Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Noutati Legislatie Fiscala 02 - 05 mai 2009

14-Mai-2009
5195
HOTARARE nr. 488 din 28 aprilie 2009

pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004
Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul prezinta interes pentru toate persoanele care desfasoara activitati economice aducand cateva lamuriri in ceea ce priveste impozitul forfetar sau deducerea taxei pe valoarea adaugata.
Important!
Contribuabilii mentionati la art. 18 alin. (2) din Codul fiscal, la determinarea impozitului datorat, vor avea in vedere urmatoarele:
a) calculul impozitului pe profit aferent trimestrului/anului, potrivit prevederilor titlului II din Codul fiscal;
b) incadrarea in transa de venituri totale anuale prevazuta la art. 18 alin. (3) din Codul fiscal in functie de veniturile totale anuale inregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, din care se scad veniturile prevazute la art. 18 alin. (4) din Codul fiscal;
c) stabilirea impozitului minim anual/trimestrial datorat corespunzator transei de venituri totale anuale, determinata potrivit lit. b);
d) compararea impozitului pe profit trimestrial/anual cu impozitul minim trimestrial/anual si plata impozitului la nivelul sumei celei mai mari.
In aplicarea prevederilor art. 18 alin. (2) coroborat cu art. 34 alin. (15) lit. a) din Codul fiscal, pentru trimestrul II al anului 2009, la calculul impozitului datorat se vor avea in vedere urmatoarele:
a) calculul impozitului pe profit aferent trimestrului II, potrivit prevederilor titlului II din Codul fiscal;
b) incadrarea in transa de venituri totale anuale prevazuta la art. 18 alin. (3) din Codul fiscal in functie de veniturile totale anuale inregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, din care se scad veniturile prevazute la art. 18 alin. (4) din Codul fiscal;
c) stabilirea impozitului minim corespunzator transei de venituri totale anuale, determinata potrivit lit. b), pentru perioada 1 mai 2009-30 iunie 2009;
d) compararea impozitului pe profit aferent trimestrului II cu impozitul minim calculat potrivit lit. c) si plata impozitului la nivelul sumei celei mai mari.
In aplicarea art. 145^1 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) vehiculele utilizate exclusiv pentru reparatii si/sau interventie reprezinta vehiculele care pot fi inzestrate sau nu cu echipamente tehnice specifice, ce deservesc personalul specializat in vederea repararii bunurilor, precum si cele utilizate pentru deplasarea in actiuni de interventie;
b) vehiculele utilizate exclusiv pentru paza si protectie sunt vehiculele utilizate in vederea asigurarii sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor impotriva oricaror actiuni ilicite care lezeaza dreptul de proprietate, existenta materiala a acestora, precum si protejarii persoanelor impotriva oricaror acte ostile care le pot periclita viata, integritatea fizica sau sanatatea, potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) vehiculele utilizate exclusiv pentru curierat reprezinta vehiculele care servesc la primirea, transportul si distribuirea scrisorilor, coletelor si pachetelor;
d) vehiculele utilizate exclusiv drept care de reportaj reprezinta vehiculele rutiere special amenajate pentru a gazdui tehnica specifica pentru inregistrari audio-video sau transmisii complexe video, audio si/sau date prin unde hertziene sau medii optice, capabile sa efectueze productii de televiziune sau radio inregistrate sau transmise in direct sau sa transmita la distanta prin tehnologii de radiofrecventa (radiorelee, transmisii prin satelit) sau prin fibra optica semnalul unei productii de televiziune sau de radio catre alte care de reportaj sau catre un telecentru sau un sediu central de radiodifuziune;
e) vehiculele destinate exclusiv utilizarii de agenti de vanzari reprezinta vehiculele utilizate in cadrul activitatii unei persoane impozabile de catre angajatii acesteia care se ocupa in principal cu prospectarea pietei, desfasurarea activitatii de merchandising, negocierea conditiilor de vanzare, derularea vanzarii bunurilor, asigurarea de servicii postvanzare si monitorizarea clientilor. Se limiteaza deductibilitatea taxei la cel mult un vehicul utilizat de fiecare agent de vanzari. In aceasta categorie se cuprind si vehiculele de test-drive utilizate de dealerii auto;
**********
ORDIN nr. 1.129 din 17 aprilie 2009
pentru modificarea si completarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de operator economic autorizat, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 9.647/2007
Emitent:
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza operatorii economici care pot solicita statutul de operator economic autorizat.
