Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Cum se impoziteaza veniturile din cedarea folosintei bunurilor?

09-Sep-2014
3834
Prin randurile de mai jos, prezentam un material intocmit de ANAF in ce priveste veniturile impozabile din cedarea folosintei bunurilor (chirii), exclusiv arenda si inchirierea in scop turistic.

1. DEFINIREA VENITURILOR DIN CEDAREA FOLOSINTEI BUNURILOR

Veniturile din cedarea folosintei bunurilor sunt veniturile, in bani si/sau in natura, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de catre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, altele decat veniturile din activitati independente.

2. INREGISTRAREA CONTRACTULUI INTRE PARTI

Veniturile din cedarea folosintei bunurilor se stabilesc pe baza contractuluiincheiat intre parti, in forma scrisa.

Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, altele decat veniturile din arendare, au obligatia sa inregistreze contractul de inchiriere la organul fiscal , in termen de 15 zile de la data incheierii contractului intre parti. O data cu inregistrarea contractului se depune si Declaratia privind venitul estimat/norma de venit.
in cazul in care bunul inchiriat este detinut in comun, contractul se va inregistra de catre fiecare coproprietar la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul. Documentele se vor prezenta in copie si original. Dupa verificarea realitatii datelor de catre functionarul public de la ghiseu, actele in original se restituie contribuabilului.

Documente necesare pentru inregistrarea contractului de inchiriere:

3 exemplare de contract de inchiriere (un original si doua copii)
Dovada detinerii proprietatii (copie si original)
Declaratia de venit estimat/norma de venit (formular 220, 2 exemplare)
Act de identitate proprietar(i) (copie si original)

3. DEPUNEREA DECLARATIEI PRIVIND VENITUL ESTIMAT/NORMA DE VENIT

Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, altele decat veniturile din arendare , au obligatia sa depuna Declaratia privind venitul estimat/norma de venit formular 220, in termen de 15 zile de la incheierea contractului intre parti.

Contribuabilii pentru care cheltuielile se determina in sistem forfetar si care au optat pentru determinarea venitului net in sistem real depun declaratia privind venitul estimat/norma de venit completata corespunzator.

Persoanele fizice care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de inchiriere, depun cate o declaratie estimativa pentru fiecare sursa. in situatia inchirierii bunurilor detinute in comun, fiecare coproprietar completeaza si depune cate o declaratie, corespunzator cotei care ii revine din proprietate.

3.1. Completarea si depunerea declaratiilor

Declaratiile fiscale se completeaza in doua exemplare.Originalul se depune la registratura organului fiscal competent sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, iar copia se pastreaza de catre contribuabil.

Data depunerii declaratiilor este data inregistrarii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la posta, dupa caz.

3.2 Organul fiscal competent

Contractul de inchiriere si Declaratia privind venitul estimat/norma de venit se inregistreaza / depune la organul fiscal competent care poate fi :

- organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii
- adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
- organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fara domiciliu fiscal in Romania si care realizeaza venituri in Romania.

4. DECIZIA DE IMPUNERE PENTRU PLATI ANTICIPATE CU TITLU DE IMPOZIT

"Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum si privind obligatiile de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale ” este actul administrativ fiscal care se emite de organul fiscal competent ca urmare a prelucrarii datelor inscrise de contribuabil in declaratia privind venitul estimat/norma de venit. Prin aceasta, se stabilesc platile anticipate cu titlu de impozit datorate de contribuabil in contul impozitului pe venitul anual datorat.

"Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum si privind obligatiile de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale ” se intocmeste in doua exemplare. Un exemplar se comunica contribuabililor iar cel de-al doilea se arhiveaza la organul fiscal competent, la dosarul contribuabilului.

Contribuabilii care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor pe parcursul unui an, cu exceptia veniturilor din arendare, datoreaza plati anticipate cu titlu de impozit in contul impozitului pe venit catre bugetul de stat.

4.1. Stabilirea platilor anticipate de impozit

Platile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent, pe fiecare sursa de venit, luandu-se ca baza de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat in anul precedent, dupa caz, prin emiterea unei decizii care se comunica contribuabililor, potrivit legii.

