Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Noile proceduri de inregistrare/radiere din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare

31-Mai-2016
2748

Va aducem la cunostinta ca a fost publicat Ordinul nr. 1503/2016 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare, la cerere, in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare si a Procedurii de radiere, la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, precum si a modelului si continutului unor formulare, in vigoare de la 27.05.2016.

In temeiul art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

avand in vedere dispozitiile art. 282 alin. (3) - (8) si art. 324 alin. (12) - (16) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, ale pct. 26 si 104 alin. (6) din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:
Art. 1.

(1) Se aproba Procedura de inregistrare, la cerere, in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, prevazuta in anexa nr. 1.

(2) Se aproba Procedura de radiere, la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, prevazuta in anexa nr. 2.
Art. 2.

Se aproba modelul, continutul si instructiunile de completare ale formularului (097) "Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare", cod: 14.13.01.10.11/s.i., prevazut in anexa nr. 3.
Art. 3.

Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:

a) "Decizie de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare", prevazuta in anexa nr. 4;

b) "instiintare privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare", prevazuta in anexa nr. 5;

c) "Decizie de indreptare a erorilor materiale privind inregistrarea/radierea in/din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare", prevazuta in anexa nr. 6.
Art. 4.

Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de arhivare a formularelor mentionate la art. 2 si 3 sunt prevazute in anexa nr. 7.
Art. 5.

(1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la titlul VII "Taxa pe valoarea adaugata" al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezinta trimiteri la titlul VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Referirile la Codul de procedura fiscala reprezinta trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 6.

Anexele nr. 1-7 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 7.

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 8.

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga:

a) Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 339/2013 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare, din oficiu, in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare si a Procedurii de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, precum si a modelului si continutului unor formulare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 203 din 10 aprilie 2013;

b) Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.884/2013 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (097) "Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 10 din 8 ianuarie 2014.
Art. 9.

Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale regionale ale finantelor publice si unitatile fiscale subordonate acestora vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
Eugen-Dragos Doros

Bucuresti, 6 mai 2016.

Nr. 1.503.

 

Procedura de inregistrare, la cerere, in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare din 06.05.2016
In vigoare de la 27.05.2016

CAPITOLUL I Dispozitii generale

1. Prezenta procedura se aplica pentru inregistrarea, la cerere, in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, denumit in continuare registru, potrivit prevederilor art. 324 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal), de catre organele fiscale competente, a persoanelor impozabile care au sediul activitatii economice in Romania conform art. 266 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, a caror cifra de afaceri in anul calendaristic precedent nu a depasit plafonul de 2.250.000 lei si care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal.

2. Prezenta procedura se aplica si pentru inregistrarea, la cerere, in registru a persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA in cursul anului calendaristic curent.

3. Prezenta procedura nu se aplica pentru persoanele impozabile care nu sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la incasare, prevazute la art. 282 alin. (4) din Codul fiscal.

4. Procedura de inregistrare, la cerere, in registru se aplica de catre compartimentul cu atributii in domeniul inregistrarii fiscale, denumit in continuare compartiment de specialitate, din cadrul organului fiscal competent.

5. Organul fiscal competent este organul fiscal in a carui evidenta fiscala persoana impozabila este inregistrata ca platitor de impozite si taxe.

6. In sensul prezentei proceduri, prin conducatorul unitatii fiscale se intelege, dupa caz:

a) directorul general al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili;

b) seful administratiei judetene a finantelor publice;

c) seful administratiei sectorului a finantelor publice, din municipiul Bucuresti;

d) seful serviciului fiscal municipal;

e) seful serviciului fiscal orasenesc;

f) seful biroului fiscal comunal;

g) seful administratiei pentru contribuabili mijlocii;

h) seful administratiei fiscale pentru contribuabili nerezidenti din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti.

7. In sensul prezentei proceduri, prin conducatorul adjunct al unitatii fiscale se intelege, dupa caz:

a) directorul general adjunct coordonator al activitatii de administrare a veniturilor statului din cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili;

b) seful administratiei adjunct - colectare din cadrul administratiei judetene a finantelor publice, dupa caz;

c) seful administratiei adjunct - colectare din cadrul administratiei sectorului a finantelor publice, din municipiul Bucuresti;

d) seful administratiei adjunct - colectare din cadrul administratiei pentru contribuabili mijlocii.

8. in sensul prezentei proceduri, persoana impozabila este cea definita la art. 269 din Codul fiscal.

