Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

IMM-urile vor putea beneficia de un ajutor de minimis de pana la 500.000 lei de la stat, prin programul de Microindustrializare

31-Mar-2022
8245
IMM-urile vor putea beneficia de un ajutor de minimis de pana la 500.000 lei de la stat, prin programul de Microindustrializare
Pe site-ul oficial al Ministerului Antreprenoriatului si Turismului a fost pusa in dezbatere publica procedura de implementare a Programului de Microindustrializare. Prin aceasta masura IMM-urile vor putea beneficia de un ajutor de minimis de pana la 500.000 de la stat.
 
Obiectivul Programului national multianual de microindustrializare il constituie sustinerea investitiilor in sectoarele economice prioritare stabilite prin prezenta procedura, cresterea volumului de activitate si a competitivitatii IMM din aceste sectoare, promovarea productiei interne si a conceptului “Fabricat in Romania”.
 
Conform Proiectului, schema este valabila de la data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei pana la 31 decembrie 2027, iar platile in cadrul schemei de minimis vor fi efectuate pana la 31 decembrie 2028.
 
Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2022, aprobat prin Legea nr. 317/2021 de aprobare a bugetului de stat pe anul 2022 este de 50.000.000 lei.
 
Prin implementarea programului in perioada 2022-2027 se estimeaza acordarea de ajutor de minimis unui numar de 500 de beneficiari, din care aproximativ 100 de beneficiari in anul 2022.
 
Beneficiarii de ajutor de minimis in cadrul Programului
 
(1) Intreprinderea unica include toate intreprinderile intre care exista cel putin una dintre relatiile urmatoare:
(a) o intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor unei alte intreprinderi;
(b) o intreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte intreprinderi;
(c) o intreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra altei intreprinderi in temeiul unui contract incheiat cu intreprinderea in cauza sau in temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
d) o intreprindere care este actionar sau asociat al unei alte intreprinderi si care controleaza singura, in baza unui acord cu alti actionari sau asociati ai acelei intreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor intreprinderii respective.
(2) In sensul Regulamentului Comisiei nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, notiunea de intreprindere unica stabileste cuantumul anjutorului de minimis de care poate beneficia aplicantul.
 
Pot beneficia de prevederile programului societatile (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii) care indeplinesc cumulativ, la data completarii formularului de inscriere (anexa 1), urmatoarele criterii de eligibilitate:
 
a) sunt organizate in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau in baza Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei sau in baza Ordonantei de Urgenta nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri cu modificarile si completarile ulterioare;
b) sunt IMM, conform prevederilor art. 2 si ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune in legislatia nationala Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicata in Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au pana la 249 de angajati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro sau detin active totale de pana la 43 milioane euro, echivalent in lei).
c) au capital social integral privat;
d) asociatii sau actionarii care detin mai multe societati nu pot aplica in cadrul prezentului program decat cu o singura societate;
e) sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
f) codul CAEN pentru care solicita finantare este eligibil in cadrul Programului (Anexa X) si autorizat la momentul inscrierii online, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) sunt infiintate pina la data de 31.12.2019 inclusiv; 
h) nu au datorii la bugetul general consolidat, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru, la momentul verificarii administrative si de eligibilitate; Solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa programul.
i) (1) Nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive pentru o intreprindere unica, asa cum este aceasta definita de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis si 100.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru beneficiarii care desfasoara activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost. Plafoanele se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.
(2) in cazul in care valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi unice pe o perioada de trei ani fiscali consecutivi, cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in conformitate cu prevederile prezentei scheme, depaseste plafoanele de minimis mentionate la litera j), intreprinderea solicitanta nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fractie din ajutor care nu depaseste aceste plafoane. 
(3) in cazul fuziunilor sau al achizitiilor, atunci cand se stabileste daca un nou ajutor de minimis acordat unei intreprinderi noi sau intreprinderii care face achizitia depaseste plafonul relevant, se iau in considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor intreprinderilor care fuzioneaza. Ajutoarele de minimis acordate legal inainte de fuziune sau achizitie raman legal acordate.
(4) in cazul in care o intreprindere se imparte in doua sau mai multe intreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate inainte de separare se aloca intreprinderii care a beneficiat de acestea, si anume, in principiu, intreprinderii care preia activitatile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. in cazul in care o astfel de alocare nu este posibila, ajutoarele de minimis se aloca proportional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor intreprinderi la data la care separarea produce efecte. 
(5) Ajutorul de minimis acordat prin prezenta masura poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei, in limita plafonului stabilit in regulamentul respectiv.
(6) Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate in conformitate cu alte regulamente de minimis in limita plafonului de 200.000 euro (100.000 Euro pentru intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost) echivalent in lei.
(7) Pentru fuziunile si/sau a achizitiile ce modifica statutul controlului, in cazul depasirii plafoanelor valorice prevazute de art. 12 din Legea concurentei nr. 21/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, acestea vor fi notificate Consiliului Concurentei, punerea in aplicare a tranzactiei de natura concentrarii economice fiind posibila doar dupa obtinerea unei decizii de autorizare din partea autoritatii de concurenta. 
(8) Aspectul poate viza si tranzactiile de divizare mentionate mai sus, in cazul in care activele si/sau intreprinderea cu functionare deplina rezultate, depasesc pragurile valorice prevazute de Legea concurentei.
(9) Ajutoarele de minimis nu se cumuleaza cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleasi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeasi masura de finantare prin capital de risc daca un astfel de cumul ar depasi intensitatea sau valoarea maxima relevanta a ajutorului stabilita pentru conditiile specifice ale fiecarui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptata de Comisie. 
(10) Ajutoarele de minimis care nu se acorda pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate in temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.
j) nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii; 
k) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene / AIMMAIPE /Consiliului Concurentei sau unui alt furnizor de ajutor de stat/ de minimis de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata, cu dobanzile si penalitatile aferente; 
l) (1) creaza cel putin un loc de munca cu norma intreaga pe perioada nedeterminata dupa intrarea in vigoare a acordului de finantare si mentine locul de munca ocupat cel putin 2 ani dupa finalizarea implementarii proiectului; 
In cazul in care locul/locurile de munca create in cadrul schemei se vacanteaza din diverse cauze, sau se suspenda, dupa crearea lor in cadrul schemei, beneficiarul are un termen de maxim 45 de zile sa ocupe locul/locurile de munca vacante, pastrand numarul si tipul acestora pentru care a primit finantare. 
 
