Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Este OFICIAL! Codul fiscal a fost MODIFICAT prin Ordonanta11/2022

15-Feb-2022
14370
Este OFICIAL! Codul fiscal a fost MODIFICAT prin Ordonanta11/2022

In Monitorul Oficial, Parta I, nr. 97 din 31 ianuarie 2022 a fost publicata Ordonanta nr. 11/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru modificarea unor termene.

In ceea ce priveste Codul de procedura fiscala modificarile vizeaza:

1. Flexibilizarea conditiilor de accesare a esalonarii la plata prin crearea posibilitatii depunerii cererii de esalonare si de catre debitorii aflati in procedura insolventei, conditia fiind ca pana la data emiterii deciziei de esalonare acestia sa iasa din procedura de insolventa. Totodata, se creeaza posibilitatea acordarii esalonarii la plata si pentru sumele pentru care s-a stabilit raspunderea, potrivit legislatiei privind insolventa si/sau raspunderea solidara. Masura este necesara pentru redresarea contribuabililor care se afla in dificultate financiara, pentru care esalonarea la plata reprezinta un real sprijin.

2. Incetarea obligatiilor declarative pe perioada inactivitatii sau a suspendarii activitatii pentru contribuabilii care au inscrisa in registrul comertului mentiunea privind inactivitatea temporara sau au suspendata activitatea. Masura are ca scop reducerea poverii administrative a contribuabililor care, in prezent, isi mentin obligatiile declarative sau care pot obtine un regim de declarare derogatoriu la cerere, cum este cazul profesiilor liberale.

3. Reglementarea expresa a modalitatii de restituire a impozitului pe dividende in cazul in care din regularizarea anuala a dividendelor distribuite partial in cursul anului, potrivit art. 67 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, rezulta sume de restituit de la buget. Masura este necesara pentru ca, in prezent, Codul de procedura fiscala reglementeaza doar modalitatea de restituire a impozitului pe dividende in situatia in care societatea efectueaza distribuiri de dividende partiale in cursul anului, dividendul si impozitul fiind achitate, fara ca textul sa reglementeze si situatia in care dividendul este distribuit, dar acesta nu este platit si, pe cale de consecinta, nu este platit nici impozitul.

4. Reglementarea expresa a obligatiei de raportare (furnizare de informatii) a contribuabililor/platitorilor care ofera mijloacele necesare pentru facilitarea tranzactiilor on-line (piata on-line, platforma, portal, alte mijloace). Masura are scopul de a identifica si impozita persoanele fizice care comercializeaza produse in mediul on-line, fara a fi inregistrate ca platitori de impozite si taxe si fara a declara veniturile obtinute din aceasta activitate. De asemenea, natura informatiilor, periodicitatea, precum si modelul declaratiilor se aproba prin ordin al presedintelui ANAF.

In ceea ce priveste Codul Fiscal modificarile vizeaza:

a) Instituirea obligatiei notarilor publici de declarare a tranzactiilor din transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia situate sub plafonul neimpozabil de 450.000 lei. Masura are in vedere situatiile in care contribuabilii persoane fizice nu au inregistrat in cartea funciara proprietatile imobiliare ca parte din patrimoniul afacerii si au declarat impozit pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, in conditiile in care acestia erau obligati la plata impozitului pe venitul din activitati independente. De asemenea, prin instituirea acestei obligatii declarative se urmareste identificarea persoanelor fizice care efectueaza tranzactii cu proprietati imobiliare si care, cu toate ca indeplinesc criteriile pentru incadrarea in activitatea independenta, platesc impozitul pe venit potrivit prevederilor art.111 din Codul fiscal. Astfel, in ambele situatii prezentate, contribuabilii au beneficiat de deducerea din valoarea tranzactiei a sumei neimpozabile prevazuta la art. 111 alin.(1) din Codul fiscal, fapt ce a condus la diminuarea impozitului datorat.

