Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Noutati Legislatie Fiscala 16 - 20 februarie 2009

25-Feb-2009
4776

HOTARARE nr. 4 din 11 februarie 2009


privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal - sesiunea martie 2009

Consilier - Impozitul pe Profit

 • Cotele si baza de impozitare
 • Persoanele juridice străine
 • Tranzactii imobiliare. Regimul fiscal in 2017
  Tranzactii imobiliare. Regimul fiscal in 2017
  Vezi detalii
  Executarea silita. Ghid de aparare impotriva abuzurilor
  Executarea silita. Ghid de aparare impotriva abuzurilor
  Vezi detalii
  Fisa sintetica pe platitor
  Fisa sintetica pe platitor
  Vezi detalii
  Deduceri si recuperarea pierderii fiscale
 • Declararea şi plata impozitului pe profit
 • Impozitul pe dividendele
 • Microintreprinderi

Beneficiezi de:

 • 400 de pagini cu legislatia la zi, comentata
 • Cazuri practice fiscal-contabile
 • Consultanta personalizata

Emitent: CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 16 februarie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele care doresc sa obtina calitatea de consultant fiscal in urma sustinerii unui examen.

Important!
Examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal va avea loc in municipiul Bucuresti, in zilele de 21 si 22 martie 2009.

Locul de desfasurare a examenului se va publica pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali pana la data de 16 martie 2009.

Examenul va fi sustinut din tematica si bibliografia pentru examen prevazute in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare, si va consta intr-o proba scrisa sub forma de test-grila.

Inscrierile la examen se fac in perioada 23 februarie-4 martie 2009 pe site-ul www.cameraconsultantilorfiscali.ro si dosarele se transmit prin servicii postale cu confirmare de primire pe adresa str. Lucretiu Patrascanu nr. 10, sectorul 3, Bucuresti.
Dosarul de inscriere va contine cererea de inscriere la examen, prevazuta in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare, impreuna cu documentele corespunzatoare prevazute la art. 5 din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 4/2007.

Colectivul pentru organizarea si desfasurarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal si comisiile de examinare si de solutionare a contestatiilor vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
*******

ORDONANTA DE URGENTA nr. 7 din 18 februarie 2009
privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 19 februarie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele care trebuie sa plateasca taxa pe poluare in momentul in care achizitioneaza un autoturism, intr-un cuantum redus fata de cel stabilit anterior acestui act.

Important!
Pentru autovehiculele achizitionate in vederea inmatricularii in Romania inainte de data de 15 decembrie 2008 şi care nu au fost inmatriculate in Romania pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se aplica nivelul taxei pe poluare pentru autovehicule prevazut in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008, cu modificarile ulterioare, in vigoare pana la data publicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 208/2008*) pentru stabilirea unor masuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule.

______
*) Abrogata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 218/2008 privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 836 din 11 decembrie 2008.

Pentru autovehiculele achizitionate in vederea inmatricularii in Romania inainte de data de 15 decembrie 2008 şi care au fost inmatriculate in Romania ulterior acestei date, cu plata taxei pe poluare pentru autovehicule calculate potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008, cu modificarile ulterioare, diferenta dintre taxa platita şi taxa stabilita potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008, cu modificarile ulterioare, in vigoare pana la data publicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 208/2008, se restituie, la cerere, in termen de 45 de zile de la data depunerii cererii de restituire insotite de documentatia necesara.

Prin autovehicule achizitionate in vederea inmatricularii in Romania inainte de data de 15 decembrie 2008, in sensul prevederilor art. II alin. (1), se intelege:

a) autovehiculele pentru care a fost lansata comanda ferma anterior datei de 15 decembrie 2008 şi pentru care se face dovada platii integrale sau a unui avans;
b) autovehiculele ce au fost introduse in tara şi pentru care se face dovada cu carnet de TIR/CMR/CIM şi/sau dovada radierii din tara de provenienta, documente emise inainte de 15 decembrie 2008;
c) autovehiculele pentru care s-a eliberat dovada de inmatriculare provizorie de catre autoritatile din tara de provenienta a autovehiculului, emisa inainte de 15 decembrie 2008.

