Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Noutati Legislatie Fiscala 27 - 31 octombrie 2008

06-Nov-2008
4626

LEGE nr. 202 din 21 octombrie 2008


pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

Emitent: PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul are adresabilitate generala, pentru toti cei care desfasoara activitate de piata muncii, si care vor beneficia de mai multe zile libere acordate legal.

Important!
Zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza sunt:


- 1 si 2 ianuarie;
- prima si a doua zi de Pasti;
- 1 mai;
- prima si a doua zi de Rusalii;
- Adormirea Maicii Domnului;
- 1 decembrie;
- prima si a doua zi de Craciun;
- 2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora.

*****

NORMA nr. 12 din 24 octombrie 2008
pentru completarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/1995 privind functionarea pietei monetare interbancare

Emitent: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 28 octombrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza institutiile de credit a caror activitate este supravegheata de Banca Nationala a Romaniei.

Important!
In cazul in care cotatiile pentru depozitele plasate (ROBOR) ale participantilor la calculul ratelor medii ale dobanzilor interbancare depasesc cu mai mult de 25% nivelul ratei dobanzii pentru facilitatea de credit a Bancii Nationale a Romaniei, banca centrala poate suspenda temporar publicarea indicilor ROBID/ROBOR calculati pe baza cotatiilor bancilor participante.

In aceasta situatie, Banca Nationala a Romaniei va publica indicii ROBID/ROBOR stabiliti astfel: ROBID pe toate scadentele, la nivelul ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit a bancii centrale; ROBOR pe toate scadentele, la nivelul ratei dobanzii pentru facilitatea de credit a bancii centrale.

*****

ORDONANTA DE URGENTA nr. 135 din 22 octombrie 2008
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008

Pe cine vizeaza?
Prevederile acestui act se aplica regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale si societatilor comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic sau majoritar, precum si filialelor acestora.

Important!
Contractul de mandat este acordul de vointa incheiat intre operatorul economic, reprezentat de consiliul de administratie, si directorul general/directorul operatorului economic, care are ca obiect indeplinirea unor obiective si criterii de performanta aprobate de catre actionari, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic sau majoritar, respectiv de catre conducerea ministerelor, autoritatilor publice centrale sau locale in subordinea, coordonarea sau autoritatea carora se afla, in cazul regiilor autonome.

Directorul general/directorul beneficiaza de o remuneratie lunara acordata prin contractul de mandat, compusa din:

a) o suma fixa egala cu indemnizatia lunara acordata prin lege pentru functia de subsecretar de stat;

b) o suma acordata in functie de importanta activitatii, responsabilitatea functiei si nivelul subventiilor, transferurilor, inclusiv al celor de capital, rambursarilor de credite acordate, aprobata prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministerelor, autoritatilor publice centrale, sau, dupa caz, prin hotarari ale autoritatilor publice locale.

Directorul general/directorul beneficiaza prin contractul de mandat de concediu de odihna anual si indemnizatia aferenta, diurna si cheltuieli de delegare in interesul serviciului, concediu medical conform legii si zile libere platite pentru sarbatorile legale, zile festive specifice, casatorie, nasterea unui copil sau in caz de deces al unui membru de familie, acordate prin similitudine cu cele din contractul colectiv de munca aplicabil unitatii respective.

*****

LEGE nr. 198 din 21 octombrie 2008
privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate

Emitent: PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele care apeleaza la servicii consulare pentru care se percep taxe la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate.

Important!
Taxele prevazute la art. 2 se incaseaza anticipat, direct in euro, precum si in dolari SUA sau in moneda tarii de resedinta, dupa caz, in raport de cursul de schimb mediu al acestora fata de euro.

In tarile in care functioneaza piata valutara libera, incasarea taxelor consulare se va face, de regula, in euro sau in dolari SUA.

Atunci cand in tara de resedinta nu exista cotatii oficiale directe intre euro, dolari SUA si valuta locala, prin ordin al ministrului afacerilor externe se stabileste o alta valuta straina convertibila ca valuta de referinta.

Cursul de schimb mediu intre euro sau valuta de referinta si valuta locala este fixat prin nota interna.