b) Modificarea prevederilor Codului fiscal in ceea ce priveste autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor inregistrati, a expeditorilor inregistrati si a importatorilor autorizati, in sensul ca aceasta se va realiza de structurile de specialitate din cadrul Autoritatii Vamale Romane, urmand ca stabilirea competentelor, procedurilor si conditiilor de autorizare a antrepozitelor fiscale, destinatarilor inregistrati, expeditorilor inregistrati, importatorilor autorizati sa se realizeze prin ordin al ministrului Finantelor, la propunerea presedintelui Autoritatii Vamale Romane.

c) Stabilirea unui nou termen-limita, respectiv 31 decembrie 2022, pana la care operatorii economici care efectueaza livrari de bunuri sau prestari de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce functioneaza pe baza de plati cu cardul, precum si de acceptatoare de bancnote sau monede, dupa caz, au obligatia de a dota automatele comerciale cu aparate de marcat electronice fiscale. Masura este necesara pentru evitarea sanctionarii operatorilor economici care efectueaza livrari de bunuri sau prestari de servicii prin intermediul automatelor comerciale, pentru nerespectarea obligatiei de a se dota cu aparate de marcat electronice fiscale, in conditiile in care obligatia nu a putut fi adusa la indeplinire din motive neimputabile acestora.


Extras din Ordonanta 11/2022:

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I.3 si 4 si pct. XII din Legea nr. 311/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Articolul I

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 11 alineatul (3), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
a) autoritatilor si institutiilor publice in scopul indeplinirii obligatiilor prevazute de lege;
2. La articolul 11 alineatul (3), dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins:
a^1) institutiilor de interes public definite potrivit actelor normative de organizare si functionare, care sunt investite sa indeplineasca un serviciu de interes public, in scopul indeplinirii obligatiilor prevazute de lege;
3. La articolul 11, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(6) In scopul aplicarii prevederilor alin. (3) lit. a), a^1) si c), autoritatile publice, institutiile publice, institutiile de interes public si autoritatile judiciare pot incheia protocol privind schimbul de informatii cu organul fiscal detinator al informatiei, ce se transmite prin sistemul informatic propriu al Ministerului Finantelor/A.N.A.F., denumit PatrimVen.

4. La articolul 47, alineatele (16) si (16^1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
(16) In cazul actelor administrative fiscale emise de catre organul fiscal central, mijloacele electronice de transmitere la distanta, procedura de comunicare a actelor administrative fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, precum si conditiile in care aceasta se realizeaza se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F., cu avizul Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei. Actele administrative fiscale emise de organul fiscal central care se transmit obligatoriu prin asemenea mijloace se stabilesc prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

(16^1) In scopul comunicarii actelor administrative prevazute la alin. (16), organul fiscal central poate sa inregistreze din oficiu contribuabilii/platitorii in sistemul de comunicare electronica prin mijloace electronice de transmitere la distanta. Procedura de inregistrare din oficiu se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

5. La articolul 52, alineatele (12), (21) si (22) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(12) Termenul pentru solutionarea cererii de emitere a unui acord de pret in avans este de 12 luni in cazul unui acord unilateral, respectiv de 18 luni in cazul unui acord bilateral sau multilateral, dupa caz. Termenul pentru solutionarea cererii de emitere a solutiei fiscale individuale anticipate este de pana la 6 luni. Dispozitiile art. 77 sunt aplicabile in mod corespunzator.
......................................................................
(21) Solutia fiscala individuala anticipata, precum si respingerea cererii de emitere a solutiei fiscale individuale anticipate se aproba prin ordin al ministrului finantelor. Acordul de pret in avans, precum si respingerea cererii de emitere a acordului de pret in avans se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

(22) Prin ordin al ministrului finantelor se stabileste procedura privind emiterea solutiei fiscale individuale anticipate, precum si continutul cererii pentru emiterea solutiei fiscale individuale anticipate. Prin ordin al presedintelui A.N.A.F. se stabileste procedura privind emiterea acordului de pret in avans, precum si continutul cererii pentru emiterea acordului de pret in avans si a cererii de modificare, extindere sau revizuire a acordului de pret in avans.