Pentru a beneficia de prevederile art. II alin. (1), persoana fizica sau juridica prezinta autoritatii fiscale competente pentru calculul taxei pe poluare, in vederea luarii in evidenta, in termen de 20 de zile calendaristice de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, o cerere insotita de unul dintre documentele prevazute la art. III lit. a) sau b), iar in situatia prevazuta la art. III lit. c), documentul va fi insotit şi de declaratia pe proprie raspundere, in forma autentica, din care sa reiasa ca autovehiculul a fost achizitionat anterior datei de 15 decembrie 2008 in vederea inmatricularii in Romania.
*******

ORDIN nr. 1 din 5 februarie 2009
pentru aprobarea Normelor privind incheierea exercitiului financiar 2008 pentru societatile din domeniul asigurarilor

Emitent: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 16 februarie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza societatile comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si brokerii de asigurare, de asigurare-reasigurare si de
reasigurare, care au obligatia sa intocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.

Important!
Asiguratorii care administreaza fonduri de pensii facultative vor intocmi si vor prezenta si situatiile prevazute la cap. V, pct. 2 "Situatii prezentate de asiguratorii care administreaza fonduri de pensii facultative" din reglementarile contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurarilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.129/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

A. Situatia activelor, pasivelor si capitalurilor proprii;
B. Situatia veniturilor si cheltuielilor.

3. Brokerii de asigurare vor intocmi si vor depune situatii financiare individuale care cuprind urmatoarele formulare:
a) Bilant (cod 01);
b) Contul de profit si pierdere (cod 02);
c) Situatia modificarilor capitalului propriu, conform formatului prevazut la cap. VI sectiunea 4 din reglementarile contabile mentionate la pct. 1;
d) Situatia fluxurilor de trezorerie, conform formatului prevazut la cap. VI sectiunea 3 din reglementarile contabile mentionate la pct. 1;
e) Note explicative la situatiile financiare anuale, conform prevederilor cap. II sectiunea 8 pct. 269-307 din reglementarile contabile mentionate la pct. 1.

De asemenea, brokerii de asigurare vor intocmi si urmatoarele situatii:
f) Date informative (cod 03);
g) Situatia activelor imobilizate (cod 04).

4. Notele explicative cuprinse in sectiunea 8 din reglementarile contabile mentionate la pct. 1 nu sunt limitative, acestea urmand sa contina informatiile cerute
de aceasta sectiune.

5. In "Situatia activelor imobilizate" (cod 06, respectiv cod 04), informatiile sunt inscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluata a imobilizarilor, dupa caz. De asemenea, in cadrul aceleiasi situatii, la "Situatia provizioanelor pentru depreciere" se vor inscrie informatiile din contabilitate reprezentand ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente imobilizarilor.

6. Situatiile financiare anuale sunt semnate de persoanele in drept prevazute la art. 10 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cuprinzand si numele in clar al acestora.

Randul corespunzator calitatii persoanei care a intocmit situatiile financiare se completeaza astfel:
- directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, cu care s-au incheiat contracte de prestari de servicii, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

7. Forma de proprietate se va inscrie conform nomenclatorului prevazut in anexa care face parte integranta din prezentele norme.

Asiguratorii si brokerii de asigurare vor completa codul privind activitatea desfasurata, potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu actualizarile ulterioare.
*******

ORDIN nr. 89 din 10 februarie 2009
pentru aprobarea Instructiunilor privind modalitatile de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national

Emitent: MINISTERUL MEDIULUI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 16 februarie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza persoanelor care doresc sa-si achizitioneze un autoturism nou beneficiind in acest sens si de prima de casare, precum si producatorii care se inscriu in acest program.

Important!
Prima de casare se defineste ca fiind parte din pretul de achizitie al unui autoturism nou, suportata prin modalitate nerambursabila de catre Autoritate din Fondul pentru mediu, in schimbul predarii spre casare a unui autoturism uzat.

Cuantumul primei de casare este in valoare de 3.800 lei.
Proprietarul beneficiaza de prima de casare o singura data, prin achizitionarea unui singur autoturism nou in schimbul predarii spre casare a unui singur autoturism uzat.

Prima de casare se scade de catre producatorul validat din pretul autoturismului nou, diferenta fiind asigurata de proprietar din surse financiare proprii.

