Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Inspectie fiscala 2023: TOT ce trebuie sa stie contribuabilii despre modul in care se vor desfasura controalele ANAF incepand cu 1 ianuarie 2023

03-Ian-2023
3365
Inspectie fiscala 2023: TOT ce trebuie sa stie contribuabilii despre modul in care se vor desfasura controalele ANAF incepand cu 1 ianuarie 2023

Modul in care se vor efectua inspectiile fiscale incepand cu 1 ianuarie 2023 va fi putin diferit fata de ceea ce se intampla pana acum in Romania, iar prin OUG 188/2022 toate aceste schimbari au fost aprobate si vor putea fi puse in aplicare.

Contribuabilii la care inspectorii ar putea merge in control sunt selectati in baza unei analize de risc, iar mai apoi vor primi o Notificare de conformare in care le vor fi prezentate riscurile identificate. In acest fel firmele vor avea timp la dispozitie sa isi reanalizeze situatia fiscala, sa depuna declaratiile rectificative ( daca este cazul), sau sa clarifice riscurile identificate. Toti contribuabilii care fac aceste lucruri NU vor mai fi verificati.

In cazul in care nu se conformeaza, se va emite avizul de inspectie fiscala. Insa si de aceasta data contribuabilii pot depune sau corecta declaratiile de impunere sau sa isi clarifice riscurile identificate si controlul nu va mai fi efectuat.

Daca contribuabilii refuza sa isi clarifice situatia fiscala in aceste doua etape, atunci va incepe inspectia fiscala efectiva.

Prsedintele ANAF, Lucian Heius, amintea despre toate aceste schimbari privind inspectiile fiscale inca de la finalul anului trecut, iar in data de 29 decembrie OUG 188/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala si pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative a fost publicata in Monitorul Oficial.

Inspectie fiscala 2023

Notificarea de conformare emisa de organul fiscal central in cazul inspectiei fiscale

Pentru contribuabilii/platitorii prezumtivi a fi selectati pentru efectuarea inspectiei fiscale, organul de inspectie fiscala transmite acestora, in scris, o notificare de conformare cu privire la riscurile fiscale identificate in scopul reanalizarii de catre acestia a situatiei fiscale si, dupa caz, de a depune sau de a corecta declaratiile fiscale. 

 

Prin notificare se comunica contribuabilului/platitorului ca in termen de 30 de zile de la data comunicarii notificarii are posibilitatea sa depuna sau sa corecteze declaratiile fiscale. Pana la expirarea acestui termen, organul de inspectie fiscala nu intreprinde nicio actiune in vederea selectarii pentru efectuarea inspectiei fiscale.

 

Depunerea sau corectarea declaratiilor fiscale de catre contribuabil/platitor nu impiedica selectarea pentru efectuarea inspectiei fiscale, insa numai dupa implinirea termenului legal.

 

Dupa implinirea termenului contribuabilii/platitorii cu risc fiscal ridicat care nu au remediat riscurile fiscale pentru care au fost notificati sunt supusi obligatoriu unei inspectii fiscale sau unei verificari documentare.

 

Modelul notificarii de conformare, periodicitatea emiterii notificarilor, precum si procedura de notificare se aproba prin ordin al presedintelui ANAF.

 

Pe durata controlului antifrauda, contribuabilul/platitorul are urmatoarele drepturi:

a) de a solicita legitimarea organelor de control antifrauda fiscala care efectueaza actiunea de control antifrauda;

b) de a beneficia de asistenta de specialitate;

c) de a fi informat pe parcursul desfasurarii controlului antifrauda asupra constatarilor efectuate;

d) ca activitatea sa sa fie cat mai putin afectata pe timpul desfasurarii controlului antifrauda;

e) de a primi dovada scrisa in cazul retinerii unor documente ca urmare a activitatii de control antifrauda.(5) Persoanele prevazute la art. 66 si 67 au dreptul de a refuza, dupa caz, furnizarea de informatii, efectuarea de expertize si prezentarea unor inscrisuri, in conditiile legii.

Pentru verificarea situatiei fiscale personale a persoanei fizice, se efectueaza urmatoarele activitati preliminare:

a) analiza de risc de catre structura de la nivelul aparatului central al ANAF in vederea stabilirii riscului aferent persoanelor fizice de neconformare la declararea veniturilor impozabile. Riscul aferent unei persoane fizice de neconformare la declararea veniturilor impozabile reprezinta diferenta semnificativa intre veniturile estimate in cadrul analizei de risc si veniturile declarate de persoana fizica si/sau de platitori pentru aceeasi perioada impozabila. Diferenta este semnificativa daca intre veniturile estimate in cadrul analizei de risc si veniturile declarate de persoana fizica si/sau de platitori este o diferenta mai mare de 10% din veniturile declarate, dar nu mai putin de 50.000 lei;

b) notificarea, in scris, a persoanelor fizice identificate cu risc fiscal potrivit lit. a), inainte de selectarea pentru verificarea situatiei fiscale personale, ca au posibilitatea de a reanaliza situatia fiscala personala, inclusiv de a depune sau de a corecta declaratiile fiscale in termenul prevazut la art. 140 1 alin. (2);

c) selectarea persoanelor fizice ce urmeaza a fi supuse verificarii situatiei fiscale personale efectuate la nivelul aparatului central al ANAF, in functie de nivelul riscului stabilit. Nivelul riscului se stabileste pe baza analizei de risc.

