Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Obligatii fiscale ale persoanelor fizice care realizeaza venituri din cresterea si exploatarea animalelor

18-Iul-2016
610

Veniturile din cresterea si exploatarea animalelor sunt venituri obtinute din desfasurarea, in mod individual sau intr-o forma de asociere fara personalitate juridica, a activitatii de crestere si exploatare a animalelor detinute cu orice titlu, inclusiv cele luate in arenda, precum si valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala ( de ex. lapte, lana, oua, piei crude, carne in viu si carcasa, preparate din lapte si din carne, miere si alte produse apicole).

(art. 103 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, pct. 28 alin.(1) si (5) din Normele metodologice)


ATESTATUL DE PRODUCATOR SI CARNETUL DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR DIN SECTORUL AGRICOL

Persoanele fizice care desfasoara activitati economice in sectorul agricol si care au calitatea de producator agricol persoana fizica trebuie sa detina Atestat de producator conform Legii nr. 145/2014.
 Atestatul de producator :
- se elibereaza, la cerere, persoanelor fizice care opteaza pentru desfasurarea unei activitati economice in sectorul agricol, de catre primarii, dupa verificarea cu privire la existenta efectivelor de animale pentru care se solicita eliberarea acestui atestat,
- se elibereaza in termen de 5 zile lucratoare de la data solicitarii,
- este valabil 1 an calendaristic de la data emiterii si se vizeaza semestrial.

Regimul fiscal-contabil pentru liber-profesionisti
Regimul fiscal-contabil pentru liber-profesionisti
Vezi detalii
PFA. II. IF. Noua forma de organizare in 2017
PFA. II. IF. Noua forma de organizare in 2017
Vezi detalii
PFA: Taxe, Impozite si Deduceri
PFA: Taxe, Impozite si Deduceri
Vezi detalii

Exercitarea activitatii de comert cu ridicata sau comert cu amanuntul a produselor agricole obtinute in ferma/gospodaria proprie de catre producatorii agricoli persoane fizice care detin atestat de producator se realizeaza in baza Carnetului de comercializare a produselor agricole din sectorul agricol.
Carnetul de comercializare a produselor agricole din sectorul agricol este formular cu regim special si se elibereaza la cerere solicitantului de catre primarul pe a carui raza de competenta se afla ferma/gospodaria in care se obtin produsele estimate a fi destinate comercializarii, in termen de 5 zile lucratoare de la data solicitarii .
(Legea 145/2014)


A. IMPOZIT PE VENIT

VENITURI NEIMPOZABILE

Sunt venituri neimpozabile din cresterea si exploatarea animalelor acele venituri realizate in limitele prevazute in tabelul urmator :


Nr. crt. Animale Nr. de capete/ Nr. de familii de albine

1 Vaci pana la 2
2 Bivolite pana la 2
3 Oi pana la 50
4 Capre pana la 25
5 Porci pentru ingrasat pana la 6
6 Albine pana la 75 de familii
7 Pasari de curte pana la 100


In cazul contribuabililor care isi desfasoara activitatea sub forma unei asocieri fara personalitate juridica, plafonul neimpozabil se acorda la nivel de asociere.
( art. 105 alin. (2) din Codul fiscal, pct. 29 alin.(2) din Normele metodologice)

SCUTIRI DE IMPOZIT PE VENIT

Persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de la plata impozitului pentru veniturile realizate din cresterea si exploatarea animalelor realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere fara personalitate juridica.
(Art. 60 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal)

