Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Dreptul de a contesta un act administrativ fiscal. Termenul, continutul contestatiei si procedura

16-Mar-2017
37972

Orice act administrativ-fiscal emis de o autoritate din cadrul A.N.A.F. poate fi contestat. Dreptul la contestatie este reglementat de art. 268 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala potrivit caruia, impotriva titlului de creanta, precum si impotriva altor acte administrative fiscale se poate formula contestatie potrivit legii. Contestatia este o cale administrativa de atac si nu inlatura dreptul la actiune al celui care se considera lezat in drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, in conditiile legii.

Este indreptatit la contestatie numai cel care considera ca a fost lezat in drepturile sale printr-un act administrativ fiscal – si care poate sa demonstreze dreptul sau sau interesul legitim lezat – sau prin lipsa acestuia. Prin lipsa actului administrati- fiscal se intelege nesolutionarea in termenul legal a unei cereri a contribuabilului pentru emiterea unui act administrativ-fiscal.

Curtea Constitutionala, prin Decizia nr 1.224/2011 a retinut ca procedura prealabila a introducerii contestatiei pe cale administrativa nu este de natura sa afecteze dreptul de acces liber la justitie ori dreptul la un proces echitabil si ca instituirea recursului prealabil sau gratios reprezinta o modalitate simpla, rapida si scutita de taxa de timbru, prin care persoana vatamata intr-un drept al sau de o autoritate publica are posibilitatea de a obtine recunoasterea dreptului pretins sau a interesului sau legitim direct de la organul emitent.

De altfel, prin Decizia Plenului Curtii Constitutionale nr. 1/1994 privind liberul acces la justitie al persoanelor in apararea drepturilor, libertatilor si intereselor lor legitime, Curtea Constitutionala a statuat cu valoare de principiu ca este de competenta exclusiva a legiuitorului de a institui asemenea proceduri destinate, in general, sa asigure solutionarea mai rapida a unor categorii de litigii, descongestionarea instantelor judecatoresti de cauzele ce pot fi rezolvate pe aceasta cale, evitarea cheltuielilor de judecata, iar legiuitorul poate institui, in considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedura, ca si modalitatile de exercitare a drepturilor procedurale, principiul liberului acces la justitie presupunand posibilitatea neingradita a celor interesati de a utiliza aceste proceduri, in formele si in modalitatile instituite de lege.

Nu exista act administrativ-fiscal care sa nu cuprinda posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestatiei si organul fiscal la care se depune contestatia, aspect reglementat de art. 46 din Codul de procedura fiscala.

Baza de impozitare si creanta fiscala stabilite prin decizie de impunere se contesta numai impreuna. Pot fi contestate si deciziile de nemodificare a bazei de impozitare prin care nu sunt stabilite creante fiscale.

Forma si continutul contestatieiContestatia se formuleaza in scris si va cuprinde:
a) datele de identificare a contestatorului;
b) obiectul contestatiei;
c) motivele de fapt si de drept;
d) dovezile pe care se intemeiaza;
e) semnatura contestatorului sau a imputernicitului acestuia. Dovada calitatii de imputernicit al contestatorului, persoana fizica sau juridica, se face potrivit legii.

Obiectul contestatiei il constituie numai sumele si masurile stabilite si inscrise de organul fiscal in titlul de creanta sau in actul administrativ-fiscal atacat.
In contestatiile care au ca obiect sume se specifica cuantumul sumei totale contestate, individualizata pe categorii de creante fiscale, precum si accesorii ale acestora. in situatia in care se constata nerespectarea acestei obligatii, organul fiscal de solutionare competent solicita contestatorului, in scris, ca acesta sa precizeze, in termen de 5 zile de la comunicarea solicitarii, cuantumul sumei contestate, individualizata. in cazul in care contestatorul nu comunica suma, se considera contestat intregul act administrativ-fiscal atacat.

Contestatia se depune la organul fiscal emitent al actului administrativ atacat si nu este supusa taxelor extrajudiciare de timbru.

