Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Noutati legislatie fiscala 31 august - 4 septembrie 2009

10-Sep-2009
2119

- partea a II-a -

ORDONANTA nr. 17 din 26 august 2009
pentru completarea art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009

Pe cine vizeaza?
Actul vizeaza transferul atributiilor de la Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale concomitent cu asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare exercitarii acestora.

Important!
Sumele respective se aproba anual, prin legea bugetului de stat, ca anexa la bugetul Ministerului Sanatatii, repartizate pe judete si municipiul Bucuresti. Repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale in care functioneaza institutiile respective se face de catre directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti sau de catre autoritatile/institutiile de sanatate publica nationale.

Tranzactii imobiliare. Regimul fiscal in 2017
Tranzactii imobiliare. Regimul fiscal in 2017
Vezi detalii
Rambursarea si restituirea TVA
Rambursarea si restituirea TVA
Vezi detalii
 Ghid practic de Management financiar
Ghid practic de Management financiar
Vezi detalii

************************************
ORDONANTA nr. 19 din 29 august 2009
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 31 august 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza toate institutiile si autoritatile publice vizand rectificarea bugetelor alocate acestora.

Important!
Bugetul de stat pe anul 2009, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 121 si nr. 121 bis din 27 februarie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza potrivit prevederilor prezentei ordonante.
Influentele asupra bugetului de stat pe anul 2009, detaliate la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe titluri, sunt prevazute in anexa nr. 1.

Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2009 pe titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite este prevazuta in anexa nr. 2.

In bugetul Camerei Deputatilor, in anexa nr. 3/03/29, la fisa cod 03.51.01.002 "Definitivarea si amenajarea parcajului subteran de pe platforma Palatului Parlamentului", se majoreaza creditele de angajament aprobate pentru anul 2009 cu suma de 16.781 mii lei, cu diminuarea corespunzatoare a acestora din anii ulteriori.
Se autorizeaza Secretariatul General al Guvernului sa diminueze bugetul fondurilor externe nerambursabile cu suma de 19.317 mii lei, astfel: se majoreaza capitolul 51.08 "Autoritati publice si actiuni externe" cu suma de 34 mii lei, din care: titlul 10 "Cheltuieli de personal" se diminueaza cu suma de 12 mii lei, iar titlul 20 "Bunuri si servicii" se majoreaza cu suma de 46 mii lei si se diminueaza capitolul 67.08 "Cultura, recreere si religie", titlul 55 "Alte transferuri" cu suma de 19.351 mii lei.

Se autorizeaza Secretariatul General al Guvernului sa introduca la capitolul 51.08 "Autoritati publice si actiuni externe", la titlul 20 "Bunuri si servicii", un nou alineat 20.30.30 "Alte cheltuieli cu bunuri si servicii" cu suma de 46 mii lei.

Se autorizeaza Secretariatul General al Guvernului sa efectueze redistribuiri de credite bugetare si de angajament in anexa nr. 3/13/21 "Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare si alti donatori si din alte instrumente/fonduri postaderare", precum si actualizarea si introducerea unor programe si fise noi.

Se autorizeaza Secretariatul General al Guvernului sa diminueze "Veniturile curente" ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii cu suma de 1.267 mii lei si sa efectueze modificari in volumul si structura bugetelor acestora.

Se autorizeaza Secretariatul General al Guvernului sa introduca la anexa nr. 3/13/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz, pe anul 2009 (sumele alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii), la titlul 20 "Bunuri si servicii", un nou alineat 20.01.05 "Carburanti si lubrifianti" cu suma de 4 mii lei.

Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa suplimenteze creditele de angajament aprobate pe anul 2009 astfel: cu suma de 39.370 mii lei in anexa nr. 3/16/22, cu suma de 983 mii lei in anexa nr. 3/16/20 la pozitia "Finantare externa nerambursabila", subpunctul "Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila/ Facilitatea de tranzitie", si cu suma de 35 mii lei in anexa nr. 3/16/20 la pozitia "Buget de stat", subpunctul "Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila/Facilitatea de tranzitie".

Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca in anexa nr. 3/16/21, "Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte instrumente/fonduri postaderare", proiectul "Facilitatea Schengen - Evaluarea procesului de implementare a obiectivelor Planului indicativ Schengen 2007-2009" a carui finantare se asigura prin redistribuire de sume in cadrul bugetului Ministerului Finantelor Publice.

Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa efectueze in anexa nr. 3/16/25, punctul 1 "Programul operational Asistenta tehnica", la pozitia "Finantarea Uniunii Europene", urmatoarele modificari:

a) suplimentarea creditelor de angajament aprobate pe anul 2009 cu suma de 163.352 mii lei;
b) diminuarea creditelor bugetare aprobate pe anul 2009 cu suma de 279.435 mii lei.
Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca in anexa nr. 3/16/29 o fisa noua "Modernizarea si securizarea punctelor de trecere a frontierei aflate in administrarea ANV" cod.16.51.01.5003, a carei finantare se asigura prin redistribuire, in limita sumelor aprobate in bugetul acestuia, la capitolul 51.10 "Autoritati publice si actiuni externe", titlul 71 "Active nefinanciare".

Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, ale art. 14 alin. (2) din Legea nr. 18/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 31 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare, creditele bugetare de la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" aprobate ordonatorilor principali de credite se diminueaza si/sau se redistribuie in conditiile prezentei ordonante, conform anexei nr. 2, in functie de stadiul implementarii proiectelor.

************************************
ORDONANTA nr. 20 din 29 august 2009
cu privire la rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza institutiile care administreaza bugetul asigurarilor sociale de stat care sufera modificari.

Important!
In bugetul asigurarilor sociale de stat veniturile aferente sistemului public de pensii se diminueaza la contributiile de asigurari sociale de stat cu suma de 5.053.527 mii lei si se majoreaza la subventii de la bugetul de stat cu suma de 5.540.900 mii lei.

Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat la capitolul 68.03 "Asigurari si asistenta sociala" se majoreaza la titlul "Asistenta sociala" cu suma de 500.000 mii lei si se diminueaza la titlul "Cheltuieli de personal" cu suma de 12.627 mii lei, iar la capitolul 69.03 "Asigurari si asistenta sociala pentru accidente de munca si boli profesionale" se majoreaza cu suma de 500 mii lei la titlul "Cheltuieli de personal" si se diminueaza cu aceeasi suma la titlul "Alte transferuri".

NOU! Seminarul Online Solutii Fiscal-Contabile 28 septembrie - 2 octombrie 2009! Afla pe loc solutii practice la problemele specifice din actvitatea ta zilnica!

In bugetul asigurarilor sociale de stat se introduce in anexa 5/03/20/121 o fisa noua "c - Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate si fezabilitate" cod 20.68.03.0001 SF, cu suma de 500 mii lei pentru anul 2009, si se majoreaza prevederile aprobate pentru fisa "b - Dotari independente" cod 20.68.03.001bBM-CP cu suma de 400 mii lei, prin diminuarea corespunzatoare a prevederilor aprobate pentru fisa "Extindere sediu CNPAS" cod 20.68.03.0005 cu suma de 700 mii lei si pentru fisa "Alte cheltuieli asimilate investitiilor" cod 20.68.03.01 si RK, cu suma de 200 mii lei.

Sumele alocate din credite externe in bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2009 la capitolul 68.06 "Asigurari si asistenta sociala" se diminueaza la titlul "Active nefinanciare" cu suma de 1.000 mii lei.
In bugetul asigurarilor pentru somaj, veniturile aferente sistemului asigurarilor pentru somaj se diminueaza la contributii de asigurari pentru somaj cu suma de 226.252 mii lei, cheltuielile se majoreaza la capitolul 68.04 "Asigurari si asistenta sociala" cu suma de 858.084 mii lei, prin majorarea cu 643.219 mii lei la titlul "Asistenta sociala", cu suma de 215.478 mii lei la titlul "Transferuri intre unitati ale administratiei publice" si cu suma de 5.467 mii lei la titlul "Bunuri si servicii" si prin diminuarea cu 6.080 mii lei la titlul "Cheltuieli de personal", iar deficitul se majoreaza cu suma de 1.084.336 mii lei.

