Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Modificarile Codului fiscal aduse de OG 16 din 2013

09-Aug-2013
2135
In Monitorul Oficial nr. 490 din 02.08.2013 a fost publicata Ordonanta Guvernului nr. 16 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri fiscal - bugetare.

TITLUL I Dispozitii generale

Prin O.G. nr. 16/2013 au fost aduse completari Titlului I din Codul fiscal.

Astfel, au fost completate prevederile privind operatiunile desfasurate de contribuabilii declarati inactivi si cei carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA.

Conform modificarilor aduse, pentru achizitiile de bunuri si/sau servicii efectuate in perioada in care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA ca urmare a faptului ca au fost declarate inactive ori pentru ca li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b) - e), destinate operatiunilor care urmeaza a fi efectuate dupa data inregistrarii in scopuri de TVA care dau drept de deducere potrivit titlului VI, se efectueaza ajustari in favoarea acestora. Ajustarile se inscriu in primul decont de TVA depus de persoana impozabila dupa inregistrarea in scopuri de TVA, sau, dupa caz, intr-un decont ulterior.
 Ghid practic de Management financiar
Ghid practic de Management financiar
Vezi detalii
Rambursarea si restituirea TVA
Rambursarea si restituirea TVA
Vezi detalii
Tranzactii imobiliare. Regimul fiscal in 2017
Tranzactii imobiliare. Regimul fiscal in 2017
Vezi detalii

In ceea ce ii priveste pe beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la contribuabili dupa inscrierea acestora ca inactivi in Registrul contribuabililor inactivi/reactivati, ori in Registrul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulata, acestia beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor efectuate in cadrul procedurii de executare silita si/sau a achizitiilor de bunuri/servicii de la persoane impozabile aflate in procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare.Anterior, acestia beneficiau de deducere doar in cazul achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita.

Astfel, la articolul 11, alineatele (11) - (14) s-au modificat si au urmatorul cuprins:
"(11) Contribuabilii declarati inactivi conform art. 781 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care desfasoara activitati economice in perioada de inactivitate, sunt supusi obligatiilor privind plata impozitelor si taxelor prevazute de prezenta lege, dar, in perioada respectiva, nu beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor efectuate. Pentru achizitiile de bunuri si/sau servicii efectuate in perioada in care persoana nu are un cod valabil de TVA, destinate operatiunilor care urmeaza a fi efectuate dupa data inregistrarii in scopuri de TVA care dau drept de deducere potrivit titlului VI, se ajusteaza in favoarea persoanei impozabile, prin inscrierea in primul decont de taxa prevazut la art. 1562 depus de persoana impozabila dupa inregistrarea in scopuri de TVA, sau, dupa caz, intr-un decont ulterior, taxa aferenta:
a) bunurilor aflate in stoc si serviciilor neutilizate, constatate pe baza de inventariere, in momentul inregistrarii;
b) activelor corporale fixe, inclusiv bunurilor de capital pentru care perioada de ajustare a deducerii nu a expirat, precum si activelor corporale fixe in curs de executie, constatate pe baza de inventariere, aflate in proprietatea sa in momentul inregistrarii. In cazul activelor corporale fixe, altele decat bunurile de capital, se ajusteaza taxa aferenta valorii ramase neamortizate la momentul inregistrarii. In cazul bunurilor de capital se aplica prevederile art. 149;
c) achizitiilor de bunuri si servicii care urmeaza a fi obtinute, respectiv pentru care exigibilitatea de taxa a intervenit conform art. 1342 alin. (2) lit. a) si b) inainte de data inregistrarii si al caror fapt generator de taxa, respectiv livrarea/prestarea, are loc dupa aceasta data.

(12) Beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la contribuabili dupa inscrierea acestora ca inactivi in Registrul contribuabililor inactivi/reactivati conform art. 781 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor respective, cu exceptia achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita si/sau a achizitiilor de bunuri/servicii de la persoane impozabile aflate in procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare.