6. Articolul 59 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 59
Furnizarea periodica de informatii
(1) Contribuabilul/Platitorul este obligat sa furnizeze periodic organului fiscal central informatii referitoare la activitatea desfasurata.
(2) Contribuabilul/Platitorul care pune la dispozitie o interfata electronica prin care se faciliteaza tranzactiile comerciale online este obligat sa furnizeze periodic organului fiscal central informatii referitoare la tranzactiile desfasurate prin intermediul acesteia.
(3) Furnizarea informatiilor prevazute la alin. (1) si (2) se face prin completarea unei declaratii pe propria raspundere.

(4) Natura informatiilor, periodicitatea, precum si modelul declaratiilor se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

7. La articolul 70^1, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(4) Prin ordin al presedintelui A.N.A.F. se aproba:

a) procedura de inrolare, precum si modalitatile de acces in PatrimVen;
b) conditiile de furnizare a informatiilor, modelul-cadru al protocolului de colaborare, procedura privind schimbul de informatii intre A.N.A.F. si persoanele juridice de drept privat semnatare, precum si modalitatile de acces in sistemele informatice dedicate.

8. La articolul 79, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(4) In cazul cererilor, inscrisurilor sau documentelor transmise de catre contribuabil/platitor organului fiscal central, mijloacele electronice de transmitere la distanta, procedura de transmitere a cererilor, inscrisurilor ori documentelor prin mijloace electronice de transmitere la distanta, precum si conditiile in care aceasta se realizeaza se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F. cu avizul Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei.
9. La articolul 80 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
b) persoanele fizice, altele decat cele prevazute la lit. a), se identifica prin intermediul furnizorilor de servicii publice de autentificare electronica autorizati potrivit legii sau prin diverse dispozitive, cum ar fi certificat calificat, credentiale de tip utilizator/parola insotite de liste de coduri de autentificare de unica folosinta, telefon mobil, digipass ori alte dispozitive stabilite prin ordin al presedintelui A.N.A.F., cu avizul Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei, in cazul identificarii acestor persoane in relatia cu organul fiscal central sau, dupa caz, prin ordin al ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, cu avizul Ministerului Finantelor si cu avizul Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei, in cazul identificarii acestor persoane in relatia cu organul fiscal local. In aceste cazuri, cererile, inscrisurile sau documentele se considera semnate daca sunt indeplinite toate conditiile din ordinele prevazute la art. 79 alin. (4) si (5).

10. La articolul 101, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(4) In cazul obligatiilor de declarare a unor venituri care, potrivit legii, sunt scutite la plata impozitului pe venit, organul fiscal central poate aproba, la cererea contribuabilului/ platitorului, alte termene sau conditii de depunere a declaratiilor fiscale, in functie de necesitatile administrarii obligatiilor fiscale. Asupra termenelor si conditiilor decide organul fiscal central potrivit competentelor aprobate prin ordin al presedintelui A.N.A.F.
11. La articolul 101, dupa alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alineatele (4^1)-(4^4), cu urmatorul cuprins:
(4^1) Entitatile inregistrate in registrul comertului, pentru care exista inscrise mentiuni privind inactivitatea temporara, nu au obligatia depunerii declaratiilor fiscale pentru perioada in care se afla in inactivitate temporara, incepand cu data de 1 a lunii urmatoare inscrierii mentiunii privind inactivitatea temporara in registrul comertului.

(4^2) Celelalte entitati, altele decat cele prevazute la alin. (4^1), nu au obligatia depunerii declaratiilor fiscale, pentru perioada pentru care au solicitat suspendarea activitatii la organismele care le-au autorizat, incepand cu data de 1 a lunii urmatoare inscrierii mentiunii privind suspendarea activitatii in registrul contribuabililor.

(4^3) Aplicarea prevederilor alin. (4^1) si (4^2) inceteaza la data reluarii activitatii sau la implinirea unui termen de 3 ani de la data inregistrarii in registrul comertului a mentiunii privind inactivitatea temporara sau a mentiunii privind suspendarea activitatii in registrul contribuabililor.

(4^4) Obligatiile de declarare, aferente activitatii desfasurate anterior inregistrarii inactivitatii temporare/suspendarii, se mentin.
12. La articolul 119, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), competenta de efectuare a inspectiei fiscale in cazul creantelor administrate de organul fiscal central poate fi stabilita prin ordin al presedintelui A.N.A.F. si in sarcina altor organe fiscale care nu au competenta potrivit cap. I al titlului III.

