Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Noutati Legislatie Fiscala 14-18 iulie 2008

24-Iul-2008
4202

ORDIN nr. 1.031 din 4 iulie 2008


pentru aprobarea Procedurii privind colectarea prin executare silita a creantelor fiscale fata de debitori institutii publice
Emitent: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 16 iulie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul reglementeaza procedura de executare silita a institutiilor publice pentru creante adiministrate de Ministerul Economiei si Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

Important!
Plata creantelor bugetare, potrivit pct. 1, se poate realiza de catre institutia publica debitoare in termen de 6 luni de la data la care aceasta a primit somatia comunicata de organul de executare competent.

La cererea temeinic justificata depusa de institutia publica debitoare, creditorul fiscal poate conveni cu aceasta asupra unui alt termen decat cel prevazut la pct. 2, fara a depasi 9 luni de la data la care institutiei publice debitoare i-a fost comunicata, potrivit legii, somatia.

Cererea se depune de catre institutia publica debitoare la organul de executare in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al acesteia, in termen de 10 zile de la data comunicarii somatiei.

Cererea va cuprinde in mod obligatoriu cel putin urmatoarele elemente:

a) datele de identificare a institutiei publice solicitante, respectiv denumirea, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscala;

b) solicitarea expresa privind prelungirea perioadei dupa care sa se continue procedura de executare silita;

c) motivele invocate in sustinerea cererii;

d) demersurile ce urmeaza a fi efectuate in vederea asigurarii in bugetul propriu a creditelor bugetare pentru efectuarea platii sumelor stabilite prin titlurile executorii;

e) perioada pentru care se solicita amanarea aplicarii masurilor de executare silita.

In cazul in care debitorul institutie publica nu isi indeplineste obligatia de plata in termen de 6 luni de la comunicarea somatiei sau, dupa caz, in termenul prevazut la pct. 3, organul de executare competent va proceda la actiuni de executare silita, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin poprire si/sau prin sechestrarea bunurilor mobile si imobile urmaribile, proprietate privata a debitorului.

*****

ORDIN nr. 1.032 din 4 iulie 2008
pentru aprobarea modelelor unor formulare cu regim special utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale
Emitent:
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 16 iulie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele care au obligatii fiscale, precum si organele care administreaza colectarea creantelor de aceasta natura.

Important!
Daca debitorul este inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, in conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, bunurile imobile sechestrate se vor valorifica cu
taxa pe valoarea adaugata calculata prin aplicarea cotei standard de 19% sau, dupa caz, a cotei reduse de 9% asupra bazei de impozitare determinate potrivit legii, respectiv conform art. 137 si 138 din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 165 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cumparatorul nu va putea instraina bunul imobil decat dupa plata pretului in intregime si a majorarii de intarziere stabilite.

In conformitate cu prevederile art. 166 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prezentul proces-verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate, pe baza caruia se face inscrierea in

Cartea funciara; procesul-verbal de adjudecare constituie documentul pe baza caruia se emite titlul executoriu impotriva cumparatorului care nu plateste diferenta de pret, in cazul in care vanzarea s-a facut cu plata pretului in rate.

*****

ORDIN nr. 1.036 din 7 iulie 2008
privind aprobarea Instructiunilor de completare a documentului administrativ de insotire (DAI), utilizand aplicatia RO-DAI de urmarire a miscarilor cu produse accizabile in regim suspensiv
Emitent:
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 16 iulie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza operatorii economici autorizati sa expedieze si/sau sa primeasca produse accizabile in regim suspensiv.

Important!
Accesul la aplicatia RO-DAI este acordat de ANV operatorilor economici autorizati sa expedieze si/sau sa primeasca produse accizabile in regim suspensiv, care indeplinesc conditiile prevazute in Instructiunile privind accesul operatorilor
economici la aplicatia de urmarire a miscarilor cu produse accizabile in regim suspensiv RO-DAI.

E-DAI contine toate informatiile care se regasesc in exemplarul pe suport hartie al DAI.
In cadrul miscarii cu produse accizabile in regim suspensiv, expeditorul este un antrepozitar autorizat, iar locul de expediere este un antrepozit fiscal. Este posibil ca o miscare cu produse accizabile in regim suspensiv sa fie initiata de o/un
DJAOV/BV unde sunt efectuate formalitati de punere in libera circulatie.

In acest caz, locul expedierii este considerat a fi DJAOV/BV unde a fost depus DAU, iar expeditorul este operatorul economic autorizat sa expedieze produse accizabile in regim suspensiv.