(13) Contribuabilii carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b) - e) nu beneficiaza, in perioada respectiva, de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor efectuate, dar sunt supusi obligatiei de plata a TVA colectate, in conformitate cu prevederile titlului VI, aferenta operatiunilor taxabile desfasurate in perioada respectiva. Pentru achizitiile de bunuri si/sau servicii efectuate in perioada in care persoana nu are un cod valabil de TVA, destinate operatiunilor care urmeaza a fi efectuate dupa data inregistrarii in scopuri de TVA care dau drept de deducere potrivit titlului VI, se ajusteaza in favoarea persoanei impozabile, prin inscrierea in primul decont de taxa prevazut la art. 1562 depus de persoana impozabila dupa inregistrarea in scopuri de TVA, sau, dupa caz, intr-un decont ulterior, taxa aferenta:
a) bunurilor aflate in stoc si serviciilor neutilizate, constatate pe baza de inventariere, in momentul inregistrarii;
b) activelor corporale fixe, inclusiv bunurilor de capital pentru care perioada de ajustare a deducerii nu a expirat, precum si activelor corporale fixe in curs de executie, constatate pe baza de inventariere, aflate in proprietatea sa in momentul inregistrarii. In cazul activelor corporale fixe, altele decat bunurile de capital, se ajusteaza taxa aferenta valorii ramase neamortizate la momentul inregistrarii. In cazul bunurilor de capital se aplica prevederile art. 149;
c) achizitiilor de bunuri si servicii care urmeaza a fi obtinute, respectiv pentru care exigibilitatea de taxa a intervenit conform art. 1342 alin. (2) lit. a) si b) inainte de data inregistrarii si al caror fapt generator de taxa, respectiv livrarea/prestarea, are loc dupa aceasta data.

(14) Beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la contribuabilii carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b) - e) si au fost inscrisi in Registrul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulata nu beneficiaza de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor respective, cu exceptia achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita si/sau a achizitiilor de bunuri de la persoane impozabile aflate in procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare."

TITLUL II Impozitul pe profit

Urmare a aderarii Croatiei la Uniunea Europeana incepand cu data de 1 iulie 2013, au fost completate prevederile Titlului II cu societatile aflate sub incidenta legislatiei croate.
Astfel, la articolul 201 alineatul (4), dupa litera a1) s-a introdus o noua litera, litera a2), cu urmatorul cuprins:
"a2) societati aflate sub incidenta legislatiei croate, denumite <>, <> si alte societati constituite in conformitate cu legislatia croata si care sunt supuse impozitului pe profit in Croatia;".

La articolul 271, alineatul (12) s-a modificat si are urmatorul cuprins:
"(12) Dispozitiile prezentului articol transpun prevederile Directivei 2009/133/CE a Consiliului din 19 octombrie 2009 privind regimul fiscal comun care se aplica fuziunilor, divizarilor, divizarilor partiale, cesionarii de active si schimburilor de actiuni intre societatile din state membre diferite si transferului sediului social al unei societati europene sau societati cooperative europene intre statele membre."

La titlul II, in anexa "Lista societatilor la care se face referire in art. 271 alin. (3) pct. 12 lit. a)", dupa litera c) s-a introdus o noua litera, litera c1), cu urmatorul cuprins:
"c1) societatile infiintate in baza legii croate, cunoscute ca <>, <> si alte societati constituite in conformitate cu legislatia croata si care sunt supuse impozitului pe profit in Croatia;".

TITLUL III - Impozitul pe venit

Au fost abrogate prevederile privind acordarea deducerii pentru economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ.
Astfel, s-a abrogat articolul 581.

Pentru cheltuielile efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, in conformitate cu prevederile art. 581 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 1 ianuarie 2013 si pana la data abrogarii acestui articol se aplica reglementarile in vigoare la data efectuarii cheltuielilor. Din veniturile impozabile din salarii obtinute la functia de baza, aferente anului 2013, se deduc cheltuielile efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, in perioada 1 ianuarie 2013 si pana la data abrogarii art. 581 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, in limita unei sume maxime de 300 lei.


TITLUL V - Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania

Urmare a aderarii Croatiei la Uniunea Europeana incepand cu data de 1 iulie 2013, au fost completate prevederile Titlului V cu societatile aflate sub incidenta legislatiei croate.
Astfel, la articolul 12420 litera a) paragraful (iii), dupa ultima liniuta s-a introdus o noua liniuta, cu urmatorul cuprins:
"- porez na dobit, in Croatia;".

La articolul 12426, dupa litera y) s-a introdus o noua litera, litera z), cu urmatorul cuprins:
"z) societati aflate sub incidenta legislatiei croate, denumite <>, <> si alte societati constituite in conformitate cu
legislatia croata si care sunt supuse impozitului pe profit in Croatia."


TITLUL VI Taxa pe valoarea adaugata


La articolul 150, alineatul (3) s-a modificat si are urmatorul cuprins:
"(3) Taxa este datorata de orice persoana inregistrata conform art. 153 sau 1531, careia i se livreaza produsele prevazute la art. 132 alin. (1) lit. e) sau f), daca aceste livrari sunt realizate de o persoana impozabila care nu este stabilita in Romania sau nu este considerata a fi stabilita pentru respectivele livrari de bunuri pe teritoriul Romaniei conform prevederilor art. 125^1 alin. (2), chiar daca este inregistrata in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 alin. (4) sau (5)."

