Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Noua Procedura privind emiterea solutiei fiscale individuale anticipate (Proiect MFP)

11-Iul-2022
2210
Noua Procedura privind emiterea solutiei fiscale individuale anticipate (Proiect MFP)

Ministerul Finantelor Publice a pus in dezbatere publica un Proiect de Ordin care prevede noua Procedura privind emiterea solutiei fiscale individuale anticipate. Pentru a solicita emiterea unei solutii fiscale, contribuabilii trebuie sa depuna o cerere in acest sens. 

Organul fiscal competent pentru emiterea solutiei fiscale individuale anticipate va fi Ministerul Finantelor.

Conform actului normativ, cererile pentru emiterea solutiei fiscale individuale anticipate aflate in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a prezentului ordin vor fi solutionate conform noii proceduri.

Solutia fiscala individuala anticipata produce efecte doar pentru contribuabilul solicitant si/sau entitatile enumerate in continutul acesteia avand in vedere faptele si circumstantele prezentate.

Solutia fiscala individuala anticipata nu este aplicabila altor contribuabili sau entitati si nu este opozabila organului fiscal in raport cu alti contribuabili, chiar daca exista circumstante similare. 

PROCEDURA privind emiterea solutiei fiscale individuale anticipate

I. Dispozitii generale

1. In intelesul prezentei proceduri, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:


a) organul fiscal competent – organul fiscal central abilitat sa primeasca si sa solutioneze cererile pentru emiterea solutiei fiscale individuale anticipate;
b) prezumtie critica – ipoteza in care solutia fiscala individuala anticipata nu produce efecte.

Ipoteza are drept premise orice informatie referitoare la contribuabil/platitor, un afiliat al acestuia, un partener, o activitate economica, conditiile economice generale, inclusiv aspecte care nu sunt in sfera de control a contribuabilului/platitorului sau a organului fiscal.

c) tranzactie – orice tranzactie, plata, acord, contract, actiune, activitate, aranjament, operatiune sau schema, inclusiv o serie de tranzactii;
d) tranzactie propusa – tranzactie pe care contribuabilul/platitorul intentioneaza sa o desfasoare cu certitudine, intr-o perioada de timp determinata;
e) situatie fiscala de fapt viitoare – ansamblul de tranzactii propuse pentru care contribuabilul/platitorul solicita emiterea solutiei fiscale individuale anticipate;
f) BEPS Action 5 – actiunea 5 a proiectului Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica privind erodarea bazei de impozitare si transferul profiturilor;
g) DAC 3 – Directiva 2015/2376/UE de modificare a Directivei 2011/16/UE in ceea ce priveste schimbul automat obligatoriu de informatii in domeniul fiscal;
h) persoane desemnate – persoane sau entitati inscrise in anexele la regulamentele si deciziile UE prin care sunt instituite masuri restrictive

2. Organul fiscal competent pentru emiterea solutiei fiscale individuale anticipate este Ministerul Finantelor.

3.Prezenta procedura se aplica pentru emiterea de catre organul fiscal competent a solutiei fiscale individuale anticipate, denumita in continuare solutie fiscala, privind reglementarea tratamentului fiscal aplicabil unei situatii fiscale de fapt viitoare, in legatura cu impozitele, taxele si contributiile sociale obligatorii reglementate de Codul fiscal, cu exceptia impozitelor si taxelor locale, a impozitului pe constructii si a impozitului pe reprezentante.

4. Contribuabilii/platitorii pot solicita organului fiscal competent emiterea unei solutii fiscale, prin depunerea unei cereri. Cererea, documentatia si orice alte comunicari ulterioare se realizeaza exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

5. Tranzactiile propuse pentru care contribuabilul/platitorul solicita reglementarea tratamentului fiscal aplicabil, trebuie sa fie efectuate ulterior depunerii cererii pentru emiterea solutiei fiscale. Tratamentul fiscal reglementat va fi aplicabil exclusiv tranzactiilor care nu sunt finalizate pana la data emiterii solutiei fiscale.

II. Discutia preliminara

6. Anterior depunerii cererii pentru emiterea solutiei fiscale, contribuabilul/platitorul poate solicita organului fiscal competent organizarea unei discutii preliminare.

7. Cererea pentru organizarea discutiei preliminare se transmite exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanta si trebuie sa contina informatii cu privire la datele de identificare ale contribuabilului/platitorului si ale reprezentantului legal, daca este cazul, precum si o scurta prezentare a obiectului discutiei.

