Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Noutati Legislatie Fiscala 06 - 10 octombrie 2008

15-Oct-2008
4478

ORDONANTA DE URGENTA nr. 118 din 1 octombrie 2008


privind modificarea si completarea unor acte normative in vederea eliminarii legaturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenta sociala si nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 3 octombrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza beneficiarii indemnizatiilor de asigurari sociale respectiv mamele, persoanele cu handicap, persoanele varstnice, persoanele care au statut de refugiat.

Important!
Pe perioada in care se beneficiaza de indemnizatia pentru cresterea copilului, contributia individuala de asigurari sociale de sanatate se calculeaza prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra valorii acesteia si se suporta de la bugetul de stat.

Perioada in care o persoana beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului, constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in vederea stabilirii indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006.

In situatia prevazuta mai sus, la stabilirea cuantumului indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate se ia in calcul valoarea indemnizatiei pentru cresterea copilului.

Pe perioada in care o persoana beneficiaza de concediu si indemnizatie, in cuantum de 450 de lei, pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani, contributia individuala de asigurari sociale de sanatate se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite de lege asupra sumei reprezentand valoarea indemnizatiei pentru cresterea copilului cu handicap si se suporta de la bugetul de stat.

Persoanele varstnice care dispun de venituri proprii si sunt ingrijite in caminele organizate potrivit prezentei legi, precum si sustinatorii legali ai acestora au obligatia sa plateasca lunar o contributie de intretinere, stabilita pe baza costului mediu lunar de intretinere.

Acoperirea valorii integrale a contributiei lunare se stabileste astfel:

a) persoanele varstnice care au venituri si sunt ingrijite in camin datoreaza contributia lunara de intretinere in cuantum de pana la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fara a se depasi costul mediu lunar de intretinere aprobat pentru fiecare camin;

b) diferenta pana la concurenta valorii integrale a contributiei lunare de intretinere se va plati de catre sustinatorii legali ai persoanelor varstnice ingrijite in camine, daca realizeaza venit lunar, pe membru de familie, in cuantum mai mare de 600 lei;
c) sustinatorii legali pot acoperi din veniturile proprii contributia lunara integrala printr-un angajament de plata.

*****

ORDONANTA DE URGENTA nr. 112 din 24 septembrie 2008
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008

Emitent: GUVERNUL ROMANIA
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 3 octombrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza autoritatile si institutiile publice centrale si locale ale caror bugete sunt vizate de aceasta rectificare.

Important!
Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata, pe anul 2008, pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti se majoreaza cu 500,0 milioane lei, pentru finantarea cheltuielilor de personal ale institutiilor sau ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, potrivit anexei nr. 4.

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata destinate finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale se majoreaza cu suma de 700,0 milioane lei.

Repartizarea acestei sume pe unitati administrativ-teritoriale se face prin hotarare a Guvernului.

In anul 2008, Ministerul Economiei si Finantelor, prin Directia generala ajutor de stat, practici neloiale si preturi reglementate, poate incheia angajamente legale conform Hotararii Guvernului nr. 1.165/2007 pentru stimularea cresterii economice prin sprijinirea realizarii de investitii, in limita sumei de 438,02 milioane lei, conform Hotararii Guvernului nr. 753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regionala prin stimularea investitiilor, in limita sumei de 417,45 milioane lei, si conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual avand ca obiectiv dezvoltarea regionala, in limita sumei de 63,53 milioane lei.

Angajamentele legale prevazute la alin. (1) sunt destinate finantarii schemelor de ajutor de stat instituite prin actele normative, pentru care furnizor este Ministerul Economiei si Finantelor.

Autoritatilor si institutiilor publice prevazute la art. 1 li se interzice achizitionarea de mobilier, aparatura electrocasnica, aparate de telecomunicatii pentru birouri, astfel cum sunt clasificate in Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, precum si imobile, autoturisme, aparate de aer conditionat si aparate audiovideo.