Nota interna se emite, la inceputul fiecarei luni si ori de cate ori este necesar, in functie de variatia cursurilor de schimb, de seful sectiei consulare sau al oficiului consular. Aceasta este valabila pentru toate oficiile consulare din subordine, carora li se trimite o copie.

Nota interna stabileste raportul de schimb pe baza mediei cursurilor de schimb din luna precedenta.

Atunci cand pe perioada unei luni au loc oscilatii ale cursurilor de schimb menite sa determine variatii mai mari de 10%, seful sectiei consulare sau al oficiului consular emite o noua nota interna de stabilire a cursului de schimb.
Copia notei interne se afiseaza la sediul oficiului consular care trebuie sa o aplice, impreuna cu tariful consular.

Taxele consulare pentru serviciile prestate se incaseaza, de regula, direct de personalul consular, prin instrumente electronice de plata.
In cazul in care taxele consulare nu se pot incasa prin instrumente electronice, personalul consular va incasa direct in numerar, pe baza de chitanta cu regim special.

Autoritatea consulara, atunci cand nu poate incadra activitatea intr-o categorie de servicii consulare prevazute in anexa, adopta solutia cea mai favorabila pentru persoanele interesate.

Pentru serviciile consulare prestate in regim de urgenta se percepe o taxa suplimentara de 10 euro sau contravaloarea in dolari SUA ori in moneda tarii de resedinta, dupa caz, cu exceptia serviciilor nesupuse perceperii de taxe consulare.
Serviciile efectuate imediat sau in cel mult 48 de ore se considera servicii prestate in regim de urgenta.

*****

LEGE nr. 217 din 24 octombrie 2008
pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi

Emitent: PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 24 octombrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza Curtii de Conturi care exercita controlul asupra modului de formare, de administrare si de intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public.

Important!
Curtea de Conturi are acces neingradit la acte, documente, informatii, necesare exercitarii atributiilor sale.

Entitatile auditate de Curtea de Conturi sunt obligate sa ii transmita actele, documentele, informatiile solicitate, la termenele si in structura stabilite de Curtea de Conturi, si sa ii asigure accesul in sediile acestora.

La solicitarea auditorilor publici, persoanele fizice sau juridice detinatoare de acte sau documente sunt obligate sa le puna la dispozitia acestora.
Entitatile auditate sunt obligate sa sprijine activitatea auditorilor publici, in cazul efectuarii misiunilor de audit la sediile acestora, prin asigurarea unor spatii de lucru adecvate si a accesului logistic corespunzator.

Entitatile auditate poarta intreaga raspundere pentru actiunile lor si nu pot fi absolvite de aceasta raspundere prin invocarea rapoartelor Curtii de Conturi.
Conducerea Curtii de Conturi se exercita de plenul Curtii de Conturi. Conducerea executiva a Curtii de Conturi se exercita de catre presedinte, ajutat de 2 vicepresedinti, care sunt consilieri de conturi.

La sedintele plenului Curtii de Conturi pot participa secretarul general, precum si, in calitate de invitati, specialisti cu inalta pregatire in diferite domenii de activitate ce intra in competenta Curtii.
Presedintele Curtii de Conturi conduce sedintele plenului, in lipsa presedintelui, un vicepresedinte va prezida sedintele.

Presedintele Curtii de Conturi si ceilalti membri ai acesteia sunt independenti in exercitarea atributiilor si in luarea deciziilor si respecta principiile conducerii colective, publicitatii si transparentei.
Autoritatea de Audit este un organism independent din punct de vedere operational fata de Curtea de Conturi si fata de celelalte autoritati responsabile cu gestionarea si implementarea fondurilor comunitare nerambursabile, cu sediul in municipiul Bucuresti. In teritoriu, Autoritatea de Audit are structuri regionale organizate in judetele in care isi desfasoara activitatea agentii, autoritati de management si/sau organismele intermediare care gestioneaza fondurile comunitare.

Curtea de Conturi exercita functia de control asupra modului de formare, de administrare si de intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public, furnizand Parlamentului si, respectiv, unitatilor administrativ teritoriale rapoarte privind utilizarea si administrarea acestora, in conformitate cu principiile legalitatii, regularitatii, economicitatii, eficientei si eficacitatii.