8. Cererea pentru organizarea discutiei preliminare depusa concomitent sau ulterior cererii pentru emiterea solutiei fiscale nu va fi luata in considerare de organul fiscal competent.

9. Discutia preliminara nu se mai organizeaza in situatia in care, anterior datei stabilite pentru desfasurarea acesteia, contribuabilul/platitorul depune o cerere pentru emiterea solutiei fiscale.

10. Organul fiscal competent va comunica contribuabilului/platitorului conditiile in care se organizeaza discutia preliminara.

11. Anterior datei de desfasurare a discutiei preliminare, organul fiscal competent poate solicita contribuabilului/platitorului informatii suplimentare in legatura cu aspectele care vor fi discutate.

12. Discutia preliminara, inclusiv afirmatiile sau comentariile reprezentantilor organului fiscal
competent, participanti la discutie, nu sunt opozabile si nu constituie un angajament privind aprobarea/respingerea cererii pentru emiterea solutiei fiscale.

13. Participarea la discutia preliminara nu echivaleaza cu initierea procedurii privind emiterea solutiei fiscale si nu afecteaza ordinea de solutionare a unei cereri care este depusa ulterior de contribuabil/platitor.

III. Analiza prealabila

14. In termen de 15 zile de la data inregistrarii cererii pentru emiterea solutiei fiscale organul fiscal competent efectueaza o analiza prealabila pentru conformitate a cererii de emitere a solutiei fiscale.

15. Analiza prealabila a cererii are ca obiect verificarea respectarii conditiilor legale de forma precum si confirmarea incasarii tarifului pentru emiterea solutiei fiscale.

16. In cadrul analizei prealabile, cererile pentru emiterea solutiei fiscale se resping in oricare din urmatoarele situatii:

a) cererea si documentatia prezentata nu contine cel putin unul dintre elementele prevazute la in Anexa nr. 2 la ordinul pentru aprobarea procedurii privind emiterea solutiei fiscale;

b) temeiul de drept, in baza caruia a fost propusa solutia fiscala solicitata, se modifica in cadrul perioadei prevazute pentru desfasurarea analizei prealabile, ulterior datei de depunere a cererii
de emitere a solutiei fiscale;

c) cererea pentru emiterea unei solutii fiscale vizeaza o obligatie fiscala care nu poate fi individualizata, respectiv nu poate fi analizata in mod separat;

d) cererea pentru emiterea unei solutii fiscale vizeaza mai multe obligatii fiscale;

e) tariful pentru emiterea solutiei fiscale nu a fost efectiv incasat, pana la termenul limita prevazut pentru desfasurarea analizei prealabile.

17. Organul fiscal competent va notifica contribuabilul/platitorul, in termen de 15 zile de la finalizarea analizei prealabile, cu privire la faptul ca cererea a fost respinsa si despre posibilitatea depunerii unei noi cereri, respectiv efectuarea platii tarifului pentru emiterea solutiei fiscale pentru situatia prevazuta la pct. 16 lit. e).

18. Cererea este considerata admisa in etapa de analiza in vederea solutionarii, conform dispozitiilor pct. IV, daca se constata ca cererea contribuabilului/platitorului nu se incadreaza in niciuna din situatiile prevazute la pct. 16.

IV. Analiza cererii pentru emiterea solutiei fiscale

19. Cererile pentru emiterea solutiilor fiscale depuse de contribuabili/platitori sunt analizate si respectiv solutionate de organul fiscal competent, in ordine cronologica.

20. La solicitarea organului fiscal competent, contribuabilul/platitorul este obligat sa furnizeze date, informatii, clarificari si documente relevante pentru solutionarea cererii, in termenul prevazut la art. 52 alin. (8) din Codul de procedura fiscala. Relevanta informatiilor oferite in raport cu solicitarea adresata se stabileste de catre organul fiscal competent.

21. In scopul solutionarii cererii, organul fiscal competent poate accesa bazele de date sau solicita institutiilor subordonate, altor institutii din tara sau strainatate, precum si tertilor, date, informatii, clarificari si documente care sunt relevante pentru solutionarea cererii.

22. Termenul pentru emiterea solutiei fiscale se suspenda si se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data transmiterii solicitarii si data obtinerii datelor, informatiilor, clarificarilor si documentelor potrivit dispozitiilor pct. 20 si pct. 21, cu respectarea prevederilor art. 77 din Codul de procedura fiscala.

