Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Noutati Legislatie Fiscala 30 martie - 03 aprilie 2009

08-Apr-2009
12081

ORDONANTA DE URGENTA nr. 29 din 25 martie 2009


pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 27 martie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza atat operatorii economici care comercializeaza produse supuse accizelor, cat si consumatorii care suporta cresterea nivelului acestui impozit indirect.

Important!
Structura accizei totale pentru nivelul accizei la tigarete de 57 euro/1.000 tigarete, prevazuta la nr. crt. 6 al tabelului de la art. I pct. 1, valabil de la 1 aprilie 2009 pana la 31 august 2009 inclusiv, este de 35,06 euro/1.000 tigarete + 23% din pretul maxim de vanzare cu amanuntul declarat.


*******
ORDIN nr. 614 din 31 martie 2009
privind nivelul accizei minime pentru tigarete
Emitent:
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 1 aprilie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza operatorii economici care comercializeaza tigarete pentru care se va majora nivelul minim al accizei, cat si persoanele care cumpara astfel de produse si resimt aceasta majorare in pretul platit pe produs.

Important!
Nivelul accizei minime pentru tigarete in perioada 1 aprilie - 31 august 2009 inclusiv este de 51,87 euro/1.000 de tigarete, respectiv de 193,81 lei/1.000 de tigarete.
Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.687/2008 privind nivelul accizei minime pentru tigarete, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 860 din 20 decembrie 2008, se abroga la data de 1 aprilie 2009.
*******
ORDIN nr. 547 din 20 martie 2009
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002
Emitent:
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza toate institutiile publice care au obligatia angajarii, lichidarii si ordonantarii cheltuielilor pe parcursul exercitiului bugetar, in limita creditelor bugetare aprobate.

Important!
Creditul de angajament reprezinta limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate, in timpul exercitiului bugetar, in limitele aprobate.
Creditul bugetar este suma aprobata prin buget, reprezentand limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate in cursul exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonanta si efectua plati din buget pentru celelalte actiuni.
Actiunile multianuale reprezinta programe, proiecte si altele asemenea care se desfasoara pe o perioada mai mare de un an si dau nastere la credite de angajament si credite bugetare.
In conformitate cu actiunile finantate prin buget, sunt considerate actiuni multianuale:
- programele sau proiectele finantate in cadrul acordurilor de imprumut care se preiau de Ministerul Finantelor Publice, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile ulterioare;
- programele intocmite de ordonatorii principali de credite in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.159/2004 pentru aprobarea Instructiunilor privind continutul, forma de prezentare si structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite in scopul finantarii unor actiuni sau ansamblu de actiuni, prezentate in anexa la bugetul ordonatorilor principali de credite;
- programele de investitii publice care se prezinta in anexa la bugetul ordonatorilor principali de credite;
- programele finantate din fonduri externe nerambursabile de preaderare, precum si programele si proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor agricole comune si de pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare.
Evidenta angajamentelor bugetare si legale se va tine in mod obligatoriu de catre compartimentul contabilitate/financiar-contabilitate. Tinerea acestei evidente in paralel si la alte compartimente, inclusiv de persoana desemnata sa exercite controlul financiar preventiv propriu, este optionala.
*******
ORDIN nr. 163 din 17 martie 2009
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte
Emitent:
MININISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI LOCUINTEI Nr. 163 din 17 martie 2009
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Nr. 540 din 19 martie 2009
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR Nr. 23 din 19 martie 2009
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 27 martie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza autoritatile administratiei publice locale care coordoneaza programele locale privind cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte.

