Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

MFP modifica Procedura de anulare a obligatiilor de plata accesorii. Sunt prevazute si persoanele care au in derulare o esalonare la plata

13-Iul-2020
2901
Ministerul Finantelor Publice a pus recent spre consultare publica Procedura de anulare a obligatiilor de plata accesorii. 
 
Conform Referatului de aprobare, Proiectul de Ordin prevede urmatoarele modificari:
 
La sfera de aplicare sunt definite obligatiile bugetare administrate de organul fiscal central, care pot face obiectul Capitolului II din ordonanta de urgenta, sunt enumerate categoriile debitorilor care pot beneficia de facilitatile fiscale, si se reglementeaza cine acorda aceste facilitati.
 
Sunt specificate facilitatile fiscale care se acorda, precum si categoriile de obligatii de plata accesorii care intra sub incidenta acestuia.
 
Totodata, sunt reglementate detaliat, atat procedura de acordare a amanarii la plata, cat si procedura de acordare a anularii obligatiilor de plata accesorii sau procedura de retragere a notificarii/cererii de anulare a accesoriilor, dupa caz.
 
In acest sens, se reglementeaza si colaborarea intre organul fiscal central si autoritatile/institutiile publice care transmit organului fiscal central titluri executorii spre recuperare.
 
De asemenea, se prevede in proiectul de ordin si situatia anularii obligatiilor accesorii in cazul persoanelor pentru care s-a atras raspunderea precum si in cazul persoanelor care au in derulare o esalonare la plata.
 
Reamintim ca prin Capitolul II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale au fost instituite masuri de acordare a unor facilitati fiscale de anulare a obligatiilor fiscale accesorii, care vizeaza toti contribuabilii care au datorii restante la 31 martie 2020 (persoane fizice, juridice, persoane fizice care desfasoara activitati economice sau profesii libere, entitati fara personalitate juridica, institutii publice, etc), astfel:

 

Masura 1 - Anularea dobanzilor, penalitatilor si a tuturor accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, in cazul contribuabililor care datoreaza la aceasta data atat obligatii bugetare accesorii, cat si obligatii bugetare principale.

In acest caz, pentru a beneficia de masura anularii accesoriilor, contribuabilii trebuie sa plateasca obligatiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, sa achite obligatiile curente (cele nascute dupa 31 martie 2020), sa depuna toate declaratiile fiscale si sa depuna cererea de anulare a acesoriilor pana la 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sanctiunea decaderii.

Cu alte cuvinte, la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, contribuabilul nu trebuie sa mai aiba niciun fel de datorie, cu exceptia accesoriilor care se anuleaza.

Masura 2 - Anularea dobanzilor, penalitatilor si a tuturor accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale, declarate suplimentar de debitor prin declaratie rectificativa, cu scadenta anterioara datei de 31 martie 2020 inclusiv.

In acest caz, contribuabilii care considera ca sunt erori în sumele declarate initial pot depune declaratie rectificativa prin care sa declare obligatiile suplimentare si pot beneficia de anularea accesoriilor aferente obligatiilor declarate suplimentar daca platesc aceste obligatii, precum si obligatiile curente (cele nascute dupa 31 martie 2020), depun toate declaratiile fiscale si, bineînteles, depun cererea de anulare a accesoriilor pana la 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sanctiunea decaderii.

Masura 3 - Anularea dobanzilor, penalitatilor si a tuturor accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, daca la aceasta data contribuabilul datoreaza doar accesorii, iar obligatiile bugetare principale au fost stinse.

In acest caz, pentru a beneficia de masura anularii accesoriilor, contribuabilii trebuie sa plateasca obligatiile curente (cele nascute dupa 31 martie 2020), sa depuna toate declaratiile fiscale si sa depuna cererea de anulare a acesoriilor pana la 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sanctiunea decaderii.

Masura 4 - Anularea dobanzilor, penalitatilor si a tuturor accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisa ca urmare a inspectiei fiscale sau verificarii situatiei fiscale personale, care este în curs de derulare la data intrarii în vigoare a ordonantei de urgenta.

 
PROCEDURA de anulare a obligatiilor de plata accesorii prevazuta de noul Proiect de Ordin:
 
ART. 1
Sfera de aplicare
 
(1) Prezenta procedura se aplica pentru obligatiile bugetare administrate de organul fiscal central, inclusiv organele vamale.
 
(2) Prin obligatii bugetare administrate de organul fiscal central se intelege obligatii fiscale principale reprezentand impozite, taxe, contributii sociale, drepturi vamale si alte sume datorate bugetului general consolidat, precum si obligatii accesorii aferente acestora, stabilite prin:
a) declaratii fiscale;
b) decizii de impunere;
c) decizii referitoare la obligatiile fiscale accesorii;
d) orice alte acte prin care se stabilesc impozite, taxe, contributii sociale, drepturi vamale si alte sume datorate bugetului general consolidat.
 
(3) Prin obligatii bugetare administrate de organul fiscal central se intelege inclusiv obligatiile bugetare individualizate in titluri executorii emise potrivit legii, existente in evidenta organului fiscal central competent in vederea recuperarii.
 
(4) Prezenta procedura nu se aplica pentru obligatiile bugetare administrate de alte institutii sau autoritati publice si care nu se afla in evidenta organului fiscal central, cum sunt sumele de recuperat stabilite de Curtea de Conturi sau de alte organe de control competente potrivit dispozitiilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, pentru care actele prin care se individualizeaza nu au fost transmise sau nu se transmit spre recuperare organelor fiscale centrale, cererea de anulare a obligatiilor de plata accesorii se depune si se solutioneaza de catre institutia sau autoritatea publica care administreaza respectivele obligatii bugetare.
 
(5) Debitorii ce pot beneficia de facilitatile prevazute in prezenta procedura sunt toate categoriile de debitori, cum ar fi persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, unitati administrativ-teritoriale sau subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti ori institutii publice.
 
