Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Noutati Legislatie Fiscala 29 septembrie - 03 octombrie 2008

14-Oct-2008
5454

HOTARARE nr. 1.113 din 18 septembrie 2008


pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.211/2001 privind infiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 29 septembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Fondul National pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. ? IFN institutie financiara nebancara, cu capital de risc, persoana juridica romana de drept privat, organizata ca societate comerciala pe actiuni, avand ca actionar initial unic statul roman, reprezentat prin Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale.

Important!
Domeniul principal de activitate al F.N.I.M.M. S.A. - IFN este CAEN 649 - "Alte activitati de intermedieri financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii".

Obiectul principal de activitate este emiterea de garantii, contragarantarea garantiilor, cu exceptia contragarantarii propriilor garantii, si asumarea de angajamente pentru garantarea creditelor si a altor instrumente de finantare care pot fi obtinute de intreprinderile mici si mijlocii, definite potrivit legii, de la banci sau din alte surse, clasa CAEN 6499 - "Alte intermedieri financiare n.c.a".

F.N.I.M.M. S.A. - IFN poate desfasura si urmatoarele activitati secundare:
a) finantarea tranzactiilor comerciale incheiate de intreprinderile mici si mijlocii pentru realizarea obiectului lor de activitate, clasa CAEN 6492 - "Alte activitati de creditare";

b) acordarea de credite imobiliare, cu exceptia creditelor ipotecare, clasa CAEN 6492 - "Alte activitati de creditare";

c) acordarea de microcredite, activitate ce nu se deruleaza in baza Legii nr. 240/2005 privind societatile de microfinantare, clasa CAEN 6492 - "Alte activitati de creditare";

d) activitati de factoring, clasa CAEN 6499 - "Alte intermedieri financiare n.c.a";

e) cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii, in scopul indeplinirii obiectului de activitate, clasa CAEN 6810 - "Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii";

f) inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate; subinchirierea bunurilor imobile inchiriate va fi efectuata numai ocazional, in situatia existentei unor spatii excedentare in vederea administrarii eficiente a bunurilor inchiriate necesare derularii activitatii, clasa CAEN 6820 - "Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate";

g) prelucrarea datelor si activitati conexe, constand in actionarea ca operator al Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare in legatura cu activitatea de inregistrare a avizelor de garantie in arhiva, precum si prelucrarea datelor aferenta acestor activitati si a altor date aferente activitatilor legate de domeniul principal de activitate, clasa CAEN 6311 - "Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe";

Capitalul social este de 261.412.300 lei, fiind impartit in 2.614.123 de actiuni nominative si indivizibile, fiecare actiune avand o valoare nominala de 100 lei.

La capitalul social al F.N.I.M.M. S.A. - IFN pot participa numai autoritatile publice si institutiile financiare interne si internationale.

Statul, reprezentat conform art. 11 alin. (1) din prezentul act constitutiv, este actionarul actual al F.N.I.M.M. S.A. - IFN.

In aceasta calitate, statul, prin reprezentantii numiti de Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, exercita atributiile adunarii generale a actionarilor pe toata perioada in care statul are calitatea de actionar unic.

Reprezentantii Ministerului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale sunt in numar de 5. Acestia sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului pentru intreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale pe o perioada de 4 ani, care poate fi reinnoita. Procedura de intrunire a reprezentantilor statului, precum si modalitatea de adoptare a hotararilor vor fi stabilite prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin ordin al ministrului pentru intreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale.

*****

ORDONANTA DE URGENTA nr. 113 din 24 septembrie 2008
pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 156/2007 privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 29 septembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza persoanele fizice care pana la data de 15 februarie 1992 au efectuat depuneri de sume la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme si care au dreptul sa obtina despagubiri banesti.

Important!
Valoarea totala a despagubirii insumeaza 760.625.341,06 lei si reprezinta cumulul despagubirilor calculate de Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. prin indexarea, de la data depunerii si pana la data de 31 iulie 2007, a sumelor existente in cele 37.478 de depozite constituite conform art. 1, cu indicii preturilor de consum comunicati de Institutul National de Statistica, din care se deduce dobanda legala bonificata de Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. pe perioada in care a fost acordata.

