Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Fiscalitatea.ro cauta meniu

MFP vrea sa amane plata datoriilor. Vezi noul proiect de ordonanta!

27-Mai-2013
2748
MFP a publicat un nou proiect de oprdonanta de urgenta care ar putea modifica aproape toate normele privind intarzierea la plata si penalitatile aferente. Potrivit noului proiect, unele penalitati de intarziere la plata se vor reduce, iar perioada in care se poate plati datoria ar creste.


Redam mai jos continutul noului proiect de ordonanta:


Luand in considerare necesitatea fluidizarii activitatilor economico-financiare a operatorilor economici, care, desi sunt viabili din punct de vedere economic, intampina dificultati in achitarea obligatiilor fiscale din lipsa de lichiditati,
avand in vedere problemele intampinate de operatorii economici care au de incasat sume de la autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene in baza contractelor de finantare incheiate cu acestea, in privinta fluxului de lichiditati,
tinand cont de prioritatea obiectivului de crestere a performantei colectarii veniturilor bugetare in cadrul caruia un rol important revine si masurilor de constrangere pentru neconformarea la plata obligatiilor fiscale,
pentru crearea premiselor relansarii economice prin reducerea poverii fiscale din sarcina contribuabilului in sensul reglementarii cadrului legal privind calculul accesoriilor creantelor fiscale astfel incat sa se realizeze o diminuare a nivelului penalitatilor de intarziere datorate pentru plata cu intarziere a obligatiilor fiscale, dar si o motivare a conformarii la plata acestor obligatii,

in considerarea faptului ca marirea termenelor in cadrul carora un contribuabil are obligatia de a achita sumele care constituie conditie de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata, reprezinta o masura care vine in sprijinul mediului de afaceri intrucat ar conduce la cresterea lichiditatilor aflate la dispozitia acestora,

avand in vedere ca prin introducerea posibilitatii acordarii esalonarii la plata in perioada de valabilitate a acesteia si pentru obligatiile fiscale stabilite urmare inspectiei fiscale, se previne acumularea de noi datorii,

tinand cont ca instituirea masurii de amanare la plata in cazul contribuabililor care au de incasat sume de la autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene in baza contractelor de finantare incheiate cu acestea, reprezinta o facilitate menita sa conduca la stimularea activitatii economice, pe de o parte si, absorbtia fondurilor UE care este o prioritate cheie a Guvernului, pe de alta parte,

in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta:

Art. I - Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (1) al articolului 120 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(1) Dobanzile au caracter recuperatoriu si se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv."

2. Articolul 1201 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Articolul 1201
Penalitati de intarziere
(1) Penalitatile de intarziere au caracter sanctionatoriu si se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv. Dispozitiile art. 120 alin. (2) - (6) sunt aplicabile in mod corespunzator.

(2) Nivelul penalitatii de intarziere este de 0,02% pentru fiecare zi de intarziere.

(3) Penalitatea de intarziere nu inlatura obligatia de plata a dobanzilor."
3. Dupa alineatul (11) al articolului 175 se introduce un nou alineat, alin. (12), cu urmatorul cuprins:

"(12) Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile si persoanelor care devin debitori potrivit art. 25 alin. (2) lit. d). in acest caz, prin exceptie de la prevederile alin. (1), bunurile imobile oferite in vederea stingerii prin dare in plata trebuie sa nu fie supuse executarii silite si sa nu fie grevate de alte sarcini cu exceptia ipotecii constituita in conditiile art. 25."

4. Alineatul (5) al articolului 175 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(5) Bunurile imobile trecute in proprietatea publica conform alin. (1) sunt date in administrare in conditiile legii, cu conditia mentinerii, pe o perioada de 5 ani, a uzului si a interesului public. Pana la intrarea in vigoare a actului prin care s-a dispus darea in administrare, imobilul se afla in custodia institutiei care a solicitat preluarea in administrare. Institutia care are bunul in custodie are obligatia inventarierii acestuia, potrivit legii."

Art. II - (1) Prevederile art. I intra in vigoare la data de 1 iulie 2013.