In cadrul miscarii cu produse accizabile in regim suspensiv, destinatarul poate fi : un antrepozitar autorizat pentru care locul de destinatie este un antrepozit fiscal, un operator inregistrat, un operator neinregistrat, beneficiarul unei scutiri directe (inclusiv utilizatorul final), o organizatie scutita de la plata accizelor sau o/un DJAOV/BV unde sunt efectuate formalitati de export.

Completarea e-DAI in aplicatia RO-DAI E-DAI-ul este completat de catre operatorul economic expeditor conectat la aplicatia RO-DAI. E-DAI-ul este verificat de aplicatia RO-DAI, care aloca ARC-ul (Codul de Referinta al e-DAI-ului).

Pe parcursul verificarii e-DAI-ului, aplicatia RO-DAI verifica date complementare, existente in bazele de date ale ANAF.

Rubricile obligatorii de completat ale e-DAI sunt: casuta 0 (Provenienta ), 1 (Expeditor), 2 (Cod acciza expeditor), 3 (Numar referinta), 4 (Cod acciza destinatar), 5 (Numar factura), 7 (Destinatar), 7a (Locul livrarii), 8 (Autoritatea competenta a locului de expediere), 10 (Garantia), 11 (Alte informatii privind transportul), 12 (Cod tara de expeditie), 13 (Cod tara de primire), 15 (Locul de expediere), 16 (Data expedierii), 17 (Durata transportului), 18 (Descrierea produselor), 19 (Cod produs accizabil), 20 (Cantitatea), 21 (Greutatea bruta), 22 (Greutatea neta). Rubricile 6b (Import DAU), 7 (Destinatar), 15 (Locul de expediere) din e-DAI sunt completate conditionat de regulile mentionate in anexa nr. 2.

Dupa completarea, verificarea si stocarea e-DAI-ului de catre expeditor, acesta poate fi vizualizat la DJAOV/BV de expeditie, in starea "Stocat".

Expeditorul are posibilitatea salvarii locale a e-DAI.
Acceptarea e-DAI-ului in aplicatia RO-DAI se face de catre expeditor, moment in care documentul primeste automat numarul de inregistrare unic - ARC, iar e-DAI-ul este transmis destinatarului.

Exista doua modalitati de depunere a e-DAI-ului cu produse accizabile care se deplaseaza in regim suspensiv pentru a fi exportate in afara Comunitatii Europene, cum ar fi:

- depunerea e-DAI-ului si a declaratiei vamale de export de catre expeditor, de la locatia lui, dispunand de autorizari specifice;
- depunerea e-DAI-ului de catre expeditor, de la locatia lui, si a declaratiei vamale de export la o/un DJAOV/BV cu rol de export sau intr-un alt stat membru.

*****

ORDIN nr. 1.706 din 30 mai 2008
privind aprobarea procedurilor de stabilire, plata si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
Emitent:
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR Nr. 1.706 din 30 mai 2008
MINISTERUL JUSTITIEI Nr. 1.889/C din 8 iulie 2008
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 15 iulie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele care obtin venituri din transferul proprietatilor imobiliare si au obligatia platii impozitului, precum si notarii publici care depun declaratia informativa in cazul acestor tranzactii.

Important!
Declaratia se completeaza si se depune de catre notarii publici, care au obligatia calcularii, incasarii si virarii impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal.

Declaratia se depune, dupa cum urmeaza:
- pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare semestrului in care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal;
- ori de cate ori notarul public constata erori in declaratia depusa anterior (prin completarea unei declaratii rectificative), situatie in care se va inscrie "X" in casuta prevazuta in acest scop.

Declaratia se completeaza in doua exemplare:
- originalul se depune semestrial la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul biroului notarial. In declaratie se cuprind toate actele instrumentate in perioada de raportare de biroul notarial, inclusiv cele
instrumentate la sediile secundare ale biroului notarial;
- copia se pastreaza de catre notarul public.

Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii prin alta procedura decat cea notariala sau judecatoreasca, supuse impozitului pe venit, conform legii.

Persoanele fizice care realizeaza venituri din transferul mai multor proprietati imobiliare din patrimoniul personal depun cate o declaratie pentru fiecare transfer.

Declaratia se depune la organul fiscal competent, in termen de 10 zile, inclusiv, de la data transferului, in vederea stabilirii impozitului, in conditiile legii.

Ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia depusa anterior, acesta completeaza si depune o declaratie rectificativa, situatie in care se va inscrie "X" in casuta prevazuta in acest scop.

Procedura privind declararea si plata impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal incasate prin birourile notarilor publici

a) Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal stabilit de notarii publici, datorat la bugetul de stat, se declara de catre acestia, lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost calculat si incasat, in formularul 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat", aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, cu completarile ulterioare.