• STABILIREA VENITULUI ANUAL DIN CRESTEREA SI EXPLOATAREA ANIMALELOR PE BAZA DE NORME DE VENIT

Venitul din cresterea si exploatarea animalelor este stabilit pe baza normelor de venit si este impozabil indiferent daca se face sau nu dovada valorificarii produselor.
Normele de venit sunt stabilite pe cap de animal/familie de albine, pentru animalele prevazute in tabelul de mai sus si se propun de catre entitatile publice mandatate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pe baza metodologiei stabilite prin hotarare a Guvernului, se aproba si se publica de catre directiile generale regionale ale finantelor publice, pana cel tarziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplica aceste norme.
Normele de venit se pot vizualiza pe site-ul A.N.A.F. accesand urmatorul link:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/NormeAgricole2016/Norme_agricole_2016.htm
Grupele de produse animale pentru care venitul se stabileste pe baza normelor de venit sunt definite dupa cum urmeaza:
1. vaci si bivolite:
a) vaci - femele din specia taurine care au fatat cel putin o data;
b) bivolite - femele din specia bubaline care au fatat cel putin o data;
2. ovine si caprine:
a) oi - femele din specia ovine care au fatat cel putin o data;
b) capre - femele din specia caprine care au fatat cel putin o data;
3. porci pentru ingrasat - porci peste 35 de kg, inclusiv scroafele de reproductie;
4. albine - familii de albine;
5. pasari de curte - totalitatea pasarilor din speciile gaini, rate, gaste, curci, bibilici, prepelite.

In vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil veniturilor din cresterea si exploatarea animalelor, la incadrarea in limitele stabilite pentru fiecare grupa de animale vor fi avute in vedere capetele de animal insumate in cadrul grupei respective.

 

Nu se declara :
- exemplarele feminine din speciile de animale care nu au fatat cel putin o data;
- exemplarele masculine din speciile respective reprezentand animale provenite din
propriile fatari si cele achizitionate numai in scop de reproductie pentru animalele detinute de
contribuabili (de exemplu: vitei, tauri, bivoli, miei, berbeci, purcei).

Veniturile din activitati agricole realizate din cresterea si exploatarea exemplarelor masculine din speciile taurine, bubaline, ovine, caprine, indiferent de varsta, se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II "Venituri din activitati independente" al titlului IV din Codul fiscal, venitul net anual fiind determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, numai in cazul in care acestea au fost achizitionate in scopul cresterii si valorificarii lor sub orice forma.

Modificarea structurii numarului de capete de animale/familiilor de albine, intervenite dupa data de 25 mai, nu conduce la ajustarea normelor de venit, respectiv a venitului anual impozabil.
in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din doua sau mai multe activitati agricole pentru care venitul se determina pe baza de norma de venit, organul fiscal competent stabileste venitul anual prin insumarea veniturilor corespunzatoare fiecarei activitati.
in situatia in care, in anul fiscal curent contribuabilii au inregistrat pierderi ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile ce pot fi asimilate dezastrelor naturale ca inghet, grindina, polei, ploaie abundenta, seceta si inundatii, precum si a epizootiilor ce afecteaza peste 30% din suprafetele destinate productiei agricole vegetale/animalele detinute, norma de venit se reduce proportional cu pierderea respectiva.
Constatarea pagubelor mentionate mai sus si evaluarea pierderilor se efectueaza la cererea contribuabililor, de o comisie numita prin ordin al prefectului judetului/municipiului Bucuresti.
Contribuabilii care obtin venituri determinate pe baza normei anuale de venit nu au obligatii de completare a Registrului de evidenta fiscala si de conducere a evidentei contabile.
Veniturile din cresterea si exploatarea animalelor determinate pe baza de norme de venit, realizate din exploatarea bunurilor (cap de animal/familie de albine),detinute in comun sau in devalmasie de proprietari, uzufructuari sau de alti detinatori legali, inscrisi intr-un document oficial, se atribuie proportional cu cotele-parti pe care acestia le detin in acea proprietate sau contribuabilului care realizeaza venituri din activitati agricole, in situatia in care acestea nu se cunosc. in cazul persoanelor fizice pentru care nu a fost finalizata procedura succesorala, veniturile corespunzatoare suprafetelor destinate productiei vegetale/cap de animal/familie de albine se atribuie contribuabilului care realizeaza venituri din activitati agricole.

DECLARAREA VENITURILOR DIN ACTIVITATI AGRICOLE DETERMINATE PE BAZA DE NORME DE VENIT

Contribuabilul care desfasoara o activitate de crestere si exploatare a animalelor pentru care venitul se determina pe baza de norma de venit are obligatia de a depune anual la organul fiscal competent, formularul 221 Declaratia privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit pana la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul in curs.

NU au obligatii de declarare si nu datoreaza impozit, contribuabilii care obtin venituri din cresterea si exploatarea animalelor in limitele stabilite potrivit tabelului anterior.