 
Beneficiarii sunt obligati pentru o perioada de minimum 3 ani incepand cu anul urmator semnarii acordului de finantare, sa mentina investitia pentru care primesc AFN in cadrul Programului, sa nu aplice amortizare accelerata pentru activele achizitionate in cadrul programului, sa pastreze numarul efectiv al locurilor de munca existente la data inscrierii online aferente salariatilor angajati pe durata nedeterminata, indiferent de norma de munca, si numarul locurilor de munca create prin program conform numarului si tipului (absolvent dupa anul 2019/persoana cu dizabilitati/persoana defavorizata/refugiat din Ucraina). in caz contrar, ajutorul acordat se recupereaza conform prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata prin Legea nr. 20/2015 si prevederilor prezentei proceduri de implementare. La tipul locurilor de munca se permit modificari in perioada de implementare sau raportare intre refugiat Ucraina, absolvent dupa anul 2019 / persoana cu dizabilitati / persoana defavorizata definita conform legislatiei.
 
Sunt eligibile in cadrul Programului societatile care desfasoara activitati pe codurile CAEN aferente urmatoarelor diviziuni:
- 10 Industria alimentara
- 11 Fabricarea bauturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape inbuteliate;
- 13 Fabricarea produselor textile;
- 14 Fabricarea articolelor de imbracaminte;
- 15Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, harnasamentelor si incaltamintei; prepararea si vopsirea blanurilor;
- 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnsi pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale impletite;
- 17 Fabricarea hartiei si a produselor din hartie;
- 1811 Tiparirea ziarelor;
- 1812 Alte activitati de tiparire n.c.a.;
- 20 Fabricarea substantelor si produselor chimice cu exceptia 2011, 2051, 2053, 2059.
- 21 Fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice;
- 22 Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice;
- 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
- 24 Industria metalurgica;
- 25 Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini utilaje si instalatii - cu exceptia societatilor care desfasoara activitati pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului si munitiei;
- 26 Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice;
- 27 Fabricarea echipamentelor electrice;
- 28 Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a.;
- 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor;
- 30 Fabricarea altor mijloace de transport cu exceptia 3040;
- 31 Fabricarea de mobila;
- 32 Alte activitati industriale n.c.a.
 
