Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Noutati Legislatie Fiscala 03 -07 noiembrie 2008

12-Nov-2008
3873

ORDIN nr. 1.498 din 31 octombrie 2008


pentru aprobarea modelului si continutului formularului (301) "Decont special de taxa pe valoarea adaugata"

Emitent:MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 3 noiembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele care au obligatia declararii obligatiilor fiscale incepand cu luna noiembrie 2008.

Important!
Sectiunea 1 "Achizitii intracomunitare - altele decat mijloacele de transport noi si produsele accizabile" se completeaza numai

de catre persoanele inregistrate conform art. 153^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si

completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, dar neinregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform

art. 153 din acelasi cod.

In aceasta categorie se cuprind:
- persoanele impozabile care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila

(operatiuni scutite conform art. 141 din Codul fiscal) ori persoanele impozabile supuse regimului special de scutire pentru

intreprinderile mici prevazut la art. 152 din acelasi cod, care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA si nici nu au obligatia de

a se inregistra, conform art. 153 din Codul fiscal, dar care sunt inregistrate conform art. 1531 din acelasi cod;

- persoanele juridice neimpozabile, care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 1531 din Codul fiscal.
La aceasta sectiune persoanele mai sus mentionate declara achizitiile intracomunitare, altele decat achizitiile intracomunitare

de mijloace de transport noi sau de produse accizabile, precum si achizitiile efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare

pentru care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei

intervine in perioada de raportare, inclusiv sumele inscrise in facturile primite pentru plati de avansuri partiale pentru

achizitii intracomunitare de bunuri*).

Decontul special de TVA se depune la unitatea fiscala in a carei raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul fiscal sau

este luat in evidenta fiscala, dupa caz.

Decontul special trebuie depus numai pentru perioadele in care ia nastere exigibilitatea taxei.

Formularul se intocmeste potrivit modelului prezentat in anexa nr. 1 la ordin si se depune dupa cum urmeaza:

a) pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea operatiunilor prevazute la sectiunile 1, 2

si 4 din formularul (301) "Decont special de taxa pe valoarea adaugata";

b) inainte de inmatricularea in Romania a unui mijloc de transport nou, dar nu mai tarziu de data de 25 inclusiv a lunii

urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea operatiunii prevazute la sectiunea 3 din formular.

Daca in aceeasi luna persoana impozabila efectueaza mai multe achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi, aceasta

poate depune mai multe deconturi speciale de taxa pentru aceeasi luna, fara a bifa casuta "Declaratie rectificativa".

*****

ORDIN nr. 3.154 din 24 octombrie 2008
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/2007

privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a cofinantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv

din Fondul national de dezvoltare, in bugetul institutiilor implicate in gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea

acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 249/2007, aprobate prin Ordinul

ministrului economiei si finantelor nr. 911/2007

Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 3 noiembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Autoritatea de management care transmite documentele referitoare la fondurile externe nerambursabile

Autoritatii pentru coordonarea instrumentelor structurale si Autoritatii de certificare si plata din cadrul Ministerului

Economiei si Finantelor.

Important!
Sumele reprezentand cofinantarea publica eligibila din fonduri de la bugetul de stat, prevazute in bugetul Ministerului

Economiei si Finantelor - Actiuni generale in pozitia globala distincta denumita ?Cofinantarea asistentei financiare

nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeana?, cu exceptia sumelor aferente proiectelor finantate in cadrul

axelor prioritare de asistenta tehnica si a Programului operational ?Asistenta tehnica?, pentru care se aplica prevederile art.

12, se asigura:

a) in cazul platii indirecte, prin suplimentarea bugetului ordonatorului principal de credite in calitate de autoritate de

management, iar deschiderea de credite se realizeaza prin directia abilitata cu programarea bugetara din Ministerul

Economiei si Finantelor;

b) in cazul platii directe, prin deschidere de credite bugetare de catre Autoritatea de certificare si plata.