In bugetul asigurarilor pentru somaj, veniturile aferente sistemului asigurarilor pentru somaj se suplimenteaza la capitolul 45.04 "Sume primite de la UE in contul platilor efectuate" cu suma de 37.273 mii lei, suplimentandu-se cu aceeasi suma si cheltuielile la capitolul 80.04 "Actiuni generale economice, comerciale si de munca", titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare".

************************************
ORDONANTA nr. 24 din 29 august 2009
privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 31 august 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Ministerul Finantelor Publice care poarta intreaga responsabilitate si asigura gestionarea fondurilor externe nerambursabile acordate prin Mecanismul financiar SEE, pentru tipurile de asistenta financiara nerambursabila.

Important!
Fondurile aferente Mecanismului financiar SEE se aloca conform prevederilor addendumului la Protocolul 38a al Acordului Spatiului Economic European si se utilizeaza in baza prevederilor Regulilor si procedurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a prevederilor Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.363/2007.

Ministerul Finantelor Publice poarta intreaga responsabilitate si asigura gestionarea fondurilor externe nerambursabile acordate prin Mecanismul financiar SEE, pentru tipurile de asistenta financiara nerambursabila prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a), c) si d), prin conturi deschise la Banca Nationala a Romaniei si/sau la Trezoreria Statului.

Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa efectueze, pe parcursul intregului an, redistribuiri de credite bugetare si credite de angajament intre ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale, in functie de stadiul implementarii proiectelor acestora finantate in cadrul Mecanismului financiar SEE la nivelul fiecarui ordonator de credite, precum si in functie de modificarile determinate de realocarile de fonduri externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE efectuate in conformitate cu regulile si procedurile Mecanismului financiar SEE.

Pentru tipurile de asistenta financiara nerambursabila prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a), c) si d), tipurile de conturi aferente derularii proiectelor finantate prin Mecanismul financiar SEE se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

Administratorul fondului pentru ONG-uri asigura gestionarea fondurilor externe nerambursabile acordate prin Mecanismul financiar SEE, pentru tipul de asistenta financiara nerambursabila prevazut la art. 5 alin. (1) lit. b), prin conturi deschise la banci comerciale sau la Trezoreria Statului.

Mecanismul financiar SEE finanteaza urmatoarele tipuri de asistenta financiara nerambursabila, asa cum sunt definite prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.363/2007:

a) proiecte individuale;
b) Fondul pentru ONG-uri;
c) Fondul pentru sprijinirea cooperarii intre scoli/burse de scolarizare;
d) Asistenta tehnica pentru Ministerul Finantelor Publice, in calitate de Punct national de contact.

Sumele aferente tipurilor de asistenta financiara nerambursabila acordate de Oficiul mecanismului financiar in cadrul Mecanismului financiar SEE, prevazute la alin. (1) lit. a), c) si d), se primesc de Autoritatea de certificare si plata si se transfera Oficiului de Plati si Contractare PHARE in vederea rambursarii cheltuielilor eligibile in:

a) conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finantate proiectele respective, in cazul promotorilor de proiecte prevazuti la art. 6 alin. (1) lit. a) si c);
b) conturile de disponibilitati prin care se gestioneaza bugetele de venituri si cheltuieli ale promotorilor de proiecte prevazuti la art. 6 alin. (1) lit. b), d) si e).