 

Extras din OUG 188/2022:

Articolul I

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

 

1. La articolul 1, dupa punctul 20 se introduc doua noi puncte, pct. 20 1 si 20 2, cu urmatorul cuprins:

20 1. dosarul administrativ al actiunii de control fiscal - totalitatea documentelor si informatiilor care stau la baza constatarilor organului de control fiscal din punct de vedere faptic si legal, precum si cele emise in legatura cu administrarea mijloacelor de proba; 

20 2. dosarul fiscal - ansamblul documentelor si informatiilor primite sau elaborate, detinute de organul fiscal in legatura cu activitatea de administrare a creantelor fiscale ale unui contribuabil/platitor;

 

2. La articolul 7, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (4 1), cu urmatorul cuprins:

(4 1) Organul fiscal are obligatia ca, la cererea scrisa a contribuabilului/platitorului supus unei actiuni de control fiscal, sa puna la dispozitia acestuia dosarul administrativ al actiunii de control fiscal. Acolo unde este cazul, documentele/informatiile sunt anonimizate pentru a se asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal si secretul fiscal.

 

3. La articolul 7, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (7 1), cu urmatorul cuprins:(7 1) In cadrul criteriilor generale prevazute la alin. (7) se vor avea in vedere inclusiv criteriile de natura economica.

 

 

4. La articolul 7, alineatul (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

(10) Analiza de risc se efectueaza periodic, caz in care organul fiscal stabileste si clasa/subclasa de risc fiscal a contribuabilului. Clasa/Subclasa de risc fiscal se comunica contribuabilului, la cererea acestuia, prin orice mijloc de comunicare care asigura dovada primirii informatiei, cu exceptia cazului in care obiective de interes general justifica restrangerea accesului la aceasta informatie.

 

5. La articolul 55 alineatul (2), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:e) efectuarea, in conditiile legii, de controale inopinate sau controale antifrauda, dupa caz.

 

6. La articolul 56, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:(1) Organul fiscal poate solicita prezenta contribuabilului/ platitorului la sediul sau pentru a da informatii si lamuriri necesare stabilirii situatiei sale fiscale reale. Odata cu aceasta solicitare, cand sunt necesare documente/informatii pentru clarificarea situatiei fiscale, organul fiscal indica si documentele pe care contribuabilul/platitorul este obligat sa le prezinte, atunci cand acestea nu sunt detinute de organul fiscal.

 

7. La articolul 58, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:(2) Cererea de furnizare a informatiilor se formuleaza in scris. In cerere, organul fiscal trebuie sa specifice natura informatiilor solicitate pentru determinarea starii de fapt fiscale si documentele care sustin informatiile furnizate, atunci cand acestea nu sunt detinute de organul fiscal.

 

8. La articolul 64, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:(2) Organul fiscal poate solicita punerea la dispozitie a inscrisurilor la sediul sau ori la domiciliul fiscal al persoanei obligate sa le prezinte. Punerea la dispozitie a inscrisurilor la sediul organului fiscal se poate realiza prin transmiterea acestora prin posta, cu confirmare de primire, prin depunerea la registratura organului fiscal sau prin mijloacele electronice de transmitere la distanta in conditiile art. 79.

 

9. La articolul 68, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:(3) Organul fiscal central este obligat sa transmita organelor fiscale locale informatii privind sursele de venit ale persoanelor fizice. Organele fiscale locale si organul fiscal central incheie protocolul denumit «Protocol de aderare la serviciile sistemului informatic PatrimVen», care se transmite prin sistemul informatic propriu al Ministerului Finantelor/ANAF in conformitate cu art. 70 1 alin. (1) lit. a) si alin. (2).

 

10. La articolul 79, dupa alineatul (1 2) se introduce un nou alineat, alin. (1 3), cu urmatorul cuprins:

 

(1 3) In procedura de control fiscal ori de solutionare a contestatiei, cererile, inscrisurile sau orice alte documente pot fi transmise de contribuabili/platitori, inclusiv de cei prevazuti la alin. (1 1), prin mijloace electronice de transmitere la distanta in conditiile alin. (4) sau (5), dupa caz, ori prin posta, cu confirmare de primire sau prin posta electronica la adresa de e-mail indicata de organul de control sau de solutionare a contestatiei ori depuse la registratura organului fiscal competent.