In cazul platilor indirecte, pentru efectuarea transferului sumelor de prefinantare din contul Autoritatii de certificare si

plata in contul Unitatii de plata de pe langa Autoritatea de management, Autoritatea de management transmite lunar

notificarea de prefinantare catre Autoritatea de certificare si plata.

In vederea efectuarii platii prefinantarii prin plata indirecta, Autoritatea de management verifica existenta documentelor

prevazute la art. 3 alin. (3).

In vederea efectuarii platii prefinantarii prin plata directa, Autoritatea de management, dupa verificarea existentei

documentelor prevazute la art. 3 alin. (3), transmite lunar Autoritatii de certificare si plata notificarea de prefinantare,

insotita de situatia contractelor incheiate, prevazute la art. 3 alin. (3) lit. b), pentru care Autoritatea de certificare si plata

urmeaza sa faca plata in luna urmatoare, incluzand datele de identificare ale fiecarui beneficiar si suma de plata pentru

fiecare beneficiar.

Suma acordata unui beneficiar sub forma prefinantarii se recupereaza integral si progresiv, indiferent de sursa din care a

provenit, prin aplicarea unui procent din valoarea fiecarei cereri de rambursare intocmite de beneficiari, stabilit de fiecare

autoritate de management. Acest procent se specifica in procedurile interne si in contractul/decizia/ordinul de finantare

incheiat(a) intre Autoritatea de management/organismul intermediar si beneficiar.

Creditele bugetare si de angajament necesare finantarii proiectelor propuse in cadrul axei prioritare de asistenta tehnica

dintr-un program operational si in cadrul Programului operational ?Asistenta tehnica? sunt prevazute in:

a) bugetul anual al ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management pentru respectivul program

operational, in cazul in care Autoritatea de management, respectiv organismele intermediare care nu sunt ordonatori

principali/secundari de credite, au calitatea de beneficiari;

b) bugetul anual al ordonatorului principal/secundar de credite cu rol de organism intermediar, in calitate de beneficiar, la

titlul VII ?Alte transferuri?, articolul ?Transferuri interne? cod 55.01, alineatul ?Asistenta tehnica in cadrul Programului

operational "Asistenta tehnica", cod 55.01.39, sau alineatul ?Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele

decat Programul operational "Asistenta tehnica", cod 55.01.40.

Organismele neguvernamentale nonprofit cu personalitate juridica, cu rol de organism intermediar, isi prevad in bugetul

propriu sumele necesare finantarii proiectelor propuse in cadrul Programului operational ?Asistenta tehnica?

Sumele pentru acoperirea platii taxei pe valoarea adaugata aferente cheltuielilor eligibile se ramburseaza de Autoritatea de

certificare si plata beneficiarilor eligibili, astfel:

a) in cazul platii indirecte, prin suplimentarea bugetului ordonatorului principal de credite in calitate de Autoritate de

management, iar deschiderea de credite se realizeaza prin directia abilitata cu programarea bugetara din Ministerul

Economiei si Finantelor, pe baza previziunilor transmise de Autoritatea de management, conform prevederilor art. 2 alin. (4),

in vederea efectuarii platilor catre beneficiari;

b) in cazul platii directe, prin deschidere de credite bugetare de catre Autoritatea de certificare si plata, pe baza

documentelor transmise de autoritatile de management, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (5) si ale acordului incheiat

intre Autoritatea de management si Autoritatea de certificare si plata.

*****

ORDIN nr. 7.579 din 27 octombrie 2008
privind modificarea si completarea Ordinului vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 9.988/2006

pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei sumare si a documentului administrativ

unic

Emitent:MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR-AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 4 noiembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele care depun declaratii vamale stablind modul de completare a declaratiei sumare si a

documentului administrativ unic.