Suma reprezentand despagubirea prevazuta la art. 2 este asigurata de Ministerul Economiei si Finantelor prin emisiunea de titluri de stat de valoare nominala totala egala cu valoarea totala a despagubirii.

Titlurile de stat prevazute la alin. (1), emise cu data de 21 decembrie 2007 pe numele Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A., sunt nenegociabile, nepurtatoare de dobanda si au scadenta la data de 30 octombrie 2008.

Valoarea nominala individuala a fiecarui titlu de stat este egala cu valoarea individuala a despagubirii, calculata de Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. conform art. 2, pe numele fiecaruia dintre cei 37.478 de deponenti.

Cu data emisiunii titlurilor de stat, Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. inregistreaza in conturi deschise pe numele deponentilor prevazuti la art.1 obligatia de plata la scadenta a sumei reprezentand valoarea nominala individuala a titlurilor de stat, care este egala cu valoarea individuala a despagubirii cuvenite fiecaruia dintre acestia.

*****

ORDONANTA DE URGENTA nr. 114 din 24 septembrie 2008
pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii Publice, a sumelor necesare acoperirii platii TVA aferente bunurilor si serviciilor achizitionate in cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA si tuberculozei in Romania, implementate de Fundatia Romanian Angel Appeal

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 29 septembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Fundatia Romanian Angel Appeal care beneficiaza de acoperirea platii TVA aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate din tara sau importate care fac obiectul programelor privind combaterea HIV/SIDA si tuberculozei in Romania.

Important!
Se aproba plata de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii Publice, a sumei de 4.528 mii lei, reprezentand echivalentul in lei a 1.283.929 euro, necesara acoperirii platii TVA aferente bunurilor si serviciilor achizitionate din tara sau importate care fac obiectul programelor privind combaterea HIV/SIDA si tuberculozei in Romania, cu finantare nerambursabila de la Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei si Malariei, in cadrul Rundei a 6-a de finantare.

Suma prevazuta la alin. (1) este aferenta derularii primei faze a programelor si este platibila in anul 2009.

Eventualele diferente de curs valutar se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii Publice.

Prevederile alin. (1) si (2) se aplica pentru Programul "Catre accesul universal la prevenirea si tratamentul HIV/SIDA, precum si la ingrijirea si asistenta sociala pentru persoanele vulnerabile si populatiile defavorizate", finantat prin Acordul de finantare ROM-607-G03-H, semnat la Geneva la 15 mai 2007, dintre Fundatia Romanian Angel Appeal, in calitate de primitor principal, si Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei si Malariei, si pentru Programul "Largirea controlului tuberculozei prin concentrarea asupra grupurilor populationale sarace si vulnerabile", finantat prin Acordul de finantare ROM-607-G04-T, semnat la Geneva la 24 septembrie 2007, dintre Fundatia Romanian Angel Appeal, in calitate de primitor principal, si Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei si Malariei, pana la finalizarea acestora.

Programele prevazute la alin. (4) sunt implementate de Fundatia Romanian Angel Appeal si de autoritati ale administratiei publice centrale si locale, unitati subordonate, in coordonarea acestora, organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publica, cu personalitate juridica, sau organisme neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridica.

Documentele justificative pentru TVA aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate din tara sau importate in nume propriu sau de autoritati ale administratiei publice centrale si locale, unitati subordonate, in coordonarea acestora, organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publica, cu personalitate juridica, sau organisme neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridica, se depun trimestrial la Ministerul Sanatatii Publice de catre Fundatia Romanian Angel Appeal.

Decontarea sumelor catre Fundatia Romanian Angel Appeal se face de Ministerul Sanatatii Publice pe baza documentatiei depuse in termen de 30 de zile de la finele fiecarui trimestru.

*****

ORDIN nr. 680 din 25 septembrie 2008
privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice din cadrul Programului national privind evaluarea starii de sanatate a populatiei in asistenta medicala primara, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 994/354/2007

Emitent: MINISTERUL SANATATII PUBLICE Nr. 1.603 din 23 septembrie 2008 
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Nr. 680 din 25 septembrie 2008
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 30 septembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza furnizorilor de servicii medicale din asistenta medicala primara, precum si furnizorilor de servicii medicale paraclinice care incheie contracte cu casele de asigurari de sanatate in vederea derularii programului privind evaluarea starii de sanatate.