Transferul sumelor de la Autoritatea de certificare si plata catre Oficiul de Plati si Contractare PHARE, precum si platile efectuate de Oficiul de Plati si Contractare PHARE in conturile promotorilor de proiecte, deschise la banci comerciale si/sau in sistemul Trezoreriei Statului, se efectueaza in lei, in cazul tipurilor de asistenta financiara nerambursabila prevazute la alin. (1) lit. a), c) si d).

Avansul este acordat promotorilor de proiecte, in limita stabilita prin contractul de implementare/acord numai in cazul in care acesta a fost solicitat si justificat in cadrul proiectului si aprobat de Oficiul mecanismului financiar, conform acordului de grant si Regulilor si procedurilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sumele acordate ca avans pentru proiectele finantate in cadrul Mecanismului financiar SEE se deduc din valoarea cererilor de rambursare transmise de promotorii de proiecte, conform conditiilor predefinite si selectate de promotorii de proiecte, in concordanta cu prevederile contractului de implementare si cu Regulile si procedurile, cu modificarile si completarile ulterioare.

Promotorii de proiecte pot acorda din avansul primit sume partenerilor si contractorilor, dupa caz, in conditiile stabilite de Oficiul de Plati si Contractare PHARE prin contractele de implementare.
Daca niciun raport intermediar al proiectului nu a fost depus la Oficiul de Plati si Contractare PHARE de promotorul de proiecte in termen de maximum 6 luni de la primirea avansului, acesta se restituie Oficiului de Plati si Contractare PHARE in termen de 10 zile lucratoare de la expirarea termenului maxim de depunere.

************************************
CIRCULARA nr. 32 din 1 septembrie 2009
privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei valabil in luna septembrie 2009

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 1 septembrie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza tuturor persoanelor interesate de politica monetara a Bancii Nationale a Romaniei.

Important!
Pentru luna septembrie 2009, nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de 8,53% pe an.

************************************
HOTARARE nr. 22 din 26 august 2009
pentru aprobarea Normei nr. 14/2009 privind utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii facultative
EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 2 septembrie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza participantii la fondurile de pensii facultative, reglementand modul de utilizare a activului personal.

Important!
Prezenta norma reglementeaza modul in care activul personal al participantului este utilizat in cazul in care acesta:

a) a implinit varsta de 60 de ani si nu indeplineste una sau ambele conditii prevazute la art. 93 alin. (2) lit. b) si c) din Lege;
b) beneficiaza de pensie de invaliditate in conditiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) decedeaza inainte de depunerea cererii pentru obtinerea unei pensii facultative conform art. 94 lit. c) din Lege.

Pana la adoptarea legii speciale privind organizarea si functionarea sistemului de plata a pensiilor reglementate si supravegheate de Comisie, in situatiile prevazute la art. 93 alin. (2) lit. a) si art. 94 lit. b) si c) din Lege, participantul sau beneficiarul, dupa caz, primeste suma existenta in contul sau, ca plata unica.

Participantul care indeplineste conditia prevazuta la art. 93 alin. (2) lit. a) si nu indeplineste una sau ambele conditii prevazute la art. 93 alin. (2) lit. b) si c) din Lege are dreptul sa opteze pentru:

a) intrarea in posesia contravalorii activului sau personal net, ca plata unica;
b) continuarea platii contributiilor, in cazul in care acesta continua sa desfasoare o activitate in sensul art. 74 alin. (1) din Lege dupa implinirea varstei de 60 de ani.
Participantul care, dupa implinirea varstei de 60 de ani, continua sa desfasoare o activitate in sensul art. 74 alin. (1) din Lege are dreptul sa solicite oricand, pe baza unei cereri de plata, contravaloarea activului sau personal net.

In cazul prevazut la art. 94 lit. b) din Lege, participantul are dreptul sa obtina contravaloarea activului sau personal net, ca plata unica.

In cazul invaliditatii de gradul I si in cazul invaliditatii de gradul II, cand se constata pierderea totala a capacitatii de munca, participantul are dreptul sa obtina contravaloarea activului sau personal net.

