupa caz. Suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai putin partea aferenta rezervei legale, se repartizeaza la sfarsitul exercitiului financiar sau in cursul anului urmator, cu prioritate pentru constituirea rezervelor, pana la concurenta profitului contabil inregistrat la sfarsitul exercitiului financiar. in cazul in care la sfarsitul exercitiului financiar se realizeaza pierdere contabila nu se efectueaza recalcularea impozitului pe profit aferent profitului investit, iar contribuabilul nu repartizeaza la rezerve suma profitului investit."

7. La articolul 22, dupa alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (101), cu urmatorul cuprins:

"
(101) Contribuabilii care aplica prevederile Legii nr. 153/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru completarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati, pentru achizitiile reprezentand aparate de marcat electronice fiscale, definite potrivit legii, nu aplica prevederile prezentului articol."

8. La articolul 25, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:

"
(21) Cheltuielile suportate de angajator aferente activitatii in regim de telemunca pentru salariatii care desfasoara activitatea in acest regim, potrivit legii, sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal."

9. La articolul 25 alineatul (3) litera b), punctul 21 se abroga.

10. La articolul 25 alineatul (4), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera f1), cu urmatorul cuprins:f1) cheltuielile efectuate ca urmare a unor tranzactii cu o persoana situata intr-un stat care, la data inregistrarii cheltuielilor, este inclus in anexa I si/sau anexa II din Lista UE a jurisdictiilor necooperante in scopuri fiscale, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;".

11. La articolul 25 alineatul (4), litera q) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"
q) cheltuielile cu beneficiile acordate salariatilor in instrumente de capitaluri cu decontare in actiuni. Acestea reprezinta elemente similare cheltuielilor la momentul acordarii efective a beneficiilor;".

12. La articolul 25, dupa alineatul (11) se introduc doua noi alineate, alineatele (12) si (13), cu urmatorul cuprins:

"
(12) in situatia in care un beneficiar al unei sponsorizari/burse private/mecenat restituie suma respectiva contribuabilului, potrivit legii, intr-un an fiscal diferit de cel in care a fost acordata sponsorizarea/bursa privata/mecenatul, suma dedusa pentru acea sponsorizare/bursa privata sau mecenat din impozitul pe profit, in perioade fiscale precedente, in limita prevazuta de lege, se adauga ca diferenta de plata la impozitul pe profit datorat in trimestrul/anul restituirii sponsorizarii/bursei private/mecenatului. Pentru situatiile in care restituirile de sponsorizari/burse private/mecenat se efectueaza in acelasi an fiscal, contribuabilul regularizeaza in trimestrul/anul restituirii sponsorizarii/bursei private/mecenatului sumele deduse din impozitul pe profit, in trimestrele precedente, in limita prevazuta de lege.

(13) Cheltuielile reprezentand amortizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, care se scad din impozitul pe profit potrivit alin. (4) lit. t), sunt cheltuieli nedeductibile la calculul rezultatului fiscal."

13. La articolul 26 alineatul (1), partea dispozitiva a literei c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"
c) ajustarile pentru deprecierea creantelor, inregistrate potrivit reglementarilor contabile aplicabile, altele decat cele prevazute la lit. d)-f), h) si i), daca creantele indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:".

14. La articolul 29, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:

"
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1)-(3), contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, pentru determinarea rezultatului fiscal, vor avea in vedere urmatoarele reguli:

a) in cazul in care contractul de leasing transfera dreptul de proprietate asupra activului-suport la locatar pana la incheierea duratei contractului de leasing sau costul activului aferent dreptului de utilizare reflecta faptul ca locatarul va exercita o optiune de cumparare, locatarul deduce cheltuielile cu amortizarea activului aferent dreptului de utilizare pe durata activului-suport, determinata potrivit art. 28, cu respectarea si a celorlalte conditii prevazute in cadrul art. 28;

b) in cazul contractelor de leasing care nu indeplinesc conditia prevazuta la lit. a), cheltuielile cu amortizarea activului aferent dreptului de utilizare se deduc astfel:

1. pe durata contractului de leasing, in situatia in care locatarul amortizeaza activul respectiv pe aceeasi durata, potrivit reglementarilor contabile aplicabile;