Fac exceptie de la aceste prevederile si achizitiile pentru:

- contractele de cercetare-dezvoltare incheiate pentru realizarea programelor/proiectelor/temelor de cercetare finantate din fonduri publice, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

- dotarea cu mobilier expozitional si de prezentare, rafturi si dulapuri pentru arhiva;

- sisteme de control al accesului, sisteme de avertizare si protectie la incendiu, sisteme de supraveghere video, sisteme de protectie si alarmare antiefractie;

- bunurile necesare dotarii si functionarii consulatelor din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

*****

ORDONANTA DE URGENTA nr. 119 din 1 octombrie 2008
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoza

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 6 octombrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Comisia Nationala de Prognoza, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Economiei si Finantelor.

Important!
Pentru realizarea de studii, analize si prognoze macroeconomice de interes general, Comisia Nationala de Prognoza poate incheia contracte de cercetare-dezvoltare finantate din bugetul propriu, ale caror rezultate nu sunt destinate in mod exclusiv propriului beneficiu.

Atribuirea in conditiile legii a contractelor de lucrari de cercetare-dezvoltare, prevazute la alin. (4), se efectueaza pe baza normelor elaborate de Comisia Nationala de Prognoza si aprobate prin ordin al presedintelui Comisiei Nationale de Prognoza.

Comisia Nationala de Prognoza asigura, la cerere, suportul informational si metodologic necesar, precum si pregatirea profesionala a specialistilor autoritatilor administratiei publice locale cu atributii in domeniul analizei si prognozei economice.

Drepturile salariale si drepturile specifice ale personalului Comisiei Nationale de Prognoza sunt identice cu cele stabilite, potrivit dispozitiilor legale, pentru personalul institutiei in subordinea careia se afla si al carei conducator are calitatea de ordonator principal de credite.

*****

CIRCULARA nr. 30 din 1 octombrie 2008
privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei valabil in luna octombrie 2008

Emitent: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 7 octombrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul prezinta interes pentru toate persoanele fizice si juridice a caror activitate este influentata de dobanzile stabilite de BNR.

Important!
Pentru luna octombrie 2008, nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de 10,25% pe an.

*****

ORDONANTA DE URGENTA nr. 123 din 1 octombrie 2008
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 7 octombrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul prezinta interes pentru operatorii din turism care primesc sprijin din partea statului pentru promovarea si dezvoltarea serviciilor turistice.

Important!
Consiliile locale, consiliile judetene si, respectiv, Consiliul General al Municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii in domeniul turismului:

a) inventarierea principalelor resurse turistice;

b) administrarea registrelor locale ale patrimoniului turistic;

c) elaborarea de propuneri de dezvoltare a turismului, care stau la baza Programului anual de dezvoltare a produselor turistice;

d) participarea la omologarea traseelor turistice si a partiilor de schi;

e) contribuirea la cresterea calitatii produselor turistice;

f) urmarirea activitatii turistice, in asa fel incat operatorii economici cu activitate in domeniul turismului sa aiba acces la resursele turistice, cu respectarea normelor de punere in valoare si protectie a acestora;

g) organizarea de centre de informare turistica in localitatile cu activitate turistica.

Statul sprijina si incurajeaza libera initiativa in domeniul promovarii si dezvoltarii activitatii de turism si, indeosebi, in stimularea si atragerea turistilor straini in Romania, precum si in dezvoltarea activitatii statiunilor turistice, prin:

a) adoptarea unor reglementari specifice privind aplicarea asigurarii sociale de sanatate in domeniul trimiterilor medicale in statiunile turistice balneare;

b) organizarea de actiuni de promovare turistica atat pe plan intern, cat si prin birourile de promovare turistica din strainatate;

c) concesionarea, in conditiile legii, a unor terenuri care fac parte din domeniul public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale, pentru construirea de structuri de primire turistica in zonele stabilite ca prioritati prin Programul anual de dezvoltare a produselor turistice;

*****

LEGE nr. 162 din 1 octombrie 2008
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national

Emitent: PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 7 octombrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza producatorilor, importatorilor autorizati sau reprezentantilor autorizati ai acestora, care solicita validarea pentru inscrierea in Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national.