Important!
Proiectarea lucrarilor de interventie se realizeaza printr-un singur contract de servicii, atribuit printr-o procedura unica de achizitie publica.
Caietul de sarcini al procedurii de atribuire a contractului de servicii privind executarea lucrarilor de interventie contine in mod obligatoriu urmatoarele cerinte:
a) efectuarea expertizei tehnice;
b) instiintarea, dupa caz, a coordonatorului local asupra necesitatii efectuarii lucrarilor de reparatii/consolidari care conditioneaza executarea lucrarilor de interventie;
c) efectuarea auditului energetic, cu elaborarea certificatului de performanta energetica a blocului de locuinte, corespunzator starii tehnice initiale, precum si dupa realizarea lucrarilor de interventie;
d) elaborarea documentatiei de avizare pentru lucrarile de interventie;
e) elaborarea documentatiei tehnice pentru autorizarea executarii lucrarilor de interventie si obtinerea avizelor si acordurilor necesare emiterii autorizatiei de construire;
f) intocmirea proiectului tehnic si a detaliilor de executie si verificarea acestora pentru respectarea cerintei esentiale "rezistenta mecanica si stabilitate", precum si pentru respectarea cerintei esentiale "securitate la incendiu";
g) elaborarea caietului de sarcini aferent documentatiei de atribuire de catre coordonatorul local a contractului pentru executarea lucrarilor de interventie;
h) asigurarea asistentei tehnice pe perioada executarii lucrarilor de interventie, inclusiv participarea la inspectie in fazele determinante;
i) elaborarea raportului privind terminarea lucrarilor, cu ocazia receptiei la terminarea lucrarilor, precum si punerea la dispozitia coordonatorului local a certificatului de performanta energetica corespunzator blocului de locuinte izolat termic.
Contractul de servicii prevede in mod expres obligativitatea efectuarii platilor numai dupa finalizarea si receptia de catre coordonatorul local a fiecarei faze cerute si inscrise in contract.
Contractarea executarii lucrarilor de interventie se realizeaza cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind achizitiile publice.
Materialele si sistemele izolante utilizate de contractorul executarii lucrarilor de interventie trebuie sa fie insotite de declaratiile de conformitate ale producatorilor, prin care sa se ateste conformitatea cu specificatiile tehnice recunoscute in conditiile legii.
Declaratiile de conformitate se anexeaza la documentele ce completeaza cartea tehnica a constructiei.
Coordonatorii locali, asociatiile de proprietari si executantii lucrarilor de interventie sunt obligati sa ia toate masurile tehnico-organizatorice si financiare care le revin, potrivit legii, pentru continuarea lucrarilor conform graficului de executie stabilit, cu incadrarea in indicatorii tehnico-economici aprobati si in durata de executie stabilita prin autorizatia de construire.
La terminarea lucrarilor de interventie, coordonatorul local organizeaza receptia la terminarea lucrarilor, cu participarea reprezentantului desemnat al asociatiei de proprietari, si pune la dispozitia acesteia certificatul de performanta energetica a blocului de locuinte, cu evidentierea consumului anual specific pentru incalzire al blocului de locuinte izolat termic.
Receptia finala se organizeaza de catre coordonatorul local, dupa expirarea perioadei de garantie de buna executie de 3 ani, cu participarea reprezentantului desemnat al asociatiei de proprietari.
*******
ORDIN nr. 119 din 26 februarie 2009
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.430/2005
Emitent:
MININISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI LOCUINTEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 27 martie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza unitatile administratiei publice judeteane, municipale, orasenesti si, respectiv, comunale care urmaresc aplicarea prevederilor referitoare la autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