2. pe durata activului-suport determinata potrivit art. 28, in situatia in care locatarul amortizeaza activul respectiv pe durata de utilizare economica a activului-suport, potrivit reglementarilor contabile aplicabile. in cazul in care activele-suport sunt de natura celor prevazute la art. 28 alin. (4), cu exceptia celor prevazute la art. 28 alin. (4) lit. c), cheltuielile cu amortizarea activului aferent dreptului de utilizare se deduc pe durata contractului de leasing;

c) pentru deducerea cheltuielilor privind dobanzile, in cazurile prevazute la lit. a) si b), se aplica prevederile art. 402d) in situatia in care activele-suport care fac obiectul contractelor prevazute la lit. a) reprezinta active de natura celor prevazute la art. 22 alin. (1), scutirea de impozit pe profit a profitului reinvestit, potrivit art. 22, se aplica la valoarea dreptului de utilizare a activelor respective;

e) pentru deducerea cheltuielilor prevazute la lit. b) se aplica si prevederile art. 25 alin. (1) si (3) lit. l), dupa caz;

f) in cazul in care se efectueaza reevaluarea activului aferent dreptului de utilizare sunt aplicabile prevederile art. 7 pct. 44 lit. c), art. 23 lit. g), art. 25 alin. (4) lit. l), art. 26 alin. (6) si (7);

g) pentru clasificarea contractelor de leasing, locatarul nu aplica prevederile art. 7 pct. 7 si 8, art. 28 alin (4) si (14).

h) pentru deducerea diferentelor de curs valutar se aplica prevederile art. 402, cu exceptia vehiculelor rutiere motorizate, unde se aplica prevederile art. 25 alin. (3) lit. l);

(5) in cazul contractelor de leasing pe termen scurt si in cazul contractelor de leasing in care activul-suport are o valoare mica, pentru care locatarul opteaza sa nu aplice dispozitiile privind recunoasterea contractelor de leasing, potrivit reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, cheltuielile aferente acestor contracte, reprezinta cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal."

15. La articolul 31, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:

"
(21) Prevederile alin. (2) se aplica si:

a) contribuabilului care, in calitate de absorbant/beneficiar al unei operatiuni de fuziune/divizare/desprindere, preia de la un platitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor care a fost anterior platitor de impozit pe profit, o pierdere fiscala nerecuperata integral de catre absorbit/divizat/cedent, potrivit prevederilor prezentului articol. Aceasta pierdere se recupereaza de catre contribuabil, pe perioada ramasa, cuprinsa intre anul inregistrarii pierderii fiscale si limita celor 7 ani;

b) contribuabilului care, intr-o perioada anterioara in care era platitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor, a preluat, ca absorbant/beneficiar al unei operatiuni de fuziune/divizare/desprindere, de la un platitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor, fost platitor de impozit pe profit, o pierdere fiscala nerecuperata, potrivit prevederilor prezentului articol. Aceasta pierdere se recupereaza de catre contribuabil pe perioada ramasa, cuprinsa intre anul inregistrarii pierderii fiscale si limita celor 7 ani;

c) contribuabilului care, intr-o perioada anterioara in care era platitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor, a preluat, ca absorbant/beneficiar al unei operatiuni de fuziune/divizare/desprindere, de la un alt platitor de impozit pe profit, o pierdere fiscala nerecuperata integral, potrivit prevederilor prezentului articol. Aceasta pierdere se recupereaza de catre contribuabil pe perioada ramasa cuprinsa intre anul inregistrarii pierderii fiscale si limita celor 7 ani."

16. Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"
Art. 35. - Reguli generale aplicabile persoanelor juridice cu sediul in Romania, infiintate potrivit legislatiei europene, si persoanelor juridice straine rezidente in Romania potrivit locului conducerii efective
Prevederile referitoare la persoana juridica romana cuprinse la art. 23, 24, 32, 34, 38, 39, precum si art. 43 se aplica in aceleasi conditii si situatii persoanelor juridice cu sediul in Romania, infiintate potrivit legislatiei europene, si persoanelor juridice straine rezidente in Romania potrivit locului conducerii efective.

Pentru aplicarea art. 24 si 33 persoanele juridice straine rezidente in Romania potrivit locului conducerii efective trebuie sa aiba una dintre formele de organizare prevazute in anexa nr. 1, respectiv anexa nr. 3, din prezentul titlu."

