Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Impozit asupra proprietatilor imobiliare ? Restituirea sumelor platite retroactiv cu dobanzi si penalitati ?

03-Iul-2008
7238

ec. Teodor Liviu Georgescu

In acest articol sunt prezentate doua spete:

? prima, referitoare la restituirea sumelor platite retroactiv cu dobanzi si penalitati in cazul unui imobil pentru care contribuabilul nu a fost pus efectiv in posesie;

? a doua speta, cu referire la reteaua Telemobil, care este o retea aeriana realizata pe suport propriu care beneficiaza de scutire pentru astfel de constructii.

1. Greu, tarziu, dar s-a legiferat regimul juridic 1 privind restituirea unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 ? 22 decembrie 1989.

In cazul imobilelor detinute de unitatile administrativ teritoriale, restituirea catre persoana (persoanele) indreptatita(e) se face prin dispozitia motivata a primarului general al municipiului Bucuresti ori, dupa caz, a Consiliului judetean. 2

Examenul CECCAR 2017 - 100 de Subiecte rezolvate
Examenul CECCAR 2017 - 100 de Subiecte rezolvate
Vezi detalii
Asociatii de proprietari: ghid contabil
Asociatii de proprietari: ghid contabil
Vezi detalii
 Ghid practic de Management financiar
Ghid practic de Management financiar
Vezi detalii

Care sunt principalele prevederi ale legii amintite potrivit carora se ajunge la restituirea in natura a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada amintita?

O prima reglementare de real interes este cea prevazuta la art. 21 alin. (5): ?Sub sanctiunea nulitatii absolute, pana la solutionarea procedurilor administrative si, dupa caz, judiciare, generate de prezenta lege, este interzisa instrainarea, concesionarea, locatia de gestiune, asocierea in participatiune, ipotecarea, locatiunea, precum si orice inchiriere sau subinchiriere in beneficiul unui nou chirias, schimbarea destinatiei, grevarea sub orice forma a bunurilor imobile ? terenuri si/sau constructii notificate potrivit prevederilor prezentei legi?.

Reglementari de substanta in acest domeniu si de interes pentru speta pe care o vom prezenta in continuare sunt cuprinse in alineatele 4, 5 si 6 ale art. 25, dupa cum urmeaza: Art. 25 alin. (4) ?Decizia sau, dupa caz, dispozitia de aprobare a restituirii in natura a imobilului face dovada proprietatii persoanei indreptatite asupra acestuia, are forta probanta a unui inscris autentic si constituie titlu executoriu pentru punerea in posesie, dupa indeplinirea formalitatilor de publicitate imobiliara?.

Art. 25 alin. (5) ?Proprietarii carora, prin procedurile administrative prevazute de prezenta lege, le-au fost restituite in natura imobilele solicitate, vor incheia cu detinatorii actuali ai acestora un protocol de predare-preluare, in mod obligatoriu, in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a deciziei/dispozitiei de restituire, termen dupa care, daca protocolul nu a fost semnat, se va incheia in prezenta executorului judecatoresc un proces-verbal de constatare unilaterala a preluarii imobilului?.

Art. 25 alin. (6) ? Decizia sau, dupa caz, dispozitia prevazuta la alin. (4) trebuie pusa in executare in termen de 3 ani de la data primirii ei de catre persoana indreptatita?.

Pana la punerea in executare si la intocmirea procesului-verbal de predare-primire, in intervalul de timp de pana la cei 3 ani prevazuti in alineatul anterior, statul, in calitate de proprietar, poate prelungi contractul de inchiriere cu cei care au fost chiriasii imobilului respectiv.

Aceasta amanare de punere in posesie are la baza si ratiuni sociale vizand ?protejarea? vremelnica a fostilor chiriasi pana la o cat mai rapida solutionare a nevoilor lor de spatiu locativ.

Prevederile art. 25 sunt aplicabile si dispozitiilor emise de primari si, dupa caz, de presedintii consiliilor judetene.

Potrivit art. 249 din actualul Cod fiscal, orice persoana care are in proprietate o cladire situata in Romania datoreaza anual impozit pentru aceasta. In speta prezentata in continuare, numai in conditiile existentei dispozitiei de restituire si a procesului-verbal de predare-primire se realizeaza cerintele pentru aplicare articolului amintit din Codul fiscal.

Prezentam in continuare solutia data de Curtea de Apel Bucuresti, sectia de contencios administrativ si fiscal, (decizia nr. 1.382 din 13 noiembrie 2006) privind o speta legata de restituirea in natura a unui imobil preluat in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 ? 22 decembrie 1989.