9. Toate documentele depuse de persoana impozabila si cele emise de organul fiscal competent in aplicarea prezentei proceduri se arhiveaza la dosarul fiscal al persoanei impozabile.
CAPITOLUL II
inregistrarea, la cerere, in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare a persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA

1. Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal si care opteaza sa aplice sistemul TVA la incasare depun notificarea prevazuta la art. 324 alin. (12) din Codul fiscal, din care sa rezulte ca cifra de afaceri din anul calendaristic precedent, determinata potrivit prevederilor art. 282 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei.

2. Notificarea se completeaza potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3 la ordin (formular 097) si se depune la organul fiscal competent, pana la data de 25 ianuarie inclusiv, in vederea inregistrarii in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, potrivit prevederilor prezentului capitol.

3. Notificarile depuse se prelucreaza de organul fiscal, iar persoanele impozabile care le-au depus sunt inscrise in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare pana la data de 1 a perioadei fiscale urmatoare celei in care a fost depusa notificarea, potrivit dispozitiilor art. 324 alin. (16) din Codul fiscal.

4. Persoanele impozabile aplica sistemul TVA la incasare incepand cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul urmator celui in care nu a depasit plafonul de 2.250.000 lei, potrivit dispozitiilor art. 282 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, cu conditia ca la data exercitarii optiunii sa nu fi depasit plafonul pentru anul in curs.
CAPITOLUL III
inregistrarea, la cerere, in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, a persoanelor impozabile care se inregistreaza in scopuri de TVA in cursul anului

1. Persoanele impozabile care se inregistreaza in scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, in cursul anului calendaristic, pot opta pentru aplicarea sistemului TVA la incasare incepand cu data inregistrarii in scopuri de TVA.

2. Persoana impozabila prevazuta la art. 282 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal, care opteaza sa aplice sistemul TVA la incasare, trebuie sa depuna la organele fiscale competente, odata cu declaratia de inregistrare/mentiuni prin care se solicita inregistrarea in scopuri de TVA, notificarea (formular 097) potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3 la ordin, din care sa rezulte ca opteaza pentru aplicarea sistemului incepand cu data inregistrarii in scopuri de TVA.

3. in situatia in care notificarea prin care se exercita optiunea pentru aplicarea sistemului TVA la incasare se depune ulterior inregistrarii in scopuri de TVA, sunt aplicabile dispozitiile cap. II.

4. Notificarile depuse, in conditiile pct. 2, se prelucreaza de organul fiscal, iar persoanele impozabile care le-au depus sunt inscrise in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, cu data inregistrarii in scopuri de TVA.
CAPITOLUL IV indreptarea erorilor privind inregistrarea in registru

1. Cand se constata ca persoana impozabila a fost inregistrata in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, ca urmare a unei erori, ori persoana impozabila a fost inregistrata in registru cu alta data decat cea corecta, potrivit legii, compartimentul de specialitate intocmeste, la cererea persoanei impozabile sau din oficiu, urmatoarele documente:

a) referatul prin care detaliaza situatia constatata si propune radierea persoanei impozabile din registru sau, dupa caz, indreptarea erorii privind data inregistrarii in registru;

b) proiectul "Deciziei de indreptare a erorilor materiale privind inregistrarea/radierea in/din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare", denumita in continuare decizie de indreptare a erorilor materiale, prevazuta in anexa nr. 6 la ordin.

2. Documentele prevazute la pct. 1 se verifica si se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si de conducatorul adjunct al unitatii fiscale, in situatia in care in structura unitatii fiscale este aprobat postul de conducator adjunct. Referatul si decizia se inainteaza, impreuna cu documentatia pe baza careia au fost intocmite, spre aprobare, conducatorului unitatii fiscale.

3. Decizia de indreptare a erorilor materiale se intocmeste in 2 exemplare, din care un exemplar, semnat numai de conducatorul unitatii fiscale, se comunica contribuabilului, potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul de procedura fiscala), iar al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

4. impotriva deciziei de indreptare a erorilor materiale se poate formula contestatie la organul fiscal emitent, in conformitate cu dispozitiile art. 272 alin. (6) din Codul de procedura fiscala, in termen de 45 de zile calendaristice de la data comunicarii, potrivit art. 270 alin. (1) din acelasi act normativ.

5.1. Dupa comunicarea deciziei de indreptare a erorilor materiale, compartimentul de specialitate opereaza in registru efectele indreptarii erorii materiale.