 

In mod similar, organul de control sau de solutionare a contestatiei poate transmite solicitari, inscrisuri sau orice alte documente prin mijloace electronice de transmitere la distanta in conditiile alin. (4) sau (5), dupa caz, ori prin posta, cu confirmare de primire, sau prin posta electronica la adresa de e-mail indicata de contribuabil/platitor.

 

11. La articolul 113 alineatul (2), litera i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:i) stabilirea bazei de impozitare, a diferentelor datorate in plus sau in minus, dupa caz, fata de obligatia fiscala principala declarata de catre contribuabil/platitor si/sau stabilita, dupa caz, de organul fiscal;

 

12. La articolul 118, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1 1), cu urmatorul cuprins:(1 1) Activitatea de inspectie fiscala efectuata de organul fiscal central se organizeaza in baza programelor intocmite la nivel central.

 

13. La articolul 118, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

 

(2) Inspectia fiscala se exercita, in cazul organului fiscal local, pe baza principiilor independentei, unicitatii, autonomiei, ierarhizarii, teritorialitatii si descentralizarii, iar in cazul organului fiscal central se exercita pe baza principiilor independentei, unicitatii, autonomiei ierarhizarii si deconcentrarii....................................................

 

(4) La inceperea inspectiei fiscale, organul de inspectie fiscala trebuie sa prezinte contribuabilului/platitorului legitimatia de inspectie si ordinul de serviciu semnat de conducatorul organului de inspectie fiscala.

 

Legitimatia de inspectie si ordinul de serviciu pot fi prezentate si prin utilizarea mijloacelor video de comunicare la distanta.

 

In cazul organului fiscal central, prezentarea legitimatiei de inspectie si a ordinului de serviciu se realizeaza conform procedurii aprobate prin ordin al presedintelui ANAF. Inceperea inspectiei fiscale trebuie consemnata in registrul unic de control ori de cate ori exista obligatia tinerii acestuia si inspectia fiscala se desfasoara in spatiile de lucru ale contribuabilului/platitorului.

 

14. Articolul 119 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Articolul 119

 

Competenta de efectuare a inspectiei fiscale(1) Inspectia fiscala se exercita exclusiv, nemijlocit si neingradit de organul fiscal central competent potrivit art. 29 sau organul fiscal local competent potrivit art. 37 si 38. Organele fiscale care sunt competente sa efectueze inspectia fiscala sunt denumite, in sensul prezentului capitol, organe de inspectie fiscala.

 

(2) Prin exceptie de la prevederile art. 30, in cazul creantelor administrate de organul fiscal central, organele de inspectie fiscala au competenta de efectuare a inspectiei fiscale pe intreg teritoriul tarii.

 

(3) Dispozitiile prezentului articol sunt aplicabile in mod corespunzator si in cazul verificarii documentare efectuate de catre structurile de inspectie fiscala din cadrul organului fiscal central.

 

15. Articolul 120 se abroga.

 

16. La articolul 121, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: (1) In cazul creantelor fiscale administrate de organul fiscal local, selectarea contribuabililor/platitorilor ce urmeaza a fi supusi inspectiei fiscale este efectuata de catre organul de inspectie fiscala competent, in functie de nivelul riscului. Nivelul riscului se stabileste pe baza analizei de risc. in cazul creantelor fiscale administrate de organul fiscal central, selectarea contribuabililor/platitorilor pentru efectuarea actiunii de inspectie fiscala se efectueaza la nivelul aparatului central al ANAF, in functie de nivelul riscului stabilit pe baza analizei de risc.

 

17. La articolul 121, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1 1), cu urmatorul cuprins:(1 1) Prin exceptie de la alin. (1), in cazul creantelor fiscale administrate de organul fiscal central, contribuabilii/platitorii pot fi selectati in mod aleatoriu pentru efectuarea unei actiuni de inspectie fiscala. Termenii si conditiile in care se realizeaza selectarea aleatorie se stabilesc prin ordin al presedintelui ANAF. intr-un an calendaristic, procentul maximal de contribuabili/platitori selectati in mod aleatoriu nu poate depasi 10% din totalul contribuabililor/platitorilor selectati pentru efectuarea inspectiei fiscale in anul respectiv. Depasirea procentului de 10% reprezinta abatere disciplinara, iar conducatorul structurii de inspectie fiscala are obligatia sa ia masuri de sanctionare a persoanelor vinovate.

 

18. Dupa articolul 121 se introduce un nou articol, art. 121 1, cu urmatorul cuprins:

 

Articolul 121 1Notificarea de conformare emisa de organul fiscal central in cazul inspectiei fiscale

 

(1) Pentru contribuabilii/platitorii prezumtivi a fi selectati pentru efectuarea inspectiei fiscale, organul de inspectie fiscala transmite acestora, in scris, o notificare de conformare cu privire la riscurile fiscale identificate in scopul reanalizarii de catre acestia a situatiei fiscale si, dupa caz, de a depune sau de a corecta declaratiile fiscale. 