Prima de casare nu este acordata in cazul achizitionarii autoturismului in sistem leasing.

Prin cererea de finantare depusa in cadrul sesiunii de inscriere prevazute la art. 6 alin. (1) un producator poate solicita, pentru o marca de autoturism, cel mult suma alocata primei etape, in caz contrar solicitarea fiind nula.

Este eligibil proiectul care prevede diminuarea poluarii cauzate de autoturisme prin innoirea Parcului auto national si care se adreseaza persoanelor fizice romane ce detin in proprietate autoturisme cu o vechime mai mare sau egala cu 10 ani de la anul fabricatiei.

Proprietarul unui autoturism uzat avand o vechime de cel putin 10 ani de la anul fabricatiei, aflat in stare de functionare si a carui prima inmatriculare in Romania a avut loc pana la data de 31 decembrie 2006 inclusiv, se inscrie in Program la un singur producator validat, dupa publicarea pe site-ul Autoritatii a listei producatorilor validati.

Producatorul validat care a incheiat contract pentru finantare nerambursabila cu Autoritatea inscrie proprietarul in Program, in baza actului de identitate al acestuia si a certificatului de inmatriculare al autoturismului uzat.

La inscriere, producatorul validat elibereaza proprietarului nota de acceptare in Program, conform modelului prevazut in anexa nr. 7.

Nota de acceptare are o valabilitate de 30 de zile calendaristice de la eliberare, fara ca valabilitatea acesteia sa depaseasca data care precede datei programate pentru depunerea ultimei cereri de tragere din etapa. La expirarea valabilitatii notei de acceptare, producatorul validat poate scoate din evidentele sale proprietarul inscris.

Inscrierea se face in limita sumei contractate de producatorul validat cu Autoritatea si asigura proprietarului accesul la Program.

In termenul prevazut la alin. (4), proprietarul inscris in Program preda spre casare autoturismul uzat, il radiaza din evidenta circulatiei si pune la dispozitia producatorului validat urmatoarele documente:

a) actul de identitate, in copie;
b) certificatul de inmatriculare al autoturismului uzat, in copie legalizata;
c) certificatul de distrugere a autoturismului uzat, eliberat de un operator economic autorizat sa desfasoare activitati de colectare a vehiculelor scoase din uz, in
copie legalizata;
d) certificatul de radiere din evidenta circulatiei a autoturismului uzat, in original;
e) certificatul de mostenitor, in copie legalizata, pentru situatia in care persoana fizica inscrisa este mostenitoarea proprietarului. Atunci cand certificatul de mostenitor atesta existenta mai multor mostenitori, este necesara procura notariala prin care unul dintre acestia este imputernicit sa actioneze si sa incheie acte juridice in numele si pe seama tuturor comostenitorilor, in vederea achizitionarii unui autoturism nou in cadrul Programului;
f) documentul care atesta o situatie particulara, daca este cazul: casatorie, schimbarea numelui si/sau a prenumelui etc., in copie legalizata;
g) nota de acceptare eliberata de producatorul validat, in original.
*******

ORDONANTA DE URGENTA nr. 4 din 11 februarie 2009
privind reglementarea unor masuri in domeniul bugetar

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 16 februarie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza institutiile publice, precum si autoritatile administratiei publice locale, prevazand cateva masuri pentru restrangerea cheltuielilor bugetare si reducerea deficitului bugetar.

Important!
Pentru incadrarea in nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, se stabilesc limite anuale pentru finantarile rambursabile care urmeaza a fi contractate de unitatile administrativ-teritoriale si pentru tragerile ce se pot efectua din finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate.

La stabilirea limitelor prevazute la alin. (1) nu se includ finantarile rambursabile pentru prefinantarea si/sau cofinantarea proiectelor care beneficiaza de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana si tragerile din aceste finantari rambursabile, contractate sau care urmeaza a fi contractate de catre unitatile administrativ-teritoriale.

Comisia de autorizare a imprumuturilor locale, constituita in baza prevederilor art. 61 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, autorizeaza finantarile rambursabile care urmeaza a fi contractate de unitatile administrativ-teritoriale, precum si tragerile ce se pot efectua din finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate, in limita carora se pot efectua plati, cu incadrarea in limitele anuale prevazute la alin. (1).

Bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, care functioneaza in coordonarea primului-ministru, direct sau prin Cancelaria Primului-Ministru, si bugetul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, care functioneaza in coordonarea viceprim-ministrului, se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 15 zile de la data publicarii legii bugetare anuale sau a legii de rectificare bugetara.

Prin derogare de la prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, subventiile de la bugetul de stat catre bugetele locale, necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, ramase neutilizate la finele exercitiului bugetar, se reflecta in excedentul bugetului local si, respectiv, in fondul de rulment, si vor fi utilizate in anul urmator cu aceeasi destinatie pentru care aceste fonduri au fost acordate, pana la finalizarea proiectelor respective.

Prin derogare de la prevederile alin. (4) al art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, pentru cheltuielile de personal care se regasesc in structura altor categorii de cheltuieli nu se aplica retinerea de 10% din prevederile aprobate ordonatorilor principali de credite.

Prevederile art. 80 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se aplica in anul 2009.

Prin derogare de la prevederile art. 43 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2009 cota de contributie la fondul de pensii este de 2% din baza de calcul, stabilita potrivit legii.
*******

ORDIN nr. 35 din 9 februarie 2009
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind inregistrarea
operatorilor in agricultura ecologica

Emitent: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR ŞI DEZVOLTARII RURALE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 17 februarie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza operatorii din agricultura ecologica care produc, proceseaza, importa din terte tari, depoziteaza sau distribuie produse ecologice in vederea comercializarii.

Important!
In fiecare an, pana la data de 1 iunie, operatorii au obligatia de a-si inregistra activitatea la Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, prin directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti.

Fac exceptie de la prevederile alin. (1) producatorii care desfasoara activitati de colectare din flora spontana, procesatorii si comerciantii care isi pot inregistra activitatea pana la data de 31 decembrie a fiecarui an.

Operatorii completeaza fisele de inregistrare prezentate in anexele nr. 1-7 si le depun la directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti pe a caror raza isi desfasoara activitatea.

Fisele de inregistrare vor fi insotite de contractul incheiat intre operator si organismul de inspectie si certificare mentionat in fisa de inregistrare.
Fisele de inregistrare a operatorilor se avizeaza si se aproba de catre directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti.

Directorii executivi din cadrul directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti vor desemna prin decizie o persoana responsabila pentru inregistrarea operatorilor si desfasurarea altor activitatii din sectorul agricultura ecologica.

Fisele de inregistrare aprobate sunt transmise in original operatorului, iar o copie se pastreaza la directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti.

Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti vor transmite Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, la sfarsitul fiecarei luni, centralizatorul operatorilor inregistrati in agricultura ecologica, al carui model este prezentat in anexa nr. 8.

In situatia in care un operator administreaza una sau mai multe ferme/unitati cu locatii diferite, solicitantul va completa un set de fise de inregistrare pentru fiecare ferma/unitate.

In cazul in care fisele de inregistrare nu sunt completate corect sau contin informatii neclare, se va acorda operatorului o perioada de 15 zile pentru rectificarea acestora. Daca fisele de inregistrare nu sunt remediate in termenul legal, procedura de inregistrare este anulata.
*******

ORDIN nr. 161 din 12 februarie 2009
privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I 2009

Emitent: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECTIEI SOCIALE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 17 februarie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza toate persoanele care beneficiaza de tichete de masa a caror valoare se indexeaza incepand cu luna martie 2009.

Important!
Pentru semestrul I 2009, incepand cu luna martie, valoarea nominala a unui tichet de masa, stabilita potrivit prevederilor art. 31 alin. (3) teza a II-a si alin. (4) din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 5/1999, cu modificarile ulterioare, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2006 pentru completarea art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, aprobata prin Legea nr. 187/2006, si ale prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2007 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, aprobata prin Legea nr. 154/2007, este de 8,48 lei.
*******

ORDIN nr. 2.029 din 3 februarie 2009
pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de calcul al tarifelor si procedura de plata a sumelor datorate pentru operatiunile efectuate contra cost de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Emitent: MINISTERUL CULTURII, CULTELOR ŞI PATRIMONIULUI NATIONAL
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 17 februarie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele care apeleaza la serviciile prestate de Oficiul Roman pentru Drepturi de Autor, stabilind modalitatea de calcul pentru tarifele care se percep pentru aceste operatiuni.