Important!
Furnizorii de servicii medicale din asistenta medicala primara si furnizorii de servicii medicale paraclinice nou-intrati in contract cu casele de asigurari de sanatate pentru furnizare de servicii medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pot incheia contract pentru derularea prezentului program pe perioada de derulare a acestuia.

Pot incheia contracte cu casele de asigurari de sanatate pentru derularea programului numai medicii de familie care au liste de asigurati si se afla in relatie contractuala cu acestea pentru furnizarea de servicii medicale in asistenta medicala primara.

Termenul de valabilitate a contractelor incheiate este pana la 31 decembrie 2007, cu obligativitatea prelungirii acestora prin acte aditionale, pana la finalizarea programului, respectiv 31 decembrie 2008, cu conditia ca furnizorii de servicii medicale sa se afle in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate pentru serviciile medicale acordate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.

Se recomanda programarea de catre medicii de familie a populatiei, in vederea evaluarii starii de sanatate, in mai multe etape, dupa cum urmeaza:

Etapa a VI-a: in perioada 1 octombrie 2008-31 decembrie 2008 - aceasta cuprinde urmatoarele categorii de persoane:

- persoanele neasigurate care nu au fost evaluate in etapele anterioare si care au optat sa fie evaluate de catre medicul de familie la care s-au prezentat;

- persoanele asigurate care nu au fost evaluate in etapele anterioare si pentru care medicul de familie nu va efectua in anul 2008 controlul medical la care au dreptul in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.

*****

HOTARARE nr. 1.127 din 18 septembrie 2008
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 895/2007 privind stabilirea cadrului institutional pentru planificarea financiara, coordonarea, implementarea si auditarea utilizarii fondurilor acordate Romaniei prin Facilitatea Schengen

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 30 septembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza autoritatile competente care asigura gestionarea asistentei financiare din Facilitatea Schengen.

Important!
Facilitatea Schengen si pentru fluxurile de numerar reprezinta instrumentul provizoriu prin care Uniunea Europeana acorda sprijin Bulgariei si Romaniei in perioada dintre data aderarii si sfarsitul anului 2009 in vederea finantarii actiunilor la noile frontiere externe ale Uniunii Europene, pentru punerea in aplicare a acquis-ului Schengen si controlul frontierelor externe si pentru a sprijini imbunatatirea fluxurilor de numerar in cadrul bugetelor nationale - instrument prevazut la art. 32 din Actul privind conditiile de aderare a Republicii Bulgaria si a Romaniei si adaptarile tratatelor pe care se intemeiaza Uniunea Europeana, partea a patra, titlul III (mentionat in continuare ca art. 32 din tratat).

In conformitate cu Decizia Comisiei Europene nr. C(2007)1.417 din 4 aprilie 2007 privind gestionarea si controlul partii consacrate acquis-ului Schengen din cadrul Facilitatii Schengen si pentru fluxurile de numerar pentru perioada 2007-2009, denumita in continuare decizie, se infiinteaza urmatoarele sisteme si functii:

a) sistemul de monitorizare, care este coordonat de Comitetul de monitorizare, organizat la nivel interinstitutional, cu urmatoarea componenta: autoritatea competenta, autoritatea de certificare, autoritatea de contractare si plata si organismele intermediare.

In cadrul Comitetului de monitorizare autoritatea de audit are calitatea de observator. Comitetul de monitorizare functioneaza pe langa Ministerul Internelor si Reformei Administrative si analizeaza stadiul proiectelor Facilitatii Schengen pentru fazele de contractare si implementare. In acest sens, sunt elaborate raportari anuale si semestriale si actiuni de verificare a indeplinirii masurilor concluzionate cu ocazia sedintelor Comitetului de monitorizare;