Important!
Pentru cresterea operativitatii in procesul autorizarii executarii lucrarilor de constructii, precum si in vederea respectarii termenului legal de emitere a autorizatiei, autoritatile administratiei publice competente iau masurile organizatorice necesare pentru simplificarea procedurii de emitere a autorizatiilor de construire, scop in care constituie in cadrul aparatului propriu structuri de specialitate avand in componenta personal cu pregatire in domeniile arhitecturii, urbanismului si constructiilor pentru gestionarea procesului de emitere a certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/desfiintare, prin:
a) verificarea operativa privind respectarea structurii si a continutului documentatiilor depuse si restituirea, dupa caz, a documentatiilor necorespunzatoare (in termen de maximum 5 zile de la inregistrarea cererii);
b) analiza documentelor depuse in vederea emiterii certificatelor de urbanism, precum si stabilirea cerintelor si a conditiilor urbanistice necesare pentru elaborarea documentatiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
c) analiza documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii depuse, in vederea constatarii indeplinirii prin documentatia tehnica - D.T. a tuturor cerintelor si conditiilor urbanistice impuse prin certificatul de urbanism, precum si a conditiilor cuprinse in avizele obtinute de solicitant;
Autorizatiile de construire/desfiintare se emit in conditiile prevazute la alin. (1) pentru monumentele istorice, constructiile din zonele de protectie a monumentelor, precum si pentru constructiile din zonele construite protejate, in conformitate cu prevederile art. 10 lit. a) si b) din Lege.
Potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) din Lege, este obligatorie emiterea autorizatiei de construire pentru lucrarile prevazute la alin. (1), daca acestea se executa la constructii monumente istorice, la constructii din zonele de protectie a monumentelor si din zonele construite protejate sau la constructiile care au valoare arhitecturala ori istorica deosebita, stabilita ca atare prin documentatiile de urbanism aprobate, carora le sunt aplicabile prevederile art. 3 lit. b) si ale art. 10 lit. a) si b) din Lege."
Documentatia tehnica - D.T. este, potrivit definitiei din anexa nr. 2 la Lege, documentatia tehnico-economica distincta, prin care se stabilesc principalele coordonate privind incadrarea in indicii urbanistici aprobati, amplasarea constructiilor si relatiile acestora cu vecinatatile, schemele si fluxurile functionale, compozitia spatiala, structura de rezistenta, expresia de arhitectura, dotarea si echiparea constructiilor - inclusiv solutiile de asigurare, bransare si racordare a acestora la infrastructura edilitara, dupa caz -, care sta la baza emiterii autorizatiei de construire/desfiintare.
Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din Lege, autorizatia de construire/desfiintare se emite pentru executarea lucrarilor de baza si a celor aferente organizarii executarii lucrarilor.
Avizele/Acordurile autoritatilor centrale ori ale serviciilor deconcentrate ale acestora, dupa caz, potrivit cerintelor inscrise in certificatul de urbanism, se obtin de catre solicitant.
In cazul autorizarii executarii lucrarilor pe amplasamente situate in zone in care, prin documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate, s-a instituit un anumit regim de restrictie cu privire la realizarea constructiilor, obtinerea avizelor si acordurilor din partea autoritatilor centrale competente prevazute la art. 10 din Lege care au instituit restrictiile sau, dupa caz, a serviciilor deconcentrate ale acestora este obligatorie. Documentatiile pentru obtinerea avizelor din partea autoritatilor centrale competente sau a serviciilor deconcentrate ale acestora, dupa caz, care se intocmesc corespunzator reglementarilor in vigoare specifice fiecarui domeniu, se depun la sediul autoritatilor avizatoare competente (inclusiv al serviciilor publice deconcentrate ale acestora, dupa caz). Dupa avizare, documentatiile prezentate pot fi restituite sau se pastreaza in arhiva avizatorului.
*******
REGULAMENT nr. 3 din 19 martie 2009
privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit
Emitent:
BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 30 martie 2009

Pe cine vizeaza?
Prezentul regulament se aplica institutiilor de credit, persoane juridice romane, si sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte, precum si institutiilor financiare nebancare, persoane juridice romane, si sucursalelor din Romania ale institutiilor financiare nebancare straine.

