Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Noutati legislatie fiscala 19 - 23 octombrie 2009 - Monitorul Oficial

04-Nov-2009
3219

HOTARARE nr. 1.188 din 3 octombrie 2009


pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.164/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea intreprinderilor
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 16 octombrie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza intreprinderile care beneficiaza de ajutoare de stat care nu depasesc intr-o perioada determinata de timp plafonul prevazut de reglementarile comunitare in vigoare.
Important!
Beneficiarii ajutorului de minimis in temeiul prezentei hotarari sunt intreprinderile care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) sunt inregistrate potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, sunt incadrate in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, au sediul si isi desfasoara activitatea in Romania;
b) desfasoara activitate economica de cel putin un an;
c) pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi, anteriori datei solicitarii, nu au primit ajutoare de minimis sau, daca au primit ajutoare de minimis, acestea cumulate nu depasesc plafonul echivalent in lei cu 200.000 euro, respectiv 100.000 euro in cazul intreprinderilor care desfasoara activitate in domeniul transportului rutier;
d) la momentul solicitarii ajutorului de stat prezinta un plan de investitii care sa reflecte modul de utilizare a sumelor solicitate si un studiu tehnico-economic in care se face dovada eficientei economice a intreprinderii si a investitiei prin incadrarea in urmatorii indicatori:
┌────┬────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
│Nr. │ │ Limitele │
│crt.│ Indicatori │ indicatorului │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 1.│Rata de solvabilitate generala │ │
│ │R(SG)= Active totale/Datorii totale │ R(SG)> 1,66 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 2.│Rentabilitatea cifrei de afaceri │ │
│ │R(ca)= 100 * (Profit net/Cifra de afaceri) │ R(ca)≥ 1% │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 3.│Rata lichiditatii curente │ │
│ │R(LC)= (Active curente/Datorii curente) │ R(LC)≥ 1,00 │
└────┴────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘
e) nu inregistreaza debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;
f) nu se afla in procedura de executare silita, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare;
g) nu intra in categoria "intreprinderilor in dificultate" potrivit prevederilor cap. 2 sectiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei Europene - Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244 din 1 octombrie 2004;
h) nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul in care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate.
Studiul tehnico-economic trebuie sa cuprinda:
a) date generale: denumirea obiectului investitiei, locatia realizarii investitiei, beneficiarul investitiei;
b) descrierea intreprinderii si evolutia activitatii acesteia, incadrarea in indicatorii prevazuti la art. 2 alin. (2) lit. d);
c) prezentarea activitatii pentru care se solicita finantare si precizarea ponderii acesteia in totalul activitatilor intreprinderii;
d) descrierea activelor ce urmeaza a fi achizitionate si justificarea importantei acestora in dezvoltarea activitatii intreprinderii;
e) specificarea regimului juridic al dreptului asupra terenului pe care se va realiza investitia in active corporale referitoare la constructii cu scop industrial sau turistic, destinate realizarii activitatii pentru care se solicita finantare;
f) specificarea regimului juridic al dreptului asupra constructiei cu scop industrial sau turistic pentru care se solicita modernizare, reabilitare sau extindere;
g) valoarea totala, cu detalierea planului de investitii pe elemente de activ;
h) durata de realizare si etapele principale; graficul de realizare a investitiei, cu esalonarea costurilor;
i) evolutia situatiei financiare si a indicatorilor de performanta dupa implementarea proiectului (elementele principale ale Bilantului si Contului de profit si pierdere), plecand de la situatia financiara aprobata a ultimului exercitiu financiar;
j) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei;
k) alte elemente din care ar putea sa reiasa viabilitatea proiectului.
================================
ORDIN nr. 440 din 22 iunie 2009
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile si a contributiei publice nationale in bugetul institutiilor implicate in gestionarea si utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritoriala europeana", aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice nr. 6/136/2009
EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI LOCUINTEI Nr. 440 din 22 iunie 2009
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Nr. 2.887 din 14 octombrie 2009
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 20 octombrie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Autoritatea de management/Autoritatea comuna de management/Autoritatea nationala care transmite documentele mentionate directiei abilitate cu elaborarea proiectului de buget din Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei si, pentru informare asupra propunerilor de cheltuieli formulate, Autoritatii pentru coordonarea instrumentelor structurale si Autoritatii de certificare si plata din cadrul Ministerului Finantelor Publice.