Starea de fapt

Persoanele fizice C.T.N. si C.T.M.S., in temeiul Legii nr. 10/2001, au primit dispozitia primarului general al municipiului Bucuresti de restituire in natura a unui imobil, neurmata insa de punerea efectiva in posesie a imobilului, prin incheierea procesului-verbal de predare-primire pentru deschiderea rolului fiscal pentru proprietatea restituita. Statul, prin prepusii sai, a prelungit contractele de inchiriere pentru chiriasi timp de 3 ani, timp in care reclamantii au fost impiedicati sa beneficieze de proprietatea lor.

Cu toate acestea, C.T.N. si C.T.M.S au fost impusi retroactiv, cu dobanzi si penalitati pentru respectivul imobil de la data emiterii dispozitiei nr. 609 din 4 martie 2002 a primarului general al Municipiului Bucuresti, pana la punerea efectiva in posesie realizata prin procesul-verbal de predare-primire nr. 27.174 din 1 septembrie 2005, emis de Consiliul General al municipiului Bucuresti ? Administratia Fondului Imobiliar.

Prin contestatia inregistrata la Tribunalul Bucuresti, sectia a VIII-a, sub. nr. 47967/CA/2005, contestatarii C.T.N. si C.T.M.S. au solicitat, in contradictoriu cu Primaria sector x si Consiliul local sector x, Directia venituri buget local sector x, constatarea nelegalitatii impunerii retroactive cu dobanzi si penalitati pe perioada 4 noiembrie 2002 ? 1 septembrie 2005, sume impuse nelegal in sarcina acestora de catre parate.

Reclamantii mentioneaza ca au depus cererea pentru deschiderea rolului fiscal pentru proprietatea restituita la data de 29 septembrie 2005 in termenul legal de 30 de zile de la intrarea efectiva in posesie.

Dobandirea proprietatii in baza Legii nr. 10/2001 presupune cu necesitate existenta dispozitiei de restituire si a procesului-verbal de predare-primire a imobilului.

Pana la predarea efectiva a imobilului, acesta a ramas in proprietatea statului care a incheiat contracte de inchiriere cu fostii chiriasi si dupa emiterea dispozitiei de restituire.

Impotriva actelor de impunere, contestatarii au formulat contestatie la care nu au primit raspuns.

Prin sentinta civila nr. 1.048 din 28 februarie 2006, pronunt ata de Tribunalul Bucuresti, sectia a VIII-a, conflicte de munca, asigurari sociale, contencios administrativ si fiscal, in dosar nr. 47.976/3/2005, s-a admis contestatia formulata de contestatarii C.T.N. si C.T.M.S. in contradictoriu cu paratii Primaria sector x Bucuresti si Consiliul local al sector x, Directia venituri buget. S-a constatat nelegala impunerea retroactiva (cu dobanzi si penalitati) pentru imobilul proprietatea contestatarilor pentru perioada 4 noiembrie 2002 ? 1 septembrie 2005. S-a dispus restituirea sumelor platite ca impozit (retroactiv), cu dobanzi si penalitati pentru aceeasi perioada.

Pentru a se pronunta in acest sens, Tribunalul Bucuresti, sectia a VIII-a, a retinut in esenta urmatoarele:

?? in speta, reclamantilor le-a fost restituit imobilul prin dispozitia nr. 609 din 4 noiembrie 2002 a primarului general al municipiului Bucuresti.
? intrarea efectiva in posesia imobilului s-a facut insa la 1 septembrie 2005, prin incheierea procesului-verbal de predare-primire incheiat cu Administratia Fondului Imobiliar.

Proprietarii carora, prin procedurile administrative prevazute de lege, le-au fost restituite in natura imobilele solicitate vor incheia cu detinatorii actuali ai acestora un protocol de predare-primire, in mod obligatoriu, in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a deciziei/dispozitiei de restituire, termen dupa care, daca protocolul nu a fost semnat, se va incheia, in prezenta executorului judecatoresc, un proces-verbal de constatare unilaterala de preluare a imobilului.

Decizia sau, dupa caz, dispozitia prevazuta de Legea nr. 10/2001 art. 25 alin. (4) trebuie pusa in executare in termen de 3 ani de la data primirii ei de catre persoana indreptatita.

