Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Noutati legislatie fiscala 26 - 30 octombrie 2009 - Monitorul Oficial

04-Nov-2009
4790

ORDIN nr. 1.338 din 13 octombrie 2009


pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului de inlocuire sau de completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului, aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. 565/2009

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza beneficiarii care, in baza indeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate si a aprobarii proiectului depus, au incheiat contract de finantare nerambursabila cu Administratia Fondului pentru Mediu.

Important!
In cadrul Programului sunt eligibile urmatoarele categorii de solicitanti:


a) unitatile administrativ-teritoriale: comune, orase/municipii si judete, legal infiintate si delimitate, administrate conform Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) operatorii economici, constituiti potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu obiect principal de activitate "Hoteluri si alte facilitati de cazare similare" conform CAEN - diviziunea 55, grupa 551, clasa 5510.

Sunt asimilate unitatilor administrativ-teritoriale prevazute la alin. (1) si subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti.
Solicitantii pot depune proiecte, dupa cum urmeaza:

a) unitatile administrativ-teritoriale, in nume propriu, pentru imobilele aflate in proprietatea ori in administrarea lor si/sau in numele asociatiilor de proprietari/locatari care au sediul pe raza administrativa a respectivelor unitati administrativ-teritoriale;
b) operatorii economici, in nume propriu, pentru imobilele aflate in proprietatea, concesiunea sau administrarea lor."