5.2. in situatia in care persoana impozabila a fost inregistrata in registru ca urmare a unei erori, persoana impozabila este radiata din registru incepand cu data inscrisa in decizia de indreptare a erorilor materiale, respectiv incepand cu data comunicarii Deciziei de indreptare a erorilor materiale. in ipoteza in care data comunicarii Deciziei de indreptare a erorilor materiale este anterioara datei cu care persoana impozabila a fost inregistrata eronat, persoana impozabila se radiaza din registru cu data inregistrarii in acest registru, in scopul indreptarii erorii materiale.

5.3. in situatia in care persoana impozabila a fost inregistrata in registru cu alta data decat cea corecta, persoana impozabila este radiata din registru in conditiile prevazute de pct. 5.2 si inregistrata in registru, in scopul indreptarii erorii materiale, cu data comunicarii Deciziei de indreptare a erorilor materiale. in ipoteza in care data comunicarii Deciziei de indreptare a erorilor materiale este anterioara datei de la care persoana are obligatia aplicarii sistemului TVA la incasare, conform optiunii exercitate, persoana impozabila se inregistreaza in registru cu data corecta, de la care aceasta are obligatia aplicarii sistemului.

 

Procedura de radiere, la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare din 06.05.2016
In vigoare de la 27.05.2016

CAPITOLUL I Dispozitii generale

1. Prezenta procedura se aplica in urmatoarele situatii:

a) pentru radierea, la cerere, din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, denumit in continuare registru, de catre organele fiscale competente, a persoanelor impozabile care au aplicat sistemul TVA la incasare, au realizat o cifra de afaceri determinata conform art. 282 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal), care nu a depasit plafonul de 2.250.000 lei, dar care renunta la aplicarea sistemului, prin depunerea notificarii prevazute de lege (formular 097 - privind incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare), potrivit prevederilor art. 282 alin. (5) teza a III-a din Codul fiscal;

b) pentru radierea, la cerere sau din oficiu, din registru a persoanelor impozabile care au aplicat sistemul TVA la incasare si care au realizat o cifra de afaceri determinata conform art. 282 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal care a depasit plafonul de 2.250.000 lei, potrivit prevederilor art. 324 alin. (14) din Codul fiscal;

c) pentru radierea, din oficiu, din registru a persoanelor impozabile carora le-a fost anulata, la cerere sau din oficiu de organul fiscal, inregistrarea in scopuri de TVA.

2. Dispozitiile pct. 4-9 din cap. I al Procedurii de inregistrare, la cerere, in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, prevazuta in anexa nr. 1 la ordin, se aplica in mod corespunzator.

CAPITOLUL II
Radierea, la cerere, din registru a persoanelor impozabile care renunta la aplicarea sistemului TVA la incasare

1. Persoanele impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, care nu depasesc in cursul anului plafonul de 2.250.000 lei si care renunta la aplicarea sistemului TVA la incasare, potrivit dispozitiilor art. 282 alin. (5) teza a III-a din Codul fiscal, depun notificarea prevazuta de lege (formular 097).

2. Notificarea se completeaza potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3 la ordin (formular 097) si se depune la organul fiscal competent, oricand in cursul anului, intre data de 1 si 25 ale lunii, in vederea radierii din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, potrivit prevederilor prezentului capitol.

3. Notificarea de radiere, in situatia renuntarii la aplicarea sistemului TVA la incasare, de catre persoana impozabila care nu a depasit plafonul, nu se poate depune in primul an in care aceasta a optat pentru aplicarea sistemului TVA la incasare.

4. Notificarile depuse potrivit pct. 1 se prelucreaza de organul fiscal, iar persoanele impozabile care le-au depus sunt radiate din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare incepand cu data de 1 a perioadei fiscale urmatoare celei in care a fost depusa notificarea.

5. Persoanele impozabile aplica sistemul TVA la incasare pana la data radierii din registru.

CAPITOLUL III
Radierea, la cerere, din registru, a persoanelor impozabile obligate sa schimbe sistemul aplicat si care depun notificarea prevazuta de lege

1. Persoanele impozabile inscrise in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, care realizeaza o cifra de afaceri, determinata conform art. 282 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, care depaseste plafonul de 2.250.000 lei, au obligatia, potrivit art. 324 alin. (14) din Codul fiscal sa depuna notificarea prevazuta de lege (formular 097), completata potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3 la ordin, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei fiscale in care au depasit plafonul.

2. Notificarile depuse se prelucreaza de organul fiscal in maximum 1 zi lucratoare de la depunere, iar persoanele impozabile care le-au depus sunt radiate din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare incepand cu data de 1 a celei de-a doua perioade fiscale urmatoare celei in care plafonul a fost depasit.