(2) Prevederile art. I pct. 2 sunt aplicabile obligatiilor de plata scadente dupa data de 1 iulie 2013.
(3) Pentru obligatiile de plata cu scadenta pana la data de 1 iulie 2013 care se sting dupa aceasta data, se aplica nivelul de penalitate de intarziere potrivit legislatiei in vigoare pana la data de 1 iulie 2013.

Art. III - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 200 din 22 martie 2011, aprobata prin Legea nr.15/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatele (11) si (111) ale articolului 9 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(11) in scopul constituirii garantiei sub forma prevazuta la alin. (2) lit. c), daca bunurile sunt ipotecate/gajate in favoarea altor creditori, valoarea acestor bunuri trebuie sa acopere valoarea pentru care s-a constituit ipoteca/gajul, precum si sumele esalonate la plata, dobanzile datorate pe perioada esalonarii la plata, plus un procent de pana la 16% din sumele esalonate la plata, in functie de perioada de esalonare la plata.

(111) In scopul constituirii garantiei sub forma prevazuta la alin. (2) lit. d), valoarea acestor bunuri trebuie sa acopere obligatiile fiscale ale garantului pentru care organul fiscal competent a instituit sechestrul, precum si sumele esalonate la plata ale contribuabilului, dobanzile datorate pe perioada esalonarii la plata, plus un procentaj de pana la 16% din sumele esalonate la plata, in functie de perioada de esalonare la plata."

2. La articolul 10 alineatul (1), literele b), e) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"b) sa se achite, potrivit legii, obligatiile fiscale stabilite de organul fiscal competent prin decizie, cu termene de plata incepand cu data comunicarii deciziei de esalonare la plata, cu exceptia situatiei in care contribuabilul a solicitat esalonarea la plata potrivit art. 101.

Esalonarea la plata isi mentine valabilitatea si daca aceste obligatii sunt achitate in cel mult 30 de zile de la termenul de plata prevazut de lege sau pana la finalizarea perioadei de esalonare la plata in situatia in care termenul de 30 de zile se implineste dupa aceasta data.
...............................................................................
e) sa se achite, in termen de cel mult 180 de zile de la data comunicarii deciziei de esalonare la plata, obligatiile nestinse la data comunicarii deciziei si pentru care au fost comunicate somatii;
f) sa se achite obligatiile de natura celor prevazute la lit. e), pentru care au fost comunicate somatii dupa data comunicarii deciziei de esalonare la plata, in cel mult 180 de zile de la comunicarea somatiei sau pana la finalizarea esalonarii la plata in situatia in care termenul de 180 de zile se implineste dupa data stingerii in totalitate a obligatiilor fiscale esalonate la plata;".

3. La articolul 101 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, lit. d), cu urmatorul cuprins:
"d) obligatiile fiscale stabilite de organul de inspectie fiscala prin decizie de impunere cu termene de plata dupa data comunicarii deciziei de esalonare la plata."


4. Dupa alineatul (2) al articolului 101 se introduc doua noi alineate, alin. (21) si (22), cu urmatorul cuprins:
"(21) Pentru obligatiile fiscale prevazute la alin. (1), includerea in esalonare se efectueaza cu mentinerea perioadei de esalonare deja aprobata.

(22) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (21), pentru obligatiile fiscale prevazute la alin. (1), precum si pentru sumele ramase de plata din esalonarea la plata in derulare, la cererea contribuabilului, se poate aproba si o alta perioada de esalonare dar care nu poate depasi perioada prevazuta la art. 1 sau art. 161, dupa caz. Dispozitiile art. 3 alin. (3) sunt aplicabile in mod corespunzator."

5. Alineatele (4), (6) si (7) ale articolului 101 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(4) Odata cu depunerea cererii, contribuabilul trebuie sa constituie si garantiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, corespunzator conditiilor in care urmeaza sa se modifice decizia de esalonare la plata.
..........................
(6) Prevederile art. 171 se aplica in mod corespunzator si penalitatilor de intarziere aferente sumelor prevazute la alin. (1).

(7) in situatia in care cererea de modificare a deciziei de esalonare se respinge, contribuabilul are obligatia sa plateasca sumele prevazute la alin. (1) in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei de respingere."