(6) in categoria debitorilor prevazuti la alin. (5) se includ si urmatorii debitori:
a) debitorii declarati insolvabili, potrivit legii;
b) persoanele carora li s-a stabilit raspunderea solidara potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Codul de procedura fiscala, sau raspunderea potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, sau potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv a legii penale, pentru obligatiile bugetare aferente perioadei anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, indiferent de data emiterii deciziei de atragere a raspunderii sau a ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de atragere a raspunderii;
c) debitorii aflati in procedura insolventei ori aflati in dizolvare, potrivit prevederilor legale in vigoare;
d) debitorii care la data de 31 martie 2020 inclusiv, inregistreaza numai obligatii de plata accesorii nestinse aferente obligatiilor bugetare principale stinse pana la aceasta data, iar accesoriile nu au fost stinse pana la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale, denumita in continuare ordonanta de urgenta, respectiv pana la data de 14 mai 2020.
e) debitorii carora li s-au comunicat decizii de impunere aferente unor obligatii bugetare principale scadente pana la data de 31 martie 2020 inclusiv, ca urmare a unei inspectii fiscale sau verificare a unei situatii fiscale personale in derulare la data de 14 mai 2020, indiferent de data comunicarii deciziei de impunere.
 
(7) Facilitatile fiscale prevazute la art. 2 alin. (1) se acorda de catre organul fiscal central.
 
(8) Prin exceptie de la prevederile alin. (7), in cazul titlurilor executorii transmise organului fiscal central in vederea recuperarii pentru care calculul de accesorii se efectueaza de catre autoritatile/institutiile care au transmis respectivele titluri, anularea obligatiilor de plata accesorii se acorda de catre aceste autoritati/institutii.
 
(9) Obligatiile bugetare de a caror plata depinde acordarea facilitatilor sunt cele administrate/stabilite de fiecare dintre organele fiscale competente ori autoritatile/institutiile prevazute la alin. (7) sau alin. (8), dupa caz.
 
(10) Obligatiile fiscale accesorii ce urmeaza a fi anulate sunt cele calculate de catre organul fiscal central ori autoritatile/institutiile prevazute la alin. (7) sau alin. (8), dupa caz.
 
(11) Pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere potrivit legii, organul fiscal verifica indeplinirea conditiilor prevazute la art. IX - XII din ordonanta de urgenta, pentru ansamblul obligatiilor bugetare existente atat pe codul unic de inregistrare/codul de inregistrare fiscal, cat si pe codul numeric personal/numarul de identificare fiscala potrivit legii.
 
(12) Pentru debitorii care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, facilitatile fiscale se acorda atat pentru obligatiile bugetare datorate de acestia, cat si pentru cele ale sediilor sale secundare si se analizeaza raportat la totalul obligatiilor debitorului si a sediilor sale secundare. Aceste dispozitii sunt aplicabile si pentru debitorii persoane fizice care desfasoara si activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere sub alte forme decat asocieri.
 
(13) in cazul persoanelor fizice care exercita profesii libere sub forma asocierilor, facilitatile fiscale se acorda de catre organul fiscal in a carui raza teritoriala debitorul isi are domiciliul fiscal prevazut la art. 31 alin. (1) lit. d) din Codul de procedura fiscala, pentru obligatiile de plata accesorii inregistrate de asociere, iar analiza indeplinirii conditiilor de acordare a facilitatilor fiscale se realizeaza fara a tine cont de modul de indeplinire a obligatiilor fiscale datorate de membrii acestora.
 
(14) Debitorii fara domiciliu fiscal in Romania care au obligatii de plata scadente pana la data de 31 martie 2020 inclusiv, pot beneficia de facilitatile fiscale prevazute de prezenta procedura. in acest caz se aplica in mod corespunzator prevederile art. 18 din Codul de procedura fiscala.
 
(15) In cazul declaratiilor rectificative prin care se corecteaza obligatii bugetare principale cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, pentru acordarea anularii accesoriilor se pot distinge urmatoarele situatii:
a) contribuabilii au depus/depun in perioada cuprinsa intre data de 1 aprilie 2020 si data cererii de anulare a accesoriilor declaratii rectificative, caz in care se aplica prevederile art. X din ordonanta de urgenta;
b) contribuabilii supusi unor inspectii fiscale sau verificari a situatiei fiscale personale finalizate pana la data de 14 mai 2020, au depus/pot depune in perioada cuprinsa intre data de 1 aprilie 2020 si data cererii de anulare a accesoriilor declaratii rectificative, daca prin acestea nu corecteaza obligatii fiscale principale aferente perioadelor fiscale controlate, caz in care se aplica prevederile art. X din ordonanta de urgenta. Aceste prevederi se aplica si in cazul situatiilor prevazute la art. 105 alin. (6) din Codul de procedura fiscala;
c) contribuabilii supusi unor inspectii fiscale sau verificari a situatiei fiscale personale aflate in curs de derulare la data de 14 mai 2020, nu li se iau in considerare declaratiile rectificative prin care corecteaza declaratii de impunere aferente perioadelor si creantelor fiscale ce fac obiectul inspectieifiscale sau verificarii situatiei fiscale personale, caz in care se aplica prevederile art. XII din ordonanta de urgenta. Prin exceptie, se iau in considerare declaratiile rectificative depuse in situatiile prevazute la art. 105 alin. (6) din Codul de procedura fiscala, pentru inspectiile fiscale sau verificarile situatiei fiscale personale aflate in curs de derulare la data de 14 mai 2020 si finalizate pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
d) contribuabilii pentru care inspectiile fiscale au inceput in primele 10 zile de la intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta, respectiv pana la data de 25 mai 2020, caz in care sunt aplicabile prevederile art. XII alin. (3) din ordonanta de urgenta, respectiv se iau in considerare declaratiile rectificative depuse pana la implinirea acestui termen;
e) contribuabilii pentru care inspectiile fiscale sunt incepute dupa data de 25 mai 2020 pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, pot depune declaratii rectificative pana la inceperea inspectiei fiscale, caz in care sunt aplicabile prevederile art. X din ordonanta de urgenta.
 
