Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 3/2017: Incheierea exercitiului financiar 2016 pentru societatile din domeniul asigurarilor

07-Apr-2017
1731

Redam mai jos Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 3/2017 privind incheierea exercitiului financiar 2016 pentru societatile din domeniul asigurarilor, publicata in M. Of. nr. 207 din 27 martie 2017.

In baza dispozitiilor art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) si ale art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
in urma deliberarilor Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara din cadrul sedintei din data de 15 martie 2017,


Autoritatea de Supraveghere Financiara emite urmatoarea norma.

ART. 1 Prezenta norma reglementeaza incheierea exercitiului financiar 2016 pentru societatile din domeniul asigurarilor, denumite in continuare asiguratori si brokeri de asigurare.

 ART. 2 (1) Asiguratorii si brokerii de asigurare au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale la data de 31 decembrie 2016, inclusiv in situatia fuziunii, divizarii, lichidarii sau transferului de portofoliu, in conditiile legii.

 (2) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din Romania care apartin unor asiguratori si brokeri de asigurare cu sediul in state apartinand Spatiului Economic European reprezinta subunitati fara personalitate juridica ce apartin acestor entitati si au obligatia intocmirii situatiilor financiare si raportarilor contabile cerute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate ale entitatilor care desfasoara activitate de asigurare si/sau reasigurare, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 36/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, in vigoare la data de 31 decembrie 2016.
(3) In situatia in care asiguratorul si brokerul de asigurare cu sediul in state apartinand Spatiului Economic European isi desfasoara activitatea in Romania prin mai multe sedii permanente, situatiile financiare anuale si raportarile contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se intocmesc de sediul permanent desemnat.

(4) Potrivit art. 5 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, subunitatile deschise in Romania de entitatile (asiguratori si brokeri de asigurare) rezidente in state apartinand Spatiului Economic European nu intocmesc situatii financiare anuale pentru propria activitate.


(5) Potrivit dispozitiilor art. 36 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe perioada lichidarii, asiguratorii si brokerii de asigurare aflati in lichidare depun, in termen de 90 de zile de la incheierea fiecarui an calendaristic, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o raportare contabila anuala.

(6) Situatiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2016 vor fi depuse astfel: un exemplar la Autoritatea de Supraveghere Financiara, iar al doilea exemplar, vizat prin aplicarea stampilei Autoritatii de Supraveghere Financiara, la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau transmise prin oficiile postale cu scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de catre operatorii economici si alti contribuabili.

(7) La depunerea situatiilor financiare anuale se vor avea in vedere si prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National, cu modificarile si completarile ulterioare.


ART. 3 (1) Situatiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2016 se intocmesc in conformitate cu prevederile reglementarilor contabile aplicabile la data de 31 decembrie 2016, astfel: a) pentru asiguratori - Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate ale entitatilor care desfasoara activitate de asigurare si/sau reasigurare, aprobate prin Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 41/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;

 b) pentru brokerii de asigurare - Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, aprobate prin Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 36/2015.

(2) Inventarierea anuala se efectueaza de catre asiguratori si brokeri de asigurare potrivit prevederilor Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 32/2015 privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii si a tranzactiilor privind activitatea de asigurare si de reasigurare ale asiguratorilor/reasiguratorilor si brokerilor de asigurare/reasigurare, aplicabila la data de 31 decembrie 2016.

(3) Evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii cu ocazia inventarierii si la inchiderea exercitiului financiar se efectueaza potrivit principiilor generale de raportare financiara si prevederilor privind evaluarea la inventar si prezentarea elementelor in bilant prevazute in:
a) cap. 2 sectiunea 2.4 si cap. 3 sectiunea 3.2 din reglementarile contabile mentionate la alin. (1) lit. a);
b) cap. 2 sectiunea 2.4 si cap. 3 sectiunea 3.2 din reglementarile contabile mentionate la alin. (1) lit. b).