6. Alineatul (4) al articolului 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(4) Penalitatea de intarziere prevazuta la art. 1201 din Codul de procedura fiscala se calculeaza pana la data emiterii deciziei de esalonare la plata."

7. La articolul 161 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"c) contribuabilul depune, in cel mult 30 de zile de la data comunicarii certificatului de atestare fiscala, o garantie in valoare de minimum 20% din sumele ce pot face obiectul esalonarii la plata precum si a penalitatilor de intarziere ce pot face obiectul amanarii la plata potrivit art. 171, inscrise in certificatul de atestare fiscala emis in conditiile prezentei ordonante de urgenta;".

8. La articolul 161 alineatul (2), dupa litera e) se introduce o noua litera, lit. f), cu urmatorul cuprins:
"f) in cazul persoanelor juridice, sa fi fost infiintate cu minimum 12 luni anterior depunerii cererii."

9. Dupa alineatul (4) al articolului 161 se introduc doua noi alineate, alin. (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
"(5) Prevederile art. 171 se aplica in mod corespunzator si penalitatilor de intarziere aferente sumelor esalonate la plata potrivit prezentului articol.
(6) in situatia in care ulterior emiterii deciziei de esalonare la plata, organul fiscal constata ca informatiile cuprinse in documentele anexate la cererea depusa potrivit alin. (1) lit. a) nu corespund realitatii, organul fiscal emite decizia de anulare a deciziei de esalonare la plata si a deciziei de amanare la plata a penalitatilor de intarziere care produce aceleasi efecte cu decizia de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii la plata."

10. Alineatul (2) al articolului 171 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Garantiile ori valoarea bunurilor prevazute la art. 9 alin. (9) - (111) trebuie sa acopere si penalitatile de intarziere, precum si majorarile de intarziere amanate la plata."

Art. IV - (1) Prevederile art. III pct. 6 intra in vigoare la data de 1 iulie 2013 si se aplica creantelor fiscale scadente dupa aceasta data.
(2) Prevederile art. III pct. 3 se aplica si esalonarilor la plata in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) Prevederile art. III pct. 8 se aplica cererilor de acordare a esalonarilor la plata depuse dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. V - (1) Contribuabilii care au de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene in baza contractelor de finantare incheiate cu acestea, denumite in continuare autoritatile competente, pot solicita amanarea la plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat inclusiv a obligatiilor accesorii, administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau transmise spre recuperare acestei autoritati, denumite in continuare obligatii fiscale.

(2) Amanarea la plata se acorda in limita sumei de incasat de la autoritatile competente si in ordinea vechimii obligatiilor fiscale. Limita sumei de incasat se analizeaza in functie de obligatiile fiscale ce pot forma obiectul deciziei de amanare la plata prevazuta la alin. (10) sau alin. (11) lit. a), dupa caz.

(3) Amanarea la plata nu se acorda:
a) contribuabililor pentru care s-a deschis procedura insolventei;
b) contribuabililor pentru care a inceput executarea silita de catre un alt creditor prin
poprirea sumelor de incasat de la autoritatile autoritatile competente;
c) contribuabililor care au in derulare o esalonare la plata in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) In scopul amanarii la plata contribuabilul depune la organul fiscal competent cererea de acordare a amanarii precum si documentul emis de autoritatea competenta, in original, prin care se certifica cuantumul sumelor certe, lichide si exigibile pe care contribuabilul le are de incasat de la aceasta. Documentul este valabil 20 de zile de la data emiterii si trebuie sa fie in termenul de valabilitate la data depunerii cererii de amanare la plata.

(5) Documentul prevazut la alin. (4) se emite de catre autoritatea competenta la cererea contribuabilului in termen de 5 zile de la data solicitarii. La cererea de eliberare a documentului contribuabilul poate anexa o notificare prin care renunta la dreptul de a percepe sau incasa dobanzi, penalitati sau accesorii, de orice natura, aferente creantelor de incasat de la autoritatea competenta in cauza. in acest caz, in documentul emis, autoritatea competenta confirma ca a luat act de notificarea contribuabilului.