ART. 2
Obiectul facilitatilor fiscale
 
(1) Organul fiscal central sau, dupa caz, autoritatile/institutiile prevazute la art. 1 alin. (8) acorda urmatoarele facilitati fiscale:
a) amanarea la plata a obligatiilor de plata accesorii ramase nestinse la data emiterii certificatului de atestare fiscala, pana la data solutionarii cererii de anulare a accesoriilor sau pana la data de 15 decembrie 2020 inclusiv in cazul nedepunerii acestei cereri, pentru debitorii care notifica organul fiscal conform art. XIII alin. (1) din ordonanta de urgenta;
b) anularea obligatiilor de plata accesorii.
 
(2) Categoriile de obligatii de plata accesorii care, potrivit ordonantei de urgenta, pot face obiectul facilitatilor fiscale prevazute la alin. (1) sunt urmatoarele:
a) dobanzi/majorari de intarziere;
b) penalitati de intarziere/penalitati de nedeclarare/penalitati;
c) orice alte obligatii de plata accesorii.
 
(3) Nu se amana la plata si nu se anuleaza accesoriile aferente unor obligatii bugetare principale reprezentand ajutor de stat de recuperat sau fonduri ce se cuvin bugetului Uniunii Europene, daca institutia sau autoritatea publica care a transmis organului fiscal titlul executoriu in vederea recuperarii trebuie sa vireze la bugetul Uniunii Europene, conform legii, respectivele accesorii. in acest caz organul fiscal competent solicita institutiei/autoritatii publice care a transmis titlul executoriu sa confirme daca sumele respective sunt de natura celor pentru care nu se amana la plata si nu se anuleaza accesoriile.
 
(4) Obligatiile de plata accesorii prevazute la alin. (2) sunt aferente:
a) obligatiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, astfel cum sunt definite la art. VIII alin. (2) din ordonanta de urgenta. in sensul prezentului ordin, sunt considerate obligatii bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv si obligatiile bugetare care la data de 31 martie 2020 inclusiv sunt stabilite prin decizie de impunere, contestate si garantate potrivit legii. Dupa emiterea deciziei de anulare a obligatiilor de plata accesorii, garantiile se elibereaza de catre organul fiscal central.
b) diferentelor de obligatii bugetare principale declarate suplimentar de debitor prin declaratie rectificativa prin care se corecteaza obligatiile bugetare principale cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv;
c) obligatiilor bugetare principale cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv si stinse pana la aceasta data;
d) obligatiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv si individualizate in decizii de impunere emise ca urmare a unei inspectii fiscale sau verificarii situatiei fiscale personale in derulare la data de 14 mai 2020.
 
(5) Prevederile alin. (4) lit. b) sunt aplicabile si obligatiilor de plata reprezentand taxa pe valoarea adaugata cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv si care rezulta din inscrierea in randurile de regularizari din decontul de TVA a taxei colectate, precum si a taxei deductibile, prin care se corecteaza taxa pe valoarea adaugata cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv.
 
(6) Ori de cate ori se face o regularizare potrivit alin. (5), in scopul stabilirii obligatiilor de plata accesorii ce pot face obiectul anularii, debitorii trebuie sa detalieze in cererea de anulare a accesoriilor informatiile cu privire la taxa pe valoarea adaugata inscrisa pe randul de regularizare, cu precizarea perioadei fiscale, a scadentei, precum si a sumei aferente.
 
(7) Prevederile art. XIX din ordonanta de urgenta se aplica pentru deconturile de TVA aflate in curs de solutionare la data de 15 decembrie 2020 si pentru care se emite decizie de impunere dupa aceasta data, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:
a) sa depuna cerere de anulare a obligatiilor de plata accesorii;
b) sa achite in 30 de zile de la data comunicarii deciziei prin care se respinge rambursarea, obligatiile bugetare de care depinde anularea, nestinse prin compensare cu sumele individualizate in cererea de rambursare.
 
(8) In sensul prevederilor art. XII din ordonanta de urgenta, prin inspectii fiscale, precum si prin verificarea situatiei fiscale personale aflate in derulare la data de 14 mai 2020 se intelege acea inspectie sau verificare pentru care nu s-a comunicat persoanei controlate decizia de impunere pana la aceasta data.
 
(9) Obligatiile de plata accesorii aferente diferentelor de obligatii bugetare principale stabilite prin decizii de impunere emise urmare unei inspectii fiscale inceputa dupa data de 14 mai 2020, nu intra sub incidenta anularii, cu exceptia situatiei prevazute la art. XII alin. (3) din ordonanta de urgenta, potrivit caruia, in cazul in care debitorii au depus in cel mult 10 zile de la data de 14 mai 2020 declaratii rectificative pentru perioadele fiscale anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, acestia pot beneficia de anularea obligatiilor de plata accesorii potrivit art. X din ordonanta de urgenta.
 
(10) Pot face obiectul anularii obligatiilor de plata accesorii si cele aferente obligatiilor bugetare principale stabilite prin declaratii de impunere depuse dupa implinirea termenului de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale.
 
(11) Nu se acorda anularea obligatiilor de plata accesorii aferente obligatiilor bugetare principale cu scadente ulterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, chiar daca declaratia de impunere a fost depusa anterior acestei date.
 
ART. 3
Procedura de acordare a amanarii la plata
 
(1) Debitorii isi exprima intentia de a beneficia de anularea obligatiilor de plata accesorii potrivit ordonantei de urgenta, prin depunerea unei notificari, conform modelului prevazut in anexa nr. 1 la prezenta procedura, astfel:
a) la registratura organului fiscal central competent;
b) prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire;
c) prin intermediul serviciului "Spatiu privat virtual".
 