Important!
In scopul aplicarii prevederilor art. 3-6 din Ordonanta, Ministerul Finantelor Publice desfasoara urmatoarele activitati:
a) pentru programele mentionate la lit. a) si c) din preambul, pe baza propunerilor de cheltuieli primite de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei, Autoritatea de certificare si plata din cadrul Ministerului Finantelor Publice include sumele propuse a fi alocate de la bugetul de stat la pozitia globala "Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeana", reprezentand cheltuielile aferente transferului de fonduri din conturile Ministerului Finantelor Publice in conturile Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei in cadrul caruia este constituita Unitatea de plata definita la art. 1 alin. (2) lit. m) din Ordonanta;
Pentru programele mentionate la lit. a) si c) din preambul, Autoritatea de management transmite lunar Autoritatii de certificare si plata, dupa efectuarea platii catre beneficiari de catre Unitatea de plata din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei, declaratia privind eligibilitatea cheltuielilor, dupa cum urmeaza:
a) la nivel de axa prioritara si domeniu major de interventie/masura, pentru cheltuielile efectuate de beneficiarii de proiecte in cadrul axelor prioritare, altele decat cele de asistenta tehnica;
b) la nivel de axa prioritara pentru contractele si deciziile globale de finantare semnate in anul 2009 si la nivel de axa prioritara si domeniu major de interventie/masura pentru contractele si deciziile globale de finantare semnate incepand cu anul 2010, pentru cheltuielile efectuate din fondurile aferente axelor prioritare de asistenta tehnica.
Pentru programul mentionat la lit. a) din preambul, Unitatea de plata din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei efectueaza plata catre liderii de proiect si partenerii din Romania dupa verificarea cererilor de rambursare, conform procedurilor de management financiar al programelor, la cursul InforEuro al Bancii Centrale Europene valabil in luna solicitarii controlului de catre fiecare partener, pentru moneda in care au fost efectuate cheltuielile. Rambursarea ultimei transe de plata pentru fiecare proiect se va face numai dupa certificarea cheltuielilor si inregistrarea acestora in contabilitatea Autoritatii de certificare si plata, in vederea regularizarii platilor efectuate catre liderii de proiect si partenerii din Romania prin aplicarea cursului de schimb comunicat de catre Autoritatea de certificare si plata.
Sumele acordate pentru proiecte in cadrul Programului de cooperare transfrontaliera Romania - Bulgaria 2007-2013, Programului de cooperare transfrontaliera Ungaria - Romania si Programului IPA de cooperare transfrontaliera Romania - Serbia sub forma platii in avans se deduc din sursele din care au fost acordate, procentual din valoarea fiecarei cereri de rambursare intocmite de partenerii din Romania, respectiv de catre liderii de proiect, conform contractului de cofinantare/finantare incheiat cu Autoritatea de management/Autoritatea nationala, dupa caz.
================================
ORDIN nr. 2.861 din 9 octombrie 2009
pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 20 octombrie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul prezinta interes pentru societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetaredezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice care au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara, si contabilitatea de gestiune adaptata la specificul activitatii.
Important!
Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta tuturor elementelor respective, cantitativ-valoric sau numai valoric, dupa caz, la data la care aceasta se efectueaza.
Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale fiecarei entitati, precum si a bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu, apartinand altor persoane juridice sau fizice, in vederea intocmirii situatiilor financiare anuale care trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare si a performantei entitatii pentru respectivul exercitiu financiar.
In temeiul prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, entitatile au obligatia sa efectueze inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii detinute, la inceputul activitatii, cel putin o data in cursul exercitiului financiar pe parcursul functionarii lor, in cazul fuziunii sau incetarii activitatii, precum si in urmatoarele situatii:
a) la cererea organelor de control, cu prilejul efectuarii controlului, sau a altor organe prevazute de lege;
b) ori de cate ori sunt indicii ca exista lipsuri sau plusuri in gestiune, care nu pot fi stabilite cert decat prin inventariere;
c) ori de cate ori intervine o predare-primire de gestiune;
d) cu prilejul reorganizarii gestiunilor;
e) ca urmare a calamitatilor naturale sau a unor cazuri de forta majora;
f) in alte cazuri prevazute de lege.