Important!
1. In sensul prezentelor norme, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) documentul administrativ unic - este modelul oficial de declaratie vamala a marfurilor intocmita in scris, in scopul plasarii

marfurilor sub un anumit regim vamal sau al reexportarii acestora in conformitate cu articolul 182 alineatul (3) din

Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2913/1992 de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificarile ulterioare, alcatuit

dintr-un set de formulare ce cuprinde numarul de exemplare corespunzator fiecarui regim vamal, denumit in cele ce urmeaza

declaratie vamala;

b) declaratia vamala primara - exemplarele declaratiei vamale utilizate pentru declararea a marfurilor clasificate la un singur

cod tarifar din Nomenclatura Combinata;

c) declaratia vamala complementara - exemplarele declaratiei vamale utilizate impreuna cu exemplarele declaratiei vamale

primare, pentru declararea marfurilor care se clasifica la coduri tarifare diferite din Nomenclatura Combinata sau care, desi

se clasifica la acelasi cod tarifar prezinta caracteristici diferite, in special in ceea ce priveste denumirea comerciala si/sau

originea, atunci cand aceasta determina regimuri tarifare diferite.

Cuprinde mentiunile agentilor vamali desemnati sa realizeze controlul documentar si controlul fizic la biroul vamal de plecare,

certificate pe baza semnaturii si stampilei personale a acestora. CASETA H ? ?CONTROL ULTERIOR?

Se utilizeaza numai in situatiile in care formularele documentului administrativ unic sunt folosite pentru a face dovada

statutului comunitar."

CASETA 9: Responsabil financiar
Se inscriu datele de identificare ale bancii la care titularul operatiunii sau reprezentantul acestuia are deschis contul din

care se efectueaza platile privind taxele vamale si alte drepturi, precum si datele de identificare aferente contului bancar si

titularului acestuia.

In subdiviziunea 15a, in cazul in care exportatorul nu este stabilit in statul membru de export, se inscrie numele tarii din care

au fost expediate initial marfurile in vederea exportului, in conformitate cu codul comunitar prevazut in acest scop in anexa

nr. 3."

CASETA 28: Informatii financiare si bancare
Se indica datele referitoare la regimul financiar al marfurilor. De asemenea, se inscriu informatiile privind instrumentele de

plata sau garantare utilizate."

In cazul in care sunt declarate mai multe vehicule clasificate la acelasi cod NC, se intocmeste o lista specificativa care se

anexeaza la declaratia vamala. Lista specificativa cuprinde datele de identificare mentionate mai sus. In caseta 31 se inscrie

mentiunea ?conform lista specificativa?, iar codul acestui document se mentioneaza in caseta 44 a declaratiei."

In caseta 34b se inscrie codul judetului numai in cazul operatiunilor de export identificate prin MRN care au ca tara de

origine a marfurilor Romania."

CASETA 36: Preferinte
Aceasta caseta include informatiile privind tratamentul tarifar al marfurilor si se completeaza chiar daca nu este solicitata

nicio preferinta tarifara.
Codul comunitar care se inscrie in aceasta caseta are forma prevazuta in anexa nr. 3."

CASETA 38: Greutate netto (kg)
Se indica masa neta, exprimata in kilograme, a marfurilor descrise in caseta 31 corespunzatoare. Masa neta corespunde masei

proprii a marfurilor fara ambalaje, exprimata in numere intregi urmate de doua zecimale.

In cazul in care sunt declarate mai multe vehicule clasificate la acelasi cod NC, se intocmeste o lista specificativa care se

anexeaza la declaratia vamala. Lista specificativa cuprinde datele de identificare mentionate mai sus. In caseta 31 se inscrie

mentiunea ?conform lista specificativa?, iar codul pentru acest document se mentioneaza in caseta 44 a declaratiei.

*****

LEGE nr. 257 din 31 octombrie 2008
pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in

vederea cresterii copilului

Emitent: PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 4 noiembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza mamelor care pot beneficia de indemnizatie pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani.

Important!
Incepand cu data de 1 ianuarie 2009, persoanele care, in ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12

luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in

cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, precum si de o indemnizatie lunara in cuantum de 600 lei sau, optional, in

cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni.

Pot beneficia de aceste prevederi si persoanele care se afla in plata la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

*****

CIRCULARA nr. 34 din 3 noiembrie 2008
privind modificarea ratei rezervei minime obligatorii pentru mijloacele banesti in moneda nationala

Emitent: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 6 noiembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza institutiile de credit care sunt obligate sa mentina rezerve minime obligatorii in lei si in valuta.