Aceste prevederi au fost reformulate. Astfel, „gazele naturale sau energie electrica livrate in conditiile prevazute la art. 132 alin. (1) lit. e) sau f)” au fost inlocuite cu „produsele prevazute la art. 132 alin. (1) lit. e) sau f)”.

Completarea/modificarea prevederilor privind inregistrarea in scopuri de TVA/anularea inregistrarii.

La articolul 153 alineatul (9), litera c) s-a modificat si are urmatorul cuprins:
"c) daca asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de la data comunicarii deciziei de anulare de catre organele fiscale competente. In cazul societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se dispune anularea inregistrarii persoanei in scopuri de TVA numai in situatia in care asociatii majoritari sau, dupa caz, asociatul unic au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;".

La articolul 153 alineatul (91), litera b) s-a modificat si are urmatorul cuprins:
"b) la solicitarea persoanei impozabile, in situatia prevazuta la alin. (9) lit. c), daca inceteaza situatia care a condus la anulare, de la data comunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA. In cazul societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ai caror asociati din cauza carora s-a dispus anularea inregistrarii in scopuri de TVA nu sunt majoritari la momentul solicitarii reinregistrarii, persoana impozabila poate solicita reinregistrarea chiar daca nu a incetat situatia care a condus la anularea inregistrarii conform alin. (9) lit. c).”

Astfel, potrivit modificarilor aduse, in cazul societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societatile se au in vedere asociatii majoritari, sau, asociatul unic, dupa caz. In cazul acestor societati ai caror asociati din cauza carora s-a dispus anularea inregistrarii in scopuri de TVA nu sunt majoritari, persoana impozabila poate solicita reinregistrarea chiar daca nu a incetat situatia care a condus la anularea inregistrarii conform alin. (9) lit. c).

Au fost eliminate prevederile potrivit carora persoanele impozabile carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA pentru ca nu au depus deconturi de TVA pe o perioada de 6 luni sau doua trimestre calendaristice consecutive nu mai aveau posibilitatea sa se reinregistreze in scopuri de TVA daca fapta era repetata.
Astfel, la articolul 153 alineatul (91), litera c) s-a modificat si are urmatorul cuprins:
c) la solicitarea persoanei impozabile, in situatia prevazuta la alin. (9) lit. d), de la data comunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA, pe baza urmatoarelor informatii/documente furnizate de persoana impozabila:
1. prezentarea deconturilor de taxa nedepuse la termen;
2. prezentarea unei cereri motivate din care sa rezulte ca se angajeaza sa depuna la
termenele prevazute de lege deconturile de taxa;

Au fost eliminate prevederile potrivit carora, in situatia in care persoanele impozabile carora le-a fost anulata inregistrarea pentru ca in deconturile depuse pentru 6 luni sau doua trimestre consecutive nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii nu depunea o cerere de inregistrare in scopuri de TVA in maximum 180 de zile de la data anularii, organele fiscale nu aprobau eventuale cereri ulterioare de reinregistrare in scopuri de TVA.
Astfel, la articolul 153 alineatul (91), litera d) s-a modificat si are urmatorul cuprins:
d) la solicitarea persoanei impozabile, in situatia prevazuta la alin. (9) lit. e), pe baza unei declaratii pe propria raspundere din care sa rezulte ca va desfasura activitati economice. Data inregistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile este data comunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA."

La articolul 153 alineatul (92) s-a modificat si are urmatorul cuprins:
"(92) Agentia Nationala de Administrare Fiscala organizeaza Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 si Registrul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulata. Registrele sunt publice si se afiseaza pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Inscrierea in Registrul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulata se face de catre organul fiscal competent, dupa comunicarea deciziei de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, in termen de cel mult 3 zile de la data comunicarii. Data anularii inregistrarii in scopuri de TVA inscrisa in decizie este data prevazuta la art. 153 alin.(9). Anularea inregistrarii in scopuri de TVA produce la furnizor/prestator efectele prevazute la art. 11 alin. (11) si (13) de la data prevazuta la art. 153 alin. (9) si in cazul beneficiarului produce efectele prevazute la art. 11 alin. (12) si alin. (14) din ziua urmatoare datei operarii anularii inregistrarii in Registrul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulata."
Astfel, in cazul beneficiarului anularea inregistrarii in scopuri de TVA produce efecte din ziua urmatoare datei operarii anularii inregistrarii in Registrul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulata.