Declaratia se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul biroului notarial, conform instructiunilor prevazute in anexa nr. 8 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008, cu completarile ulterioare.

Notarii publici au obligatia sa depuna semestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare semestrului in care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal formularul 208 "Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal".

In situatia in care transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii se realizeaza prin alta procedura decat cea notariala, stabilirea impozitului datorat pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal se face de catre organul fiscal competent.

Prin organ fiscal competent pentru stabilirea impozitului datorat se intelege:

a) organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
b) organul fiscal in a carui raza teritoriala este situat bunul instrainat, pentru persoanele fizice care nu au domiciliul fiscal in Romania.

In cazul in care, dupa autentificarea actului sau intocmirea incheierii de finalizare in procedura succesorala, notarul public constata erori sau omisiuni in calcularea si incasarea impozitului pe veniturile din transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, comunica organului fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul biroului notarial aceasta situatie, cu motivarea cauzelor care au determinat eroarea sau omisiunea.

*****

ORDIN nr. 2.005 din 27 iunie 2008
pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc, precum si reflectarea in contabilitatea Trezoreriei Statului si in contabilitatea persoanelor juridice a operatiunilor legate de acordarea de garantii de
stat si subimprumuturi
Emitent:
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 16 iulie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza beneficiarii unor finantari rambursabile subimprumutate si/sau garantate de stat, precum si Ministerul Economiei si Finantelor care are sarcina administrarii si gestionarii fondului de risc.

Important!
Incasari in fondul de risc

1. Fondul de risc se constituie din urmatoarele surse:

a) sumele incasate sub forma de comisioane de la subimprumutati/garantati de stat. Comisionul la fondul de risc reprezinta suma datorata la fondul de risc de beneficiarul unei finantari rambursabile subimprumutate si/sau garantate de stat, in cuantumul si la termenele stipulate in acordul de imprumut subsidiar si in conventia de garantare sau in acordul de imprumut subsidiar si de garantie, incheiate cu Ministerul Economiei si Finantelor;
b) sumele incasate de la subimprumutati/garantati de stat, reprezentand rate de capital, dobanzi, comisioane si alte costuri aferente finantarilor rambursabile subimprumutate si/sau garantate de stat, platite de Ministerul Economiei si Finantelor
in numele subimprumutatului si/sau garantatului;
c) dobanzile la disponibilitatile aflate in contul fondului de risc;
d) sumele reprezentand incasari din majorari de intarziere la nivelul celor prevazute pentru neplata in termen a obligatiilor fiscale, aplicate pentru neplata la termen de catre subimprumutatii si/sau garantatii de stat a comisioanelor la fondul de risc;

2. Persoanele juridice, beneficiare ale finantarilor rambursabile subimprumutate si/sau garantate de stat, au obligatia de a varsa sumele datorate la fondul de risc in cuantumul si la termenele stipulate in acordul de imprumut subsidiar sau in conventia de garantare ori in acordul de imprumut subsidiar si garantie, dupa caz, incheiat/incheiata cu Ministerul Economiei si Finantelor.

1. Ministrul economiei si finantelor, in calitate de ordonator principal de credite, in cazul administrarii si gestionarii fondului de risc, indeplineste atributiile si raspunderile prevazute in Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, respectiv privind aprobarea angajarii, lichidarii si ordonantarii cheltuielilor din fonduri publice.

In situatia in care subimprumutatii si/sau garantatii de stat nu pot asigura integral ori partial, la termenele scadente, sumele necesare achitarii ratelor de capital, dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente finantarilor rambursabile subimprumutate si/sau garantate de stat, ministrul economiei si finantelor sau persoana careia i-au fost delegate aceste atributii in calitate de imprumutat direct sau garant dispune efectuarea platii pe baza urmatoarelor documente, dupa caz:

a) adresa de solicitare a beneficiarului pentru efectuarea platii de catre Ministerul Economiei si Finantelor, in calitate de imprumutat direct sau garant, impreuna cu declaratia pe propria raspundere (anexa nr. 1) a conducatorilor persoanei juridice beneficiare a finantarii rambursabile subimprumutate si/sau garantate de stat, prin care Ministerul Economiei si Finantelor este informat, in scris, cu 10 zile calendaristice inainte de data scadentei, despre imposibilitatea constituirii partiale sau totale a sumelor necesare pentru plata obligatiilor ce decurg din finantarile rambursabile;

1. In baza evidentelor proprii si a extraselor si fiselor de cont primite de la Directia generala trezorerie si contabilitate publica, Directia generala de trezorerie si datorie publica intocmeste situatii operative privind incasarile si platile din fondul de risc.