Important!
Institutiile de credit incadreaza debitorii din afara sectorului institutiilor de credit in categorii de performanta financiara, care se noteaza de la A la E, in ordinea descrescatoare a calitatii acesteia.
Evaluarea performantei financiare a unui debitor, persoana fizica, se realizeaza potrivit criteriilor stabilite de institutiile de credit prin norme interne, pornindu-se de la procedura de clasificare a clientelei pe categorii de risc de nerambursare, elaborata de acestea.
Evaluarea performantei financiare a unui debitor, persoana juridica, din afara sectorului institutiilor de credit se realizeaza potrivit normelor interne ale institutiilor de credit, pe baza de punctaj atribuit unor factori cantitativi si calitativi. Factorii cantitativi se refera in principal la urmatorii indicatori, acolo unde acestia pot fi determinati: lichiditate, solvabilitate, profitabilitate si risc, inclusiv riscul valutar. Factorii calitativi se refera cel putin la aspecte legate de modul de administrare a entitatii analizate, de calitatea actionariatului, de garantiile primite (altele decat cele care sunt acceptate la diminuarea expunerii fata de debitor), de conditiile de piata in care aceasta isi desfasoara activitatea.
Indicatorii prevazuti la alin. (3) se calculeaza pe baza datelor cuprinse in situatiile financiare ale debitorului, iar categoria de performanta financiara se determina si contribuie la stabilirea categoriei de clasificare a creditelor in luna urmatoare celei in care institutiei de credit i se prezinta raportarile respective.
In cazul in care institutiile de credit se gasesc in imposibilitate de a evalua performanta financiara a unui debitor, persoana juridica, din afara sectorului institutiilor de credit, aceasta se incadreaza direct in categoria E.
Frecventa cu care se determina categoria de performanta financiara a unui debitor, persoana juridica, din afara sectorului institutiilor de credit coincide cu frecventa cu care se intocmesc situatiile financiare.
In vederea clasificarii creditelor, pe perioada cuprinsa intre doua intocmiri ale situatiilor financiare, se mentine ultima categorie de performanta financiara determinata.
Prima clasificare a creditelor pentru debitorii, persoane juridice, din afara sectorului institutiilor de credit, efectuata potrivit prezentului regulament, ia in considerare categoria de performanta financiara determinata in functie de ultimele situatii financiare.
Constituirea de provizioane specifice de risc de credit se refera la crearea acestora si se realizeaza prin includerea pe cheltuieli a sumei reprezentand nivelul necesarului de provizioane specifice de risc de credit.
Regularizarea provizioanelor specifice de risc de credit se refera la modificarea nivelului existent al acestora in vederea restabilirii egalitatii dintre nivelul existent si cel al necesarului si se realizeaza prin includerea pe cheltuieli sau prin reluarea pe venituri a sumei reprezentand diferenta dintre nivelul existent in sold al provizioanelor specifice de risc de credit si nivelul necesarului.
Utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit se refera la anularea provizioanelor specifice de risc de credit si se realizeaza prin reluarea pe venituri a sumei reprezentand nivelul existent in sold al provizioanelor specifice de risc de credit aferente creditelor/plasamentelor pentru care este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:
- au fost epuizate posibilitatile legale de recuperare ori s-a implinit termenul de prescriptie;
- au fost transferate drepturile contractuale aferente respectivului credit/plasament.
*******
ORDIN nr. 104 din 2 martie 2009
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI "Renta viagera agricola" din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al ministrului finantelor publice nr. 1.272/26.503/2005
Emitent:
MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE Nr. 104 din 2 martie 2009
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Nr. 508 din 16 martie 2009
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 30 martie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele care beneficiaza de renta viagera agricola stabilind conditiile in care acestia pot intra in posesia acestei sume de bani.

Important!
Beneficiaza de renta viagera agricola si persoana pensionata pe caz de boala, gradele I si II, care, chiar daca nu a implinit varsta de 62 de ani, isi dovedeste incapacitatea de a munci cu decizie de la comisia de expertiza medicala, pe care o va prezenta in fiecare an la vizarea carnetului de rentier, cu exceptia celei ce apartine categoriei persoanelor care nu mai sunt supuse examenului anual, iar in decizie se consemneaza "nerevizuibil", si care instraineaza prin acte intre vii, arendeaza terenuri agricole extravilane aflate in proprietate sau incheie acord cu investitorul, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1^3) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 247/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
Persoanele care solicita renta viagera agricola pot sa depuna personal ori prin mandatar la orice birou judetean o cerere, conform anexei nr. 1, insotita de urmatoarele documente: a) copie de pe actul de identitate al solicitantului;
b) copie de pe actul de instrainare autentificat sau, dupa caz, de pe titlul de proprietate al arendatorului si de pe contractul de arendare incheiat cu respectarea prevederilor Legii arendarii nr. 16/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, sau copie de pe acordul incheiat cu investitorul, inregistrat la comisia judeteana de fond funciar.
c) copie de pe decizia de la comisia de expertiza medicala - pentru solicitantii pensionati pe caz de boala.
Pentru a intra in posesia rentei cuvenite, pana la data de 30 iunie a fiecarui an, rentierii se vor prezenta personal ori prin mandatar la orice birou judetean de renta viagera agricola in vederea vizarii carnetelor de rentier agricol, in baza carora Agentia Domeniilor Statului va plati renta viagera agricola.
La vizarea carnetelor, rentierii se vor prezenta la orice birou judetean cu actul de identitate in original si vor depune urmatoarele declaratii:
a) o declaratie pe propria raspundere privind situatia contractelor de arendare, conform anexei nr. 3, precizand daca acestea au fost in vigoare la sfarsitul anului pentru care se acorda renta (in cazul arendarii);
b) o declaratie pe propria raspundere potrivit careia, de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 247/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, in continuare nu a detinut in proprietate terenuri agricole extravilane care, cumulate in timp, sa depaseasca suprafata de 10 ha, conform anexei nr. 4.
*******
ORDIN nr. 541 din 19 martie 2009
privind completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.235/2003
Emitent:
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 30 martie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Ministerul Finantelor, care deleaga directiei de specialitate responsabilitatea atragerii de depozite in vederea asigurarii echilibrului resurselor contului curent general al trezoreriei statului, precum si a incheierii conventiei pentru atragere de depozite.

