Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Este OFICIAL! ANAF va incepe reorganizarea activitatii (OUG 24/2020)

13-Feb-2020
4247

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr.107 din 12 februarie 2020 a fost publicata Ordonanta de urgenta nr. 24/2020 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Ordonanta de Urgenta nr.24/2020 a intrat in vigoare la 12 februarie 2020, la cateva zile distanta dupa ce a fost pusa in dezbatere Ministerul Finantelor Publice. Cateva prevederi ale actului normativ sunt urmatoarele:
-agentia va fi condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului;
- reducerea numarului de vicepresedinti de la 4 la 3, care vor avea rang de subsecretar de stat;
-vicepresedintii exercita atributiile delegate de presedintele Agentiei;
-raspunderile si atributiile vicepresedintilor se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei;
- personalul din cadrul cabinetelor demnitarilor are statut de personal contractual;
-functiile utilizate de Directia generala antifrauda fiscala in realizarea atributiilor stabilite de lege sunt functii publice generale si functii contractuale ;


-personalul Agentiei poate purta, dupa caz, armament si alte mijloace tehnice utilizate ca mijloc individual de aparare, protectie si comunicare, care se atribuie gratuit. 

Amintim ca zilele trecute Consiliul Legislativ a avizat negativ reorganizarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Secretarul General al Guvernului, Antonel Tanase, a declarat recent ca daca in avizul Consiliului Legislativ nu sunt schimbari de fond, se preiau observatiile pe forma si ordonanta este transmisa la Monitorul Oficial. De asemenea, daca sunt observatii de fond, atunci trebuie sa se reintre in sedinta de Guvern. 

Sindicalistii considera ca daca inadvertentele se refera la fond si nu la forma, OUG nu mai poate fi reparata si prevederile ei nu ar mai trebui sa intre in vigoare, intrucat Guvernul interimar nu are dreptul de a adopta ordonante. 

Pentru mai multe detalii despre acest subiect, click AICI.

Extras din Ordonanta de Urgenta 24/2020:

Avand in vedere:
- necesitatea cresterii eficientei colectarii veniturilor la bugetul general consolidat si pentru asigurarea unei coordonari integrate a activitatii administratiei fiscale in actiunea de combatere a fraudei si evaziunii fiscale;
- imperativul respectarii tintei de deficit bugetar;
- obligatia Guvernului de a conduce politica fiscal-bugetara intr-un mod care sa asigure predictibilitatea acesteia pe termen mediu, in scopul mentinerii stabilitatii macroeconomice, instituita prin Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010;
- necesitatea accelerarii procesului de implementare a programului de guvernare in sensul cresterii eficientei administratiei publice prin refacerea capacitatii administrative a institutiilor statului,
tinand seama ca ducerea la indeplinire a politicilor macroeconomice si masurilor de mentinere a stabilitatii financiare vor crea premisele pentru incadrarea in tintele de deficit stabilite,
tinand cont de necesitatea accelerarii masurilor care sa vizeze atat majorarea veniturilor bugetare, cat si reducerea unora dintre cheltuielile bugetare, pentru evitarea riscului unor posibile presiuni asupra veniturilor si cheltuielilor bugetului general consolidat,
in vederea evitarii efectelor negative directe asupra colectarii veniturilor bugetare aflate in competenta de administrare a ANAF ca urmare a intarzierii punerii in aplicare a reformarii agentiei, respectiv alocarii deficitare a resurselor umane si materiale, concomitent cu intarirea rolului fiscal al structurii de antifrauda fiscala,
tinand cont ca neadoptarea in regim de urgenta a masurilor propuse:
- ar mentine nivelul prezent al capacitatii administrative a ANAF, fara posibilitatea de a crea impactul pozitiv necesar majorarii veniturilor bugetare;
- ar mentine riscul de depasire a pragului de deficit bugetar,
Intrucat durata de implementare a masurilor propuse este de 2-4 luni, fiind necesara si adoptarea actelor normative de nivel secundar,
avand in vedere Planul de masuri pentru eficientizarea colectarii veniturilor la bugetul general consolidat, care cuprinde ca obiective: simplificarea procedurilor de administrare fiscala pentru sustinerea conformarii voluntare la declararea obligatiilor fiscale; sprijinirea conformarii la plata obligatiilor fiscale; masuri de prevenire si combatere a evaziunii fiscale; asigurarea unui tratament fiscal diferentiat in functie de comportamentul fiscal al contribuabililor; ANAF o institutie eficienta si transparenta,
adecvat si ca neadoptarea acestor masuri ar avea consecinte negative asupra bugetului consolidat, fiind absolut necesare pentru implementarea unor solutii viabile de administrare care sa conduca la o capacitate administrativa sporita necesara pentru o mai buna colectare a veniturilor statului, reducerea evaziunii si fraudei fiscale si vamale, precum si asigurarea de servicii mai bune pentru cetateni,
in considerarea faptului ca toate aceste elemente vizeaza interesul public si constituie o situatie de urgenta,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


