Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Noutati Legislatie Fiscala 21 - 25 iulie 2008

30-Iul-2008
2577

HOTARARE nr. 742 din 9 iulie 2008


privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 31/2003
Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 17 iulie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza contribuabilii care au dreptul sa solicite si sa obtina certificate de cazier fiscal.

Important!
Cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal va fi insotita de dovada platii taxei, prevazuta de lege.

Faptele care se inscriu in cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislatiei in vigoare sunt cuprinse in anexa modificata de acest act normativ.

Imprumuturi, dobanzi si decontari cu asociatii
Imprumuturi, dobanzi si decontari cu asociatii
Vezi detalii
Contabilitatea stocurilor. Ghid practic
Contabilitatea stocurilor. Ghid practic
Vezi detalii
Consilier Institutiile Statului in Control
Consilier Institutiile Statului in Control
Vezi detalii

Sanctiuni!
Fapta contribuabilului care, cu intentie, nu reface documentele de evidenta contabila distruse, in
termenul inscris in documentele de control, desi acesta putea sa o faca se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 30.000 lei.

Refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente, dupa ce a fost somata de 3 ori, documentele legale si bunurile din patrimoniu, in scopul impiedicarii verificarilor financiare, fiscale sau vamale se sanctioneaza cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau amenda.

*****

ORDIN nr. 89 din 17 iulie 2008
privind aprobarea Regulamentului nr. 6/2008 pentru modificarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 16/2005 privind piata secundara a titlurilor de stat organizata ca piata
reglementata
Emitent: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 21 iulie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza institutiile de credit din Romania, autorizate de Banca Nationala a Romaniei sau
sucursala din Romania a unei institutii de credit, autorizate intr-un stat membru, avizate de C.N.V.M. pentru activitatea de depozitare.

Important!
Piata reglementata in cadrul careia se tranzactioneaza titluri de stat functioneaza in conformitate cu
Regulamentul nr. 2/2006 privind pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2006, cu modificarile ulterioare, precum si cu reglementarile emise de operatorul de piata care administreaza piata reglementata, aprobate de C.N.V.M.

Piata reglementata in cadrul careia se tranzactioneaza titluri de stat functioneaza in conformitate cu Regulamentul nr. 2/2006 privind pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2006, cu modificarile ulterioare, precum si cu reglementarile emise de operatorul de piata care administreaza piata reglementata, aprobate de C.N.V.M.

Operatiunile de registru, depozitare, compensare si decontare a tranzactiilor cu titluri de stat efectuate pe o piata reglementata se realizeaza de catre depozitarul central, autorizat in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale reglementarilor emise de C.N.V.M., in conformitate cu regulile acestuia.

Operatiunile de registru pentru titlurile de stat se pot realiza si de catre alte entitati, in baza unui contract/acord privind activitatea de registru, incheiat, in conditiile legii, cu Emitentul titlurilor de stat si cu depozitarul central prevazut la alin. (1).

*****

ORDIN nr. 2.200 din 18 iulie 2008
privind stabilirea procedurii de selectie a institutiei/institutiilor de credit la care Ministerul Economiei si
Finantelor va deschide conturi de corespondent in valuta
Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iulie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza institutiile de credit la care Ministerul Economiei si Finantelor deschide conturi in
vederea efectuarii de plati si incasari in valuta.

Important!
Contractarea serviciilor financiare pentru deschiderea conturilor de corespondent in valuta ale
Ministerului Economiei si Finantelor la o institutie de credit/institutii de credit, in vederea efectuarii de plati si incasari in valuta, se realizeaza prin parcurgerea urmatoarelor etape:

1. stabilirea comisiei de evaluare a institutiei/institutiilor de credit la care se vor deschide conturi de corespondent in valuta;

2. elaborarea notei justificative pentru aprobarea procedurii utilizate in vederea selectarii institutiei/institutiilor de credit la care Ministerul Economiei si Finantelor urmeaza sa deschida conturi de corespondent in valuta si care sa ofere servicii financiare in acest sens, in vederea efectuarii de plati si incasari in valuta, aprobata de ordonatorul principal de credite;

3. elaborarea si publicarea in SEAP (Sistemul electronic de achizitii publice), in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, precum si in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anuntului de participare, prin care se solicita institutiilor de credit interesate depunerea candidaturii. Anuntul va contine criteriile de preselectie, regulile aplicabile, precum si numarul minim si maxim al candidatilor preselectati.