Declaratia se depune, in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau se comunica prin posta cu confirmare de primire astfel:

a) in situatia in care activitatea se desfasoara in mod individual, declaratia se completeaza in doua exemplare, copia se pastreaza de catre contribuabil sau de imputernicitul/curatorul acestuia iar originalul se depune la:
- organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa de domiciliu, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru
persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
- organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice.

b) in situatia in care activitatea se desfasoara in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, declaratia se depune la organul fiscal la care asocierea este luata in evidenta fiscala. Obligatia depunerii declaratiei 221 revine asociatului desemnat pentru indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice, in cadrul aceluiasi termen, impreuna cu anexa care va cuprinde cota de distribuire ce revine fiecarui membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii.
Data depunerii declaratiei este data inregistrarii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la posta, dupa caz.

  CALCULUL SI PLATA IMPOZITULUI AFERENT VENITURILOR DIN ACTIVITATI AGRICOLE DETERMINATE PE BAZA DE NORME DE VENIT

Impozitul pe venitul din cresterea si exploatarea animalelor se calculeaza de organul fiscal competent prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activitati agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final.
Organul fiscal competent stabileste pe baza declaratiei depuse de contribuabil, impozitul anual datorat si emite decizia de impunere.
Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale se efectueaza in doua rate egale, astfel:
- 50% din impozit pana la data de 25 octombrie inclusiv;
- 50% din impozit pana la data de 15 decembrie inclusiv.

• STABILIREA VENITULUI NET ANUAL iN SISTEM REAL, PE BAZA DATELOR DIN CONTABILITATE

Sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activitati independente pentru care venitul net anual se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, pentru :
- veniturile din cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, pentru care nu exista obligatia stabilirii normelor de venit ,
- exemplarele masculine din speciile taurine, bubaline, ovine, caprine, indiferent de varsta, care au fost achizitionate in scopul cresterii si valorificarii lor sub orice forma.

Pentru aceste venituri, contribuabilii au obligatia de a completa Registrul de evidenta fiscala.

 

DECLARAREA VENITURILOR DIN CRESTEREA SI EXPLOATAREA ANIMALELOR PENTRU CARE VENITUL NET SE STABILESTE IN SISTEM REAL

Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati agricole pentru care nu exista obligatia stabilirii normelor de venit, provenind din cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala, realizate in mod individual sau intr-o forma de asociere, au obligatia de a depune, la organul fiscal competent, formularul 220 "Declaratie privind venitul estimat/norma de venit".
Termenul de depunere a declaratiei 220 este :
- 30 de zile de la data inceperii activitatii, in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din cresterea si exploatarea animalelor impuse in sistem real, si care incep o activitate in cursul anului fiscal;
- pana la data de 25 mai a anului de impunere, odata cu declaratia privind venitul realizat, in cazul contribuabililor care, in anul anterior, au realizat pierderi si cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum si cei care, din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior

Contribuabilii care realizeaza, in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura au obligatia de a depune anual la organul fiscal competent, formularul 200
"Declaratie privind veniturile realizate din Romania", pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.
Declaratia se completeaza pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla.
Persoanele fizice care realizeaza venituri in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, constituita intre persoane fizice, completeaza declaratia avand in vedere venitul net distribuit, care le revine din asociere.

CALCULUL sI PLATA IMPOZITULUI AFERENT VENITURILOR DIN CREsTEREA sI EXPLOATAREA ANIMALELOR

Stabilirea obligatiilor privind platile anticipate de impozit
Pentru stabilirea platilor anticipate, organul fiscal va lua ca baza de calcul venitul anual estimat sau venitul net din declaratia privind venitul realizat pentru anul fiscal precedent, dupa caz.
La stabilirea platilor anticipate se utilizeaza cota de impozit de 16%.
Platile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent prin emiterea unei decizii care se comunica contribuabililor, potrivit legii.
in cazul contribuabilior care au desfasurat activitate in anul precedent, iar stabilirea platilor anticipate se face dupa expirarea termenelor de plata, contribuabilii au obligatia efectuarii platilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plata al anului precedent. Diferenta dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat in anul precedent si suma reprezentand plati anticipate datorate de contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizeaza pe termenele de plata urmatoare din cadrul anului fiscal.
Pentru declaratiile privind venitul estimat/norma de venit depuse in luna decembrie nu se mai stabilesc plati anticipate, venitul net aferent perioadei pana la sfarsitul anului urmand sa fie supus impozitarii potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat.
Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, potrivit Deciziei de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit, emisa de organul fiscal.