13. La articolul 148, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:

(3) Prevederile art. 119 si 120 sunt aplicabile in mod corespunzator si in cazul verificarii documentare efectuate de catre organele de inspectie fiscala.

(4) Prevederile art. 138 alin. (2) si dispozitiile legale prevazute in ordinul presedintelui A.N.A.F. emis in temeiul art. 138 alin. (3) se aplica in mod corespunzator si in cazul verificarii documentare efectuate de catre organele fiscale competente sa exercite verificarea situatiei fiscale personale.

14. La articolul 153 alineatul (3), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

a) prin ordin al presedintelui A.N.A.F., in cazul evidentei creantelor fiscale organizate de organul fiscal central;
15. La articolul 170^1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 170^1
(1) In cazul in care din regularizarea anuala a dividendelor distribuite partial in cursul anului, potrivit art. 67 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, rezulta sume de restituit de la buget, platitorul de dividende depune la organul fiscal competent o declaratie de regularizare/cerere de restituire, dupa restituirea de catre asociati sau actionari a dividendelor platite sau dupa aprobarea situatiilor financiare anuale in cazul dividendelor interimare distribuite neplatite, pana la implinirea termenului de prescriptie a dreptului de a cere restituirea. Pentru diferentele de restituit sunt aplicabile prevederile art. 167 sau 168, dupa caz.

16. La articolul 186 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
c) sa nu se afle in procedura insolventei potrivit legii. Debitorul care se afla in procedura insolventei si doreste esalonarea la plata poate solicita aceasta inlesnire la plata cu conditia ca pana la data emiterii deciziei de esalonare la plata sa iasa din procedura insolventei;
17. La articolul 186 alineatul (1), litera e) se abroga.
18. La articolul 194 alineatul (1), litera j) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
j) sa achite sumele pentru care s-a stabilit raspunderea potrivit prevederilor legislatiei privind insolventa si/sau raspunderea solidara potrivit prevederilor art. 25 si 26, in cel mult 30 de zile de la data stabilirii raspunderii, cu exceptia situatiei in care debitorul a solicitat esalonarea la plata potrivit art. 195;
19. La articolul 195, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
Articolul 195
(1) Pe perioada de valabilitate a esalonarii, decizia de esalonare la plata poate fi modificata la cererea debitorului prin includerea in esalonare a urmatoarelor obligatii fiscale cuprinse in certificatul de atestare fiscala emis de organul fiscal competent:
a) obligatiile fiscale de a caror plata depinde mentinerea valabilitatii esalonarii la plata, prevazute la art. 194 alin. (1) lit. a)-c), e)-j) si n);
b) obligatiile fiscale exigibile la data comunicarii deciziei de mentinere a valabilitatii esalonarii, prevazute la art. 200 alin. (2).
..................................................................................................
(3) Cererea se depune pana la implinirea termenului prevazut la art. 194 alin. (1) lit. a)-c), e)-j) sau n), dupa caz, ori pana la implinirea termenului prevazut la art. 200 alin. (2) si se solutioneaza de organul fiscal competent prin decizie de modificare a deciziei de esalonare la plata sau decizie de respingere, dupa caz.

20. La articolul 236, alineatele (3) si (13)-(15) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
(3) In cazul sumelor urmaribile reprezentand venituri si disponibilitati in valuta, institutiile de credit sunt autorizate sa efectueze convertirea in lei a sumelor in valuta, fara consimtamantul titularului de cont, la cursul de schimb afisat de acestea pentru ziua respectiva.
..................................................................................................
(13) In masura in care este necesar, pentru achitarea sumei datorate la data sesizarii institutiei de credit, potrivit alin. (12), sumele existente, precum si cele viitoare provenite din incasarile zilnice in conturile in lei si in valuta sunt indisponibilizate in limita sumei necesare pentru realizarea obligatiei ce se executa silit, astfel cum aceasta rezulta din adresa de infiintare a popririi. Institutiile de credit au obligatia sa plateasca sumele indisponibilizate in contul indicat de organul de executare silita in termen de 3 zile lucratoare de la indisponibilizare.