Termenul de depunere a contestatiei

Contestatia se depune in termen de 45 de zile de la data comunicarii actului administrativ-fiscal, sub sanctiunea decaderii.

in cazul in care contestatia nu este depusa la organul fiscal emitent, aceasta se inainteaza, in termen de cel mult 5 zile de la data primirii, organului fiscal emitent al actului administrativ atacat.

in cazul in care competenta de solutionare nu apartine organului emitent al actului administrativ-fiscal atacat, contestatia se inainteaza de catre acesta, in termen de 5 zile de la inregistrare, organului de solutionare competent.

Daca actul administrativ-fiscal nu contine elementele prevazute la art. 46 alin. (2) lit. i din Codul de procedura fiscala (posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestatiei si organul fiscal la care se depune contestatia), contestatia poate fi depusa, in termen de 3 luni de la data comunicarii actului administrativ-fiscal, la organul fiscal emitent al actului administrativ atacat.

Retragerea contestatiei

Contestatia poate fi retrasa de catre contestator pana la solutionarea acesteia. in acest caz, organul de solutionare competent comunica contestatorului decizia prin care se ia act de renuntarea la contestatie. Prin retragerea contestatiei nu se pierde dreptul de a se inainta o noua contestatie.

Competenta de solutionare a contestatiilor. Decizia de solutionare

Contestatiile formulate impotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, a deciziilor pentru regularizarea situatiei emise in conformitate cu legislatia in materie vamala, a masurii de diminuare a pierderii fiscale stabilite prin decizie de modificare a bazei de impunere, precum si impotriva deciziei de reverificare se solutioneaza de catre structurile specializate de solutionare a contestatiilor.

Structurile specializate de solutionare a contestatiilor din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice in a caror raza teritoriala isi au domiciliul fiscal contestatarii sunt competente pentru solutionarea contestatiilor ce au ca obiect:
a) creante fiscale in cuantum de pana la 1 milion lei;
b) masura de diminuare a pierderii fiscale in cuantum de pana la 1 milion lei;
c) deciziile de reverificare, cu exceptia celor pentru care competenta de solutionare apartine directiei generale prevazute la alin. (5);
d) creantele fiscale accesorii, indiferent de cuantum, aferente creantelor fiscale principale stabilite prin decizii de impunere/acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere contestate si pentru care competenta de solutionare a contestatiei revine structurii specializate de solutionare a contestatiilor din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice.

Contestatiile formulate de contribuabilii nerezidenti care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent ce au ca obiect creante fiscale in cuantum de pana la 1 milion lei se solutioneaza de structura specializata de solutionare a contestatiilor din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice/Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili competenta pentru administrarea creantelor respectivului contribuabil nerezident.

Directia generala de solutionare a contestatiilor din cadrul A.N.A.F. este competenta pentru solutionarea contestatiilor care au ca obiect:
a) creante fiscale in cuantum de 1 milion lei sau mai mare;
b) masura de diminuare a pierderii fiscale in cuantum de 1 milion lei sau mai mare;
c) creante fiscale si masura de diminuare a pierderii fiscale indiferent de cuantum, precum si decizia de reverificare, in cazul contestatiilor formulate de contribuabili impotriva actelor emise de organele fiscale din aparatul central al A.N.A.F.;
d) creantele fiscale accesorii, indiferent de cuantum, aferente creantelor fiscale principale stabilite prin decizii de impunere/acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere contestate si pentru care competenta de solutionare a contestatiei revine Directiei generale de solutionare a contestatiilor din cadrul A.N.A.F.

Contestatiile formulate impotriva altor acte administrativ-fiscale se solutioneaza de catre organele fiscale emitente.

Competenta de solutionare a contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale se poate delega altui organ de solutionare, in conditiile stabilite prin ordinul presedintelui A.N.A.F.
Contestatorul si persoanele introduse in procedura de solutionare a contestatiei sunt informati cu privire la schimbarea competentei de solutionare a contestatiei.