b) sistemele de gestionare si control instituite la nivelul tuturor institutiilor implicate, in scopul stabilirii unui sistem eficient de control intern, al definirii clare a functiilor cu care este investita autoritatea competenta si a celor pe care le poate delega organismelor intermediare si pentru a fi asigurata o pista de audit suficienta, in conformitate cu prevederile deciziei. Sistemele de gestionare si control trebuie sa prevada proceduri destinate verificarii veridicitatii cheltuielilor declarate si, in special, indeplinirea actiunilor, precum si eligibilitatea cheltuielilor pana la concurenta partii corespunzatoare Facilitatii Schengen, in conformitate cu prevederile deciziei;

c) sistemul de audit, care consta in verificari efectuate de autoritatea de audit, pe baza unei esantionari corespunzatoare, si care vizeaza in special examinarea de o maniera selectiva a minimum 10% din fondurile alocate, pe baza unei analize a riscurilor si a declaratiilor de cheltuieli elaborate la diferite niveluri;

d) sistemul de verificare si inspectii la fata locului, care consta in controale efectuate la beneficiarii fondurilor si/sau la organismele intermediare aferente de autoritatea de contractare si plata, comisiile mixte de control formate din reprezentanti ai autoritatii de certificare, organismului intermediar si ai autoritatii de contractare si plata. Presedintele comisiilor mixte va fi desemnat de autoritatea competenta;

e) raportul de verificare, care este documentul incheiat in urma desfasurarii activitatilor conform lit. d) si care sta la baza intocmirii procesului-verbal de constatare;

f) activitatea de recuperare a sumelor constatate neeligibile de la contractant, beneficiar sau organism intermediar, dupa caz, care consta in stingerea creantelor bugetare constatate in urma derularii activitatilor sistemelor de gestionare si control, pe baza procesului-verbal de constatare, intocmit de autoritatea de contractare si plata, care se constituie in titlu de creanta, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator, aprobata cu modificari prin Legea nr. 529/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 1.306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator;

g) sistemul de gestiune financiara, la nivelul autoritatii de contractare si plata, care reprezinta proceduri de verificare a receptiei livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii si a executiilor de lucrari, intocmirea cererilor de fonduri, proceduri de ordonantare, executie si contabilizare a platilor, proceduri destinate verificarii veridicitatii cheltuielilor declarate, precum si a eligibilitatii cheltuielilor pana la concurenta partii corespunzatoare din Facilitatea Schengen;

h) mecanismul de asigurare a contributiei nationale, care reprezinta modul de finantare de la bugetul de stat, prin bugetele beneficiarilor, a cheltuielilor eligibile din contributia nationala, prevazute la art. 2 lit. l). In vederea efectuarii platilor concomitent din fondurile din Facilitatea Schengen si din contributia nationala, beneficiarii vor transfera sumele reprezentand contributia nationala, prevazute in bugetele proprii, la solicitarea Oficiul de Plati si Contractare PHARE, in conturile deschise de catre Oficiul de Plati si Contractare PHARE pentru gestionarea acesteia.

Beneficiarii asistentei acordate Romaniei prin Facilitatea Schengen au urmatoarele atributii principale:

a) identifica si elaboreaza propuneri de proiecte finantate din fondurile alocate prin Facilitatea Schengen si contributia nationala, pe baza prioritatilor din Planul indicativ si din alte documente programatice, fisele tehnice de proiect si le inainteaza organismului intermediar coordonator pentru analiza si avizare;

b) intreprind toate demersurile pe care le presupune exercitiul de programare, in vederea asigurarii eligibilitatii proiectelor propuse, completarea sau modificarea fisei de proiect, redimensionarea bugetului solicitat;

c) administreaza proiectele si contractele aferente acestora, asigura functionarea unui sistem informational pentru monitorizarea derularii acestora si intreprind masurile necesare pentru a asigura indeplinirea de catre contractant a sarcinilor ce ii revin conform contractului;

d) intocmesc documentele subsecvente aprobarii Planului indicativ in vederea atribuirii contractului, inclusiv documentatia de atribuire si formularele aferente, avand responsabilitatea stabilirii specificatiilor tehnice, criteriilor de calificare si/sau selectie si a factorilor de evaluare, determinand valorile estimative ale contractelor, si le inainteaza, spre verificare si avizare, organismului intermediar;

e) indeplinesc sarcinile ce le revin pentru participarea la procedurile de achizitii, evaluarea ofertelor, selectarea contractantului, negocierea si incheierea contractului, in colaborare cu autoritatea de contractare si plata;

f) supravegheaza in permanenta indeplinirea de catre contractant a obligatiilor asumate in conformitate cu contractul semnat;

g) raspund de receptia bunurilor, serviciilor si a lucrarilor mentionate in facturile emise de contractanti si intocmesc documentatia de receptie in vederea efectuarii platilor conform conditiilor contractuale, intocmesc si pastreaza inregistrarile aferente receptiei;