Termenul-limita de depunere a ofertelor este de 21 de zile calendaristice de la data publicarii anuntului de participare;

4. analizarea candidaturilor primite in termenul specificat in anuntul de participare de catre comisia de evaluare din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, avand in vedere cerintele de calificare si o serie de criterii si caracteristici relevante din punctul de vedere al scopului propus, precum si intocmirea "listei scurte";

5. prezentarea "listei scurte" guvernului spre informare, cu fundamentarea motivelor care au stat la baza realizarii selectiei intermediare;

*****

HOTARARE nr. 29 din 30 iunie 2008
pentru aprobarea Normei nr. 16/2008 privind sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2008 a entitatilor
autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
Emitent: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 22 iulie 2008

Pe cine vizeaza?
Prezenta norma se aplica de catre urmatoarele categorii de entitati:

a) administratori de fonduri de pensii facultative si/sau fonduri de pensii administrate privat care sunt societati de pensii infiintate potrivit prevederilor legale in vigoare;

b) fonduri de pensii facultative si fonduri de pensii administrate privat, denumite in continuare fonduri de pensii;

c) administratori de fonduri de pensii facultative care sunt societati de asigurare si societati de administrare a investitiilor pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii;

d) brokerii de pensii private.

Important!
Entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisie au obligatia sa intocmeasca si sa
depuna la Comisie si, dupa caz, la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor raportari contabile la 30 iunie 2008, care cuprind urmatoarele formulare, in functie de specificul fiecarei categorii de entitati:

a) pentru administratorii de fonduri de pensii facultative si fonduri de pensii administrate privat care sunt societati de pensii autorizate, reglementate si supravegheate de Comisie:

(i) situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10), conform anexei nr. 2;

(ii) contul de profit si pierdere (cod 20), conform anexei nr. 3;

(iii) date informative (cod 30), conform anexei nr. 4;

b) pentru fondurile de pensii facultative si fondurile de pensii administrate privat, administratorii acestora vor intocmi:

(i) situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10), conform anexei nr. 5;

(ii) situatia veniturilor si cheltuielilor (cod 20), conform anexei nr. 6;

c) pentru administratorii de fonduri de pensii facultative care sunt societati de asigurare si societati de administrare a investitiilor pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii:

(i) situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, conform anexei nr. 7;

(ii) situatia veniturilor si cheltuielilor, conform anexei nr. 8;

d) pentru brokerii de pensii private care sunt societati comerciale nou-infiintate si care sunt autorizate de catre Comisie pentru a desfasura activitatea de marketing a fondurilor de pensii administrate privat si/sau a fondurilor de pensii facultative se vor intocmi:

(i) situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10), conform anexei nr. 2;

(ii) contul de profit si pierdere (cod 20), conform anexei nr. 3;

(iii) date informative (cod 30), conform anexei nr. 4.

Formularul "Contul de profit si pierdere" sau "Situatia veniturilor si cheltuielilor", dupa caz, cuprinde totalitatea veniturilor realizate, a cheltuielilor efectuate, precum si rezultatele financiare obtinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri si cheltuieli cuprinse in balanta de verificare la 30 iunie 2008.

Datele care se raporteaza in formularul "Contul de profit si pierdere", respectiv "Situatia veniturilor si cheltuielilor" sunt cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare.

Administratorii de fonduri de pensii facultative si fonduri de pensii administrate privat care sunt societati de pensii inscriu in formularul "Contul de profit si pierdere" (anexa nr. 3), la randul 12 "Salarii si indemnizatii", toate cheltuielile reprezentand drepturi salariale.

Administratorii de fonduri de pensii facultative si de fonduri de pensii administrate privat care sunt societati de asigurare si societati de administrare a investitiilor inscriu in formularul "Situatia veniturilor si cheltuielilor" (anexa nr. 8), la randul 9 "Salarii si indemnizatii", toate cheltuielile reprezentand drepturi salariale.

La aceleasi randuri din anexele mentionate in paragrafele de mai sus se va cuprinde si contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor in baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste informatii sunt prezentate, de asemenea, la randul 25 din anexa nr. 4 "Date informative" (cod 30).

Raportarile contabile la 30 iunie 2008, precum si declaratiile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisie prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) se vor depune la Comisie pana cel tarziu la 15 august 2008.

Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, entitatile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) si d) vor depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor un exemplar al raportarilor contabile la 30 iunie 2008 pana cel tarziu la 15 august 2008.

Entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisie care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la sfarsitul exercitiului financiar, precum si cele care se afla in curs de lichidare vor depune la Comisie si la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor, dupa caz, o declaratie pe propria raspundere, conform art. 13, pana cel tarziu la 15 august 2008.