(2) Dupa primirea notificarii prevazute la alin. (1), organul fiscal procedeaza la:
a) analiza indeplinirii de catre debitor a obligatiilor declarative potrivit vectorului fiscal pana la data depunerii notificarii. in cazul in care se constata ca debitorul nu si-a indeplinit obligatiile declarative, organul fiscal il indruma potrivit art. 7 din Codul de procedura fiscala;
b) efectueaza stingerile, compensarile si orice alte operatiuni necesare in vederea stabilirii cu certitudine a obligatiilor bugetare ce constituie conditie pentru acordarea facilitatii fiscale potrivit art. IX - XII din ordonanta de urgenta.
 
(3) in situatia in care printre obligatiile bugetare restante la data de 31 martie 2020 inclusiv se afla si obligatii bugetare principale si/sau accesorii individualizate in titluri executorii emise de alte autoritati/institutii publice si transmise organului fiscal in vederea recuperarii, organul fiscal central instiinteaza autoritatile/institutiile publice cu privire la notificarea depusa de debitor. in acest caz, in vederea stabilirii cu certitudine a obligatiilor bugetare accesorii care trebuie amanate la plata, autoritatile/institutiile publice care au competenta, potrivit legii, de a calcula si stabili obligatii bugetare accesorii calculeaza cuantumul accesoriilor si le individualizeaza in titluri de creanta potrivit legii, care se comunica atat debitorului, cat si organului fiscal in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii instiintarii transmise de organul fiscal.
 
(4) Dupa depunerea notificarii, in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia, organul fiscal emite si comunica debitorului decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii si certificatul de atestare fiscala.
 
(5) Certificatul de atestare fiscala prevazut la alin. (4) se elibereaza pe baza datelor existente in evidenta creantelor fiscale ale organului fiscal, conform modelului prevazut in anexa nr. 2 la prezenta procedura. in cazul titlurilor executorii emise de alte autoritati/institutii publice si transmise organului fiscal spre recuperare, in vederea acordarii amanarii la plata a obligatiilor bugetare accesorii, organul fiscal central transmite un exemplar al certificatului de atestare fiscala si autoritatilor/institutiilor publice care au calculat si stabilit obligatii bugetare accesorii potrivit alin. (3).
 
(6) in cazul in care exista neconcordante intre sumele inscrise in certificatul de atestare fiscala si evidenta contabila a debitorului, debitorul poate solicita punerea de acord a acestora in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data comunicarii certificatului de atestare fiscala. Dupa clarificarea neconcordantelor, organul fiscal intocmeste in doua exemplare procesul-verbal de punere de acord, conform modelului prevazut in anexa nr. 3 la prezenta procedura, precum si decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii si noul certificat de atestare fiscala. in cazul titlurilor executorii emise de alte autoritati/institutii publice si transmise organului fiscal in vederea recuperarii, pentru clarificarea neconcordantelor, debitorul trebuie sa se adreseze autoritatii/institutiei publice care a transmis titlul. Dupa clarificarea neconcordantelor autoritatea/institutia publica transmite organului fiscal documentul privind punerea de acord a respectivei situatii.
 
(7) Dupa intocmirea procesului-verbal de punere de acord sau in cazul in care debitorul nu solicita clarificarea neconcordantelor in termenul prevazut la alin. (6), organul fiscal emite decizia de amanare la plata a obligatiilor de plata accesorii prevazuta in anexa nr. 4 la prezenta procedura, precum si adresa de sistare temporara, totala sau partiala, a executarii silite adresata institutiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare si/sau tertilor popriti care detin/datoreaza sume de bani debitorului ori, dupa caz, instiintarea de respingere a notificarii prevazuta in anexa nr. 5 la prezenta procedura, daca debitorul nu se incadreaza in niciuna dintre ipotezele reglementate de prevederile art. IX - XII din ordonanta de urgenta.
 
(8) In cazul titlurilor executorii emise de alte autoritati/institutii publice si transmise organului fiscal spre recuperare, organul fiscal cuprinde in documentele prin care aproba sau respinge notificarea, si obligatiile de plata accesorii calculate si stabilite de autoritatile/institutiile publice, urmand ca un exemplar al acestora fie comunicat si autoritatilor/institutiilor publice.
 
(9) Notificarile depuse anterior publicarii prezentei proceduri in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se solutioneaza in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data publicarii.
 
(10) Notificarea va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
a) datele de identificare a debitorului: denumirea/numele si prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/imputernicitului, daca este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscala, numarul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare inregistrate fiscal, potrivit legii;
b) obiectul notificarii, respectiv intentia de a beneficia de anularea obligatiilor de plata accesorii prevazute la art. 2 alin. (2), cu precizarea exacta a prevederilor legale pe care debitorul considera ca se incadreaza;
c) data si semnatura debitorului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/imputernicitului.
 
(11) De la data emiterii deciziei de amanare la plata a obligatiilor de plata accesorii, pentru obligatiile de plata accesorii care fac obiectul amanarii la plata:
a) nu incepe sau se suspenda, dupa caz, procedura de executare silita;
b) nu se efectueaza stingerea pana la data solutionarii cererii de anulare a accesoriilor sau pana la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, dupa caz.
 