Periodic se procedeaza la efectuarea unui punctaj intre situatia operativa si evidenta contabila, iar anual Directia generala de trezorerie si datorie publica va prezenta conducerii ministerului un raport privind modul de constituire si utilizare a fondului de risc.

2. Evidenta contabila sintetica si analitica a fondului de risc se organizeaza in cadrul Directiei generale trezorerie si contabilitate publica potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si reglementarilor contabile aplicabile.

*****

ORDIN nr. 1.057 din 11 iulie 2008
privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala nr. 71/2008
Emitent:
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 17 iulie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza functionarii publici, aducand modificari in ceea ce priveste organizarea si functionarea Comisiei care aplica sanctiuni cu caracter administrativ din cadrul ANAF.

Important!
Sesizarea se adreseaza Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in situatia in care este indreptata impotriva urmatorilor functionari publici:

a) functionari publici de conducere din cadrul aparatului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;

b) functionari publici de executie din cadrul aparatului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;

b1) directorii executivi din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene, al Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti;

c) directorii executivi adjuncti din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si al Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti;

d) sefii de administratie si sefii de administratie adjuncti ai administratiilor finantelor publice municipale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si ai administratiilor publice pentru contribuabili mijlocii, cu exceptia persoanelor cu functii publice de conducere de sef administratie adjunct - trezorerie si contabilitate publica din cadrul administratiilor finantelor publice municipale.

e) comisarul general prim-adjunct, comisarii generali adjuncti, comisarii sefi ai sectiilor judetene si al sectiei municipiului Bucuresti din cadrul Garzii Financiare;

f) directorii din aparatul central al Autoritatii Nationale a Vamilor.

In cazul in care functionarul public impotriva caruia a fost formulata sesizarea sau autorul sesizarii nu se prezinta la termenul pentru care a fost citat, Comisia de disciplina are dreptul sa solutioneze cauza in lipsa acestuia, pe baza documentelor aflate la dosar.

*****

HOTARARE nr. 125 din 17 iunie 2008
pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea raspunderii disciplinare a membrilor Camerei Auditorilor Financiari din Romania
Emitent:
CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 11 iulie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza auditorilor financiari membri ai CAFR.

Important!
Activitatea disciplinara este o activitate interna aplicabila exclusiv membrilor CAFR si nu poate fi invocata in cauzele aflate pe rol la instantele de drept comun ale statului.

Incetarea provizorie a exercitarii profesiei de auditor financiar nu exonereaza de raspundere disciplinara pe auditorul financiar in cauza, pentru abaterile savarsite anterior.

CAFR judeca abaterile disciplinare constand in faptele sau omisiunile savarsite de membrii CAFR, prin nerespectarea normelor de conduita profesionala, a Regulamentului de organizare si functionare, a Codului etic si a hotararilor organelor de conducere ale CAFR; prin incalcarea prevederilor din alte acte normative, in masura in care abaterile respective aduc atingere conduitei etice si profesionale, prestigiului si credibilitatii profesiei de auditor financiar.

CAFR sanctioneaza membrii, auditori financiari, pentru infractiuni care atrag interzicerea dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar.

In conformitate cu dispozitiile art. 94 din Regulamentul de organizare si functionare a CAFR auditorii financiari, persoane fizice sau juridice, membri ai CAFR, pot fi sanctionati pentru abateri disciplinare cu:

a) avertisment;
b) mustrare;
c) suspendarea calitatii de membru al CAFR pe o perioada de la 6 luni pana la un an;
d) excluderea din CAFR.

Deosebit de sanctiunile disciplinare mentionate mai sus, potrivit art. 29 din Normele privind controlul calitatii activitatii de audit financiar si a serviciilor conexe, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 70/2006, CAFR monitorizeaza activitatea membrilor sai care au obtinut la inspectia calitatii activitatii de audit calificativele D, C si B, prin stabilirea si a altor masuri sanctionatorii pentru remedierea neconformitatilor, cum ar fi:

- repetarea inspectiei intr-un interval de maximum un an de la inspectia precedenta;
- obligarea auditorului evaluat cu calificativele D, C si B de a participa, cu suportarea pe contul sau a costurilor prilejuite, la cursuri suplimentare de pregatire profesionala.

*****

HOTARARE nr. 08/115 din 29 iunie 2008
pentru aplicarea prevederilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati
Emitent:
CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA - CONSILIUL SUPERIOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 15 iulie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza expertii contabili si contabilii autorizati care au anumite obligatii in ceea ce priveste activitatea de audit.