(6) Contribuabilul poate depune una sau mai multe cereri de amanare la plata, ori de cate ori este cazul, cu respectarea limitei prevazute la alin. (2).

(7) Dupa primirea cererii, organul fiscal competent elibereaza, din oficiu, certificatul de atestare fiscala pe care il comunica contribuabilului. Eliberarea certificatului de atestare fiscala in scopul acordarii amanarii la plata nu este supusa taxei extrajudiciare de timbru.
(8) Prin exceptie de la prevederile art. 112 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, certificatul de atestare fiscala cuprinde obligatiile fiscale exigibile existente in sold la data eliberarii acestuia.

(9) Cererea contribuabilului se solutioneaza de organul fiscal competent in termen de 15 zile de la data depunerii, prin decizie de amanare la plata a obligatiilor fiscale principale si accesorii sau decizie de respingere, dupa caz.

(10) Prin exceptie de la prevederile alin. (9), in cazul aprobarii cererii si daca contribuabilul a renuntat, potrivit alin. (5), la perceperea sau incasarea de dobanzi, penalitati sau accesorii, de orice natura, aferente creantelor de incasat de la autoritatea competenta in cauza, organul fiscal emite:
a) decizie de amanare la plata a obligatiilor fiscale principale si accesorii, cu exceptia
celor prevazute la lit. b);
b) decizie de amanare la plata a dobanzilor, penalitatilor de intarziere sau accesoriilor, aferente obligatiilor fiscale principale amanate la plata.

(11) Odata cu emiterea deciziei de amanare la plata, organul fiscal competent infiinteaza poprirea asupra sumelor pe care autoritatea competenta le datoreaza contribuabilului, in limita obligatiilor fiscale amanate la plata potrivit alin. (9) sau alin. (10) lit. a), dupa caz. Dispozitiile art. 149 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia alin. (2), se aplica in mod corespunzator.

(12) Cu exceptia cazului in care prin lege se prevede altfel, pe perioada amanarii la plata, pentru obligatiile fiscale principale amanate la plata, contribuabilii datoreaza dobanzi pentru fiecare zi a perioadei de amanare la plata, incepand cu data emiterii deciziei si pana la data stingerii obligatiilor fiscale amanate la plata. Nivelul dobanzii este cel prevazut de art. 120 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(13) Prin exceptie de la prevederile alin. (12), in situatia in care contribuabilul a renuntat, potrivit alin. (5), la perceperea sau incasarea de dobanzi, penalitati sau accesorii, de 6 orice natura, aferente creantelor de incasat de la autoritatea competenta in cauza, nu datoreaza dobanzi, penalitati de intarziere sau accesorii, de orice natura, pentru obligatiile fiscale principale amanate la plata.

(14) Ori de cate ori, anterior finalizarii amanarii la plata autoritatile competente prevazute la alin. (1) notifica organul fiscal ca suma inscrisa in documentul emis potrivit alin. (4) nu mai este datorata, in intregime sau in parte, amanarea la plata isi pierde valabilitatea, total sau partial, dupa caz. in acest caz, contribuabilul datoreaza dobanzi, penalitati de intarziere sau accesorii de orice natura, potrivit legii, pe intreaga perioada de amanare la plata.

(15) Pe perioada amanarii la plata:
a) nu incepe sau se suspenda, dupa caz, procedura de executare silita pentru obligatiile fiscale amanate la plata;
b) nu se sting obligatiile fiscale ce fac obiectul amanarii la plata, cu exceptia situatiei in care contribuabilul opteaza pentru stingerea acestora.

(16) In situatia in care sumele individualizate in deciziile prevazute la alin. (9) sau, dupa caz, alin. (10) lit. a), se sting in totalitate, organul fiscal comunica contribuabilului decizia de finalizare a amanarii la plata. in situatia in care contribuabilul a renuntat la perceperea sau incasarea de dobanzi, penalitati sau accesorii, de orice natura, aferente creantelor de incasat de la autoritatea competenta in cauza potrivit notificarii prevazute la alin. (5), odata cu decizia de finalizare a amanarii la plata organul fiscal emite si decizia de anulare a dobanzilor, penalitatilor de intarziere sau accesoriilor individualizate in decizia prevazuta la alin. (10) lit. b).