Contestatiile formulate impotriva actelor administrativ-fiscale emise de organele fiscale locale se solutioneaza de catre aceste organe fiscale.

Contestatiile formulate impotriva actelor administrativ-fiscale emise de alte autoritati publice care, potrivit legii, administreaza creante fiscale se solutioneaza de catre aceste autoritati.

Decizia de solutionare

In solutionarea contestatiei, organul de solutionare competent se pronunta prin decizie. Decizia emisa in solutionarea contestatiei este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si este obligatorie pentru organul fiscal emitent al actelor administrative fiscale contestate.

Decizia de solutionare a contestatiei se emite in forma scrisa si cuprinde: preambulul, considerentele si dispozitivul.
Preambulul cuprinde: denumirea organului investit cu solutionarea, datele de identificare ale contestatorului, numarul de inregistrare a contestatiei la organul de solutionare competent, obiectul cauzei, precum si sinteza sustinerilor partilor atunci cand organul competent de solutionare a contestatiei nu este organul emitent al actului atacat.

Considerentele cuprind motivele de fapt si de drept care au format convingerea organului de solutionare competent in emiterea deciziei.

Dispozitivul cuprinde solutia pronuntata, calea de atac, termenul in care aceasta poate fi exercitata si instanta competenta.

Decizia se semneaza de catre conducatorul structurii de solutionare a contestatiei ori conducatorul organului fiscal emitent al actului administrativ atacat sau de inlocuitorii acestora, dupa caz.
In solutionarea contestatiei organul competent verifica motivele de fapt si de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ-fiscal. Analiza contestatiei se face in raport cu sustinerile partilor, cu dispozitiile legale invocate de acestea si cu documentele existente la dosarul cauzei. Solutionarea contestatiei se face in limitele sesizarii.

Suspendarea procedurii de solutionare a contestatiei pe cale administrativa

Organul de solutionare competent poate suspenda, prin decizie motivata, solutionarea cauzei atunci cand:

a) organul care a efectuat activitatea de control a sesizat organele in drept cu privire la existenta indiciilor savarsirii unei infractiuni in legatura cu mijloacele de proba privind stabilirea bazei de impozitare si a carei constatare ar avea o inraurire hotaratoare asupra solutiei ce urmeaza sa fie data in procedura administrativa;

b) solutionarea cauzei depinde, in tot sau in parte, de existenta ori inexistenta unui drept care face obiectul unei alte judecati.

La cererea contestatorului, organul de solutionare competent suspenda procedura si stabileste termenul pana la care aceasta se suspenda. Termenul de suspendare nu poate fi mai mare de 6 luni de la data acordarii. Suspendarea poate fi solicitata o singura data.

Procedura administrativa este reluata la incetarea motivului care a determinat suspendarea sau, dupa caz, la expirarea termenului stabilit de organul de solutionare competent potrivit alin. (2), indiferent daca motivul care a determinat suspendarea a incetat ori nu.

Hotararea definitiva a instantei penale prin care se solutioneaza actiunea civila este opozabila organelor de solutionare competente, cu privire la sumele pentru care statul s-a constituit parte civila.

Suspendarea executarii actului administrativ fiscal

Introducerea contestatiei pe calea administrativa de atac nu suspenda executarea actului administrativ fiscal.

Dispozitiile prezentului articol nu aduc atingere dreptului contestatorului de a cere suspendarea executarii actului administrativ fiscal, in temeiul Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Instanta competenta poate suspenda executarea, daca se depune o cautiune, dupa cum urmeaza:
a) de 10%, daca aceasta valoare este pana la 10.000 lei;
b) de 1.000 lei plus 5% pentru ceea ce depaseste 10.000 lei;
c) de 5.500 lei plus 1% pentru ceea ce depaseste 100.000 lei;
d) de 14.500 lei plus 0,1% pentru ceea ce depaseste 1.000.000 lei.