V. Criterii de respingere a cererii pentru emiterea solutiei fiscale

23. Cererea pentru emiterea solutiei fiscale se respinge, prin ordin al ministrului finantelor, in urmatoarele situatii:

a) situatia fiscala de fapt viitoare prezentata de contribuabil/platitor cuprinde tranzactii identice sau similare care au facut obiectul unei declaratii fiscale anterioare a contribuabilului/platitorului sau a unei entitati afiliate;

b) situatia fiscala de fapt viitoare a facut obiectul unei cereri a contribuabilului/platitorului sau a unei entitati afiliate contribuabilului/platitorului, definita conform art. 7 pct. 26 din Codul fiscal, pentru emiterea unei solutii fiscale, solutionata anterior de organul fiscal competent;

c) situatia fiscala de fapt viitoare cuprinde tranzactii ipotetice sau care comporta un grad ridicatde incertitudine cu privire la indeplinirea prezumtiilor critice;

d) tranzactiile se circumscriu unor prevederi legale in curs de revizuire;

e) obiectul cererii vizeaza aspecte reglementate prin acte normative, altele decat Codul fiscal, sau in afara domeniului de aplicare prevazut la pct. 3 din prezenta procedura;

f) cererea are ca obiect reglementarea unor aspecte care privesc principiile contabile sau comerciale;

g) contribuabilul/platitorul solicita confirmarea calculelor obligatiilor fiscale;

h) contribuabilul/platitorul solicita stabilirea valorii de piata a unui activ;

i) contribuabilul/platitorul solicita determinarea pretului bunurilor si serviciilor livrate/prestate catre o entitate afiliata;

j) situatia fiscala de fapt viitoare cuprinde tranzactii care nu sunt reglementate prin legislatia fiscala in vigoare sau reglementarea nu a fost inca adoptata la data cererii contribuabilului/platitorului;

k) sunt expuse modalitati alternative de derulare a tranzactiilor propuse;

l) tranzactiile propuse sunt evaluate in mod superficial si subiectiv, inclusiv prin neprecizarea unei date/perioade de implementare;

m) este in curs de desfasurare o procedura fiscala, administrativa, judiciara sau o cercetare de natura penala care are ca obiect fapte si/sau entitati, inclusiv contribuabilul/platitorul solicitant, legate de tranzactiile propuse pentru care se solicita emiterea solutiei fiscale;

n) cererea si documentatia depuse contin informatii care nu sunt corecte si conforme cu realitatea sau care ascund o alta situatie de fapt;

o) exista indicii temeinice ca solutia fiscala reprezinta un mijloc sau o componenta care poate fi utilizata in scopul implementarii unor scheme sau aranjamente fiscale (transfrontaliere) prin care se urmareste erodarea bazei de impunere sau mutarea profitului;

p) contribuabilul/platitorul nu a comunicat datele, informatiile, clarificarile si/sau documentele suplimentare solicitate de organul fiscal competent, in termenul prevazut la art. 52 alin. (8) din Codul de procedura fiscala;

q) contribuabilul/platitorul a comunicat in mod repetat informatii nerelevante in raport cu intrebarea/solicitarea adresata de organul fiscal competent;

r) situatia fiscala de fapt viitoare care face obiectul cererii a fost reglementata prin modificari legislative sau emiterea de acte administrative (decizii ale Comisiei Fiscale Centrale) ulterior depunerii cererii si pana la data emiterii solutiei fiscale;

s) situatia fiscala de fapt viitoare prezentata in cerere este similara unei situatii fiscale de fapt care a facut obiectul unei inspectii fiscale la contribuabilul/platitorul solicitant, finalizata prin emiterea de acte administrative fiscale;

t) pentru tranzactiile propuse nu exista o alternativa rezonabila de aplicare a tratamentului fiscal;

u) daca persoanele si entitatile implicate in operatiunile descrise in cererea, documentatia sau clarificarile ulterioare furnizate de contribuabil/platitor sunt controlate de persoane desemnate;

v) pentru situatia fiscala de fapt care face obiectul cererii contribuabilul/platitorul a procedat la aplicarea tratamentului fiscal;

x) tranzactiile nu pot fi analizate de catre organul fiscal competent intrucat se desfasoara sau sunt dependente de activitati desfasurate in jurisdictii necooperante;

y) in alte situatii decat cele prevazute la lit. a) - x), cand se constata ca cererea nu vizeaza aspecte necesar a fi clarificate in conditiile prevazute la art. 52 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI. Prezentarea proiectului de solutie fiscala

24. Anterior emiterii solutiei fiscale, organul fiscal competent comunica proiectul solutiei fiscale contribuabilului/platitorului in vederea formularii unui punct de vedere.