17. La articolul 39, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"
(6) Creditul acordat pentru impozitele platite unui stat strain
intr-un an fiscal nu poate depasi impozitul pe profit, calculat prin
aplicarea cotei de impozit pe profit prevazute la art. 17 la profitul impozabil obtinut in statul strain, determinat in conformitate cu regulile prevazute in prezentul titlu, sau la venitul obtinut din statul strain. Creditul se acorda din impozitul pe profit calculat pentru anul in care impozitul a fost platit statului strain. Plata impozitului in strainatate se dovedeste printr-un document justificativ, eliberat de autoritatea competenta a statului strain sau de catre platitorul de venit/agentul care retine la sursa impozitul in situatia in care autoritatea competenta a statului strain nu elibereaza un astfel de document. Pentru veniturile pentru care nu se realizeaza retinerea la sursa, impozitul platit in strainatate de persoana juridica se dovedeste printr-un document justificativ, eliberat de autoritatea competenta a statului strain sau prin copia declaratiei fiscale sau a documentului similar depusa/depus la autoritatea competenta straina insotita de documentatia care atesta plata acestuia, in situatia in care autoritatea competenta a statului strain nu elibereaza documentul justificativ."18. La articolul 406, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"
(6) in masura in care un tratament neuniform al elementelor hibride implica venitul unui sediu permanent ignorat, care nu face obiectul impozitarii in Romania, prin care un contribuabil cu rezidenta fiscala in Romania isi desfasoara activitatea intr-un alt stat membru/stat tert, contribuabilul roman include in baza impozabila veniturile care, in caz contrar, ar fi atribuite sediului permanent ignorat. Aceasta regula se aplica, cu exceptia cazului in care Romania scuteste veniturile respective in temeiul unei conventii de evitare a dublei impuneri incheiate cu un alt stat membru/stat tert."

19. Dupa capitolul IV se introduce un nou capitol, capitolul IV1 "Reguli privind consolidarea fiscala in domeniul impozitului pe profit", cuprinzand articolele 421-4211, cu urmatorul cuprins:

"
CAPITOLUL IV1

Reguli privind consolidarea fiscala in domeniul impozitului pe profit
Art. 421. -
Prevederile prezentului capitol instituie sistemul de consolidare fiscala in domeniul impozitului pe profit si reglementeaza impozitarea grupului fiscal.

Art. 422. - Definitii specifice
in sensul prezentului capitol, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

1. Grupul fiscal in domeniul impozitului pe profit se constituie din cel putin doua dintre urmatoarele entitati, denumite in continuare membri:

(i) o persoana juridica romana/persoana juridica cu sediul social in Romania infiintata potrivit legislatiei europene si una sau mai multe persoane juridice romane/persoane juridice cu sediul social in Romania infiintate potrivit legislatiei europene la care aceasta detine, in mod direct sau indirect, cel putin 75% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot al acestora;

(ii) cel putin doua persoane juridice romane la care o persoana fizica romana detine, in mod direct sau indirect, cel putin 75% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot;

(iii) cel putin doua persoane juridice romane detinute, in mod direct sau indirect, in proportie de cel putin 75% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, de o persoana juridica/fizica, rezidenta intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri sau intr-un stat cu care s-a incheiat un acord privind schimbul de informatii;

(iv) cel putin o persoana juridica romana detinuta, in mod direct sau indirect, in proportie de cel putin 75% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, de o persoana juridica rezidenta intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri sau intr-un stat cu care s-a incheiat un acord privind schimbul de informatii si sediul permanent/sediul permanent desemnat din Romania al acestei persoane juridice straine.

2. Persoana juridica responsabila reprezinta persoana juridica romana/persoana juridica cu sediul social in Romania infiintata potrivit legislatiei europene, membra a unui grup fiscal in domeniul impozitului pe profit, desemnata pentru determinarea rezultatului fiscal consolidat al grupului fiscal, depunerea declaratiei de impozit pe profit si efectuarea platii impozitului pe profit in numele grupului.

