Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Noutati Legislatie Fiscala 18 - 22 august 2008

27-Aug-2008
3270

ORDIN nr. 4 din 31 iulie 2008


pentru aprobarea Normelor metodologice privind modelele raportarilor periodice, aplicabile institutiilor de credit pentru necesitati de stabilitate financiara

Emitent: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 19 august 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza institutiilor de credit care au obligatia sa intocmeasca raportarile periodice in conformitate cu prevederile legale.

Important!
1. La intocmirea raportarilor periodice de catre institutiile de credit se au in vedere prevederile Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2005, cu modificarile si completarile ulterioare (denumite in continuare Reglementarile contabile), prezentele norme metodologice, precum si orice alte reglementari in materie in vigoare.

2. Modelele de raportare au ca obiect prezentarea creantelor sau datoriilor purtatoare de dobanda fixa sau, dupa caz, variabila, la valoarea neta. De exemplu, in modelul de raportare intitulat "Situatia activelor si pasivelor bilantiere purtatoare de dobanda fixa, detaliate in functie de durata reziduala, in echivalent lei", prevazut in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, vor fi prezentate doar posturile de creante si datorii purtatoare de dobanda fixa, la valoare contabila neta.

 Ghid practic de Management financiar
Ghid practic de Management financiar
Vezi detalii
Tranzactii imobiliare. Regimul fiscal in 2017
Tranzactii imobiliare. Regimul fiscal in 2017
Vezi detalii
Microintreprinderea in 2017: impozite, taxe, deduceri
Microintreprinderea in 2017: impozite, taxe, deduceri
Vezi detalii

3. Raportarile periodice la nivel individual sunt intocmite in moneda nationala (lei) sau, dupa caz, in moneda straina (euro/alte monede), echivalarea in lei, acolo unde este cazul, facandu-se la cursul din ultima zi a perioadei de referinta, astfel:
3.1. Modelele de raportare intitulate "Situatia activelor si pasivelor bilantiere purtatoare de dobanda fixa, detaliate in functie de durata reziduala, in echivalent lei", prevazuta in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, si "Situatia activelor si pasivelor bilantiere purtatoare de dobanda variabila, detaliate in functie de frecventa de reevaluare (repricing), in echivalent lei", prevazuta in anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice, contin totalul in echivalent lei al activelor si pasivelor purtatoare de dobanda fixa, respectiv dobanda variabila.

3.2. Modelele de raportare intitulate "Situatia activelor si pasivelor bilantiere in lei purtatoare de dobanda fixa, detaliate in functie de durata reziduala", prevazuta in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, si "Situatia activelor si pasivelor bilantiere in lei purtatoare de dobanda variabila, detaliate in functie de frecventa de reevaluare (repricing)", prevazuta in anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, contin doar acele pozitii in moneda nationala, purtatoare de dobanda fixa, respectiv dobanda variabila.

3.3. Modelele de raportare intitulate "Situatia activelor si pasivelor bilantiere in euro purtatoare de dobanda fixa, detaliate in functie de durata reziduala", prevazuta in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, si "Situatia activelor si pasivelor bilantiere in euro purtatoare de dobanda variabila, detaliate in functie de frecventa de reevaluare (repricing)", prevazuta in anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice, contin doar acele pozitii in euro, purtatoare de dobanda fixa, respectiv dobanda variabila.

*****

ORDIN nr. 92 din 24 iulie 2008
privind aprobarea Instructiunii nr. 2/2008 de modificare a Instructiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

Emitent: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 19 august 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de C.N.V.M., indiferent de forma de organizare si tipul de proprietate, care au obligatia sa intocmeasca si sa depuna un exemplar al raportarii contabile semestriale la C.N.V.M.

Important!
Contul de profit si pierdere cuprinde totalitatea veniturilor realizate, a cheltuielilor efectuate, precum si rezultatele financiare obtinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri si cheltuieli cuprinse in balanta de verificare intocmita la sfarsitul perioadei de raportare.

Datele care se raporteaza in formularul ?Contul de profit si pierdere? sunt cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare.

Entitatile inscriu in formularul ?Contul de profit si pierdere?, la randul 14, ?Salarii?, respectiv la randul 24, ?Salarii?, pentru societatile de investitii financiare, dupa caz, toate cheltuielile reprezentand drepturi salariale.

La acelasi rand se va cuprinde si contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor in baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, cu modificarile ulterioare.

Aceste informatii sunt prezentate, de asemenea, la randul 30 din formularul ?Date informative? (cod 30).