Important!
In aplicarea prevederilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata, pentru efectuarea activitatilor de audit financiar si consultanta fiscala, expertilor
contabili, membri activi ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (Corpul), le revin urmatoarele obligatii:

a) sa se inregistreze in evidentele Camerei Auditorilor Financiari si cele ale Camerei Consultantilor Fiscali, cu respectarea conditiilor stabilite prin reglementarile specifice de inregistrare, mai putin cele legate de obtinerea competentelor profesionale (examene si stagii practice);

b) in efectuarea activitatilor de audit statutar si, respectiv, de consultanta fiscala, sa respecte reglementarile specifice referitoare la aplicarea standardelor si normelor profesionale, etice, de calitate, dezvoltarea profesionala continua etc., emise de Camera Auditorilor Financiari, Consiliul pentru Supraveghere Publica a Activitatii de Audit Statutar si, respectiv, de Camera Consultantilor Fiscali.

*****

ORDIN nr. 83 din 25 iunie 2008
pentru aprobarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2008 privind instituirea masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul pietei de capital
Emitent:
COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 11 iulie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza entitatilor a caror activitate este autorizata, reglementata si/sau supravegheata de C.N.V.M.

Important!
Entitatile reglementate au obligatia sa intocmeasca, sa stabileasca si sa aplice politici, proceduri si mecanisme adecvate in materie de cunoastere a clientelei, de raportare, de pastrare a evidentelor, de control intern, evaluare si gestionare a
riscurilor, managementul de conformitate si comunicare, pentru a preveni si impiedica implicarea entitatii reglementate in operatiuni suspecte de spalare de bani si finantare a actelor de terorism, asigurand instruirea corespunzatoare a angajatilor.

Entitatile reglementate trebuie sa intocmeasca o procedura scrisa de acceptare a clientilor.

Entitatile reglementate sunt obligate sa identifice, sa verifice si sa inregistreze identitatea clientilor si a beneficiarilor reali inainte de a initia orice relatie de afaceri sau de a efectua tranzactii in numele clientului/beneficiarului real.

Entitatile reglementate au obligatia de a se asigura ca politicile si procedurile interne sunt aplicate si in sediile lor secundare, inclusiv cele localizate in strainatate.

Entitatile reglementate sunt obligate sa informeze toate sucursalele si filialele lor situate in state terte asupra politicilor si procedurilor emise in aplicarea Legii nr. 656/2002.

Entitatile reglementate sunt obligate ca in desfasurarea activitatii lor sa adopte masuri adecvate de prevenire a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism si, in acest scop, pe baza de risc, aplica masuri-standard, simplificate sau suplimentare de cunoastere a clientelei, care sa le permita identificarea, dupa caz, si a beneficiarului real.

Entitatile reglementate au obligatia de a revizui masurile-standard de identificare a clientului in momentul in care apar suspiciuni asupra clientului in cursul desfasurarii operatiunilor.

Entitatile reglementate au obligatia de a se asigura ca toate masurile-standard de identificare a clientului sunt aplicate si in sediile sale secundare, inclusiv cele localizate in strainatate.

Entitatile reglementate sunt obligate sa aplice, pe langa masurile-standard de cunoastere a clientelei, pe baza de risc, masuri suplimentare de cunoastere a clientelei in toate situatiile care, prin natura lor, pot prezenta un risc sporit de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism.

Aplicarea masurilor suplimentare de cunoastere a clientelei este obligatorie cel putin in urmatoarele situatii:

a) in cazul persoanelor care nu sunt prezente fizic la efectuarea operatiunilor, situatie in care se vor aplica una sau mai multe dintre urmatoarele masuri, fara ca aceasta enumerare sa fie limitativa:

1. solicita documente si informatii suplimentare pentru a stabili identitatea clientului si a beneficiarului real;
2. intreprind masuri suplimentare pentru verificarea ori certificarea documentelor furnizate sau vor solicita o certificare din partea unei institutii de credit ori financiare supuse unor cerinte de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii
actelor de terorism, echivalente standardelor prevazute in Legea nr. 656/2002 si in reglementarile emise in aplicarea acesteia;
3. solicita ca prima operatiune sa se realizeze prin intermediul unui cont deschis in numele clientului la o institutie de credit supusa unor cerinte de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului, echivalente standardelor
prevazute in Legea nr. 656/2002 si in reglementarile emise in aplicarea acesteia.

*****

REGULAMENT nr. 9 din 3 iulie 2008
privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului
Emitent:
BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 14 iulie 2008

Pe cine vizeaza?
Prezentul regulament se aplica institutiilor de credit, persoane juridice romane, si institutiilor financiare nebancare, persoane juridice romane, inscrise in Registrul special tinut de Banca Nationala a Romaniei.