Art. I. -
Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementari in domeniul financiar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 18, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
(4) Agentia este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului."
2. La articolul 18, alineatul (41) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"
(41) Presedintele Agentiei este ajutat in activitatea sa de 3 vicepresedinti cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a prim-ministrului. Vicepresedintii exercita atributiile delegate de presedintele Agentiei. Raspunderile si atributiile vicepresedintilor se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei."
3. La articolul 18, alineatul (42) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
(42) Cabinetele demnitarilor se organizeaza si functioneaza potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile ulterioare. Personalul din cadrul cabinetelor demnitarilor are statut de personal contractual."
4. La articolul 18, alineatul (43) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
(43) Numarul maxim de posturi din cabinetul presedintelui si vicepresedintilor Agentiei este cel prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile ulterioare."
5. La articolul 18, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
(6) Prin ordin al presedintelui Agentiei unele atributii ale acestuia pot fi delegate vicepresedintilor, secretarului general, secretarului general adjunct sau functionarilor publici de conducere, in conditiile legii. Prin actul de delegare se vor preciza limitele si conditiile delegarii."


Art. II. -
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 389 din 29 iunie 2013, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 144/2014, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 3, alineatul (2) se abroga.
2. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
Art. 4. -
(1) Functiile utilizate de Directia generala antifrauda fiscala in realizarea atributiilor stabilite de lege sunt functii publice generale si functii contractuale."
3. La articolul 4, alineatele (2) - (9) se abroga.
4. La articolul 5, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"
Art. 5. -
(1) Personalul Agentiei care ocupa functii publice in cadrul Directiei generale antifrauda fiscala poarta, in timpul serviciului, uniforma, insemne distinctive, ecusoane si, dupa caz, armament si alte mijloace tehnice utilizate ca mijloc individual de aparare, protectie si comunicare, care se atribuie gratuit. in anumite situatii, in realizarea atributiilor de serviciu, personalul mentionat poate imbraca tinuta civila.
. . . . . . . . . .
(4) Normele generale si speciale de dotare a personalului care ocupa functii publice in cadrul Directiei generale antifrauda fiscala, insemnele distinctive, modelul ecusonului, uniformei, al legitimatiei de control/serviciu si al ordinului de serviciu se stabilesc prin hotarare a Guvernului."
5. La articolul 6, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
Art. 6. -
(1) In exercitarea atributiilor de serviciu, personalul din cadrul Agentiei care ocupa functii publice in cadrul Directiei generale antifrauda fiscala este investit cu exercitiul autoritatii publice si beneficiaza de protectie, potrivit legii."
6. La articolul 7, alineatele (3) - (6) se abroga.
7. La articolul 8, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
Art. 8. -
(1) La orice actiune de control participa minimum 2 inspectori."


Art. III. -
(1) Functiile publice specifice de inspector general antifrauda, inspector general adjunct antifrauda, inspector sef antifrauda si inspector antifrauda se desfiinteaza.
(2) Incetarea numirii persoanelor care ocupa functiile publice specifice de inspector general antifrauda si inspector general adjunct antifrauda se face prin decizie a prim-ministrului.
(3) Persoanele carora le-a incetat numirea conform alin. (2) revin in functiile publice detinute.
(4) Pentru functionarii publici numiti in functii publice specifice prevazute la alin. (1), altele decat cele mentionate la alin. (2), se aplica in mod corespunzator prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile ulterioare.
(5) Incadrarea personalului antifrauda pe functii publice generale se realizeaza in termenele si cu respectarea regimului juridic aplicabil acestei categorii de personal.
(6) Personalul prevazut la alin. (4) isi mentine veniturile salariale de care beneficiaza la data incadrarii pe functii publice generale, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.