*****

ORDIN nr. 2.818 din 26 septembrie 2008
privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii octombrie 2008

Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 30 septembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza dealerii primari, care vor depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor, persoane fizice si juridice.

Important!
Ofertele de cumparare sunt competitive si necompetitive.

In cadrul ofertei de cumparare competitive se vor indica elementele cuprinse in anexa nr. 7 la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2005 in aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2005 privind piata primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare.

Numarul de transe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restrictionat.

Ofertele de cumparare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, in calitate de clienti ai dealerilor primari.

In cadrul ofertei de cumparare necompetitive se vor indica elementele cuprinse in anexa nr. 5 la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2005, in aplicarea Regulamentului nr. 11/2005 privind piata primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare. Se admit oferte de cumparare necompetitive intr-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

Fiecare transa a ofertei de cumparare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Valoarea nominala totala a emisiunii de obligatiuni de stat de tip benchmark poate fi majorata prin redeschideri ulterioare ale acesteia.

Valoarea nominala individuala a unei obligatiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.

Dobanda (cuponul) se plateste anual la datele specificate in prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 303/2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii februarie 2008, fiind determinata conform formulei:

D = VN* r/ frecventa anuala a cuponului (1),
in care:
D = dobanda (cupon);
VN = valoarea nominala;
r = rata cuponului.

Metoda de vanzare este licitatia, care va avea loc la data mentionata in tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua dupa metoda cu pret multiplu. Cotatia de pret va fi exprimata sub forma procentuala, cu 4 zecimale.

Obligatiunile de stat de tip benchmark pot fi cumparate de catre dealerii primari, care vor depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor, persoane fizice si juridice.

*****

LEGE nr. 160 din 26 septembrie 2008
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta

Emitent: PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 1 octombrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza administratorul Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta - organul central de specialitate al statului, care administreaza, exploateaza, intretine si dezvolta SNUAU.

Important!
SNUAU se organizeaza in conformitate cu directivele, standardele, recomandarile ETSI si cu practicile europene privind sistemele de comunicatii si tehnologia informatiei utilizate ca suport pentru serviciul E 112.

Administratorul SNUAU este Serviciul de Telecomunicatii Speciale.
Numarul de posturi pentru structurile prevazute la alin. (2) este stabilit prin hotarare a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, iar cheltuielile de personal se finanteaza in limita posturilor aprobate prin legile bugetare anuale.

Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei analizeaza si stabileste conditiile tehnice pentru furnizarea informatiilor de localizare primare si a informatiilor de localizare a apelantului catre SNUAU de catre furnizorii de retele publice de telefonie.

Suma prevazuta la alin. (1) se diminueaza cu valoarea contributiilor achitate de Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei operatorului SNUAU, ca venituri proprii pana la data inceperii finantarii SNUAU de la bugetul de stat.

****

HOTARARE nr. 1.147 din 18 septembrie 2008
privind indexarea unor indemnizatii acordate in baza unor legi speciale

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 2 octombrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele care au suferit de pe urma persecutarii politice, precum si artistii interpreti sau executanti, ale caror indemnizatii se majoreaza.