Curtea de Conturi poate exercita auditul performantei asupra gestiunii bugetului general consolidat, precum si a oricaror fonduri publice.
Dintre consilierii de conturi, Parlamentul numeste presedintii si vicepresedintii Curtii de Conturi si ai Autoritatii de Audit.
Pentru a fi numiti consilieri de conturi, se cere indeplinirea urmatoarelor conditii: studii superioare economice sau juridice, vechime de minimum 10 ani in specialitatea studiilor absolvite si pregatire profesionala temeinica.

*****

HOTARARE nr. 1.284 din 8 octombrie 2008
pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 24 octombrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele care pot depune proiecte pentru masuri diferite din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, pentru a fi cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

Important!
In conformitate cu prevederile art. 16 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.698/2005 si potrivit prevederilor PNDR, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2008)3831 din 16 iulie 2008, completarea contributiei financiare acordate de Comunitatea Europeana din FEADR se asigura anual de la bugetul de stat.

Alocarile financiare totale ale contributiei publice, din FEADR si de la bugetul de stat, defalcate pe ani, alocarile financiare totale ale contributiei publice defalcate pe axe, aferente perioadei de programare 2007-2013, precum si alocarile indicative pentru masurile de dezvoltare rurala sunt prevazute in anexele nr. 1-3, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

APDRP poate angaja cheltuieli prin contractele de finantare (angajamente legale) numai in limita sumelor stabilite pentru fiecare masura si comunicate de catre AM-PNDR.
Incheierea contractelor de finantare de catre APDRP se poate face incepand cu data aprobarii PNDR sau de la data amendarii acestuia, prin decizii ale Comisiei Europene.
Dobanda aferenta sumelor alocate de Comunitatea Europeana si gestionate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale in conformitate cu prevederile art. 3 si 3^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobata cu modificari prin Legea nr. 492/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se poate utiliza pentru finantarea unor proiecte eligibile din cadrul PNDR.

In completarea sumelor provenite din dobanda prevazuta la alin. (5), Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale asigura cofinantarea nationala de la bugetul de stat, prevazuta in functie de proiectele selectate pentru finantare si care se aproba prin hotarare a Guvernului.

Sumele prevazute la alin. (3), precum si proiectele care se finanteaza potrivit alin. (5) se aproba de AM-PNDR numai dupa consultarea prealabila a Comitetului de monitorizare pentru PNDR.

Modificarea alocarilor indicative intre masurile aceleiasi axe, prevazute in anexa nr. 3, se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

*****

LEGE nr. 200 din 21 octombrie 2008
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 91/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei sociale

Emitent: PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 27 octombrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele care datoreaza contributii de asigurari sociale pentru pensii, precum si pentru accidente de munca si boli profesionale.

Important!
Contributia de asigurari sociale nu se datoreaza asupra sumelor reprezentand:
a) prestatii suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, inclusiv cele acordate pentru accidente de munca si boli profesionale;
b) diurne de deplasare si de delegare, indemnizatii de delegare, detasare si transfer, drepturi de autor, precum si venituri primite in baza unor conventii civile sau contracte de colaborare;
c) participarea salariatilor la profit.

Sumele asupra carora nu se datoreaza contributia de asigurari sociale, prevazute la alin. (1) lit. b) si c), nu se iau in considerare la stabilirea prestatiilor din sistemul public de pensii.

Cheltuielile privind organizarea si functionarea sistemului public de pensii se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat, in limita unui procent de pana la 3% aplicat asupra cheltuielilor anuale totale prevazute prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, inclusiv asupra cheltuielilor din alte surse atrase, in conditiile legii.

*****

LEGE nr. 201 din 21 octombrie 2008
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 112/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat si a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative

Emitent: PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza administratorilor fondurilor de pensii private si facultative, aducand cateva modificari si in ceea ce priveste regimul sanctionator.

Important!
Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 3 ani sau cu amenda:
a) fapta persoanei de a nu declara si de a nu vira contributia de asigurari sociale datorata de angajat la bugetul asigurarilor sociale de stat, astfel incat sa nu se poata vira contributia la fondurile de pensii administrate privat;
b) fapta de a nu efectua transferul de disponibilitati banesti ale unui participant la un alt fond de pensii.

Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani:
a) fapta de a utiliza contributia la fondul de pensii in alte scopuri decat cele prevazute de prezenta lege;
b) nerespectarea prevederilor art. 28 referitoare la investirea si instrainarea activelor fondului de pensii de catre administrator;
c) fapta de a utiliza disponibilitatile banesti ale unui participant la un fond de pensii in alte scopuri decat cele prevazute de prezenta lege;
d) administrarea sau modificarea neautorizata a schemelor de pensii private;
e) administrarea unui fond de pensii neautorizat;
f) desfasurarea de catre administrator a altor activitati decat cele pentru care a fost autorizat;
g) incalcarea interdictiilor prevazute la art. 117.

Daca faptele prevazute la alin. (1) si (2) au produs consecinte deosebit de grave, se pedepsesc cu inchisoare de la 5 la 15 ani.
Daca faptele prevazute la alin. (1) si (2) constituie, potrivit Codului penal sau unor legi speciale, infractiuni mai grave, se pedepsesc in conditiile si cu sanctiunile prevazute de acestea.

Capitalul social minim al administratorului reprezentat de o societate de administrare a investitiilor sau de o societate de asigurari se completeaza, daca este cazul, la nivelul minim cumulat, impus pentru desfasurarea activitatilor pentru care se solicita autorizarea, se subscrie si se varsa integral, exclusiv in numerar, la momentul autorizarii de administrare, intr-un cont deschis la o banca, persoana juridica romana, sau la o sucursala a unei banci straine autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei.

Contributiile la un fond de pensii facultative se stabilesc conform regulilor acelei scheme de pensii facultative, se retin si se vireaza de catre angajator, odata cu contributiile de asigurari sociale obligatorii, sau de catre participant, lunar, in contul fondului de pensii specificat in actul individual de aderare.

Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 3 ani sau cu amenda:
a) fapta de a nu vira contributia la fondul de pensii;
b) fapta de a nu efectua transferul de lichiditati banesti ale unui participant la un alt fond de pensii, in termenul prevazut la art. 73 alin. (1);
c) utilizarea de informatii, documente si declaratii false sau de orice mijloace frauduloase, in vederea obtinerii autorizatiilor sau a avizelor prevazute de prezenta lege.

Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani:
a) fapta de a utiliza contributia la fondul de pensii in alte scopuri decat cele prevazute de prezenta lege;
b) fapta de a utiliza lichiditatile banesti ale unui participant la un fond de pensii in alte scopuri decat cele prevazute de prezenta lege;
c) administrarea sau modificarea neautorizata a schemelor de pensii facultative;
d) desfasurarea de catre administrator a altor activitati decat cele pentru care a fost autorizat;
e) incalcarea interdictiilor prevazute la art. 97.

Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani fapta persoanei care se face vinovata de desfasurarea fara autorizatie sau aviz a unei activitati pentru care prezenta lege prevede obligatia detinerii unei autorizatii sau a unui aviz valabil din partea Comisiei.

Daca faptele prevazute la alin. (1)-(3) au produs consecinte deosebit de grave, se pedepsesc cu inchisoare de la 5 la 15 ani.
Daca faptele prevazute la alin. (1)-(3) constituie, potrivit Codului penal sau unor legi speciale, infractiuni mai grave, se pedepsesc in conditiile si cu sanctiunile prevazute de acestea.

*****

LEGE nr. 203 din 21 octombrie 2008
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun

Emitent: PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 28 octombrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza comerciantii produselor din tutun care sunt supusi unor masuri restrictive impuse de lege.

Important!
Se interzice comercializarea produselor din tutun in spitale si unitati de invatamant, cu exceptia unitatilor de invatamant superior.

Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) nerespectarea urmatoarelor prevederi:
Se interzice fumatul in spatiile publice inchise.
Se interzice complet fumatul in unitatile sanitare, de stat si private.
se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 100 lei la 500 lei;
b) nerespectarea urmatoarelor prevederi se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 250 lei la 1.000 lei:

In spatiile publice inchise, fumatul este permis numai in camere special amenajate pentru fumat, cu respectarea urmatoarelor conditii obligatorii:
a) sa serveasca exclusiv fumatului;
b) sa nu fie spatiu de tranzit sau de acces in spatiul public inchis;
c) sa fie dotate cu sisteme de ventilatie functionale care sa asigure eliminarea fumului de tutun;
d) sa fie dotate cu scrumiere si extinctoare si sa fie amenajate in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind prevenirea si stingerea incendiilor;
e) sa fie marcate, la loc vizibil, cu unul dintre urmatoarele indicatoare prin care sa se indice: ?Camera pentru fumat?, ?Incapere in care este permis fumatul? sau ?Loc pentru fumat?, astfel incat orice persoana sa poata fi avizata asupra faptului ca numai in acel spatiu se poate fuma.