Important!
Incepand cu perioada de aplicare 24 noiembrie - 23 decembrie 2008, rata rezervei minime obligatorii pentru mijloacele

banesti in moneda nationala cu scadenta mai mica de 2 ani de la finele perioadei de observare si mijloacele banesti in moneda

nationala cu scadenta reziduala mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare care prevad clauze contractuale

referitoare la rambursari, retrageri, transferari anticipate se stabileste la un nivel de 18%.

*****

CIRCULARA nr. 35 din 3 noiembrie 2008
privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei valabil in luna noiembrie 2008

Emitent: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 6 noiembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza persoanelor care sunt interesate de politica monetara a Bancii Nationale a Romaniei de stabilire a

dobanzii de referinta.

Important!
Pentru luna noiembrie 2008, nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de 10,25% pe an.

*****

ORDIN nr. 3.254 din 4 noiembrie 2008
privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark

aferente lunii noiembrie 2008

Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 6 noiembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza dealerii primari, care pot depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor, persoane fizice si

juridice pentru achizitionarea de certificate de trezorerie si obligatiuni de stat de tip benchmark.

Important!
Valoarea nominala individuala a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei. Metoda de vanzare este licitatia si

va avea loc la data mentionata in tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupa metoda cu pret multiplu.

Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumparate de catre dealerii primari, care vor depune oferte atat in cont propriu,

cat si in contul clientilor, persoane fizice si juridice.
Ofertele de cumparare sunt competitive si necompetitive.

In cadrul ofertei de cumparare competitive se vor indica elementele cuprinse in anexa nr. 7 la Normele Bancii Nationale a

Romaniei nr. 13/2005 in aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2005 privind piata primara a titlurilor de

stat administrata de Banca Nationala a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare.
Numarul de transe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restrictionat.

Ofertele de cumparare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, astfel

cum sunt acestea definite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea

capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, in calitate de clienti ai dealerilor primari.

Dobanda (cuponul) se plateste anual la datele specificate in prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului economiei

si finantelor nr. 303/2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de

stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2008, fiind determinata conform formulei:

D = VN* r/ frecventa anuala a cuponului (1),
in care:
D = dobanda (cupon);
VN= valoarea nominala;
r = rata cuponului.

Metoda de vanzare este licitatia, care va avea loc la data mentionata in tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua

dupa metoda cu pret multiplu. Cotatia de pret va fi exprimata sub forma procentuala, cu 4 zecimale.

*****

HOTARARE nr. 38 din 23 octombrie 2008
privind aprobarea Normei nr. 22/2008 pentru modificarea temporara a limitei maxime aplicabile investitiilor fondurilor de

pensii administrate privat in titluri de stat

Emitent: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 3 noiembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza administratorul care este obligat sa respecte toate limitele prevazute de lege si de prospectul schemei de

pensii private cu privire la investitiile fondului de pensii pe care il administreaza.

Important!
Administratorul poate decide ca, pentru o perioada de 365 de zile calendaristice de la data intrarii in vigoare a prezentei

norme, sa investeasca in titluri de stat, respectiv certificate de trezorerie, obligatiuni guvernamentale sau orice alte

instrumente financiare constituind imprumuturi ale statului in moneda nationala sau in valuta, pe termen scurt, mediu si lung,

emise de Ministerul Economiei si Finantelor din Romania sau din statele membre ale Uniunii Europene, cu depasirea

procentului de 70% din valoarea totala a activelor fondului de pensii prevazut de art. 25 alin. (1) lit. b) din Lege.

Incepand cu data de 17 decembrie 2008, plasamentele fondurilor de pensii administrate privat in conturi si depozite in lei ori

in alte valute la o singura banca, persoana juridica romana, sau la o singura sucursala a unei institutii de credit straine

autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei si care nu se afla in procedura de supraveghere speciala ori administrare

speciala sau a carei autorizatie nu este retrasa nu vor depasi 5% din valoarea totala a activelor.

Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in fiecare luna, pentru o perioada de 3 zile lucratoare de la data incasarii

contributiei, plasamentele fondurilor de pensii administrate privat in conturi si depozite in lei la banca depozitar a fondului

nu vor depasi 15% din valoarea totala a activelor.

Administratorul care decide sa aplice prevederile prezentei norme va proceda astfel:

a) in termen de 5 zile calendaristice de la data luarii deciziei, va notifica in scris Comisia cu privire la decizia luata, precum

si in legatura cu data de la care administratorul va incepe aplicarea prevederilor art. 3, fara a mai proceda la modificarea

prospectului autorizat al schemei de pensii private;

b) in termen de 5 zile calendaristice de la data notificarii Comisiei, va proceda la informarea participantilor la fondul de

pensii pe care il administreaza, prin publicarea deciziei luate in cel putin doua cotidiene de circulatie nationala, pe o

perioada de cel putin 3 zile consecutive, precum si prin publicarea pe pagina proprie de web.
*****

HOTARARE nr. 39 din 23 octombrie 2008
privind aprobarea Normei nr. 23/2008 pentru modificarea temporara a limitei maxime aplicabile investitiilor fondurilor de

pensii facultative in titluri de stat

Emitent:COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 3 noiembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza administratorul care are obligatia sa respecte toate limitele prevazute de lege si de prospectul schemei de

pensii facultative cu privire la investitiile fondului de pensii facultative pe care il administreaza.

Important!
Administratorul poate decide ca, pentru o perioada de maximum 365 de zile calendaristice de la data intrarii in vigoare a

prezentei norme, sa investeasca in titluri de stat, respectiv certificate de trezorerie, obligatiuni guvernamentale sau orice

alte instrumente financiare constituind imprumuturi ale statului in moneda nationala sau in valuta, pe termen scurt, mediu si

lung, emise de Ministerul Economiei si Finantelor din Romania sau din statele membre ale Uniunii Europene, cu depasirea

procentului de 70% din valoarea totala a activelor fondului de pensii prevazut la art. 87 alin. (1) lit. b) din Lege.

Valoarea totala a plasamentelor fondurilor de pensii facultative in conturi si depozite in lei ori in alte valute la banci,

persoane juridice romane, sau la sucursale ale unor institutii de credit straine autorizate sa functioneze pe teritoriul

Romaniei si care nu se afla in procedura de supraveghere speciala ori administrare speciala sau a carei autorizatie nu este

retrasa nu va depasi 20% din valoarea totala a activelor fondului.

Plasamentele fondurilor de pensii facultative in conturi si depozite in lei sau alte valute la o singura banca, persoana juridica

romana, sau la o singura sucursala a unei institutii de credit straine autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei si care nu

se afla in procedura de supraveghere speciala ori administrare speciala sau a carei autorizatie nu este retrasa nu vor depasi

5% din valoarea totala a activelor fondului.

*****

ORDONANTA DE URGENTA nr. 136 din 28 octombrie 2008
privind stabilirea unor masuri pentru salarizarea personalului din invatamant in anul 2008

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 31 octombrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza personalul didactic stabilind valoarea coeficientului de multiplicare pentru perioada octombrie-decembrie

2008.

Important!
In perioada octombrie-decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 a salariilor personalului didactic din

invatamant se stabileste dupa cum urmeaza:

a) 266,026 lei pentru functia prevazuta la art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile

salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant, aprobata cu modificari prin Legea nr. 221/2008;

b) 299,933 lei pentru functiile didactice prevazute la art. 1 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2008, aprobata cu

modificari prin Legea nr. 221/2008.

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 a salariilor personalului didactic din invatamant, stabilita prin Legea nr.

221/2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008

personalului din invatamant, se va aplica incepand cu plata drepturilor salariale aferente lunii aprilie 2009, in conditiile

prevazute de legea unitara de salarizare a personalului din sectorul bugetar si tinand seama de gradul de indeplinire a

criteriilor de performanta, de cresterea competitivitatii si calitatii actului de invatamant.