In cazul invaliditatii de gradul III, participantul are dreptul sa opteze, dupa caz, pentru:

a) suspendarea platii contributiilor;
b) continuarea platii contributiilor.

Participantul aflat in situatia prevazuta la alin. (3) lit. a) isi pastreaza drepturile pe toata perioada de suspendare a platii contributiilor la fondul de pensii facultative.

Pentru a primi contravaloarea activului personal net, participantul aflat in situatia prevazuta la art. 4 lit. a) depune la sediul administratorului fondului de pensii facultative o cerere scrisa prin care solicita plata drepturilor cuvenite, insotita de copia actului sau de identitate, valabil la data depunerii cererii, cu semnatura in original pe aceeasi pagina cu imaginea reprodusa prin copiere.

In cazul in care participantul aflat in situatia prevazuta la art. 4 lit. a) este reprezentat prin mandatar, mandatarul depune la sediul administratorului fondului de pensii facultative cererea scrisa prevazuta la alin. (1), insotita de procura speciala si autentica, de copia actului de identitate al participantului, valabil la data depunerii cererii, cu semnatura in original pe aceeasi pagina cu imaginea reprodusa prin copiere. Mandatarul depune, de asemenea, copia actului sau de identitate, valabil la data depunerii cererii, cu semnatura in original pe aceeasi pagina cu imaginea reprodusa prin copiere.

************************************
ORDIN nr. 2.562 din 28 august 2009
privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2009
EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 2 septembrie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza atat dealerii primari, care vor depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor, persoane fizice si juridice pentru achizitionarea de certificate de trezorerie cu discount si de obligatiuni de stat de tip benchmark.

Important!
Valoarea nominala individuala a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.
Metoda de vanzare este licitatia, care va avea loc la data mentionata in tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupa metoda cu pret multiplu.

Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumparate de catre dealerii primari, care vor depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor, persoane fizice si juridice.
Ofertele de cumparare sunt competitive si necompetitive.

In cadrul ofertei de cumparare competitive se vor indica elementele cuprinse in anexa nr. 7 la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2005 in aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2005 privind piata primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare.
Numarul de transe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restrictionat.

Ofertele de cumparare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit astfel cum sunt acestea definite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, in calitate de clienti ai dealerilor primari.

In cadrul ofertei de cumparare necompetitive se vor indica elementele cuprinse in anexa nr. 5 la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2005, cu modificarile si completarile ulterioare. Se admit oferte de cumparare necompetitive intr-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

Fiecare transa a ofertei de cumparare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.
Metoda de vanzare este licitatia, care va avea loc la data mentionata in tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua dupa metoda cu pret multiplu. Cotatia de pret va fi exprimata sub forma procentuala, cu 4 zecimale.
Obligatiunile de stat de tip benchmark pot fi cumparate de catre dealerii primari, care vor depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor, persoane fizice si juridice.

************************************
HOTARARE nr. 963 din 26 august 2009
pentru completarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 3 septembrie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza toate autoritatile si institutiile publice stabilind categoriile de cheltuieli care se pot efectua din fondurile publice.

Important!
Achizitionarea de trenuri pentru metrou si calea ferata in scopul modernizarii parcului de material rulant - a) existenta unor contracte ferme incheiate in conditiile legii; b) se pot acorda avansuri de pana la 30% din valoarea contractului.

Articol adaugat in 10 septembrie 2009

Articol realizat in colaborare cu CTCE Piatra Neamt

Drepturile de proprietate intelectuala asupra continutului acestui articol apartin Editurii Rentrop & Straton. Articolul poate fi preluat in limita a 500 de caractere, cu conditia sa fie insotit de textul: "Sursa: Portalul fiscalitatea.ro" si link catre www.fiscalitatea.ro . In caz contrar, vom actiona conform legilor privind protectia drepturilor de proprietate intelectuala.