S-au adus clarificari cu privire la situatiile in care s-au efectuat inregistrari eronate in scopuri de TVA ori a fost anulat codul de inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153, ca urmare a unei erori. Astfel, la articolul 153, dupa alineatul (92) s-au introdus doua noi alineate, alineatele (93) si (94), cu urmatorul cuprins:
"(93) Cand se constata ca persoana impozabila a fost inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 de organele fiscale, ca urmare a unei erori, aceasta inregistrare se anuleaza din oficiu sau la cererea persoanei impozabile de organele fiscale competente, incepand cu data inscrisa in decizia de indreptare a erorii. Pe perioada cuprinsa intre data inregistrarii si data anularii inregistrarii in scopuri de TVA:
a) persoana impozabila care a fost inregistrata eronat in scopuri de TVA actioneaza in
calitate de persoana inregistrata in scopuri de TVA, cu exceptia situatiei in care inregistrarea eronata a fost generata de organul fiscal, caz in care persoana impozabila poate aplica regimul special de scutire pentru intreprinderile mici prevazut la art. 152;
b) dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de beneficiari de la
persoanele impozabile respective se exercita in limitele si in conditiile prevazute la art. 145 - 1471.
(94) Cand se constata ca persoanei impozabile i-a fost anulat din oficiu de organele fiscale codul de inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153, ca urmare a unei erori,
aceasta va fi inregistrata, din oficiu sau la cererea persoanei impozabile, de organele fiscale competente. Pe perioada cuprinsa intre data anularii si data inregistrarii in scopuri de TVA persoana respectiva isi pastreaza calitatea de persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA, mentinandu-se data inregistrarii in scopuri de TVA anterioara. Dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate pe aceeasi perioada de beneficiari de la persoanele impozabile respective se exercita in limitele si in conditiile prevazute la art. 145 - 1471, considerandu-se ca achizitiile au fost efectuate de la o persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153."

La articolul 155, alineatele (31) si (34) s-au modificat si au urmatorul cuprins:
"(31) Persoana impozabila poate decide locul de stocare a facturilor, cu conditia ca acestea sau informatiile stocate conform alin. (30) sa fie puse la dispozitia autoritatilor competente fara nicio intarziere ori de cate ori se solicita acest lucru. Cu toate acestea, locul de stocare a facturilor ales de persoana impozabila nu poate fi situat pe teritoriul unei tari cu care nu exista niciun instrument juridic referitor la asistenta reciproca avand o sfera de aplicare similara celei prevazute de Directiva 2010/24/UE si de Regulamentul (UE) 904/2010 sau la dreptul mentionat la alin. (36) de a accesa prin mijloace electronice, de a descarca si de a utiliza facturile respective.
..........................................................................
(34) Facturile pot fi stocate pe suport hartie sau in format electronic, indiferent de forma originala in care au fost trimise ori puse la dispozitie. In cazul stocarii electronice a facturilor, inclusiv a celor care au fost convertite din format hartie in format electronic, nu este obligatorie aplicarea prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica, cu modificarile ulterioare."


TITLUL IX2 - Contributii sociale obligatorii

A fost clarificata modalitatea de retinere la sursa a contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din agricultura, silvicultura si piscicultura .
Persoanele care realizeaza venituri din silvicultura si piscicultura si venituri din activitati agricole definite la art. 71 alin. (1) pentru care nu au fost stabilite norme de venit au fost excluse de la prevederile art. 296 indice 19, alineatul (2) care stabileau ca, in situatia acestor persoane si a persoanelor care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitati de natura celor prevazute la art. 52 alin. (1) si din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 13 lit. e), declararea contributiilor sociale individuale se face de catre platitorul de venit, care in acest caz este asimilat angajatorului, prin depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate.

Astfel, la articolului 29619, alineatul (2) s-a modificat si are urmatorul cuprins:
"(2) In situatia persoanelor prevazute la art. 29621 alin. (1) lit. f), declararea contributiilor sociale individuale se face de catre platitorul de venit, care in acest caz este asimilat angajatorului, prin depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, potrivit prevederilor alin. (1) sau (11), dupa caz, cu respectarea prevederilor alin. (18)."

La articolul 29621 alineatul (1), litera f) s-a modificat si are urmatorul cuprins:
"f) persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului, din activitati de natura celor prevazute la art. 52 alin. (1), precum si cele care realizeaza venituri din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 13 lit. e);".