(14) Din momentul indisponibilizarii, respectiv de la data si ora primirii adresei de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti, institutiile de credit nu procedeaza la decontarea documentelor de plata primite, respectiv la debitarea conturilor debitorilor si nu accepta alte plati din conturile acestora pana la achitarea integrala a obligatiilor fiscale inscrise in adresa de infiintare a popririi, cu exceptia:

a) sumelor necesare platii drepturilor salariale, inclusiv a impozitelor si contributiilor aferente acestora, retinute la sursa, daca, potrivit declaratiei pe propria raspundere a debitorului sau reprezentantului sau legal, rezulta ca debitorul nu detine alte disponibilitati banesti;
b) sumelor necesare platii accizelor de catre antrepozitarii autorizati. In acest caz, debitorul prezinta institutiei de credit odata cu dispozitia de plata si copia certificata, conform cu originalul, a autorizatiei de antrepozitar;
c) sumelor necesare platii accizelor, in numele antrepozitarilor autorizati, de catre cumparatorii de produse energetice;
d) sumelor necesare platii obligatiilor fiscale de care depinde mentinerea valabilitatii inlesnirii. In acest caz, debitorul va prezenta institutiei de credit odata cu dispozitia de plata si copia certificata, conform cu originalul, a documentului prin care s-a aprobat inlesnirea la plata.
(15) Pe perioada popririi asiguratorii, institutiile de credit accepta plati din conturile debitorilor dispuse pentru stingerea sumelor prevazute la alin. (14), precum si pentru stingerea obligatiilor fiscale aferente bugetelor administrate de organul fiscal care a infiintat poprirea.

Articolul II

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 25 alineatul (4), litera i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
i) cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat, cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si prevederilor art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care acorda burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre urmatoarele:

1. valoarea calculata prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri; pentru situatiile in care reglementarile contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, aceasta limita se determina potrivit normelor;

2. valoarea reprezentand 20% din impozitul pe profit datorat.
In cazul sponsorizarilor efectuate catre entitati persoane juridice fara scop lucrativ, inclusiv unitati de cult, sumele aferente acestora se scad din impozitul pe profit datorat, in limitele prevazute de prezenta litera, doar daca beneficiarul sponsorizarii este inscris, la data incheierii contractului, in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale, potrivit alin. (4^1).

2. La articolul 41, dupa alineatul (17) se introduce un nou alineat, alineatul (17^1), cu urmatorul cuprins:
(17^1) Contribuabilii care aplica si prevederile art. 40^3 au obligatia de a calcula, declara si plati, trimestrial, impozitul pe profit stabilit potrivit art. 40^3, pana la data de 25 a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul. Plata acestui impozit se efectueaza intr-un cont de venituri distinct.

3. La articolul 42, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:

(5) Prin exceptie de la alin. (1) si (2), pentru impozitul pe profit stabilit potrivit art. 40^3, contribuabilii nu au obligatia declararii acestuia prin declaratia anuala de impozit pe profit.

4. La articolul 45, dupa alineatul (10) se introduc doua noi alineate, alineatele (11) si (12), cu urmatorul cuprins:

(11) Prin exceptie de la termenul prevazut la art. 42^9 alin. (4), in cazul in care cel putin unul din membrii grupului fiscal intra sub incidenta prevederilor art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor masuri fiscale de stimulare a mentinerii/cresterii capitalurilor proprii, precum si pentru completarea unor acte normative, pe perioada aplicarii prevederilor respective, persoana juridica responsabila este obligata sa depuna declaratia anuala consolidata pana la data de 25 iunie inclusiv a anului urmator, respectiv pana la data de 25 a celei de-a sasea luni inclusiv de la inchiderea anului fiscal modificat, dupa caz. In aceasta situatie, pentru grupul fiscal care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit trimestrial, comunicarea catre persoana juridica responsabila a rezultatului fiscal pentru trimestrul IV de catre membrii grupului fiscal se efectueaza pana la data de 25 iunie inclusiv a anului urmator, respectiv pana la data de 25 a celei de-a sasea luni inclusiv de la inchiderea anului fiscal modificat, dupa caz.