In cazul in care, in situatiile enumerate mai sus, sunt inventariate toate elementele de natura activelor dintr-o gestiune, aceasta poate tine loc de inventariere anuala, cu aprobarea administratorului, a ordonatorului de credite sau a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii, cu respectarea prevederilor pct. 4 alin. (4).
In baza prevederilor Legii nr. 82/1991, republicata, Ministerul Finantelor Publice poate aproba exceptii de la regula inventarierii anuale pentru unele bunuri cu caracter special aflate in administrarea institutiilor publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite.
Bunurile existente in entitate si apartinand altor entitati (inchiriate, in leasing, in concesiune, in administrare, in custodie, primite in vederea vanzarii in regim de consignatie, spre prelucrare etc.) se inventariaza si se inscriu in liste de inventariere distincte. Listele de inventariere pentru aceste bunuri trebuie sa contina informatii cu privire la numarul si data actului de predare-primire si ale documentului de livrare, precum si alte informatii utile.
Listele de inventariere cuprinzand bunurile apartinand tertilor se trimit si persoanei fizice sau juridice, romane ori straine, dupa caz, careia ii apartin bunurile respective, in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la terminarea inventarierii, urmand ca proprietarul bunurilor sa comunice eventualele nepotriviri in termen de 5 zile lucratoare de la primirea listelor de inventariere.
In caz de nepotriviri, entitatea detinatoare este obligata sa clarifice situatia diferentelor respective si sa comunice constatarile sale persoanei fizice sau juridice careia ii apartin bunurile respective, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea sesizarii.
Societatile de leasing trebuie sa solicite utilizatorilor furnizarea listelor de inventariere cu bunurile care fac obiectul contractelor de leasing. In baza datelor cuprinse in aceste liste, societatea de leasing poate calcula si inregistra ajustari pentru deprecierea imobilizarilor sau a creantelor imobilizate, dupa caz.
Evaluarea, cu ocazia inventarierii, a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se face potrivit prevederilor reglementarilor contabile aplicabile, precum si ale prezentelor norme.
Evaluarea se va efectua cu respectarea principiului permanentei metodelor, potrivit caruia modelele si regulile de evaluare trebuie mentinute, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.
La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se aplica principiul prudentei, potrivit caruia se tine seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare.
In cazul in care se constata ca valoarea de inventar este mai mare decat valoarea cu care acesta este evidentiat in contabilitate, in listele de inventariere se inscriu valorile din contabilitate.
In cazul in care valoarea de inventar a bunurilor este mai mica decat valoarea din contabilitate, in listele de inventariere se inscrie valoarea de inventar.
================================
ORDIN nr. 184 din 17 august 2009
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse, al ministrului internelor si reformei administrative si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 742/303/2.720/2007 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala lucratorilor salariati, lucratorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplaseaza in interiorul Comunitatii si ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 574 din 21 martie 1972 care stabileste modalitatile de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala lucratorilor salariati, lucratorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplaseaza in interiorul Comunitatii, in domeniul prestatiilor familiale
EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE Nr. 1.430 din 14 iulie 2009
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR Nr. 184 din 17 august 2009
MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII Nr. 5.392 din 30 septembrie 2009
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 21 octombrie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale care coordoneaza la nivel central aplicarea prevederilor Regulamentului si ale Regulamentului de aplicare si elaboreaza cadrul legislativ pentru implementarea prevederilor acestor regulamente comunitare, in domeniul prestatiilor famililale.
Important!
In vederea aplicarii prevederilor Regulamentului si ale Regulamentului de aplicare, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale reprezinta autoritatea competenta responsabila de toate regimurile de securitate sociala, cu exceptia celor din domeniul sanatatii.
In calitate de autoritate competenta, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale coordoneaza la nivel central aplicarea prevederilor Regulamentului si ale Regulamentului de aplicare si elaboreaza cadrul legislativ pentru implementarea prevederilor acestor regulamente comunitare, in domeniul prestatiilor famililale.
Incepand cu data de 1 martie 2009, organismul de legatura pentru domeniul prestatiilor sociale este Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale.
Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale, Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii au competente in aplicarea Regulamentului si a Regulamentului de aplicare, in domeniul prestatiilor familiale.
Institutiile competente la nivel teritorial in ceea ce priveste plata pe teritoriul Romaniei a prestatiilor familiale sunt agentiile judetene pentru prestatii sociale, respectiv Agentia pentru Prestatii Sociale a Municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii teritoriale.
In domeniul prestatiilor familiale, prevederile Regulamentului si ale Regulamentului de aplicare se aplica salariatilor sau persoanelor care desfasoara activitati independente care se afla ori s-au aflat sub incidenta legislatiei din unul sau mai multe state membre si care sunt cetateni ai unuia din statele membre sau sunt persoane apatride sau refugiati cu resedinta pe teritoriul unuia din statele membre, precum si membrilor familiilor acestora.
In baza prevederilor Regulamentului, ale Regulamentului de aplicare si ale legislatiei romane, persoanele prevazute la alin. (1) pot beneficia de urmatoarele prestatii familiale:
a) alocatia de stat pentru copii;
b) indemnizatia pentru cresterea copilului sau, dupa caz, stimulentul lunar;
c) indemnizatiile lunare pentru cresterea copilului cu handicap.
Orice lucrator migrant, cetatean roman sau cetatean strain, care desfasoara o activitate salariala sau independenta in Romania, conform prevederilor legale in vigoare, are dreptul la prestatii familiale in Romania, indiferent de locul de resedinta al membrilor sai de familie.
Prestatiile familiale pentru lucratorii migranti care desfasoara o activitate profesionala in Romania, precum si pentru lucratorii migranti aflati in somaj pe teritoriul Romaniei sunt acordate de catre agentiile teritoriale, in conditiile stabilite de legislatia romana in vigoare si in conformitate cu prevederile Regulamentului si ale Regulamentului de aplicare.
In cazul in care o persoana a beneficiat de prestatii pe teritoriul unui stat membru pe parcursul unei perioade in care avea dreptul la prestatii in baza legislatiei altui stat membru, institutia competenta cu plata prestatiilor familiale poate solicita prestatiile datorate persoanei respective, daca are dreptul legal, si poate cere institutiei oricarui alt stat membru debitoare de prestatii in favoarea acestei persoane sa retina suma platita cu titlu de prestatie din sumele pe care aceasta le plateste persoanei mentionate.
================================
ORDIN nr. 467 din 13 octombrie 2009
privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere in centrele rezidentiale pentru persoane cu handicap, precum si a nivelului contributiei lunare de intretinere datorate de adultii cu handicap asistati in centre sau de sustinatorii acestora
EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele cu handicap stabilindu-se costul mediu lunar in centrele de intretinere.
Important!
Costul mediu lunar de intretinere in centrele rezidentiale pentru persoane cu handicap se stabileste anual de catre Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap, la nivelul cheltuielilor medii lunare ale anului precedent, si cuprinde cheltuielile de personal si cheltuielile cu bunuri si servicii.
Se stabileste costul mediu lunar de intretinere in centrele rezidentiale pentru persoane cu handicap in valoare de 2.059 lei.
Nivelul contributiei lunare de intretinere datorate de adultii cu handicap asistati in centre sau de sustinatorii acestora se stabileste anual de catre Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap, la nivelul cheltuielilor medii lunare ale anului precedent, si cuprinde cheltuielile de hrana, intretinere si gospodarie, obiecte de inventar, echipament si cazarmament.
Se stabileste nivelul contributiei lunare de intretinere datorate de adultii cu handicap asistati in centre sau de sustinatorii acestora la suma de 602 lei.
================================
ORDIN nr. 639 din 15 octombrie 2009
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 1.210/2009 privind reglementarea unor masuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura
EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, care gestioneaza sumele alocate temporar din venituri din privatizare.
Important!
M.A.P.D.R. vireaza sumele incasate potrivit prevederilor alin. (1) in contul 54.04.03.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand prefinantare si fonduri in cazul indisponibilitatilor temporare F.E.G.A.", cod IBAN RO51TREZ70054040331xxxxx, CUI 16517187, deschis pe numele Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, denumita in continuare A.P.I.A., la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti. Din sumele astfel incasate A.P.I.A. efectueaza platile corespunzatoare in conturile beneficiarilor schemei de plata unica directa pe suprafata.