La data depunerii cererii de finantare, solicitantul unitate administrativ-teritoriala trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:
a) are indeplinite obligatiile de plata a taxelor, impozitelor si contributiilor catre bugetul general consolidat;
b) detine in proprietate si/sau in administrare, dupa caz, imobilul/imobilele pe care urmeaza sa fie implementat proiectul sau are incheiat un contract de mandat cu asociatia de proprietari/locatari in cazul in care solicita finantare in numele acesteia;
c) detine contributia proprie necesara implementarii proiectului si se angajeaza in vederea sustinerii acesteia; in situatia in care unitatea administrativ-teritoriala solicita finantare in numele asociatiei de proprietari/locatari, se va preciza contributia proprie cumulata, alcatuita din suma aprobata de catre unitatea administrativ-teritoriala si suma aprobata de catre asociatia de proprietari/locatari.
La data depunerii cererii de finantare, solicitantul operator economic trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:
a) sa fie persoana juridica care desfasoara activitati economice pe teritoriul Romaniei si care are ca principal obiect de activitate "Hoteluri si alte facilitati de cazare similare", conform CAEN - diviziunea 55, grupa 551, clasa 5510;
b) sa functioneze si sa aiba activitate economica de cel putin 6 luni la data depunerii cererii de finantare;
c) sa actioneze in nume propriu;
d) sa fie proprietar/concesionar/administrator al imobilului/imobilelor pe/in care se implementeaza proiectul, pe toata durata implementarii si monitorizarii proiectului;
e) sa nu fie insolvabil, in stare de reorganizare judiciara sau faliment, in incetare de plati sau in stare de insolventa, sa nu aiba suspendate activitatile economice ori sa se afle in situatii similare;
f) sa nu faca obiectul unei proceduri legale in justitie pentru situatiile prevazute la lit. e), precum si orice alta situatie similara;
g) sa aiba indeplinite obligatiile exigibile de plata a taxelor, impozitelor si contributiilor catre bugetul de stat, bugetul local si Fondul pentru mediu;
h) sa nu sponsorizeze activitati cu efect negativ asupra mediului;
i) sa nu fie considerat "firma in dificultate", conform dispozitiilor Instructiunilor Comisiei Europene privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate, publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 244/2004;
j) sa nu fie subiectul unei proceduri de recuperare a unor ajutoare de stat declarate ilegale si incompatibile, ca urmare a unei decizii a Comisiei Europene;
k) valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate operatorului economic pe o perioada de 3 ani consecutivi, respectiv 2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in cursul caruia se inscrie in Program, cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in baza schemei de minimis aprobate prin Dispozitia presedintelui Autoritatii nr. 243 din 8 octombrie 2009, nu depaseste echivalentul in lei, la data depunerii cererii de finantare, a 200.000 euro, respectiv 100.000 euro in cazul operatorilor economici care activeaza si in sectorul transporturilor;
l) detine contributia proprie necesara implementarii proiectului si se angajeaza in vederea sustinerii acesteia;
m) proiectul propus sa nu faca obiectul unui alt program de finantare.
Pentru participarea la Program, operatorul economic trebuie sa depuna urmatoarele documente:
a) cererea de finantare, in original, in formatul prevazut in anexa nr. 1;
b) actul constitutiv, in copie conforma cu originalul, impreuna cu toate modificarile ulterioare, dupa caz;
c) certificatul de inregistrare emis de oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul unde isi are sediul solicitantul, in copie conforma cu originalul;
d) certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul in raza caruia isi are sediul solicitantul, in original si nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finantare, din care sa rezulte: datele de identificare a operatorului economic, codul unic de inregistrare, capitalul social, obiectul principal de activitate si activitatile secundare de activitate, administratorii, actionarii/asociatii si situatia juridica;
e) certificatul de atestare fiscala emis de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, in original si valabil la data depunerii cererii de finantare;
f) certificatul de atestare fiscala pentru sediul social si certificatul de atestare fiscala pentru punctul de lucru pe care se implementeaza proiectul, daca este cazul, emise de directiile de taxe si impozite locale, in original si valabile la data depunerii cererii de finantare;
g) certificatul de atestare privind obligatiile de plata la Fondul pentru mediu, in original;
h) certificatul de cazier fiscal, eliberat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, valabil la data depunerii dosarului de inscriere, in original.
ORDIN nr. 1.342 din 15 octombrie 2009
pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliana, geotermala, solara, biomasa si hidro
EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 28 octombrie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza intreprinderilor mari/ intreprinderilor mici sau mijlocii (IMM), constituite potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care au solicitat finantare din Fondul pentru mediu si ale caror proiecte au fost aprobate in vederea finantarii surselor regenerabile de energie.