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Noutati legislatie fiscala 31 august - 4 septembrie 2009":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017

Atentie contabili!

Taxe si Impozite modificate in 2017
Noul Cod Fiscal a adus modificari majore!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017"!x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
Subiectele saptamanii

 • Plafonul de scutire de TVA se va majora de la 220.000 pana la 300.000 de lei
  • Plafonul de la care firmele trebuie sa se inregistreze in prezent in scopuri de taxa pe valoarea adaugata (TVA) urmeaza sa fie majorat pana la 300.000 lei, de la 220.000 lei cat este in prezent, in urma unui proiect adoptat in Senat. Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal va obliga astfel firmele infiintate inainte de 1 ianuarie 2017 sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA daca depasesc plafonul 220.000 de lei in perioada cuprinsa...» citeste mai departe aici

 • Impozitare mai stricta pentru toate societatile romane! Ce s-a modificat?
  • In data de 7 iunie, Romania a participat la semnarea Conventiei multilaterale de modificare a tratatelor de evitare a dublei impuneri, alaturi de alte 75 de tari, la Paris. Prin urmare, cele 91 de tratate de evitare a dublei impuneri si de prevenire a evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital incheiate de Romania cu alte state urmeaza sa se modifice. Schimbarile sunt necesare pentru a combate situatiile in care dubla neimpozitare a devenit o portita pentru persoanele...» citeste mai departe aici

 • Noul Ghid ANAF privind limita deducerilor unor cheltuieli incluse la calculul rezultatului fiscal
  • ANAF a publicat noul ghid care prezinta Limitele de deductibilitate ale unor categorii de cheltuieli la calculul rezultatului fiscal [articolul 25 alineatul (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal si punctul 15 din Hotararea Guvernului 1/2016, ambele cu modific?rile si complet?rile ulterioare]. Litera a) Cheltuieli de protocol in limita de 2%; Baza de calcul la care se aplica cota de 2% este profitul contabil la care se adauga cheltuielile cu impozitul pe profit si cheltuielile...» citeste mai departe aici

 • Termen amanat pentru mai multe declaratii fiscale din iunie
  • Deoarece data de 25 iunie este o zi nelucratoare, se prelungeste pana pe 26 iunie a.c. termenul pentru mai multe declaratii fiscale, dupa cum urmeaza: - Notificarea privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare, formular 097. - Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, cu termen lunar pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii mai 2017, formular 100.; - Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta...» citeste mai departe aici

 • Din iulie vor beneficia de scutirea de impozit pe venit mult mai putini programatori!
  • Incepand cu luna iulie 2017, mai multi programatori nu vor mai beneficia de scutirea de impozit pe venit, dupa o modificare adusa de Ordinul comun al ministerelor Comunicatiilor, Educatiei, Muncii si Finantelor nr. 409/4.020/737/703 privind incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 468 din 22 iunie 2017, in vigoare de la 1 iulie 2017. Daca la inceput de an, potrivit legii, aceasta scutire de impozit urma sa fie valabila...» citeste mai departe aici

 • Lagarde, FMI, considera ca evaziunea fiscala si corupta sunt marile provocari ale economiei
  • Christine Lagarde, directorul general al Fondului Monetar International, a declarat recent ca evaziunea fiscala, coruptia si finantarea terorismului, precum si excluziunea financiara sunt marile provocari ale economiei globale. Declaratiile au fost facute in cadrul reuniunii Grupului de Actiune Financiara impotriva spalarii banilor, care se desfasoara joi si vineri in orasul spaniol Valencia, Lagarde a cerut "intensificarea luptei impotriva coruptiei si evaziunii fiscale", informeaza Agerpres....» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial

Atentie contabili!

Taxele si Impozitele s-au modificat in 2017!

Cititi toate schimbarile din Noul Cod Fiscal
care se aplica anul acesta!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

"Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017"!


© 2007 - 2017 RENTROP & STRATON. All rights reserved.