A.P.I.A., ca autoritate responsabila pentru implementarea schemei de plata unica directa pe suprafata, avand ca sursa de finantare Fondul European de Garantare Agricola (F.E.G.A.), centralizeaza cererile de plata depuse de beneficiarii platilor, prevazuti la art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 1.210/2009, iar dupa verificarea si certificarea acestora, solicita M.A.P.D.R. sumele necesare efectuarii platii avansurilor, conform anexei nr. 1a). A.P.I.A. transmite aceasta solicitare spre stiinta Ministerului Finantelor Publice - Directia generala de trezorerie si datorie publica.
Ministerul Finantelor Publice, denumit in continuare M.F.P., vireaza sumele, esalonat, in termen de 5 zile lucratoare de la data fiecarei solicitari a M.A.P.D.R., pana la concurenta sumei de 1.800.000 mii lei, in contul M.A.P.D.R. mentionat la art. 1 alin. (1). Pentru respectarea prevederilor art. 2 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 1.210/2009, solicitarea sumelor de catre M.A.P.D.R. va fi insotita de avizul Directiei generale de programare bugetara din cadrul M.F.P.
Avizul Directiei generale de programare bugetara din cadrul M.F.P. se va acorda pe baza documentului privind fundamentarea si utilizarea fondurilor aprobate M.A.P.D.R. la titlul VIII "Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare", articolul 56.06 "Programe din Fondul European de Garantare Agricola", aprobat de ordonatorul principal de credite.
================================
ORDIN nr. 1.825 din 14 octombrie 2009
privind modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de distributie a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.652/2007
EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 21 octombrie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza Ministerului Economiei si Finantelor, care, in calitate de autoritate contractanta, constituie Colectivul de coordonare si supervizare pentru atribuirea contractelor de concesiune, numit prin ordin al ministrului economiei si finantelor.
Important!
Colectivul va publica anuntul privind organizarea licitatiei publice deschise in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, Achizitii publice, cu cel putin 30 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, si pe site-ul Ministerului Economiei, in cel mult doua zile lucratoare de la publicarea anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei."
Concesionarul are obligatia ca, in termen de 70 de zile de la data semnarii contractului de concesiune, sa depuna cu titlu de garantie a platii redeventei o scrisoare de garantie bancara neconditionata, valoarea acesteia reprezentand o cota-parte din redeventa datorata catre concedent pentru primul an de activitate.
In cazul depasirii cu 30 de zile a scadentei de plata, redeventa si penalitatile aferente se vor incasa din garantia constituita conform pct. 6.4, cu instiintarea prealabila a concesionarului in acest sens.
Concesionarul are obligatia de a reconstitui garantia depusa conform pct. 6.4, in cazul executarii acesteia, in termen de 30 de zile calendaristice.
In termen de maximum 20 de zile de la data semnarii contractului de concesiune, concesionarul va prezenta concedentului scrisoarea de garantie bancara de buna executie pentru garantarea investitiilor asumate, in cuantum de 3% din valoarea totala a investitiei, avand valabilitate pentru toata perioada de realizare a investitiei.
In cazul in care concesionarul nu face dovada realizarii programului de investitii la care s-a obligat prin angajamentul investitional, la termenele expres mentionate in graficul fizic si valoric, din culpa sa, acesta va fi notificat de catre concedent si va fi de drept pus in intarziere, cu acordarea unei perioade de gratie de 30 de zile, dupa aceasta perioada datorand penalitati de 0,1% pe fiecare zi de intarziere, calculate la valoarea investitiei nerealizate conform graficului. Plata penalitatilor nu il exonereaza pe concesionar de realizarea investitiilor angajate, cu exceptia situatiei in care solicita expres incetarea contractului.
================================
ORDIN nr. 2.905 din 16 octombrie 2009
pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 490/2006 privind nivelul comisioanelor percepute de catre Trezoreria Statului pentru diverse servicii prestate la solicitarea institutiilor de credit, operatorilor economici si institutiilor publice finantate integral din venituri proprii
EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza institutiilor de credit, operatorilor economici si institutiilor publice finantate integral din venituri proprii care platesc comisioane catre Trezoreria Statului.
Important!