ART. 4 (1) Situatiile financiare anuale ale asiguratorilor se compun din:
a) Bilant (cod 01);
b) Contul de profit si pierdere compus din:
(i) Contul tehnic al asigurarii generale (cod 02);
(ii) Contul tehnic al asigurarii de viata (cod 03);
(iii) Contul netehnic (cod 04);
c) Situatia modificarilor capitalului propriu, cu respectarea prevederilor de la cap. 5 sectiunea 5.2 din reglementarile contabile mentionate la art. 3 alin. (1) lit. a);
d) Situatia fluxurilor de trezorerie, cu respectarea prevederilor de la cap. 5 sectiunea 5.1 din reglementarile contabile mentionate la art. 3 alin. (1) lit. a);
e) Note explicative la situatiile financiare anuale, conform prevederilor cap. 6 din reglementarile contabile mentionate la art. 3 alin. (1) lit. a).

(2) Situatiile financiare anuale sunt insotite si de formularele:
a) Date informative (cod 05);
b) Situatia activelor imobilizate (cod 06).

(3) Asiguratorii care administreaza fonduri de pensii facultative vor intocmi si vor prezenta si situatiile prevazute la cap. 15 sectiunea 15.2 subsectiunea 15.2.4 "Situatii prezentate de asiguratorii care administreaza fonduri de pensii facultative" din reglementarile contabile mentionate la art. 3 alin. (1) lit. a), astfel:
a) Situatia activelor, pasivelor si capitalurilor proprii la 31 decembrie 2016;
b) Situatia veniturilor si cheltuielilor la data de 31 decembrie 2016.
(4) Asiguratorii autorizati sa practice numai asigurari de viata, dar care au primit autorizatie si pentru clasele de asigurare 1 si 2 din categoria asigurarilor generale trebuie sa evidentieze activitatea desfasurata, inclusiv pentru clasele 1 si 2 din categoria asigurarilor generale, in contul tehnic al asigurarilor de viata.

 (5) Subunitatile fara personalitate juridica deschise in Romania de entitatile (asiguratori si brokeri de asigurare) rezidente in state apartinand Spatiului Economic European vor depune la Autoritatea de Supraveghere Financiara si la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o raportare anuala la data de 31 decembrie 2016 compusa din formularele specifice activitatii desfasurate: a) Bilant; b) Cont de profit si pierdere.

 (6) Raportarea anuala la data de 31 decembrie 2016 a subunitatilor fara personalitate juridica va fi insotita de formularele specifice activitatii desfasurate:

 a) Date informative;
b) Situatia activelor imobilizate.

 (7) Raportarea anuala la data de 31 decembrie 2016 a subunitatilor fara personalitate juridica va fi intocmita pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie 2016, pusa de acord cu soldurile din balanta analitica si cu rezultatele inventarierii.

 ART. 5

(1) Brokerii de asigurare vor intocmi si vor depune situatii financiare anuale care cuprind urmatoarele formulare:
a) Bilant (cod 01);
b) Contul de profit si pierdere (cod 02);
c) Situatia modificarilor capitalului propriu, cu respectarea prevederilor de la cap. 5 sectiunea 5.2 din reglementarile contabile mentionate la art. 3 alin. (1) lit. b);
d) Situatia fluxurilor de trezorerie, cu respectarea prevederilor de la cap. 5 sectiunea 5.1 din reglementarile contabile mentionate la art. 3 alin. (1) lit. b);
e) Note explicative la situatiile financiare anuale, conform prevederilor cap. 6 din reglementarile contabile mentionate la art. 3 alin. (1) lit. b).

(2) Brokerii de asigurare vor intocmi si transmite si urmatoarele formulare: a) Date informative (cod 03); b) Situatia activelor imobilizate (cod 04).

ART. 6 (1) Notele explicative mentionate la art. 4 alin. (1) lit. e) si art. 5 alin. (1) lit. e) nu sunt
limitative, acestea urmand sa contina cel putin informatiile prevazute in cap. 6 din reglementarile contabile mentionate la art. 3 alin. (1) lit. a), respectiv in cap. 6 din reglementarile contabile mentionate la art. 3 alin. (1) lit. b). (2) Brokerii de asigurare care intermediaza, in conformitate cu legislatia specifica in vigoare, si produse ale fondurilor de pensii facultative vor prezenta in notele explicative o situatie a comisioanelor obtinute din aceasta activitate.


ART. 7 In "Situatia activelor imobilizate" (cod 06, respectiv cod 04) informatiile sunt inscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluata a plasamentelor in terenuri si constructii/imobilizarilor, dupa caz.

Click aici pentru a consulta integral norma!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 3/2017: Incheierea exercitiului financiar 2016 pentru societatile din domeniul asigurarilor":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016