*****

HOTARARE nr. 717 din 2 iulie 2008
pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice, a criteriilor de selectie-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilitati publice si a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor
comunitare de utilitati publice
Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 18 iulie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati
Publice, unitatile administrative-teritoriale, precum si operatorii care asigura serviciile de utilitati publice.

Important!
Furnizarea/prestarea serviciilor comunitare de utilitati publice in modalitatea gestiunii delegate se
stabileste prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, in functie de natura si starea serviciului, de necesitatea asigurarii celui mai bun raport pret/calitate, de interesele actuale si de perspectiva ale unitatilor administrativteritoriale, precum si de marimea si complexitatea sistemelor de utilitati publice.

Delegatarul asigura elaborarea si aproba un studiu de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum si documentatia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii.

Studiul de oportunitate reprezinta analiza tehnicoeconomica si de eficienta a costurilor de operare pentru furnizarea/prestarea serviciului/activitatii/activitatilor, precum si pentru administrarea si exploatarea sistemelor de utilitati publice aferente si cuprinde cel putin urmatoarele elemente:

a) identificarea serviciului/activitatii, a ariei teritoriale si a sistemului a carui gestiune urmeaza sa fie delegata;

b) situatia economico-financiara actuala a serviciului;

c) investitiile considerate necesare pentru modernizarea, imbunatatirea calitativa si cantitativa, precum si a conditiilor sociale si de mediu si extinderea serviciului;

d) motivele de ordin economico-financiar, social si de mediu, care justifica delegarea gestiunii;

e) nivelul minim al redeventei, dupa caz;

f) durata estimata a contractului de delegare.

In scopul evaluarii ofertelor prezentate in cazul procedurii de licitatie publica deschisa si de negociere directa delegatarul are obligatia de a numi, prin hotarare, o comisie de evaluare formata din membri si membri de rezerva.

Numarul membrilor comisiei de evaluare trebuie sa fie impar.Membrii comisiei de evaluare, precum si membrii de rezerva vor fi, de regula, specialisti in domeniul furnizarii/prestarii serviciilor comunitare de utilitati publice, tehnic, economic si juridic.

Presedintele si secretarul comisiei de evaluare sunt numiti de catre delegatar dintre membrii comisiei de evaluare.

Presedintele si secretarul comisiei de evaluare au calitatea de membri in comisie.
Inainte de inceperea sedintei de evaluare, membrii comisiei de evaluare sunt obligati sa dea o declaratie
pe propria raspundere privind compatibilitatea, impartialitatea si confidentialitatea, care se va pastra la dosarul delegarii.

Declaratiile se depun la secretarul comisiei de evaluare, care le prezinta presedintelui acesteia.

In caz de incompatibilitate sau de imposibilitate de prezentare, membrul comisiei de evaluare aflat intr-o astfel de situatie va fi inlocuit de indata cu unul dintre membrii de rezerva numiti in conditiile alin. (1).

Documentatia privind organizarea si derularea procedurii de atribuire a unui contract de delegare a gestiunii serviciului/activitatii cuprinde, in cazul licitatiei publice deschise si al negocierii directe, cel putin urmatoarele documente:

a) studiul de oportunitate;

b) hotararea delegatarului de stabilire a modalitatii de gestiune a serviciului;

c) proiectul contractului de delegare;

d) caietul de sarcini al serviciului elaborat si aprobat conform Caietului de sarcini-cadru;

e) regulamentul serviciului elaborat si aprobat conform Regulamentului-cadru;

f) cerintele privind eligibilitatea;

g) criteriile de selectie a ofertelor elaborate si aprobate conform criteriilor de selectie-cadru;

h) raspunsurile la clarificari, dupa caz.

*****

ORDIN nr. 12 din 10 iulie 2008
pentru punerea in aplicare a Normelor privind procedura de intocmire si eliberare a documentului de
introducere in reparatie a vehiculelor
Emitent: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 23 iulie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza asiguratorii/societatile din domeniul asigurarilor ori societatile specializate si
mandatate in serviciile de constatare si lichidare a daunelor care solutioneaza dosare de dauna si elibereaza documente de introducere in reparatie a vehiculelor, in cazul in care asiguratii detin o asigurare facultativa Casco valabila.

