Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Modificari aduse CODULUI FISCAL de Legea 296/2020 - impozitul pe venit

04-Feb-2021
3138

Agentia Nationala de Administrare Fiscala Brasov a publicat un material informativ cu privire la modificarile aduse codului fiscal de Legea 296/2020.


Forma Codului fiscal in vigoare INAINTE de modificarile aduse de Legea 296/2020
Art. 59 Sfera de cuprindere a impozitului (2) Persoanele fizice nerezidente care indeplinesc condi?iile de rezideta prevazute la art. 7 pct. 28 lit. b) sau c) vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, incepand cu data de la care acestea devin rezidente in Romania.

Forma Codului fiscal in vigoare DUPA modificarile aduse de Legea 296/2020
Art. 59 Sfera de cuprindere a impozitului (2) Persoana fizica nerezidenta care indeplineste conditia de rezidenta prevazuta la art. 7 pct. 28 lit. b) este supusa impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, incepand cu prima zi in care declara ca centrul intereselor vitale se afla in Romania.

Data intrarii in vigoare conform L 296/2020 modificata prin OUG 226/2020**
01.01.2021


Forma Codului fiscal in vigoare INAINTE de modificarile aduse de Legea 296/2020
Art. 59 Sfera de cuprindere a impozitului .............................

Forma Codului fiscal in vigoare DUPA modificarile aduse de Legea 296/2020
La articolul 59, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins: ............................. (21) Persoana fizica nerezidenta care indeplineste conditia de rezidenta prevazuta la art. 7 pct. 28 lit. c) este supusa impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, incepand cu prima zi a sosirii in Romania

Data intrarii in vigoare conform L 296/2020 modificata prin OUG 226/2020**
01.01.2021


Forma Codului fiscal in vigoare INAINTE de modificarile aduse de Legea 296/2020
Art. 60 Scutiri ............................ 6. Prosumatorii, astfel cum sunt definiti la art. 2 lit. x1) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile deenergie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumiti in continuare prosumatori, persoane fizice, altele decat cele organizate conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016, pentru veniturile obtinute din vanzarea energiei electrice la furnizorii de energie electrica cu care respectivii prosumatori au incheiate contracte de furnizare a energiei electrice, daca centralele electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile pe care le detin au puterea electrica instalata de cel mult 27 kW pe loc de consum.

Forma Codului fiscal in vigoare DUPA modificarile aduse de Legea 296/2020
Art. 60 Scutiri ............................ 6. Prosumatorii persoane fizice, altele decat cele organizate conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice decatre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016, pentru veniturile obtinute din vanzarea energiei electrice la furnizorii de energie electrica cu care respectivii prosumatori au incheiate contracte de furnizare a energiei electrice, daca centralele electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile pe care le detin au puterea electrica instalata de cel mult 27 kW pe loc de consum.

Data intrarii in vigoare conform L 296/2020 modificata prin OUG 226/2020**
24.12.2020

 


Forma Codului fiscal in vigoare INAINTE de modificarile aduse de Legea 296/2020
Art. 66 Stabilirea deducerilor personale ?i a sumelor fixe (1) Deducerea personala, precum ?i celelalte sume fixe, exprimate in lei, se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice. (2) Sumele sunt calculate prin rotunjire la 10 lei, in sensul ca fractiunile sub 10 lei se majoreaza la 10 lei.

Forma Codului fiscal in vigoare DUPA modificarile aduse de Legea 296/2020
Art. 66 Stabilirea sumelor fixe Sumele sunt calculate prin rotunjire la un leu, prin neglijarea fractiunilor de pana la 50 de bani inclusiv si majorarea la leu a fractiunilor ce depasesc 50 de bani."

Data intrarii in vigoare conform L 296/2020 modificata prin OUG 226/2020**
24.12.2020

 


Forma Codului fiscal in vigoare INAINTE de modificarile aduse de Legea 296/2020
Art. 68 Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activitati independente, determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitate( 2) Venitul brut cuprinde: ............................................. c) castigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate intr-o activitate independenta, exclusiv contravaloarea bunurilor ramase dupa incetarea definitiva a activitatii;

Forma Codului fiscal in vigoare DUPA modificarile aduse de Legea 296/2020
Art. 68 Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activitati independente, determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitate 2) Venitul brut cuprinde: ............................... c) castigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate intr-o activitate independenta, exclusiv contravaloarea bunurilor din patrimoniul personal afectate exercitarii activitatii, ramase la incetarea activitatii;

Data intrarii in vigoare conform L 296/2020 modificata prin OUG 226/2020**
01.01.2021


Forma Codului fiscal in vigoare INAINTE de modificarile aduse de Legea 296/2020
Art. 68 Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activitati independente, determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitate (7) Nu sunt cheltuieli deductibile: .............................