In formularul ?Date informative?, la randurile 01 si 02, coloana 1, entitatile care au in subordine subunitati vor inscrie cifra 1, indiferent de numarul acestora. La randurile privind platile restante se inscriu sumele de la sfarsitul perioadei de raportare care au depasit termenele de plata prevazute in contracte sau in acte normative."

Raportarile contabile semestriale sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar al acestora.

Randul corespunzator calitatii persoanei care a intocmit raportarile contabile semestriale se completeaza astfel:

- director economic, contabil-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

Raspunderea pentru aplicarea necorespunzatoare a reglementarilor contabile revine directorului economic, contabilului-sef sau altei persoane imputernicite sa indeplineasca aceasta functie, impreuna cu personalul din subordine. In cazul in care contabilitatea este condusa pe baza de contract de prestari de servicii, incheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, raspunderea pentru conducerea contabilitatii le revine acestora, potrivit legii si prevederilor contractuale.

*****

ORDONANTA nr. 20 din 13 august 2008
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 20 august 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor comunitare care sunt agentiile de implementare in cadrul programelor PHARE si ISPA, Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, Agentia de Plati si Interventie in Agricultura.

Important!
Creantele bugetare rezultate din nereguli, inclusiv accesoriile datorate conform contractelor sau altor angajamente legale prin care se utilizeaza fondurile comunitare si cofinantarea aferenta, inscrise in titlul de creanta specificat la alin. (2) lit. a), se stabilesc in moneda utilizata pentru efectuarea platilor in cadrul contractului ori altor angajamente legale sau acordului de finantare si in lei, utilizandu-se cursul de referinta comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data emiterii titlului de creanta.

Recuperarea creantelor bugetare rezultate din nereguli, prin plata voluntara sau deducerea din platile urmatoare pe care sunt indreptatite sa le primeasca persoanele prevazute la art. 5 alin. (1), se efectueaza in conturile indicate in titlul de creanta, in moneda stabilita in contractul/acordul de finantare sau angajamentul legal.

Recuperarea creantelor bugetare rezultate din nereguli, prin executare silita, se efectueaza in lei, conform Codului de procedura fiscala, in conturile indicate in titlul executoriu sau comunicate de autoritatile prevazute la art. 2 lit. e).

Pentru creantele bugetare rezultate din nereguli termenul de plata se stabileste in functie de data comunicarii titlului de creanta in conditiile Codului de procedura fiscala sau potrivit legii, dupa caz.

Pentru neachitarea la termen a obligatiilor prevazute la art. 7 alin. (1) debitorul datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere, conform prevederilor legale in materie de colectare a creantelor fiscale.

In cazul in care creantele bugetare rezultate din nereguli nu pot fi recuperate prin plata voluntara sau deducere, autoritatile competente in gestionarea fondurilor comunitare vor transmite titlurile executorii prevazute la alin. (1) si (2) organelor teritoriale subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si/sau organelor competente ale celorlalti creditori bugetari, care vor duce la indeplinire masurile asiguratorii si vor efectua procedura de executare silita pentru recuperarea sumelor platite necuvenit din fondurile comunitare si/sau fondurile de cofinantare pe care le administreaza, in conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala.

Sumele recuperate de organele competente stabilite potrivit alin. (3) se vireaza in lei in conturile indicate in titlul executoriu sau comunicate de autoritatile prevazute la art. 2 lit. e).

*****

ORDIN nr. 491 din 6 august 2008
privind modificarea si completarea anexelor J si K la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate

Emitent: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 15 august 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza producatorii agricoli din sectorul viticol si din sectorul vegetal, persoane fizice si/sau juridice care sunt inregistrati in Registrul agricol/Registrul fermelor/alte evidente funciare.

Important!
Beneficiaza de sprijin pentru activitatile din sectorul viticol producatorii agricoli persoane fizice si/sau juridice care detin si/sau exploateaza suprafete cultivate cu vita-de-vie si/sau produc vinuri cu denumire de origine controlata, individual ori in forma de asociere.

Sprijinul financiar la productia obtinuta si comercializata se acorda pe an de piata. Anul de piata pentru cartof si plante medicinale si aromatice incepe la 1 iunie si se termina la data de 30 aprilie a anului urmator anului de recolta.

Anul de piata pentru hamei incepe la data de 1 octombrie si se termina la data de 30 septembrie a anului urmator anului de recolta.

*****

ORDIN nr. 6.521 din 14 august 2008
pentru modificarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevazut in Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 de instituire a Codului vamal comunitar, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 4.999/2007

Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR-AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 20 august 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele care pot intocmi declaratii vamale in nume propriu sau prin reprezentare.