Important!
Criterii de eligibilitate a solicitantului
Este eligibil solicitantul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) este persoana juridica ce desfasoara activitati economice pe teritoriul Romaniei;
b) functioneaza si are activitate economica de cel putin 6 luni la data depunerii dosarului de finantare;
c) actioneaza in nume propriu;
d) este proprietar sau locatar pentru terenul pe care se instaleaza retele electrice, sisteme aductiuni de apa in cazul microhidrocentralelor si proprietar sau concesionar al terenului si/sau imobilului pe/in care se implementeaza proiectul, pentru durata integrala a implementarii si monitorizarii proiectului; terenul trebuie sa fie liber de sarcini, sa nu faca obiectul unui litigiu in curs de solutionare la instantele judecatoresti, vreunei revendicari potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publica si sa nu fie adus ca aport la capitalul social al vreunei societati comerciale;
e) nu este in stare de reorganizare judiciara sau faliment, in incetare de plati ori in stare de insolventa, nu are suspendate activitatile economice sau nu se afla in situatii similare;
f) nu face obiectul unei proceduri legale in justitie pentru situatiile prevazute la lit. e), precum si orice alta situatie similara;
g) nu are datorii la stat privind plata taxelor si a altor contributii la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale, bugete speciale si bugete locale, inclusiv obligatiile de plata privind reesalonarile, conform legislatiei nationale in vigoare;
h) respecta prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.628/2006 al Comisiei din 24 octombrie 2006 de aplicare a articolelor 87 si 88 din tratatul ajutoarelor nationale pentru investitiile regionale, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 302 din 1 noiembrie 2006;
i) face dovada contributiei proprii ce ii revine din costurile eligibile totale ale proiectului, fie prin resurse proprii, fie prin scrisoare de garantie bancara (SGB) sau scrisoare de confort bancar (SCB), pentru 50% din valoarea totala eligibila a proiectului, atunci cand beneficiarul are sediul social/punctul de lucru la care se implementeaza proiectul pe intreg teritoriul Romaniei, cu exceptia proiectelor care se implementeaza in regiunea Bucuresti - Ilfov, la care contributia proprie este de 60% din valoarea totala eligibila a proiectului; nu este acceptata sustinerea contributiei proprii in natura;
j) nu a incalcat dispozitiile legale privind protectia mediului si nu sponsorizeaza activitati cu efect negativ asupra mediului;
k) nu a primit finantare din alte fonduri publice pentru aceleasi cheltuieli eligibile ale proiectului;
l) detine toate acordurile, avizele, autorizatiile si aprobarile impuse de legislatia in vigoare pentru lucrarile aferente proiectului propus; autorizatia de construire si avizul tehnic de racordare (in cazul in care operatorul se racordeaza la retea) se pot prezenta pana la prima tragere.
Categorii de cheltuieli neeligibile
Nu sunt cheltuieli eligibile cele efectuate anterior incheierii contractului de finantare nerambursabila.
Nu sunt cheltuieli eligibile cele efectuate ulterior incheierii contractului de finantare nerambursabila, pentru:
a) emiterea avizelor, acordurilor, autorizatiilor, aprobarilor si a altor documente similare;
b) plata/neplata taxelor, impozitelor si contributiilor legal constituite si reglementate catre bugetul de stat, bugetele locale sau bugetele speciale;
c) neindeplinirea obligatiilor financiare si/sau in natura care deriva sau nu dintr-un raport contractual, indiferent de creditorii acestora, altii decat cei prevazuti la lit. b);
d) plata taxelor, comisioanelor, garantiilor, dobanzilor si penalitatilor bancare/valutare/de import, pierderile ocazionate de schimburi valutare, plata taxelor de utilizator, precum si alte cheltuieli similare;
e) plata taxei pe valoarea adaugata;
f) plata amenzilor, cheltuielilor de judecata si/sau a altor cheltuieli litigioase, sub orice titlu;
g) efectuarea procedurilor notariale si traducerea documentelor;
h) utilizarea serviciilor postale si de curierat, utilizarea serviciilor telefonice si de internet;
i) achizitionarea, instalarea sau intretinerea mobilierului, a oricarui sistem, echipament, instalatie second-hand, precum si a elementelor ori a componentelor acestora;
j) achizitionarea mijloacelor de comunicare;
k) achizitionarea sau intretinerea vehiculelor destinate transportului de persoane si/sau de marfuri;
Finantarea se acorda in cuantum de maximum 50% din valoarea totala eligibila a proiectului, pentru intreg teritoriul Romaniei, cu exceptia cazului in care beneficiarul are sediul social/punctul de lucru la care se implementeaza proiectul in Regiunea Bucuresti-Ilfov, unde finantarea se acorda in cuantum de maximum 40% din valoarea totala eligibila a proiectului si fara a se depasi suma maxima care poate fi acordata unui beneficiar, in cadrul sesiunii de finantare.
Suma maxima care poate fi acordata pentru un proiect, in cadrul sesiunii de finantare, este in valoare de 30 milioane lei.
Plafoanele stabilite la alin. (1) se aplica la suma totala finantata de Autoritate pentru proiectele beneficiare de ajutor de stat.
ORDIN nr. 2.941 din 22 octombrie 2009
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009
EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 27 octombrie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza autoritatile publice, ministerele, celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale, institutiile publice autonome si institutiile publice aflate in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea lor care au obligatia, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, sa intocmeasca situatii financiare trimestriale si anuale.
Important!
In aplicarea prevederilor capitolului "Alte anexe la situatiile financiare: politici contabile si note explicative" din Normele metodologice privind intocmirea, semnarea, depunerea, componenta si modul de completare a situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice in anul 2006, precum si modelele acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 616/2006, ordonatorii de credite trebuie sa prezinte informatii despre "politicile contabile" adoptate de institutia publica, politici care trebuie sa aiba in vedere urmatoarele:
- elaborarea de proceduri contabile pentru toate operatiunile derulate, pornind de la intocmirea documentelor justificative pana la intocmirea situatiei financiare (circuitul documentelor contabile, persoanele implicate in conducerea si organizarea contabilitatii, sarcini, responsabilitati, termen de realizare etc.);
- principiile contabilitatii de angajamente, aplicate in institutie;
- metodele de evaluare/reevaluare a activelor fixe si circulante, utilizate in institutie;
- daca activele fixe au fost reevaluate sau nu;
- metoda de amortizare a activelor fixe;
- politica de imprumuturi, existenta contractelor de leasing;
- evaluarea disponibilitatilor, creantelor si datoriilor in valuta;
- inregistrarea castigurilor si pierderilor de curs valutar;
- alte informatii relevante.
Termenul de depunere la Ministerul Finantelor Publice - Directia generala de metodologie contabila institutii publice a raportarilor financiare lunare precizate la cap. B pct. 1, 2 si 2^1 este data de 15 a lunii urmatoare celei de raportare, iar termenul de depunere a raportarilor financiare lunare prevazute la cap. B pct. 2^2 si 2^3 este data de 20 a lunii urmatoare celei de raportare."
Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome, precum si unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finantare, care au obligatia intocmirii raportarilor financiare lunare, vor transmite aceste raportari in format electronic, insotite de o adresa de inaintare scanata si semnata de conducatorul institutiei publice si de conducatorul compartimentului financiar-contabil sau de alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie.
HOTARARE nr. 1.244 din 21 octombrie 2009
privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile operatiunilor de urgenta intreprinse in scopul inlaturarii pagubelor provocate de inundatiile din luna iulie 2008
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 27 octombrie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza beneficiarii directi ai sumelor alocate, respectiv, consiliile judetene din judetele direct afectate de dezastru: Maramures, Iasi, Suceava, Botosani, Neamt care detin responsabilitatea implementarii tehnice si financiare a FSUE, potrivit prevederilor acordurilor de implementare subsidiare.
Important!
Scopul Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene
Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, denumit in continuare FSUE, este un instrument financiar nerambursabil, creat in anul 2002 la nivelul Uniunii Europene, pentru situatii de urgenta.
Scopul acestui fond este de a acoperi o parte din cheltuiala publica efectuata de statul beneficiar pentru inlaturarea efectelor dezastrelor naturale.
Suma totala acordata Romaniei de Comisia Europeana este de 11.785.377 euro, pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile operatiunilor de urgenta intreprinse in scopul inlaturarii pagubelor provocate de inundatiile din luna iulie 2008.
Actiuni si operatiuni eligibile
Sumele primite de Romania din FSUE se utilizeaza pentru decontarea cheltuielilor efectuate cu urmatoarele actiuni/operatiuni eligibile:
a) repunerea in functiune a conductelor de aprovizionare cu apa: retele de aprovizionare cu apa, uzine de tratare a apei, fantani, puturi de adancime si rezervoare, diguri de-a lungul raurilor;
b) repunerea in functiune a sistemelor de colectare a apelor pluviale si a instalatiilor pentru apele reziduale: canalizari, bazine de decantare, statii de tratare a apei;
c) repunerea in functiune a infrastructurii rutiere afectate: drumuri judetene/locale/nationale, strazi comunale, poduri, pasarele, baraje si diguri construite de autoritatile locale, reabilitarea si reconstruirea zidurilor.
Repartizarea sumelor alocate
Suma totala de 11.785.377 euro, alocata prin FSUE, se repartizeaza astfel:
a) Consiliul Judetean Suceava - echivalentul in lei a 4.022.791 euro (34,13%);
b) Consiliul Judetean Maramures - echivalentul in lei a 1.387.526 euro (11,77%);
c) Consiliul Judetean Botosani - echivalentul in lei a 2.213.527 euro (18,78%);
d) Consiliul Judetean Iasi - echivalentul in lei a 2.069.124 euro (17,56%);
e) Consiliul Judetean Neamt - echivalentul in lei a 2.092.409 euro (17,75%).
HOTARARE nr. 1.261 din 28 octombrie 2009
privind aprobarea cuantumului platii nationale directe complementare in sectorul zootehnic, pentru specia ovine/caprine, in anul 2009
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 28 octombrie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza producatorilor agricoli din sectorul zootehnic care primesc prime pentru cresterea animalelor.