(12) In situatia in care pe perioada amanarii la plata, sunt calculate si stabilite obligatii de plata accesorii prevazute la art. 2 alin. (2) de catre organul fiscal sau de catre autoritatile/institutiile prevazute la art. 1 alin. (8), pe baza acestora organul fiscal emite decizia de modificare a deciziei de amanare la plata a obligatiilor de plata accesorii, prevazuta in anexa nr. 6 la prezenta procedura, prevederile alin. (4) si (11) aplicandu-se in mod corespunzator ori de cate ori este cazul.
Decizia de modificare a deciziei de amanare la plata a obligatiilor de plata accesorii inlocuieste decizia emisa anterior. Amanarea la plata a obligatiilor accesorii se acorda in baza notificarii initiale. Deciziile de modificare a deciziei de amanare la plata a obligatiilor bugetare accesorii se transmit debitorului si, dupa caz, autoritatilor/institutiilor publice prevazute la art. 1 alin. (8).
 
(13) In cazul in care, ulterior emiterii deciziilor de amanare la plata a obligatiilor accesorii, se constata erori in continutul acestora, pe baza documentelor care atesta aceasta situatie, organul fiscal emite decizie de modificare a deciziei de amanare la plata a obligatiilor accesorii. Deciziile de modificare a deciziei de amanare la plata a obligatiilor bugetare accesorii emise de organul fiscal se transmit debitorului si autoritatilor/institutiilor publice prevazute la art. 1 alin. (8).
 
(14) In situatia in care debitorul nu depune cererea de anulare a accesoriilor pana la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, organul fiscal emite si comunica acestuia decizia de pierdere a valabilitatii amanarii la plata a obligatiilor de plata accesorii, prevazuta in anexa nr. 7 la prezenta procedura. in cazul deciziilor de amanare la plata a obligatiilor accesorii care cuprind si obligatii de plata accesorii calculate si stabilite de autoritatile/institutiile publice prevazute la art. 1 alin. (8), organul fiscal transmitesi acestoraun exemplar al deciziei de pierdere a valabilitatii amanarii la plata a obligatiilor de plata accesorii.
 
(15) Notificarea privind intentia de a beneficia de anularea obligatiilor de plata accesorii nu este obligatorie, ci are drept scop obtinerea efectelor prevazute la alin. (11).
 
ART. 4
Procedura de acordare a anularii obligatiilor de plata accesorii
 
(1) Anularea obligatiilor de plata accesorii se solicita de catre debitori, inclusiv de catre cei care au notificat organul fiscal conform art. 3 alin. (1), in baza unei cereri de anulare a accesoriilor, conform modelului prevazut in anexa nr. 8 la prezenta procedura, depusa la organul fiscal central competent prin modalitatile prevazute la art. 3 alin. (1). Cererea poate fi depusa dupa indeplinirea conditiilor de acordare a anularii, dar nu mai tarziu de 15 decembrie 2020 inclusiv. in cazul titlurilor executorii emise de alte autoritati/institutii publice si transmise organului fiscal in vederea recuperarii, organul fiscal central transmite autoritatilor/institutiilor publice care au competenta, potrivit legii, de a calcula si stabili obligatii bugetare accesorii, o copie a cererii de anulare depusa de debitor, in vederea acordarii anularii la plata a obligatiilor bugetare accesorii sau respingerii cererii, dupa caz.
 
(2) Prin exceptie de la alin. (1), in cazul obligatiilor fiscale prevazute la art. XII din ordonanta de urgenta, cererea de anulare a accesoriilor trebuie depusa dupa stingerea obligatiilor fiscale principale individualizate in decizia de impunere emisa ca urmare a inspectiei fiscale sau verificarii situatiei fiscale personale, dar nu mai tarziu de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere.
 
(3) Debitorii care au obligatii de plata stabilite in acte administrative a caror executare este suspendata, in conditiile legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv, ale carei efecte nu au incetat si care intentioneaza sa beneficieze de anularea obligatiilor de plata accesorii potrivit cap. II din ordonanta de urgenta, vor face mentiuni cu privire la renuntarea la efectele suspendarii actului administrativ fiscal in notificarea si/sau cererea de anulare a accesoriilor.
 
(4) Renuntarea la efectele suspendarii are drept scop aplicarea dispozitiilor cap. II din ordonanta de urgenta si nu da dreptul organului fiscal de a incepe sau continua procedura de executare silita.
 
(5) Cererea de anulare a accesoriilor cuprinde cel putin urmatoarele:
a) datele de identificare a debitorului: denumirea/numele si prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/imputernicitului, daca este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscala, numarul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare inregistrate fiscal, potrivit legii;
b) obiectul cererii, respectiv anularea obligatiilor de plata accesorii prevazute la art. 2 alin. (2), cu precizarea facilitatilor fiscale solicitate, prevazute la art. IX - XII din ordonanta de urgenta;
c) elementele prevazute la art. 2 alin. (6), in cazul accesoriilor aferente taxei pe valoarea adaugata inscrise in randurile de regularizare;
d) data si semnatura debitorului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/imputernicitului.
 
(6) Pentru a beneficia de anularea obligatiilor de plata accesorii, debitorul poate depune fie o singura cerere pentru toate situatiile prevazute la art. IX - XII din ordonanta de urgenta, fie cate o cerere pentru fiecare dintre acestea.
 
(7) Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. IX lit. b) din ordonanta de urgenta, debitorul trebuie sa aiba stinse la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor toate obligatiile bugetare principale si accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plata cuprinse intre data de 1 aprilie 2020 si data depunerii cererii de anulare a accesoriilor.
 
(8) In termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal central:
a) analizeaza indeplinirea conditiilor prevazute de cap. II din ordonanta de urgenta. in cazul titlurilor executorii emise de alte autoritati/institutii publice si transmise organului fiscal in vederea recuperarii, organul fiscal central transmite o notificare acestor autoritati/institutii pentru ca acestea sa emita decizie de anulare a accesoriilor sau decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, dupa caz;
b) emite si comunica, daca este cazul, decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii, in vederea actualizarii obligatiilor de plata accesorii ce pot face obiectul anularii;
c) reface evidenta fiscala in situatia in care au fost stinse obligatii de plata accesorii ce pot face obiectul anularii;
d) emite decizia de anulare a obligatiilor de plata accesorii, prevazuta in anexa nr. 9 la prezenta procedura, sau decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, prevazuta in anexa nr. 10 la prezenta procedura, dupa caz.
 