Important!
Producatorul validat garanteaza accesul la Program al persoanei fizice care depune in termen toate documentele necesare pentru achizitionarea unui autoturism nou. In cazul in care accesul nu se realizeaza din culpa producatorului validat, acesta este obligat sa ofere persoanei fizice respective posibilitatea achizitionarii unui autoturism nou la un pret mai mic cu 3.000 lei fata de pretul de achizitie al autoturismului nou respectiv.

Poate beneficia de o prima in cuantum de 3.000 lei orice proprietar/mostenitor al unui autoturism uzat care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) s-a inscris la un producator validat pentru achizitionarea unui autoturism nou;

b) a predat autoturismul uzat spre casare unui operator economic autorizat, conform prevederilor legale, sa desfasoare activitati de colectare a vehiculelor scoase din uz, obtinand un certificat de distrugere;

c) a radiat autoturismul uzat;

d) achizitioneaza un autoturism nou de la producatorul validat la care s-a inscris.

*****

HOTARARE nr. 752 din 9 iulie 2008
privind aprobarea Statutului Fondului de garantare pentru certificatele de depozit

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 8 octombrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Fondul de garantare pentru certificatele de depozit, care se constituie ca persoana juridica de drept public.

Important!
Depozitarii carora li s-a acordat licenta de depozit sunt obligati sa participe la constituirea resurselor financiare ale Fondului, respectiv sa vireze in contul acestuia, in termen de 30 de zile de la data emiterii certificatelor de depozit, o cota reprezentand 0,5% din valoarea de piata a semintelor de consum pentru care s-au emis certificatele de depozit, in scopul asigurarii intereselor financiare ale deponentilor.

Depasirea termenului prevazut la alin. (1) se sanctioneaza cu plata dobanzilor legale, precum si cu o penalitate de intarziere de 0,5% pentru fiecare luna si/sau pentru fiecare fractiune de luna de intarziere, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care cota trebuia virata Fondului.

Contributiile la bugetul Fondului au ca unica destinatie protejarea intereselor financiare ale deponentilor si/sau creditorilor.

Sumele reprezentand cota de participare la constituirea Fondului sunt nerambursabile si vor fi incadrate de catre depozitari in grupa cheltuielilor de exploatare.

Organele de control financiar sunt imputernicite sa verifice corectitudinea calcularii, retinerii si virarii cotei prevazute de lege in contul Fondului.

Pentru a face investitii financiare, Fondul isi deschide conturi bancare si isi poate pastra resursele financiare la institutii financiare, potrivit legislatiei romane.

Resursele financiare ale Fondului, prevazute la art. 5 alin. (2), pot fi investite de catre Fond, cu aprobarea Consiliului.

Fondul are obligatia organizarii si conducerii contabilitatii in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

Auditarea situatiilor financiare se face de un auditor financiar, persoana juridica autorizata de Camera Auditorilor Financiari din Romania, conform legii.

Raportul auditorului financiar si opinia sa vor fi prezentate Consiliului impreuna cu situatiile financiare anuale ale Fondului.

Exercitiul financiar al Fondului incepe la 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie a fiecarui an. Primul exercitiu financiar va incepe la data la care Fondul devine operational.

Situatiile financiare ale Fondului se supun aprobarii Consiliului.
Raportul anual de activitate, situatiile financiare si raportul auditorului sunt publice.

*****

ORDIN nr. 13 din 16 septembrie 2008
pentru modificarea Normelor privind Fondul de protectie a victimelor strazii, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 1/2008

Emitent: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 8 octombrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza asiguratorii care au constituit Fondul de protectie a victimelor strazii in vederea acordarii de despagubiri persoanelor pagubite prin accidente de vehicule.