Important!
Statutul de operator economic autorizat este acordat operatorilor economici la solicitarea acestora prin depunerea unei cereri inaintate autoritatii vamale.
Cererea prevazuta la alin. (1) se completeaza potrivit modelului si notelor explicative din anexa 1c la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile ulterioare.
La cererea prevazuta la art. 3 alin. (1) se poate depune, in mod facultativ, chestionarul AEO - autoevaluare completat potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1 si instructiunilor de completare a chestionarului prevazute in anexa nr. 2, precum si instructiunilor de completare a chestionarului in functie de rolul solicitantului statutului de AEO in cadrul lantului logistic international si tipul certificatului AEO solicitat, prevazute in anexa nr. 3 la prezentele norme.
Cererea este insotita in mod obligatoriu de urmatoarele documente:
a) certificatul de inregistrare al operatorului economic, in copie;
a) actul constitutiv al operatorului economic, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz, in copie;
c) cazierul judiciar al persoanei care il reprezinta legal pe operatorul economic;
d) cazierul judiciar al angajatului operatorului economic, responsabil cu reprezentarea acestuia fata de autoritatea vamala;
e) cazierul fiscal si certificatul de atestare fiscala eliberate de autoritatea fiscala competenta;
f) o declaratie pe propria raspundere, prin care operatorul economic se obliga:
- sa notifice Autoritatii Nationale a Vamilor orice modificare survenita in activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare, legata de operatiunile pe care trebuie sa le reglementeze certificatul AEO sau de informatiile transmise initial prin intermediul chestionarului prevazut la lit. a);
- sa informeze Autoritatea Nationala a Vamilor cu privire la evenimentele semnificative care ar putea afecta autorizarea sa, inclusiv cu privire la cazurile in care apare o modificare a conditiilor de acces la informatii sau a modalitatilor prin care informatiile respective sunt facute disponibile.
**********
HOTARARE nr. 12 din 14 aprilie 2009
pentru aprobarea Normei nr. 9/2009 privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism in sistemul de pensii private
Emitent:
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 4 mai 2009
Pe cine vizeaza?
Acest act se aplica administratorilor de fonduri de pensii private, in nume propriu si pentru fondurile de pensii private pe care le administreaza, precum si agentilor de marketing autorizati/avizati in sistemul pensiilor private.
Important!
In scopul asigurarii desfasurarii activitatii in conformitate cu cerintele Legii nr. 656/2002, ale Hotararii Guvernului nr. 594/2008 si ale prezentei norme, administratorii/agentii de marketing persoane juridice au obligatia sa intocmeasca, sa stabileasca si sa aplice politici, proceduri, mecanisme si masuri adecvate in materie de cunoastere a clientelei, de raportare, de pastrare a evidentelor, de control intern, evaluare si gestionare a riscurilor, pentru a preveni si impiedica implicarea administratorului/agentului de marketing persoana juridica in operatiuni suspecte de spalare de bani si de finantare a actelor de terorism.
Comisia este in drept sa verifice politicile si procedurile elaborate in aplicarea art. 3.
Comisia este indreptatita sa solicite modificarea politicilor si a procedurilor emise de administratori/agenti de marketing persoane juridice in situatia in care acestea nu reflecta prevederile prezentei norme si ale legislatiei in vigoare.
Administratorii/agentii de marketing persoane juridice au obligatia de a desemna printr-un act intern una sau mai multe persoane care au responsabilitati in aplicarea prevederilor legale referitoare la prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, ale caror nume vor fi comunicate, conform modelului prevazut in anexa la Regulamentul de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 594/2008, Comisiei si Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, denumit in continuare Oficiu, impreuna cu natura si limitele responsabilitatilor mentionate.
Administratorii/agentii de marketing vor aplica masurile simplificate de cunoastere a clientelei in cazul actelor de aderare la fondurile de pensii, precum si in alte cazuri si conditii care prezinta risc scazut in privinta spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, prevazute de lege sau de reglementarile emise in aplicarea legii.