Important!
In scopul asigurarii desfasurarii activitatii in conformitate cu cerintele Legii nr. 656/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 594/2008 si ale prezentului regulament, institutiile trebuie sa adopte norme interne de
cunoastere a clientelei care sa previna folosirea institutiei pentru desfasurarea unor activitati ce au ca scop spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism.

Normele de cunoastere a clientelei, elaborate de fiecare institutie, trebuie sa corespunda naturii, volumului, complexitatii si intinderii activitatii acesteia si sa fie adaptate la gradul de risc asociat categoriilor de clienti pentru care aceasta presteaza servicii financiar-bancare si la gradul de risc al produselor/serviciilor oferite.

Institutiile stabilesc prin normele de cunoastere a clientelei mecanisme si masuri ce trebuie implementate pentru respectarea Legii nr. 656/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, a Hotararii Guvernului nr. 594/2008 si a prezentului regulament, astfel incat sa poata face dovada Bancii Nationale a Romaniei ca administreaza in mod eficient riscul de spalare a banilor si de finantare a terorismului.

In scopul alin. (1), normele de cunoastere a clientelei trebuie sa includa cel putin urmatoarele elemente:

a) o politica de acceptare a clientilor, prin care sa se stabileasca cel putin categoriile de clientela pe care institutia isi propune sa le atraga, procedurile graduale de acceptare si nivelul ierarhic de aprobare a acceptarii clientilor in functie de gradul de risc asociat categoriei in care sunt incadrati, tipurile de produse si servicii care pot fi furnizate fiecarei categorii de clientela;
b) proceduri de identificare si de monitorizare permanenta a clientilor pentru incadrarea acestora in categoria de clientela corespunzatoare, respectiv pentru trecerea dintr-o categorie de clientela in alta;
c) continutul masurilor-standard, masurilor simplificate si masurilor suplimentare de cunoastere a clientelei pentru fiecare dintre categoriile de clientela si de produse ori tranzactii supuse acestor masuri;
d) proceduri de monitorizare permanenta a operatiunilor derulate de clienti in scopul detectarii tranzactiilor neobisnuite si tranzactiilor suspecte;

In aplicarea dispozitiilor art. 121 alin. (2) din Legea nr. 656/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, institutiile vor stabili categoria clientilor si a tranzactiilor ce prezinta un grad de risc potential mai ridicat, pe baza unor indicatori de risc care pot avea in vedere, dupa caz, volumul activelor sau veniturilor, tipul serviciilor solicitate, tipul activitatii desfasurate de client, circumstantele economice, reputatia tarii de origine, plauzibilitatea explicatiilor oferite de client, niveluri valorice prestabilite pe categorii de tranzactii.

Masurile simplificate de cunoastere a clientelei sunt stabilite de institutii pe baza de risc, astfel incat sa le permita acestora respectarea tuturor prevederilor Legii nr. 656/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 594/2008 si ale prezentului regulament.

Masurile simplificate de cunoastere a clientelei trebuie sa includa obtinerea de suficiente informatii despre clienti, care sa asigure institutiei legitimitatea incadrarii clientilor in categoria de clientela cu grad scazut de risc de spalare a banilor si finantare a terorismului conform legislatiei, monitorizarea operatiunilor acestora pentru detectarea tranzactiilor suspecte si stabilirea unei proceduri care sa permita actualizarea si adecvarea informatiilor detinute despre clienti astfel incat institutia sa se asigure ca acestia se mentin in respectiva categorie de clientela.

*****

CIRCULARA nr. 21 din 10 iulie 2008
privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii constituite in lei si in euro incepand cu perioada de aplicare 24 iunie - 23 iulie 2008
Emitent:
BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 17 iulie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza institutiile de credit care au obligatia constituirii rezervelor minime obligatorii.

Important!
Incepand cu perioada de aplicare 24 iunie - 23 iulie 2008, rata dobanzii platita la rezervele minime obligatorii constituite in lei este de 3,35% pe an, iar rata dobanzii platita la rezervele minime obligatorii constituite in euro este de 1,65% pe an.

*****

ORDIN nr. 11 din 7 iulie 2008
pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2008 a societatilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare/reasigurare
Emitent:
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 16 iulie 2008

Pe cine vizeaza?
Acest act se aplica pentru societatile comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si pentru brokerii de asigurare/ reasigurare.

Important!
Societatile comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, denumite in continuare asiguratori, precum si brokerii de asigurare/reasigurare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si
supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si a normelor emise in aplicarea acesteia, au obligatia sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile la data de 30 iunie 2008, astfel: un exemplar la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, iar al doilea exemplar, vizat prin aplicarea stampilei Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor, dupa caz, la registratura acestora sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de catre agentii economici si alti contribuabili, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 226 din 2 octombrie 1995.