Codul Fiscal vine cu noi reglementari privind diverse taxe si impozite:

- impozitul pe profit,
- impozitul pe venit,
- TVA-ul,
- impozitele si taxele locale
? toate suporta modificari.

A sigurati-va ca inregistarile dumneavoastra contabile sunt corecte si perfect legale!

Acum aveti la dispozitie noua editie a Consilierului Taxe si Impozite pentru Contabili 2009,
continand Codul Fiscal explicat in peste 600 de pagini de legislatie la zi, comentata, ordonata pe capitole.

Pentru mai multe informatii accesati www.taxe-impozite.fisc.ro  sau click aici .

Important!
ORDA efectueaza contra cost urmatoarele operatiuni:
a) inregistrarea si inscrierea in registrele nationale specifice organizate si administrate de ORDA si eliberarea marcajelor holografice utilizabile in conditiile legii in domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe;
b) efectuarea de constatari tehnico-stiintifice si expertize cu privire la caracterul original al produselor purtatoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe;
c) organizarea programelor de instruire.

Sumele datorate potrivit tarifelor pentru operatiunile efectuate contra cost se calculeaza pentru fiecare cerere depusa la ORDA.

Pentru inregistrarea unui operator economic in registrele sau in alte evidente nationale administrate de ORDA, suma datorata potrivit tarifelor se calculeaza dupa cum urmeaza:
S = Na x Ta + Np x Tp + Ns x Ts + Ne x Te,
unde:
a) S = suma datorata potrivit tarifelor stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 1.086/2008 privind stabilirea tarifelor pentru operatiunile efectuate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor contra cost si pentru aprobarea Normelor metodologice privind nivelul de constituire, conditiile de repartizare si de utilizare a fondului de stimulente pentru personalul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor;

b) Na = numarul de activitati solicitate a fi inscrise in registrele nationale administrate de ORDA, respectiv: producere, import, multiplicare, intermediere servicii de multiplicare, distribuire, comercializare, inchiriere, producere si/sau import de aparate si/sau suporturi pentru care se datoreaza remuneratia compensatorie pentru copia privata;

c) Ta = tariful stabilit prin Hotararea Guvernului nr. 1.086/2008 pentru inscrierea de activitati; acesta poate fi diferit in functie de registrul pentru care se solicita inregistrarea;

d) Np = numarul de puncte de lucru solicitate a fi inscrise;

e) Tp = tariful stabilit prin Hotararea Guvernului nr. 1.086/2008 pentru inscrierea unui punct de lucru;

f) Ns = numarul spatiilor de depozitare solicitate a fi inscrise;

g) Ts = tariful stabilit prin Hotararea Guvernului nr. 1.086/2008 pentru inscrierea unui spatiu de depozitare;

h) Ne = echipamentele de multiplicare industriale din categoria celor prevazute de lege pentru inregistrarea in Registrul national al multiplicatorilor;

i) Te = tariful stabilit prin Hotararea Guvernului nr. 1.086/2008 pentru inscrierea unui echipament de multiplicare.

Suma datorata pentru achizitionarea marcajelor holografice utilizabile in conditiile legii in domeniul drepturilor de autor si drepturilor conexe se calculeaza inmultind numarul de marcaje holografice solicitate a fi eliberate cu pretul de vanzare stabilit prin decizie a directorului general al ORDA.

Pretul de vanzare al marcajelor holografice se stabileste pe baza pretului de achizitie, la care se adauga un comision legal de administrare de 30%, iar la suma astfel obtinuta se adauga comisionul de 10%, care se face venit la Fondul cultural national.

In cazul in care se solicita plata prin banca a marcajelor holografice, ORDA elibereaza o factura pro forma pe baza careia se poate efectua plata. Modalitatea de plata se specifica de catre solicitant in cererea de eliberare a marcajelor holografice.

Drepturile de proprietate intelectuala asupra continutului acestui articol apartin Editurii Rentrop & Straton. Articolul poate fi preluat in limita a 500 de caractere, cu conditia sa fie insotit de textul: "Sursa: Portalul fiscalitatea.ro" si link catre www.fiscalitatea.ro . In caz contrar, vom actiona conform legilor privind protectia drepturilor de proprietate intelectuala.

