Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Noutati Legislatie Fiscala 07 - 11 iunie 2009

18-Iun-2009
2585

ORDONANTA DE URGENTA nr. 57 din 27 mai 2009
pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza beneficiarii ajutorului social lunar al carui cuantum este majorat prin acest act normativ.

Important!
Nivelul lunar al venitului minim garantat este de:

a) 125 lei pentru persoana singura;
b) 225 lei pentru familiile formate din 2 persoane;

Contabilitatea operatiunilor de transport si logistica
Contabilitatea operatiunilor de transport si logistica
Vezi detalii
Executarea silita. Ghid de aparare impotriva abuzurilor
Executarea silita. Ghid de aparare impotriva abuzurilor
Vezi detalii
Consilier Institutiile Statului in Control
Consilier Institutiile Statului in Control
Vezi detalii

c) 313 lei pentru familiile formate din 3 persoane;
d) 390 lei pentru familiile formate din 4 persoane;
e) 462 lei pentru familiile formate din 5 persoane;
f) cate 31 lei pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, care face parte din familie, in conditiile prezentei legi.

Nivelurile venitului minim garantat prevazute la alin. (1) se indexeaza anual prin hotarare a Guvernului, in raport cu evolutia preturilor de consum.

Nivelul lunar al venitului minim garantat prevazut mai sus se aplica incepand cu drepturile aferente lunii iulie 2009.
**********

LEGE nr. 198 din 2 iunie 2009
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 129/2007 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

Emitent: PARLAMENTUL
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 10 iunie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza personalul din Ministerul Economiei si Finantelor care indeplineste functia de verificare a
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica.

Important!
Urmatoarele prevederi nu mai sunt aplicabile :

In sensul prevederilor alin. (1), fac obiectul verificarii aspectele procedurale aferente procesului de atribuire a urmatoarelor contracte:

a) contractele de lucrari si contractele de concesiune de lucrari publice cu valoare estimata, fara TVA, mai mare sau egala cu echivalentul in lei a 500.000 euro;

b) contractele de servicii si contractele de concesiune de servicii cu valoare estimata, fara TVA, mai mare sau egala cu echivalentul in lei a 75.000 euro;

c) contractele de furnizare cu valoare estimata, fara TVA, mai mare sau egala cu echivalentul in lei a 75.000 euro;

d) acordurile-cadru incheiate in vederea atribuirii contractelor prevazute la lit. a)-c).

Netrimiterea in termen de 3 zile lucratoare a documentelor si informatiilor referitoare la procesul de atribuire a contractului care face obiectul verificarii, solicitate de observatori desemnati potrivit prevederilor art. 5 alin. (2), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 7.000 lei.
**********

LEGE nr. 207 din 2 iunie 2009
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind
protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Emitent: PARLAMENTUL
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele cu handicap care beneficiaza de sprijin din partea statului.

Important!
Persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat pot beneficia de credit a carui dobanda se suporta din bugetul de
stat, prin transferuri de la bugetul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap la bugetele directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene.

Procedura de urmat pentru a beneficia de creditare: In baza unui contract privind angajamentul de plata a dobanzii pentru achizitionarea unui singur autovehicul si pentru adaptarea unei locuinte conform nevoilor individuale de acces.

Conditiile contractului se refera la plata la scadenta a ratelor creditului, dar si ca valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 de euro, iar returnarea creditului sa nu depaseasca 10 ani.

In cazul achizitionarii de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depasi 20.000 de euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani.

Persoanele care au contractat un credit in conditiile prevazute la alin. (1) si carora, in urma reevaluarii, li s-a schimbat incadrarea in gradul de handicap beneficiaza in continuare de aceleasi conditii de rambursare pana la achitarea creditului.

Fac exceptie de la prevederile alin. (3) lit. b) unitatile protejate infiintate in cadrul organizatiilor persoanelor cu handicap care pot desfasura si activitati de vanzari/intermedieri, cu conditia ca minimum 75% din profitul obtinut sa fie destinat programelor de integrare socioprofesionala pentru persoanele cu handicap din organizatiile respective.