De asemenea, la depunere se vor avea in vedere si prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National, cu modificarile si completarile ulterioare.

Termenul pentru depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2008 la comisia de supraveghere a asigurarilor si la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor Raportarile contabile intocmite pentru data de 30 iunie 2008, precum si declaratiile asiguratorilor si brokerilor de asigurare/reasigurare care nu au desfasurat activitate se vor depune pana cel mai tarziu 15 august 2008.

Nedepunerea raportarilor contabile intocmite pentru data de 30 iunie 2008 la termenul stabilit, a formularelor listate, semnate si stampilate, sau a declaratiilor, dupa caz, se sanctioneaza conform prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicata.

Asiguratorii si brokerii de asigurare/reasigurare completeaza codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activitati), din Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 301 si 301 bis din 5 noiembrie 1997, cu actualizarile ulterioare.

Bilantul prezinta, in forma sintetica, elementele de activ si de pasiv, grupate dupa natura si lichiditate, respectiv dupa natura si exigibilitate.

Bilantul se intocmeste pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2008, puse de acord cu soldurile din balanta conturilor analitice, incheiata dupa inregistrarea tuturor documentelor in care au fost consemnate operatiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.

*****

ORDIN nr. 397 din 17 iunie 2008
privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania
Emitent:
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE
Nr. 397 din 17 iunie 2008
INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA
Nr. 451 din 3 iulie 2008
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 10 iulie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul prezinta interes general aducand cateva ocupatii noi in nomenclatorul meseriilor recunoscute in Romania.

Important!
Dintre ocupatiile noi le mentionam pe urmatoarele:
LISTA OCUPATIILOR ce completeaza Clasificarea ocupatiilor din Romania

1. Analist tehnic piete financiare codul -341906
2. Conducator autospeciala codul - 832404
3. Confectioner cabluri si arbori de cabluri codul - 828208
4. Evaluator proiecte codul - 241960
5. Expert contractare activitati investitionale codul - 241950
6. Expert eficientizare investitii codul - 241953
7. Expert elaborare documentatii tehnice de montaj codul - 241952
8. Expert elaborare-evaluare documentatii achizitii investitionale codul - 241955
9. Expert evaluare-actualizare devize generale investitii codul - 241954
10. Expert in management activitati investitionale codul ? 241959

*****

ORDIN nr. 63 din 27 iunie 2008
pentru aprobarea Instructiunilor privind instituirea serviciului Plicul cu idei
Emitent:
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 14 iulie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul prezinta interes pentru toate persoanele care doresc sa-si protejeze creatiile din diverse domenii.

Important!
Plicul cu idei asigura inregistrarea si depozitarea documentelor depuse de creatori, persoane fizice si juridice, in scopul certificarii datei de depunere.

Plicul cu idei va fi depus la OSIM personal sau prin posta de catre creatorul lucrarii.

Categorii de documente ce pot fi depozitate in regim nepublic certificat

Prin serviciul Plicul cu idei pot fi depuse la OSIM documente care cuprind lucrari si creatii, cum ar fi:

a) creatii nebrevetabile de genul celor mentionate in art. 8 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, republicata;
b) lucrari din domeniile tehnic si stiintific, cum sunt: creatii tehnice, norme tehnice, tehnologii, descoperiri, teorii, studii, instructiuni de utilizare etc.;
c) lucrari literare, muzicale;
d) fotografii;
e) orice realizare artistica sau destinata unui catalog de prezentare, indiferent de domeniu;
f) normative, metodologii, regulamente si statute de organizare sau de functionare, alte materiale cu caracter administrativ;
g) lucrari didactice, de instruire, educative, de divertisment, calendare, horoscoape.

Nu pot face obiect de depozit al Plicului cu idei solutiile tehnice ori alte creatii care sunt contrare ordinii publice, bunelor moravuri, eticii profesionale, inclusiv cele daunatoare sanatatii si vietii persoanelor, animalelor ori plantelor, si care sunt de natura sa aduca atingeri grave mediului, mostre de substante interzise si documente care contin informatii clasificate sau clasificabile.

In aplicarea alin. (1) si (2), depozantul poarta intreaga raspundere privind continutul materialelor depuse.

Plicul cu idei este format din doua compartimente identice, de format A5, dotate cu clape autoadezive de inchidere. Compartimentele sunt unite pe una dintre laturile lor lungi, astfel incat, in pozitie desfasurata alcatuiesc un plic dublu de format A4. Prin suprapunerea compartimentelor si lipirea unei alte clape autoadezive prin pliere se obtine un singur plic de format A5. Un compartiment este inscriptionat cu mentiunea "Se returneaza depozantului", iar celalalt, cu mentiunea "A se pastra la OSIM".