(12) Persoanele juridice prevazute la art. 41 alin. (16) si (17) care intra sub incidenta prevederilor art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 153/2020 nu aplica prevederile art. I alin. (13) lit. a) ale acestei ordonante si au obligatia sa depuna declaratia anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pe profit pana la termenele prevazute in cadrul acestor alineate.

5. La articolul 56, alineatul (1^2) se abroga.
6. La articolul 56, alineatul (1^3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(1^3) Microintreprinderile care efectueaza sponsorizari au obligatia de a depune declaratia informativa privind beneficiarii sponsorizarilor, aferenta anului in care au inregistrat cheltuielile respective, potrivit alin. (1^1), incluzand, dupa caz, si beneficiarii sumelor reportate din trimestrele anterioare. Modelul si continutul declaratiei informative se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

7. La articolul 68^2, alineatul (3) se modifica si va avea cuprins:
(3) Plata anticipata se efectueaza prin retinerea la sursa a impozitului de catre CEC Bank - S.A. pe baza datelor si informatiilor furnizate de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut, la fiecare plata.

8. La articolul 113, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b^1), cu urmatorul cuprins:
b^1) valoarea tranzactiei sub plafonul prevazut la art. 111 alin. (1);
9. La articolul 336 punctul 4, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
d) structurile de specialitate din cadrul Autoritatii Vamale Romane, denumite in continuare autoritate vamala centrala sau teritoriala, dupa caz;

10. La articolul 342, alineatele (3), (4), (9) si (10) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul in care in ultimele 12 luni are loc scaderea preturilor de consum, calculata in luna septembrie a anului anterior celui de aplicare, fata de perioada octombrie 2014-septembrie 2015, comunicata oficial de Institutul National de Statistica pana la data de 15 octombrie.

(4) Nivelul in lei al accizelor, obtinut dupa efectuarea actualizarii prevazute la alin. (1), se rotunjeste la nivel de doua zecimale, prin reducere, atunci cand a treia zecimala este mai mica decat 5, si prin majorare atunci cand a treia zecimala este mai mare sau egala cu 5.
..................................................................................................
(9) Pentru motorina se poate aplica un nivel redus al accizelor atunci cand este utilizata drept carburant pentru motor in urmatoarele scopuri:
a) transport rutier de marfuri in cont propriu sau pentru alte persoane, cu autovehicule ori ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de marfuri si cu o greutate bruta maxima autorizata de cel putin 7,5 tone;
b) transportul de persoane, regulat sau ocazional, cu exceptia transportului public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 ori M3, definit in Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor si remorcilor acestora, precum si a sistemelor, componentelor si unitatilor tehnice separate destinate vehiculelor respective («Directiva-cadru»).
(10) Nivelul redus al accizelor prevazut la alin. (9) se stabileste prin hotarare a Guvernului si nu poate fi mai mic decat nivelul minim prevazut in Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice si a electricitatii. Reducerea nivelului accizelor se realizeaza prin restituirea sumelor reprezentand diferenta dintre nivelul standard al accizelor si nivelul redus al accizelor catre operatorii economici licentiati in Uniunea Europeana. Conditiile, procedura si termenele de restituire se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

11. Articolul 359 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 359
Reguli generale
(1) Autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor inregistrati, a expeditorilor inregistrati si a importatorilor autorizati se realizeaza de structurile de specialitate din cadrul Autoritatii Vamale Romane.
(2) Competentele privind structurile de specialitate prevazute la alin. (1), procedura si conditiile in care se realizeaza autorizarea se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor la propunerea presedintelui Autoritatii Vamale Romane.
12. La articolul 402, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(11) In cazul deplasarii intracomunitare a produselor energetice in regim suspensiv de accize, pe cale maritima sau pe cai navigabile interioare, catre un destinatar care nu este cunoscut cu siguranta in momentul in care expeditorul inainteaza proiectul de document administrativ electronic prevazut la alin. (2), autoritatea competenta poate autoriza ca expeditorul sa nu includa in documentul in cauza datele privind destinatarul, in conditiile prevazute prin ordin al presedintelui Autoritatii Vamale Romane.
13. La articolul 403, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) Autoritatea competenta a expeditorului poate permite, in conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Autoritatii Vamale Romane, ca expeditorul sa divizeze o deplasare de produse energetice in regim suspensiv de accize cu conditia sa nu se modifice cantitatea totala de produse accizabile.