In perioada cuprinsa intre data emiterii dispozitiei de restituire si cea a incheierii procesului-verbal de predareprimire, statul, prin Administratia Fondului Imobiliar, a inchiriat imobilul fostilor chiriasi, incasand chiria.?

Impotriva hotararii judecatoresti pronuntate in cauza, a formulat recurs in termen legal parata Directia venituri buget local sector x, criticand-o pentru nelegalitate si solicitand modificarea sentintei in sensul respingerii contestatiei formulate de catre reclamanti. S-au invocat in drept exceptiile art. 299 ? 308 din Codul de procedura civila.

Astfel, se sustine ca instanta de fond a retinut in mod gresit faptul ca, potrivit art. 25 din Legea nr. 10/2001, dispozitia prevazuta la alin. (4) trebuie pusa in executare in termen de 3 ani de la data primirii ei de catre persoana indreptatita, pentru ca, la alin. (5) a aceluiasi articol, se dispune ca proprietarii, carora prin procedurile administrative le-au fost restituite in natura imobilele solicitate, vor incheia cu detinatorii actuali un protocol de predare-primire, in mod obligatoriu, in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a dispozitiei de restituire.

Parata formuleaza o alta critica ce vizeaza faptul ca instant a de fond a retinut in mod gresit faptul ca indeplinirea formalitatilor de publicitate imobiliara nu se putea realiza fara a detine procesul-verbal de punere in posesie.

In recursul formulat se mai mentioneaza ca, de la data emiterii dispozitiei de restituire si pana la data intocmirii procesului-verbal de predare-primire, reclamantii au calitatea de proprietari, iar statul are calitatea de administrator, iar, conform art. 249 alin. (1) si (3) din Codul fiscal, impozitul pe cladire se datoreaza de catre proprietar.

Hotararea Curtii de Apel Bucuresti

Curtea de Apel apreciaza ca hotararea pronuntata de instanta de fond este legala si temeinica, nefiind afectata de unul din motivele de modificare sau casare prevazute la art. 3041 si 304 din Codul de procedura civila. In mod judicios, Tribunalul Bucuresti, sectia a VIII-a, a apreciat ca actele de impunere contestate de catre reclamanti sunt nelegale si, pe cale de consecinta, a dispus restituirea sumelor platite ca impozit retroactiv.

Emiterea dispozitiei primarului general al municipiului Bucuresti, de restituire in natura a imobilului catre fostii proprietari, nu asigura automat si calitatea de proprietari.

Potrivit dispozitiilor art. 480 din Codul civil, se statueaza ca proprietatea este dreptul ce are cineva a se bucura si dispune de lucru in mod exclusiv si absolut.

Art. 249 alin. (1) din Codul fiscal ? ? Orice persoana care are in proprietate o cladire situata in Romania datoreaza anual impozit pentru acea cladire, exceptand cazul in care in prezentul titlu se prevede altfel? (Titlul IX) ? invocat de catre recurenta are in vedere situatia clasica in care imobilul este in proprietatea efectiva a unei persoane si care poate dispune de bunul sau prin acte de administrare sau dispozitie, respectiv putandu-l inchiria catre o alta persoana. In speta insa, C.T.N. si C.T.M.S. au fost pusi in imposibilitatea de a dispune de imobilul pentru care li s-a recunoscut dreptul de proprietate de catre statul roman, chiar de catre acesta. In plus, statul, prin prepusii sai, nu a procedat la incheierea protocolului de predareprimire a imobilului, procedand la incheierea contractului de inchiriere timp de 3 ani, perioada in care C.T.N. si C.T.M.S. au fost impiedicati sa beneficieze de proprietatea lor si, paradoxal, au fost pusi in situatia de a achita impozit pe cladire si penalitati aferente pentru un imobil pe care nu l-au detinut in posesie in acesti ani.

Pentru aceste considerente, Curtea de Apel retine ca sustinerile formulate de catre recurenta sunt nefondate si, pe cale de consecinta, in baza art. 312 alin. (1) din Codul de procedura civila, va respinge recursul.

Concluzii

In aceasta speta, statul nu poate fi considerat un ?administrator? al imobilului, asa cum a sustinut la recurs recurenta, in situatia in care a dispus de el ca un adevarat proprietar, inchiriindu-l.

Consideram ca plata impozitului pe cladiri de catre C.T.N. si C.T.M.S. numai pe baza dispozitiei primarului general al municipiului Bucuresti, in perioada 4 noiembrie 2002 ? 1 septembrie 2005 s-a dorit o certificare a calitatii de viitori proprietari si buni contribuabili la bugetul local al sectorului respectiv.