Plata comisioanelor prevazute la pct. 1 din anexa se efectueaza de catre institutiile de credit, in primele 5 zile lucratoare ale lunii curente pentru luna precedenta, in contul de venituri al bugetului Trezoreriei Statului 70.36.09.50 "Venituri ale bugetului Trezoreriei Statului - Alte venituri", cod IBAN RO47TREZ99970360950XXXXX, cod de identificare fiscala 8609468, deschis la Trezoreria operativa centrala din cadrul Ministerului Finantelor Publice.
================================
REGULAMENT nr. 20 din 13 octombrie 2009
privind institutiile financiare nebancare
EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 21 octombrie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza institutiile financiare nebancare, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale institutiilor financiare, persoane juridice straine.
Important!
Solicitantii trebuie sa sustina cu documente informatiile furnizate Bancii Nationale a Romaniei.
Banca Nationala a Romaniei poate verifica informatiile furnizate, prin solicitarea de documente suplimentare si/sau prin obtinerea unei confirmari din partea altor autoritati nationale sau straine, dupa caz.
Banca Nationala a Romaniei poate solicita in mod expres documente in completarea documentelor remise initial sau prin care sa se aduca modificari acestora, stabilind termenele in care aceste documente trebuie prezentate.
In cazul in care documentatia este incompleta sau/si prezinta deficiente, solicitantul are obligatia sa remedieze aceste aspecte in termenul stabilit de Banca Nationala a Romaniei.
Datele personale solicitate potrivit cerintelor prezentului regulament vor fi prelucrate de Banca Nationala a Romaniei in indeplinirea obligatiilor care ii revin acesteia potrivit dispozitiilor legale in vigoare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, in calitate de operator de date cu caracter personal.
Institutiile financiare nebancare trebuie sa dispuna in permanenta de un capital social situat cel putin la nivelul echivalentului in moneda nationala al sumei de 200.000 euro, respectiv de 3.000.000 euro in cazul institutiilor financiare nebancare care au inclus in obiectul de activitate acordarea de credite ipotecare.
Valoarea minima a capitalului social al institutiilor financiare nebancare ce desfasoara mai multe tipuri de activitati de creditare se va situa cel putin la nivelul prevazut pentru activitatea de creditare cu cea mai mare cerinta de capital dintre cele inscrise in obiectul de activitate.
Pentru determinarea incadrarii in cerinta privind nivelul minim al capitalului social, in echivalent euro, se va utiliza cursul pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru data efectuarii subscrierii si varsarii acestuia.
Pentru fiecare dintre actionari, persoane juridice, cu exceptia institutiilor reglementate si supravegheate prudential de Banca Nationala a Romaniei, se prezinta urmatoarele documente:
a) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comertului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similara din tara de origine, care sa ateste cel putin denumirea, sediul social, data inmatricularii, persoanele imputernicite legal sa reprezinte persoana juridica si obiectul de activitate al acesteia;
b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritatile competente din tara de origine, potrivit legislatiei din statul respectiv;
c) declaratia al carei model este prevazut in anexa nr. 2a, completata si semnata de aceste persoane.
Pentru fiecare dintre actionari, persoane fizice, se prezinta urmatoarele documente:
a) copia actului de identitate, a carei conformitate cu originalul va fi certificata de titularul actului de identitate;
b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritatile competente din tara in care are stabilit/stabilita domiciliul/resedinta;
c) declaratia al carei model este prevazut in anexa nr. 2a, completata si semnata de aceste persoane.
Criteriile pentru inscrierea in Registrul special a institutiilor financiare nebancare inscrise in Registrul general si limitele aferente acestora sunt:
a) nivelul cumulat al capitalurilor proprii si surselor imprumutate pe baza contractelor de imprumut/finantare existente in sold sa fie de minimum 50.000.000 lei;
b) nivelul cumulat al creditelor/finantarilor acordate si angajamentelor asumate existente in sold sa fie de minimum 25.000.000 lei.
Inscrierea institutiilor financiare nebancare in Registrul special se efectueaza de catre Directia reglementare si autorizare din cadrul Bancii Nationale a Romaniei in situatia in care Directia supraveghere constata ca, pentru 3 perioade de raportare trimestriala succesive, sunt indeplinite cumulativ limitele aferente celor doua criterii prevazute la alin. (1).