14. La articolul 404, alineatele (2) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
(2) Modalitatile de confirmare a faptului ca produsele accizabile au ajuns la destinatie si de trimitere a raportului de primire a produselor accizabile de catre destinatarii mentionati la art. 395 alin. (1) sunt prevazute prin ordin al presedintelui Autoritatii Vamale Romane.
..................................................................................................
(5) In cazul in care locul de expeditie si cel de destinatie se afla in Romania, primirea produselor accizabile in regim suspensiv de accize se confirma expeditorului potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Autoritatii Vamale Romane.
15. La articolul 406 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
b) sa informeze autoritatea competenta a expeditorului inainte de inceperea deplasarii, prin procedura stabilita prin ordin al presedintelui Autoritatii Vamale Romane.

16. La articolul 409, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) Situatiile in care sistemul informatizat este considerat indisponibil in Romania, precum si normele si procedurile care trebuie urmate in aceste situatii sunt stabilite prin ordin al presedintelui Autoritatii Vamale Romane.
17. La articolul 410, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 410
(1) Monitorizarea deplasarilor produselor accizabile in regim suspensiv de accize, care se desfasoara integral pe teritoriul Romaniei, se realizeaza potrivit procedurilor aprobate prin ordin al presedintelui Autoritatii Vamale Romane, stabilite pe baza prevederilor art. 402-408.
18. La articolul 432, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 432
(1) Toti operatorii economici cu produse accizabile sunt obligati sa accepte orice control ce permite autoritatii competente prevazute prin ordin comun al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al presedintelui Autoritatii Vamale Romane sa se asigure de corectitudinea operatiunilor cu produse accizabile.
19. Articolul 434 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 434
Procedura de import pentru produse energetice
Efectuarea formalitatilor vamale de import aferente benzinelor si motorinelor se face prin birourile vamale la frontiera stabilite prin ordin al presedintelui Autoritatii Vamale Romane.
20. La articolul 435, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(3) Operatorii economici care doresc sa distribuie si sa comercializeze angro bauturi alcoolice, tutun prelucrat si produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat si biocombustibili - sunt obligati sa se inregistreze la autoritatea competenta potrivit prevederilor stabilite prin ordin al presedintelui Autoritatii Vamale Romane.
(4) Operatorii economici care intentioneaza sa comercializeze in sistem en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat si biocombustibili - sunt obligati sa se inregistreze la autoritatea competenta potrivit prevederilor stabilite prin ordin al presedintelui Autoritatii Vamale Romane.

21. La articolul 435 alineatul (9), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
a) operatorii economici care doresc sa comercializeze tutun brut sau tutun partial prelucrat provenit din operatiuni proprii de import, din achizitii intracomunitare proprii sau din productia interna proprie pot desfasura aceasta activitate numai in baza unei autorizatii eliberate in acest scop de catre autoritatea competenta potrivit prevederilor stabilite prin ordin al presedintelui Autoritatii Vamale Romane;
22. La articolul 439 alineatul (2), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
a) produse din tutun incalzit care, prin incalzire, emit un aerosol ce poate fi inhalat, fara a avea loc combustia amestecului de tutun, cu incadrarea tarifara NC 2404 11 00;
b) lichidele cu continut de nicotina destinate inhalarii cu ajutorul unui dispozitiv electronic de tip «Tigareta electronica», cu incadrarea tarifara NC 2404 12 00.
23. La articolul 439, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
(3) In intelesul prezentului capitol, codul NC reprezinta pozitia tarifara, subpozitia tarifara sau codul tarifar, asa cum este prevazuta/prevazut in Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifara si statistica si Tariful Vamal Comun, in vigoare de la 1 ianuarie 2022. Ori de cate ori intervin modificari in nomenclatura combinata se realizeaza corespondenta dintre codurile NC prevazute in prezentul capitol si noile coduri din nomenclatura adoptata in temeiul art. 12 din Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifara si statistica si Tariful Vamal Comun.
24. La articolul 442, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) Nivelul accizelor prevazut in anexa nr. 2 se actualizeaza anual cu cresterea preturilor de consum din ultimele 12 luni, calculata in luna septembrie a anului anterior celui de aplicare, fata de perioada octombrie 2014-septembrie 2015, comunicata oficial de Institutul National de Statistica pana la data de 15 octombrie. Nivelul accizelor actualizat se publica pe site-ul Ministerului Finantelor, de regula pana la data de 20 octombrie, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie a fiecarui an.
25. La articolul 442, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
(3^1) Nivelul in lei al accizelor, obtinut dupa efectuarea actualizarii prevazute la alin. (2), se rotunjeste la nivel de doua zecimale, prin reducere, atunci cand a treia zecimala este mai mica decat 5, si prin majorare atunci cand a treia zecimala este mai mare sau egala cu 5.