 

(2) Prin notificare se comunica contribuabilului/platitorului ca in termen de 30 de zile de la data comunicarii notificarii are posibilitatea sa depuna sau sa corecteze declaratiile fiscale. Pana la expirarea acestui termen, organul de inspectie fiscala nu intreprinde nicio actiune in vederea selectarii pentru efectuarea inspectiei fiscale.

 

(3) Depunerea sau corectarea declaratiilor fiscale de catre contribuabil/platitor nu impiedica selectarea pentru efectuarea inspectiei fiscale, insa numai dupa implinirea termenului prevazut la alin. (2).

 

(4) Dupa implinirea termenului prevazut la alin. (2) contribuabilii/platitorii cu risc fiscal ridicat care nu au remediat riscurile fiscale pentru care au fost notificati sunt supusi obligatoriu unei inspectii fiscale sau unei verificari documentare.

 

(5) Modelul notificarii de conformare, periodicitatea emiterii notificarilor, precum si procedura de notificare se aproba prin ordin al presedintelui ANAF.

 

19. La articolul 122 alineatul (7), dupa litera d) se introduce o noua litera, lit. e), cu urmatorul cuprins:e) posibilitatea depunerii sau corectarii declaratiei de impunere aferenta perioadelor si creantelor fiscale ce vor face obiectul inspectiei fiscale, pana la data inceperii inspectiei fiscale.

 

20. La articolul 123, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

 

(2) Data inceperii inspectiei fiscale este data mentionata in registrul unic de control daca exista obligatia tinerii acestuia si inspectia se desfasoara in spatiile de lucru ale contribuabilului/platitorului. in cazul contribuabilului/platitorului care nu tine sau nu prezinta organului de inspectie fiscala registrul unic de control, aceasta data se inscrie intr-un proces-verbal de constatare. Procesul-verbal de constatare se semneaza de catre organul de inspectie fiscala si de catre contribuabil/platitor si se inregistreaza la registratura contribuabilului/platitorului ori de cate ori exista o astfel de registratura.

 

(3) In cazul in care inspectia fiscala se desfasoara in spatiile de lucru ale contribuabilului/platitorului si nu poate incepe in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data prevazuta in aviz, contribuabilul/platitorul este instiintat, in scris, asupra noii date de incepere a inspectiei fiscale.

 

21. La articolul 123, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu urmatorul cuprins:(4) In cazul in care inspectia fiscala se desfasoara la sediul organului de inspectie fiscala, data inceperii inspectiei fiscale este data prevazuta in aviz. Daca inspectia fiscala nu poate incepe la data prevazuta in aviz, cel tarziu la data implinirii acesteia, contribuabilul/platitorul este instiintat, in scris, asupra noii date de incepere a inspectiei fiscale.

 

22. La articolul 125, alineatele (1)(2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

 

(1) Inspectia fiscala se desfasoara, de regula, la sediul organului de inspectie fiscala.

 

(2) Din initiativa organului de inspectie fiscala sau la solicitarea motivata a contribuabilului/platitorului, inspectia fiscala se poate desfasura in spatiile de lucru ale contribuabilului/platitorului.

 

Cererea contribuabilului/platitorului se solutioneaza in termen de maximum 3 zile de la inregistrare.

In cazul in care cererea nu este solutionata in termenul de 3 zile, aceasta se considera acceptata tacit.

 

Schimbarea locului de desfasurare a inspectiei fiscale se poate realiza si pe parcursul inspectiei fiscale.

 

Contribuabilul/Platitorul trebuie sa puna la dispozitie un spatiu adecvat, precum si logistica necesara desfasurarii inspectiei fiscale.

 

Daca nu exista sau nu poate fi pus la dispozitie un spatiu de lucru adecvat pentru derularea inspectiei fiscale, atunci activitatea de inspectie se desfasoara la sediul organului fiscal sau in orice alt loc stabilit de comun acord cu contribuabilul/platitorul................................................

 

(4) In cazul in care inspectia fiscala se desfasoara in spatiile de lucru ale contribuabilului/platitorului, aceasta se realizeaza, de regula, in timpul programului de lucru al contribuabilului/platitorului. Inspectia fiscala se poate desfasura si in afara programului de lucru al contribuabilului/platitorului, cu acordul scris al acestuia si cu aprobarea conducatorului organului de inspectie fiscala.

 

23. La articolul 125, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu urmatorul cuprins:

 

(5) In cazul in care inspectia fiscala se desfasoara la sediul organului fiscal, aceasta se realizeaza in timpul programului de lucru al organului fiscal. Inspectia fiscala se poate desfasura si in afara programului de lucru al organului fiscal, daca nu este necesara prezenta contribuabilului/platitorului, cu aprobarea conducatorului organului de inspectie fiscala.