Important!
Documentul de introducere in reparatie a vehiculelor constituie actul in baza caruia unitatile autorizate
de profil permit introducerea vehiculului in procesul de reparatie.

a) Documentul de introducere in reparatie a vehiculelor are o serie unica compusa din: numarul unic din Registrul asiguratorilor si brokerilor de asigurare, indicativul abreviat al judetului in care a fost emis documentul in formatul a doua campuri si o serie numerica formata din 8 campuri.

b) Documentul de introducere in reparatie a vehiculelor este un formular care poate fi emis direct din sistemul informatic propriu al fiecarui asigurator ori poate fi tiparit, fiecare formular regasindu-se in doua exemplare, original si copie. Asiguratorii autorizati sa practice asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, precum si cei care practica asigurari facultative pentru vehicule sunt obligati sa emita/tipareasca formularul care va contine in mod obligatoriu cel putin informatiile cuprinse in modelul prezentat in anexa nr. 2.

In cazul in care sunt tiparite, formularele se distribuie de catre asiguratori unitatilor teritoriale ori persoanelor mandatate sa desfasoare astfel de activitati in numele si pentru asiguratorul respectiv.

Originalul documentului de introducere in reparatie a vehiculelor se inmaneaza solicitantului, iar copia ramane la asigurator pentru arhivare. Documentele tiparite, inclusiv cele care sunt emise direct din sistemul IT propriu alasiguratorului/societatii din domeniul asigurarilor se inseriaza intr-o plaja de numere stabilita de asigurator, cu respectarea prevederilor art. 6 lit. a). In toate cazurile, este interzisa emiterea de catre asiguratori, societatile din domeniul asigurarilor ori de cele care sunt specializate in servicii de constatare si lichidare a daunelor a unor documente de introducere in reparatie a vehiculelor care sa aiba aceleasi serie si numar, nerespectandu-se caracterul de unicitate al documentului.

*****

LEGE nr. 158 din 18 iulie 2008
privind publicitatea inselatoare si publicitatea comparativa
Emitent: PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza comerciantilor prevazand masuri pentru protectia acestora impotriva publicitatii
inselatoare si a consecintelor defavorabile ale acesteia.

Important!
Pentru a determina daca publicitatea este inselatoare trebuie sa se ia in considerare toate aspectele
acesteia, in special orice informatie continuta de aceasta cu privire la:

a) caracteristicile bunurilor sau serviciilor, cum sunt: disponibilitatea, natura, modul de executie, compozitia, metoda si data fabricatiei bunurilor ori a prestarii serviciilor, daca acestea corespund scopului lor, destinatia, cantitatea, parametrii tehnico-functionali, originea geografica sau comerciala, rezultatele asteptate ca urmare a utilizarii lor ori rezultatele si caracteristicile esentiale ale testelor sau ale controalelor efectuate asupra bunurilor ori a serviciilor;

b) pretul sau modul de calcul al pretului si conditiile in care se distribuie bunurile ori se presteaza serviciile;

c) natura, atributiile si drepturile comerciantului care isi face publicitate, cum ar fi: identitatea si bunurile sale, calificarile si detinerea drepturilor de proprietate industriala, comerciala sau intelectuala ori premiile si distinctiile acestuia.

In vederea combaterii si stoparii publicitatii inselatoare si a respectarii dispozitiilor privind publicitatea comparativa, persoanele fizice si juridice, asociatiile si organizatiile care au un interes legitim pot sa sesizeze Ministerul Economiei si Finantelor sau, dupa caz, Consiliul National al Audiovizualului.

La sesizarea persoanelor prevazute la alin. (1) sau din oficiu, Ministerul Economiei si Finantelor, prin reprezentantii sai, constata incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 4 si 6 si aplica sanctiunile corespunzatoare.

Sesizarea adresata Ministerului Economiei si Finantelor poate fi indreptata:

a) impotriva unuia sau a mai multor comercianti din acelasi sector economic;

b) impotriva responsabilului de cod, in cazul in care respectivul cod incurajeaza nerespectarea dispozitiilor legale in materie.

Sanctiuni!
Nerespectarea de catre comercianti a prevederilor art. 4 si 6 constituie contraventii si se sanctioneaza
cu amenda de la 3.000 lei la 30.000 lei.
Constatarea si aplicarea sanctiunilor se fac de reprezentantii Ministerului Economiei si Finantelor.

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Noutati Legislatie Fiscala 21 - 25 iulie 2008":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Control ANAF - 12 solutii pentru a evita amenzile

Atentie contabili!

ANAF face controale drastice in 2017!
Noul Cod Fiscal a modificat legislatia. Amenzile sunt uriase!
Cititi si respectati noile reguli stabilite de lege

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Control ANAF - 12 solutii pentru a evita amenzile"!


 x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

Comentarii (3)

14-Nov-2013

,??????,chanel?????@coach??????Coach+4???????????????????????????????????????Gucci+?????????????+????????chanel??????????????????????????????????????????coach??gucciwatch???+6chanelantaeuschanel????????????????