*****

LEGE nr. 214 din 24 octombrie 2008
pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectarii drepturilor de proprietate industriala

Emitent: PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 28 octombrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza titularii drepturilor de proprietate industriala care pot cere aplicarea masurilor, procedurilor si repararea daunelor rezultand din incalcarea dispozitiilor din materia proprietatii industriale.

Important!
Au calitatea de a cere aplicarea masurilor, procedurilor si repararea daunelor urmatoarele persoane:

a) titularii drepturilor de proprietate industriala, potrivit dispozitiilor legislatiei aplicabile;
b) orice persoana autorizata sa utilizeze drepturile de proprietate industriala, in special beneficiarii de licente.
c) persoanele titulare ale unui drept de proprietate industriala protejat printr-un brevet de inventie acordat de statul roman si succesorii lor in drept, detinut in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, carora le-au fost incalcate drepturile patrimoniale conferite de brevet prin exploatarea inventiei in mod abuziv, fara consimtamantul titularului sau prin orice fapte de incalcare a drepturilor acestuia.

Actiunile in justitie introduse de persoanele prevazute mai sus sunt scutite de la plata taxelor de timbru.
Litigiile avand ca obiect masurile reparatorii pentru persoanele prevazute mai sus sunt de competenta Tribunalului Bucuresti.

*****

LEGE nr. 221 din 27 octombrie 2008
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant

Emitent: PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 28 octombrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza personalul din invatamant vizand cresterile salariale de care ar fi trebuit sa beneficieze.

Important!
a) pentru functia de profesor universitar prevazuta in anexa nr. 1.1 valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 este urmatoarea:
- 1 ianuarie-31 martie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 230,247 lei;
- 1 aprilie-30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 244,061 lei, respectiv o crestere de 6%;
- 1 octombrie-31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 400,00 lei, care reprezinta valoarea de referinta pentru cresterile salariale ulterioare;".

b) coeficientii de multiplicare prevazuti pentru functiile didactice de predare cu gradul didactic II, definitiv, debutant, cele cu studii de nivel liceal fara pregatire de specialitate si pentru functiile didactice auxiliare se majoreaza cu 10% incepand cu 1 ianuarie 2008, fata de nivelul din 31 decembrie 2007;".

c) pentru functiile didactice prevazute in anexele nr. 1.2, 2 si 3 valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 este urmatoarea:
- 1 ianuarie-31 martie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 259,593 lei;
- 1 aprilie-30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 275,168 lei, respectiv o crestere de 6%;
- 1 octombrie-31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 400,00 lei, care reprezinta valoarea de referinta pentru cresterile salariale ulterioare.
In coeficientii de multiplicare de nivel minim din anexele nr. 1.1 si 1.2, prevazuti la ultimele doua transe de vechime recunoscuta de 35-40 ani si peste 40 ani in invatamant, sunt cuprinse si cresterile de 1/20 din coeficientul de multiplicare corespunzator transei anterioare de vechime, prevazute la art. 90 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

In coeficientii de multiplicare din anexa nr. 2, prevazuti la ultimele trei transe de vechime recunoscuta de 30-35 ani, 35-40 ani si peste 40 ani in invatamant, sunt cuprinse si cresterile de 1/25 din coeficientul de multiplicare corespunzator transei anterioare de vechime, prevazute la art. 50 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

*****

ORDIN nr. 5.702 din 23 octombrie 2008
pentru aplicarea prevederilor art. 1 alin. (1) lit. a) si c) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant pentru modificarea valorii de multiplicare a coeficientului 1,000 in perioada 1 octombrie-31 decembrie 2008

Emitent: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 28 octombrie 2008

Pe cine vizeaza?
La fel ca si in cazul actului precedent, si acest act intereseaza cadrele didactice vizand cresterile salariale care se aplica incepand cu luna octombrie 2008.