25. Contribuabilul/platitorul comunica punctul de vedere cu privire la proiectul de solutie fiscala sau notifica organul fiscal competent cu privire la renuntarea la acest drept, in termenul prevazut la art.52 alin. (8) din Codul de procedura fiscala.

VII. Aprobarea cererii pentru emiterea solutiei fiscale

26. Cererea pentru emiterea solutiei fiscale se aproba prin si este anexa a ordinului ministrului finantelor emis pentru solutionarea cererii de emitere depuse de catre contribuabilul/platitorul solicitant si contine:

a) denumirea organului fiscal emitent;
b) data la care a fost emisa si data de la care este aplicabila solutia fiscala;
c) datele de identificare ale contribuabilului/platitorului beneficiar al solutiei fiscale;
d) obiectul solutiei fiscale;
e) obligatia fiscala principala care face obiectul solutiei fiscale;
f) motivul de fapt;
g) temeiul de drept;
h) referinte la completarile documentatiei/solicitarile de clarificari care au intervenit in perioada de emitere a solutiei fiscale;
i) propunerea contribuabilului/platitorului cu privire la reglementarea fiscala a situatiei fiscale de fapt viitoare;
j) punctul de vedere al contribuabilului/platitorului solicitant privind proiectul solutiei fiscale;
k) interpretarea organului fiscal competent cu privire la tratamentul fiscal aplicabil situatiei fiscale de fapt viitoare prezentate in cererea de emitere a solutiei fiscale;
l) prezumtiile critice;
m) orice alte mentiuni cu privire la aplicarea solutiei fiscale.

27. In situatia in care contribuabilul/platitorul nu este de acord cu solutia fiscala emisa, acesta transmite, in termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia conform prevederilor art. 47 din Codul de procedura fiscala, o notificare la organul fiscal competent. Solutia fiscala pentru care contribuabilul/platitorul a transmis o notificare nu produce niciun efect juridic.

VIII. Respingerea cererii pentru emiterea solutiei fiscale

28. Respingerea cererii pentru emiterea solutiei fiscale se aproba prin si este anexa a ordinului ministrului finantelor emis in acest sens si contine:

a) denumirea organului fiscal emitent;
b) datele de identificare ale contribuabilului/platitorului solicitant al solutiei fiscale;
c) obiectul solutiei fiscale;
d) prezentarea situatiei fiscale de fapt viitoare care face obiectul cererii, respectiv a temeiului de drept;
e) propunerea contribuabilului/platitorului cu privire la reglementarea fiscala a situatiei fiscale de fapt viitoare;
f) punctul de vedere al contribuabilului/platitorului solicitant privind proiectul de respingere a cererii pentru emiterea solutiei fiscale;
g) prezentarea considerentelor respingerii cererii de emitere a solutiei fiscale, respectiv a temeiului de drept care a stat la baza respingerii;
h) orice alte mentiuni cu privire la motivele respingerii cererii.

IX. Opozabilitatea solutiei fiscale

29. Solutia fiscala nu este opozabila fata de organul fiscal daca, ulterior emiterii, se constata urmatoarele situatii:

a) nu sunt respectate conditiile avute in vedere la emiterea solutiei fiscale
b) se confirma cel putin una din prezumtiile critice;
c) descrierea tranzactiilor propuse a fost incompleta sau incorecta;
d) elemente sau etape ale tranzactiilor propuse nu au fost derulate in concordanta cu descrierea prezentata in cerere si documentatia anexata;
e) solutia fiscala emisa contravine reglementarilor din tratate, legislatia europeana sau nationala, inclusiv situatia in care reglementarile aplicabile situatiei de fapt au fost modificate, de la data intrarii in vigoare a noilor reglementari;

30. Orice alte date, informatii si documente suplimentare furnizate de contribuabil/platitor ulterior emiterii solutiei fiscale nu vor fi luate in considerare de organul fiscal competent.