Articol adaugat in 25 februarie 2009

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Noutati Legislatie Fiscala 16 - 20 februarie 2009":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Control ANAF - 12 solutii pentru a evita amenzile

Atentie contabili!

ANAF face controale drastice in 2017!
Noul Cod Fiscal a modificat legislatia. Amenzile sunt uriase!
Cititi si respectati noile reguli stabilite de lege

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Control ANAF - 12 solutii pentru a evita amenzile"!


 x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
Subiectele saptamanii

 • Split TVA: Doar pentru firmele in insolventa, faliment, cu datorii la plata TVA si companiile de stat
  • Modificarea mecanismului de plata defalcata a TVA, trecerea contributiilor sociale din sarcina angajatorului in cea a angajatului si imbunatatirea relatiei statului cu mediul de afaceri au fost principalele teme discutate la inceputul saptamanii la intalnirea premierului Mihai Tudose cu reprezentantii Uniunii Nationale a Patronatului Roman (UNPR). Prim-ministrul Mihai Tudose a precizat ca masura split TVA va fi modificata si flexibilizata in dezbaterile din Parlament, in concordata cu...» citeste mai departe aici

 • OANAF 2927/2017: Explicatii privind procedura de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA
  • Prin OANAF 2.927/2017 publicat in MOF nr. 813 din 13 octombrie 2017 a aprobata Procedura de transfer a sumelor din contul de TVA. Concret, este vorba de transferul urmatoarelor sume din contul de TVA in contul curent al persoanei impozabile: 1. sume rezultate ca urmare a unor corectii in urma unor erori materiale in procesul de plata, pentru care restituirea se efectueaza intr-un alt cont decat un cont de TVA; 2. sume rezultate ca urmare a corectarii facturilor sau ca urmare a ajustarii bazei de...» citeste mai departe aici

 • Diferente favorabile de curs valutar. Ce regim fiscal se aplica?
  • In analiza urmatoare, avem ca subiect o societate comerciala care in 2017 este platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor. In trimestrul II 2017 a avut diferente nete favorabile de curs pe care nu le-a impozitat conform Codului fiscal. In trimestrul IV realizeaza venituri mai mari de 500.000 euro si trece la impozit pe profit. Vom vedea ce se intampla cu diferenta neta favorabila de curs din trimestrul II neimpozitata. Iata raspunsul specialistului: In situatia expusa nu trebuie...» citeste mai departe aici

 • Noutati legislative cu incidenta fiscala in perioada 9-15 octombrie 2017
  •  ANAF a publicat un nou buletin informativ, prin Directia Generala de Servicii pentru Contribuabili, in care a inclus noutatile legislative cu incidenta fiscala din perioada 9-15 octombrie 2017. 1. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.68/2017 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule...» citeste mai departe aici

 • Proiect: Actualizarea Normelor metodologice de aplicare a ordonantei privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale
  • Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale ar putea fi actualizate, potrivit unui proiect legislativ pus in dezbatere publica de Ministerul Finantelor Publice (MFP). Proiectul de hotarare vizeaza corelarea normelor de aplicare a OUG nr. 28/1999 cu prevederile ordonantei, avand in vedere modificarile pe care le-a suferit actul normativ, se mentioneaza in nota de fundamentare ce insoteste propunerea...» citeste mai departe aici

 • EY Romania considera Split TVA departe de a fi perfect si cere eliminarea aplicarii obligatorii a acestuia
  • Aplicarea obligatorie a platii defalcate a TVA trebuie eliminata, fiind vorba despre un sistem care este departe de a fi perfect, atrag atentia reprezentantii EY Romania, intr-un comunicat de presa recent. "Sistemul de plata defalcata a TVA este departe de a fi perfect, dar in momentul de fata este in vigoare. Exista in prezent discutii pentru modificarea lui, in sensul aplicarii doar in cazul firmelor care intra in insolventa, in faliment sau cu 'istoric fiscal incoerent'. EY Romania...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
© 2007 - 2017 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

ANAF face controale drastice in 2017!
Aflati cum sa va aparati de amenzile uriase
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Control ANAF - 12 solutii pentru a evita amenzile"