Important!
Persoanele stabilite intr-un stat tert Comunitatii pot intocmi declaratii in scris in nume propriu, prin reprezentare directa sau indirecta pentru:

a) regimurile vamale de tranzit si admitere temporara;

b) punerea in libera circulatie, antrepozit vamal, perfectionare activa, transformare sub control vamal, perfectionare pasiva, export si reexport, numai cu titlu ocazional si cu conditia ca autoritatea vamala sa considere acest lucru justificat.

Daca operatiunile vamale precizate la alin. (1) lit. b) nu au caracter ocazional, persoanele stabilite intr-un stat tert Comunitatii pot intocmi declaratii in scris numai prin reprezentare indirecta.

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Noutati Legislatie Fiscala 18 - 22 august 2008":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017

Atentie contabili!

Taxe si Impozite modificate in 2017
Noul Cod Fiscal a adus modificari majore!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017"!x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
Subiectele saptamanii

 • Plafonul de scutire de TVA se va majora de la 220.000 pana la 300.000 de lei
  • Plafonul de la care firmele trebuie sa se inregistreze in prezent in scopuri de taxa pe valoarea adaugata (TVA) urmeaza sa fie majorat pana la 300.000 lei, de la 220.000 lei cat este in prezent, in urma unui proiect adoptat in Senat. Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal va obliga astfel firmele infiintate inainte de 1 ianuarie 2017 sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA daca depasesc plafonul 220.000 de lei in perioada cuprinsa...» citeste mai departe aici

 • Raporturi de afiliere si obligativitatea intocmirea dosarului preturilor de transfer. Opinia consultantului
  • In analiza urmatoare, societatea Alfa Alfa are doi asociati care sunt frati (F1 - 90% si F2 - 10%). In plus, societatea BETA are doi asociati (F2 - 50% si Sotia (F2) - 50%). Vom vedea daca sunt afiliate cele doua societati avand in vedere ca nu depasesc 25% din valoarea partilor sociale. Persoana juridica BETA (microintreprindere platitoare de TVA la incasare) achizitioneaza materie prima pe care o factureaza societatii ALFA (contribuabil mijlociu). De asemenea, vom vedea daca trebuie intocmit...» citeste mai departe aici

 • ANAF va transmite din 22 iunie doar online popririle pe conturi
  • In Monitorul Oficial al Romaniei nr.383/ 23 mai 2017 a fost publicat OMFP nr.691/2017 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanta a actelor de executare silita si a procedurii de comunicare a acestora. Actul normativ mentionat va intra in vigoare in 30 de zile de la aparitie, adica pe 22 iunie 2017. Concret, de la acea data, comunicarea actelor de executare emise de ANAF catre banci se va face numai online, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la...» citeste mai departe aici

 • Eliminarea documentelor financiar-contabile. Cum poate proceda o societate?
  • Prin cele ce urmeaza, vom vedea care este modalitatea prin care o societate poate proceda la eliminarea registrelor si documentelor financiar-contabile al caror termen de pastrare prevazut in Ordinul 2634/2015 a expirat. Conform prezentului ordin termenul de pastrare a statelor de salarii este de 50 de ani, iar termenul de pastrare a registrelor si a celorlalte documente financiar-contabile este de 10 ani cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost...» citeste mai departe aici

 • Cresterea economica a Romaniei se datoreaza consumului pe gospodarie, nu dezvolaterii sau investitiilor
  • Dupa prezentarea raportului de tara al Romaniei din 2017, publicat la 22 februarie 2017, si care a evaluat progresele realizate de tara noastra in ceea ce priveste aplicarea recomandarilor adoptate de Consiliul European la 12 iulie 2016, in data de 14 iunie a fost prezentata actualizarea acestor recomandari pentru perioada imediat urmatoare. In prezentarea acestor recomandari in fata mass-mediei, mediului afaceri si oficialilor romani, Angela Cristea, reprezentanta CE la Bucuresti a vorbit...» citeste mai departe aici

 • Majorarea salariului minim ar trebui facuta dupa un sistem independent
  • Valentina Vasile, cercetator stiintific in cadrul Academiei Romane, a declarat la inceputul acestei saptamani ca, in opinia sa, majorarea salariului minim in Romania trebuie facuta dupa consultarea unui grup de experti in piata muncii din care sa faca parte reprezentanti ai mediului academic, ai institutiilor specializate, dar si din cadrul Institutului National de Statistica (INS) si Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala (ANAF). Potrivit Agerpres, aceasta a participat la o conferinta...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial

Atentie contabili!

Taxele si Impozitele s-au modificat in 2017!

Cititi toate schimbarile din Noul Cod Fiscal
care se aplica anul acesta!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

"Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017"!


© 2007 - 2017 RENTROP & STRATON. All rights reserved.