================================
LEGE nr. 324 din 20 octombrie 2009
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 46/2009 privind imbunatatirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 22 octombrie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza toti contribuabilii care au obligatia achitarii contributiilor fiscale si care beneficiaza si de inlesniri din partea organelor fiscale.
Important!
Debitorii care au beneficiat de inlesniri la plata obligatiilor fiscale restante acordate in baza reglementarilor legale in materie beneficiaza de mentinerea inlesnirilor pentru sumele ramase de plata, cu toate efectele prevazute de lege, in situatia in care sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) pana la data de 30 septembrie 2008 au respectat termenele de plata si conditiile de mentinere a valabilitatii inlesnirilor la plata acordate in baza prevederilor legale in materie;
b) depun la organul fiscal competent in a carui administrare fiscala se afla, conform legii, pana cel tarziu la data de 30 noiembrie 2009 inclusiv, o cerere prin care solicita mentinerea efectelor inlesnirilor la plata, precum si o cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice. In certificatele de atestare fiscala pentru persoane juridice organele fiscale emitente vor mentiona distinct atat sumele ramase de plata din esalonarile la plata acordate in baza reglementarilor legale in materie, cat si celelalte obligatii fiscale care nu au facut obiectul acestor inlesniri la plata in cadrul bugetului pentru care a fost aprobata inlesnirea, cu exceptia celor prevazute la alin. (9);
c) pana la data de 25 decembrie 2009 inclusiv fac dovada stingerii, prin orice modalitate prevazuta de lege, a sumelor restante cuprinse in rate si neachitate pana la aceasta data, precum si a altor obligatii fiscale decat cele care au facut obiectul inlesnirilor la plata in cadrul bugetului pentru care a fost aprobata inlesnirea la plata, cu termene de plata pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala mentionate in acesta;
d) fac dovada constituirii garantiei prevazute la alin. (7), dupa caz;
e) acordarea initiala a inlesnirilor la plata s-a realizat cu respectarea legislatiei in domeniul ajutorului de stat.
Pentru sumele restante si care urmeaza sa fie platite pana la data de 25 decembrie 2009 se datoreaza majorari de intarziere in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. Acestea se comunica de catre organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie 2010 si se achita nu mai tarziu de data de 31 martie 2010.
Obligatiile fiscale principale si accesorii constatate de catre organele de inspectie fiscala competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala ulterior emiterii certificatului de atestare fiscala se achita in cel mult 90 de zile de la termenul scadent, dar nu mai tarziu de data de 25 decembrie a fiecarui an fiscal.
Pentru debitorii care depun cererea prevazuta la alin. (1), masurile de executare silita se suspenda in perioada cuprinsa intre data depunerii si data solutionarii cererii debitorului.
Organul fiscal de administrare competent, conform legii, va solutiona cererea de mentinere a valabilitatii inlesnirii la plata prevazuta la alin. (1) in termen de 45 de zile de la data inregistrarii acesteia. In situatia in care este necesara completarea documentatiei in vederea punerii in aplicare a prezentului articol, termenul de 45 de zile se calculeaza de la data depunerii intregii documentatii.
Organul fiscal de administrare competent conform legii va comunica:
a) graficele de esalonare refacute pentru sumele ramase de plata, fara a se depasi termenul de finalizare a inlesnirii la plata aprobata initial;
b) cuantumul sumelor scutite la plata ca urmare a producerii efectelor inlesnirilor la plata acordate initial.
In cazul in care garantia constituita la inceputul acordarii inlesnirii la plata s-a utilizat pentru stingerea creantelor fiscale, debitorul are obligatia constituirii unei noi garantii pentru sumele ramase de plata, pana la urmatorul termen de plata din noul grafic de esalonare. Garantiile pot fi constituite prin consemnarea de mijloace banesti la o unitate a Trezoreriei Statului in a carei raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului sau sub forma unei scrisori de garantie bancara.
Beneficiaza de toate efectele juridice ale inlesnirilor la plata debitorii care achita anticipat pana la data de 25 decembrie 2009 ratele din graficul de esalonare, dar nu au indeplinit celelalte conditii de mentinere a valabilitatii inlesnirilor la plata, fara a mai fi necesara constituirea garantiei prevazute la alin. (7), cu exceptia debitorilor pentru care contractul de vanzare-cumparare de actiuni a fost desfiintat din vina cumparatorului.