X. Revocarea ordinului ministrului finantelor pentru aprobarea solutiei fiscale

31. Ordinul ministrului finantelor pentru aprobarea solutiei fiscale individuale anticipate se revoca, in situatia in care, ulterior emiterii ordinului, organul fiscal emitent ia cunostinta de urmatoarele situatii:
a) pentru oricare din situatiile prevazute la pct. 29 lit. a) – e);
b) rezultatul tranzactiilor a fost modificat ca urmare a unor factori si/sau evenimente atribuibili direct sau indirect solicitantului, scopul urmarit fiind evitarea impozitarii sau frauda;
c) a fost finalizata o procedura fiscala, administrativa sau judiciara prin emiterea unui act administrativ sau hotarare definitiva (inclusiv o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene), care vizeaza partial sau integral tranzactiile si/sau operatiunile, sau care afecteaza premisele solutiei fiscale individuale anticipate;
d) daca persoanele si entitatile implicate in tranzactiile descrise in cererea, documentatia sau clarificarile ulterioare furnizate de contribuabil/platitor, sunt controlate de persoane desemnate.

XI. Tariful pentru emiterea solutiei fiscale

32. Pentru fiecare obligatie fiscala principala se achita tariful prevazut de art. 52 alin. (16) din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

33. Tariful pentru emiterea solutiei fiscale se achita in lei in contul ................. al............................................., cod IBAN ....................................., deschis la Trezoreria Operativa a Municipiului Bucuresti, incepand cu data intrarii in vigoare a ordinului pentru aprobarea Procedurii privind emiterea solutiei fiscale individuale anticipate, precum si continutul cererii pentru emiterea solutiei fiscale individuale anticipate.

34. Restituirea tarifului achitat se face in urmatoarele situatii:

a) contribuabilul/platitorul, aflat in situatia prevazuta la pct. 17, renunta la cererea pentru emiterea solutiei fiscale;
b) cererea contribuabilului/platitorului a fost respinsa conform criteriilor prevazute la pct. 23.

35. Cererea pentru restituirea tarifului achitat in cazul respingerii cererii pentru emiterea solutiei fiscale, se solutioneaza de organul fiscal competent, inclusiv pentru cazul in care tariful a fost achitat in contul 20.33.01.29 al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cod IBAN RO56TREZ70020330129XXXXX, deschis la Trezoreria Operativa a Municipiului Bucuresti.

XII. Comunicarea solutiei fiscale

36. Solutia fiscala se comunica contribuabilului/platitorului caruia ii este destinata, in conformitate cu prevederile art. 47 din Codul de procedura fiscala.

37. Un exemplar al solutiei fiscale se transmite Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in vederea comunicarii catre organul fiscal de administrare a contribuabilului/platitorului, cu exceptia cazului in care contribuabilului/platitorului nu este inregistrat fiscal in Romania.

38. Contribuabilul/platitorul care se inregistreaza fiscal conform prevederilor Titlului IV din Codul de procedura fiscala, ulterior emiterii solutiei fiscale, notifica Ministerul Finantelor cu privire la acest fapt, in vederea aplicarii prevederilor pct. 37.

XIII. Schimbul international de informatii

39. Informatiile privind emiterea solutiilor fiscale anticipate cu aplicare transfrontaliera sunt comunicate de catre autoritatea competenta din Romania, prin schimb automat de informatii, autoritatilor competente din alte state membre.

40. Contribuabilul/platitorul are obligatia de a furniza informatii complete cu privire la identificarea partilor relevante in situatia in care cererea pentru emiterea solutiei fiscale se incadreaza intr-una din categoriile prevazute de BEPS Action 5 / DAC3.

ANEXA 2

Continutul cererii si a documentatiei pentru emiterea solutiei fiscale individuale anticipate