(9) In situatia in care un debitor inregistreaza atat obligatii fiscale, cat si obligatii bugetare individualizare in titluri executorii emise potrivit legii si transmise organului fiscal in vederea recuperarii, verificarea indeplinirii conditiilor conform alin. (8) se realizeaza in functie de ambele categorii de obligatii, raportat la toate obligatiile bugetare restante.
 
(10) Inainte de emiterea deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal competent audiaza debitorul, potrivit art. 9 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, ocazie cu care ii indica conditiile ce nu au fost indeplinite.
 
(11) In situatia in care au fost stinse obligatii de plata accesorii incepand cu data de 14 mai 2020, ce pot face obiectul anularii, precum si in cazul accesoriilor incluse in ratele de esalonare cu termene de plata dupa data de 14 mai 2020 achitate odata cu plata ratei de esalonare potrivit art. XVI alin. (2) din ordonanta de urgenta, se naste dreptul de restituire al debitorului, in conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala.
 
(12) Obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor bugetare principale prevazute la art. 2 alin. (4), precum si accesoriile incluse in ratele de esalonare cu termene de plata anterioare datei de 14 mai 2020, nu se restituie in situatia in care acestea au fost stinse inainte de aceasta data.
 
(13) Pentru debitorii care nu au notificat organul fiscal cu privire la intentia de a beneficia de anularea obligatiilor de plata accesorii se aplica in mod corespunzator prevederile art. 165 din Codul de procedura fiscala cu privire la ordinea de stingere a obligatiilor fiscale, urmand ca obligatiile de plata accesorii sa se restituie potrivit alin. (11).
 
(14) In aplicarea prevederilor art. XI din ordonanta de urgenta, pentru obligatiile accesorii aferente obligatiilor bugetare principale cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020 si stinse pana la aceasta data, pentru care organul fiscal a emis dar nu a comunicat decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii sau aceasta nu a fost emisa, acesta nu mai comunica decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii sau nu mai emite aceasta decizie, dupa caz, iar obligatiile accesorii se scad din evidenta analitica pe platitor pe baza de borderou de adaugare/scadere a obligatiilor fiscale. Obligatiile de plata accesorii ce pot face obiectul anularii sunt:
a) cele aferente obligatiilor bugetare principale al caror termen de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita conform Codului de procedura fiscala nu s-a implinit;
b) cele datorate si nestinse la data de 31 martie 2020 inclusiv.
 
(15) In situatia in care autoritatile/institutiile prevazute la art. 1 alin. (8) emit decizie de anulare a obligatiilor de plata accesorii, transmit un exemplar al acestei decizii organului fiscal central din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, pentru a inceta masurile de executare silita intreprinse pentru recuperarea acestora.
 
(16) In cazul in care, ulterior emiterii deciziilor de anulare a obligatiilor de plata accesorii, se constata erori in continutul acestora, pe baza documentelor care atesta aceasta situatie, organul fiscal sau, dupa caz, autoritatile/institutiile prevazute la art. 1 alin. (8) emite/emit decizie de modificare a deciziei de anulare a obligatiilor de plata accesorii, prevazuta in anexa nr. 11 la prezenta procedura.
 
(17) Pentru acordarea anularii obligatiilor de plata accesorii aferente obligatiilor bugetare principale stabilite printr-o decizie de impunere emisa si comunicata pana la data de 14 mai 2020 ori cele emise ca urmare a unei inspectii fiscale sau verificari a situatiei fiscale personale in derulare la data de 14 mai 2020, iar ulterior este emisa o decizie de solutionare a contestatiilor prin care se dispune desfiintarea deciziei de impunere in cauza, cu consecinta refacerii inspectiei fiscale, dupa primirea noii decizii de impunere, debitorul poate beneficia de anularea accesoriilor daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) depune cererea de anulare a accesoriilor, in termen de 90 de zile de la data comunicarii noii decizii de impunere;
b) toate diferentele de obligatii bugetare principale individualizate in noua decizie de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevazuta de art. 22 din Codul de procedura fiscala, pana la termenul de plata prevazut la art. 156 alin. (1) din aceeasi lege.
 
(18) Dupa depunerea cererii potrivit alin. (17) organul fiscal reface evidenta fiscala si emite, dupa caz:
a) decizia de desfiintare a deciziei de anulare a obligatiilor de plata accesorii, prevazuta in anexa nr. 12 la prezenta procedura, si/sau decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, in situatia in care organul fiscal a acordat facilitatea fiscala prevazuta la art. IX sau art. XII, dupa caz, din ordonanta de urgenta;
b) decizia de anulare a accesoriilor sau decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, dupa caz, in situatia in care organul fiscal nu a acordat facilitatea fiscala prevazuta la art. IX sau art. XII, dupa caz, din ordonanta de urgenta, iar decizia de impunere in cauza se desfiinteaza pana la data de 15 decembrie 2020 inclusiv.
 
ART. 5
Retragerea notificarii/cererii de anulare a accesoriilor
 
(1) Notificarea depusa potrivit art. 3 poate fi retrasa de debitor oricand, prin depunerea in acest sens a unei cereri la organul fiscal. Organul fiscal comunica debitorului decizia prin care se ia act de retragerea notificarii si se desfiinteaza decizia de amanare la plata a obligatiilor de plata accesorii, conform modelului prevazut in anexa nr. 13 la prezenta procedura, inclusiv in cazul obligatiilor bugetare individualizate in titluri executorii emise de alte autoritati/institutii publice si transmise organului fiscal in vederea recuperarii.
 