Nu beneficiaza de prevederile Programului societatile care desfasoara: 
a) activitati de pescuit si acvacultura, acoperite de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013:
- 031 - Pescuitul
- 032 - Acvacultura
b) activitati legate de productia primara a produselor agricole asa cum sunt enumerate in anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, cu exceptia produselor obtinute din pescuit si acvacultura prevazute in Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 ;
c) activitati de prelucrare si comercializare ale produselor agricole listate in anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, in urmatoarele cazuri:
a. cand valoarea ajutorului este stabilit pe baza pretului sau a cantitatii produselor de acest tip achizitionate de la producatorii primari sau puse pe piata de operatorii economici respectivi;
b. cand ajutorul este conditionat de a fi partial sau integral transferat producatorilor primari (fermieri);
 
Prin „prelucrarea produselor agricole” se intelege orice operatiune efectuata asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu exceptia activitatilor desfasurate in exploatatiile agricole, necesare in vederea pregatirii unui produs de origine animala sau vegetala pentru prima vanzare.
 
Prin „comercializarea produselor agricole” se intelege detinerea sau expunerea unui produs agricol in vederea vanzarii, a punerii in vanzare, a livrarii sau a oricarei alte forme de introducere pe piata, cu exceptia primei vanzari de catre un producator primar catre revanzatori sau prelucratori si a oricarei alte activitati de pregatire a produsului pentru aceasta prima vanzare; o vanzare efectuata de catre un producator primar catre consumatori finali este considerata comercializare in cazul in care se desfasoara in localuri distincte, rezervate acestei activitati.
d) activitati legate de export si anume, ajutoarele legate direct de cantitatile exportate, de infiintarea si functionarea unei retele de distributie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e) ajutoarele conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de produsele importate;
f) ajutoarele pentru achizitionarea vehiculelor de transport rutier de marfa acordate agentilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfa in contul tertilor sau contra cost. 
 
 In cazul in care o intreprindere isi desfasoara activitatea atat intr-unul din sectoarele exceptate (cele mentionate mai sus), cat si in unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse in domeniul de aplicare al prezentei scheme, prevederile acesteia se aplica ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate. 
 
Pentru a beneficia de prevederile schemei, intreprinderea in cauza trebuie sa se asigure, prin mijloace corespunzatoare, precum separarea activitatilor sau o distinctie intre costuri, ca activitatile desfasurate in sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiaza de ajutoare de minimis acordate in conformitate cu prezenta schema.
 
 
Nu pot beneficia de ajutor de minimis in cadrul Programului operatorii economici in situatia in care exista legaturi de rudenie pana la gradul II inclusiv si afini pana la gradul II inclusiv intre structurile actionariatului beneficiarului si furnizorii acestuia sau atunci cand ofertantul castigator detine pachetul majoritar de actiuni in doua firme participante pentru acelasi tip de achizitie in cadrul achizitiilor realizate de solicitantii privati ai fondurilor nerambursabile. Aplicantul va depune la prima cerere de rambursare/plata o declaratie in acest sens, atasata dosarului de decont, conform legislatiei in vigoare privind conflictul de interese. 
Nota referitoare la conflictul de interese :
Legislatie conexa: Legea nr 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din institutiile si autoritatile publice; Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei si Noul Cod Penal al Romaniei;
 
Nu pot beneficia de ajutor de minimis in cadrul programului operatorii economici in situatia in care actionarii sau asociatii au / au avut calitatea de asociat sau actionar in alta intreprindere beneficiara de ajutor financiar nerambursabil in cadrul editiilor Start-up Nation, sau in cadrul masurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituita prin ORDONANtA DE URGENta nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, sau in cadrul schemei de ajutor de stat dedicate activitatilor HoReca prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 224/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru intreprinderile din domeniul turismului, alimentatiei publice si organizarii de evenimente, a caror activitate a fost afectata in contextul pandemiei de COVID19;
 
Fiecare beneficiar are obligatia sa faca dovada, cel tarziu la momentul platii cererii de rambursare, a angajarii prin proiect, cu contract de munca pe durata nedeterminata si cu norma intreaga a minim 1 loc de munca pentru care beneficiaza de finantare, precum si obligatia mentinerii acestuia pentru cel putin 2 ani, dupa finalizarea implementarii proiectului. Implementarea proiectului se considera finalizata la momentul achitarii cererii de rambursare a ajutorului de minimis. Locul de munca se considera a fi creat prin proiect daca este creat si ocupat intre data semnarii acordului de finantare si data platii cererii de plata, de catre o persoana care nu a avut raporturi de munca in ultimele 6 luni cu intreprinderea aplicanta.
 
Nu sunt eligibili beneficiarii si/sau actionari/asociati/administratorii acestora care au comis/comit nereguli de ordin financiar sau acte de coruptie stabilite prin hotarari judecatoresti definitive.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "IMM-urile vor putea beneficia de un ajutor de minimis de pana la 500.000 lei de la stat, prin programul de Microindustrializare":
Rating:

Nota: 4.83 din 3 voturi
Urmareste-ne pe Google News
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

© 2007 - 2024 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016