In cazul clientilor care au calitatea de participanti repartizati aleatoriu la un fond de pensii administrat privat se vor aplica masuri simplificate de cunoastere a clientelei, pe baza referintelor de identitate transmise de catre institutia de evidenta.
Masurile simplificate de cunoastere a clientelei trebuie sa includa obtinerea de suficiente informatii despre clienti, dupa caz, referinte de identitate, care sa asigure administratorilor/ agentilor de marketing legitimitatea incadrarii clientilor in categoria de clientela cu grad scazut de risc de spalare a banilor si de finantare a terorismului conform legislatiei, monitorizarea operatiunilor acestora pentru detectarea tranzactiilor suspecte si stabilirea unei proceduri care sa permita actualizarea si adecvarea informatiilor detinute despre clienti, astfel incat administratorii/agentii de marketing sa se asigure ca acestia se mentin in respectiva categorie de clientela.
In aplicarea dispozitiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 656/2002, administratorii/agentii de marketing persoane juridice au obligatia de a pastra cel putin copii ale documentelor de identitate ale clientilor sau referinte de identitate in cazul procedurii de repartizare aleatorie a participantilor.
Administratorii/agentii de marketing persoane juridice sunt obligati sa aiba proceduri interne si sa dispuna de sisteme care sa le permita transmiterea prompta, la solicitarea Oficiului, respectiv la solicitarea Comisiei si/sau a organelor de urmarire penala, a informatiilor privind identitatea si natura relatiei pentru clientii specificati in solicitare cu care sunt in relatii de afaceri sau cu care au avut o relatie de afaceri in ultimii 5 ani anteriori solicitarii, informatii ce trebuie pastrate pentru o perioada de 5 ani de la efectuarea fiecarei operatiuni, intr-o forma corespunzatoare.
**********
LEGE nr. 127 din 29 aprilie 2009
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului
Emitent:
PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 6 mai 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele care folosesc cecurile ca sisteme de plati, precum si institutiile de credit care accepta astfel de instrumente de plata.
Important!
Numele tragatorului, respectiv numele si prenumele, in clar, ale persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice ori a entitatii care se obliga. In cazul in care numele tragatorului depaseste spatiul alocat pe titlu, se vor inscrie pe cec primele caractere din numele si prenumele, respectiv din denumirea tragatorului, in limita spatiului special alocat, fara ca prin aceasta sa se atraga nulitatea cecului.
Codul tragatorului, respectiv un numar unic de identificare, preluat din documentele de identificare sau de inregistrare ale tragatorului.
Prin exceptie de la prevederile alin. 1, prin semnatura tragatorului se intelege semnatura olografa a persoanei fizice avand calitatea de tragator sau, dupa caz, a reprezentantului legal ori a imputernicitului tragatorului, persoana fizica, persoana juridica ori entitate care utilizeaza astfel de instrumente.
************
ORDIN nr. 5 din 23 aprilie 2009
privind raportarea situatiilor referitoare la clasificarea expunerilor din credite/plasamente si necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora
Emitent:
BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 30 aprilie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza institutiile de credit care transmit Bancii Nationale a Romaniei, prin reteaua de comunicatii interbancare (RCI), raportari in format electronic.
Important!
Prezentul ordin stabileste forma si continutul formularelor de raportare a situatiilor care se transmit periodic Bancii Nationale a Romaniei in conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificarile ulterioare, de catre imprumutatori, astfel cum au fost definiti la art. 2 lit. c) din acelasi regulament.
De asemenea, prezentul ordin stabileste frecventa si modalitatile de transmitere a formularelor mentionate la alin. (1) catre Banca Nationala a Romaniei.
Prevederile prezentului ordin, referitoare la expunerile din credite/plasamente, inregistrate fata de institutii de credit, sunt aplicabile numai in cazul institutiilor de credit.
In cazul retelelor organizatiilor cooperatiste de credit, casele centrale ale cooperativelor de credit intocmesc si raporteaza doua seturi de formulare, respectiv la nivelul casei centrale a cooperativelor de credit si la nivelul intregii retele.