Impozitul anual datorat
Organul fiscal competent are obligatia recalcularii venitului net anual/pierderii nete anuale, determinat/determinata in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, stabilit/stabilita potrivit Declaratiei privind venitul realizat, prin deducerea din venitul net anual a contributiilor sociale obligatorii datorate.
Venitul net anual/Venitul net anual recalculat din activitati independente se impoziteaza prin aplicarea cotei de 16%. Impozitul anual datorat se va stabili prin decizia de impunere.
Diferentele de impozit ramase de achitat conform deciziei de impunere anuala se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi si penalitati.


B. CONTRIBUTII SOCIALE OBLIGATORII

Persoanele fizice care realizeaza venituri din resterea si exploatarea animalelor (impozitate la norma de venit sau in sistem real) :

- NU DATOREAZA contributia de asigurari sociale (CAS – contributia pentru pensii)
! Nu depun declaratia 600.

Art. 137 alin (1) din Codul fiscal

- DATOREAZa contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS), chiar daca mai obtin si alte venituri, astfel : (Art. 155 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal)

- pentru veniturile din cresterea si exploatarea animalelor impozitate pe baza de norme de venit : contributia lunara de asigurari sociale de sanatate se determina prin aplicarea cotei de 5,5% asupra bazei lunare de calcul care este reprezentata de valoarea anuala a normei devenit raportata la numarul de luni in care s-a desfasurat activitatea. Contributia se stabileste de catre organul fiscal prin decizie de impunere, iar plata se efectueaza in doua rate egale:
- 50% pana la data de 25 octombrie inclusiv
- 50% pana la data de 15 decembrie inclusiv a anului curent.

- pentru veniturile din cresterea si exploatarea animalelor impozitate in sistem real, pe baza datelor din contabilitate : contributia lunara de asigurari sociale de sanatate se determina prin aplicarea cotei de 5,5% asupra bazei lunare de calcul care este reprezentata de diferenta pozitiva dintre venitul brut si cheltuielile efectuate in scopul desfasurarii activitatii, exclusiv cheltuielile reprezentand contributia de asigurari sociale de sanatate, raportata la numarul de luni in care s-a desfasurat activitatea.
Persoanele fizice care obtin venituri din cresterea si exploatarea animalelor impozitate in sistem real sunt obligate sa efectueze in cursul anului plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate care se stabilesc de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declaratiei de venit estimat/norma de venit sau a declaratiei privind venitul realizat.
Plata se efectueaza trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Obligatiile anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate se determina de organul fiscal prin decizie de impunere anuala pe baza datelor din Declaratia privind venitul realizat ( formularul 200), iar plata se efectueaza in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei.

TAXA PE VALOAREA ADAUGATA

Contribuabilii care realizeaza venituri din cresterea si exploatarea animalelor au obligatia sa tina evidente corecte si complete ale tuturor operatiunilor efectuate in desfasurarea activitatii lor cu ajutorul Jurnalului de vanzari respectiv al Jurnalului de cumparari si se inregistreaza in scopuri de TVA daca depasesc plafonul de scutire de 220.000 lei prevazut la art. 310 din Codul fiscal.

Daca persoanele fizice care obtin venituri din cresterea si exploatarea animalelor depasesc in cursul anului plafonul de scutire de TVA de 220.000 lei, trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA in termen de 10 zile de la sfarsitul lunii in care a fost depasit plafonul.

in vederea inregistrarii in scopuri de TVA, contribuabilii care isi desfasoara activitatea individual, depun la organul fiscal competent :
- "Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere (formularul 070) completand in mod corespunzator rubrica “Date privind vectorul fiscal", sectiunea TVA – in cazul producatorilor agricoli organizati in baza OUG nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare, ca persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale.
- "Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice romane si straine care detin cod numeric personal" (formularul 020) completand in mod corespunzator rubrica “Date privind vectorul fiscal", sectiunea TVA – in cazul producatorilor agricoli persoane fizice care detin certificat de producator.
- "Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica" (formularul 010) - in cazul in care activitatea agricola se desfasoara in cadrul unor asocieri sau alte entitati fara personalitate juridica, la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are asocierea sediul de desfasurare a activitatii.