Art. 423. - Reguli de aplicare a sistemului de consolidare fiscala si constituire a grupului fiscal
(1) Perioada de aplicare a sistemului de consolidare fiscala in domeniul impozitului pe profit este de 5 ani fiscali, calculati incepand cu primul an al aplicarii sistemului de consolidare fiscala si pana la desfiintarea grupului fiscal, iar sistemul este optional. Optiunea se comunica organului fiscal competent pe baza unei cereri comune depuse de reprezentantul legal al persoanei juridice responsabile semnata de catre reprezentantii legali ai tuturor membrilor grupului. Cererea se depune cu cel putin 60 de zile inainte de inceperea perioadei pentru care se solicita aplicarea consolidarii fiscale. Sistemul de consolidare fiscala in domeniul impozitului pe profit se aplica incepand cu anul fiscal urmator depunerii cererii.

(2) Pentru constituirea grupului fiscal membrii trebuie sa indeplineasca, la data depunerii cererii, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a) conditia de detinere prevazuta la art. 422 pct. 1 trebuie sa fie indeplinita pentru o perioada neintrerupta de un an, anterioara inceperii perioadei de consolidare fiscala prevazuta la alin. (1);b) sunt contribuabili platitori de impozit pe profit, conform art. 13 alin. (1) lit. a), b) si e), care aplica acelasi sistem de plata a impozitului pe profit prevazut la art. 41;

c) au acelasi an fiscal, potrivit art. 16;

d) nu fac parte dintr-un alt grup fiscal in domeniul impozitului pe profit;

e) nu sunt platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor sau nu sunt concomitent platitori de impozit pe profit si platitori de impozit specific;

f) nu intra sub incidenta prevederilor art. 18;

g) nu se afla in dizolvare/lichidare, potrivit legii.

(3) Conditiile prevazute la alin. (2) lit. b)-g) si conditia de detinere prevazuta la art. 422 pct. 1 trebuie indeplinite pe intreaga perioada de consolidare fiscala.

(4) Prin exceptie de la prevederile Titlului III si prin derogare de la prevederile Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati, pe perioada de consolidare, membrii grupului fiscal care indeplinesc conditiile prevazute la art. 47 sau la art. 3 din Legea nr. 170/2016 aplica prevederile prezentului titlu.

(5) in situatia in care se decide mentinerea grupului fiscal si continuarea sistemului de consolidare fiscala in domeniul impozitului pe profit, dupa incheierea perioadei de consolidare de 5 ani fiscali, persoana juridica responsabila reinnoieste optiunea. Optiunea se comunica organului fiscal competent pe baza unei cereri comune depuse de reprezentantul legal al persoanei juridice responsabile semnata de catre reprezentantii legali ai tuturor membrilor grupului, in care se precizeaza si perioada pentru care grupul decide continuarea aplicarii sistemului de consolidare fiscala. Cererea se depune cu cel putin 60 de zile inainte de inceperea perioadei pentru care se solicita continuarea aplicarii sistemului de consolidare fiscala.

(6) Procedura de implementare si de administrare a grupului fiscal, precum si modelul si continutul cererii comune si a unor formulare se stabilesc prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

Art. 424. - Intrarea sau iesirea unui membru din grupul fiscal
(1) in cazul in care o entitate indeplineste conditia de detinere prevazuta la art. 422 pct. 1 si conditiile prevazute la art. 423 alin. (2) aceasta poate intra ca membru al unui grup fiscal incepand cu anul fiscal urmator indeplinirii conditiilor. Intrarea se efectueaza pe baza unei cereri de modificare, in cazul careia se utilizeaza procedura de comunicare a optiunii prevazute la art. 423 alin. (1).

(2) in cazul in care o entitate nu mai indeplineste conditia prevazuta la art. 422 pct. 1 sau conditiile prevazute la art. 423 alin. (2) lit. b)-g) aceasta iese din grupul fiscal si nu mai aplica sistemul de consolidare fiscala in domeniul impozitului pe profit incepand cu trimestrul urmator celui in care conditiile nu mai sunt indeplinite.

(3) in cazul operatiunilor de reorganizare, iesirea/intrarea membrilor din/in grupul fiscal se efectueaza in cursul anului fiscal.

(4) Persoana juridica responsabila trebuie sa comunice organului fiscal competent modificarea grupului fiscal, astfel:

a) in situatia prevazuta la alin. (1) cu cel putin 60 de zile inainte de inceperea anului fiscal pentru care solicita intrarea in grupul fiscal;

b) pentru situatiile prevazute la alin. (2) si (3), in termen de 15 zile de la producerea evenimentului care a generat aceasta situatie.