In cazul in care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosintei bunurilor reprezinta echivalentul in lei al unei sume in valuta, determinarea venitului anual estimat se efectueaza pe baza cursului de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ziua precedenta celei in care se efectueaza impunerea.

Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, respectiv:

- 25 martie;
- 25 iunie;
- 25 septembrie;
- 25 decembrie.

4.2. Reguli privind stabilirea impozitului, in cazul optiunii pentru determinarea venitului net in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla

Optiunea se exercita pentru fiecare an fiscal, prin completarea declaratiei privind venitul estimat/norma de venit pentru anul in curs si depunerea formularului la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv. in cazul in care contribuabilii incep sa realizeze in cursul anului, dupa data de 31 ianuarie inclusiv, venituri din aceasta categorie, optiunea se exercita pentru anul fiscal in curs, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, prin completarea si depunerea declaratiei privind venitul estimat/norma de venit.

in cursul anului fiscal contribuabilii sunt obligati sa efectueze plati anticipate cu titlu de impozit catre bugetul de stat, in contul impozitului anual datorat.

Organul fiscal competent stabileste platile anticipate prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual estimat din declaratia privind venitul estimat/norma de venit si emite decizia de impunere, care se comunica contribuabililor.

Pentru declaratiile privind venitul estimat/norma de venit depuse in luna decembrie nu se mai stabilesc plati anticipate, venitul net aferent perioadei pana la sfarsitul anului urmand sa fie supus impozitarii potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat.

4.3. Impozitarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor

Contribuabilii au obligatia de a depune declaratia privind venitul realizat la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.

Declaratia privind venitul realizat se completeaza pentru fiecare sursa si categorie de venit si se depune de catre:

- contribuabilii care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor, determinate in sistem real;
- contribuabilii care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor care au depus declaratii de venit estimativ in luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii;
- contribuabilii care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor, in baza contractelor incheiate intre parti in care chiria este exprimata in lei, a caror impunere este finala, pentru situatiile in care intervin modificari ale clauzelor contractuale, caz in care platile anticipate de impozit vor fi luate in calcul la stabilirea impozitului anual datorat.

Impozitul anual datorat se calculeaza de organul fiscal competent, pe baza declaratiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual determinat in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla, impozitul fiind final.
Organul fiscal stabileste impozitul anual datorat si emite decizia de impunere, pe care o comunica contribuabililor.

Diferentele de impozit ramase de achitat conform deciziei de impunere anuale se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza obligatii fiscale accesorii (dobanzi si penalitati de intarziere).
Impozitul anual datorat se vireaza integral la bugetul de stat.

4.4 Contribuabilii care nu au obligativitatea depunerii declaratiei privind venitul realizat

Nu au obligatia depunerii declaratiei privind venitul realizat, contribuabilii care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor pentru care chiria prevazuta in contractul incheiat intre parti este stabilita in lei, nu au optat pentru determinarea venitului net in sistem real si la sfarsitul anului anterior nu indeplinesc conditiile pentru calificarea veniturilor in categoria veniturilor din activitati independente pentru care platile anticipate de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat, si pentru care platile anticipate reprezinta impunere finala.

5. STABILIREA VENITULUI BRUT ANUAL DIN CEDAREA FOLOSINTEI BUNURILOR

5.1. Venitul brut din cedarea folosintei bunurilor

Venitul brut din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, altele decat veniturile din arendarea bunurilor agricole, reprezinta totalitatea sumelor in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura stabilite potrivit contractului incheiat intre parti, pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul incasarii acestora. Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta.

In cazul veniturilor obtinute din inchirierea bunurilor mobile si imobile din patrimoniul personal, venitul brut se stabileste pe baza chiriei prevazute in contractul incheiat intre parti pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul incasarii chiriei.

In cazul in care, venitul realizat din cedarea folosintei bunurilor, reprezinta echivalentul in lei al unei sume in valuta, contribuabilii determina venitul brut pe baza cursului de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru ultima zi a fiecarei luni, corespunzator lunilor din perioada de impunere.