In vederea intocmirii raportarilor la nivelul retelei, casele centrale ale cooperativelor de credit agrega datele aferente organizatiilor cooperatiste de credit din cadrul intregii retele. Pentru acest scop, operatiunile de credit/plasament desfasurate intre organizatiile cooperatiste din cadrul aceleiasi retele se exclud.
Formularele de raportare se transmit de catre imprumutatori Bancii Nationale a Romaniei, dupa cum urmeaza:
a) in cazul institutiilor de credit:
- prin intermediul Sistemului informatic de raportare SIRBNR, in conformitate cu prevederile Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare catre Banca Nationala a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare;
- pe suport hartie, semnate de persoanele autorizate, formularele fiind adresate Directiei supraveghere;
b) in cazul institutiilor financiare nebancare:
- in format electronic, la adresa de e-mail
ifn@bnro.ro ;
- pe suport hartie, semnate de persoanele autorizate, formularele fiind adresate Directiei supraveghere.
**********
REGULAMENT nr. 7 din 23 aprilie 2009
pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit
Emitent:
BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 30 aprilie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza institutiile de credit, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale institutiilor de credit din state terte, precum si institutiile financiare nebancare, persoanele juridice romane, si sucursalele din Romania ale institutiilor financiare nebancare straine.
Important!
Institutiile de credit incadreaza debitorii din afara sectorului institutiilor de credit in categorii de performanta financiara, care se noteaza de la A la E, in ordinea descrescatoare a calitatii acesteia.
Evaluarea performantei financiare a unui debitor, persoana fizica, se realizeaza potrivit criteriilor stabilite de institutiile de credit prin norme interne, pornindu-se de la procedura de clasificare a clientelei pe categorii de risc de nerambursare, elaborata de acestea.
Evaluarea performantei financiare a unui debitor, persoana juridica, din afara sectorului institutiilor de credit se realizeaza potrivit normelor interne ale institutiilor de credit, pe baza de punctaj atribuit unor factori cantitativi si calitativi. Factorii cantitativi se refera in principal la urmatorii indicatori, acolo unde acestia pot fi determinati: lichiditate, solvabilitate, profitabilitate si risc, inclusiv riscul valutar. Factorii calitativi se refera cel putin la aspecte legate de modul de administrare a entitatii analizate, de calitatea actionariatului, de garantiile primite (altele decat cele care sunt acceptate la diminuarea expunerii fata de debitor), de conditiile de piata in care aceasta isi desfasoara activitatea.
Indicatorii prevazuti la alin. (3) se calculeaza pe baza datelor cuprinse in situatiile financiare ale debitorului, iar categoria de performanta financiara se determina si contribuie la stabilirea categoriei de clasificare a creditelor in luna urmatoare celei in care institutiei de credit i se prezinta raportarile respective.
In cazul in care institutiile de credit se gasesc in imposibilitate de a evalua performanta financiara a unui debitor, persoana juridica, din afara sectorului institutiilor de credit, aceasta se incadreaza direct in categoria E.
Frecventa cu care se determina categoria de performanta financiara a unui debitor, persoana juridica, din afara sectorului institutiilor de credit coincide cu frecventa cu care se intocmesc situatiile financiare.
In vederea clasificarii creditelor, pe perioada cuprinsa intre doua intocmiri ale situatiilor financiare, se mentine ultima categorie de performanta financiara determinata.
Prima clasificare a creditelor pentru debitorii, persoane juridice, din afara sectorului institutiilor de credit, efectuata potrivit prezentului regulament, ia in considerare categoria de performanta financiara determinata in functie de ultimele situatii financiare.
In cazul debitorilor din sectorul institutiilor de credit, performanta financiara se incadreaza direct in categoria A.
Utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit se refera la anularea provizioanelor specifice de risc de credit si se realizeaza prin reluarea pe venituri a sumei reprezentand nivelul existent in sold al provizioanelor specifice de risc de credit aferente creditelor/plasamentelor pentru care este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:
- au fost epuizate posibilitatile legale de recuperare ori s-a implinit termenul de prescriptie;
- au fost transferate drepturile contractuale aferente respectivului credit/plasament.