Important!
Fondul acorda despagubiri, in conditiile art. 3, pentru prejudiciile cauzate prin accidente de vehicule produse:

a) pe teritoriul Romaniei, de autori neidentificati ori de vehicule neasigurate care au locul obisnuit de stationare in Romania. In scopul lichidarii daunelor produse prin accidente pe teritoriul Romaniei, se considera ca au locul obisnuit de stationare in Romania si vehiculele neasigurate care nu au o placuta de inmatriculare sau au o placuta de inmatriculare care nu corespunde ori nu mai corespunde vehiculului respectiv;

b) pe teritoriul Romaniei, de vehicule neasigurate din alte state decat cele in care se aplica Acordul multilateral;

c) pe teritoriul oricarui stat din Spatiul Economic European, de un vehicul neasigurat, cumparat din unul dintre aceste state si care urmeaza sa fie inmatriculat in Romania, daca accidentul s-a produs in termen de 30 de zile de la data incheierii contractului de vanzare-cumparare si daca persoana prejudiciata este rezidenta intr-un alt stat din Spatiul Economic European decat cel pe teritoriul caruia s-a produs accidentul. Daca persoana prejudiciata este rezidenta in statul din Spatiul Economic European in care s-a produs accidentul, Fondul acorda despagubiri in cazul in care despagubirile nu sunt acordate de Biroul Carte Verde din Romania;

d) pe teritoriul oricarui stat din Spatiul Economic European, de vehicule neasigurate care au locul obisnuit de stationare in Romania;

e) pe teritoriul oricarui stat al carui Birou national a aderat la Sistemul Carte Verde, altul decat statele din Spatiul Economic European, de vehicule neasigurate care au locul obisnuit de stationare in Romania, daca persoana prejudiciata este rezidenta in Romania sau intr-un stat din Spatiul Economic European si daca interventia Fondului nu contravine legislatiei statului pe teritoriul caruia s-a produs accidentul.

In situatia prevazuta la art. 20 alin. (1) lit. a) au dreptul sa depuna cerere de despagubire la Fond persoanele fizice, juridice si rezidentii din Romania care au suferit prejudicii prin accidente de vehicule produse pe teritoriul unui stat din Spatiul Economic European, altul decat Romania, de un vehicul care detine o asigurare R.C.A. eliberata de un asigurator (inclusiv sucursala, agentie sau punct de lucru al unui asigurator) care functioneaza legal pe teritoriul unuia dintre aceste state. Daca accidentul s-a produs pe teritoriul unui stat al carui Birou national a aderat la Sistemul Carte Verde, altul decat cele din Spatiul Economic European, cererea de despagubire poate fi depusa la Fond numai daca legea statului pe teritoriul caruia s-a produs accidentul permite acest lucru.

*****

HOTARARE nr. 36 din 18 septembrie 2008
pentru aprobarea Normei nr. 20/2008 privind supravegherea speciala a administratorilor fondurilor de pensii administrate privat

Emitent: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 9 octombrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza administratorii fondurilor de pensii administrate privat care sunt supusi masurii supravegherii speciale exercitate de Consiliului de supraveghere speciala.

Important!
Consiliul de supraveghere speciala are atributiile prevazute la art. 95 din Lege, precum si urmatoarele:

a) supune spre aprobare Comisiei planul de remediere a deficientelor, in forma propusa de catre administrator sau, dupa caz, cu modificari si completari;

b) suspenda ori desfiinteaza unele acte de decizie ale organelor statutare ale administratorului, contrare planului de remediere aprobat sau legislatiei in vigoare ori care conduc la deteriorarea situatiei financiare a administratorului.

In vederea exercitarii atributiilor prevazute la art. 9 alin. (1), Consiliul de supraveghere va emite un act administrativ semnat de presedintele acestuia, denumit "decizie", cu caracter obligatoriu pentru administrator.

Consiliul de supraveghere speciala nu se substituie conducatorilor administratorului in ceea ce priveste conducerea activitatii si competenta de a angaja societatea.

aspunderea pentru operatiunile efectuate si pentru documentele intocmite de administrator revine exclusiv conducatorilor si persoanelor care intocmesc si semneaza documentele in cauza, potrivit atributiilor si competentelor acestora.