(2) Cererea de anulare a accesoriilor poate fi retrasa de debitor oricand, prin depunerea in acest sens a unei cereri la organul fiscal. Prin retragerea cererii, debitorul isi mentine dreptul de a depune o noua cerere de anulare a accesoriilor, cu respectarea conditiilor prevazute in acest sens de ordonanta de urgenta. in cazul obligatiilor bugetare individualizate in titluri executorii emise de alte autoritati/institutii publice si transmise organului fiscal in vederea recuperarii, organul fiscal central instiinteaza autoritatile/institutiile publice respective cu privire la retragerea cererii de anulare a accesoriilor de catre debitor.
 
ART. 6
Anularea obligatiilor in cazul persoanelor pentru care s-a atras raspunderea
 
(1) In situatia debitorilor prevazuti la art. 1 alin. (6) lit. b), notificarea/cererea de anulare se depune la organul fiscal in raza caruia acestia isi au domiciliul fiscal potrivit Codului de procedura fiscala, cu indicarea debitorului principal si a cuantumului obligatiilor bugetare pentru care le-a fost atrasa raspunderea, aplicandu-se in mod corespunzator prevederile art. 3 - 5.
 
(2) Pentru analiza indeplinirii conditiilor prevazute la cap. II din ordonanta de urgenta, in vederea acordarii amanarii/anularii la plata a obligatiilor accesorii aferente obligatiilor pentru care s-a atras raspunderea potrivit legii, organul fiscal care administreaza obligatiile fiscale ale persoanei raspunzatoare solicita, cel tarziu in ziua lucratoare imediat urmatoare de la primirea notificarii/cererii de anulare, organului fiscal care administreaza obligatiile fiscale ale debitorului principal situatia obligatiilor bugetare principale pentru care s-a atras raspunderea solidara restante la 31 martie 2020 inclusiv, precum si accesoriile aferente acestora, defalcate pe tipuri de obligatii.
 
(3) In vederea amanarii la plata a obligatiilor de plata accesorii, organul fiscal care administreaza
obligatiile fiscale ale debitorului principal analizeaza situatia fiscala a acestuia si emite certificatul de atestare fiscala prevazut la art. 3 alin. (5), care va cuprinde numai obligatiile mentionate la alin. (2), pe care il transmite, pana cel tarziu in ziua lucratoare imediat urmatoare de la primirea solicitarii, organului fiscal care administreaza obligatiile fiscale ale persoanei raspunzatoare.
 
(4) In vederea anularii obligatiilor de plata accesorii pentru persoanele raspunzatoare, organul fiscal competent in administrarea acestora, dupa efectuarea platii obligatiei fiscale principale de catre persoana raspunzatoare, solicita organului fiscal competent in administrarea debitorului principal actualizarea obligatiilor accesorii pana la data stingerii debitului. Astfel, fac obiectul anularii toate accesoriile aferente debitului pentru care s-a atras raspunderea, urmand ca o copie a deciziei de anulare a obligatiilor accesorii sa fie comunicata si organului fiscal compentent in administrarea debitorului principal, care va proceda la scaderea acestora din evidenta fiscala a debitorului.
 
(5) Schimbul de documente prevazut la alin. (2) - (4) se realizeaza pe cale electronica, urmand ca acestea sa fie transmise in original, in vederea arhivarii la dosarul fiscal in cel mult 30 de zile de la emiterea acestora.
 
(6) La acordarea facilitatii pentru obligatiile pentru care s-a atras raspunderea potrivit legii, pentru analiza indeplinirii conditiilor prevazute la cap. II din ordonanta de urgenta, organul fiscal care administreaza obligatiile fiscale ale persoanei raspunzatoare are in vedere numai obligatiile ce ii revin acesteia, nu si pe cele ce revin debitorului principal.
 
(7) In cazul atragerii raspunderii unei persoane fizice pentru obligatiile bugetare inregistrate de un contribuabil radiat, in vederea aplicarii prevederilor alin. (1) - (5), organul fiscal care administreaza obligatiile fiscale ale persoanei raspunzatoare solicita organului fiscal care a administrat obligatiile fiscale ale contribuabilului radiat, situatia obligatiilor bugetare principale pentru care s-a atras raspunderea solidara, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum si accesoriile aferente acestora, defalcate pe tipuri de obligatii, sens in care emite certificatul de atestare fiscala prevazut de prezenta procedura. Pentru emiterea certificatului de atestare fiscala, precum si pentru stingerea acestora cu sumele incasate de la persoana raspunzatoare sau anulate potrivit ordonantei de urgenta, organul fiscal care a administrat obligatiile fiscale ale contribuabilului radiat are in vedere obligatiile fiscale care au fost scazute din evidentele fiscale, urmare radierii debitorului.
 
ART. 7
Anularea obligatiilor in cazul persoanelor care au in derulare o esalonare la plata
 
(1) In cazul debitorilor care au in derulare o esalonare la plata a obligatiilor fiscal potrivit Codului de procedura fiscala si doresc sa beneficieze de anularea dobanzilor, penalitatilor si a tuturor accesoriilor conform art. XVI alin. (2) din ordonanta de urgenta, acestia depun cererea de anulare a accesoriilor, fara a fi necesara notificarea organului fiscal cu privire la intentia sa si fara a se emite certificat de atestare fiscala si decizie de amanare la plata a obligatiilor de plata a accesorii. in acest caz, dupa depunerea cererii de anulare a accesoriilor, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de ordonanta de urgenta, organul fiscal emite si comunica, concomitent:
a) decizia de anulare a obligatiilor de plata accesorii;
b) decizia de anulare a penalitatilor de intarziere si a penalitatilor de nedeclarare amanate la plata, dupa caz, precum si decizia de finalizare a esalonarii la plata a obligatiilor fiscale potrivit Codului de procedura fiscala;
c) decizia referitoare la obligatiile fiscale accesorii reprezentand penalitati de nedeclarare, dupa finalizarea esalonarii la plata, respectiv procentul de 25% ramas de plata dupa reducerea cu 75% a penalitatilor de nedeclarare urmare stingerii obligatiilor fiscale principale prin esalonare la plata, in vederea anularii conform ordonantei de urgenta.
 