5.2. Majorarea venitului brut cu cheltuielile care cad in sarcina proprietarului, dar sunt efectuate de cealalta parte contractanta(chirias)

In situatia in care, cheltuielile ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, sunt efectuate de cealalta parte contractanta,venitul brut stabilit prin contractul incheiat intre parti se majoreaza cu valoarea investitiilor efectuate la bunurile mobile si imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui detinator legal, care fac obiectul contractului de cedare a folosintei bunurilor, inclusiv al contractelor de comodat. in termen de 30 de zile de la finalizarea investitiilor, partea care a efectuat investitia este obligata sa comunice proprietarului, uzufructuarului sau altui detinator legal valoarea investitiei. Proprietarul, uzufructuarul sau alt detinator legal are obligatia sa declare la organul fiscal competent valoarea investitiei, in declaratia privind venitul realizat.

Ca exemplu, cheltuielile ce se incadreaza in cota forfetara de cheltuieli ce trebuiesc efectuate de proprietar, referitoare la intretinerea si repararea locuintei inchiriate, pot fi:

- intretinerea in bune conditii a elementelor structurii de rezistenta a cladirii, elementelor de constructie exterioara a cladirii, cum ar fi: acoperis, fatada, curtile si gradinile, precum si spatii comune din interiorul cladirii, cum ar fi: casa scarii, casa ascensorului si altele asemenea;
- intretinerea in bune conditii a instalatiilor comune proprii cladirii, respectiv ascensor, hidrofor, instalatii de alimentare cu apa, de canalizare, instalatii de incalzire centrala si de preparare a apei calde, instalatii electrice si de gaze;
- repararea si mentinerea in stare de siguranta in exploatare si de functionare a cladirii pe toata durata inchirierii locuintei.

In cazul efectuarii de catre chirias a unor astfel de cheltuieli care cad in sarcina proprietarului si se incadreaza in cota forfetara de cheltuieli, cu diminuarea corespunzatoare a chiriei, nu majoreaza venitul brut, impunerea ramane nemodificata.

6. STABILIREA VENITULUI NET ANUAL DIN CEDAREA FOLOSINTEI BUNURILOR

Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se stabileste prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.

Pentru recunoasterea deductibilitatii cheltuielii stabilite forfetar, proprietarul nu este obligat sa prezinte organului fiscal documente justificative.

Cheltuiala deductibila aferenta venitului, stabilita in cota forfetara de 25% aplicata la venitul brut, reprezinta uzura bunurilor inchiriate si cheltuielile ocazionate de intretinerea si repararea acestora, impozitele si taxele pe proprietate datorate potrivit legii, comisionul retinut de intermediari, primele de asigurare platite pentru bunul cedat spre folosinta, respectiv eventuale nerealizari ale veniturilor din arendare scontate, generate de conditii naturale nefavorabile, cum ar fi: grindina, seceta, inundatii, incendii si altele asemenea.

7. EMITEREA DECIZIEI DE IMPUNERE ANUALA

Impozitul anual datorat se stabileste de organul fiscal competent pe baza declaratiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual impozabil. Organul fiscal stabileste impozitul anual datorat pe baza declaratiei privind venitul realizat si emite decizia de impunere, pe care o comunica contribuabililor.

Venitul net anual impozabil se stabileste pe fiecare sursa de realizare a venitului prin deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale reportate.

Veniturile ce se realizeaza intr-o fractiune de an sau in perioade diferite ce reprezinta fractiuni ale aceluiasi an, se considera venit anual.

Pierderea fiscala anuala inregistrata pe fiecare sursa din cedarea folosintei bunurilor se reporteaza si se completeaza cu venituri obtinute din aceeasi sursa de venit din urmatorii 5 ani fiscali.

7.1. Termenul de plata a diferentelor de impozit, stabilite in plus, prin deciziile de impunere anuale

Diferentele de impozit ramase de achitat conform deciziei de impunere anuale se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza sumele stabilite ca accesorii (dobanzi, penalitati) potrivit reglementarilor in materie privind colectarea creantelor bugetare.
Platile anticipate stabilite pe baza contractelor incheiate intre parti in care chiria este exprimata in lei, reprezinta impozit final.