In perioada exercitarii supravegherii speciale, adunarea generala a actionarilor si conducatorii administratorului nu pot hotari masuri contrare celor dispuse de Consiliul de supraveghere speciala.

Membrii Consiliului de supraveghere speciala au acces la toate documentele si registrele administratorului privind fondul de pensii, precum si activitatea proprie, fiind obligati sa pastreze secretul profesional privind operatiunile acestuia. De asemenea, in cel mai scurt timp, administratorul va pune la dispozitia Consiliului de supraveghere speciala toate documentele/ informatiile solicitate de acesta.

Administratorul aflat in supraveghere speciala are urmatoarele obligatii:

a) sa puna la dispozitia membrilor Consiliului de supraveghere speciala toate documentele si evidentele proprii, precum si ale fondului de pensii;

b) sa intocmeasca planul de remediere a deficientelor, cu respectarea prevederilor art. 13;

c) sa depuna la sediul Comisiei spre aprobare planul de remediere a deficientelor, in termenul prevazut la alin. (2);

d) sa aplice planul de remediere a deficientelor aprobat de Comisie;

e) sa nu efectueze acte contrare planului de remediere aprobat de Comisie sau care determina deteriorarea situatiei financiare a fondului de pensii;

f) sa informeze in scris Consiliul de supraveghere speciala anterior adoptarii oricarei decizii;

g) sa indeplineasca dispozitiile Comisiei, la termenele si in conditiile prevazute in decizia de instituire a supravegherii speciale sau in deciziile prevazute la art. 10 alin. (1).

Comisia, prin decizia de instituire a supravegherii speciale, va stabili termenul in care administratorul trebuie sa elaboreze si sa depuna spre aprobare planul de remediere a
deficientelor.

Comisia, prin decizia de respingere a planului de remediere a deficientelor, va stabili termenul in care administratorul trebuie sa elaboreze si sa depuna spre aprobare planul care sa contina modificarile sau completarile solicitate.

* ****

HOTARARE nr. 37 din 18 septembrie 2008
pentru aprobarea Normei nr. 21/2008 privind supravegherea speciala a administratorilor fondurilor de pensii facultative

Emitent: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 9 octombrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza administratorilor fondurilor de pensii facultative care sunt supusi supravegherii speciale exercitate de Consiliului de supraveghere speciala.

Important!
Comisia, in vederea protejarii intereselor participantilor sau a beneficiarilor acestora, instituie masura supravegherii speciale asupra unui administrator de fonduri de pensii facultative in vederea limitarii riscurilor si asigurarii redresarii fondului de pensii facultative, in situatia in care, ca urmare a controalelor efectuate de catre comisie, se constata deficiente care nu impun retragerea autorizatiei administratorului sau a fondului de pensii facultative.

Comisia poate dispune instituirea masurii supravegherii speciale in urmatoarele situatii, fara ca enumerarea acestora sa fie limitativa:

a) constatarea repetata a unor deficiente de ordin operational erori sau omisiuni in inregistrarea si evidenta operatiunilor efectuate in numele si pe seama fondului de pensii, erori de evidenta a participantilor si/sau de organizare a arhivei de o maniera care sa puna in pericol integritatea datelor cu privire la numarul, identitatea si valoarea contributiilor fiecarui participant;

b) constatarea unor deficiente de ordin financiar - situarea sub nivelul rezultat din calculul provizionului tehnic pentru o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice, nerespectarea prevederilor legale privind nivelul capitalului social;

c) constatarea unor deficiente de ordin investitional scaderea sub nivelul ratei de rentabilitate minima pentru doua trimestre consecutive, iminenta imposibilitatii onorarii obligatiilor fondului de pensii, imposibilitatea revenirii la structura de portofoliu prevazuta in prospect in termen de 90 de zile calendaristice de la abatere, depasirea limitelor de investitii de o maniera care determina neincadrarea in categoria de risc prevazuta in prospectul fondului de pensii, incalcari ale politicii investitionale prevazute in prospect,depasirea limitei legale de investire pe un anumit instrument, depasirea limitei legale de investire pe un anumit emitent/grup de emitenti, investirea in instrumente financiare si/sau pe piete nepermise de legislatia in vigoare.