In cazul suspendarii executarii actului administrativ fiscal, dispusa de instantele de judecata in baza prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, toate efectele actului administrativ fiscal sunt suspendate pana la incetarea acesteia si obligatiile fiscale nu se inscriu in certificatul de atestare fiscala.

Suspendarea executarii actului administrativ fiscal dispusa potrivit art. 14 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, inceteaza de drept si fara nicio formalitate daca actiunea in anularea actului administrativ fiscal nu a fost introdusa in termen de 60 de zile de la data comunicarii deciziei de solutionare a contestatiei.

Solutii asupra contestatiei

Prin decizie contestatia poate fi admisa, in totalitate sau in parte, ori respinsa.
in cazul admiterii contestatiei se decide, dupa caz, anularea totala sau partiala a actului atacat.

Prin decizie se poate desfiinta total sau partial, actul administrativ atacat in situatia in care din documentele existente la dosar si in urma demersurilor intreprinse la organul fiscal emitent al actului atacat nu se poate stabili situatia de fapt in cauza dedusa solutionarii prin raportare la temeiurile de drept invocate de organul emitent si de contestator. in acest caz, organul emitent al actului desfiintat urmeaza sa incheie un nou act administrativ-fiscal care trebuie sa aiba in vedere strict considerentele deciziei de solutionare a contestatiei. Pentru un tip de creanta fiscala si pentru o perioada supusa impozitarii desfiintarea actului administrativ fiscal se poate pronunta o singura data.

Solutia de desfiintare este pusa in executare in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei, iar noul act administrativ fiscal emis vizeaza strict aceeasi perioada si acelasi obiect al contestatiei pentru care s-a pronuntat solutia de desfiintare.

Prin decizie se poate suspenda solutionarea cauzei. De asemenea, se poate constata nulitatea actului atacat.

Respingerea contestatiei pentru neindeplinirea conditiilor procedurale

Daca organul de solutionare competent constata neindeplinirea unei conditii procedurale, contestatia se respinge fara a se proceda la analiza pe fond a cauzei.
Contestatia nu poate fi respinsa daca poarta o denumire gresita.

Comunicarea deciziei si calea de atac

Decizia privind solutionarea contestatiei se comunica contestatorului, persoanelor introduse in procedura de solutionare a contestatiei, precum si organului fiscal emitent al actului administrativ atacat.

Deciziile emise in solutionarea contestatiilor impreuna cu actele administrative fiscale la care se refera pot fi atacate de catre contestator sau de catre persoanele introduse in procedura de solutionare a contestatiei, la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta, in conditiile legii.

In situatia atacarii la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta a deciziei prin care s-a dispus desfiintarea, incheierea noului act administrativ-fiscal ca urmare a solutiei de desfiintare emise in procedura de solutionare a contestatiei se face in termen de 30 de zile de la data aducerii la cunostinta organului fiscal a deciziei de desfiintare.

In situatia in care instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta admite, in totalitate sau in parte, actiunea , organul fiscal emitent anuleaza in mod corespunzator noul act administrativ fiscal, precum si, dupa caz, actele administrative subsecvente, iar contestatorul este pus in situatia anterioara emiterii deciziei de desfiintare.

In situatia nesolutionarii contestatiei in termen de 6 luni de la data depunerii contestatiei contestatorul se poate adresa instantei de contencios administrativ competenta pentru anularea actului.
Procedura de solutionare a contestatiei inceteaza la data la care organul fiscal a luat la cunostinta de actiunea in contencios administrativ formulata de contribuabil/platitor.

In situatia atacarii la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta a deciziei prin care s-a respins contestatia de catre organul fiscal fara ca acesta sa intre in cercetarea fondului raportului juridic fiscal, daca instanta constata ca solutia adoptata de catre organul fiscal este nelegala si/sau netemeinica, se va pronunta si asupra fondului raportului juridic fiscal.

EXEMPLU

Va prezentam mai jos un model de decizie de solutionare a contestatiei impotriva unei decizii de angajare a raspunderii solidare emise de A.N.A.F.