Art. 425. - Reguli privind calcularea rezultatului fiscal consolidat
(1) Fiecare membru al grupului fiscal determina rezultatul fiscal in mod individual potrivit regulilor stabilite de prezentul titlu, luand in considerare si prevederile art. 427.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) al art. 13 si art. 19, rezultatul fiscal consolidat al grupului fiscal se determina prin insumarea algebrica a rezultatelor fiscale determinate in mod individual de fiecare membru al grupului fiscal. Rezultatul fiscal consolidat pozitiv este profit impozabil, iar rezultatul fiscal consolidat negativ este pierdere fiscala. Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea cotei prevazute la art. 17 asupra rezultatului fiscal consolidat pozitiv al grupului.
(3) Rezultatul fiscal consolidat al grupului fiscal se calculeaza trimestrial/anual, cumulat de la inceputul anului fiscal.

(4) La determinarea impozitului pe profit datorat de grupul fiscal se vor avea in vedere sumele reprezentand: creditul fiscal, impozitul pe profit scutit potrivit art. 22 si art. 221, scutiri si reduceri de impozit pe profit calculate potrivit legislatiei in vigoare, sumele reprezentand cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private, potrivit legii, costul de achizitie al aparatelor de marcat electronice fiscale si alte sume care se scad din impozitul pe profit, potrivit legislatiei in vigoare, determinate de fiecare membru si comunicate persoanei juridice responsabile. Aceste sume se scad in limita impozitului pe profit datorat de grupul fiscal.

(5) in scopul determinarii rezultatului fiscal consolidat al grupului fiscal persoana juridica responsabila este obligata sa evidentieze in registrul de evidenta fiscala rezultatele fiscale individuale determinate de fiecare membru, potrivit alin. (1), precum si sumele care se scad din impozitul pe profit datorat de grup potrivit alin. (4), inclusiv cele ale persoanei juridice responsabile.

Art. 426. - Regimul tranzactiilor intra- grup privind preturile de transfer
Fiecare membru al grupului fiscal are obligatia sa intocmeasca dosarul preturilor de transfer care va cuprinde atat tranzactiile desfasurate cu membrii grupului fiscal, precum si cu entitatile afiliate din afara grupului fiscal. Prin derogare de la prevederile alin. (2) al art. 108 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarele preturilor de transfer intocmite de fiecare membru al grupului fiscal vor fi prezentate de catre persoana juridica responsabila.

Art. 427. - Reguli privind regimul pierderilor fiscale
(1) Pierderile fiscale inregistrate de un membru al grupului inainte de aplicarea sistemului de consolidare fiscala in domeniul impozitului pe profit se recupereaza, in conformitate cu prevederile art. 31, de catre membrul respectiv, numai din profiturile impozabile ale acestuia.

(2) Pierderile fiscale inregistrate de un membru al grupului in perioada aplicarii sistemului de consolidare fiscala se recupereaza din rezultatul fiscal consolidat al grupului.

(3) in cazul desfiintarii grupului dupa perioada prevazuta la art. 423 alin. (1), pierderile inregistrate si nerecuperate in perioada consolidarii fiscale se recupereaza de catre persoana juridica responsabila, potrivit art. 31.

Art. 428. - Reguli de calcul in situatia iesirii unui membru din grupul fiscal sau desfiintarii grupului fiscal
(1) in cazul in care conditia prevazuta la pct. 1 al art. 422 sau una dintre conditiile prevazute la art. 423 alin. (2), lit. b) -f) nu mai sunt indeplinite de unul dintre membri, inainte de expirarea perioadei de 5 ani fiscali, dar conditiile sunt indeplinite de ceilalti membri, inclusiv in ceea ce priveste numarul de membri, perioada de consolidare fiscala se incheie numai pentru membrul care nu mai indeplineste conditiile respective. Membrul grupului care in cursul anului fiscal nu mai indeplineste una dintre conditii calculeaza impozitul pe profit, in mod individual, incepand cu trimestrul urmator celui in care cel putin una dintre conditii nu mai este indeplinita. Pentru perioada in care s-a aplicat sistemul de consolidare membrul grupului recalculeaza impozitul pe profit pe baza rezultatelor fiscale individuale, cu perceperea de creante fiscale accesorii stabilite potrivit Codului de procedura fiscala, dupa caz, de la data aplicarii sistemului si pana la sfarsitul trimestrului in care nu mai sunt indeplinite conditiile. in mod corespunzator, si persoana juridica responsabila recalculeaza impozitul pe profit datorat de grup cu perceperea de creante fiscale accesorii stabilite potrivit Codului de procedura fiscala, dupa caz, de la data aplicarii sistemului si pana la sfarsitul trimestrului in care nu mai sunt indeplinite conditiile si are obligatia depunerii declaratiei fiscale rectificative. in acest caz membrul care iese din grup are obligatia declararii si platii impozitului pe profit, potrivit art. 41 si 42.