Administratorul supus supravegherii speciale are urmatoarele obligatii:

a) sa puna la dispozitia membrilor Consiliului de supraveghere speciala toate documentele si evidentele proprii, precum si ale fondului de pensii;

b) sa intocmeasca planul de remediere a deficientelor cu respectarea prevederilor art. 13.

c) sa depuna la sediul comisiei spre aprobare planul de remediere a deficientelor, in termenul prevazut la alin. (2);

d) sa aplice planul de remediere a deficientelor aprobat de catre comisie;

e) sa nu efectueze acte contrare planului de remediere aprobat de catre comisie sau care determina deteriorarea situatiei financiare a fondului de pensii;

f) sa informeze in scris Consiliul de supraveghere speciala anterior adoptarii oricarei decizii;

g) sa indeplineasca dispozitiile comisiei la termenele si in conditiile prevazute in decizia de instituire a supravegherii speciale sau prin deciziile prevazute la art. 10 alin. (1).

Comisia, prin decizia de instituire a supravegherii speciale, va stabili termenul in care administratorul trebuie sa elaboreze si sa depuna spre aprobare planul de remediere a deficientelor.

Comisia, prin decizia de respingere a planului de remediere a deficientelor, va stabili termenul in care administratorul trebuie sa elaboreze si sa depuna spre aprobare planul care sa contina modificarile sau completarile solicitate.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "Noutati Legislatie Fiscala 06 - 10 octombrie 2008":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
keyboard_double_arrow_right

Atentie contabili!

Atentie, contabili! Modificari importante in Codul fiscal!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti 
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz


E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz
keyboard_double_arrow_left


Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

  • Bon fiscal de combustibil NU trebuie sa fie stampilat pentru a fi inregistrat in contabilitate

    • Compania deconteaza transportul salariatilor la si de la locul de munca, respectand conditiile legale (procedura de acodare, dreptul este prevazut in CIM, etc). Documentul justificativ lunar este bonul fiscal de carburant. Am rugamintea sa imi spuneti daca este obligatoriu ca bonul fiscal de carburant sa fie stampilat. Inregistrare in contabilitate bon fiscal de combustibil – raspunsul specialistuli: Potrivit prevederilor art.V din OG 17/2015, alin.(2) si (3) persoanele fizice, persoanele...» citeste mai departe aici

  • E-Factura. Daca si in ce conditii se transmit in sistem facturile simplificate

    • Va rugam sa ne clarificati daca incepand cu 01.07.2024 furnizorii nostri care emit bonuri fiscale au obligatia transmiterii acestora prin portal ANAF (e-Factura). Ne referim la bonurile fiscale sub 100 euro cat si cele peste 100 euro care au CUI societatii noastre pe ele si pentru care dorim sa fim clari in ceea ce priveste deducerea de TVA. Va rugam sa ne precizati si felul in care acestea vor trebuie declarate in D394 ca si bon fiscal sau factura simplificata. Transmitere facturi...» citeste mai departe aici

  • Amenzi e-Factura. Sanctiunile pentru neinregistrarea facturilor

    • Care sunt sanctiunile pentru neinregistrarea facturilor in e-Factura incepand cu 01.07.2024? Amenzi E-Factura Raspunsul specialistilor de la portalcodulfiscal.ro este urmatorul: Amenzi e-Factura pentru destinatar Primirea si inregistrarea unei facturi emise fara respectarea art. 10 alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda egala cu 15% din valoarea totala a facturii (Art. 13 indice 2 alin. (1) lit. b) din OUG 120/2021). Amenzi e-Factura pentru emitent Emitentul facturii...» citeste mai departe aici

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016