Important!
Se aproba cuantumul platii nationale directe complementare in sectorul zootehnic la specia ovine/caprine, pentru cererile depuse in anul 2009, denumita in continuare prima, in valoare unitara de 44 lei/cap ovine/caprine, in limita sumei de 281.159.226 lei, care se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale pe anii 2009 si 2010.
Prima prevazuta la alin. (1) se acorda in transe; prima transa in valoare de 15 lei/cap ovine/caprine se va plati incepand cu 2 noiembrie 2009, urmand ca diferenta pana la valoarea de 44 lei/cap ovine/caprine sa fie platita pana la sfarsitul lunii februarie 2010.
Procedura de acordare a acestor prime este reglementata de Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic, in acord cu reglementarile comunitare in domeniu, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 283 din 27 aprilie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
HOTARARE nr. 1.252 din 21 octombrie 2009
pentru aprobarea cuantumului platii nationale directe complementare in sectorul zootehnic, pentru specia bovine, in anul 2009
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 28 octombrie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza crescatorilor de bovine care primesc prima de exploatatie pentru sustinerea activitatii pe care o desfasoara.
Important!
Se aproba cuantumul platii nationale directe complementare in sectorul zootehnic la specia bovine, pentru cererile depuse in anul 2009, denumita in continuare prima pe exploatatie, in valoare unitara de 571 lei/cap bovine, in limita sumei de 771.016.656 lei, care se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale pe anii 2009 si 2010.
Prima pe exploatatie prevazuta la alin. (1) se acorda in doua transe, prima transa fiind in valoare de 200 lei/cap bovine, iar procedura de acordare a acesteia este reglementata de Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic, in acord cu reglementarile comunitare in domeniu, cu modificarile si completarile ulterioare.
HOTARARE nr. 1.262 din 28 octombrie 2009
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 28 octombrie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale (MAPDR) care in baza conventiei incheiate cu Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN - S.A. (FGCR - IFN - S.A.) si cu Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. (FNGC IMM - S.A.), aloca fonduri pentru sustinerea economiei in zonele rurale.
Important!
Sumele alocate si dobanzile aferente sunt utilizate de fondurile de garantare pentru:
a) constituirea plafonului anual de garantare, cu o expunere de pana la 5 ori a sumei primite si a dobanzilor acumulate si incasate efectiv pana la finele fiecarui an, din care se va deduce valoarea scrisorilor de garantie deja acordate;
b) asumarea de angajamente prin acordarea de scrisori de garantie in favoarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) pentru garantarea avansului mentionat in contractele de finantare nerambursabila/actele aditionale incheiate cu beneficiarii publici ai sprijinului de investitii finantat din FEADR, prevazuti la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2009.
Fondurile de garantare vor acorda scrisori de garantie pentru beneficiarii prevazuti la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2009 care au incheiat un contract de finantare nerambursabila/act aditional cu APDRP si nu inregistreaza credite restante la bancile comerciale la data solicitarii de acordare a scrisorilor de garantie.
La solicitarea comunelor, asociatiilor de dezvoltare intercomunitara ale acestora, precum si a organismelor de drept public, fondurile de garantare acorda scrisori de garantie in favoarea APDRP, pe baza contractelor de finantare nerambursabila/actelor aditionale incheiate cu APDRP si a acordului de garantare prevazut in anexa nr. 1, care se va incheia intre fondurile de garantare si acesti beneficiari.
Modelul acordului de garantare este cel prevazut in anexa nr. 1.
Cererea de executare a scrisorii de garantie, al carei model este prevazut in anexa nr. 4, transmisa de APDRP fondului de garantare care a acordat respectiva scrisoare de garantie, trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:
a) copia ordinului de plata (OP) cu care s-a virat avansul in contul beneficiarului public;
b) copiile altor documente justificative din care sa rezulte neindeplinirea obligatiilor ce revin contractantului privind utilizarea si justificarea avansului, asa cum sunt acestea prevazute in contractul de finantare, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) documentul elaborat de APDRP prin care se stabileste valoarea debitului ca urmare a oricaror nereguli conform contractului de finantare nerambursabila si/sau copie a deciziei privind solutionarea contestatiei, intocmit in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate in mod corespunzator, aprobata cu modificari prin Legea nr. 529/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Creantele fondurilor de garantare rezultate din executarea scrisorilor de garantie de catre APDRP au regim de creanta bugetara.
Executarea silita de catre fondurile de garantare a creantelor rezultate din plata scrisorii de garantie ca urmare a neonorarii la scadenta de catre beneficiarii publici a obligatiilor asumate prin contractul de finantare se va face de catre acestea, in baza acordului de garantare prevazut in anexa nr. 1.

