Sunt de acord cu politica de cookie
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Drepturi salariale pentru angajatii detasati. Implicatii fiscale

23-Aug-2018
1987

In cazul in care o societate din Romania incheie contract cu o firma care isi desfasoara activitatea pe teritoriul unui alt stat, cu angajati din Romania detasati in statul respectiv, apar mai multe intrebari privind drepturile salariale ale angajatilor detasati, dar si implicatiile fiscale care decurg din aceasta situatie.

Subiectul despre care vom discuta astazi este dat de o societate din Romania, platitoare de TVA, microintreprindere. Firma cu care a incheiat contract este o societate din Austria care are filiala in Polonia unde a contractat o lucrare, mai exact construirea unei hale. Societatea din Romania are o conventie cu angajatii care pleaca in Polonia la lucru: 4 saptamani in Polonia la lucru si o saptamana pauza in Romania. Firma din Romania poate sa plateasca angajatilor diurna si cazare pe perioada sederii in Polonia 70 euro/zi. Societatea trebuie sa plateasca contributiile din Romania la nivelul salarului minim din Polonia? Din punct de vedere fiscal ce trebuie sa plateasca societatea din Romania?

Raspunsul specialistului

Detasarea salariatilor romani in cadrul prestarii de servicii transnationale reprezinta reglementarea specifica in ceea ce priveste detasarea realizata de angajatorii din Romania pe teritoriul altor state UE, al SEE sau pe teritoriul CE, aplicandu-se in urmatoarele situatii reglementate de Legea 16/2017 in cadrul art. 5 alin. (2):

a) detasarea unui salariat de pe teritoriul Romaniei, in numele intreprinderii si sub coordonarea acesteia, in cadrul unui contract incheiat intre intreprinderea care face detasarea si beneficiarul prestarii de servicii care isi desfasoara activitatea pe teritoriul unui stat membru, altul decat Romania, sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, daca exista un raport de munca, pe perioada detasarii, intre salariat si intreprinderea care face detasarea;

b) detasarea unui salariat de pe teritoriul Romaniei la o unitate sau la o intreprindere care apartine grupului de intreprinderi, situata pe teritoriul unui stat membru, altul decat Romania, sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, daca exista un raport de munca, pe perioada detasarii, intre salariat si intreprinderea care face detasarea;

c) punerea la dispozitie a unui salariat, de catre un agent de munca temporara, la o intreprindere utilizatoare stabilita sau care isi desfasoara activitatea pe teritoriul unui stat membru, altul decat Romania, ori pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, daca exista un raport de munca, pe perioada detasarii, intre salariat si agentul de munca temporara.

Detasarea salariatilor se efectueaza de pe teritoriul Romaniei, in numele intreprinderii si sub coordonarea acesteia, in cadrul unui contract incheiat intre intreprinderea care face detasarea si beneficiarul prestarii de servicii care isi desfasoara activitatea pe teritoriul unui stat membru altul decat Romania, sau pe teritoriul CE, daca exista raporturi de munca, pe perioada detasarii, intre salariati si intreprinderea care face detasarea. Intre cele doua parti trebuie sa existe incheiat un contract de prestari de servicii prin care intreprinderea stabilita pe teritoriul Romaniei se angajazeaza sa presteze servicii conform cu obiectul sau de activitate si beneficiarul prestarii de servicii din statul membru al UE, al SEE sau de pe teritoriul CE. Beneficiarul prestarii de servicii poate fi la randul lui un angajator, insa pe intreaga perioada a detasarii, salariatii detasati isi vor pastra raportul de munca direct cu angajatorul roman care i-a detasat.

Salariatul detasat transnational de pe teritoriul Romaniei este salariatul unui angajator stabilit pe teritoriul Romaniei, care in mod normal lucreaza in Romania, dar care este trimis sa lucreze pentru o perioada de timp limitata pe teritoriul unui stat membru, altul decat Romania, sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, atunci cand angajatorul ia una dintre masurile prevazute la art. 5 alin. (2) enumerate mai sus.

Asadar salariatii vor fi considerati detasati de pe teritoriul Romaniei in cadrul prestarii de servicii transnationale in masura in care salariatii angajatorului stabilit pe teritoriul Romaniei, care in mod normal lucreaza in Romania, sunt trimisi sa lucreze pentru o perioada de timp limitata pe teritoriul unui stat membru al UE, al SEE sau pe teritoriul CE, atunci cand angajatorul ia una dintre masurile mentionate mai sus.