Imprumutatorii constituie si/sau regularizeaza lunar provizioanele specifice de risc de credit aferente creditelor/plasamentelor evidentiate in sold la finele lunii respective, prin includerea pe cheltuieli si/sau prin reluarea pe venituri, indiferent de rezultatul financiar inregistrat al perioadei.
Institutiile de credit aplica prevederile prezentului regulament incepand cu luna in care Directia supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei comunica decizia privind validarea normelor interne, conform art. 3, sau cu luna urmatoare celei in care obtin respectiva validare, dar nu mai tarziu de 30 septembrie 2009.
**********
ORDONANTA DE URGENTA nr. 41 din 28 aprilie 2009
privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009
Emitent:
GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza personalul din sistemul bugetar care va fi salarizat in cursul anului 2009 conform reglementarilor anterioare.
Important!
Pentru perioada 1 mai-31 decembrie 2009, in ceea ce priveste salarizarea personalului din sectorul bugetar, se aplica urmatoarele acte normative:
a) Ordonanta Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 1 februarie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 177/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Ordonanta Guvernului nr. 9/2008 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor publici in anul 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 232/2007, si pentru acordarea unor cresteri salariale pentru functionarii publici in anul 2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 80 din 1 februarie 2008, aprobata prin Legea nr. 238/2008, cu modificarile ulterioare;
c) Ordonanta Guvernului nr. 17/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 83 din 1 februarie 2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 304/2008, cu modificarile ulterioare;
Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 si in anul 2009 personalului din invatamant, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 221/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1^1 alineatul (1), litera a^1) va avea urmatorul cuprins:
a^1) pentru perioada 1 mai-31 decembrie 2009, coeficientii de multiplicare si valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevazuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare in anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a si 3a;
**********
HOTARARE nr. 449 din 15 aprilie 2009
pentru modificarea si completarea unor acte normative in aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 126/2008 privind modificarea si completarea unor acte normative in vederea eliminarii legaturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj si nivelul salariului de baza minim brut pe tara si al stabilirii masurilor de aplicare a unor regulamente comunitare
Emitent:
GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza angajatorii care beneficiaza de anumite masuri fiscale pentru combaterea somajului, pentru angajarea elevilor si studentilor sau a ucenicilor.
Important!
Somerii prevazuti la art. 17 din lege, care realizeaza venituri din activitati autorizate potrivit legii, vor beneficia de indemnizatie de somaj in conditiile art. 34 alin. (1), respectiv alin. (3) din lege, daca dovedesc ca acele venituri, determinate potrivit art. 6, nu depasesc valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare in luna pentru care se face dovada.
Prin activitati autorizate potrivit legii se intelege activitatile economice desfasurate de persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si/sau intreprinderi familiale conform legii sau exercitarea profesiilor liberale potrivit dispozitiilor legale speciale.
Adeverinta prevazuta la alin. (1) va contine si date cu privire la perioadele in care s-a prestat activitatea, perioadele in care raporturile de munca sau de serviciu au fost suspendate, precum si data si motivul incetarii acestora, date care se verifica si se certifica de agentiile pentru ocuparea fortei de munca pe baza inscrisurilor efectuate in carnetul de munca.
Adeverinta prevazuta la alin. (1) se verifica si se certifica in ceea ce priveste datele referitoare la baza de calcul a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, pe baza declaratiilor lunare privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj depuse de angajator.
Persoanele inregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, care desfasoara activitati in mediul rural si nu realizeaza venituri lunare sau realizeaza venituri lunare mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare, beneficiaza in mod gratuit de servicii de formare profesionala, daca dovedesc ca acele venituri nu depasesc valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare in luna pentru care se face dovada.
Prin sintagma contributii de asigurari sociale datorate de angajatori, aferente acestuia, prevazuta la art. 79 alin. (2) lit. b) din lege, se intelege contributia de asigurari sociale, contributia de asigurari pentru somaj, contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, contributia pentru asigurari sociale de sanatate, inclusiv contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori, care se calculeaza la valoarea indicatorului social de referinta in vigoare in luna pentru care se face plata.