Forma Codului fiscal in vigoare DUPA modificarile aduse de Legea 296/2020
La articolul 68 alineatul (7), dupa litera k) se introduc doua noi litere, literele k1) si k2), cu urmatorul cuprins: ..................................... k1) cheltuielile cu amortizarea bunurilor din patrimoniul personal afectate exercitarii activitatii, potrivit legii; k2) cheltuielile cu costul de achizitie al aparatelor de marcat electronice fiscale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, puse in functiune in anul respectiv, potrivit legii."

Data intrarii in vigoare conform L 296/2020 modificata prin OUG 226/2020**
01.01.2021


Forma Codului fiscal in vigoare INAINTE de modificarile aduse de Legea 296/2020
Art. 68 Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activitati independente, determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitate (7) Nu sunt cheltuieli deductibile: ..............................

Forma Codului fiscal in vigoare DUPA modificarile aduse de Legea 296/2020
La articolul 68, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu urmatorul cuprins: (71) In cazul transformarii/schimbarii formei de exercitare a unei activitati, cu respectarea legislatiei in materie specifica fiecarei forme de exercitare, in conditiile continuarii activitatii, sunt aplicabile urmatoarele reguli: a) nu se include in venitul brut al activitatii care urmeaza sa se transforme/schimbe si nu este supusa impozitarii contravaloarea bunurilor si drepturilor, inclusiv creantele neincasate care se transfera in patrimoniul afacerii in care s-a transformat/schimbat; b) pentru cheltuielile reprezentand sumele datorate de entitatea care se transforma/schimba, la data transformarii/schimbarii, se respecta regulile generale privind deducerea cheltuielilor la entitatea in care s-a transformat/schimbat; c) in venitul brut al activitatii care urmeaza sa se transforme/schimbe se include si suma reprezentand contravaloarea bunurilor si drepturilor din patrimoniul afacerii care trec in patrimoniul personal al contribuabilului, la momentul transformarii/schimbarii activitatii, operatiune considerata din punct de vedere fiscal o instrainare. Evaluarea acestora se face la preturile practicate pe piata sau stabilite prin expertiza tehnica.

Data intrarii in vigoare conform L 296/2020 modificata prin OUG 226/2020**
01.01.2021

 

 

Forma Codului fiscal in vigoare DUPA modificarile aduse de Legea 296/2020
Dupa articolul 681 se introduce un nou articol, articolul 682, cu urmatorul cuprins: Art. 682 Plati anticipate ale impozitului pentru unele venituri din activitati independente (1) Veniturile realizate de catre contribuabili, altii decat titularul dreptului de proprietate, fost proprietar sau mostenitorii legali ori testamentari ai acestuia, de la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, ca urmare a valorificarii dreptului de creanta dobandit in legatura cu masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania potrivit prevederilor Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt calificate ca fiind venituri din activitati independente, daca sunt indeplinite cel putin 4 din criteriile prevazute la art. 7 pct. 3. (2) Contribuabilii care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri prevazute la alin. (1) pentru care determinarea venitului net anual se efectueaza in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, au obligatia sa efectueze plati anticipate in contul impozitului anual datorat la bugetul de stat. (3) Plata anticipata se efectueaza prin retinerea la sursa a impozitului de catre CEC Bank - S.A., prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut, la fiecare plata. (4) Impozitul retinut la sursa se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut. (5) Platile anticipate sunt luate in calcul la definitivarea impozitului anual datorat de catre contribuabili, pe baza declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale, prevazuta la art. 122.

Data intrarii in vigoare conform L 296/2020 modificata prin OUG 226/2020**
01.01.2021

 


Forma Codului fiscal in vigoare INAINTE de modificarile aduse de Legea 296/2020
Art. 76 Definirea veniturilor din salarii si asimilate salariilor (2) Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplica si urmatoarelor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor: p) sume reprezentand salarii/solde, diferente de salarii/solde, dobanzi acordate in legatura cu acestea, precum si actualizarea lor cu indicele de inflatie, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii;

Forma Codului fiscal in vigoare DUPA modificarile aduse de Legea 296/2020
Art. 76 Definirea veniturilor din salarii si asimilate salariilor (2) Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplica si urmatoarelor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor: p) sume reprezentand salarii/solde, diferente de salarii/solde, dobanzi acordate in legatura cu acestea, precum si actualizarea lor cu indicele de inflatie, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotararilor primei instante, executorii de drept.

Data intrarii in vigoare conform L 296/2020 modificata prin OUG 226/2020**
Se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2021


Forma Codului fiscal in vigoare INAINTE de modificarile aduse de Legea 296/2020
Art. 76 Definirea veniturilor din salarii si asimilate salariilor (3) Avantajele, in bani sau in natura, cu exceptia celor prevazute la alin. (4), primite in legatura cu o activitate mentionata la alin. (1) si (2) includ, insa nu sunt limitate la: ...................................................