 

24. La articolul 133, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1 1), cu urmatorul cuprins:(1 1) In cazul in care contribuabilul/platitorul nu a fost informat cu privire la finalizarea verificarii unei perioade fiscale si a unui tip de obligatie fiscala potrivit alin. (1), acesta poate solicita emiterea deciziei de impunere provizorie dupa implinirea a jumatate din durata legala de efectuare a inspectiei fiscale, prevazuta la art. 126 alin. (1).

 

25. La articolul 133, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: (2) La cererea contribuabilului/platitorului, decizia de impunere provizorie se emite si se comunica in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data solicitarii, in cazul marilor contribuabili, sau in termen de cel mult 5 zile lucratoare pentru ceilalti contribuabili/platitori, in scopul stingerii obligatiilor fiscale suplimentare...................................................... (4) Decizia de impunere provizorie reprezinta titlu de creanta care devine titlu executoriu la data la care se implineste termenul de plata prevazut la art. 156 alin. (1).

 

26. La articolul 133, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu urmatorul cuprins: (5) In situatia in care decizia de impunere provizorie nu se emite si nu se comunica in termenul prevazut la alin. (2), contribuabilul/platitorul nu datoreaza dobanzi si penalitati de nedeclarare incepand din ziua urmatoare implinirii termenului de emitere si comunicare si pana la data la care decizia a fost comunicata contribuabilului/platitorului.

 

27. La articolul 135, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1 1), cu urmatorul cuprins:(1 1) Controlul inopinat se efectueaza de catre organele de inspectie fiscala si organele fiscale competente sa exercite verificarea situatiei fiscale personale, potrivit art. 138 alin. (3).

 

28. Articolul 136 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Articolul 136

 

Competenta, obiectul si regulile de efectuare a controlului antifrauda

 

(1) Controlul antifrauda se efectueaza de catre functionarii publici din cadrul Directiei generale antifrauda fiscala pe intreg teritoriul tarii, in baza analizei de risc. Acestia sunt denumiti, in sensul prezentului capitol, organe de control antifrauda fiscala.

 

(2) Controlul antifrauda are ca obiect prevenirea si combaterea fraudei si evaziunii fiscale. Organele de control antifrauda fiscala exercita activitati de control operativ, fara informarea prealabila a contribuabilului/platitorului cu privire la efectuarea controlului.

 

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), organele de control antifrauda fiscala pot efectua controlul antifrauda fara existenta unei analize de risc in urmatoarele cazuri:

a) atunci cand, in exercitarea atributiilor de serviciu, constata incalcari ale legislatiei fiscale care impun o interventie imediata;

b) in mod exceptional, in vederea efectuarii unor actiuni de control cu caracter specific, in scopul prevenirii si combaterii fraudei si/sau evaziunii fiscale.

 

(4) Contribuabilul/Platitorul nu poate face obiectii cu privire la procedura de selectare folosita pentru efectuarea controlului antifrauda.29. Articolul 137 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Articolul 137

 

Reguli privind controlul antifrauda

 

(1) In exercitarea atributiilor ce le revin, organele de control antifrauda fiscala au drepturile prevazute la art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 144/2014, cu modificarile ulterioare.

 

(2) La inceperea controlului antifrauda, organele de control antifrauda fiscala sunt obligate sa se legitimeze in conditiile legii.

 

(3) Ori de cate ori controlul antifrauda se efectueaza in spatiile de lucru ale contribuabilului/platitorului, controlul se consemneaza in registrul unic de control, potrivit legii.(4) Pe durata controlului antifrauda, contribuabilul/platitorul are urmatoarele drepturi:

a) de a solicita legitimarea organelor de control antifrauda fiscala care efectueaza actiunea de control antifrauda;

b) de a beneficia de asistenta de specialitate;

c) de a fi informat pe parcursul desfasurarii controlului antifrauda asupra constatarilor efectuate;

d) ca activitatea sa sa fie cat mai putin afectata pe timpul desfasurarii controlului antifrauda;

e) de a primi dovada scrisa in cazul retinerii unor documente ca urmare a activitatii de control antifrauda.(5) Persoanele prevazute la art. 66 si 67 au dreptul de a refuza, dupa caz, furnizarea de informatii, efectuarea de expertize si prezentarea unor inscrisuri, in conditiile legii.

 

30. La articolul 137 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:(1) La finalizarea controlului antifrauda se incheie proces-verbal de control, in conditiile legii. Un exemplar al procesului-verbal de control se comunica contribuabilului/platitorului.