(17) In situatia in care in termen de 2 ani de la data comunicarii deciziilor prevazute la alin. (9) sau, dupa caz, alin. (10), amanarea la plata nu a fost finalizata, aceasta inceteaza, caz in care organul fiscal comunica contribuabilului decizia de incetare a amanarii la plata. In acest caz, contribuabilul datoreaza dobanzi, penalitati de intarziere sau accesorii, potrivit legii, pe intreaga perioada de amanare la plata.

(18) Notificarea prevazuta la alin. (5) poate fi depusa si pe perioada amanarii la plata.

In acest caz:
a) autoritatea sau institutia publica emite un nou document care inlocuieste documentul emis initial potrivit alin. (4);
b) in baza documentului prevazut la lit. a) organul fiscal revoca decizia de amanare la plata emisa potrivit alin. (9) si emite deciziile de amanare la plata potrivit alin. (10).
(19) Procedura de aplicare a prezentului articol se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.

PRIM-MINISTRU
Victor-Viorel PONTATi-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "MFP vrea sa amane plata datoriilor. Vezi noul proiect de ordonanta!":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Codul Fiscal 2019 - MODIFICARI la DEDUCERILE pentru autoturisme

Atentie contabili!

Autoturisme pe firma - deducerea cheltuielilor in 2019​
Cititi si respectati modificarile din Codul Fiscall

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
Codul Fiscal 2019 - MODIFICARI la DEDUCERILE pentru autoturisme


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
Subiectele saptamanii

 • REMINDER: Termenul de depunere a Declaratiei speciale de TVA pentru trimestrul precedent
  • Potrivit calendarului obligatiilor fiscale pus la dispozitie de ANAF, contribuabilii au luni - 22 iulie 2019 - termenul final pentru depunerea Declaratiei speciale de taxa pe valoarea adaugata pentru trimestrul precedent (sistem VOES). Declaratia speciale de taxa pe valoarea adaugata pentru trimestrul precedent trebuie depusa de urmatoarele categorii de contribuabili: Persoanele impozabile nestabilite in U.E. care presteaza servicii electronice de telecomunicatii, de radiodifuziune si...» citeste mai departe aici

 • Ce venituri pot fi cumulate cu pensia anticipata
  • "O persoana pensionata anticipat partial poate cumula pensia cu venituri obtinute in baza unui contract de administrare intr-o societate? Nu contravine legislatiei in vigoare? Sunt considerate venituri din activitati independente?" Acesta este subiectul pe care il trateaza consilierul nostru juridic in studiu de caz de astazi. Raspunsul specialistului Legea 263/2010 privind sistemul unitare de pensii publice nu reglementeaza cumulul pensiei anticipate cu referire la fiecare categorie de...» citeste mai departe aici

 • Fermierii pot obtine 15.000 de euro de la stat. AFIR arata care sunt conditiile. Ghidul solicitantului
  • Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) lanseaza, luni - 22 iunie, sesiunea de primire a solicitarilor de finantare pentru dezvoltarea fermelor mici, prin submasura 6.3 din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020). Prin aceasta masura se pot accesa fonduri in valoare fixa de 15.000 de euro, complet nerambursabili. Fermierii care doresc finantare de la stat 100% nerambursabila, in valoare de 15.000 de euro, trebuie sa depuna solicitarile on-line pe...» citeste mai departe aici

 • Guvernul modifica Normele de acordare a biletelor de transport gratuit pentru persoanele cu handicap
  • Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri - 17 iulie, o hotarare potrivit careia biletele de calatorie gratuita pentru persoanele cu handicap pot fi ridicate si distribuite acestora si de organizatiile neguvernamentale care le protejeaza si promoveaza drepturile. Mai exact, este vorba de o hotarare pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, aprobate prin HG nr. 1017/2018. Astfel,...» citeste mai departe aici

© 2007 - 2019 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Autoturisme pe firma - deducerea cheltuielilor in 2019​
Cititi si respectati modificarile din Codul Fiscal

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
Codul Fiscal 2019 - MODIFICARI la DEDUCERILE pentru autoturisme

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016