Important!
Atragerea de depozite pe termen scurt de la institutii de credit sau alte institutii financiare, prin intermediul procedurilor bilaterale.
Tranzactiile desfasurate prin intermediul procedurilor bilaterale nu sunt, de regula, anuntate public. Sunt tranzactii care se efectueaza prin negociere directa intre Ministerul Finantelor Publice si institutia de credit respectiva, fara a se apela la mecanismul licitatiei.
Tranzactionarea se poate realiza prin telefon, Reuters dealing etc.
Decizia privind atragerea de depozite pe baze bilaterale pe termen scurt de la institutii de credit este luata in urmatoarele situatii:
a) in urma organizarii licitatiei de atragere depozite, Trezoreria Statului nu are asigurate lichiditatile necesare efectuarii platilor sau, desi oferta totala a institutiilor de credit depaseste necesarul de finantat, ratele dobanzilor oferite de institutiile de credit sunt superioare cotatiilor din piata;
b) in cazul unei lipse de lichiditati pe piata monetara, confirmata de catre Banca Nationala a Romaniei.
Limitele de negociere privind suma atrasa, perioada si nivelul maxim al ratei dobanzii se stabilesc in ziua respectiva in functie de conditiile pietei si de necesarul de atras pentru asigurarea lichiditatilor in contul curent general al Trezoreriei Statului.
Negocierea elementelor de referinta (nivelul dobanzii, perioada pentru care este atras depozitul si scadenta acestuia) se efectueaza avand la baza ca element de referinta tabloul Reuters cu privire la nivelul dobanzilor care se tranzactioneaza in piata, oferite (BID) si cerute (ASK), astfel incat dobanzile negociate sa poata fi comparabile cu acestea. Toate aceste elemente se prevad expres si se aproba prin "Nota de fundamentare cu privire la necesitatea atragerii de depozite".
Pe baza negocierilor bilaterale directe purtate telefonic, institutiile de credit vor transmite prin fax ofertele ce vor contine elementele de referinta de la punctul anterior, ofertele atestand astfel cotatia ferma din partea acestora, pe baza carora se vor incheia conventiile de atragere de depozite.
*******
ORDIN nr. 594 din 30 martie 2009
pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1/2006 privind nivelul comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clientilor
Emitent:
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 31 martie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza clientii care deruleaza operatiuni prin Trezoreria Statului, pentru care se percep comisioane.

Important!
Produse si servicii Comisioane
I. Catre clienti ai Trezoreriei Statului, pentru operatiunile
dispuse in cadrul sistemului de decontare propriu
(inter/intratrezorerii)
I.1. Incasari 0,00
I.2. Plati
1. Comision pentru instructiune de plata/bucata de mica
valoare, client platitor 0,00
2. Comision pentru instructiune de plata/bucata de mare
valoare/urgenta*1), client platitor 0,00
3. Comision pentru eliberarea extraselor de cont pentru
fiecare titular de cont, mentionat la art. 1 din ordin 0,00
II. Catre clienti ai Trezoreriei Statului, pentru operatiunile
dispuse in cadrul sistemelor de decontare a platilor de mica
si de mare valoare in relatia cu institutiile de credit
II.1. Incasari 0,00
II.2. Plati
1. Comision pentru instructiune de plata/bucata de mica
valoare, client platitor 0,58 lei
2. Comision pentru instructiune de plata/bucata de mare
valoare/urgenta*1), client platitor 6,87 lei
3. Comision pentru eliberarea extraselor de cont pentru
fiecare titular de cont, mentionat la art. 1 din ordin 5,00 lei/luna
*ST*
-------
*1) Prin plata urgenta se intelege plata neplanificata pentru ziua de operare in curs.
*******
CIRCULARA nr. 10 din 1 aprilie 2009
privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei valabil in luna aprilie 2009
Emitent:
BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 1 aprilie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul prezinta interes general pentru toti cei a caror activitate este influentata de nivelul dobanzii de referinta stabilit de BNR.