*****

LEGE nr. 218 din 27 octombrie 2008
pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

Emitent: PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 31 octombrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza asiguratii care au desfasurat activitati in locuri incadrate in grupe superioare de munca, potrivit legislatiei

anterioare datei de 1 aprilie 2001, precum si cei zare au desfasurat activitati in locuri de munca incadrate in conditii speciale

sau deosebite.

Important!
Asiguratii care au desfasurat activitati in locuri incadrate in grupe superioare de munca, potrivit legislatiei anterioare datei

de 1 aprilie 2001, precum si cei care au desfasurat activitati in locuri de munca incadrate in conditii speciale sau deosebite,

potrivit legislatiei in vigoare dupa aceasta data, beneficiaza de majorarea punctajelor realizate in perioadele respective,

dupa cum urmeaza:

a) cu 50% pentru perioadele in care au desfasurat activitati in locuri incadrate in grupa I de munca, potrivit legislatiei

anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau in locuri incadrate in conditii speciale, potrivit legislatiei in vigoare dupa aceasta data;

b) cu 25% pentru perioadele in care au desfasurat activitati in locuri incadrate in grupa a II-a de munca, potrivit legislatiei

anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau in locuri incadrate in conditii deosebite, potrivit legislatiei in vigoare dupa aceasta

data.

Prevederile alin. (1) se aplica numai in situatiile in care, potrivit legii, la determinarea punctajului mediu anual se utilizeaza

stagiile complete de cotizare prevazute in anexa nr. 3." Pensionarii sistemului public ale caror drepturi de pensie au fost

stabilite potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, care au desfasurat activitati in locuri incadrate in grupe

superioare de munca, precum si cei care au desfasurat activitati in locuri de munca incadrate in conditii speciale sau

deosebite si ale caror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislatiei in vigoare dupa aceasta data beneficiaza de o

crestere a punctajelor realizate in aceste perioade, dupa cum urmeaza:

a) cu 50% pentru perioadele in care au desfasurat activitati in locuri incadrate in grupa I de munca, potrivit legislatiei

anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau in locuri incadrate in conditii speciale, potrivit legislatiei in vigoare dupa aceasta data;

b) cu 25% pentru perioadele in care au desfasurat activitati in locuri incadrate in grupa a II-a de munca, potrivit legislatiei

anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau in locuri incadrate in conditii deosebite, potrivit legislatiei in vigoare dupa aceasta

data.

*****

LEGE nr. 223 din 28 octombrie 2008
privind sustinerea invatamantului prescolar

Emitent: PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 31 octombrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul creeaza cadrul legal pentru infiintarea gradinitelor de catre agentii economici.

Important!
Societatile comerciale cu un numar minim de 200 de angajati pot infiinta in cadrul lor gradinite de copii.

Societatile comerciale care infiinteaza in cadrul lor gradinite de copii dispun de autonomie organizatorica si functionala in

ceea ce priveste managementul acestora, in conditiile legii. Societatile comerciale care infiinteaza in cadrul lor gradinite de

copii sunt scutite de la plata impozitului pe profitul reinvestit in domeniul invatamantului prescolar.

Pentru investitiile realizate se intocmeste anual un raport, care se prezinta Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului.

Gradinitele infiintate se supun evaluarii si controlului, in conditiile legii.

*****

LEGE nr. 225 din 28 octombrie 2008
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 457/2004 privind

publicitatea si sponsorizarea pentru produsele din tutun

Emitent: PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 31 octombrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza profesionistii in comertul cu produse din tutun, orice persoana fizica sau juridica ce desfasoara o

activitate in domeniul productiei ori comercializarii produselor din tutun sau al consultantei profesionale care priveste

produsele din tutun.