SANCTIUNI

Nedepunerea formularelor: 221 "Declaratia privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit", 200 "Declaratie privind veniturile realizate din Romania" pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului, precum si nedepunerea formularului 220"Declaratie privind venitul estimat/norma de venit" la termenele legale mentionate mai sus, se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 50 lei si 500 lei.

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Obligatii fiscale ale persoanelor fizice care realizeaza venituri din cresterea si exploatarea animalelor":
Rating:

Nota: 3.33 din 3 voturi
Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017

Atentie contabili!

Taxe si Impozite modificate in 2017
Noul Cod Fiscal a adus modificari majore!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017"!x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
Subiectele saptamanii

 • Noile sfaturi ANAF pentru a completa fara greseli Declaratia 101!
  • Va reamintim ca se apropie data-limita pana la care mai puteti depune Declaratia 101. In privinta acestui formular, ANAF a transmis o serie de recomandari care pot oferi contribuabililor lamuriri suplimentare pentru a completa corect formularul. In felul acesta, evitati posibilele amenzi aferente depunerii incomplete sau incorecte a unei declaratii. Pana la data de 27 martie 2017 trebuie sa depuna formularul 101 "Declaratie privind impozitul pe profit". Acesta este si termenul limita de plata a...» citeste mai departe aici

 • Lamuriri de ULTIMA ORA de la Finante privind Impozitul specific!
  • Finantele revin cu precizari referitoare la impozitul specific, reamintind mai intai ca in M. Of. nr. 812/14.10.2016 a fost publicata Legea nr.170/2016 privind impozitul specific unor activitati aplicabil contribuabililor persoane juridice care desfasoara activitati principale si/sau secundare in urmatoarele domenii: a) hoteluri si alte facilitati de cazare similare (CAEN 5510); b) facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata (CAEN 5520); c) parcuri pentru rulote, campinguri...» citeste mai departe aici

 • Fii pregatit: cate modificari va mai suferi Codul Fiscal in 2017?
  • Taxele si impozitele sunt doua notiuni despre care toata lumea ar trebui sa fie informata. Cu atat mai mult daca esti contabil! Pentru tine, acestea nu ar trebui sa mai aiba secrete, insa legislatia fiscala din Romania este imprevizibila si cel mai important act normativ in domeniu, Codul fiscal, sufera modificari esentiale. Pentru evitarea deciziilor incerte, neclaritatilor, semnelor de intrebare sau ambiguitatilor, iti venim in ajutor cu un pachet de servicii special gandit pentru tine....» citeste mai departe aici

 • Legea superimunitatii avocatilor a fost promulgata de presedintele Iohannis
  • Klaus Iohannis a promulgat vineri Legea privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat. Administratia Prezidentiala a facut acest anunt privind promulgarea noii legi. Va reamintim ca la inceputul acestui an, Curtea Constitutionala a respins ca neintemeiata o obiectie de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea privind modificarea si completarea Legii 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat. Noile prevederi...» citeste mai departe aici

 • Afla diferentele dintre IFRS si OMF. Seminar Online
  • Traim intr-o lume in care totul in jurul nostru se intampla pe repede inainte, insa asta nu poate fi niciodata un pretext pentru greselile profesionale pe care le facem uneori, chiar si din neatentie. Situatiile financiare, imobilizarile corporale si necorporale si stuatia stocurilor, reprezinta unele dintre cele mai importante componente pentru realizarea bilantului pentru toate companiile. Asadar, cu privire la aceste aspecte, niciun angajat nu ar trebui sa isi permita luxul de a gresi. Tocmai...» citeste mai departe aici

 • Declaratii si plati cu termen la 27 martie. Util pentru a nu plati amenzi luna aceasta!
  • O noua informare ANAF vine sa reaminteasca persoanelor fizice si juridice lista de obligatii declarative si de plata cu termen la 27 martie a.c. Va reamintim, pe aceasta cale, ca astfel de liste au ca scop prevenirea unor amenzi pentru nerespectarea termenului-limita sau a modalitatii de completare. Astfel, intrucat 25 martie este zi nelucratoare, pana luni, 27 martie, trebuie depuse, dupa caz, la unitatile fiscale, urmatoarele: - Notificarea privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
© 2007 - 2017 RENTROP & STRATON. All rights reserved.