Beneficiaza de stimulentul financiar lunar prevazut la art. 1 din lege angajatorii care, pe perioada vacantelor stabilita potrivit legii, incadreaza in munca elevi si studenti in baza:
a) unui contract individual de munca pe durata determinata, egala sau mai mica decat durata vacantei, incheiat in conditiile legii, cu norma intreaga sau, dupa caz, cu timp partial;
b) unui contract de munca temporara, numai daca durata misiunii de munca temporara este egala sau mai mica decat durata vacantei.
Stimulentul financiar lunar prevazut la art. 1 reprezinta o suma egala cu 50% din valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca, prevazut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare in luna pentru care se acorda acest stimulent financiar.
Pentru verificarea si acordarea sumelor cuvenite lunar conform art. 17 alin. (1) din lege, angajatorii sunt obligati sa depuna la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti, odata cu declaratia lunara privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj aferenta lunii respective, un tabel nominal intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 7^1, insotit de o copie a fisei de evidenta zilnica a salariatilor si statul de plata, aferente lunii respective, si, dupa caz, documente justificative, in copie, care sa ateste contravaloarea lunara a serviciilor de instruire teoretica a ucenicilor.
Serviciile de formare profesionala pentru categoriile de persoane prevazute la art. 66 alin. (1) si (2) din lege si serviciile de formare profesionala acordate potrivit art. 66 alin. (5) din lege, precum si programele de formare profesionala la care participa persoanele aflate in detentie care mai au de executat cel mult 9 luni pana la ultima zi de executare a pedepsei, organizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, se finanteaza din bugetul asigurarilor pentru somaj.
**********
CIRCULARA nr. 14 din 4 mai 2009
privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei valabil in luna mai 2009
Emitent:
BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 4 mai 2009
Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza tuturor persoanelor interesate de politica monetara a Bancii Nationale a Romaniei.
Important!
Pentru luna mai 2009, nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de 10,02 % pe an.
**********
ORDIN nr. 193 din 31 martie 2009
privind stabilirea Metodologiei de elaborare a conturilor nationale nefinanciare in Romania
Emitent:
INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 5 mai 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza societatile nefinanciare stabilind procedura de elaborare a conturilor nationale ca o corelatie dintre indicatorii din sistemul de contabilitate a intreprinderilor si cel al conturilor nationale.
Important!
Sistemul de conturi nationale SEC95 are importanta politica deoarece este utilizat in procedura bugetara a Comunitatii pentru a stabili contributia fiecarei tari provenind din resursa TVA si VNB. De asemenea, prin intermediul SEC95 se realizeaza urmarirea si orientarea politicilor monetare europene - criteriile de convergenta ale Tratatului de la Maastricht.
Conturile nationale ofera o descriere sistematica si detaliata a economiei totale - regiune, tara, grup de tari -, a componentelor sale, precum si a relatiilor cu alte economii, acoperind o anumita perioada de timp - an, trimestru, semestru etc. Indiferent de intinderea spatiala si temporala a estimarilor, conturile nationale se calculeaza pe baza aceluiasi cadru stabilit prin regulamentul mentionat. SEC95 este armonizat cu numeroase concepte si clasificari utilizate in cadrul altor statistici sociale si economice, cum ar fi cele privind ocuparea, industria sau comertul exterior.
Ca regula contabila de baza trebuie precizat faptul ca, in cadrul SEC95, operatiunile efectuate de catre o unitate sau un sector fac obiectul unei inregistrari in partida dubla, cele doua parti ale contului fiind reprezentate de resurse si utilizari, permitand verificarea coerentei conturilor. In practica, conturile nationale sunt bazate pe principiul intrarilor cvadruple, datorita faptului ca majoritatea operatiunilor implica doua unitati institutionale si astfel ele trebuie sa fie inregistrate de doua ori, pentru fiecare unitate.
Contabilitatea nationala opereaza cu notiunea de agregate, acestea fiind valori sintetice care masoara rezultatul activitatii economiei totale vazut dintr-o perspectiva particulara, de exemplu a productiei, valorii adaugate, venitului disponibil, consumului final etc. Agregatelor le este recunoscuta importanta atat ca indicatori de sinteza, cat si ca valori de referinta.