07-Nov-2013

,??? ??,casio??????@?? ?????? ??????? ?????????????????? ?????? ??????? ????? ??? ??casio mtp?? ????? ?? ??????? ????? ????? x33casio data bank??? 20? ??????????????????????? ???? ??????????? ???????? seamaster

01-Aug-2013

,???????,mcm ????@?????? ?????????????????????????????a&f ?? size??????????christiandiorchristiandiorfahrenheit ????? ?? baby-g ???burberry????? armani ?? baby-g file?RO??????????????????????burberryy??? ????? ??????MCM????????????SU???louisvuitton???????goros??????ANNASUI???????????christiandiorrainboots

Subiectele saptamanii

 • Tomac: Suntem categoric impotriva split TVA si a taxei de solidaritate
  • Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a declarat la inceputul saptamanii ca formatiunea politica amintita este categoric impotriva split TVA, considerand totodata ca "Guvernul este in plin haos". Acesta a precizat ca ar trebui gandita cu seriozitatea relatia cu mediul de afaceri din partea guvernului, potrivit Agerpres: "Observam ca Guvenul este in plin haos. Suntem categoric impotriva split TVA si credem ca orice guvern responsabil trebuie sa se gandeasca cu seriozitate la relatia cu...» citeste mai departe aici

 • Comisia Europeana raspunde solicitarii MFP privind pragul de TVA pentru intreprinderile mici
  • Ministerul Finantelor Publice a solicitat Comisiei Europene in luna aprilie a acestui an, continuarea aplicarii masurii de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata care permite scutirea de la plata TVA a persoanelor impozabile cu o cifra de afaceri anuala care nu depaseste un prag specific. In acelasi timp, Romania a solicitat derogare privind cresterea plafonului de scutire de la echivalentul in moneda nationala a 65.000 de...» citeste mai departe aici

 • DIICOT: O angajata de la Taxe si Impozite Sector 5 a sters contra cost amenzile a zeci de oameni
  • Politistii si procutorii DIICOT au facut, luni, 35 de perchezitii in Bucuresti si in judetele Dambovita si Giurgiu la persoane suspectate de frauda informatica, fiind vizata o angajata a Directiei Impozite si Taxe Locale a Sectorului 5. Potrivit anchetatorilor, angajata in cauza ar fi sters din sistem amenzile primite de zeci de persoane sau le-a trecut pe numele unor persoane decedate, contra unor sume de bani. Una dintre perchezitiile de ieri a fost la sediul unei institutii publice. De...» citeste mai departe aici

 • ANAF modifica si completeaza doua acte normative
  • ANAF a anuntat recent ca modifica si completeaza doua acte normative referitoare la documente administrativ-fiscale si procedurale. Mai exact, Agentia Nationala de Administrare Fiscala va modifica, printr-un proiect de ordin supus dezbaterii publice, OPANAF nr. 1155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimerie masiva a unor acte administrativ-fiscale si procedurale. De asemenea, lista actelor administrativ-fiscale emise de ANAF, reglementate prin Ordinul presedintelui ANAF nr....» citeste mai departe aici

 • Proiectul de modificare a Normelor de aplicare a OUG 28/1999 privind casele de marcat
  • OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale a suferit modificari substantiale prin OUG 91/2014 precum si mai multe modificari de mica amploare insa normele metodologice nu au fost adaptate, ultima modificare a acestora fiind adusa de HG 73/2014. Astfel, au aparut numeroase neconcordante intre ordonanta si normele de aplicare. Conform OG 20/2017 normele trebuiau publicate pana la data de 30 septembrie 2017. Pe site-un Ministerului...» citeste mai departe aici

 • Credite noi pentru IMM-uri, dupa incheierea unui nou acord cu FEI
  • In urma semnarii unui acord cu Fondul European de Investitii (FEI) in cadrul Programului "Initiativa pentru IMM-uri", Libra Internet Bank va acorda credite in valoare de pana la 47,7 milioane de euro IMM-urilor, in conditii avantajoase. "Ne bucura extinderea acordului cu Fondul European de Investitii si pentru programul Initiativa pentru IMM-uri, data fiind experienta deja acumulata in anii anteriori pentru programele EaSi, COSME si PROGRESS Microfinance sau Programul dedicat finantarii...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
© 2007 - 2017 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

ANAF face controale drastice in 2017!
Aflati cum sa va aparati de amenzile uriase
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Control ANAF - 12 solutii pentru a evita amenzile"