Acestora in calitate de salariati detasati de pe teritoriul Romaniei in cadrul prestarii de servicii transnationale li se va plati salariul minim definit de legislatia si/ori practica statului membru, altul decat Romania, sau CE, pe teritoriul caruia/careia este detasat salariatul. Potrivit art. 8 lit. c) din Legea 16/2017, salariatii detasati de pe teritoriul Romaniei in cadrul prestarii de servicii transnationale beneficiaza, indiferent de legea aplicabila raportului de munca, de conditiile de munca stabilite prin acte cu putere de lege, acte administrative prin conventii colective sau sentinte arbitrale de generala aplicare valabile in statul membru al UE, al SEE sau pe teritoriul CE, pe al carui teritoriu sunt prestate serviciile, cu privire la salariul minim definit potrivit art. 2 alin. (1) lit. f) din Legea 16/2017, inclusiv compensarea sau plata muncii suplimentare. In acest sens, salariul minim aplicabil pe teritoriul unui stat membru sau pe teritoriul CE, pentru salariatul detasat de pe teritoriul Romaniei este cel definit de legislatia si/ori practica statului membru, altul decat Romania, sau CE, pe teritoriul caruia/careia este detasat salariatul.

Legea 16/2017 defineste la art. 2 alin. (1) lit. g) si h), cheltuielile generate de detasare ca fiind orice cheltuieli cu transportul, cazarea si masa, efectuate in scopul detasarii si indemnizatia specifica detasarii transnationale ca fiind indemnizatia destinata sa asigure protectia sociala a salariatilor acordata in vederea compensarii inconvenientelor cauzate de detasare, care constau in indepartarea salariatului de mediul sau obisnuit.

Prin urmare, daca societatea din Romania se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (2) din Legea 16/2017 si enumerate mai sus, va trebui sa asigure salariatilor detasati de pe teritoriul Romaniei in cadrul prestarii de servicii transnationale indiferent de legea aplicabila raportului de munca, conditiile de munca stabilite prin acte cu putere de lege, acte administrative, prin conventii colective sau sentinte arbitrale de generala aplicare, valabile in statul membru, pe teritoriul caruia/careia sunt prestate serviciile si salariul definit de legislatia si/ori practica statului membru, pe teritoriul caruia/careia este detasat salariatul.

Pe cale de consecinta, si contributiile sociale obligatorii vor fi datorate pe aceasta perioada in raport cu venitul brut din salarii care urmeaza a fi modificat pe perioada respectiva pentru a respecta prevederile Legii 16/2017.

De asemenea, legislatia si/ori practica statului membru, pe teritoriul caruia/careia este detasat salariatul trebuie sa prevada si daca indemnizatia specifica detasarii transnationale este considerata parte a salariului minim, tot astfel cum este reglementat si de art. 11 din Legea 16/2017 care transpune Direcctiva 96/71/CE: „Orice indemnizatie specifica detasarii transnationale este considerata parte a salariului minim, in masura in care nu este acordata cu titlu de rambursare a cheltuielilor generate de detasare, respectiv cheltuielile de transport, cazare si masa”. De altfel, indemnizatia specifica detasarii transnationale este inteleasa drept acea indemnizatie destinata sa asigure protectia sociala a salariatilor acordata in vederea compensarii inconvenientelor cauzate de detasare, care constau in indepartarea salariatului de mediul sau obisnuit.

Orice salariat beneficiaza de dreptul la diurna numai in cazul modificarii locului muncii. Din punct de vedere fiscal, in ceea ce priveste diurna/indemnizatia acordata pe aceasta perioada, potrivit art. 76 alin. (2) lit. k) din Codul fiscal, sunt venituri asimilate salariilor, fiind impozabile, indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite de salariati, potrivit legii, pe perioada delegarii/detasarii, dupa caz, in alta localitate, in interesul serviciului, doar pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutii publice (35 euro x 2,5). Acelasi tratament fiscal va fi aplicat si din punct de vedere al contributiilor sociale obligatorii, pentru indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, primite de salariati pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotarare a Guvernului pentru personalul din institutiile publice.

Asadar, diurna acordata in cuantum de 70 euro/zi calendaristica va reprezenta venit neimpozabil la nivelul fiecarui salariat detasat, acestoraa urmand a li se asigura drepturile prevazute in conformitate cu Legea 16/2017.