In Romania, conturile nationale nefinanciare se realizeaza de catre Directia de conturi nationale si sinteze macroeconomice, pentru urmatoarele componente:
A. conturile nationale anuale. Acestea se calculeaza atat in preturi curente, cat si in preturi constante - preturile anului anterior;
B. conturile nationale trimestriale. Estimarile acestora se fac in preturi curente, in preturile trimestrului corespunzator al anului precedent si in preturile medii ale anului 2000, prin metoda inlantuirii volumelor;
C. conturile regionale. Calculele se realizeaza in preturi curente.
Unitatea de observare si inregistrare, cum ar fi unitatea statistica, este intreprinderea, chiar daca anchetele pot furniza si informatii referitoare la unitatile lor locale, precum si impartiri pe activitati realizate de catre intreprindere pe ramuri omogene la nivel de 4 cifre CAEN Rev.1/NACE Rev.1.1. Intreprinderea se defineste ca cea mai mica unitate stabilita legal, cu personalitate juridica, avand independenta in luarea deciziilor, ce tine contabilitate proprie si este organizata sa realizeze activitati in una sau mai multe locatii, una sau mai multe activitati de productie.
Unitatile de calcul sunt urmatoarele:
- intreprinderile - pentru estimarea PIB pe sectoare institutionale in cadrul tabelului conturilor economice integrate;
- ramurile omogene - pentru calculul PIB pe ramuri de activitate in cadrul tabelului resurse-utilizari/intrari-iesiri. Unitatea cu activitate locala se utilizeaza pentru a forma ramurile omogene de activitate in cadrul estimarilor PIB.
In procesul de elaborare a conturilor nationale pentru societatile nefinanciare este prevazuta corelarea dintre indicatorii din sistemul de contabilitate a intreprinderilor si cel al conturilor nationale. Acest demers se realizeaza in cadrul sistemului intermediar de conturi, care are scopul de a plasa informatiile utilizate intr-o perspectiva macroeconomica, fara a pierde coerenta interna dintre sursele de date.
**********
ORDIN nr. 186 din 17 aprilie 2009
privind stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate
Emitent:
AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 6 mai 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele care solicita prestarea unui serviciu de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate, precum si personalul acestei institutii care trebuie sa respecte anumite termene pentru solutionarea cererilor.
Important!
Solicitarea solutionarii unei cereri in regim de urgenta se poate face atat in momentul inregistrarii acesteia in registrul general de intrare, cat si ulterior.
Termenul pentru solutionarea in regim de urgenta se calculeaza de la data depunerii cererii si a dovezii achitarii tarifului de urgenta. Dovada achitarii tarifului pentru solutionarea unei cereri in regim de urgenta se ataseaza la dosar.
Cererea pentru furnizarea serviciului in regim de urgenta, depusa ulterior inregistrarii cererii initiale, se va inregistra in registrul de corespondenta, urmand a fi atasata la cererea initiala, impreuna cu dovada achitarii tarifului de urgenta.
In situatia in care serviciul solicitat nu poate fi furnizat in termen din cauza lipsei unor documente necesare solutionarii cererii, termenul de solutionare se va calcula de la data completarii cu datele sau actele solicitate prin nota de completare a dosarului.
Termenul pentru furnizarea serviciilor in regim de urgenta este un termen maximal. Cererile insotite de dovada achitarii tarifului de urgenta pot fi eliberate pana la data implinirii termenului in regim de urgenta.
Termenul pentru furnizarea serviciilor in regim normal este un termen fix. Cererile care nu sunt insotite de dovada achitarii tarifului de urgenta vor fi eliberate doar la implinirea termenului in regim normal.
**********
ORDIN nr. 211 din 3 aprilie 2009
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile si a contributiei publice nationale in bugetul institutiilor implicate in gestionarea si utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritoriala europeana", aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si locuintei nr. 6/2009 si Ordinul ministrului finantelor publice nr. 136/2009
Emitent:
MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI LOCUINTEI Nr. 211 din 3 aprilie 2009
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Nr. 701 din 17 aprilie 2009
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 6 mai 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza beneficiarii fondurilor externe nerambursabile si a contributiei publice nationale alocate prin programele derulate in cadrul obiectivului "Cooperare teritoriala europeana".
Important!