Art. IV. -
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 136 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
Art. 136. -
Controlul operativ si inopinat se efectueaza de catre functionarii publici din cadrul Directiei generale antifrauda fiscala, in conditiile legii."
2. La articolul 137, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
(2) La inceperea controlului operativ si inopinat, functionarul public din cadrul Directiei generale antifrauda fiscala este obligat sa se legitimeze in conditiile legii."
3. La articolul 336 alineatul (1), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
g) neindeplinirea masurilor dispuse in termenele si conditiile stabilite de organul de inspectie fiscala potrivit art. 118 alin. (8), precum si a masurilor dispuse de functionarii publici din cadrul Directiei generale antifrauda fiscala;".


Art. V. -
(1) Organizarea, modul de functionare, numarul de posturi al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, inclusiv cele aferente structurii antifrauda, precum si alte aspecte determinate de aplicarea masurilor de reorganizare prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se reglementeaza prin hotarare a Guvernului in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(2) Incadrarea personalului Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in numarul maxim de posturi aprobat si in noua structura organizatorica se face in termenele si cu respectarea conditiilor prevazute de legislatia in vigoare.
(3) Cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile Hotararii Guvernului nr. 677/2013 privind aprobarea Regulamentului de desfasurare a concursului sau examenului pentru ocuparea functiei publice specifice de inspector antifrauda in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 573 din 9 septembrie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Sursa: Monitorul Oficial al Romaniei

 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "Este OFICIAL! ANAF va incepe reorganizarea activitatii (OUG 24/2020)":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

 • Declaratia Unica in 2024. Cum se completeaza D212 pentru venituri obtinute din dividende

  • O persoana fizica, ce este si salariata, trebuie sa intocmeasca Declaratia Unica pentru venituri obtinute din dividende (sunt singurele venituri extrasalariale pe care le obtine). In anul 2023 a depus Declaratia Unica cu estimat de 100.000 lei la dividende, deci peste 24 salarii minime, rezultand astfel un CASS de 7.200 lei. Dupa incheierea anului 2023 a constatat ca a ridicat dividende brute in valoare de 64.768 lei (sub 24 salarii minime), practic trebuind sa plateasca CASS in valoare de 3.600...» citeste mai departe aici

 • Calendar ANAF. 10 declaratii trebuie depuse la fisc pana pe 27 mai 2024

  • Conform calendarulului oficial al ANAF, contribuabilii trebuie sa depuna mai multe declaratii fiscale pana pe data de 27 mai 2024. Depunere declaratii fiscale la ANAF Depunerea Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice - Formularul 212. Categorii de contribuabili Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care in anul de impunere au realizat, individual sau intr-o forma de asociere, venituri/pierderi din Romania...» citeste mai departe aici

 • De cand pot trece firmele la impozit micro daca nu angajeaza cel putin un salariat in 30 de zile?

  • O firma noua, inregistrata in 12.04.2024, daca nu reuseste sa angajeze un salariat in 30 zile, dar angajeaza un salariat in lunile urmatoare, din ce perioada poate trece la platitor de impozit pe venit microintreprindere? Multumesc. Trecere la regimul micro si conditia unui salariat – raspunsul specialistului: Conform prevederilor Codului fiscal, modificat si completat, conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca o microintreprindere sunt mentionate la art.47: (1) In sensul...» citeste mai departe aici

 • Solutii fiscal-contabile pentru antreprenorii implicati in actvitati de transport si logistica

  • Azi, cand toata lumea cauta disperat solutii salvatoare, singura la care pot apela acum contabilii/antreprenorii furnizori de servicii de transport si logistica este cunoasterea atenta a legii in vigoare. Pentru ca da, legea iti ofera nenumarate sanse de redresare financiara. Afla acum care sunt si cum poti accesa aceste surse sigure de finantare! Concret: Solutiile optime pentru finantarea unui nou parc auto, acum in plina criza financiara Cum poti beneficia de scutirea de TVA daca...» citeste mai departe aici

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016