Forma Codului fiscal in vigoare DUPA modificarile aduse de Legea 296/2020
Art. 76 Definirea veniturilor din salarii si asimilate salariilor (3) Avantajele, in bani sau in natura, primite in legatura cu o activitate mentionata la alin. (1) si (2), precum si cele primite de la terti ca urmare a unei relatii contractuale intre parti, cu exceptia celor prevazute la alin. (4), includ, insa nu sunt limitate la: ..................................
Data intrarii in vigoare conform L 296/2020 modificata prin OUG 226/2020**
Se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2021

 


Forma Codului fiscal in vigoare INAINTE de modificarile aduse de Legea 296/2020
Art. 76 Definirea veniturilor din salarii si asimilate salariilor (4) Urmatoarele venituri nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit: a) ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru nastere, ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, veniturile reprezentand cadouri in bani si/sau in natura, inclusiv tichete cadou, oferite salariatilor, cat si cele oferite pentru copiii minori ai acestora, contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului, contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevazut in contractul de munca. Cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori salariatilor, cat si cele oferite in beneficiul copiilor minori ai acestora, cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase, precum si cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, in masura in care valoarea acestora pentru fiecare persoana in parte, cu fiecare ocazie din cele de mai sus, nu depaseste 150 lei.

Nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor prevazute mai sus, realizate de persoane fizice, daca aceste venituri sunt primite in baza unor legi speciale si finantate din buget;

Forma Codului fiscal in vigoare DUPA modificarile aduse de Legea 296/2020
Art. 76 Definirea veniturilor din salarii si asimilate salariilor (4) Urmatoarele venituri nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit: a) ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru nastere/adoptie, ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, veniturile reprezentand cadouri in bani si/sau in natura, inclusiv tichete cadou, oferite salariatilor, cat si cele oferite pentru copiii minori ai acestora, contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului, contravaloarea serviciilor turistice si/ sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului de odihna, pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevazut in contractul de munca. In cazul cadourilor in bani si/sau in natura, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori, veniturile sunt neimpozabile, in masura in care valoarea acestora pentru fiecare persoana in parte, cu fiecare ocazie din cele de mai jos, nu depaseste 150 lei: (i) cadouri oferite salariatilor, precum si cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia Pastelui, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase; (ii) cadouri oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie; (iii) cadouri oferite salariatilor in beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie. Contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevazut in contractul de munca, sunt neimpozabile, in masura in care valoarea totala a acestora nu depaseste intr-un an fiscal nivelul unui castig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul in care au fost acordate. Nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor prevazute mai sus, realizate de persoane fizice, daca aceste venituri sunt primite in baza unor legi speciale si finantate din buget, cu exceptia contravalorii serviciilor turistice si a indemnizatiilor de vacanta acordate potrivit legii.

Data intrarii in vigoare conform L 296/2020 modificata prin OUG 226/2020**
Se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2021


 

Forma Codului fiscal in vigoare INAINTE de modificarile aduse de Legea 296/2020
Art. 76 Definirea veniturilor din salarii si asimilate salariilor (4) Urmatoarele venituri nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit: ................................ t) primele de asigurare voluntara de sanatate, precum si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, suportate de angajator pentru angajatii proprii, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei al sumei de 400 euro;

Forma Codului fiscal in vigoare DUPA modificarile aduse de Legea 296/2020
indemnizatiilor de vacanta acordate potrivit legii. 37. Art. 76 Definirea veniturilor din salarii si asimilate salariilor (4) Urmatoarele venituri nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit: ................................ t) primele de asigurare voluntara de sanatate, precum si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, suportate de angajator pentru angajatii proprii, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei al sumei de 400 euro; Art. 76 Definirea veniturilor din salarii si asimilate salariilor (4) Urmatoarele venituri nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit: ........................................ t) primele de asigurare voluntara de sanatate, precum si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, suportate de angajator pentru angajatii proprii, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei al sumei de 400 euro, pentru fiecare persoana.

Data intrarii in vigoare conform L 296/2020 modificata prin OUG 226/2020**
24.12.2020

Pentru a vedea restul modificarilor, click AICI««

 

Citeste si Modificari aduse Titlului II -Impozitul pe profit - din Codul Fiscal de Legea 296/2020. Tabel comparativ ANAF

Citeste si Modificari aduse CODULUI FISCAL de Legea 296/2020 - impozitul pe veniturile microintreprinderilor

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "Modificari aduse CODULUI FISCAL de Legea 296/2020 - impozitul pe venit":
Rating:

Nota: 4.75 din 2 voturi
Urmareste-ne pe Google News
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016