 

31. La articolul 138, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Pentru verificarea situatiei fiscale personale a persoanei fizice, se efectueaza urmatoarele activitati preliminare:

 

a) analiza de risc de catre structura de la nivelul aparatului central al ANAF in vederea stabilirii riscului aferent persoanelor fizice de neconformare la declararea veniturilor impozabile. Riscul aferent unei persoane fizice de neconformare la declararea veniturilor impozabile reprezinta diferenta semnificativa intre veniturile estimate in cadrul analizei de risc si veniturile declarate de persoana fizica si/sau de platitori pentru aceeasi perioada impozabila. Diferenta este semnificativa daca intre veniturile estimate in cadrul analizei de risc si veniturile declarate de persoana fizica si/sau de platitori este o diferenta mai mare de 10% din veniturile declarate, dar nu mai putin de 50.000 lei;

b) notificarea, in scris, a persoanelor fizice identificate cu risc fiscal potrivit lit. a), inainte de selectarea pentru verificarea situatiei fiscale personale, ca au posibilitatea de a reanaliza situatia fiscala personala, inclusiv de a depune sau de a corecta declaratiile fiscale in termenul prevazut la art. 140 1 alin. (2);

c) selectarea persoanelor fizice ce urmeaza a fi supuse verificarii situatiei fiscale personale efectuate la nivelul aparatului central al ANAF, in functie de nivelul riscului stabilit. Nivelul riscului se stabileste pe baza analizei de risc.

 

32. La articolul 138, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2 1), cu urmatorul cuprins:(2 1) Prin exceptie de la alin. (2) lit. c), persoanele fizice pot fi selectate in mod aleatoriu pentru efectuarea unei verificari a situatiei fiscale personale.

 

Termenii si conditiile in care se realizeaza selectarea aleatorie se stabilesc prin ordin al presedintelui ANAF. Intr-un an calendaristic, procentul maximal de persoane fizice selectate in mod aleatoriu nu poate depasi 10% din totalul persoanelor fizice selectate pentru efectuarea verificarii situatiei fiscale personale in anul respectiv. Depasirea procentului de 10% reprezinta abatere disciplinara, iar conducatorul structurii de verificare a situatiei fiscale personale are obligatia sa ia masuri de sanctionare a persoanelor vinovate.

 

33. Dupa articolul 140 se introduce un nou articol, art. 140 1, cu urmatorul cuprins:

 

Articolul 140 1

 

Notificarea de conformare emisa de organul fiscal central in cazul verificarii situatiei fiscale personale

 

(1) Pentru persoanele fizice identificate cu risc fiscal potrivit art. 138 alin. (2) lit. a), organul competent cu efectuarea verificarii situatiei fiscale personale transmite acestora, in scris, o notificare de conformare cu privire la riscurile fiscale identificate, in scopul reanalizarii de catre acestea a situatiei fiscale si, dupa caz, de a depune sau de a corecta declaratiile fiscale.

 

(2) Prin notificare se comunica persoanei fizice ca in termen de 30 de zile de la data comunicarii notificarii are posibilitatea depunerii sau corectarii declaratiei fiscale. Pana la expirarea acestui termen, organul fiscal central prevazut la art. 138 alin. (2) lit. c) nu intreprinde nicio actiune in vederea selectarii pentru verificarea situatiei fiscale personale.

 

(3) Depunerea sau corectarea declaratiei fiscale de catre persoana fizica nu impiedica selectarea pentru verificarea situatiei fiscale personale, insa numai dupa implinirea termenului prevazut la alin. (2).

 

(4) Dupa implinirea termenului prevazut la alin. (2) persoanele fizice cu risc fiscal ridicat care nu au remediat riscurile fiscale pentru care au fost notificate sunt supuse obligatoriu unei verificari a situatiei fiscale personale sau unei verificari documentare.

 

(5) Modelul notificarii de conformare, periodicitatea emiterii notificarilor, precum si procedura de notificare se aproba prin ordin al presedintelui ANAF.

 

34. La articolul 141 alineatul (1), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:e) solicitarea de informatii si inscrisuri pentru verificare, cu mentiunea ca inscrisurile intr-o limba straina trebuie insotite de traducerea in limba romana, certificata de traducatori autorizati de Ministerul Justitiei, potrivit art. 8;

 

35. La articolul 148, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:(3) Verificarea documentara se efectueaza de catre organele de inspectie fiscala, organele de control antifrauda fiscala si organele fiscale competente sa exercite verificarea situatiei fiscale personale potrivit art. 138 alin. (3).(4) Prevederile art. 138 alin. (2) lit. a) si c) si dispozitiile legale prevazute in ordinul presedintelui ANAF emis in temeiul art. 138 alin. (3) se aplica in mod corespunzator si in cazul verificarii documentare.

 

36. La articolul 148, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu urmatorul cuprins:(5) Organele de control antifrauda fiscala au competenta in efectuarea verificarii documentare pe intreg teritoriul tarii.

 

37. Dupa articolul 148 se introduce un nou articol, art. 148 1, cu urmatorul cuprins:Articolul 148 1Reguli privind verificarea documentara(1) Verificarea documentara se efectueaza in cadrul termenului de prescriptie a dreptului de a stabili creante fiscale.

 

(2) Stabilirea perioadelor care sunt supuse verificarii documentare se efectueaza de organul fiscal competent in functie de riscul fiscal identificat. Pot fi supuse verificarii documentare perioade determinate din cadrul uneia sau al mai multor perioade impozabile. 