2. Impozit pe cladiri. Retele de telecomunicatii. Scutiri

Reteaua Telemobil este o retea aeriana realizata pe suport propriu, definita ca atare de catre autoritatea de reglementare, astfel incat sunt aplicabile dispozitiile art. 250 alin. (1) pct. 11 lit. d) din Codul fiscal.

Curtea de Apel Bucuresti, sectia a VIII-a de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 74 din 19 ianuarie 2006

Starea de fapt

Reclamanta Telemobil S.A. a solicitat anularea dispozitiei nr. 126/2005 si a declaratiei de impunere nr. 252 din 15 ianuarie 2004 privind impozitul pentru constructiile detinute in municipiul Deva, intrucat, in temeiul art. 250 alin. (1) pct. 11 lit. d) din Legea nr. 579/2003, beneficiaza de scutire de impozit pentru aceste constructii.

Prin sentinta civila nr. 2.216 din 20 mai 2005, Tribunalul Bucuresti, sectia conflicte de munca, asigurari sociale, contencios administrativ si fiscal, a respins actiunea formulata de catre reclamanta Telemobil SA in contradictoriu cu paratii municipiul Deva prin primar si Consiliul local Deva ? serviciul de taxe si impozite locale, ca neintemeiata.

In motivarea netemeiniciei solicitarii S.C. Telemobil S.A., se arata ca scutirea este prevazuta in mod expres doar pentru retelele de telecomunicatii subterane si aeriene, nu si pentru retelele mobile terestre.

Impotriva acestei sentinte, SC. Telemobil SA a formulat recurs, sustinand ca sentinta atacata a fost data cu interpretarea si aplicarea gresita a legii (art. 304 pct. 9 din Codul de procedura civila).

Reclamanta S.C. Telemobil S.A. arata ca instanta de fond a interpretat in mod eronat dispozitiile legale, retinand ca reteaua operata de catre telemobil este una terestra mobila, iar nu una aeriana. Din certificatul-tip de furnizor nr. 2.262 din 26 martie 2003, emis de Autoritatea Nationala de Reglementari in Comunicatii, rezulta ca reteaua apartinand reclamantei este o retea aeriana.

Hotararea Curtii de Apel Bucuresti

Ca urmare a analizei actelor prezentate de reclamanta si a lucrarilor dosarului de fond, Curtea constata ca, in mod gresit, Tribunalul a retinut inaplicabilitatea art. 250 alin. (1) pct. 11 lit. d) din Legea nr. 571/2003, privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri, cu motivarea ca reteaua respectiva este o retea terestra. Potrivit certificatului nr. 2.262 din 26 martie 2003 emis de Autoritatea Nationala de Reglementari in Comunicatii si Tehnologiei Informatiei, reteaua Telemobil este o retea aeriana, realizata pe suport propriu.

Urmare a considerentului mentionat, cu referire la art. 304 pct. 9 din Codul de procedura civila, recursul urmeaza a fi admis, dispunandu-se modificarea sentintei, in sensul admiterii actiunii asa cum a fost formulata.

Concluzii

Potrivit Codului fiscal din 22 decembrie 2003, in vigoare la data hotararii Curtii de Apel Bucuresti, la art. 250 alin. (1) pct. 11 lit. d) erau scutite de plata impozitului pe cladiri ?canalizatii si retele de telecomunicatii subterane si aeriene?. In actualul Cod fiscal, in vigoare de la data de 1 ianuarie 2007, punctul 11 al art. 250 are un alt continut (?cladirile care constituie patrimoniul Academiei Romane, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice?).

Apreciem ca solutia data in rezolvarea spetei isi pastreaza valoarea, in sensul ca reteaua Telemobil fiind aeriana, conform actelor din dosarul cauzei, se regaseste in scutirile prevazute la art. 250 alin. (2) ?nu intra sub incident a impozitului pe cladiri constructiile care nu sunt elementele constitutive ale unei cladiri? si art. 249 alin. (5) ?In intelesul prezentului Titlu (Titlul IX), cladire este orice constructie situata deasupra solului si/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinta sa, si care are una sau mai multe incaperi ce pot servi la adapostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalatii, echipamente si alte asemenea, iar elementele structurale de baza ale acesteia sunt peretii si acoperisul, indiferent de materialele din care sunt construite. Incaperea reprezinta spatiul din interiorul unei cladiri?.