(2) In situatia in care au fost stinse obligatii de plata accesorii incluse in rate cu termene de plata inainte de data de 14 mai 2020, acestea nu pot face obiectul anularii si respectiv restituirii, iar cele cu termene de plata si stinse dupa aceasta data pot face obiectul anularii, potrivit art. XVI alin. (2) din ordonanta de urgenta, pentru care se naste dreptul de restituire al debitorului, in conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala. 
 
(3) In cazul debitorilor care datoreaza penalitate potrivit art. 198 si art. 199 din Codul de procedura fiscala, aceasta se anuleaza numai in conditiile in care termenul de plata este implinit pana la data de 31 martie 2020 inclusiv, iar cele cu termene de plata incepand cu data de 1 aprilie 2020 se achita conform art. IX lit. b) din ordonanta de urgenta.
 
(4) In situatia in care, la data depunerii cererii, esalonarea la plata aflata in derulare cuprinde doar obligatii de plata accesorii, odata cu decizia de anulare a obligatiilor accesorii se emite si se comunica decizia de finalizare a esalonarii la plata, fara ca debitorul sa achite obligatiile fiscale accesorii ramase de plata din inlesnirea la plata acordata. in acest caz, prevederile alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
 
(5) In situatia in care esalonarea la plata isi pierde valabilitatea, debitorul poate solicita, in masura in care indeplineste conditiile prevazute de ordonanta de urgenta, anularea obligatiilor de plata accesorii potrivit dispozitiilor art. IX din ordonanta de urgenta, aplicandu-se in mod corespunzator si prevederile alin. (3).
 
ART.8
Dispozitii finale
 
(1) Deciziile prevazute de prezenta procedura se emit de catre organul fiscal sau, dupa caz, de catre autoritatile/institutiile prevazute la art. 1 alin. (8), in doua exemplare, dintre care un exemplar se comunica debitorului, iar un exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al acestuia. Aceste prevederi sunt aplicabile si instiintarii prevazute la art. 3 alin. (7).
 
(2) in situatia debitorilor care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, deciziile prevazute la alin. (1) se emit separat pentru debitor si separat pentru fiecare dintre sediile sale secundare.
 
(3) Pentru debitorii persoane juridice, institutii publice, unitati administrativ teritoriale, asociatii, fundatii, sau alte asemenea persoane, care din punct de vedere fiscal au doua sau mai multe coduri de identificare fiscala, organul fiscal verifica indeplinirea conditiilor prevazute la art. IX - XII din ordonanta de urgenta cu privire la achitarea obligatiilor bugetare principale restante pentru ansamblul obligatiilor bugetare existente pe toate codurile de identificare fiscala ale debitorului care are calitatea de subiect de drept fiscal.
 
(4) In vederea acordarii facilitatilor fiscale prevazute de prezenta procedura pentru creantele vamale individualizate in decizii de regularizare a situatiei comunicate de autoritatea vamala, pentru actualizarea obligatiilor fiscale accesorii, organul fiscal solicita departamentului cu atributii de contabilitate a creantelor bugetare sa comunice debitorului deciziile referitoare la obligatiile fiscale accesorii, iar un exemplar al acestora sa fie inaintat organului fiscal central din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
 
(5) In situatia in care unui debitor i s-a comunicat o decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, iar ulterior indeplineste conditiile prevazute de ordonanta de urgenta, acesta poate depune o noua cerere de anulare a obligatiilor de plata accesorii pana la data de 15 decembrie 2020 inclusiv.
 
(6) Prevederile prezentei proceduri se aplica in mod corespunzator si pentru notificarile privind intentia de a beneficia de anularea obligatiilor de plata accesorii, ori cererile de anulare a obligatiilor de plata accesorii depuse dupa data de 14 mai 2020 si pana la intrarea in vigoare a prezentului ordin.
 
(7) Formularele prevazute in anexele prezentei proceduri se editeaza de catre organele fiscale competente utilizand sau nu, dupa caz, sistemul informatic.
 
ART. 9
Anexe
 
Anexele nr. 1 - 13 fac parte integranta din prezenta procedura. Pentru obligatiile de plata stabilite de autoritatile/institutiile prevazute la art. 1 alin. (8), formularele prevazute in anexe vor fi adaptate in mod corespunzator, potrivit legislatiei specifice.
 
 
Anexa 1 - Notificare anulare accesorii 
Anexa 2 - Certificat de atestare fiscala
Anexa 3 - Proces verbal de punere de acord
Anexa 4 - Decizie de amanare la plata a obligatiiloraccesorii
Anexa 5 - Instiintare de respingere a notificarii
Anexa 6 - Decizie de modificare a amanarii la plata 
Anexa 7 - Decizie de pierdere a valabilitatii amanarii la plata a obligatiilor accesorii 
Anexa 8 - Cerere de anulare a obligatiilor de plata accesorii
Anexa 9 - Decizie de anulare a obligatiilor de plata accesorii
Anexa 10 - Decizie de respingere a cererii de anulare a obligatiilor de plata accesorii
Anexa 11 - Decizie de modificare a deciziei de anulare a obligatiilor de plata accesorii
Anexa 12 - Decizie de desfiintare a deciziei de anulare a obligatiilor de plata accesorii
Anexa 13 - Decizie prin care se ia act de retragerea notificarii si se desfiinteaza decizia de amanare la plata a obligatiilor accesorii
 
Pentru a consulta Proiectul de Ordin, click AICI<<

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "MFP modifica Procedura de anulare a obligatiilor de plata accesorii. Sunt prevazute si persoanele care au in derulare o esalonare la plata":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

© 2007 - 2024 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016