ORDIN nr. 55 din 21 octombrie 2009
privind aprobarea Instructiunii nr. 5/2009 pentru modificarea si completarea Instructiunii nr. 11/2005 privind inregistrarea grupurilor la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 29 octombrie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza ansamblurile de societati comerciale compuse dintr-o societate-mama, filialele sale si entitati in care societatea-mama sau filialele sale care detin o participare, precum si societatile comerciale legate una de alta printr-o relatie care face necesara consolidarea conturilor si consolidarea raportului anual.
Important!
Prezenta instructiune stabileste conditiile si modalitatea de inregistrare a grupurilor la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, in conformitate cu prevederile art. 113 lit. G alin. (4) si (5) din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, cu modificarile ulterioare, precum si conditiile in care se radiaza inregistrarea grupului din evidentele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.
Radierea inregistrarii grupului din evidentele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare se poate realiza in una dintre urmatoarele situatii:
a) in cazul unei cereri privind radierea inregistrarii grupului, semnata de reprezentantul legal al societatii comerciale care a inaintat cererea de inregistrare in conformitate cu art. 2 lit. a);
b) in cazul in care actiunile societatii comerciale mentionate la art. 2 lit. a) sunt retrase de la tranzactionarea pe piata reglementata;
c) in alte cazuri prevazute prin reglementarile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.
Radierea inregistrarii grupului se face in baza atestatului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare prin care se constata incetarea valabilitatii atestatului prevazut la art. 3 alin. (1).
REGULAMENT nr. 21 din 23 octombrie 2009
privind institutiile de plata
EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 29 octombrie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza institutiile de plata, persoane juridice romane, care pot presta servicii de plata numai ulterior obtinerii autorizatiei de functionare emise de Banca Nationala a Romaniei.
Important!
In vederea obtinerii autorizatiei de prestare de servicii de plata, solicitantii trebuie sa prezinte Bancii Nationale a Romaniei - Directia reglementare si autorizare o cerere de autorizare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1, insotita de urmatoarele informatii si documente:
a) planul de activitate cuprinzand descrierea obiectivelor, politicilor si strategiilor institutiei de plata, cu detalierea tipurilor de servicii de plata vizate a fi desfasurate, insusit de persoanele responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de prestare de servicii de plata;
b) planul de afaceri cuprinzand estimarile situatiilor financiare pe primii 3 ani de activitate, care sa demonstreze ca solicitantul este capabil sa angajeze sistemele, resursele si procedurile adecvate si proportionale cu natura si intinderea activitatii vizate, precum si estimarile necesarului si ale nivelului fondurilor proprii determinate pe primii 3 ani de activitate, insusit de persoanele responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de prestare de servicii de plata. Datele previzionate vor fi fundamentate. Planul de afaceri trebuie sa se bazeze pe date plauzibile si sa demonstreze inclusiv fezabilitatea proiectului;
c) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comertului din care sa rezulte ca institutia de plata detine un nivel al capitalului social situat la nivelul stabilit de lege pentru capitalul initial sau, dupa caz, un raport intocmit de un auditor statutar ori o firma de audit din care sa rezulte ca institutia de plata detine capital initial la nivelul prevazut de lege; in cazul institutiilor de plata care au obligatia legala de auditare a situatiilor financiare, raportul trebuie elaborat de catre auditorul statutar sau de firma de audit a institutiei de plata;
d) descrierea masurilor ce urmeaza a fi intreprinse in conformitate cu art. 31-33 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 in vederea protejarii fondurilor utilizatorilor serviciilor de plata, care sa cuprinda cel putin o justificare a alegerii metodei si o prezentare a mecanismului propus, cu identificarea tuturor elementelor relevante prevazute la art. 80 alin. (2);
e) descrierea cadrului formal de administrare a activitatii de prestare de servicii de plata si a mecanismelor de control intern, inclusiv a principiilor si regulilor care vor sta la baza procedurilor de administrare a riscurilor la care este sau ar putea fi expusa institutia de plata, a procedurilor administrative si contabile, care sa demonstreze ca acestea sunt cuprinzatoare si adaptate la natura, intinderea si complexitatea serviciilor de plata prestate de institutia de plata; prezentarea procedurilor de administrare a riscurilor cuprinde si indicarea metodei ce se intentioneaza a se utiliza pentru determinarea necesarului de fonduri proprii, fundamentata astfel incat Banca Nationala a Romaniei sa fie incredintata asupra adecvarii metodei la situatia concreta a institutiei de plata, utilizand estimarile furnizate potrivit lit. b);