DECIZIA nr. 19166 din 07.02.2017 privind solutionarea contestatiei
formulata de doamna POPESCU VIOLETA, CNP:.............................
cu domiciliul actual in............... in calitate de administrator si asociat unic al SC UNICO SRL, CUI ..., inregistrata la A.J.F.P....... sub nr. 13417/26.01.2017

Prin adresa inregistrata la Administratia Judeteana a Finantelor Publice .... cu nr. 13417/26.01.2017, doamna POPESCU VIOLETA, formuleaza contestatie impotriva Deciziei de angajare a raspunderii solidare nr. 1968/13.01.2017, emisa in temeiul prevederilor art. 25 alin. 2 lit. c) si lit. d) si art. 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre Administratia Judeteana a Finantelor Publice .......... prin Serviciul Colectare Executare Silita Persoane Juridice – Biroul de Insolvabilitate si Raspundere Solidara.

Precizam ca petenta a respectat termenul prevazut de art. 270 alin. 1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile ulterioare, conform caruia: "(1) Contestatia se va depune in termen de 45 de zile de la data comunicarii actului administrati- fiscal, sub sanctiunea decaderii".

Administratia Judeteana a Finantelor Publice ...... prin Serviciul Colectare Executare Silita Persoane Juridice – Biroul de Insolvabilitate si Raspundere Solidara, constatand ca sunt respectate prevederile art. 268, 270, 272 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, este competenta sa solutioneze contestatia formulata.

Prin contestatia formulata, doamna POPESCU VIOLETA solicita anularea Deciziei de angajare a raspunderii solidare nr. 1968/13.01.2017 ca nelegala si netemeinica, deoarece:
- a intreprins demersuri privind deschiderea procedurii insolventei incepand cu data de 15.02.2013, dar nu a putut realiza acest lucru deoarece au fost necesare o serie de documente solicitate de Tribunalul Comercial;
- nu poate fi acuzata de rea-credinta pentru nedeclararea sau neachitarea obligatiilor fiscale ale firmei datorate bugetului general consolidat al statului deoarece societatea nu a avut disponibilitati banesti;
- afirma ca ar fi dorit sa participe la dezbaterile privind situatia financiara a societatii, dar nu i s-a comunicat nicio invitatie in acest sens.

Luand in considerare motivele prezentate de organul fiscal competent, emitent al actului administrativ-fiscal, motivatia petentului, documentele existente la dosarul cauzei precum si actele normative in vigoare, se retin urmatoarele:

In fapt:
Prin contestatia formulata, doamna POPESCU VIOLETA solicita anularea Deciziei de angajare a raspunderii solidare nr. 1968/07.08.2016 ca nelegala si netemeinica, deoarece:
- a intreprins demersuri privind deschiderea procedurii insolventei incepand cu data de 15.02.2013, dar nu a putut realiza acest lucru deoarece au fost necesare o serie de documente solicitate de Tribunalul Comercial Arges;
- nu poate fi acuzata de rea-credinta pentru nedeclararea sau neachitarea obligatiilor fiscale ale firmei datorate bugetului general consolidat al statului deoarece societatea nu a avut disponibilitati banesti;
- afirma ca ar fi dorit sa participe la dezbaterile privind situatia financiara a societatii, dar nu i s-a comunicat nicio invitatie in acest sens.

Prin Decizia de angajare a raspunderii solidare nr. 1968/13.01.2017, emisa in temeiul prevederilor art. 25 alin. 2 lit. c) si lit. d) si art. 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, Administratia Judeteana a Finantelor Publice ...... prin Serviciul Colectare Executare Silita Persoane Juridice – Biroul de insolvabilitate si Raspundere Solidara a angajat raspunderea solidara a doamnei POPESCU VIOLETA, CNP: ............, in calitate de administrator si de asociat unic, pentru suma totala de 32.730 lei, reprezentand debite in suma de 14.486 lei si accesorii aferente in suma de 18.244 lei.