(2) Prevederile referitoare la recalcularea impozitului si perceperea de creante fiscale accesorii stabilite potrivit Codului de procedura fiscala, dupa caz, prevazute de alin. (1) se aplica pentru fiecare membru si pentru persoana juridica responsabila si in situatia in care grupul fiscal se desfiinteaza inainte de expirarea perioadei de 5 ani fiscali ca urmare a neindeplinirii conditiilor prevazute la pct. 1 al art. 422 sau a conditiilor de la art. 423 alin. (2), lit. b) -f), precum si in situatia in care drept urmare a neindeplinirii conditiilor numarul minim de cel putin doi membri nu este indeplinit.

(3) Prevederile referitoare la recalcularea impozitului pe profit prevazut la alin. (1) nu se aplica in urmatoarele situatii:

a) vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la unul dintre membrii grupului, cu conditia ca, drept urmare a acestei operatiuni, detinerea sa scada sub 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot;

b) dizolvarea, potrivit legii, a unui membru al grupului;

c) iesirea unui membru al grupului ca urmare a operatiunilor de reorganizare prevazute la art. 32 alin. (1) si art. 33 alin. (1) lit. a);

(4) in situatiile prevazute la alin. (3) persoana juridica responsabila trebuie sa comunice organului fiscal competent modificarea grupului fiscal. Membrul grupului care iese din grup, potrivit alin. (3), este verificat de organul fiscal competent pentru efectuarea inspectiei fiscale.

(5) in cazul in care in mod voluntar toti membrii grupului fiscal solicita desfiintarea grupului in cursul unui an fiscal, inainte de expirarea perioadei de 5 ani fiscali, grupul fiscal se desfiinteaza incepand cu anul fiscal urmator. Fiecare membru al grupului calculeaza impozitul pe profit, in mod individual, pentru perioada in care s-a aplicat sistemul de consolidare prin recalcularea impozitului pe profit pe baza rezultatelor fiscale individuale, cu perceperea de creante fiscale accesorii stabilite potrivit Codului de procedura fiscala, dupa caz, de la data aplicarii sistemului si pana la inceputul anului fiscal in care grupul se desfiinteaza. in mod corespunzator, si persoana juridica responsabila recalculeaza impozitul pe profit datorat de grup cu perceperea de creante fiscale accesorii stabilite potrivit Codului de procedura fiscala, dupa caz, de la data aplicarii sistemului si pana la inceputul anului fiscal in care grupul se desfiinteaza si are obligatia depunerii declaratiei fiscale rectificative. in acest caz membrii care ies din grup au obligatia declararii si platii impozitului pe profit, potrivit art. 41 si 42.

Art. 429. - Declararea si plata impozitului pe profit, depunerea declaratiei anuale de impozit pe profit
(1) Pentru grupul fiscal care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit trimestrial, fiecare membru al grupului fiscal determina individual rezultatul fiscal si il comunica persoanei juridice responsabile, pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare incheierii trimestrelor I-III. Pentru trimestrul IV comunicarea se efectueaza pana la termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit prevazut la art. 42.
(2) Calculul, declararea si plata impozitului pe profit trimestrial datorat de grupul fiscal se efectueaza de catre persoana juridica responsabila pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare incheierii trimestrelor I, II si III. Definitivarea si plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se efectueaza de persoana juridica responsabila pana la termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit prevazut la art. 42.

(3) Pentru grupul fiscal care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, platile anticipate trimestriale se stabilesc in suma de o patrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, determinate prin insumarea impozitului pe profit datorat pentru anul precedent de fiecare membru al grupului cu aplicarea corespunzatoare si a celorlalte reguli pentru determinarea/declararea/efectuarea platilor anticipate trimestriale, dupa caz, potrivit art. 41. Termenul pana la care se efectueaza plata impozitului anual de persoana juridica responsabila este termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit, prevazut la art. 42.