(3) Operatiunile si documentele ce sunt supuse verificarii documentare se selecteaza de organul fiscal competent a efectua controlul. Pot face obiectul verificarii documentare una sau mai multe operatiuni realizate intr-o perioada determinata, dupa caz.

(4) In cadrul verificarii documentare efectuate de catre organele fiscale competente sa exercite verificarea situatiei fiscale personale se utilizeaza metodele indirecte de stabilire a veniturilor, prevazute la art. 138 alin. (9).

(5) In cadrul verificarii documentare, comunicarile intre organul de control si contribuabil/platitor se pot realiza in conditiile art. 79.

 

38. La articolul 149, alineatele (1), (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

 

(1) In situatia in care, ca urmare a verificarii documentare, organul fiscal constata diferente fata de creantele fiscale, veniturile sau bunurile impozabile si/sau informatiile in legatura cu acestea declarate de contribuabil/platitor, acesta instiinteaza contribuabilul/platitorul despre constatarile efectuate. Odata cu instiintarea, organul fiscal solicita documentele si explicatiile scrise pe care contribuabilul/platitorul trebuie sa le prezinte in vederea clarificarii situatiei fiscale.

 

(2) In cazul in care documentele solicitate potrivit alin. (1) nu au fost prezentate de contribuabil/platitor in termen de 30 de zile de la comunicarea instiintarii sau documentele prezentate confirma diferentele identificate de organul fiscal si/sau sunt incorecte sau incomplete, organul fiscal stabileste diferentele de creante fiscale datorate prin emiterea unei decizii de impunere sau dispune masurile necesare respectarii prevederilor legale, dupa caz.

 

La solicitarea contribuabilului/platitorului, pentru motive temeinic justificate, organul fiscal poate aproba prelungirea termenului pentru prezentarea documentelor..................................................................

 

(4) Decizia de impunere emisa in conditiile prezentului articol fara audierea contribuabilului/platitorului este nula, cu exceptia cazului in care contribuabilul/platitorul notifica organul fiscal, in scris, ca renunta la audiere.

 

39. La articolul 149, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alin. (5) si (6), cu urmatorul cuprins:

 

(5) Audierea contribuabilului/platitorului se efectueaza potrivit art. 9 alin. (1) si (3)-(5). Persoana are dreptul sa isi prezinte in scris punctul de vedere, in termen de 5 zile lucratoare de la data audierii. Termenul poate fi prelungit cu cel mult 5 zile lucratoare, pentru motive justificate, cu acordul conducatorului organului de control fiscal.

 

(6) Decizia prevazuta la alin. (2) se emite in termen de cel mult 25 de zile lucratoare de la data audierii contribuabilului/ platitorului si se comunica in conditiile art. 47.

 

40. La articolul 151, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:(1) Competentele diferitelor structuri de control din cadrul ANAF se stabilesc prin ordin al presedintelui ANAF.

 

41. La articolul 151, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1 1), cu urmatorul cuprins:(1 1) Competentele structurii de control din cadrul Autoritatii Vamale Romane se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritatii Vamale Romane.

 

42. La articolul 181, alineatul (12) se modifica si va avea urmatorul cuprins:(12) Prevederile prezentului articol se aplica in mod corespunzator si pentru obligatiile fiscale principale stabilite prin decizie de impunere emisa ca urmare a procedurii de verificare a situatiei fiscale personale sau ca urmare a procedurii de verificare documentara efectuata de organele fiscale competente sa exercite verificarea situatiei fiscale personale, inclusiv pentru veniturile a caror sursa nu a fost identificata, astfel cum acestea sunt definite in Codul fiscal. In aceste cazuri, penalitatea de nedeclarare se calculeaza incepand cu prima zi a anului fiscal urmator celui de impunere si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

 

43. La articolul 336 alineatul (1), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:g) neindeplinirea masurilor dispuse in termenele si conditiile stabilite de organul de inspectie fiscala potrivit art. 118 alin. (8), precum si a masurilor dispuse de organul de control antifrauda fiscala;

 

Articolul II

 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 389 din 29 iunie 2013, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 144/2014, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

 

1. La articolul 3, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

 

Articolul 3(1) in cadrul Agentiei se infiinteaza Directia generala antifrauda fiscala, structura fara personalitate juridica, cu atributii de prevenire si combatere a actelor si faptelor de evaziune fiscala si frauda fiscala.