Debitorii care se incadreaza in prevederile alin. (1) nu datoreaza obligatii fiscale accesorii aferente obligatiilor fiscale care au facut obiectul scutirilor la plata, de la data nerespectarii conditiilor legale de mentinere a valabilitatii inlesnirilor la plata si pana la data solutionarii cererii, cu exceptia celor deja stinse de catre debitori, care nu se restituie si nu se compenseaza.
In cazul in care se constata ca de la data nerespectarii conditiilor de mentinere a valabilitatii inlesnirilor la plata pana la data solutionarii cererii s-au incasat sume reprezentand impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv obligatii fiscale accesorii aferente, prin plata, compensare, executare silita si alte modalitati prevazute de reglementarile legale in materie si care sunt cuprinse in suma care face obiectul esalonarii la plata, debitorii vor achita ratele esalonate pana la concurenta sumelor ramase de plata, iar in cazul in care sunt cuprinse in suma care face obiectul scutirii la plata, acestea nu se restituie si nu se compenseaza.
Prevederile alin. (1)-(10) si (12) se aplica in mod corespunzator si pentru debitorii care au beneficiat de inlesniri la plata obligatiilor reprezentand creante proprii ale institutiilor publice implicate in procesul de privatizare, precum si creante fiscale sau de alta natura preluate in vederea recuperarii de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.
In cazul institutiilor publice implicate in procesul de privatizare care au acordat inlesniri la plata obligatiilor restante din cele prevazute la alin. (11), sumele de plata vor fi stabilite prin notificare a institutiei publice.
================================
CIRCULARA nr. 39 din 15 octombrie 2009
privind punerea in circulatie, in scop numismatic, a unei monede dedicate aniversarii a 1.900 de ani de la inaugurarea monumentului de la Adamclisi
EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 22 octombrie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele care colectioneaza emisiuni ale Bancii Nationale a Romaniei cu scop aniversar.
Important!
In conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, Banca Nationala a Romaniei va pune in circulatie, in scop numismatic, incepand cu data de 21 octombrie 2009, o moneda din argint dedicata aniversarii a 1.900 de ani de la inaugurarea monumentului de la Adamclisi.
Caracteristicile monedei din argint sunt urmatoarele:
- valoare nominala: 10 lei;
- forma: rotunda;
- diametru: 37 mm;
- metal: argint;
- titlu: 999 la mie;
- greutate: 31,103 g;
- calitate: proof;
- margine: zimtata.
Aversul prezinta, in jumatatea superioara, stema Romaniei, valoarea nominala - 10 LEI si inscriptia semicirculara "ROMANIA"; in jumatatea inferioara, 3 metope infatisand imagini ale razboiului dintre romani si daci, iar dedesubt anul emisiunii - 2009.
Reversul prezinta, in prim-plan, portretul imparatului roman Traian si inscriptia semicirculara cu numele acestuia, iar in plan secund, monumentul triumfal de la Adamclisi; sus si jos, inscriptiile "TROPAEUM TRAIANI" si "1900 DE ANI".
Punerea in circulatie, in scop numismatic, a monedelor din argint din emisiunea dedicata aniversarii a 1.900 de ani de la inaugurarea monumentului de la Adamclisi se realizeaza prin sucursalele Bucuresti, Cluj, Iasi si Timis ale Bancii Nationale a Romaniei.

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Noutati legislatie fiscala 19 - 23 octombrie 2009 - Monitorul Oficial":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Codul Fiscal 2019 - MODIFICARI la DEDUCERILE pentru autoturisme

Atentie contabili!

Autoturisme pe firma - deducerea cheltuielilor in 2019​
Cititi si respectati modificarile din Codul Fiscall

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
Codul Fiscal 2019 - MODIFICARI la DEDUCERILE pentru autoturisme


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
Subiectele saptamanii

© 2007 - 2019 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Autoturisme pe firma - deducerea cheltuielilor in 2019​
Cititi si respectati modificarile din Codul Fiscal

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
Codul Fiscal 2019 - MODIFICARI la DEDUCERILE pentru autoturisme

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016