In raport cu sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de cazare, acestea reprezinta, din punct de vedere fiscal, venituri neimpozabile in masura in care sunt acordate de societate pe perioada detasarii, nefiind prevazuta o plafonare fiscala a acestora, in conformitate cu art. 76 alin. (4) lit. h) din Codul fiscal.

Din punct de vedere al impozitului pe salarii, trebuie precizat ca intre Romania si Polonia a fost incheiata Conventia pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital ratificata prin Legea 6/1995. Vor fi analizate prevederile art. 16 Profesii dependente care dispun potrivit paragrafului 1 ca salariile si alte remuneratii similare realizate de un rezident al unui stat contractant pentru o activitate salariata vor fi impozabile numai in acel stat contractant, in afara de cazul cand activitatea salariata este exercitata in celalalt stat contractant. Daca activitatea salariata este astfel exercitata remuneratiile primite pot fi impuse in acel celalalt stat contractant.

Prin derogare de la prevederile paragrafului 1, remuneratiile realizate de un rezident al unui stat contractant pentru o activitate salariata exercitata in celalalt stat contractant vor fi impozabile numai in primul stat contractant mentionat, daca:
a) beneficiarul este prezent in celalalt stat contractant pentru o perioada sau perioade care nu depasesc in total 183 de zile in anul calendaristic considerat;
b) remuneratiile sunt platite de o persoana sau in numele unei persoane care nu este rezidenta a celuilalt stat contractant;
c) remuneratiile nu sunt suportate de un sediu permanent sau de o baza fixa pe care cel care angajeaza le are in celalalt stat contractant.

Pentru aplicarea prevederilor Conventiei pentru evitarea dublei impuneri, salariatii romani vor trebui sa prezinte in Polonia certificatul de rezidenta fiscala eliberat de administra?ia fiscala romana. Prevederile Conventiei trebuie coroborate cu prevederile art. 76 alin. (4) lit. o) din Codul fiscal si ale pct. 12 alin. (20) din Normele metodologice pentru aplicarea art. 76 alin. (4) lit. o) din Codul fiscal.

In acest sens, veniturile din salarii obtinute de salariatii romani pentru activitatea desfasurata in Polonia si care sunt platite de catre sau in numele angajatorului roman rezident in Romania sau are sediul permanent in Romania sunt impozabile in Romania daca salariatii sunt prezenti in Polonia pentru o perioada sau perioade care nu depaseste in total 183 de zile in cursul anului calendaristic considerat si veniturile din salarii nu sunt suportate de un sediu permanent al angajatorului care este rezident in Romania.

In ceea ce priveste obligatiile privind contributiile sociale obligatorii, in conditiile legislatiei europene existente, se impune respectarea Regulamentului (CE) nr. 883/2004 si Regulamentul (CE) nr. 987/2009, potrivit carora persoanele fizice sunt supuse legisla?iei de securitate sociala a unui singur stat membru. Articolul 11 din noul Regulament stabileste regulile generale pe principiului ca persoanele trebuie sa fie supuse doar legislatiei unui singur Stat membru. Astfel, regula generala impune persoanei care desfasoara o activitate salariata intr-un stat membru sa se supuna legisla?iei din statul membru respectiv.

De la aceasta regula, Regulamentul stabileste prin art. 12 regula speciala analizata mai sus aplicabila salariatilor detasati. Exceptia prevazuta de art. 12 din Regulament vizeaza situatia desfasurarii de catre salariat a unei activitati salariate intr-un stat membru, pentru un angajator care isi desfasoara in mod obisnuit activita?ile in acest stat membru, si care este detasat de angajatorul respectiv in alt stat membru pentru a lucra pentru angajator.

Potrivit art. 12 alin. (1) din Regulamentul nr. 883/2004, „persoana care desfasoara o activitate salariata intr-un stat membru, pentru un angajator care isi desfasoara in mod obisnuit activitatile in acest stat membru, si care este detasata de angajatorul respectiv in alt stat membru pentru a lucra pentru angajator continua sa fie supusa legislatiei primului stat membru, cu conditia ca durata previzibila a activitatii sa nu depaseasca 24 de luni si ca persoana sa nu fi fost trimisa pentru a inlocui o alta persoana detasata”.

Pentru justificare este necesara asadar prezentarea in statul UE a documentului portabil care sa ateste legislatia aplicabila acestei persoane (documentul A1). Pentru ca salariatul roman detasat sa ramana supus contributiilor sociale din Romania, trebuie obtinut formularul A1. In cazul neprezentarii in statul UE de desfasurare a activitatii a documentului portabil A1, salariatul poate fi supus si contributiilor sociale reglementate de legislatia de securitate sociala aplicabila in acest stat.