2. La articolul 6, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:(2) in indeplinirea atributiilor ce ii revin, personalul prevazut la alin. (1) are dreptul: 

 

a) sa cerceteze si sa evalueze activitati si/sau operatiuni in vederea stabilirii starii de fapt fiscale si sa constate imprejurarile in care au fost savarsite faptele care pot avea consecinte fiscale si sa aplice, dupa caz, prevederile lit. n); 

b) sa efectueze, in conditiile legii, controale in vederea prevenirii, descoperirii si combaterii faptelor de evaziune fiscala si frauda fiscala la toate categoriile de contribuabili, indiferent de forma de organizare, precum si in orice loc, indiferent de forma sub care se desfasoara activitati economice, generatoare de venituri impozabile ori unde se afla bunurile impozabile;

c) sa verifice legalitatea activitatilor desfasurate, existenta si autenticitatea documentelor justificative in activitatile de productie si prestari de servicii ori pe timpul transportului, depozitarii si comercializarii bunurilor;

d) sa efectueze investigatii, supravegheri si verificari fiscale necesare prevenirii si descoperirii faptelor de evaziune fiscala si frauda fiscala, inclusiv in cazurile in care sunt semnalate situatii de incalcare a legislatiei specifice;

e) sa opreasca mijloacele de transport de persoane si bunuri, in conditiile legii, pentru verificarea documentelor de insotire a bunurilor si pentru verificarea legalitatii activitatii comerciale de transport de persoane;

f) sa verifice, in conditiile legii, respectarea reglementarilor legale privind circulatia marfurilor pe drumurile publice, pe cai ferate si fluviale, in porturi, gari, autogari, aeroporturi, interiorul zonelor libere, in vecinatatea unitatilor vamale, in antrepozite, precum si in alte locuri in care se desfasoara activitati economice;

g) sa retina documente, sa solicite copii certificate de pe documentele originale, sa preleveze probe, esantioane, mostre si alte asemenea specimene si sa solicite efectuarea expertizelor tehnice necesare finalizarii actului de control, in conditiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare; 

h) sa legitimeze si sa stabileasca identitatea administratorilor entitatilor controlate, precum si a oricaror persoane implicate in activitatile si/sau operatiunile investigate si sa solicite acestora explicatii scrise, dupa caz;

i) sa solicite, in conditiile legii, informatii sau, dupa caz, documente de la orice entitate privata si/sau publica, in scopul instrumentarii si fundamentarii constatarilor cu privire la savarsirea unor fapte care contravin legislatiei in domeniul financiar-fiscal;

j) sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni contraventionale in toate domeniile de competenta ale Agentiei;

k) sa confiste bunuri si sume de bani in conditiile legii;

l) sa aplice sigilii, pentru asigurarea integritatii bunurilor, intocmind in acest sens proces-verbal;

m) sa dispuna masuri asiguratorii in conditiile Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;

n) sa sesizeze organele de urmarire penala daca in desfasurarea activitatii specifice constata imprejurari privind savarsirea unor fapte prevazute de legea penala in domeniul financiar-fiscal;

o) sa efectueze verificarea documentara reglementata prin Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;

p) sa dispuna masuri pentru prevenirea si corectarea abaterilor de la prevederile legislatiei financiar-fiscale si contabile, in conditiile legii;

q) sa sesizeze organele competente in vederea valorificarii constatarilor;

r) in timpul exercitarii atributiilor de serviciu sa poarte uniforma, sa pastreze, sa foloseasca si sa faca uz de armamentul si mijloacele de aparare din dotare, in conditiile legii;

s) sa utilizeze mijloacele auto purtand insemne si dispozitive de avertizare sonore si luminoase specifice, in conditiile legii;

s) sa constituie si sa utilizeze baze de date, inclusiv ale altor institutii publice sau persoane juridice de drept public, necesare pentru indeplinirea atributiilor prevazute de lege. Accesul la bazele de date se face cu respectarea dispozitiilor legale privind protectia datelor cu caracter personal si a informatiilor clasificate, conditiile concrete urmand a fi stabilite prin protocoale incheiate cu respectivele institutii publice sau persoane juridice de drept public.

 

3. La articolul 8, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:(3) La constatarea unor imprejurari privind savarsirea unor fapte prevazute de legea penala in domeniul financiar-fiscal se intocmesc procese-verbale si acte de control in baza carora sesizeaza organele de urmarire penala cu privire la faptele constatate.

 

4. La articolul 14, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:

 

Articolul 14

In vederea realizarii atributiilor, pentru prevenirea actelor si faptelor de evaziune si frauda fiscala, Agentia efectueaza controlul antifrauda cu privire la:

 

Articolul III

 

(1) Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia:

a) prevederilor art. I pct. 4, 12, pct. 13 referitor la art. 118 alin. (2), pct. 14-17si 32, care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2026;

b) prevederilor art. I pct. 43, care intra in vigoare la 10 zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (2) Prevederile art. I pct. 24-26 sunt aplicabile si inspectiilor fiscale in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.(3) Ordinele presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prevazute la art. I pct. 13, 18 si 33, precum si ordinul presedintelui Autoritatii Vamale Romane prevazut la art. I pct. 41 se emit in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "Inspectie fiscala 2023: TOT ce trebuie sa stie contribuabilii despre modul in care se vor desfasura controalele ANAF incepand cu 1 ianuarie 2023":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

© 2007 - 2024 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016