Aceste unitati au obligatia prezentarii unui raport financiar la fiecare inceput de an, din care sa rezulte cum au fost utilizate fondurile obtinute prin activitatea comerciala.
**********

ORDIN nr. 29 din 27 mai 2009
privind aprobarea Instructiunii nr. 1/2009 pentru modificarea si completarea Instructiunii nr. 3/2006 privind
inregistrarea instrumentelor financiare derivate la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, aprobata prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2006

Emitent: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza operatorii care utilizeaza instrumente financiare care trebuie inregistrate la Comisia Nationala a
Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.).

Important!
Instrumentele financiare derivate trebuie sa fie inregistrate la C.N.V.M. inainte de inceperea tranzactionarii acestora
pe o piata reglementata autorizata de C.N.V.M.

Modificarile elementelor caracteristice ale instrumentelor financiare derivate mentionate la art. 4, precum si, daca este cazul, marja si limita zilnica de variatie admisa a unui instrument financiar derivat se notifica C.N.V.M. anterior publicarii pe website-ul operatorului de piata.

Operatorul de piata ajusteaza elementele caracteristice in cazul in care in activitatea emitentilor ale caror valori mobiliare constituie activ suport pentru instrumentele financiare derivate inregistrate la C.N.V.M. au loc evenimente corporative de natura sa determine ajustarea elementelor caracteristice ale respectivelor instrumente financiare derivate si daca se inregistreaza pozitii deschise, iar regulile pietei reglementate prevad ajustarea instrumentelor financiare derivate.

Ajustarea elementelor caracteristice ale instrumentelor financiare derivate inregistrate la C.N.V.M. efectuata in baza prevederilor alin. (1) nu implica inregistrarea de noi instrumente financiare derivate la C.N.V.M.

Instrumentele financiare derivate pentru care nu se inregistreaza pozitii deschise sau contractele care se initiaza ulterior vor avea elementele caracteristice prevazute in certificatul cuprins la art. 2 alin. (2).

Prevederile prezentei instructiuni se aplica si pentru inregistrarea la C.N.V.M. a instrumentelor financiare derivate tranzactionate in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare aprobat de C.N.V.M. In acest sens, orice referire la un operator de piata sau la o piata reglementata se considera a fi facuta, dupa caz, la un operator de sistem sau la un sistem alternativ de tranzactionare.
**********

LEGE nr. 215 din 2 iunie 2009
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2009 privind reglementarea unor masuri in domeniul
bugetar

Emitent: PARLAMENTUL
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza institutiile publice care atrag finantari nerambursabile, precum si cele care se finanteaza integral
din venituri proprii.

Important!
Bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, care functioneaza in
coordonarea primului-ministru, si bugetul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, care functioneaza in coordonarea viceprim-ministrului, se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 15 zile de la data publicarii legii bugetare anuale sau a legii de rectificare bugetara.

Pentru incadrarea in nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, se stabilesc limite anuale pentru finantarile rambursabile care urmeaza a fi contractate de unitatile administrativ-teritoriale si pentru tragerile ce se pot efectua din finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate.

La stabilirea limitelor prevazute mai sus nu se includ finantarile rambursabile pentru prefinantarea si/sau  cofinantarea proiectelor care beneficiaza de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana, inclusiv cele cuprinse in programul HIPERB, si tragerile din aceste finantari rambursabile, contractate sau care urmeaza a fi contractate de unitatile administrativ-teritoriale.
**********

LEGE nr. 217 din 2 iunie 2009
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor
internationale

Emitent: PARLAMENTUL
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza autoritatile si institutiile publice din Romania, care, in domeniul lor de competenta, au obligatia de
a lua masurile necesare pentru a asigura punerea in aplicare a sanctiunilor internationale.

Important!
Supravegherea punerii in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor se face de catre autoritatile
si institutiile publice de reglementare, autorizare, de catre autoritatile de supraveghere prudentiala a sectorului financiar, de catre structurile de conducere ale profesiilor liberale si, respectiv, de Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, pentru persoanele fizice si juridice din domeniul lor de activitate, conform legislatiei in vigoare in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului.