Important!
Se interzice publicitatea produselor din tutun:

a) in presa scrisa si in orice alte publicatii tiparite, cu exceptia anunturilor prevazute expres de lege;

b) transmisa de posturile de radiodifuziune si de televiziune publice sau private;

c) in salile de spectacol, cinematografe sau alte tipuri de sali de proiectie a materialelor vizuale destinate publicului;

d) pe panouri publicitare, pe copertine sau orice alte structuri de afisaj, indiferent de locul amplasarii acestora ori de taxele

datorate, cu exceptia celor situate in spatiile de vanzare a produselor din tutun din incinta unitatilor economice si a spatiilor

special amenajate pentru fumat;

e) prin serviciile societatii informationale;

f) prin folosirea marcilor de produse din tutun pe alte produse decat cele din tutun sau pe servicii care nu au legatura cu

comertul cu produse din tutun, cu exceptia acelor produse necesare fumatului, precum scrumiere, brichete, chibrituri si altele

asemenea;

g) prin vanzarea sau oferirea gratuita de produse alimentare ori jucarii fabricate cu intentia evidenta de a da produsului

si/sau ambalajului sau asemanarea cu un produs din tutun.

h) prin crearea, comercializarea sau oferirea gratuita de jocuri, inclusiv a celor destinate utilizarii pe calculator, ori jucarii

care promoveaza fumatul sau in care este utilizata o marca de produs din tutun;

i) prin folosirea marcilor produselor din tutun sau a unor mesaje care promoveaza fumatul, inscriptionate ori amplasate pe

partea exterioara a oricarui mijloc de transport, precum si pe partea interioara si exterioara a mijloacelor de transport in

comun.

Publicitatea pentru produsele din tutun este permisa numai in publicatiile destinate in mod exclusiv profesionistilor in

comertul cu produse din tutun si in publicatiile care nu au fost editate ori tiparite in Romania sau intr-un stat membru al

Uniunii Europene si nici nu sunt destinate in principal pietei romanesti ori celei comunitare.

Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. e), este permisa publicitatea produselor din tutun prin servicii ale societatii

informationale doar in conditiile prevazute la alin. (2).

*****

ORDIN nr. 756 din 3 octombrie 2008
privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 522/2008 si Ordinului presedintelui Casei Nationale de

Asigurari de Sanatate nr. 236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind

conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pe anul 2008

Emitent: MINISTERUL SANATATII PUBLICE Nr. 1.679 din 3 octombrie 2008
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Nr. 756 din 3 octombrie 2008
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 31 octombrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza unitatile farmaceutice aflate in relatie contractuala cu Casa de Asigurari de Sanatate.

Important!
Casele de asigurari de sanatate deconteaza contravaloarea medicamentelor cu si fara contributie personala eliberate de

farmaciile cu care se afla in relatie contractuala, la nivelul realizat, in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie.

Eliberarea medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor aferente urmatoarelor grupe de boli cronice: bolile psihice - G15*),

demente - G16*), bolnavi cu proceduri interventionale percutane numai dupa implantarea unei proteze endovasculare - stent -

G3*), leucemii, limfoame, aplazie medulara, gamapatii monoclonale maligne, mieloproliferari cronice si tumori maligne,

sindroame mielodisplazice - G10*) se face prin acele farmacii selectionate ca urmare a negocierii adaosului comercial.

Adaosul comercial acceptat de casele de asigurari de sanatate in negocierea cu farmaciile este egal cu adaosul comercial cel

mai mic ofertat si este egal pentru toate grupele de boli cronice, distinct pe mediul urban si rural. Casele de asigurari de

sanatate incheie acte aditionale cu farmaciile selectionate cu care au negociat adaosul comercial cel mai mic si egal pentru

toate grupele de boli cronice, distinct pe mediul urban si rural.

Eliberarea medicamentelor pentru tratamentul bolilor cronice prevazute la alin. (2) si (3) se va face prin farmaciile

selectionate, dupa caz, de catre casele de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti, Casa de Asigurari de

Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si de Casa de Asigurari de Sanatate a

Ministerului Transporturilor, ca urmare a negocierii adaosului comercial.
Negocierea adaosului comercial se face in sedinta deschisa, la care participa toti reprezentantii legali ai farmaciilor care

doresc sa elibereze medicamente gratuite pentru bolile cronice prevazute la alin. (2) si (3).