(4) Persoana juridica responsabila este obligata sa depuna o declaratie anuala consolidata privind impozitul pe profit in care raporteaza rezultatele intregului grup fiscal si este responsabila pentru plata impozitului pe profit calculat pentru intregul grup fiscal. Declaratia anuala privind impozitul pe profit se depune la organul fiscal competent, impreuna cu declaratia anuala privind impozitul pe profit a fiecarui membru, pana la data de 25 martie inclusiv a anului urmator/pana la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv, de la inchiderea anului fiscal modificat.

(5) Persoana juridica responsabila are obligatia de a depune declaratia informativa privind beneficiarii sponsorizarilor/mecenatului/burselor private efectuate de membrii grupului, pana la termenul prevazut la alin. (4).

Art. 4210. - Alte obligatii
Fiecare membru al grupului trebuie sa se supuna controlului fiscal competent si sa raspunda separat si in solidar pentru plata impozitului pe profit datorat de grupul fiscal pentru perioada cat apartine respectivului grup fiscal. Organul fiscal competent in administrarea persoanelor care fac parte din grupul fiscal este organul fiscal desemnat in acest scop in conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4211. - Reguli antiabuz
Prevederile prezentului capitol nu se aplica atunci cand optiunea privind aplicarea sistemului de consolidare fiscala in domeniul impozitului pe profit are ca scop frauda si evaziunea fiscala."

20. La articolul 43 alineatul (5), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"
a) fondurilor de pensii administrate privat, fondurilor de pensii facultative si organismelor de plasament colectiv fara personalitate juridica, constituite potrivit legislatiei in materie;".

21. La articolul 45, dupa alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5)-(7), cu urmatorul cuprins:

"
(5) Prevederile art. 29 alin. (4) si (5) se aplica pentru contractele incheiate incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(6) Sistemul de consolidare fiscala se aplica astfel:

a) pentru contribuabilii care intra sub incidenta art. 16 alin. (1), incepand cu anul fiscal 2022, potrivit cererii;

b) pentru contribuabilii care intra sub incidenta art. 16 alin. (5), cu prima zi a anului fiscal modificat care incepe ulterior datei de 1 ianuarie 2022, potrivit cererii.

(7) Contribuabilii care la determinarea impozitului pe profit aferent anului 2020 scad costul de achizitie al aparatelor de marcat electronice fiscale achizitionate si puse in functiune in anii 2018 si 2019, potrivit Legii nr. 153/2020, pentru care au aplicat in anii respectivi prevederile art. 22, adauga la impozitul datorat si valoarea impozitului pe profit scutit aferent acestor aparate."

22. La articolul 51, alineatele (2) si (3) se abroga.

23. La articolul 53 alineatul (1), dupa litera m) se introduce o noua litera, litera n), cu urmatorul cuprins:n) dividendele primite de la o persoana juridica romana."

24. La articolul 53, litera b) a alineatului (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"
b) in trimestrul IV sau in ultimul trimestru al perioadei impozabile, in cazul contribuabililor care isi inceteaza existenta, diferenta favorabila dintre veniturile din diferente de curs valutar/veniturile financiare aferente creantelor si datoriilor cu decontare in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora, si cheltuielile din diferente de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, inregistrate cumulat de la inceputul anului; in cazul microintreprinderilor care devin platitoare de impozit pe profit potrivit art. 48 alin. (31) si art. 52, aceasta diferenta reprezinta elemente similare veniturilor in primul trimestru pentru care datoreaza impozit pe profit; in cazul microintreprinderilor care exercita optiunea prevazuta la art. 48 alin. (31) sau depasesc limita veniturilor, conform art. 52, in primul trimestru al anului fiscal, diferenta respectiva nu reprezinta elemente similare veniturilor in acest prim trimestru."

25. Articolul 54 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"
Art. 54. - Reguli de determinare a conditiilor de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderii
Pentru incadrarea in conditiile privind nivelul veniturilor prevazute la art. 47 alin. (1) lit. c) si art. 52 se vor lua in calcul aceleasi elemente care constituie baza impozabila prevazuta la art. 53."