Important!
In perioada 1 octombrie-31 decembrie 2008, pentru functia de profesor universitar prevazuta in anexa nr. 1.1 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 va fi de 266,026 lei, in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2008, reprezentand o crestere cu 9% fata de salariile de baza din luna septembrie 2008.

In perioada 1 octombrie-31 decembrie 2008, pentru functiile didactice prevazute in anexele nr. 1.2, 2 si 3 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 va fi de 299,933 lei, in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2008, reprezentand o crestere cu 9% fata de salariile de baza din luna septembrie 2008.

*****

LEGE nr. 211 din 24 octombrie 2008
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata

Emitent: PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 30 octombrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza comerciantii care au obligativitatea sa-si asigure masa monetara suficienta incat sa nu fie nevoiti sa acorde restul clientului in produse.

Important!
Este interzisa plata restului catre consumator sub orice alta forma decat acordarea acestuia in numerar.

Nerespectarea prevederilor de mai sus se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei.

*****

ORDIN nr. 1.803 din 29 octombrie 2008
privind stabilirea preturilor produselor medicamentoase de uz uman de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, precum si bolnavii inclusi in programele nationale de sanatate, in sistemul de asigurari sociale de sanatate

Emitent: MINISTERUL SANATATII PUBLICE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 30 octombrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza distribuitorii de medicamente stabilind metodologia de calcul a preturilor de desfacere en-detail si angro a acestora.

Important!
Se aproba Lista denumirilor comerciale si a preturilor produselor medicamentoase de uz uman corespunzatoare denumirilor comune internationale (DCI) din sublistele A, B, C1 si C3 ale anexei la Hotararea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, prevazuta in anexa nr. 3.

Preturile produselor medicamentoase de uz uman mentionate la alin. (1) se asimileaza ca fiind preturi de CaNaMed pentru calculul preturilor de referinta in sistemul de asigurari sociale de sanatate.

Pe perioada de valabilitate a prezentului ordin, lista prevazuta la alin. (1) poate fi actualizata de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate, in situatia in care un medicament cu aprobare de punere pe piata obtine de la Ministerul Sanatatii Publice un pret mai mic decat pretul de vanzare cu amanuntul al produsului care da pretul de referinta in cadrul aceluiasi DCI.

Daca un produs medicamentos de uz uman corespunzator unui anume DCI se regaseste atat in sublista C2, cat si in una dintre celelalte subliste (A, B, C1 si C3), pretul cu amanuntul maximal utilizat va fi cel corespunzator prescriptiei medicale.

Cursul de schimb valutar utilizat in metodologia de calcul al preturilor de desfacere angro si en d?tail pentru produsele medicamentoase de uz uman, precum si in metodologia de calcul al preturilor de decontare a medicamentelor care se acorda bolnavilor cuprinsi in cadrul programelor nationale de sanatate este prevazut in anexa nr. 6.

*****

HOTARARE nr. 328 din 9 octombrie 2008
pentru modificarea Normelor privind operatiunile in numele si in contul statului de compensare partiala a dobanzii platite de operatorii economici la creditele in lei (NI-CST-09-III/0), aprobate prin Hotararea Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari nr. 73/2007

Emitent: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANTARI, GARANTII SI ASIGURARI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 30 octombrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza operatorii economici care beneficiaza de compensarea partiala a dobanzii platite de operatorii economici la contractele de credit in lei incheiate cu alte banci.

Important!
Compensatia de dobanda se acorda urmatoarelor categorii de operatori economici:
a) intreprinderi mici si mijlocii, pentru dobanda platita la creditele de investitii contractate ulterior datei de 1 ianuarie 2006;

b) operatori economici, pentru dobanda platita la credite contractate ulterior datei de 1 ianuarie 2006 pentru:
1. cercetare-dezvoltare, cercetare fundamentala, cercetare aplicativa si cercetare-dezvoltare precompetitiva, know-how;
2. protectia mediului: investitii de mediu, reabilitarea amplasamentelor industriale poluante, reamplasarea operatorilor economici;
3. ocuparea si formarea personalului, avand ca scop crearea de noi locuri de munca si/sau pregatirea/perfectionarea angajatilor;
4. dezvoltarea regionala;

c) operatori economici, pentru dobanda platita la creditele incheiate ulterior datei de 1 ianuarie 2006, avand ca obiect participarea la targuri, studii sau servicii de consultanta pentru lansarea unui produs nou/existent pe o piata noua, in vederea promovarii exportului.