In baza de date informatica furnizata A.J.F.P. ……… de catre Oficiul Registrului Comertului, doamna POPESCU VIOLETA figura in Lista administratorilor si asociatilor ai S.C. UNICO S.R.L., CUI ………, ca avand calitatea de administrator si de asociat unic cu o cota de participare atat la beneficii cat si la pierdere, de 100% din partile sociale ale societatii.

Decizia de angajare a raspunderii solidare nr. 1968/13.01.2017 a fost intocmita de catre organul fiscal competent, ca urmare a verificarilor efectuate asupra starii de fapt fiscala a societatii debitoare, fiind respectate intocmai actele normative in vigoare.

Afirmatia potrivit careia doamna POPESCU VIOLETA a intreprins demersuri privind deschiderea procedurii insolventei incepand cu data de 15.02.2013, dar nu a putut realiza acest lucru avand in vedere ca i s-au solicitat de catre Tribunalul Comercial o serie de documente, nu se retine in solutionarea favorabila a cauzei.

Demersurile intreprinse de conducerea societatii in ceea ce priveste deschiderea procedurii insolventei sunt tardive in raport cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare si nu au fost finalizate pana la data la data intocmirii Deciziei de angajare a raspunderii solidare nr. 1968/13.01.2017.

Afirmatia potrivit careia, petenta nu poate fi acuzata de rea-credinta pentru nedeclararea sau neachitarea obligatiilor fiscale ale firmei datorate bugetului general consolidat al statului deoarece societatea nu a avut disponibilitati banesti, nu se retine in solutionarea favorabila a cauzei.

Precizam ca ultima declaratie fiscala depusa de catre societate este aferenta lunii 01.2009, cu termen scadent 25.02.2009, iar firma nu a efectuat nicio plata catre bugetul general consolidat al statului, de la infiintare si pana la data intocmirii Deciziei de angajare a raspunderii solidare nr. 1968/13.01.2017.

Firma a fost declarata inactiva fiscal incepand cu data de 30.05.2011, conform O.P.A.N.A.F. nr. 2.073/2011 pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi.

Societatea a intocmit si depus singurul bilant contabil la data de 31.12.2007, iar singura balanta de verificare depusa la unitatea noastra este aferenta lunii 12.2007. Conform balantei de verificare intocmite la data de 31.12.2007, rezulta ca, pe parcursul anului 2007, societatea a inregistrat venituri in suma totala de 32.445 lei (rulaj total al conturilor 701, 711) si a derulat prin casieria unitatii suma totala de 34.722 lei (rulaj creditor al contului 5311"Casa in lei"). Suma incasata in contul 5311 a fost de 36.330 lei, la sfarsitul anului ramanand un sold in casieria unitatii de 1.607 lei, nefiind efectuata nicio plata catre bugetul general consolidat al statului.

Astfel, referitor la clarificarea debitelor pe care le inregistreaza societatea, doamna POPESCU VIOLETA, in calitate de administrator si asociat unic, nu a respectat prevederile legale reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile ulterioare si nici prevederile articolului 10 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, conform carora "raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii la societatile comerciale revine administratorului, care are obligatia gestionarii entitatii respective."

De asemenea, conform prevederilor art.73 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, doamna POPESCU VIOLETA, cu domiciliul in ....CNP: ................., raspunde fata de societate pentru stricta indeplinire a indatoririlor privind gestionarea resurselor financiare si materiale pe care legea, actul constitutiv le impun.

Astfel,
" Art. 73 - (1) Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:
a) realitatea varsamintelor efectuate de asociati;
b) existenta reala a dividendelor platite;
c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
d) exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale;
e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun."

Conform prevederilor art. 25 alin. (2), lit. c) si lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, "pentru obligatiile de plata restante ale debitorului declarat insolvabil, ..., raspund solidar cu acesta urmatoarele persoane:

"c) administratorii care, in perioada exercitarii mandatului, cu rea-credinta, nu si-au indeplinit obligatia legala de a cere instantei competente deschiderea procedurii insolventei, pentru obligatiile fiscale aferente perioadei respective si ramase neachitate la data declararii starii de insolvabilitate;

d) administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinta, au determinat nedeclararea si/sau neachitarea la scadenta a obligatiilor fiscale."