f) descrierea mecanismelor de control intern instituite de solicitant pentru a se conforma obligatiilor legale in materie de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului si Regulamentului (CE) nr. 1.781/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 noiembrie 2006 cu privire la informatiile privind platitorul care insotesc transferurile de fonduri;
g) descrierea structurii organizatorice a solicitantului, inclusiv politica de personal, referitoare cel putin la recrutarea si instruirea personalului si, daca este cazul, informatii privind intentia de utilizare a agentilor si modalitatea in care se va asigura respectarea cerintelor legale de catre acestia, informatii privind intentia de deschidere de sucursale, politicile in domeniul externalizarii unor activitati, activitatile propuse a fi externalizate si tipurile de entitati catre care se va realiza externalizarea, indicarea sistemelor de plati la care institutia de plata va participa, direct sau prin intermediul altui participant, si modalitatea in care se realizeaza participarea;
h) lista actionarilor semnificativi, marimea participatiilor detinute si documentatia prevazuta la art. 18, pentru fiecare dintre acestia;
i) lista persoanelor care au legaturi stranse cu institutia de plata si, pentru fiecare dintre acestea, documentatia prevazuta la art. 19;
j) lista persoanelor responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de prestare de servicii de plata si documentatia prevazuta la art. 20, pentru fiecare dintre acestea;
k) elementele de identificare a auditorului statutar sau a firmei de audit, daca este cazul;
l) informatiile referitoare la aranjamentele de audit destinate asigurarii protejarii intereselor utilizatorilor de servicii de plata, in contextul obiectivelor vizate la lit. d), e) si g);
m) actul constitutiv, statutul si/sau contractul de societate, dupa caz, si dovada inregistrarii acestora la oficiul registrului comertului;
n) certificatul de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului.
Potrivit metodei B necesarul fondurilor proprii se determina pe baza volumului mediu lunar al operatiunilor de plata realizate de institutia de plata in anul financiar precedent, prin aplicarea urmatorului algoritm de calcul:
1. determinarea volumului total al operatiunilor de plata din anul precedent, calculat prin insumarea fondurilor ce au facut obiectul unei tranzactii de plata;
2. ajustarea rezultatului obtinut la pct. 1 prin impartirea la 12;
3. impartirea in transe valorice a rezultatului obtinut la pct. 2, fiecarei transe fiindu-i aplicat un coeficient de ponderare, dupa cum urmeaza:
a) 4% pentru transa valorica de pana la echivalentul in lei a 5 milioane euro inclusiv;
b) 2,5% pentru transa valorica ce depaseste echivalentul in lei a 5 milioane euro si pana la echivalentul in lei a 10 milioane euro inclusiv;
c) 1% pentru transa valorica ce depaseste echivalentul in lei a 10 milioane euro si pana la echivalentul in lei a 100 milioane euro inclusiv;
d) 0,5% pentru transa valorica ce depaseste echivalentul in lei a 100 milioane euro si pana la echivalentul in lei a 250 milioane euro inclusiv;
e) 0,25% pentru transa valorica ce depaseste echivalentul in lei a 250 milioane euro;
4. insumarea rezultatelor obtinute la pct. 3;
5. ajustarea sumei obtinute la pct. 4 prin aplicarea unui coeficient stabilit in functie de activitatea de prestare de servicii de plata desfasurata de institutia de plata, astfel:
a) 0,5 pentru activitatea prevazuta la art. 8 lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009;
b) 0,8 pentru activitatea prevazuta la art. 8 lit. g) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009;
c) 1 pentru activitatile prevazute la art. 8 lit. a)-e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009.
Potrivit metodei C necesarul fondurilor proprii se determina pe baza veniturilor obtinute de institutia de plata din activitatea de prestare de servicii de plata in anul financiar precedent, prin aplicarea urmatorului algoritm de calcul:
1. determinarea valorii indicatorului relevant, prin insumarea veniturilor din dobanzi, veniturilor din comisioane si altor venituri din exploatare si deducerea din valoarea astfel obtinuta a cheltuielilor cu dobanzile;
2. impartirea pe transe valorice a rezultatului obtinut la pct. 1 si ajustarea fiecarei transe valorice prin aplicarea unui coeficient de ponderare, dupa cum urmeaza:
- 10% pentru transa valorica de pana la echivalentul in lei a 2,5 milioane euro inclusiv;
- 8% pentru transa valorica ce depaseste echivalentul in lei a 2,5 milioane euro si pana la echivalentul in lei a 5 milioane euro inclusiv;
- 6% pentru transa valorica ce depaseste echivalentul in lei a 5 milioane euro si pana la echivalentul in lei a 25 milioane euro inclusiv;
- 3% pentru transa valorica ce depaseste echivalentul in lei a 25 milioane euro si pana la echivalentul in lei a 50 milioane euro inclusiv;
- 1,5% pentru transa valorica ce depaseste echivalentul in lei a 50 milioane euro inclusiv;