Astfel in cazul in care salariatii romani detasati in Polonia sunt in posesia unui document portabil A1 eliberat de institutia competenta din Romania, CNPP, acestia se vor supune legislatiei romane neefiind datorate contributii sociale in Polonia. In situatia neprezentarii documentului portabil A1 in perioada in care acestia isi desfasoara activitatea in Polonia, salariatii vor putea fi supusi legislatiei locului de munca, putand datora contributii si in acest stat.

Raspuns oferit de specialistii Portal Contabilitate, un proiect de consultanta specializata marca Rentrop&Straton.

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Drepturi salariale pentru angajatii detasati. Implicatii fiscale":
Rating:

Nota: 5 din 2 voturi
Codul Fiscal 2020. MODIFICARI importante privind TVA, Impozitul pe Profit si Salarizarea

Atentie contabili!

Codul Fiscal s-a modificat in 2020!‚Äč

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
Codul Fiscal 2020. MODIFICARI importante privind TVA, Impozitul pe Profit si Salarizarea


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!


Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

 • Firmele trebuie sa depuna anual o declaratie referitoare la beneficiarii reali ai persoanelor juridice (Informare ONRC)
  • Oficiul National al Registrului Comertului a publicat recent un document prin care reaminteste firmelor necesitatea depunerii declaratiei privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice, conform Legii nr. 129/2019. In conformitate cu dispozitiile art. 19 alin. (1), (2) Si (5) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, Oficiul National al Registrului Comertului a...» citeste mai departe aici

 • Reminder ANAF! 25 februarie 2020 este termenul-limita pentru unsprezece declaratii fiscale
  • Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Administratia Judeteana a Finantelor Publice Ialomita, informeaza contribuabilii ca data de 25 februarie 2020 este termenul limita de depunere a mai multor documente. Atentie! Documentele care trebuie depuse pana la data de 25 februarie 2020 sunt urmatoarele: 1.Formularul 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat"; Categorii de contribuabili - lunar - contribuabilii care au urmatoarele obligatii de plata la bugetul de...» citeste mai departe aici

 • Obligatii declarative si de plata privind CASS
  • Care sunt obligatiile declarative si de plata privind CASS, in cazul unei persoane fizice autorizate, si in ce situatii trebuie completata Declaratia Unica? Raspunsul la aceste intrebari il veti gasi in cele ce urmeaza, plecand de la urmatoarea situatie: Un PFA care isi incepe activitatea pe data de 15.11.2019 realizeaza venit net de 13.000 lei pentru perioada 15.11.2019-31.12.2019. Contributia de sanatate o datoreaza pentru perioada de activitate: 2.080 lei x 2 luni x 10% = 416 lei...» citeste mai departe aici

 • Contractele de locatiune. Cum se inregistreaza la organul fiscal
  • Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Brasov, a publicat, in data de 19 februarie 2020, un document cu privire la inregistrarea la organul fiscal al contractelor de locatiune. Locatiunea este contractul prin care o parte, numita locator, se obliga sa asigure celeilalte parti, numite locatar, folosinta unui bun pentru o anumita perioada, in schimbul unui pret, denumit chirie. (articolul 1777 din Codul civil) Contractele de locatiune sunt...» citeste mai departe aici

 • OBLIGATIILE persoanelor fizice care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic
  • Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Brasov, a publicat un document cu privire la obligatiile persoanelor fizice care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv. Inchirierea in scop turistic, de catre proprietari (persoane fizice obisnuite), a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o...» citeste mai departe aici

 • Calugareanu: ANAF finalizeaza pana la sfarsitul lui martie un proiect privind rambursarea de TVA
  • Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Mirela Calugareanu, anunta ca la nivelul ANAF se va finaliza, pana la sfarsitul lunii martie, un proiect privind o noua procedura de rambursare de TVA. De asemenea, Agentia are in desfasurare si alte proiecte precum interconectarea caselor de marcat cu serverele ANAF – al carei termen de finalizare este finalul acestui an. "Pana la sfarsitul lunii martie, la nivelul ANAF, se va finaliza un proiect privind o noua procedura de...» citeste mai departe aici

© 2007 - 2020 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Codul Fiscal s-a modificat in 2020!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

Codul Fiscal 2020. MODIFICARI importante privind TVA, Impozitul pe Profit si Salarizarea

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016