3. Persoanele impozabile aplica sistemul TVA la incasare pana la sfarsitul perioadei fiscale urmatoare celei in care plafonul a fost depasit.

4. Dispozitiile prezentului capitol sunt aplicabile si persoanelor impozabile care au depasit plafonul de 2.250.000 lei in anul calendaristic in care au optat pentru aplicarea sistemului TVA la incasare.
CAPITOLUL IV
Radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, a persoanelor impozabile obligate sa schimbe sistemul aplicat si care nu depun notificarea prevazuta de lege

1. Persoanele impozabile inscrise in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, care realizeaza o cifra de afaceri determinata conform art. 282 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal care depaseste plafonul de 2.250.000 lei si care nu depun la organele fiscale notificarea, in vederea schimbarii sistemului aplicat (formular 097), sunt radiate din acest registru, din oficiu, de organele fiscale.

2. Identificarea persoanelor impozabile care indeplinesc conditia de radiere din oficiu din registru se face trimestrial, incepand cu data de 26 a lunii urmatoare fiecarui trimestru calendaristic, respectiv dupa prelucrarea notificarilor primite (formular 097 privind incetarea aplicarii sistemului) si a deconturilor de TVA (formular 300) depuse pentru perioadele fiscale din trimestrul anterior.

3. Pentru identificarea persoanelor impozabile care urmeaza sa fie radiate, din oficiu, din registru, compartimentul de specialitate calculeaza, cu ajutorul aplicatiei informatice puse la dispozitie de Directia generala de tehnologia informatiei, cifra de afaceri realizata, in perioada cuprinsa intre 1 ianuarie a anului calendaristic curent si sfarsitul trimestrului de referinta, de persoanele impozabile care sunt inregistrate in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare.

4. Calculul cifrei de afaceri se face, cu respectarea dispozitiilor art. 282 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal si ale pct. 26 alin. (4) din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016, cu modificarile si completarile ulterioare (normele metodologice), avand in vedere:

a) deconturile de TVA (formular 300) - randurile din decont, conform pct. 26 alin. (4) din normele metodologice;

b) deciziile privind indreptarea erorilor materiale din deconturile de TVA aferente perioadelor fiscale anterioare din anul in curs, care au fost emise pana la data efectuarii calculului cifrei de afaceri, daca sunt modificate randurile din decont care au fost avute in vedere la calculul cifrei de afaceri.

5. Dupa efectuarea calculului cifrei de afaceri se compara lista persoanelor impozabile cu cifra de afaceri mai mare de 2.250.000 lei cu lista persoanelor impozabile care au depus notificarea prevazuta de lege (formular 097) in vederea incetarii aplicarii sistemului TVA la incasare, pana la data aplicarii procedurii de radiere din registru.

6. Pentru persoanele impozabile a caror cifra de afaceri a depasit plafonul de 2.250.000 lei si care nu au depus notificarea prevazuta de lege (formular 097 privind incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare), compartimentul de specialitate intocmeste urmatoarele documente:

a) referatul prin care propune, pentru toti contribuabilii selectati, radierea, din oficiu, a inregistrarii in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, potrivit modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta procedura;

b) proiectele deciziilor privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4 la ordin, pentru fiecare contribuabil selectat.

7. Documentele prevazute la pct. 6 se verifica si se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si de conducatorul adjunct al unitatii fiscale, in situatia in care in structura unitatii fiscale este aprobat postul de conducator adjunct. Referatul si deciziile se inainteaza, impreuna cu documentatia pe baza careia au fost intocmite, spre aprobare, conducatorului unitatii fiscale.

8. Decizia privind radierea din registru se intocmeste in 2 exemplare, din care un exemplar, semnat numai de conducatorul unitatii fiscale, se comunica contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedura fiscala, iar al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

9. impotriva deciziei privind radierea, din oficiu, din registru, se poate formula contestatie la organul fiscal emitent, in conformitate cu dispozitiile art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul de procedura fiscala), in termen de 45 de zile de la data comunicarii, potrivit art. 270 alin. (1) din acelasi act normativ.

10. Compartimentul de specialitate radiaza persoanele impozabile din registru cu data inscrisa in decizia de radiere, respectiv cu prima zi a perioadei fiscale urmatoare comunicarii deciziei privind radierea, din oficiu, din registru.