Compensarea partiala a dobanzii platite de operatorii economici la credite in lei are ca obiect reducerea cheltuielilor cu dobanda la creditele in lei contractate de operatorii economici de la banci.

Compensatia de dobanda reprezinta maximum 50% din dobanda curenta platita in trimestrul anterior solicitarii de compensare pentru creditele in lei, contractate ulterior datei de 1 ianuarie 2006.

Bugetul total al schemei pe perioada de implementare 2007-2010, defalcat pe ani, este urmatorul:

- milioane lei

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "Noutati Legislatie Fiscala 27 - 31 octombrie 2008":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

 • Declaratia Unica in 2024. Cum se completeaza D212 pentru venituri obtinute din dividende

  • O persoana fizica, ce este si salariata, trebuie sa intocmeasca Declaratia Unica pentru venituri obtinute din dividende (sunt singurele venituri extrasalariale pe care le obtine). In anul 2023 a depus Declaratia Unica cu estimat de 100.000 lei la dividende, deci peste 24 salarii minime, rezultand astfel un CASS de 7.200 lei. Dupa incheierea anului 2023 a constatat ca a ridicat dividende brute in valoare de 64.768 lei (sub 24 salarii minime), practic trebuind sa plateasca CASS in valoare de 3.600...» citeste mai departe aici

 • RO e-Factura: Facturile de avans se inregistreaza in sistem?

  • Societatea noastra vinde fier vechi cu taxare inversa. Primeste avansul de la client cu o luna inainte. Factura de avans se inregistreaza in Ro e-Factura? In jurnalul de vanzari nu apar. Inregistrare facturi in E-Factura – raspunsul specialistului: In relatiile comerciale desfasurate intre persoane impozabile stabilite in Romania, de tip B2B conform art. 266 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, emitentul facturii electronice are obligatia de...» citeste mai departe aici

 • Calendar ANAF. 10 declaratii trebuie depuse la fisc pana pe 27 mai 2024

  • Conform calendarulului oficial al ANAF, contribuabilii trebuie sa depuna mai multe declaratii fiscale pana pe data de 27 mai 2024. Depunere declaratii fiscale la ANAF Depunerea Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice - Formularul 212. Categorii de contribuabili Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care in anul de impunere au realizat, individual sau intr-o forma de asociere, venituri/pierderi din Romania...» citeste mai departe aici

 • Reminder! Care Este Termenul pentru Depunerea Bilantului in 2024

  • In contextul crearii unor confuzii legate de termenul pentru depunerea situatiilor financiare anuale in 2024, prin introducerea OUG 115/2023, vom clarifica acest aspect in articolul care urmeaza. Care este termenul pentru depunerea Bilantului in 2024 Depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor a raportarilor contabile anuale la 31 decembrie se efectueaza in termen de 150 de zile de la incheierea anului calendaristic. Adica in anul 2024 depunerea bilantului se face, mai precis,...» citeste mai departe aici

 • De cand pot trece firmele la impozit micro daca nu angajeaza cel putin un salariat in 30 de zile?

  • O firma noua, inregistrata in 12.04.2024, daca nu reuseste sa angajeze un salariat in 30 zile, dar angajeaza un salariat in lunile urmatoare, din ce perioada poate trece la platitor de impozit pe venit microintreprindere? Multumesc. Trecere la regimul micro si conditia unui salariat – raspunsul specialistului: Conform prevederilor Codului fiscal, modificat si completat, conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca o microintreprindere sunt mentionate la art.47: (1) In sensul...» citeste mai departe aici

 • OUG 43/2024: Prin casele de marcat electronice vor fi transmise informatii suplimentare catre ANAF

  • OUG 43/2024 a fost adoptata si aduce mai multe modificari in privinta caselor de marcat electronice. Astfel, prin casele de marcat electronice vor fi transmise informatii suplimentare catre ANAF. Este vorba despre ''alte date si informatii din bonul fiscal, precum si din raportul fiscal de inchidere zilnica''. Modificarile au fost necesare in vederea implementarii sistemului RO e-TVA care va genera decontul de TVA precompletat, fiind necesara efectuarea unor corelari intre RO...» citeste mai departe aici

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016