Faptul ca societatea nu depune declaratii fiscale, nu depune situatii financiare, ultimul bilant contabil fiind depus la data de 31.12.2007, nu a efectuat niciodata, de la infiintare, nicio plata, reprezentantul legal al acesteia nu a solicitat deschiderea procedurii insolventei prevazuta de Legea nr. 85/2014 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen legal, reprezinta neindeplinirea intentionat si cu rea-credinta a obligatiilor pe care legea si actul constitutiv le impun.

Referitor la faptul ca doamna POPESCU VIOLETA ar fi dorit sa participe la dezbaterile privind situatia financiara a societatii, dar nu i s-a comunicat de catre unitatea noastra nicio invitatie in acest sens, nu se retine in solutionarea favorabila a cauzei, deoarece doamna POPESCU VIOLETA a fost invitata la sediul institutiei noastre in vederea clarificarii situatiei de fapt fiscala a societatii, insa aceasta nu s-a prezentat, desi a confirmat personal de primire invitatia.

in drept:

in drept, sunt aplicabile prevederile art. 25 alin.(2) lit. c) si lit. d) si art. 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, care precizeaza:

"ART. 25- Raspunderea solidara
(2) Pentru obligatiile de plata restante ale debitorului declarat insolvabil, in conditiile prezentului cod, raspund solidar cu acesta urmatoarele persoane:

c) administratorii care, in perioada exercitarii mandatului, cu rea-credinta, nu si-au indeplinit obligatia legala de a cere instantei competente deschiderea procedurii insolventei, pentru obligatiile fiscale aferente perioadei respective si ramase neachitate la data declararii starii de insolvabilitate;

d) administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinta, au determinat nedeclararea si/sau neachitarea la scadenta a obligatiilor fiscale;

ART. 26 Dispozitii speciale privind stabilirea raspunderii
(1) Raspunderea persoanelor prevazute la art. 25 se stabileste prin decizie emisa de organul fiscal competent pentru fiecare persoana fizica sau juridica in parte. Decizia este act administrativ-fiscal potrivit prezentului cod.

(2) inaintea emiterii deciziei prevazute la alin. (1), organul fiscal efectueaza audierea persoanei potrivit art. 9. Persoana are dreptul sa isi prezinte in scris punctul de vedere, in termen de 5 zile lucratoare de la data audierii.

Se precizeaza ca organul fiscal, pentru atragerea raspunderii solidare a persoanelor in cauza, intocmeste o decizie in care vor fi aratate motivele de fapt si de drept pentru care este angajata raspunderea solidara a acestor persoane.

Potrivit reglementarilor legale mentionate mai sus, se precizeaza ca decizia respectiva constituie titlu de creanta iar raspunderea persoanelor fizice si juridice, va fi stabilita atat pentru obligatia principala cat si pentru accesoriile acesteia .

Din analiza dosarului cauzei, respectiv contestatia petentului, motivele acestuia in sustinerea contestatiei si decizia de angajare a raspunderii solidare, rezulta ca:

Decizia de angajare a raspunderii solidare nr. 1.968/13.01.2017, a fost emisa ca urmare a declararii starii de insolvabilitate a debitorului S.C. UNICO S.R.L., CUI ........

Debitorul a fost declarat insolvabil in baza prevederilor art. 176 alin. 2) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Procesul-verbal de declarare a starii de insolvabilitate nr. 99297/19.04.2013, emis de catre Administratia Finantelor Publice ............ – Serviciul Colectare Executare Silita Persoane Juridice prin Biroul Insolvabilitate si Raspundere Solidara, comunicat contribuabilului conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala.