La nivelul Casei de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si al

Casei de Asigurari de Sanatate a Ministerului Transporturilor, eliberarea medicamentelor pentru tratamentul bolilor cronice

prevazute mai sus se va face prin farmaciile selectionate in urma depunerii la sediul acestor case de asigurari de sanatate a

ofertelor scrise privind nivelul adaosului comercial. Deschiderea ofertelor se face in prezenta reprezentantilor legali ai

furnizorilor de medicamente sau in prezenta reprezentantilor Colegiului Farmacistilor din Romania, pentru Casa de Asigurari

de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa de Asigurari de Sanatate a

Ministerului Transporturilor.

Pentru farmaciile care intra in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate pe parcursul anului, pentru eliberarea

medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice prevazute la art. 11 alin. (2) si (3) se incheie

acte aditionale conform prevederilor art. 11 alin. (2) si (3), cu conditia acceptarii adaosului comercial negociat initial de

casele de asigurari de sanatate cu farmaciile selectionate.

*****

ORDIN nr. 15 din 30 octombrie 2008
pentru punerea in aplicare a Normelor privind cotele procentuale pentru contributia asiguratorilor la Fondul de garantare pe

anul 2009

Emitent: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 3 noiembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza asiguratorii care trebuie sa plateasca contributie la Fondurile de garantare pentru asigurari.

Important!
Pentru exercitiul financiar 2009 se stabilesc urmatoarele cote pentru contributia asigurato

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Noutati Legislatie Fiscala 03 -07 noiembrie 2008":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Codul Fiscal 2020. MODIFICARI importante privind TVA, Impozitul pe Profit si Salarizarea

Atentie contabili!

Codul Fiscal s-a modificat in 2020!‚Äč

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
Codul Fiscal 2020. MODIFICARI importante privind TVA, Impozitul pe Profit si Salarizarea


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

  • Inregistrari contabile in cazul indemnizatiei de somaj tehnic. Studiu de caz
    • Societatea noastra a declarat pentru aprilie salariati in somaj tehnic, cu un fond de salarii brut de 14000 lei, pentru care a depus solicitare la AJOFM in valoare de 10500 lei; in luna mai am incasat suma de 10500 lei de la AJOFM. Va rog sa precizati care sunt inregistrarile aferente pentru luna aprilie si mai. Raspunsul specialistului: Conform prevederilor art. XI alin. (1), (5) si (7) din OUG 30/2020, modificata prin OUG 32/2020, in cazul indemnizatiei de somaj tehnic tehnic suportata din...» citeste mai departe aici

  • Reglementari CNAS privind acordarea certificatelor de concediu medical pentru carantina si izolare
    • Proiectul de Ordin al ministrului Sanatatii si al presedintelui CNAS, prin care vor fi modificate si completate Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, a fost postat in transparenta decizionala, incepand cu data de 31 iulie 2020. Proiectul prevede ca persoanelor pentru care s-a instituit masura carantinei sau izolarii pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 136/2020, dar pentru care nu au fost emise...» citeste mai departe aici

  • Program de educatie financiara pentru liceeni. Activitatile se vor desfasura sub forma unor intalniri online, bilunare
    • Autoritatea de Supraveghere Financiara, Banca Nationala a Romaniei, Ministerul Finantelor Publice si Asociatia Romana a Bancilor lanseaza in parteneriat FinClub, un program de educatie financiara destinat elevilor de liceu din clasele X-XII, pasionati de piata financiara. Derulat sub auspiciile Acordului de Colaborare privind Educatia Financiara, programul presupune crearea unui club de educatie financiara a carui activitate se va desfasura sub forma unor intalniri online bilunare. Tematica...» citeste mai departe aici

© 2007 - 2020 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Codul Fiscal s-a modificat in 2020!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

Codul Fiscal 2020. MODIFICARI importante privind TVA, Impozitul pe Profit si Salarizarea

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016