Note
1 Legea nr. 10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv in perioada 6 martie 1945 ? 22 decembrie 1989, republicata in M.Of. nr. 798 din 2 septembrie 2005
2 Vezi art. 21 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 republicata.

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Impozit asupra proprietatilor imobiliare ? Restituirea sumelor platite retroactiv cu dobanzi si penalitati ?":
Rating:

Nota: 3 din 2 voturi
Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017

Atentie contabili!

Taxe si Impozite modificate in 2017
Noul Cod Fiscal a adus modificari majore!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017"!x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
Subiectele saptamanii

 • Impozitare mai stricta pentru toate societatile romane! Ce s-a modificat?
  • In data de 7 iunie, Romania a participat la semnarea Conventiei multilaterale de modificare a tratatelor de evitare a dublei impuneri, alaturi de alte 75 de tari, la Paris. Prin urmare, cele 91 de tratate de evitare a dublei impuneri si de prevenire a evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital incheiate de Romania cu alte state urmeaza sa se modifice. Schimbarile sunt necesare pentru a combate situatiile in care dubla neimpozitare a devenit o portita pentru persoanele...» citeste mai departe aici

 • Din iulie vor beneficia de scutirea de impozit pe venit mult mai putini programatori!
  • Incepand cu luna iulie 2017, mai multi programatori nu vor mai beneficia de scutirea de impozit pe venit, dupa o modificare adusa de Ordinul comun al ministerelor Comunicatiilor, Educatiei, Muncii si Finantelor nr. 409/4.020/737/703 privind incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 468 din 22 iunie 2017, in vigoare de la 1 iulie 2017. Daca la inceput de an, potrivit legii, aceasta scutire de impozit urma sa fie valabila...» citeste mai departe aici

 • Ref. Modificare legislativa importanta privind impozitul datorat de persoanele juridice pentru cladirile nerezidentiale
  • Deputatul PNL de Alba Claudiu Racuci, impreuna cu deputatul PNL de Gorj Dan Vilceanu, au depus la Parlament o initiativa legislativa care modifica Legea nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal, transmite Agerpres: "Noul Cod fiscal, adoptat in anul 2015, a adus multe modificari pozitive ale politicii fiscale, a stimulat cresterea economica, dar, are in continuare mai multe neajunsuri. De exemplu, astazi, o cladire de la Blaj sau Targu Jiu este impozitata la fel ca o cladire din centru Municipiului...» citeste mai departe aici

 • Facturare servicii UBER. Model Monografie contabila pentru firme
  • Serviciile prin UBER ridica mari semne de intrebare firmelor cand vine vorba de facturare. Tocmai de aceea am ales ca analiza urmatoare sa faca referire la o societate care desfasoara servicii de transport persoane conform platformei Uber si care primeste saptamanal bonus de la partenerul din UE. Avand in vedere ca Uber factureaza in numele societatii pentru serviciile prestate de aceasta, nu s-a regasit in facturile respective si factura de bonus si nici nu se stie daca aceasta se...» citeste mai departe aici

 • Derularea de operatiuni economice de catre o persoana fizica. Cum procedam cu inregistrarea si plata TVA?
  • In cazul urmator, o persoana fizica a desfasurat in perioada 2011-2013 activitate de comercializare vehicule folosite, cumparate si vandute pe teritoriul national. Prin insumarea valorii contractelor de vanzare a depasit plafonul de inregistrare ca platitor de TVA la nivelul anului 2011 (119.000 lei). In contextul unei inspectii fiscale se vehiculeaza ipoteza unei sesizari penale pentru infractiunea de ascundere a masei impozabile prevazuta si pedepsita de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea...» citeste mai departe aici

 • MFP: Particularitati privind contabilitatea ambalajelor
  • Intr-un numar din anul curent al Revistei de Finante si Contabilitate, aparute sub egida MFP, dr. Alexandrina Teodora Borfoaia, Directia de Legislatie si Reglementari Contabile, Ministerul Finantelor Publice. La nivelul unei intreprinderi, procesul de productie al ambalajelor care sunt destinate ambalarii si transportului produselor finite si al marfurilor se supune principiilor si regulilor generale privind contabilitatea stocurilor. In schimb, din punct de vedere contabil, prezinta...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial

Atentie contabili!

Taxele si Impozitele s-au modificat in 2017!

Cititi toate schimbarile din Noul Cod Fiscal
care se aplica anul acesta!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

"Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017"!


© 2007 - 2017 RENTROP & STRATON. All rights reserved.