A utoritatile si institutiile publice prevazute la alin. (1), precum si autoritatile competente potrivit art. 12 alin. (1) lit. b) emit, in aplicarea prezentei ordonante de urgenta, reglementari specifice privind supravegherea modului de punere in aplicare a sanctiunilor internationale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Persoanele fizice si juridice care au obligatia raportarii tranzactiilor suspecte potrivit legislatiei in domeniul spalarii banilor si/sau finantarii actelor de terorism aplica masurile de cunoastere a clientelei, pentru a stabili daca aceasta include persoane sau entitati desemnate ori daca operatiunile derulate cu aceasta implica bunuri in sensul prezentei ordonante de urgenta.
**********

HOTARARE nr. 650 din 27 mai 2009
pentru modificarea Hotar?rii Guvernului nr. 1.557/2002 privind aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului
financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitatii produselor agroalimentare

Emitent: GUVERNUL
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza agentii economici cu activitate productiva din industria prelucratoare a produselor agroalimentare.

Important!
Proiectele acceptate vor fi finantate in limita fondurilor aprobate pentru Program, cuprinse in bugetele anuale ale
Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.

In cadrul Programului se va aloca de la bugetul de stat pana la 75% din cheltuielile operatorilor economici pentru proiectele prevazute la pct. II poz. 4 alin. 2 din anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 120/2002 privind

Sistemul de sustinere şi promovare a exportului cu finante de la bugetul de stat, republicata.

Inregistrarea, evaluarea si solutionarea proiectelor se fac dupa cum urmeaza:

a) proiectele se inregistreaza in Registrul unic de evidenta al Comisiei in ordinea numerelor de inregistrare primite de la registratura Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor;

b) secretariatul Comisiei va controla existenta actelor solicitate conform prevederilor hotararii;

c) proiectele care nu contin toate datele solicitate vor fi returnate agentului economic in termen de 5 zile lucratoare, prezentandu-se motivele respingerii;

d) proiectele vor fi evaluate si acceptate/respinse de catre Comisie, in ordinea inregistrarii in Registrul unic de evidenta;

e) pentru proiectele acceptate de catre Comisie, ?n termen de 30 de zile lucratoare de la selecţionarea proiectului se va ?ncheia contractul intre beneficiarul sprijinului financiar şi reprezentantul Ministerului Agriculturii, Padurilor şi Dezvoltarii Rurale, imputernicit prin ordin al ministrului;

f) in cazul in care proiectele nu au fost acceptate pentru acordare de sprijin financiar de la bugetul de stat, secretariatul Comisiei va comunica agentilor economici respectivi, in termen de 5 zile lucratoare de la data sedintei Comisiei, motivele respingerii;

g) contestatiile agentilor economici privind decizia Comisiei de respingere a finantarii proiectului se depun in termen de 10 zile de la primirea deciziei, la registratura Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor;

h) contestatiile agentilor economici vor fi solutionate de catre o comisie numita in acest scop prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor.

Articol realizat in colaborare cu CTCE Piatra-Neamt

Drepturile de proprietate intelectuala asupra continutului acestui articol apartin Editurii Rentrop & Straton. Articolul poate fi preluat in limita a 500 de caractere, cu conditia sa fie insotit de textul: "Sursa: Portalul fiscalitatea.ro" si link catre   www.fiscalitatea.ro   . In caz contrar, vom actiona conform legilor privind protectia drepturilor de proprietate intelectuala.

 

Articol adaugat in 18 iunie 2009

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Noutati Legislatie Fiscala 07 - 11 iunie 2009":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Control ANAF - 12 solutii pentru a evita amenzile

Atentie contabili!

ANAF face controale drastice in 2017!
Noul Cod Fiscal a modificat legislatia. Amenzile sunt uriase!
Cititi si respectati noile reguli stabilite de lege

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Control ANAF - 12 solutii pentru a evita amenzile"!


 x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

Comentarii (5)

15-Feb-2013

CAgc9o , [url=http://gfiewtvsvsqr.com/]gfiewtvsvsqr[/url], [link=http://tewvglervaua.com/]tewvglervaua[/link], http://xewrkrqifpkq.com/

14-Feb-2013

MRMieB jxdslvswlzmx

14-Feb-2013

MRMieB jxdslvswlzmx

14-Feb-2013

pbwcMB dbhasxoqiiey

13-Feb-2013

We don't print hard copies saving trees. You can doanwold a pdf via the link at the bottom right corner from the ebrowser when viewing the magazine. Download the pdf to your desktop and print off your desktop..