La articolul 29622, alineatul (4) s-a modificat si are urmatorul cuprins:
"(4) Pentru persoanele prevazute la art. 29621 alin. (1) lit. f), baza de calcul al contributiilor sociale este venitul brut stabilit prin contractul incheiat intre parti, diferenta dintre venitul brut si cheltuiala deductibila prevazuta la art. 50, venitul din asociere, valoarea comisioanelor sau onorariile stabilite potrivit legii in cazul expertizelor tehnice judiciare si extrajudiciare si orice alte venituri obtinute, indiferent de denumirea acestora, pentru care se aplica retinerea la sursa a impozitului."

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Modificarile Codului fiscal aduse de OG 16 din 2013":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017

Atentie contabili!

Taxe si Impozite modificate in 2017
Noul Cod Fiscal a adus modificari majore!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017"!x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
Subiectele saptamanii

 • Plafonul de scutire de TVA se va majora de la 220.000 pana la 300.000 de lei
  • Plafonul de la care firmele trebuie sa se inregistreze in prezent in scopuri de taxa pe valoarea adaugata (TVA) urmeaza sa fie majorat pana la 300.000 lei, de la 220.000 lei cat este in prezent, in urma unui proiect adoptat in Senat. Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal va obliga astfel firmele infiintate inainte de 1 ianuarie 2017 sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA daca depasesc plafonul 220.000 de lei in perioada cuprinsa...» citeste mai departe aici

 • Impozitare mai stricta pentru toate societatile romane! Ce s-a modificat?
  • In data de 7 iunie, Romania a participat la semnarea Conventiei multilaterale de modificare a tratatelor de evitare a dublei impuneri, alaturi de alte 75 de tari, la Paris. Prin urmare, cele 91 de tratate de evitare a dublei impuneri si de prevenire a evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital incheiate de Romania cu alte state urmeaza sa se modifice. Schimbarile sunt necesare pentru a combate situatiile in care dubla neimpozitare a devenit o portita pentru persoanele...» citeste mai departe aici

 • Noul Ghid ANAF privind limita deducerilor unor cheltuieli incluse la calculul rezultatului fiscal
  • ANAF a publicat noul ghid care prezinta Limitele de deductibilitate ale unor categorii de cheltuieli la calculul rezultatului fiscal [articolul 25 alineatul (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal si punctul 15 din Hotararea Guvernului 1/2016, ambele cu modific?rile si complet?rile ulterioare]. Litera a) Cheltuieli de protocol in limita de 2%; Baza de calcul la care se aplica cota de 2% este profitul contabil la care se adauga cheltuielile cu impozitul pe profit si cheltuielile...» citeste mai departe aici

 • Termen amanat pentru mai multe declaratii fiscale din iunie
  • Deoarece data de 25 iunie este o zi nelucratoare, se prelungeste pana pe 26 iunie a.c. termenul pentru mai multe declaratii fiscale, dupa cum urmeaza: - Notificarea privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare, formular 097. - Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, cu termen lunar pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii mai 2017, formular 100.; - Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta...» citeste mai departe aici

 • Din iulie vor beneficia de scutirea de impozit pe venit mult mai putini programatori!
  • Incepand cu luna iulie 2017, mai multi programatori nu vor mai beneficia de scutirea de impozit pe venit, dupa o modificare adusa de Ordinul comun al ministerelor Comunicatiilor, Educatiei, Muncii si Finantelor nr. 409/4.020/737/703 privind incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 468 din 22 iunie 2017, in vigoare de la 1 iulie 2017. Daca la inceput de an, potrivit legii, aceasta scutire de impozit urma sa fie valabila...» citeste mai departe aici

 • Lagarde, FMI, considera ca evaziunea fiscala si corupta sunt marile provocari ale economiei
  • Christine Lagarde, directorul general al Fondului Monetar International, a declarat recent ca evaziunea fiscala, coruptia si finantarea terorismului, precum si excluziunea financiara sunt marile provocari ale economiei globale. Declaratiile au fost facute in cadrul reuniunii Grupului de Actiune Financiara impotriva spalarii banilor, care se desfasoara joi si vineri in orasul spaniol Valencia, Lagarde a cerut "intensificarea luptei impotriva coruptiei si evaziunii fiscale", informeaza Agerpres....» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial

Atentie contabili!

Taxele si Impozitele s-au modificat in 2017!

Cititi toate schimbarile din Noul Cod Fiscal
care se aplica anul acesta!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

"Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017"!


© 2007 - 2017 RENTROP & STRATON. All rights reserved.