In cazul programelor mentionate la lit. b) si e) din preambul, cofinantarea de la bugetul de stat se acorda pentru liderii de proiect/beneficiarii/partenerii din Romania, pe baza contractului de cofinantare incheiat cu Autoritatea nationala. Pentru semnarea contractului de cofinantare trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) aplicantul din Romania trebuie sa fi notificat Autoritatea nationala privind participarea in cadrul unui program de cooperare teritoriala europeana cel tarziu in termen de o luna de la transmiterea oficiala a cererii de finantare catre structurile de gestionare a programelor. Aceasta conditie se aplica pentru cererile de finantare depuse ulterior intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice. Notificarea trebuie sa respecte formatul standard de notificare, conform anexei la prezentele norme metodologice, trebuie sa fie semnata de persoana desemnata ca persoana de contact in cadrul proiectului si transmisa Autoritatii nationale, cu confirmare de primire, utilizand orice mijloc de comunicare: e-mail, fax, posta. In cazul neindeplinirii acestei obligatii, Autoritatea nationala poate decide sa nu semneze contractul de cofinantare;
b) sa existe un contract de finantare incheiat intre liderii de proiect/beneficiari si structurile de gestionare a programelor;
c) sa existe un acord de parteneriat incheiat intre partenerii din Romania si liderii de proiect/beneficiari (cu exceptia Programului de cooperare interregionala INTERREG IV C, unde acordul de parteneriat va fi transmis Autoritatii nationale dupa semnarea contractului de cofinantare).
Pentru programul mentionat la lit. a) din preambul, Unitatea de plata din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei efectueaza plata catre liderii de proiect si partenerii din Romania dupa verificarea cererilor de rambursare, conform procedurilor de management financiar al programelor, la cursul InforEuro al Bancii Centrale Europene valabil in luna solicitarii controlului de catre fiecare partener, pentru moneda in care au fost efectuate cheltuielile.
**********
HOTARARE nr. 461 din 15 aprilie 2009
privind reglementarea unor masuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura
Emitent:
GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 6 mai 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Ministerul Finantelor Publice care aloca temporar sume din veniturile obtinute din privatizare Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, in vederea prefinantarii cheltuielilor aferente schemelor de plati directe.
Important!
In vederea stimularii gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura in cadrul schemelor de plati directe pentru agricultura, in cazul in care creditele bugetare aferente titlului 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare" din bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale sunt insuficiente, se acorda Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale suma de 1.870.427,34 mii lei din veniturile obtinute din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, fara dobanda, pana la finele anului 2009.
Suma prevazuta la alin. (1) este destinata asigurarii surselor necesare efectuarii prefinantarii cheltuielilor aferente schemelor de plata implicate in derularea Fondului European de Garantare Agricola pentru anul agricol 2008.
Schemele de plata implicate in derularea Fondului European de Garantare Agricola pentru care se asigura prefinantarea cheltuielilor prevazute la alin. (2) sunt:
a) schema de plata directa unica pe suprafata;
b) schema de plata pentru culturi energetice;
c) schema de plata separata pentru zahar.
Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale are obligatia ca, in termen de 5 zile lucratoare de la data incasarii sumelor de la Comisia Europeana, sa reconstituie veniturile obtinute din privatizare inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului pana la nivelul sumei acordate conform art. 2 alin. (1).
In cazul in care cheltuielile efectuate pe seama veniturilor obtinute din privatizare sunt considerate cheltuieli neeligibile a fi finantate de catre Comisia Europeana, asa cum sunt definite la art. 1 alin. (2) lit. h) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobata cu modificari prin Legea nr. 492/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, reconstituirea veniturilor obtinute din privatizare pana la sfarsitul perioadei prevazute la art. 2 alin. (1) se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.
Articol realizat in colaborare cu CTCE Piatra-Neamt.

Drepturile de proprietate intelectuala asupra continutului acestui articol apartin Editurii Rentrop & Straton. Articolul poate fi preluat in limita a 500 de caractere, cu conditia sa fie insotit de textul: "Sursa: Portalul fiscalitatea.ro" si link catre www.fiscalitatea.ro . In caz contrar, vom actiona conform legilor privind protectia drepturilor de proprietate intelectuala.

Articol adaugat in 14 mai 2009

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "Noutati Legislatie Fiscala 02 - 05 mai 2009":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016