8. MODALITATI DE PLATA A IMPOZITULUI

Impozitul reprezentand plata anticipata pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor si diferentele de impozit anual de regularizat, stabilite in plus se pot achita:

in numerar la sediile organelor fiscale cat si la Trezoreriile Statului;
prin virament, in conturile deschise la Trezoreriile Statului;
prin mandat postal, in conturile deschise la Trezoreriile Statului.

9. REZILIEREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

Contribuabilii care reziliaza contractele de inchiriere in ^cursul anului au obligatia sa instiinteze in scris in termen de 5 zile organul fiscal competent. in acest sens se vor anexa, in copie, documentele din care sa rezulte rezilierea contractelor de inchiriere, cum ar fi : actul aditiona^, declaratia pe propria raspundere etc.

In situatia rezilierii, in cursul anului fiscal, a contractelor incheiate intre parti in care chiria este exprimata in lei, platile anticipate stabilite potrivit vor fi recalculate de organul fiscal competent la cererea contribuabilului, pe baza de documente justificative.

 10. CONTRIBUtIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE DATORATA (CASS)

Plata CASS se efectueaza anticipat, in cursul anului, cu regularizarea sumelor datorate anual, dupa caz, in functie de plafonul minim si maxim. Contributia lunara nu poate fi mai mica de 5,5% din salariul de baza minim brut pe tara daca venitul din chirii este unicul pentru care se plateste CASS (plafon minim) si nu poate fi mai mare de 5,5% din 5 salarii medii brute (plafon maxim).

Baza de calcul a CASS o reprezinta:

- in cazul veniturilor din inchirieri determinat in sistem forfetar: Venitul net (Venitul brut - cheltuieli forfetare calculate ca 25% din venitul brut)
- in cazul veniturilor din inchirieri determinat in sistem real: Venitul net (Totalul veniturilor incasate - cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale)

Contributia este calculata de organul fiscal in baza declaratiei privind venitul estimat (Formular 220) si a declaratiei privind venitul realizat (Formular 200) si este comunicata prin decizii de impunere, astfel:

In baza venitului net estimat in declaratia privind venitul estimat/norma organul fiscal emite decizie de impunere pentru plati anticipate in care stabileste CASS datorat trimestrial, in patru rate egale, si termenele de plata, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. La stabilirea CASS de plata trimestrial se tine cont de plafonul maxim.

Dupa incheierea anului fiscal organul fiscal verifica incadrarea CASS in plafonul minim sau, dupa caz, maxim, tinand cont si de eventualele alte venituri din categoria cedarii folosintei bunurilor iar in cazul diferentelor de plata/de restituit emite decizie de impunere anuala.

in cazul tuturor veniturilor din cedarea folosintei bunurilor, indiferent daca determinarea venitului net se efectueaza in sistem real, pe baza normelor de venit sau prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli, dupa incheierea anului fiscal, organul fiscal va deduce CASS datorata pentru anul fiscal respectiv din veniturile realizate din cedarea folosintei bunurilor, va determina impozitul pe venit anual datorat pentru aceste venituri si va emite decizie de impunere anuala privind impozitul de plata/de restituit.

11. SANCTIUNI

Nedepunerea la termen a declaratiilor de venit de catre persoanele fizice constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 500 lei.

12. INFORMATII SUPLIMENTARE

accesand pagina de Internet, www.anaf.ro;
birourile de servicii pentru contribuabili din cadrul organelor fiscale teritoriale.

13. PREVEDERI LEGALE

Definirea veniturilor din cedarea folosintei bunurilor, obligatia de inregistrare a contractelor de inchiriere, stabilirea venitului net/brut anual impozabil, stabilirea platilor anticipate cat si a impozitului anual, depunerea declaratiilor fiscale, termenele de plata, emiterea actelor administrativ fiscale sunt prevazute de:

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
Hotararea Guvernului nr. 44/2004, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Sursa: ANAF

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Cum se impoziteaza veniturile din cedarea folosintei bunurilor?":
Rating:

Nota: 2.5 din 2 voturi
Codul Fiscal 2018 - Care Cheltuieli sunt Deductibile si care NU sunt?

Atentie contabili!