Important!
Incepand cu luna octombrie 2008 se indexeaza cu 7,5% urmatoarele indemnizatii:

a) indemnizatia lunara neimpozabila acordata in baza Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru fiecare luna de stagiu militar efectuat in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961, care devine 2,53 lei;

b) indemnizatiile lunare, in sume fixe, acordate in baza Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, care devin: 339 lei pentru artistii interpreti sau executanti prevazuti la art. 4 alin. (1) din lege, cu atestat categoria I eliberat de Ministerul Culturii si Cultelor, 254 lei pentru artistii interpreti sau executanti prevazuti la art. 4 alin. (1) din lege, cu atestat categoria a II-a eliberat de Ministerul Culturii si Cultelor, si 198 lei pentru artistii interpreti sau executanti prevazuti la art. 4 alin. (1) din lege, cu atestat categoria a III-a eliberat de Ministerul Culturii si Cultelor;

c) indemnizatiile lunare acordate in baza Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "Noutati Legislatie Fiscala 29 septembrie - 03 octombrie 2008":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

 • Situatii financiare anuale. Poate asociatul unei firme, din calitate de angajat-contabil sef, sa semneze bilantul?

  • O S.R.L. membra CECCAR are ca angajat in functia de contabil sef pe asociatul unic si administratorul societatii (expert contabil). Poate asociatul, din aceasta calitate de angajat-contabil sef, sa semneze la "intocmit" situatiile financiare? Cine poate semna situatiile financiare anuale – raspunsul specialistului: Conform prevederilor legale din Romania, semnarea situatiilor financiare este reglementata in mod clar pentru a asigura separarea responsabilitatilor si integritatea...» citeste mai departe aici

 • Declaratia Unica 2024. Ce amenzi se aplica daca NU o depuneti pana pe 27 mai

  • Conform legisalatiei in vigoare, Declaratia Unica trebuie depusa pana pe data de 27 mai 2024. Ce amenzi se aplica pentru nedepunere la timp? Amenzi nedepunere Declaratia Unica Nedepunerea „Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice”, pana la data prevazuta in legislatia fiscala, se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 50 si 500 de lei, conform art. 336 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu...» citeste mai departe aici

 • Declaratia Unica in 2024. Cum se completeaza D212 pentru venituri obtinute din dividende

  • O persoana fizica, ce este si salariata, trebuie sa intocmeasca Declaratia Unica pentru venituri obtinute din dividende (sunt singurele venituri extrasalariale pe care le obtine). In anul 2023 a depus Declaratia Unica cu estimat de 100.000 lei la dividende, deci peste 24 salarii minime, rezultand astfel un CASS de 7.200 lei. Dupa incheierea anului 2023 a constatat ca a ridicat dividende brute in valoare de 64.768 lei (sub 24 salarii minime), practic trebuind sa plateasca CASS in valoare de 3.600...» citeste mai departe aici

 • Controale ANAF. In aprilie 2024 au fost efectuate cu 44% mai multe actiuni de control fiscal

  • Conform unui comunicat de presa al ANAF, in aprilie 2024 au fost efectuate cu 44% mai multe actiuni de control ale fiscului care au diminuat pierderea fiscala cu 430 milioane lei. Ministerul Finantelor si Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) prezinta raportul lunii aprilie al actiunilor intreprinse de catre directiile de specialitate din cadrul ANAF si rezultatele pe care acestea le-au generat. In acest sens, in vederea cresterii conformarii la declarare a contribuabililor, Agentia...» citeste mai departe aici

 • Precizari ANAF privind E-Transport: NU se va impune nicio o taxa suplimentara contribuabililor

  • ANAF aduce, printr-un nou comunicat de presa, cateva precizari referitoare la informatiile aparute in articolele despre ”noua taxa care loveste buzunarul romanilor de la 1 iulie”. Fiscul mentioneaza ca articolele de presa in care se mentioneaza ”noua taxa care loveste buzunarul romanilor de la 1 iulie” dezinformeaza mediul de afaceri, fiind redactate tendentios prin prezentarea in mod personal a cadrului legal RO e-Transport, fara aprofundarea acestuia. Astfel: prin...» citeste mai departe aici

 • D300, modificata prin Ordinul 888/2024. Nou formular se utilizeaza incepand cu veniturile lunii mai 2024

  • Un nou formular pentru Declaratia 300 a fost publicat de ANAF prin Ordinul 888/2024. Acesta se utilizeaza incepand cu veniturile lunii mai 2024. OPANAF nr. 888/2024, act normativ prin care se modifica OPANAF nr. 1.253/2021 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata”, a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 448 din 15 mai 2024. Conform Referatului de aprobare, prin art.III, pct.46 din Legea nr. 296/2023, publicata in...» citeste mai departe aici

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016