3. insumarea rezultatelor obtinute la pct. 2;
4. ajustarea sumei obtinute la pct. 3 prin aplicarea unui coeficient stabilit in functie de activitatea de prestare de servicii de plata desfasurata de institutia de plata, astfel:
a) 0,5 pentru activitatea prevazuta la art. 8 lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009;
b) 0,8 pentru activitatea prevazuta la art. 8 lit. g) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009;
c) 1 pentru activitatile prevazute la art. 8 lit. a)-e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009.
Pentru determinarea indicatorului relevant prevazut la alin. (1) se vor avea in vedere urmatoarele:
a) nu se includ veniturile extraordinare;
b) cheltuielile legate de externalizarea unor servicii pot fi deduse numai daca externalizarea se realizeaza catre entitati care sunt supuse supravegherii prudentiale in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009.
Necesarul fondurilor proprii al unei institutii de plata calculat potrivit metodei C nu poate fi mai mic decat maximul dintre valoarea obtinuta prin aplicarea algoritmului precizat la alin. (1) si 80% din media aritmetica simpla calculata pe baza nivelurilor fondurilor proprii aferente ultimelor 3 exercitii financiare.
ORDIN nr. 54 din 21 octombrie 2009
privind aprobarea Regulamentului nr. 7/2009 pentru modificarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare
EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 29 octombrie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, stabilind veniturile care se constituie ca surse proprii de finantare ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.
Important!
C.N.V.M. stabileste si modifica nivelul cotelor si tarifelor prevazute in Statutul C.N.V.M. la art. 13 alin. (2) lit. a)-d), alin. (4), precum si la alin. (5) al aceluiasi articol, in cadrul limitei maxime.
Cuantumul tarifelor prevazute la art. 13 alin. (2) lit. f), g) si j) din Statutul C.N.V.M. este stabilit prin prezentul regulament.
Cuantumul tarifelor si veniturilor prevazute in Statutul C.N.V.M. la art. 13 alin. (2) lit. e) si k) si alin. (4) privind cuantumul tarifelor pentru tranzactiile cu instrumente financiare derivate derulate in cadrul oricarui sistem alternativ de tranzactionare se stabileste de C.N.V.M. ca anexa la bugetul propriu de venituri si cheltuieli si se aproba de Parlamentul Romaniei.
Sumele provenite din aplicarea tarifelor stabilite in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) lit. e) din Statutul C.N.V.M, precum si din aplicarea tarifelor pentru tranzactiile derulate cu instrumente financiare derivate in cadrul oricarui sistem alternativ de tranzactionare se calculeaza si se retin lunar de catre operatorii de piata si/sau operatorii de sistem de la fiecare parte contractanta si se vireaza de catre acestia in contul indicat de C.N.V.M., cel mai tarziu pana la data de 25 a fiecarei luni calendaristice pentru luna precedenta.
Sumele provenite din aplicarea tarifelor pentru monitorizarea tranzactiilor derulate cu instrumente financiare derivate in afara unei piete reglementate sau a unui sistem alternativ de tranzactionare se calculeaza si se retin lunar de catre intermediari de la fiecare client si se vireaza de catre acestia in contul indicat de C.N.V.M., cel mai tarziu pana la data de 25 a fiecarei luni calendaristice pentru luna precedenta.
C.N.V.M. poate actualiza semestrial nivelul tarifelor percepute in conformitate cu evolutia indicatorilor macroeconomici care stau la baza fundamentarii bugetului de stat.
C.N.V.M. poate incasa in valuta (EUR sau USD la cursul Bancii Nationale a Romaniei din ziua platii) tarifele si cotele datorate de catre entitatile din state membre care urmeaza sa fie inregistrate in Registrul C.N.V.M si sa tranzactioneze pe piata de capital, prestand servicii pe teritoriul Romaniei.Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "Noutati legislatie fiscala 26 - 30 octombrie 2009 - Monitorul Oficial":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
Modificari de TAXE in Codul Fiscal - Studii de caz si explicatii UTILE

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
Modificari de TAXE in Codul Fiscal - Studii de caz si explicatii UTILE


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Sfaturi de la experti

  • Recuperare TVA

    Intrebare: In situatia in care se depunere D 318 si se recupereaza TVA, care va fi monografia contabila? Cum se va declara in decontul de TVA din luna in care se recupereaza? Trebuie modificata si valoarea bunului, care initial s-a...
    vezi AICI raspunsul specialistilor <<

  • Vanzare cladire si teren

    Intrebare: Societatea noastra este platitoare de impozit pe profit si platitoare de TVA, obiectul de activitatea fiind inchirierea de "Inchirierea si subinchirierea bunurilor proprii - 6820". In anul 2017 societatea a cumparat un imobil cu...
    vezi AICI raspunsul specialistilor <<Subiectele saptamanii

© 2007 - 2023 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

Modificari de TAXE in Codul Fiscal - Studii de caz si explicatii UTILE

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016