Cheltuieli Deductibile - exemple si explicatii‚Äč
Cititi si respectati modificarile din Codul Fiscal

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
Codul Fiscal 2018 - Care Cheltuieli sunt Deductibile si care NU sunt?


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
Subiectele saptamanii

 • Ministrul de Finante: Din 2019, firmele vor fi impartite in trei categorii
  • Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anuntat, miercuri, ca in Parlament se discuta posibilitatea ca, incepand din 2019, firmele sa fie impartite in 3 categorii: A, B si C. Prezent la cea de-a treia editie a “Forumului Capitalului Romanesc”, ministrul Finantelor a mai anuntat ca, deocamdata, se cauta un temei legal, pentru a imparti firmele in trei categorii, A, B si C”, masura urmand sa fie adoptata pana la finalul acestui an, pentru ca incepand de anul viitor sa...» citeste mai departe aici

 • UPDATE! S-a prelungit perioada de achizitie a titlurilor de stat CENTENAR
  • UPDATE, 13.12.2018 "Avand in vedere interesul crescut al investitorilor, MFP prelungeste cu inca o saptamana perioada de subscriere, iar titlurile de stat pot fi achizitionate de la Unitatile operative ale Trezoreriei Statului si prin reteaua de oficii postale ale Companiei Nationale Posta Romana", arata MFP intr-un comunicat remis joi, 13 decembrie. Titlurile pot fi achizitionate astfel: pana pe 21 decembrie 2018 de la unitatile Trezoreriei Statului; pana pe 20 decembrie...» citeste mai departe aici

 • Top 5 modificari fiscale care vor intra in vigoare in 2019
  • Daca anul 2018 a fost unul plin din punct de vedere al modificarilor fiscale, cu introducerea unor noi Declaratii (Declaratia Unica), cu reducerea cotei de TVA pentru mai multe domenii HoReCa, cu intorducerea casei de marcat cu jurnal electronic fiscal s.a.m.d, se pare ca nici anul 2019 nu va fi unul mai relaxat. Numai pana in prezent s-au stabilit cateva modificari care vor intra in vigoare de anul viitor. Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat, miercuri, ca a lucrat in Comisia de...» citeste mai departe aici

 • Deputatii au decis: Cota REDUSA DE TVA se va aplica si altor activitati turistice
  • Deputatii au votat, miercuri, intr-o majoritate cavarsitoare (de peste 99%), suplimentarea activitatilor turistice pentru care se aplica reducerea cotei TVA la 5%. Asadar, legea adoptata in Guvern prevede aplicarea cotei reduse de TVA si pentru transportul de persoane cu trenurile sau vehiculele istorice cu tractiune cu aburi pe linii inguste, telecabine sau teleski in scop turistic sau de agrement. Proiectul de lege a trecut de Camera Deputatilor cu 199 de voturi ”pentru” si doua...» citeste mai departe aici

 • Procedura de angajare a unui cetatean strain
  • In cele ce urmeaza, unul dintre specialistii nostri va explica, in amanunt, care este procedura de angajare a unui cetatean strain, ce documente sunt necesare, dar si de ce acte are nevoie angajatul. Raspunsul specialistului Procedura de angajare a unui cetatean strain este reglementata de Ordonanta 25/2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania. Pentru angajarea...» citeste mai departe aici

 • Microintreprindere: Diferenta dintre cifra de afaceri si veniturile realizate
  • In analiza propusa astazi, unul dintre specialistii nostri va raspunde intrebarilor formulate de un cititor, in urmatoarea situatie: "Societate este platitoare de impozit pe venit microintreprindere si are activitate agricola. Subventia pe suprafata incasata de la APIA in anul curent, aferenta anului trecut, dar si subventia incasata in anul curent pentru anul curent intra in cifra de afaceri? Raspunsul specialistului Baza impozabila a impozitului pe veniturile microintreprinderilor o...» citeste mai departe aici

© 2007 - 2018 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Cheltuieli Deductibile - exemple si explicatii‚Äč
Cititi si respectati modificarile din Codul Fiscal

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
Codul Fiscal 2018 - Care Cheltuieli sunt Deductibile si care NU sunt?

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016