1. Cererea insotita de documentatia pentru emiterea solutiei fiscale contine urmatoarele:
a) datele de identificare ale contribuabilului/platitorului solicitant si ale reprezentantului legal al
acestuia, daca este cazul;
b) declaratie introductiva care ofera o prezentare generala sau un rezumat al tranzactiilor
propuse;
c) confirmarea incadrarii cererii pentru emiterea solutie fiscale intr-una din categoriile
prevazute de BEPS Action 5 / DAC 3 si furnizarea completa a informatiilor referitoare la partile
relevante;
d) abrevieri si definitii ale termenilor utilizati;
e) prezentarea detaliata a informatiilor relevante in legatura cu tranzactiile propuse, dupa cum
urmeaza:
i. descrierea completa a aspectelor relevante pentru fiecare entitate, persoana,
asociere, etc., implicata
ii. descrierea structurii organizationale sau lantului in care sunt implicate doua sau mai
multe entitati
iii. capitalul social, structura actionariatului si cotele de participare la capitalul entitatilor
implicate
iv. orice alte informatii detinute anterior efectuarii tranzactiilor sau a operatiunilor
propuse care pot fi relevante in analiza cererii
f) prezentarea tranzactiilor relevante finalizate partial sau integral anterior depunerii cererii
pentru emiterea solutiei fiscale
g) tranzactiile propuse:
i. descrierea completa, exacta si detaliata a tranzactiilor, in ordine cronologica
ii. evaluarea obiectiva si riguroasa a tranzactiilor propuse, inclusiv prin determinarea
unei date/perioade de implementare
iii. prezentarea modului de derulare/implementare a tranzactiilor printr-o singura cale
de actiune
h) informatii suplimentare:
i. prezentarea oricaror altor informatii cu privire la cererea pentru emiterea solutiei
fiscale care sunt relevante in timpul sau ulterior implementarii tranzactiilor propuse
(informatii cu privire la imputerniciti/reprezentanti ai contribuabilului - rezidenta;
statutul sau relatia dintre anumite entitati din punct de vedere fiscal si/sau juridic; titluri
de valoare, datorii sau natura anumitor acorduri);
ii. descrierea tranzactiilor semnificative care ar putea fi efectuate dupa finalizarea
tranzactiilor propuse, si care sunt considerate parte dintr-o serie de tranzactii.
i) scopul fiscal sau nefiscal al fiecarei tranzactii propuse
j) analiza completa cu privire la aplicarea regulii generale antiabuz asupra tranzactiilor propuse
urmarind a fi clarificate urmatoarele aspecte:
i. daca tranzactia, inclusiv o serie de tranzactii care include acea tranzactie, da nastere
unui avantaj fiscal si cuantumul acestuia;
ii. daca tranzactia este o tranzactie de evitare a impozitarii, si daca face parte
dintr-o serie de tranzactii;
iii. motivele rezonabile pentru care solicitantul apreciaza ca tranzactia nu are drept
scop, direct sau indirect, utilizarea abuziva pentru obtinerea unui avantaj fiscal.
k) declaratia contribuabilului/platitorului prin care confirma urmatoarele:
i. informatiile prezentate sunt corecte si complete cu privire la toate faptele relevante,
tranzactiile propuse si informatiile suplimentare referitoare la acestea.
ii. tranzactiile propuse vor fi derulate/implementate in modul descris
iii. toate tranzactiile relevante au fost cuprinse in cerere,
iv. nu exista proceduri fiscale, administrative sau judiciare in curs care au ca obiect
tranzactiile propuse
v. tranzactiile propuse, contribuabilul solicitant si/sau entitatile implicate nu fac
obiectul unei cercetari de natura penala, inclusiv pentru fapte de evaziune fiscala
vi. tratamentul fiscal ce face obiectul cererii nu a fost anterior clarificat prin acte
administrative, acte administrative fiscale, hotarari judecatoresti, decizii sau orice alte
acte emis de institutii nationale sau comunitare;l) temeiul de drept aplicabil tranzactiilor
propuse
m) interpretarea contribuabilului/platitorului cu privire la reglementarea fiscala aplicabila
tranzactiilor propuse, respectiv propunerea privind continutul solutiei fiscale
n) dovada achitarii tarifului de emitere a solutiei fiscale.

2. Contribuabilul/platitorul care solicita emiterea unei solutii fiscale are obligatia actualizarii si
transmiterii informatiilor si declaratiilor prevazute la pct. 1. lit. a), lit. e), lit. h) si lit. k) ori de
cate ori intervin modificari pe parcursul perioadei de emitere a solutiei fiscale.

3. In cazul in care documentatia cuprinde inscrisuri intr-o limba straina, acestea vor fi insotite
de traduceri in limba romana, conform prevederilor art. 8 alin. 2) si 3) din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Documentele vor fi organizate pe directoare, subdirectoare si fisiere, in format digital editabil
(.DOC si/sau .XLS), numerotate si insotite de opis. Documentele vor fi arhivate intr-un singur
fisier de tip .ZIP.

5. In cazul in care contribuabilul/platitorul completeaza cererea si/sau documentatia cu date,
informatii, clarificari sau documente suplimentare, din proprie initiativa sau la solicitarea
organului fiscal competent, acestea vor fi insotite de trimiteri la documentatia initiala, dupa caz.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "Noua Procedura privind emiterea solutiei fiscale individuale anticipate (Proiect MFP)":
Rating:

Nota: 5 din 2 voturi
Urmareste-ne pe Google News
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

© 2007 - 2024 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016