Plicul cu idei poate fi obtinut contra cost de la casieria OSIM sau de la sediile centrelor regionale de proprietate industriala din orasele: Bacau, Baia Mare, Bistrita, Brasov, Braila, Constanta, Craiova, Galati, Iasi, Oradea, Sfantu Gheorghe, Suceava, Targu Mures si Timisoara.

Durata de depozitare a unui plic cu idei este de 5 ani de la data inregistrarii la OSIM si poate fi prelungita cu inca 5 ani, cu conditia achitarii unui tarif de prelungire a duratei de depozitare.

Tariful procurarii si depozitarii timp de 5 ani este in valoare de 150 lei si se achita la achizitionarea Plicului cu idei in numerar lei, prin ordin de plata sau mandat postal.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "Noutati Legislatie Fiscala 14-18 iulie 2008":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

 • Situatii financiare anuale. Poate asociatul unei firme, din calitate de angajat-contabil sef, sa semneze bilantul?

  • O S.R.L. membra CECCAR are ca angajat in functia de contabil sef pe asociatul unic si administratorul societatii (expert contabil). Poate asociatul, din aceasta calitate de angajat-contabil sef, sa semneze la "intocmit" situatiile financiare? Cine poate semna situatiile financiare anuale – raspunsul specialistului: Conform prevederilor legale din Romania, semnarea situatiilor financiare este reglementata in mod clar pentru a asigura separarea responsabilitatilor si integritatea...» citeste mai departe aici

 • Declaratia Unica 2024. Ce amenzi se aplica daca NU o depuneti pana pe 27 mai

  • Conform legisalatiei in vigoare, Declaratia Unica trebuie depusa pana pe data de 27 mai 2024. Ce amenzi se aplica pentru nedepunere la timp? Amenzi nedepunere Declaratia Unica Nedepunerea „Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice”, pana la data prevazuta in legislatia fiscala, se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 50 si 500 de lei, conform art. 336 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu...» citeste mai departe aici

 • Declaratia Unica in 2024. Cum se completeaza D212 pentru venituri obtinute din dividende

  • O persoana fizica, ce este si salariata, trebuie sa intocmeasca Declaratia Unica pentru venituri obtinute din dividende (sunt singurele venituri extrasalariale pe care le obtine). In anul 2023 a depus Declaratia Unica cu estimat de 100.000 lei la dividende, deci peste 24 salarii minime, rezultand astfel un CASS de 7.200 lei. Dupa incheierea anului 2023 a constatat ca a ridicat dividende brute in valoare de 64.768 lei (sub 24 salarii minime), practic trebuind sa plateasca CASS in valoare de 3.600...» citeste mai departe aici

 • Controale ANAF. In aprilie 2024 au fost efectuate cu 44% mai multe actiuni de control fiscal

  • Conform unui comunicat de presa al ANAF, in aprilie 2024 au fost efectuate cu 44% mai multe actiuni de control ale fiscului care au diminuat pierderea fiscala cu 430 milioane lei. Ministerul Finantelor si Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) prezinta raportul lunii aprilie al actiunilor intreprinse de catre directiile de specialitate din cadrul ANAF si rezultatele pe care acestea le-au generat. In acest sens, in vederea cresterii conformarii la declarare a contribuabililor, Agentia...» citeste mai departe aici

 • Precizari ANAF privind E-Transport: NU se va impune nicio o taxa suplimentara contribuabililor

  • ANAF aduce, printr-un nou comunicat de presa, cateva precizari referitoare la informatiile aparute in articolele despre ”noua taxa care loveste buzunarul romanilor de la 1 iulie”. Fiscul mentioneaza ca articolele de presa in care se mentioneaza ”noua taxa care loveste buzunarul romanilor de la 1 iulie” dezinformeaza mediul de afaceri, fiind redactate tendentios prin prezentarea in mod personal a cadrului legal RO e-Transport, fara aprofundarea acestuia. Astfel: prin...» citeste mai departe aici

 • D300, modificata prin Ordinul 888/2024. Nou formular se utilizeaza incepand cu veniturile lunii mai 2024

  • Un nou formular pentru Declaratia 300 a fost publicat de ANAF prin Ordinul 888/2024. Acesta se utilizeaza incepand cu veniturile lunii mai 2024. OPANAF nr. 888/2024, act normativ prin care se modifica OPANAF nr. 1.253/2021 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata”, a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 448 din 15 mai 2024. Conform Referatului de aprobare, prin art.III, pct.46 din Legea nr. 296/2023, publicata in...» citeste mai departe aici

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016