CAPITOLUL V
Radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, a persoanelor impozabile carora li se anuleaza inregistrarea in scopuri de TVA si a persoanelor impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic

1. Persoanele impozabile pentru care organele fiscale anuleaza, la cerere sau din oficiu, inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal sunt radiate, din oficiu, de catre organele fiscale competente din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, potrivit prezentei proceduri.

2. Persoanele impozabile scoase, din oficiu, din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA sunt radiate, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, cu data anularii inregistrarii in scopuri de TVA. Decizia privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA constituie si instiintare privind radierea din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare.

3. Pentru persoanele impozabile scoase, la cerere, din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, compartimentul de specialitate comunica instiintarea privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 5 la ordin.

4. instiintarea prevazuta la pct. 3 se intocmeste si se comunica si pentru persoana impozabila care devine membru/reprezentant al unui grup fiscal unic si care este radiata, din oficiu, de catre organul fiscal competent din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare.

5. instiintarea prevazuta la pct. 3 se intocmeste, in doua exemplare, din care un exemplar, semnat numai de conducatorul unitatii fiscale, se comunica persoanei impozabile in conditiile prevazute de art. 47 din Codul de procedura fiscala, iar al doilea se arhiveaza la dosarul fiscal al acesteia.

6. Radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare se face cu data anularii inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal ori cu data intrarii in vigoare a deciziei de aprobare a implementarii grupului fiscal sau a deciziei de aprobare a intrarii persoanei impozabile in grupul fiscal unic, dupa caz.

CAPITOLUL VI
Indreptarea erorilor privind radierea din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare

1. Cand se constata ca persoana impozabila a fost radiata din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, ca urmare a unei erori, ori persoana impozabila a fost radiata din registru cu alta data decat cea corecta, potrivit legii, compartimentul de specialitate intocmeste, la cererea persoanei impozabile sau din oficiu, urmatoarele documente:

a) referatul prin care detaliaza situatia constatata si propune inregistrarea persoanei impozabile in registru sau, dupa caz, corectarea datei de inregistrare in registru;

b) proiectul "Deciziei de indreptare a erorilor materiale privind inregistrarea/radierea in/din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare", denumita in continuare decizie de indreptare a erorilor materiale, prevazuta in anexa nr. 6 la ordin.

2. Documentele prevazute la pct. 1 se verifica si se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si de conducatorul adjunct al unitatii fiscale, in situatia in care in structura unitatii fiscale este aprobat postul de conducator adjunct. Referatul si decizia se inainteaza, impreuna cu documentatia pe baza careia au fost intocmite, spre aprobare, conducatorului unitatii fiscale.

3. Decizia de indreptare a erorilor materiale se intocmeste in 2 exemplare, din care un exemplar, semnat numai de conducatorul unitatii fiscale, se comunica contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedura fiscala, iar al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

4. Impotriva deciziei de indreptare a erorilor materiale se poate formula contestatie la organul fiscal emitent, in conformitate cu dispozitiile art. 272 alin. (6) din Codul de procedura fiscala, in termen de 45 de zile de la data comunicarii, potrivit art. 270 alin. (1) din acelasi act normativ.

5.1. Dupa comunicarea deciziei de indreptare a erorilor materiale, compartimentul de specialitate opereaza in registru efectele indreptarii erorii materiale.

5.2. In situatia in care persoana impozabila a fost radiata din registru ca urmare a unei erori, persoana impozabila va fi inregistrata in registru incepand cu data inscrisa in decizia de indreptare a erorilor materiale, respectiv incepand cu data comunicarii Deciziei de indreptare a erorilor materiale. in ipoteza in care data comunicarii Deciziei de indreptare a erorilor materiale este anterioara datei cu care persoana impozabila a fost radiata eronat din registru, persoana impozabila va fi inregistrata in registru cu data radierii, in scopul indreptarii erorii materiale.

5.3. In situatia in care persoana impozabila a fost radiata din registru cu alta data decat cea corecta, persoana impozabila va fi inregistrata in registru in conditiile prevazute de pct. 5.2 si radiata din registru, in scopul indreptarii erorii materiale, cu data comunicarii Deciziei de indreptare a erorilor materiale. in ipoteza in care data comunicarii Deciziei de indreptare a erorilor materiale este anterioara datei de la care persoana nu mai are obligatia aplicarii sistemului TVA la incasare, conform optiunii exercitate, persoana impozabila se radiaza din registru cu data corecta, de la care aceasta nu mai are obligatia aplicarii sistemului.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "Noile proceduri de inregistrare/radiere din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

© 2007 - 2024 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016