26. La articolul 449 alineatul (2), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
e) nerespectarea prevederilor art. 356 alin. (2), art. 357 si art. 358 alin. (5);
27. La articolul 450, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 450
(1) Constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventie potrivit art. 449 se fac de organele competente din cadrul Ministerului Finantelor, prin Autoritatea Vamala Romana si unitatile sale subordonate sau prin A.N.A.F. si unitatile sale subordonate, conform competentelor, cu exceptia sanctiunilor privind suspendarea sau revocarea autorizatiei de antrepozit fiscal, destinatar inregistrat, expeditor inregistrat ori importator autorizat, care se dispune de autoritatea competenta, la propunerea organului de control.

Articolul III
(1) Contribuabilii obligati la plata impozitului specific unor activitati, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati, cu completarile ulterioare, pentru anul 2022, nu datoreaza impozit specific pentru o perioada de 180 de zile calculata de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), contribuabilii recalculeaza, in mod corespunzator, impozitul specific stabilit potrivit Legii nr. 170/2016, cu completarile ulterioare, aferent anului 2022, prin impartirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice si inmultirea valorii rezultate cu diferenta dintre numarul de 365 de zile calendaristice si numarul de 180 de zile calendaristice.

Articolul IV

Pana la data de 31 decembrie 2022, operatorii economici care efectueaza livrari de bunuri sau prestari de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce functioneaza pe baza de plati cu cardul, precum si de acceptatoare de bancnote sau monede, dupa caz, au obligatia de a dota automatele comerciale cu aparatele de marcat electronice fiscale prevazute la art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul V

Ministerul Finantelor preia, de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, activitatea de emitere a solutiilor fiscale individuale anticipate, precum si posturile corespunzatoare.

Articolul VI

Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. II intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia prevederilor pct. 11-21 care intra in vigoare la 45 de zile de la publicarea prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I si a prevederilor pct. 26 care intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Articolul VII

Solicitarile pentru autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor inregistrati, a expeditorilor inregistrati si a importatorilor autorizati nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prevederilor art. II pct. 11 se solutioneaza de catre Directiile generale regionale ale finantelor publice, respectiv de catre Directia generala de administrare a marilor contribuabili, pentru operatorii economici mari contribuabili, conform procedurilor aplicabile la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

Articolul VIII

Dispozitiile art. I pct. 4, pct. 7 cu privire la ordinul prevazut la art. 70^1 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, pct. 8, 9 si 14 intra in vigoare la 1 martie 2022.

Articolul IX

Cererile de emitere a solutiei fiscale individuale anticipate in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, se solutioneaza de catre Ministerul Finantelor.

Articolul X
Ordinele presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prevazute la art. I pct. 4, 7-9 si 14 se emit in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

Articolul XI

La articolul III din Legea nr. 136/2019 pentru abrogarea alin. (1), (2) si (4) ale art. 40 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 587 din 17 iulie 2019, cu modificarile ulterioare, alineatul (2) se abroga.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri



Votati articolul "Este OFICIAL! Codul fiscal a fost MODIFICAT prin Ordonanta11/2022":
Rating:

Nota: 5 din 2 voturi
Urmareste-ne pe Google News
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016







Sfaturi de la experti



Subiectele saptamanii

© 2007 - 2024 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016