Important!
Pentru luna aprilie 2009, nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de 10,07% pe an.
*******
ORDIN nr. 595 din 30 martie 2009
privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii aprilie 2009
Emitent:
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 1 aprilie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza dealerii primari, care pot depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor, persoane fizice si juridice pentru achizitionarea certificatelor de trezorerie sau a obligatiunilor de stat de tip benchmark.

Important!
Ofertele de cumparare sunt competitive si necompetitive.
In cadrul ofertei de cumparare competitive se vor indica elementele cuprinse in anexa nr. 7 la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2005 in aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2005 privind piata primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare.
Numarul de transe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restrictionat.
Ofertele de cumparare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, in calitate de clienti ai dealerilor primari.
In cadrul ofertei de cumparare necompetitive se vor indica elementele cuprinse in anexa nr. 5 la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2005, cu modificarile si completarile ulterioare. Se admit oferte de cumparare necompetitive intr-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.
Fiecare transa a ofertei de cumparare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.
Evenimentele de plata aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestioneaza in conformitate cu Regulile Sistemului de inregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.
Daca data la care trebuie efectuata una dintre platile aferente titlului de stat este o zi de sarbatoare sau o zi nelucratoare, plata se va face in urmatoarea zi lucratoare, fara obligarea la dobanzi moratorii. Titlurile de stat care se regasesc in aceasta situatie raman in proprietatea detinatorului inregistrat si nu pot fi tranzactionate.
Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a Romaniei, ce actioneaza in calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de inregistrare/depozitare, in ziua licitatiei, pana la ora 12,00.

Articol realizat in colaborare cu CTCE Piatra-Neamt.

Drepturile de proprietate intelectuala asupra continutului acestui articol apartin Editurii Rentrop & Straton. Articolul poate fi preluat in limita a 500 de caractere, cu conditia sa fie insotit de textul: "Sursa: Portalul fiscalitatea.ro" si link catre www.fiscalitatea.ro . In caz contrar, vom actiona conform legilor privind protectia drepturilor de proprietate intelectuala.

Articol adaugat in 08 aprilie 2009

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "Noutati Legislatie Fiscala 30 martie - 03 aprilie 2009":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016Sfaturi de la expertiSubiectele saptamanii

  • Declaratia Unica in 2024. Cum se completeaza D212 pentru venituri obtinute din dividende

    • O persoana fizica, ce este si salariata, trebuie sa intocmeasca Declaratia Unica pentru venituri obtinute din dividende (sunt singurele venituri extrasalariale pe care le obtine). In anul 2023 a depus Declaratia Unica cu estimat de 100.000 lei la dividende, deci peste 24 salarii minime, rezultand astfel un CASS de 7.200 lei. Dupa incheierea anului 2023 a constatat ca a ridicat dividende brute in valoare de 64.768 lei (sub 24 salarii minime), practic trebuind sa plateasca CASS in valoare de 3.600...» citeste mai departe aici

  • D300, modificata prin Ordinul 888/2024. Nou formular se utilizeaza incepand cu veniturile lunii mai 2024

    • Un nou formular pentru Declaratia 300 a fost publicat de ANAF prin Ordinul 888/2024. Acesta se utilizeaza incepand cu veniturile lunii mai 2024. OPANAF nr. 888/2024, act normativ prin care se modifica OPANAF nr. 1.253/2021 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata”, a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 448 din 15 mai 2024. Conform Referatului de aprobare, prin art.III, pct.46 din Legea nr. 296/2023, publicata in...» citeste mai departe aici

  • Precizari ANAF privind E-Transport: NU se va impune nicio o taxa suplimentara contribuabililor

    • ANAF aduce, printr-un nou comunicat de presa, cateva precizari referitoare la informatiile aparute in articolele despre ”noua taxa care loveste buzunarul romanilor de la 1 iulie”. Fiscul mentioneaza ca articolele de presa in care se mentioneaza ”noua taxa care loveste buzunarul romanilor de la 1 iulie” dezinformeaza mediul de afaceri, fiind redactate tendentios prin prezentarea in mod personal a cadrului legal RO e-Transport, fara aprofundarea acestuia. Astfel: prin...» citeste mai departe aici

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016