Subiectele saptamanii

 • Split TVA: Doar pentru firmele in insolventa, faliment, cu datorii la plata TVA si companiile de stat
  • Modificarea mecanismului de plata defalcata a TVA, trecerea contributiilor sociale din sarcina angajatorului in cea a angajatului si imbunatatirea relatiei statului cu mediul de afaceri au fost principalele teme discutate la inceputul saptamanii la intalnirea premierului Mihai Tudose cu reprezentantii Uniunii Nationale a Patronatului Roman (UNPR). Prim-ministrul Mihai Tudose a precizat ca masura split TVA va fi modificata si flexibilizata in dezbaterile din Parlament, in concordata cu...» citeste mai departe aici

 • OANAF 2927/2017: Explicatii privind procedura de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA
  • Prin OANAF 2.927/2017 publicat in MOF nr. 813 din 13 octombrie 2017 a aprobata Procedura de transfer a sumelor din contul de TVA. Concret, este vorba de transferul urmatoarelor sume din contul de TVA in contul curent al persoanei impozabile: 1. sume rezultate ca urmare a unor corectii in urma unor erori materiale in procesul de plata, pentru care restituirea se efectueaza intr-un alt cont decat un cont de TVA; 2. sume rezultate ca urmare a corectarii facturilor sau ca urmare a ajustarii bazei de...» citeste mai departe aici

 • Diferente favorabile de curs valutar. Ce regim fiscal se aplica?
  • In analiza urmatoare, avem ca subiect o societate comerciala care in 2017 este platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor. In trimestrul II 2017 a avut diferente nete favorabile de curs pe care nu le-a impozitat conform Codului fiscal. In trimestrul IV realizeaza venituri mai mari de 500.000 euro si trece la impozit pe profit. Vom vedea ce se intampla cu diferenta neta favorabila de curs din trimestrul II neimpozitata. Iata raspunsul specialistului: In situatia expusa nu trebuie...» citeste mai departe aici

 • Noutati legislative cu incidenta fiscala in perioada 9-15 octombrie 2017
  •  ANAF a publicat un nou buletin informativ, prin Directia Generala de Servicii pentru Contribuabili, in care a inclus noutatile legislative cu incidenta fiscala din perioada 9-15 octombrie 2017. 1. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.68/2017 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule...» citeste mai departe aici

 • Proiect: Actualizarea Normelor metodologice de aplicare a ordonantei privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale
  • Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale ar putea fi actualizate, potrivit unui proiect legislativ pus in dezbatere publica de Ministerul Finantelor Publice (MFP). Proiectul de hotarare vizeaza corelarea normelor de aplicare a OUG nr. 28/1999 cu prevederile ordonantei, avand in vedere modificarile pe care le-a suferit actul normativ, se mentioneaza in nota de fundamentare ce insoteste propunerea...» citeste mai departe aici

 • EY Romania considera Split TVA departe de a fi perfect si cere eliminarea aplicarii obligatorii a acestuia
  • Aplicarea obligatorie a platii defalcate a TVA trebuie eliminata, fiind vorba despre un sistem care este departe de a fi perfect, atrag atentia reprezentantii EY Romania, intr-un comunicat de presa recent. "Sistemul de plata defalcata a TVA este departe de a fi perfect, dar in momentul de fata este in vigoare. Exista in prezent discutii pentru modificarea lui, in sensul aplicarii doar in cazul firmelor care intra in insolventa, in faliment sau cu 'istoric fiscal incoerent'. EY Romania...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
© 2007 - 2017 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

ANAF face controale drastice in 2017!
Aflati cum sa va aparati de amenzile uriase
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Control ANAF - 12 solutii pentru a evita amenzile"