26. La articolul 59, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"
(2) Persoana fizica nerezidenta care indeplineste conditia de rezidenta prevazuta la art. 7 pct. 28 lit. b) este supusa impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, incepand cu prima zi in care declara ca centrul intereselor vitale se afla in Romania."

27. La articolul 59, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:

"
(21) Persoana fizica nerezidenta care indeplineste conditia de rezidenta prevazuta la art. 7 pct. 28 lit. c) este supusa impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, incepand cu prima zi a sosirii in Romania."

28. La articolul 60, punctul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"
6. Prosumatorii persoane fizice, altele decat cele organizate conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016, pentru veniturile obtinute din vanzarea energiei electrice la furnizorii de energie electrica cu care respectivii prosumatori au incheiate contracte de furnizare a energiei electrice, daca centralele electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile pe care le detin au puterea electrica instalata de cel mult 27 kW pe loc de consum."

29. Articolul 66 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 66. - Stabilirea sumelor fixe
Sumele sunt calculate prin rotunjire la un leu, prin neglijarea fractiunilor de pana la 50 de bani inclusiv si majorarea la leu a fractiunilor ce depasesc 50 de bani."

30. La articolul 68, litera c) a alineatului (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"
c) castigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate intr-o activitate independenta, exclusiv contravaloarea bunurilor din patrimoniul personal afectate exercitarii activitatii, ramase la incetarea activitatii;".

31. La articolul 68 alineatul (7), dupa litera k) se introduc doua noi litere, literele k1) si k2), cu urmatorul cuprins:

"
k1) cheltuielile cu amortizarea bunurilor din patrimoniul personal afectate exercitarii activitatii, potrivit legii;

k2) cheltuielile cu costul de achizitie al aparatelor de marcat electronice fiscale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, puse in functiune in anul respectiv, potrivit legii."

32. La articolul 68, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu urmatorul cuprins:

"
(71) in cazul transformarii/schimbarii formei de exercitare a unei activitati, cu respectarea legislatiei in materie specifica fiecarei forme de exercitare, in conditiile continuarii activitatii, sunt aplicabile urmatoarele reguli:

a) nu se include in venitul brut al activitatii care urmeaza sa se transforme/schimbe si nu este supusa impozitarii contravaloarea bunurilor si drepturilor, inclusiv creantele neincasate care se transfera in patrimoniul afacerii in care s-a transformat/schimbat;

b) pentru cheltuielile reprezentand sumele datorate de entitatea care se transforma/schimba, la data transformarii/schimbarii, se respecta regulile generale privind deducerea cheltuielilor la entitatea in care s-a transformat/schimbat;

c) in venitul brut al activitatii care urmeaza sa se transforme/schimbe se include si suma reprezentand contravaloarea bunurilor si drepturilor din patrimoniul afacerii care trec in patrimoniul personal al contribuabilului, la momentul transformarii/schimbarii activitatii, operatiune considerata din punct de vedere fiscal o instrainare. Evaluarea acestora se face la preturile practicate pe piata sau stabilite prin expertiza tehnica."

33. Dupa articolul 681 se introduce un nou articol, articolul 682, cu urmatorul cuprins:

"
Art. 682. - Plati anticipate ale impozitului pentru unele venituri din activitati independente
(1) Veniturile realizate de catre contribuabili, altii decat titularul dreptului de proprietate, fost proprietar sau mostenitorii legali ori testamentari ai acestuia, de la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, ca urmare a valorificarii dreptului de creanta dobandit in legatura cu masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania potrivit prevederilor Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt calificate ca fiind venituri din activitati independente, daca sunt indeplinite cel putin 4 din criteriile prevazute la art. 7 pct. 3.

(2) Contribuabilii care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri prevazute la alin. (1) pentru care determinarea venitului net anual se efectueaza in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, au obligatia sa efectueze plati anticipate in contul impozitului anual datorat la bugetul de stat.

Pentru a consulta continuarea Legii 296/2020, click AICI»»

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "Codul FISCAL a fost modificat! Vezi ce reglementari au fost aduse impozitului pe profit, impozitului pe veniturile microintreprinderilor si impozitului pe venit":
Rating:

Nota: 5 din 3 voturi
Urmareste-ne pe Google News
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

© 2007 - 2024 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016