Sunt aplicabile prevederile legale reglementate de Legea 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare:

"Art. 73 - (1) Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:
a) realitatea varsamintelor efectuate de asociati;
b) existenta reala a dividendelor platite;
c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
d) exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale;
e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun."

ART. 195
(1) Administratorii sunt obligati sa convoace adunarea asociatilor la sediul social, cel putin o data pe an sau de cate ori este necesar."

Precizam ca petenta a respectat termenul prevazut de art. 270 alin. 1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile ulterioare, conform caruia: "(1) Contestatia se va depune in termen de 45 de zile de la data comunicarii actului administrativ fiscal, sub sanctiunea decaderii".

in speta, sunt aplicabile si prevederile art. 276 alin. 1) si alin. 5) si art. 280 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala.

Prin Decizia de angajare a raspunderii solidare nr. 1.968/13.01.2017, emisa in temeiul prevederilor art. 25 alin. 2 lit. c) si lit. d) si art. 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, Administratia Judeteana a Finantelor Publice ........ prin Serviciul Colectare Executare Silita Persoane Juridice – Biroul de Insolvabilitate si Raspundere Solidara a angajat raspunderea solidara a doamnei POPESCU VIOLETA, CNP: .............., in calitate de administrator si de asociat unic, pentru suma totala de 32.730 lei, reprezentand debite in suma de 14.486 lei si accesorii aferente in suma de 18.244 lei.

Decizia de angajare a raspunderii solidare nr. 1968/13.01.2017 a fost intocmita de catre organul fiscal competent, respectiv Administratia Judeteana a Finantelor Publice …… prin Serviciul Colectare Executare Silita Persoane Juridice – Biroul de Insolvabilitate si Raspundere Solidara, urmare verificarilor corecte efectuate asupra starii de fapt fiscala a societatii debitoare, fiind respectate intocmai actele normative in vigoare, fapt pentru care contestatia formulata de doamna POPESCU VIOLETA, CNP: ………….., se respinge ca neintemeiata.

Pentru considerentele cuprinse in continutul deciziei emise pentru solutionarea contestatiei si in temeiul prevederilor art. 268, 270, 272, 273, 279, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, se:

DECIDE:

Respingerea, ca neintemeiata, a contestatiei formulata de doamna POPESCU VIOLETA din ………. CNP: ……….., impotriva Deciziei de angajare a raspunderii solidare nr. 1968/13.01.2017, prin care s-a stabilit in sarcina petentei suma de 32.730 lei, reprezentand debite in suma de 14.486 lei si accesorii aferente in suma de 18.244 lei.

Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul ..., conform prevederilor art. 281 alin. 2 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriTi-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Urmareste-ne pe Google News
Votati articolul "Dreptul de a contesta un act administrativ fiscal. Termenul, continutul contestatiei si procedura":
Rating:

Nota: 2.23 din 11 voturi
Principalele MODIFICARI din Codul Fiscal aplicabile în 2023. Studii de caz

Atentie contabili!

Codul fiscal se schimba radical de la 1 ianuarie 2023!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
Principalele MODIFICARI din Codul Fiscal aplicabile în 2023. Studii de caz


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Sfaturi de la experti

  • Plafon micro 2023

    Intrebare: La 31.12.2022 societatea a depasit plafonul de 500.000 euro. Are angajati. Cand intra la plata impozitului pe profit? Incepand cu 01.01.2023 sau in decursul anului 2023 in momentul in care depaseste 500.000 euro?
    vezi AICI raspunsul specialistilor <<

  • Calcul impozit pe profit

    Intrebare: O societate inmatriculata in 2016 care a fost platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor de la infiintare, neplatitoare de tva, trece la impozit pe profit incepand cu 01.01.2023. In martie 2023 asociatul decide sa...
    vezi AICI raspunsul specialistilor <<Subiectele saptamanii

© 2007 - 2023 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Codul fiscal se schimba radical de la 1 ianuarie 2023!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

Principalele MODIFICARI din Codul Fiscal aplicabile în 2023. Studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016